MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 mai 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

561. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

562. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

563. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

564. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

565. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

566. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonanţă de urgenţă privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 

294. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

197/677/600. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

1.926. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

3. - Lista privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 26 mai 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 456/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad Dumitru Cătălin, procuror suspendat din funcţie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 561.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 455/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dinu Viorica, judecător suspendat din funcţie la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 562.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 460/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vasile Elena, judecător la Tribunalul Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 563.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 459/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Chirică Elena, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 564.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 406/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Perianu Relu, judecător la Tribunalul Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 565.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 451/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Zamfirescu Ciprian Călin, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 566.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 

Având în vedere:

- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;

- necesitatea coordonării acţiunilor Fondului Monetar Internaţional în ceea ce priveşte Aranjamentul stand-by de tip preventiv;

- perspectiva finalizării Aranjamentului stand-by de tip preventiv până cel târziu la finele primului semestru al anului curent, fapt ce presupune elaborarea unui nou act normativ de ratificare a Scrisorii de intenţie ce urmează a fi semnată de către autorităţile române cu acest prilej;

- necesitatea finalizării demersurilor legislative concomitent cu finalizarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv curent şi luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi

amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Scrisoarea de intenţie*) semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012, ratificată prin Legea nr. 205/2012.

Art. 2. - Se ratifică Scrisoarea*) semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011, ratificată prin Legea nr. 285/2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 45.


*) Traducere.

 

APPENDIX I. ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENŢIE (SI)

 

Doamnei Christine Lagarde

Director general

Fondul Monetar Internaţional

Washington, DC, 20431

S.U.A.

Bucureşti, 12 septembrie 2012

 

Stimată Doamnă Lagarde:

1. Autorităţile din România îşi reafirmă angajamentul faţă de programul economic susţinut de Fondul Monetar Internaţional (FMI), Uniunea Europeană (UE) şi de Banca Mondială (BM). Implementarea programului a fost bună în majoritatea domeniilor, dar agenda de reforme structurale mai amplă continuă să avanseze lent. Am îndeplinit toate criteriile de performanţă stabilite pentru cea de-a şasea evaluare a programului cu o singură excepţie. Suntem determinaţi să întreprindem acţiunile suplimentare descrise în Memorandumul ataşat privind politicile economice şi financiare (MPEF), inclusiv accelerarea reformelor structurale. Anticipăm un nivel al creşterii mai redus în acest an, după o contractare a economiei în ultimul trimestru al anului 2011 şi în primul trimestru al anului 2012. Redresarea rămâne vulnerabilă în faţa dificultăţilor de pe pieţele financiare internaţionale, ce impun continuarea implementării cu fermitate a politicilor şi menţinerea rezervelor fiscale, monetare şi financiare pentru a ne asigura protecţia faţă de riscuri.

2. Rezultatele noastre în ceea ce priveşte ţintele cantitative şi agenda reformelor structurale pentru cea de-a şasea evaluare au fost bune (MPEF, tabelele 1 şi 2).

- Criterii de performanţă cantitative şi ţinte indicative. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanţă cantitative stabilite pentru finele lunii iunie 2012, cu excepţia unuia. Criteriul de performanţă (CP) privind arieratele bugetului de stat a fost depăşit cu o marjă mică. Au fost îndeplinite toate ţintele indicative, cu excepţia plafonului impus la stocul de arierate la nivelul autorităţilor locale. Se iau măsuri corective pentru reducerea arieratelor, descrise în MPEF ataşat (¶5). Inflaţia s-a menţinut în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie.

- Criterii structurale de referinţă. Am îndeplinit toate criteriile de referinţă structurale stabilite pentru data de 30 iunie 2012. Am majorat preţurile la electricitate cu 5 procente, am lansat licitaţia pentru realizarea programului software de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăţi al Trezoreriei şi am elaborat amendamente comprehensive la legea sănătăţii. Continuăm să îmbunătăţim amendamentele la legea sănătăţii ca parte a procesului de consultare cu FMI, UE şi BM.

3. În cadrul documentului MPEF ataşat, evidenţiem planurile de a continua să înaintăm pe calea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în programul nostru macroeconomic. Având în vedere performanţa realizată de noi în cadrul programului susţinut de FMI, UE şi Banca Mondială, precum şi măsurile corective, Guvernul României şi Banca Naţională a României (BNR) solicită o derogare pentru criteriul de performanţă neîndeplinit şi finalizarea celei de-a şasea evaluări. Intenţia noastră este de a continua să tratăm acest acord ca pe un acord de tip preventiv.

4. Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări trimestriale, acţiuni prealabile, criterii de performanţă cantitative şi ţinte indicative, precum şi criterii structurale de referinţă. Propunem o modificare a criteriilor de performanţă cantitative de la 30 septembrie 2012 şi stabilirea acestor criterii pentru 31 decembrie 2012 conform MPEF ataşat. Modificările constau în revizuirea în jos a criteriului de performanţă privind activele externe nete (AEN) [descris în memorandumul tehnica de înţelegere (MTÎ)], datorită intrărilor nete de capital mai reduse. După cum se explică în MPEF, propunem de asemenea 4 noi criterii structurale de referinţă şi 4 acţiuni prealabile pentru măsurarea progreselor înregistrate în cadrul programului (MPEF, tabelul 2). Solicităm de asemenea o reprogramare a datei de îndeplinire a criteriului de referinţă structural privind organizarea de IPO pentru acţiunile deţinute de stat la companiile Romgaz şi Hidroelectrica de la 15 octombrie 2012 la 15 martie 2013. În memorandumul tehnic de înţelegere (MTÎ) este explicat modul de măsurare a ţintelor programului.

5. Considerăm că politicile prevăzute în scrisorile din 10 martie 2011, 9 iunie 2011, 14 septembrie 2011, 2 decembrie 2011, 28 februarie 2012, 8 iunie 2012 şi în această scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor programului nostru economic. Suntem pregătiţi să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea acestor obiective. Ne vom consulta cu FMI şi Comisia Europeană (CE) înainte de a modifica măsurile incluse în această scrisoare şi MPEF ataşat sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului şi vom pune la dispoziţia FMI şi a CE informaţiile necesare în vederea monitorizării programului.

6. Acordăm permisiunea noastră FMI şi CE pentru publicarea scrisorii de intenţie şi a anexelor la aceasta, precum si a rapoartelor echipei aferente. Scrisoarea este transmisă în copie domnului Olli Rehn.

 

Cu stimă,

 

/s

Florin Georgescu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

/s

Mugur Constantin Isărescu,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României

 

ANEXA I. ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

 

Evoluţii economice recente şi perspective

1. Scăderea activităţii economice în două trimestre consecutive (t/t) indică o reducere mai puternică a creşterii decât se anticipase iniţial. PIB-ul real a crescut în anul 2011 cu 21/4 procente pe fondul unei recolte foarte bune şi al unei redresări modeste a cererii sectorului privat, susţinute de creşterea exporturilor. Cu toate acestea, PIB-ul real a scăzut cu 0,2% în ultimul trimestru al anului 2011 (t/t) şi cu 0,1% în primul trimestru al anului 2012 (t/t) datorită încetinirii activităţii economice anticipate şi condiţiilor meteorologice nefavorabile ce au afectat cererea internă. Datele preliminare sugerează că în trimestrul doi al anului 2012 creşterea PIB va fi pozitivă datorită volumului mare de vânzări cu amănuntul şi activităţii de construcţii. Inflaţia principală a scăzut la 2% în luna iunie datorită scăderii preţului la alimente faţă de nivelurile ridicate înregistrate în urmă cu un an şi dispariţiei efectelor de bază aferente majorărilor de TVA anterioare. Inflaţia anuală a crescut la 3 procente în luna iulie, reflectând inversarea anticipată a efectelor de bază şi influenţa deprecierii cursului de schimb. Inflaţia de bază s-a menţinut în luna iulie aproape de 2% reflectând un output gap (diferenţa între PIB-ul potenţial şi cel real) considerabil şi o poziţie prudentă de politică monetară.

2. Anticipăm că la nivelul întregului an creşterea se va stabiliza în jurul valorii de 1%. Este probabil ca, datorită cererii externe slabe şi impactului pe care seceta recentă îl va avea asupra activităţii economice, creşterea să încetinească mai mult decât se anticipase anterior. Totodată, absorbţia fondurilor UE va fi probabil mai redusă decât se anticipase la începutul anului. Inflaţia ar trebui să se menţină în interiorul intervalului ţintit de BNR, deşi aceasta se va majora temporar către limita superioară a acestui interval în trimestrul al treilea, datorită creşterii preţurilor la alimente şi inversării efectelor de bază. Se anticipează că deficitul de cont nu va depăşi în anul 2012 nivelul de 4 procente din PIB, reflectând o încetinire mai rapidă a creşterii importurilor comparativ cu cea cu care cresc exporturile. Riscurile aferente activităţii economice continuă să fie acelea de înregistrare a unor niveluri mai scăzute, generate mai ales de evoluţiile de pe pieţele financiare internaţionale, de o absorbţie a fondurilor UE sub nivelurile proiectate, de impactul secetei şi de incertitudinea politică sporită. Implementarea cu fermitate a politicilor va fi, aşadar, esenţială pentru creşterea încrederii şi asigurarea unor rezerve de politici.

Politica fiscală

3. În trimestrul doi al anului 2012 am îndeplinit ţinta noastră de deficit fiscal. Veniturile fiscale au depăşit uşor valorile anticipate, reflectând o recuperare treptată a salariilor şi eforturi sporite de colectare fiscală, în timp ce veniturile nefiscale s-au redresat datorită dividendelor întreprinderilor de stat (ÎS). Cheltuielile totale s-au situat sub nivelurile proiectate datorită menţinerii sub control strict a cheltuielilor curente şi reducerii continue a numărului de salariaţi din sectorul public. Unele resurse au fost realocate către cheltuieli mai mari de capital şi cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri UE, iar execuţia proiectelor din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI) a fost limitată. Cu toate acestea, ţintele privind arieratele la bugetul general consolidat nu au fost îndeplinite. Arieratele autorităţilor locale au continuat să crească, în timp ce arieratele bugetului de stat nu s-au modificat.

4. Pentru anul 2012 ne menţinem angajamentul de a aduce deficitul bugetar în termeni ESA sub 3 procente din PIB, în conformitate cu angajamentul asumat în baza Procedurii de deficit excesiv a UE. În anul 2013 vom reduce deficitul structural cu cel puţin 0,5% din PIB. Pentru a ne asigura că îndeplinim obiectivul stabilit pentru anul 2012, vom limita ţinta de deficit cash la 2,2% din PIB, ceea ce presupune o consolidare de aproximativ 2 procente din PIB în termeni structurali. Realizarea acestei ţinte va implica restrângerea în continuare a cheltuielilor şi întărirea eforturilor de colectare a veniturilor fiscale. Am întreprins deja măsuri pentru a ne proteja împotriva posibilelor evoluţii negative prin blocarea a 10% din alocările de la bugetul statului. Cheltuielile cu salariile din sectorul public se vor menţine la nivelul de 6,7% din PIB, ca şi în anul 2011. Având în vedere întreruperea rambursărilor de fonduri UE pentru un număr de programe, va fi necesară frânarea cheltuielilor de capital, inclusiv a celor de cofinanţare a proiectelor cu fonduri UE, pentru a ne menţine în anvelopa bugetară stabilită. Nu se va proceda la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri UE din fondul de privatizare şi toate fondurile necheltuite în cadrul proiectelor PNDI vor fi economisite. Vom rezista cu fermitate presiunilor de relaxare a disciplinei fiscale anterioare alegerilor parlamentare din toamnă. Vom întreprinde măsuri de asigurare a unei discipline stricte a finanţelor publice locale şi de reducere a arieratelor.

5. După un an de scădere a arieratelor şi facturilor neplătite la nivelul BGC (excluzând ÎS), arieratele au crescut din nou de la începutul anului 2012, fapt ce a condus la neîndeplinirea ţintelor programului atât pentru BS, cât şi pentru BL. Arieratele guvernamentale au crescut cu 205 milioane RON din luna martie 2012, situându-se acum la aproximativ 0,2% din PIB (fiind concentrate mai ales la autorităţile locale). La ÎS monitorizate în cadrul programului, în al doilea trimestru al anului 2012 arieratele s-au menţinut la 3,3% din PIB, sub plafonul indicativ prevăzut în program.

- înregistrăm progrese în procesul de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăţi al trezoreriei, inclusiv pentru modulul de control şi raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administraţiei. Am lansat o licitaţie pentru un furnizor de software pentru acest sistem. Vom selecta consultantul până la mijlocul lunii octombrie 2012 şi vom finaliza definiţia detaliată a arhitecturii sistemului până la finele lunii decembrie 2012 (criteriu de performanţă structural). Acest sistem va contribui la controlul angajamentelor de plată pentru a evita acumularea viitoare de arierate.

- Creşterea arieratelor la nivelul autorităţilor locale reprezintă o provocare principală. Aceste arierate reflectă plata cu întârziere a cheltuielilor curente, precum cele pentru utilităţi, mai ales în rândul unităţilor administrativ-teritoriale cu resurse proprii limitate. Majorarea arieratelor mai reflectă şi angajamentele nefinanţate efectuate în perioada pre-electorală, ce demonstrează deficienţe serioase în monitorizarea şi aplicarea Legii finanţelor publice locale (LFPL). Pentru a întări aplicarea legii, am realizat un audit temeinic al modului în care au fost utilizate transferurile suplimentare alocate de la bugetul statului în scopul reducerii arieratelor şi vom efectua o analiză cuprinzătoare a arieratelor de la nivelul autorităţilor locale pentru a stabili cauzele acestora şi entităţile cărora le sunt datorate aceste sume. Vom aproba o ordonanţă de Guvern prin care: (i) ne vom asigura că resursele din cotele defalcate ce sunt puse la dispoziţia autorităţilor locale, ce sunt în prezent limitate la cofinanţarea cheltuielilor de investiţii, pot fi utilizate pentru plata de arierate; şi (ii) vom permite autorităţilor centrale să plătească direct arieratele autorităţilor locale din cotele defalcate (acţiune prealabilă). Prin urmare, autorităţile centrale vor începe să plătească arieratele autorităţilor locale din luna septembrie şi împreună cu Curtea de Conturi vor aplica cu stricteţe sancţiuni acelor autorităţi locale ce încalcă LFPL. Vom încerca să beneficiem de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea procedurilor de insolvenţă a autorităţilor locale. Până la data de 15 septembrie vom transmite un raport privind distribuţia arieratelor bugetelor locale în rândul autorităţilor locale, sursele acestora, progresele înregistrate în eliminarea acestor arierate şi stadiul activităţilor de aplicare a legii întreprinse.

- în sectorul sanitar, arieratele aferente facturilor înregistrate au fost eliminate. Taxa de clawback a generat 716 de milioane RON în primul semestru al anului 2012, sumă ce va fi integral utilizată pentru a achita facturile scadente. Am actualizat formula de calcul al taxei de clawback împreună cu industria farmaceutică. Toate veniturile generate de taxa de clawback vor fi utilizate pentru a reduce perioadele de plată şi a asigura neacumularea de arierate în sectorul farmaceutic. În pregătirea implementării Directivei UE privind întârzierea la plată, ce va fi transpusă şi va intra în vigoare din luna martie 2013, vom identifica măsuri de acoperire a nevoilor fiscale ce vor fi generate de plata la timp a facturilor neachitate.

- La ÎS înregistrăm progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate prin operaţiuni de convertire a datoriilor în acţiuni, plăţi şi alte operaţiuni de ordin financiar. Anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor companiilor monitorizate cu 4 până la 5 miliarde RON (trei sferturi de procent din PIB) în semestrul al doilea al anului 2012.

6. Pentru a rezolva dezechilibrele financiare din sectorul sanitar în perioada 2012-2013 suntem determinaţi să implementăm următoarele măsuri principale:

- Pe data de 18 iulie 2012 am adoptat formula revizuită a copiaţii. Noua formulă are la bază o sumă fixă modestă în funcţie de serviciile oferite, dar independentă de venit, şi copiata va fi implementată de la 1 ianuarie 2013. Serviciile de urgenţă sunt excluse din legea privind copiata.

- Pentru a controla cheltuielile şi a asigura câştiguri în termeni de eficienţă pe termen scurt vom continua să revizuim şi să implementăm lista negativă de servicii sanitare şi medicamente şi am convenit cu furnizorii de servicii sanitare să reducă perioadele de spitalizare. Planul naţional de paturi de spital ce stabileşte numărul de paturi spitaliceşti ce poate fi contractat în anul 2012 de fiecare judeţ cu casele de asigurări de sănătate se implementează prin intermediul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011. Nu vom introduce medicamente sau indicaţii noi în lista medicamentelor compensate fără a dispune de o evaluare interimară a tehnologiei sanitare (ETS). În acest sens, până la finele lunii octombrie 2012 vom elabora o ETS interimară bazată pe obiective şi criterii cuantificabile. Vom continua să încurajăm, acolo unde este posibil, includerea pe lista de medicamente compensate şi gratuite a medicamentelor generice, iar farmaciile vor fi obligate să îi informeze mai bine pe clienţii lor în legătură cu produsele disponibile. Totodată, vom îmbunătăţi sistemul de achiziţii al spitalelor, mai ales prin licitaţii centralizate.

- Vom continua să monitorizăm bugetele spitalelor publice pentru a ne asigura că acestea corespund cu cheltuielile programate în bugetul general consolidat. Până la finele lunii octombrie 2012 vom publica situaţiile financiare la zi ale tuturor spitalelor publice pe o pagină web a Ministerului Sănătăţii (criteriu de referinţă structural). Totodată, vom stabili obligativitatea auditului financiar la toate spitalele publice (aflate în subordonare centrală sau locală) şi a auditului financiar al modului în care sunt cheltuite fondurile publice şi vom introduce sancţiuni pentru directorii spitalelor ce efectuează cheltuieli peste bugetele de care dispun.

- Vom continua implementarea noului sistem de tehnologia informaţiei în cadrul sectorului sanitar. Am demarat auditarea registrelor de pacienţi, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2012. Contractul de realizare a cârdurilor destinate pacienţilor şi a sistemului IT a fost semnat şi am început distribuirea cârdurilor electronice de sănătate în luna august. Acestea vor ajuta la procesul de control al fraudelor şi abuzurilor din sistem, permiţând în acelaşi timp o mai bună monitorizare a cheltuielilor angajate. Un nou modul electronic de prescripţii pentru Sistemul informatic naţional sanitar a devenit funcţional în luna iunie 2012. Se fac eforturi în cadrul unui proiect finanţat din fonduri UE aflat în derulare pentru crearea unei baze de date sanitare centralizate care să conţină dosarele electronice de sănătate şi se anticipează că aceasta va fi funcţională până la mijlocul anului 2013.

7. Ne continuăm eforturile de elaborare şi implementare a unor reforme cuprinzătoare în sectorul sanitar. În luna iunie am publicat un proiect revizuit al legii-cadru (criteriu de performanţă structural), proiect de lege supus dezbaterii publice în perioada iulie-octombrie, urmând a fi aprobat în Parlament până la finele anului 2012. Înainte de dezbaterea parlamentară vom publica analizele de impact ale diferitelor opţiuni de reformă şi vom avansa şi un calendar de implementare a legislaţiei ulterioare. Reforma va viza eficientizarea cheltuielilor din sistemul sanitar din România, sporirea calităţii serviciilor şi rezolvarea deficienţelor bugetare persistente. Pe termen mediu şi lung, având în vedere faptul că în România nivelul cheltuielilor publice de sănătate ca pondere în PIB este printre cele mai reduse din UE, vom asigura finanţarea adecvată a sistemului, incluzând în acelaşi timp în necesarul de cheltuieli şi costurile aferente impactului procesului de îmbătrânire a populaţiei. Pentru a limita creşterea cheltuielilor publice vom căuta să reducem sfera de cuprindere a pachetului de servicii publice, bazându-ne mai mult pe suportarea comună a costurilor şi asigurarea privată suplimentară. Pe parte de venituri vom explora opţiunile de lărgire a bazei de contribuţie la schema de asigurări de sănătate şi, dacă este necesar, de majorare a cotelor de contribuţie.

8. În luna iulie 2012 am adoptat măsuri de eficientizare a sistemului fiscal pornind de la recomandările asistenţei tehnice FMI. Aceste măsuri vizează: (i) simplificarea declarării şi plăţii impozitelor pe câştigurile de capital, prin trecerea la un sistem de reţinere la sursă de către intermediari (brokeri) a unor sume anticipate şi o singură declaraţie depusă de contribuabil la sfârşit de an; şi (ii) asigurarea unui tratament fiscal neutru pentru cesionarea creanţelor din sectorul bancar către companii româneşti. Totodată, începând din luna ianuarie 2013 vom mai introduce şi alte măsuri ce vizează: (i) simplificarea schemei de amortizare a mijloacelor fixe; (ii) revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea urmând a varia în funcţie de destinaţia proprietăţii, şi nu în funcţie de statutul juridic al proprietarului, şi opţiuni de colectare a acestor impozite; şi (iii) trecerea la un sistem de plată a TVA la încasarea facturii pentru companiile cu o cifră de afaceri sub 500.000 euro. De la data de 1 septembrie vom majora deductibilitatea fiscală a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare de la 20 la 50%. Intenţionăm de asemenea să lărgim baza de impunere pentru agricultură şi PFA-uri şi să evaluăm efectele pe care le-ar avea asupra gradului de ocupare şi asupra finanţelor publice opţiunile de politică fiscală, având ca scop reducerea numărului de şomeri pe termen lung. Implementăm măsuri de creştere a veniturilor colectate din accize, mai ales prin reducerea evaziunii în sfera accizelor la băuturi alcoolice, şi vom asigura o mai bună corelare a cotelor de accize cu conţinutul de alcool şi procesul de producţie. Înainte de a aduce orice alte modificări sistemului fiscal ne vom consulta cu echipele FMI/CE.

9. Realizăm progrese în reforma cuprinzătoare a administraţiei fiscale (ANAF):

- Aplicăm criteriile de scoatere din evidenţe a plătitorilor mici de TVA şi ne menţinem angajamentul de a reduce numărul total de contribuabili înregistraţi în scopuri de TVA cu 20% în perioada decembrie 2011-decembrie 2012. Pentru a eficientiza în continuare rolurile fiscale, Guvernul va introduce un sistem obligatoriu simplificat de impozitare a micilor contribuabili. Cu asistenţă tehnică din partea FMI şi CE, vom elabora un proiect de lege în acest sens până la finele lunii octombrie 2012, cu scopul de a trece la implementarea sa de la 1 ianuarie 2013.

- Am identificat 300 de contribuabili persoane fizice cu averi mari (PFAM) pentru programul nostru destinat asigurării conformării. În luna mai a fost realizată o campanie de notificare menită să încurajeze conformarea voluntară în declararea veniturilor din străinătate. Pentru a dezvolta capacitatea vom realiza programe de pregătire profesională cu asistenţa specialiştilor administraţiilor fiscale din ţările partenere. În prezent încercăm să identificăm finanţare pentru achiziţionarea unui instrument IT care să fie utilizat în analiza de risc.

- Ca parte a procesului de restructurare şi modernizare a ANAF, ne propunem să consolidăm actualul număr de 221 unităţi fiscale în 8 direcţii regionale (până la mijlocul anului 2013) şi 47 de unităţi fiscale locale (până în anul 2015). Vom aproba până la finele anului 2012 un proiect multianual cu Banca Mondială, de susţinere a acestui proces.

- Ne intensificăm eforturile de aplicare a legii prin creşterea capacităţii de care dispunem în domeniile analizei de risc şi inspecţiei şi prin îmbunătăţirea interoperabilităţii cu Autoritatea Vamală şi cu Garda Financiară. În luna iulie am înfiinţat o unitate centrală de combatere a fraudei intracomunitare în materie de TVA, cu concentrare pe domeniile cu risc ridicat. Vom îmbunătăţi procedura de transmitere a cazurilor de infracţiuni fiscale spre urmărire penală şi vom întări cooperarea dintre ANAF, Poliţie şi Parchet.

- Vom dezvolta monitorizarea şi controlul producţiei, achiziţiei şi importului de produse energetice şi de băuturi alcoolice. Vor fi întărite controalele la frontiera externă a UE pentru a se combate traficul ilicit cu ţigări şi cu alte produse din tutun prelucrat.

- Continuăm să extindem depunerea electronică şi să perfecţionăm ghişeul unic pentru depunerea declaraţiilor fiscale. Vom îmbunătăţi totodată procedurile de interpretare legală a codului fiscal prin introducerea unui singur canal de comunicare cu contribuabilii.

- ANAF a preluat colectarea contribuţiilor de sănătate datorate de persoanele fizice autorizate, conform calendarului, din luna iulie. Până în luna decembrie 2012 vom adopta reglementările ce se impun pentru a finaliza integrarea acestor categorii de contribuţii sociale în cadrul proceselor de colectare fiscală ale ANAF şi pentru a permite contribuabililor persoane fizice ca din ianuarie 2013 să depună o singură declaraţie atât pentru impozitul pe venit, cât şi pentru contribuţiile sociale. Vom analiza fezabilitatea opţiunii ca ANAF să colecteze impozitele şi taxele pe proprietate pentru autorităţile locale.

10. Continuăm să avansăm în procesul de implementare a planurilor de acţiune bazate pe recomandările analizelor funcţionale realizate anul trecut la ministerele din administraţia centrală şi la agenţii. A fost implementată o nouă procedură de monitorizare, ce a fost utilizată de ministerele ordonatoare în rapoartele de progres transmise de acestea în luna iulie 2012. Până la finele lunii septembrie 2012 vom elabora un plan de personal pentru ministerele ordonatoare, care să se înscrie în parametrii cheltuielilor de personal prevăzute în buget şi, acolo unde este posibil, să fie fundamentat pe baza analizelor funcţionale realizate. Separat, vom avea în vedere creşterea eficienţei şi transparenţei procedurilor de achiziţii publice ca prioritate de vârf. În conformitate cu calendarul convenit, până la finele lunii decembrie 2012 vom implementa recomandările evaluării efectuate de Comisia Europeană.

11. Deşi am înregistrat unele progrese în absorbţia fondurilor UE în primul semestru al anului, se impun eforturi suplimentare. Autoritatea română de audit a identificat probleme în managementul de sistem în anii precedenţi. Prin urmare, au fost întrerupte unele părţi ale anumitor programe. Pentru proiectele prioritare finanţate din fonduri UE care au probleme vom aloca fondurile necesare pentru a compensa întreruperea rambursărilor din bugetele ministerelor ordonatoare respective. Pentru alte proiecte vom suspenda plăţile până la clarificarea situaţiei cu CE. Vom lua toate măsurile ce se impun pentru corectarea problemelor identificate. Totodată, ne vom intensifica eforturile pentru a impulsiona absorbţia şi lucrăm îndeaproape cu CE în direcţia simplificării procedurii, fapt ce va contribui la absorbţia mai rapidă a fondurilor până la nivelul beneficiarilor. Totodată, vom continua să implementăm în totalitate Planul de acţiuni prioritare din aprilie 2011 pentru absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune.

12. Am alcătuit un portofoliu de investiţii cu toate proiectele guvernamentale pentru a asigura monitorizarea şi prioritizarea adecvată, astfel încât finanţarea să poată fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (3-5 ani). După cum se prevede în Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vom încerca să asigurăm finanţarea integrală a programelor naţionale cofinanţate împreună cu bugetele locale. Nu vor fi iniţiate proiecte noi de investiţii, proiectele de prioritate redusă vor fi întrerupte şi va fi publicată o listă a acestor proiecte. Până la finele lunii septembrie 2012 baza de date va fi actualizată pentru a se identifica proiectele prioritare finanţate din fonduri bugetare şi fonduri UE (criteriu de referinţă structural). Vom lucra cu Banca Mondială, printr-un proiect finanţat din fonduri UE, la dezvoltarea capacităţii Ministerului Finanţelor Publice (MFP) de a evalua şi monitoriza proiectele de investiţii. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor se angajează să garanteze că cheltuielile de execuţie din cadrul PNDI nu depăşesc suma de 1 miliard RON în anul 2012 şi de 1 miliard RON în 2013 şi că nu vor mai fi semnate proiecte noi în cadrul PNDI.

13. Condiţiile de piaţă pentru finanţarea datoriei publice au devenit mai tensionate datorită incertitudinilor politice interne sporite şi condiţiilor de pe pieţele externe. Ne menţinem angajamentul de a consolida rezervele fiscale şi obiectivul nostru ultim de a avea un nivel de acoperire a necesarului brut de finanţare pe 4 luni cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute. Dobânda netă plătită pentru aceste rezerve constituie un cost necesar al asigurării împotriva şocurilor. Intenţionăm să revenim pe piaţa externă în a două jumătate a anului 2012 dacă piaţa va permite acest lucru. Ne continuăm eforturile de lărgire a bazei de investitori şi de sensibilizare a comunităţii internaţionale investiţionale. Am publicat strategia de gestionare a datoriei, chiar dacă acest lucru a fost făcut cu întârziere, şi întreprindem un proiect finanţat din fonduri UE şi implementat cu asistenţă de la Banca Mondială, al cărui scop este acela de consolidare a departamentului nostru de management al datoriei. Vom publica versiunea actualizată a strategiei de gestionare a datoriei pe perioada 2013-2015 în primul trimestru al anului 2013.

Politica monetară

14. Inflaţia de bază s-a menţinut la niveluri relativ reduse. Se anticipează că în trimestrul trei al anului 2012 inflaţia totală va reveni temporar la niveluri apropiate de limita superioară a intervalului ţintit, de 3±1 procente, pe măsură ce efectele de bază dezinflaţioniste se epuizează. Transmiterea rapidă a deprecierii cursului de schimb şi majorările previzibile ale preţurilor la alimente vor exercita presiuni în sens de creştere a inflaţiei de bază. Cu toate acestea, se anticipează că inflaţia se va menţine în intervalul ţintit de banca centrală pe tot parcursul anului. Riscurile ca aceasta să fie mai mare se menţin însă, fiind asociate inclusiv volatilităţii cursului de schimb şi preţurilor internaţionale la alimente ce ar putea fi mai mari decât se anticipează.

15. Rata dobânzii de politică monetară a fost menţinută la nivelul de 5,25%, începând cu luna mai, datorită incertitudinilor interne şi externe. Volumul mai scăzut al intrărilor nete de capital a avut ca rezultat o depreciere de peste 5 procente a leului faţă de euro, în perioada scursă de la începutul anului, în timp ce stocul de rezerve valutare ale băncii centrale s-a ajustat. Riscurile de a avea o inflaţie mai mare şi o volatilitate excesivă a fluxurilor de capital şi a cursului de schimb impun menţinerea, în continuare, a unei conduite prudente a politicii monetare, susţinută de un mix coerent de politici macroeconomice. În eventualitatea persistenţei presiunilor asupra cursului de schimb, politica monetară va fi întărită. Vom continua, de asemenea, să efectuăm în mod regulat operaţiuni repo, în funcţie de necesităţi, pentru a asigura un nivel adecvat de lichiditate în sistemul bancar. De asemenea, vom configura şi vom implementa, până la finalului lunii octombrie 2012, aranjamentele şi procedurile interne necesare pentru ca la operaţiunile de piaţă monetară ale BNR să fie acceptat un număr nelimitat de serii de valori mobiliare guvernamentale (cod ISIN). În plus, într-un efort de consolidare a redistribuţiei lichidităţii în sectorul bancar, vom încuraja eforturile juridice de finalizare a variantei locale a acordului maşter pentru tranzacţii repo şi a tuturor procedurilor necesare pentru ca băncile să fie în măsură să se angajeze în tranzacţii de plasament interbancar colateralizate cu obligaţiuni guvernamentale.

Sectorul financiar

16. Sectorul bancar din România îşi menţine rezerve de capital şi provizioane încurajatoare, dar continuă să fie vulnerabil la efectele de contagiune din zona euro. Creşterea anuală a creditului (în termeni reali şi la un curs de schimb constant) la finele lunii iunie s-a menţinut redusă pentru creditele acordate sectorului corporatist nefinanciar şi a scăzut puţin pentru creditele acordate populaţiei. Creditele neperformante (CNP) au continuat să crească şi s-au situat la 16,8% în luna iunie, comparativ cu 14,3% la finele anului 2011, creşterea fiind determinată, în principal, de deteriorarea contextului economic şi, parţial, de o supraveghere mai strictă. Totalul provizioanelor prudenţiale la finele lunii iunie era suficient pentru a acoperi 98% din CNP, în timp ce rata provizionării IFRS a fost de 69%. Rentabilitatea bancară se menţine precară, în prima jumătate a anului înregistrându-se o pierdere pe total sistem, datorată, în principal, provizioanelor mai mari. Capitalizarea sectorului bancar se menţine puternică, cu un nivel de 14,7% la finele lunii iunie, deşi există unele diferenţe între bănci. În ansamblul sistemului, depozitele populaţiei şi ale corporaţiilor au crescut cu aproximativ 3 procente de la finele anului 2011. Totuşi, piaţa interbancară se menţine fragmentată, datorită percepţiei riscului de contrapartidă, şi finanţarea a devenit mai eterogenă pe segmentul depozitelor. Comparativ cu situaţia din regiune, procesul de dezintermediere al băncilor cu capital străin a fost ordonat şi moderat până în prezent.

17. BNR va continua să supravegheze intens sistemul bancar şi să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că băncile dispun de capital şi lichidităţi suficiente, mai ales ţinând seama de contextul incert. BNR, Fondul de garantare a depozitelor (FGD) şi Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vor continua să coordoneze implementarea planurilor de pregătire şi a aranjamentelor la nivel operaţional pentru competenţele dobândite în ceea ce priveşte băncile aflate în dificultate, conform atribuţiilor lor. BNR va finaliza reglementarea privind autorizarea băncii-punte şi procedurile interne pentru recent introdusele măsuri de soluţionare a băncilor aflate în dificultate până la finele lunii septembrie 2012. Detaliile cadrului actualizat de planificare pentru situaţii neprevăzute vor fi transmise şi agreate cu echipele FMI şi CE până la finele lunii octombrie 2012. BNR elaborează în permanenţă planuri detaliate pentru situaţii neprevăzute. Pe baza Memorandumului de înţelegere dintre BNR şi FGD, cele două instituţii vor finaliza aranjamentele interne necesare pentru a asigura accesul FGD la setul deja stabilit de informaţii financiare şi prudenţiale relevante. FGD îşi va dezvolta experienţa de analizare a informaţiilor financiare transmise de BNR. BNR va continua să examineze îndeaproape practicile bancare pentru a evita practica de reîntinerire (ever-greening), astfel încât să se asigure că provizionarea pentru pierderi din credite şi evaluarea garanţiilor conform IFRS, precum şi evaluarea riscului de credit al creditelor restructurate continuă să se menţină prudente şi în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale. BNR va continua să colecteze date de supraveghere periodice şi detaliate privind creditele restructurate. Ca parte a aranjamentelor prudenţiale permanente ce se vor aplica în 2013, filtrele prudenţiale vor rămâne în vigoare în forma lor actuală, cu luarea în considerare a evoluţiilor de reglementare la nivelul UE. Orice amendamente la măsurile adoptate în anul 2011 pentru restricţionarea creditelor acordate în valută gospodăriilor neacoperite la riscul valutar vor fi agreate cu echipele FMI şi CE.

18. Vom examina impactul recentelor amendamente aduse Codului fiscal ce vizează asigurarea unui tratament fiscal neutru al creanţelor bancare vândute companiilor româneşti cu scopul de a permite băncilor să tempereze creşterea creditelor depreciate şi să îşi îmbunătăţească gestionarea bilanţurilor lor. Legea prin care se amendează Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări va fi adoptată până la finele lunii octombrie 2012. Deoarece menţinerea disciplinei de creditare şi evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie semnificativ la întărirea stabilităţii financiare, ne vom abţine de la adoptarea unor iniţiative legislative (cum ar fi, spre exemplu, propunerea privind legea insolvenţei personale şi cea privind colectarea datoriilor) sau de la amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, ce ar submina disciplina de creditare.

Reformele structurale

Reforme strategice şi de reglementare în domeniile transporturi şi energie

19. Reforma cuprinzătoare a sectoarelor transporturi şi energie constituie un element esenţial al programului de impulsionare a investiţiilor şi creşterii. În sectorul transporturi, am înglobat filialele companiilor CFR Marfă şi CFR Călători în companiile lor mamă şi vom finaliza înglobarea filialelor CFR Infrastructură până la mijlocul lunii septembrie 2012. Vom reduce întreaga infrastructură feroviară aflată în administrarea CFR Infrastructură la 15.500 kilometri linie până la finele lunii septembrie.

20. Am acordat un împrumut-punte pentru eliminarea arieratelor CFR Infrastructură către furnizori şi vom elimina penalităţile şi principalul la arieratele datorate companiei de stat furnizoare de energie, Electrica, până la mijlocul lunii septembrie. Acest împrumut-punte va fi parţial înlocuit de un împrumut garantat de stat, acordat companiei de căi ferate până la finele lunii noiembrie 2012. Ca o condiţie pentru această schemă de eliminare a arieratelor, CFR Căi Ferate a trecut la executarea măsurilor necesare de reducere a costurilor şi de sporire a veniturilor, pentru a-şi asigura viabilitatea financiară în anul 2013 şi pe mai departe. Aceasta implică adoptarea de acţiuni determinate prin care să se asigure că societăţile de căi ferate de marfă şi de pasageri plătesc integral tarifele de acces societăţii de infrastructură. Pentru a facilita plata integrală, intenţionăm să reevaluăm asigurarea de subvenţii şi diminuarea obligaţiilor de servicii publice (OSP) la societatea feroviară de pasageri şi să scoatem serviciile profitabile din OSP începând din anul 2013. Totodată, vor mai fi adoptate şi alte măsuri de reducere a costurilor şi sporire a veniturilor societăţii feroviare de pasageri.

21. Pentru sectorul energie, am adoptat o serie de acţiuni menite să creeze un cadru de eficientizare a acestui sector. Au fost promulgate şi publicate în Monitorul Oficial legile electricităţii şi gazelor. Anticipăm că legea privind autoritatea de reglementare în domeniul energiei (ANRE) va fi promulgată până la finele lunii septembrie 2012. Am aprobat, de asemenea, o foaie de parcurs pentru dereglementarea preţurilor la gaze, ce vizează liberalizarea totală a preţurilor la gaze pentru consumatorii industriali până la 1 ianuarie 2015 şi pentru consumatorii casnici până la 1 octombrie 2018. Aceasta vine după aprobarea, mai înainte, a foii de parcurs pentru dereglementarea preţurilor la energia electrică. Preţurile reglementate la electricitate au fost şi ele majorate cu 5 procente la finele lunii iunie (criteriu de referinţă structural).

22. Am luat măsura extraordinară de a plasa producătorul de energie hidroelectrică, Hidroelectrica, în insolvenţă în luna iunie, ţinând seama de deteriorarea situaţiei financiare a acestuia. Administratorul judiciar a anulat toate contractele sub preţul pieţei cu comercianţii de electricitate (aşa-numiţii „băieţi deştepţi*). Hidroelectrica va vinde electricitate, odată eliberată de toate contractele anulate, pe platforma de comercializare a electricităţii (OPCOM). Totodată, administratorul vizează economii de cost la nivelul întregii companii, ţinta fiind aceea de a reduce costurile cu cel puţin 10%. Aceste măsuri vor avea ca rezultat o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei financiare a Hidroelectrica. Rezultatele contractelor renegociate vor fi publicate (preţ, volum şi reduceri ale maturităţii).

23. Ne propunem să dezvoltăm în continuare cadrul de preţuri şi reglementare în sectorul energie prin adoptarea următorilor paşi suplimentari:

- Vom publica versiunile integrale ale foilor de parcurs pentru liberalizarea preţurilor la electricitate şi gaze până la mijlocul lunii septembrie pe site-urile web ale tuturor instituţiilor relevante şi vom trece la eliminarea preţurilor reglementate la electricitate şi gaze până în septembrie şi, respectiv, decembrie 2012. Vom furniza rapoarte trimestriale privind progresul implementării foilor de parcurs la gaze si electricitate începând de la 1 octombrie 2012.

- Se va aplica mecanismul de transmitere a electricităţii şi gazelor achiziţionate de către companiile de distribuţie prevăzut în regulamentul de furnizare a energiei electrice şi gazelor cu scopul sporirii investiţiilor în acest sector, în conformitate cu cadrul de reglementare. Pentru a alinia mai bine preţurile actuale reglementate ale gazelor la consumatorul final cu costul efectiv al furnizării şi distribuţiei, vom majora tarifele pentru consumatorii necasnici cu 10% şi la consumatorii casnici cu 5% până la data de 15 septembrie (acţiune prealabilă). Această aliniere este necesară, deoarece, în ultimii ani, ANRE nu a permis implementarea deplină a reglementărilor sale privind furnizarea şi distribuţia de gaze, ceea ce a generat o rămânere în urmă în ajustarea preţurilor.

- Avansăm în procesul de consolidare a OPCOM ca platformă de comercializare. Un grup de lucru al OPCOM şi al marilor consumatori de electricitate a elaborat un nou instrument adaptat nevoilor marilor consumatori. OPCOM va transmite noul instrument ANRE spre analiză şi aprobare. OPCOM înregistrează, de asemenea, progrese, în consultare cu industria gazelor, în procesul de creare a unei platforme de comercializare a gazelor. OPCOM îşi propune să lanseze platforma de gaze la data de 1 decembrie 2012 într-un mod de testare/instruire a participanţilor şi să înceapă operaţiunile comerciale în luna martie 2013. Toate noile contracte bilaterale ale ÎS se vor încheia în mod transparent şi nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) şi prin alte proceduri concurenţiale (pentru gaze), condiţiile contractuale urmând a fi publicate. De îndată ce noua platformă de tranzacţionare a gazelor naturale va fi funcţională, toate contractele nereglementate bilaterale de gaze vor fi tranzacţionate prin această platformă.

- Am constituit o comisie interministerială, prezidată de MFP, care să elaboreze în consultare cu industria petrolului, gazelor şi electricităţii un proiect de pachet ce va conţine măsuri fiscale, de redevenţe şi de reglementare pentru aceste sectoare. Pachetul va acoperi două părţi: (a) o taxă care să capteze parţial veniturile extraordinare pe care le vor realiza companiile ca urmare a liberalizării preţurilor la gaze şi electricitate, după cum se prevede în foile de parcurs. Fondurile astfel realizate vor contribui la finanţarea măsurilor de protejare a consumatorilor vulnerabili de impactul pe care îl va avea ajustarea preţurilor; şi (b) un nou regim de reglementare şi impozitare a sectorului petrol şi gaze pentru perioada 2015-2024, ce va fi elaborat, beneficiind de consultanţă de specialitate, până la finele anului 2012. Ne propunem să introducem taxa pe venituri extraordinare din ianuarie 2013 şi să introducem noul regim de reglementare şi impozitare a sectorului petrol şi gaze până la mijlocul anului 2013. În concordanţă cu obligaţiile pe care le avem ca stat membru al UE, suntem gata să începem negocierile pentru Acordul interguvernamental pentru gaze naturale (IGA) cu Rusia şi ne vom strădui, de asemenea, să luăm măsuri pentru diversificarea ofertei de gaze. Vom întreprinde demersurile necesare pentru a ridica restricţiile de export existente şi vom lua măsuri de implementare a fluxurilor inverse la interconectorii de gaze.

- Vom adopta măsuri pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 privind subvenţiile pentru încălzirea centralizată. Autorităţile locale au permis o oarecare majorare a preţurilor finale de consum. Vom continua să monitorizăm şi să raportăm trimestrial FMI, CE şi BM situaţia financiară a sistemului de încălzire centralizată şi să asigurăm aplicarea cu celeritate a prevederilor ordonanţei de urgenţă. Ne vom asigura, de asemenea, că societăţile de încălzire (CET-urile) vor raporta către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va emite un ordin comun, împreună cu MFP, în termen de 30 de zile. Rambursarea va începe în luna următoare.

Întreprinderile de stat

24. Au fost îndeplinite ţintele indicative stabilite pentru al doilea trimestru pentru soldul operaţional şi arieratele la întreprinderile de stat. Consemnăm faptul că îndeplinirea ţintei de arierate stabilite pentru trimestrul trei depinde de identificarea unui cumpărător pentru Oltchim şi îndeplinirea ţintei de arierate stabilite pentru trimestrul patru depinde de finalizarea lichidării CN a Huilei. Deşi în ultimele luni am realizat îmbunătăţiri la unele companii, progresul general a fost mai lent decât anticipasem şi încă mai trebuie adoptate măsuri substanţiale. Direcţia specializată de control financiar din cadrul MFP a analizat şi aprobat cea mai mare parte a bugetelor pe 2012 ale celor 117 de ÎS aflate în portofoliul său şi va finaliza procesul de aprobare a bugetului până la mijlocul lunii septembrie 2012. 15 dintre aceste companii sunt în curs de lichidare. Totodată, direcţia a analizat toate planurile de restructurare, mai puţin două. Direcţia îşi propune să se întâlnească cu toate companiile ale căror planuri de restructurare nu au putut fi cuantificate până la mijlocul lunii septembrie 2012. Vom monitoriza trimestrial performanţele faţă de aceste ţinte. Vom elabora şi publica rapoartele cuprinzătoare privind IS prevăzute de articolul 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice până la finele lunii octombrie 2012 şi, după această dată, anual, până la finele lunii mai.

25. Eforturile noastre de a accelera agenda de reformă a guvernantei ÎS prin concentrarea eforturilor noastre pe vânzarea acţiunilor de la Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica şi Nuclearelectrica (companii aflate în portofoliul Ministerului Economiei) nu au generat încă niciun fel de rezultate palpabile (cu excepţia măsurilor semnificative adoptate de administratorii insolvenţei Hidroelectrica). Oferta publică secundară planificată (SPO) pentru acţiunile deţinute de stat la Transgaz până la finele lunii iunie 2012 a fost amânată datorită unor probleme tehnice, dar licitaţia va fi lansată până la mijlocul lunii septembrie 2012 (acţiune prealabilă). Nu vom respecta nici termenul de vânzare a acţiunilor Romgaz şi Hidroelectrica stabilit la mijlocul lunii octombrie 2012 (criteriu de referinţă structural). Consultantul de tranzacţie pentru Romgaz a recomandat să se efectueze o evaluare a deţinerilor de gaze naturale ale Romgaz înainte de lansarea unei oferte publice (IPO). Suntem în procesul de angajare a unui consultant care să realizeze studiul şi ne aşteptăm ca acesta să fie finalizat până la sfârşitul anului. Suntem ferm hotărâţi să lansăm IPO pentru Romgaz până la finele lunii martie 2013. Ne propunem să organizăm o IPO pentru 10% din acţiunile Hidroelectrica după ieşirea companiei din procedura de insolvenţă. Vom urgenta pregătirea de vânzare a acţiunilor Nuclearelectrica, dar vom rata termenul stabilit anterior pentru finele anului 2012, cu un trimestru. Vom privatiza Oltchim, un mare producător din industria chimică, prin oferirea acestuia spre vânzare până la mijlocul lunii septembrie (acţiune prealabilă). Privatizarea Tarom (SPO de 20%) şi a CFR Marfă (privatizare majoritară) în acest an continuă să reprezinte o prioritate pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

26. În ceea ce priveşte alte companii din portofoliul Ministerului Economiei, ne propunem să vindem un pachet majoritar de acţiuni la Electrica Furnizare şi cele 3 companii de distribuţie ale Electrica până la începutul anului 2013, urmate de o IPO la Electrica până la mijlocul anului 2013. Alte companii programate pentru oferirea spre privatizare până la începutul anului 2013 sunt: (i) noul producător de energie Hunedoara, ce va fi creat până la finele lunii septembrie 2012 prin fuzionarea centralelor Paroşeni şi Mintia şi a celor 4 mine viabile ale CNH (privatizare majoritară); şi (ii) noul producător de energie Oltenia (privatizare majoritară). Privatizarea Complexului Energetic Oltenia este esenţială datorită volumul mare de investiţii de care are nevoie şi al rolului critic pe care îl joacă acesta în securitatea energetică a României. Ţinând seama de acest aspect, vom semna un contract cu un consultant juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea Complexului Oltenia până la finele lunii noiembrie 2012 (criteriu de referinţă structural). Am putea proceda la listarea duală a unor oferte publice, dar ne vom asigura că aceasta nu conduce la întârzieri nenecesare în procesul de privatizare. Totodată, vom lichida companiile neviabile şi ne propunem să depunem o cerere de lichidare a CN a Huilei până la finele lunii septembrie 2012 şi a Termoelectrica până la începutul lunii octombrie 2012.

27. Suntem în procesul de a desemna consilii de administraţii şi echipe de management profesioniste la ÎS principale ce rămân în proprietatea majoritară a statului, conform prevederilor noii legi privind guvernanta corporativă a ÎS. Până la finele lunii iunie 2012 trebuiau selectate echipe de management şi membri ai consiliilor de administraţie la Oltchim, Hidroelectrica şi Electrica Furnizare. Acum ne propunem să desemnăm consilii de administrare profesioniste la Electrica Furnizare până la finele lunii august şi la Hidroelectrica până la mijlocul lunii septembrie 2012. Numirea unui director general la Electrica Furnizare va avea loc până la finele lunii septembrie. Pentru Hidroelectrica, numirea unui director general va avea loc imediat după ce compania iese din procedura de insolvenţă. Date fiind funcţionarea dificilă şi situaţia financiară a Oltchim, în luna iulie am numit un administrator special care să pregătească societatea pentru privatizarea integrală. Ne propunem, de asemenea, să desemnăm un consiliu de administraţie şi un director general profesionist la Oltenia, cu ajutorul unei firme independente de resurse umane până la finele lunii septembrie 2012.

28. Pe mai departe, vom accelera implementarea legii guvernantei corporative la ÎS. Vom selecta membrii profesionişti pentru consiliile de administraţie şi echipele de management doar din listele de candidaţi calificaţi întocmite de firme independente angajate să ne asiste în acest proces. Recunoaştem faptul că, dacă s-ar proceda altfel, ar fi subminată credibilitatea programului nostru de reformă în faţa publicului şi în faţa potenţialilor investitori. Intenţionăm să modificăm legea prin amendamente care să stabilească o listă limitată negativă de 3 companii exceptate de la lege din raţiuni de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Modificările vor impune, de asemenea, ÎS să implementeze prevederile de numire a consiliilor de administraţie şi echipelor de management profesioniste şi să finalizeze acest proces în decurs de maximum 9 luni. Totodată, modificările vor preciza că numirea unor consilii de administraţie şi directori generali interimari se poate face doar pentru o perioadă limitată de timp.

29. Am lansat un proces coordonat de căutare şi numire a unor membri profesionişti în consiliile de administraţie şi a directorilor generali şi pentru alte ÎS prioritare din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru Romgaz, Nuclearelectrica şi Transgaz. Acum ne propunem să finalizăm acest proces pentru Romgaz, Nuclearelectrica şi Transgaz până la finele anului 2012. Toate numirile vor fi publicate pentru a asigura transparenţă deplină. Pentru ÎS din portofoliul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii am angajat o firmă de resurse umane care să selecteze candidaţi calificaţi pentru consiliile de administraţie şi echipe de management pentru 11 companii din portofoliul acestui minister, inclusiv CFR Călători şi CFR Infrastructură. Vom numi noii membri ai consiliului de administraţie şi echipele de management profesionist până la finele lunii septembrie 2012.

Alte reforme structurale

30. Continuăm să înregistrăm progrese în implementarea noilor prevederi legislative în domeniul pieţei muncii şi asistenţei sociale. Noul Cod al muncii a îmbunătăţit semnificativ funcţionarea pieţei muncii şi a contribuit deja la o redresare a nivelului de ocupare şi la transformarea unui număr substanţial de acorduri de muncă informale în contracte noi înregistrate. Aproape o treime din aceste contracte sunt contracte cu durată fixă. Vom monitoriza implementarea Codului de dialog social şi ne vom asigura că orice amendamente sunt introduse numai în consultare cu toate părţile implicate şi nu introduc rigidităţi şi distorsionări ale procesului de negociere colectivă. Vom continua totodată cooperarea cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) pentru a ne asigura că noul Cod de dialog social respectă convenţiile de bază ale OIM. Până în luna octombrie, Guvernul, în consultare cu partenerii săi internaţionali, va elabora un pachet de măsuri care să vizeze crearea de locuri de muncă pentru persoanele sub 25 de ani şi cele peste 55 de ani.

31. Vom coordona cu toate părţile implicate relevante implementarea cu celeritate a iminentelor recomandări din Raportul Băncii Mondiale privind standardele şi codurile pe tema sistemelor de insolvenţă şi a drepturilor creditorilor.

 

Tabelul 1. România: Ţinte cantitative în cadrul Programului

 

 

2010

dec. realizat

2011

2012

mar. realizat

iun. realizat

sept. realizat

dec. realizat

mar. realizat

iun. program

iun. preliminar

sept. program

dec. program

I. Criterii cantitative de performanţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plafonul variaţiei cumulate a activelor externe nete (milioane euro)1/2

20.026

119

1.896

292,8

-457

1.696

-557

-457

-250

-800

2. Plafonul soldului cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)3/

-33.621

-5.254

-11.260

-13.685

-23.837

-3.421

-7.770

-7.631

-9.700

-14.660

3. Limita stocului arieratelor bugetului de stat şi sistemului de asigurări sociale (miliarde lei)

0,19

0,15

0,11

0,10

0,09

0,14

0,06

0,15

0,04

0,02

4. Limita garanţiilor bugetului general consolidat emise de la finele lui 2008 (valoare nominală, în miliarde lei)

7,6

8,1

6,0

5,8

6,5

7,0

14,0

7,7

14,0

14,0

II. Criterii de performanţă permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Neacumularea de arierate la datoria externă

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Consultări pe inflaţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rata inflaţiei la 12 luni în preţuri de consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval exterior (limita superioară)

 

 

 

 

 

 

4,4

 

5,9

5,6

Interval interior (limita superioară)

 

 

 

 

 

 

3,4

 

4,9

4,6

Punct central

8,0

8,0

7,9

3,5

3,1

2,4

2,4

2,0

3,9

3,6

Interval interior (limita inferioară)

 

 

 

 

 

 

1,4

 

2,9

2,6

Interval exterior (limita inferioară)

 

 

 

 

 

 

0,4

 

1,9

1,6

IV. Ţinte orientative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE şi asistenţă socială, milioane lei)

131.938

30.670

62.578

94.133

128.317

30.921

64.800

63.968

99.000

133.700

8. Plafonul soldului operaţional (venituri fără impozite şi dobânzi), exclusiv subvenţiile, pentru

-6,8

-0,7

-1,8

-2,4

-2,0

-0,4

-2,2

1,4

-2,7

-3,2

ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Limita stocului de arierate al ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)

17,9

19,2

19,7

18,5

14,9

16,2

15,0

13,6

12,5

9,0

10. Limita stocului arieratelor bugetelor locale (miliarde lei)

0,91

0,82

0,81

0,82

0,75

0,82

0,50

1,17

0,75

0,30

11. Limita execuţiei Programului PNDI (milioane lei)4/

 

 

 

 

 

66

400

67

700

1.000


1/ Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2/ Ţinta pentru iunie este ajustată în jos cu 817 milioane euro pentru a reflecta plasamentul sub nivelul anticipat al obligaţiunilor în euro şi ţinta este ajustată în sus cu 10 milioane euro pentru a reflecta nivelul peste aşteptări al rezervelor minime obligatorii deţinute de băncile comerciale la BNR.

3/  Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011). Ţinta pentru martie este ajustată cu 1.450 de milioane RON la 4.550 milioane RON pentru cheltuieli de capital. Ţinta la iunie 2012 este ajustată cu 769,8 milioane RON la 7.769,8 milioane pentru împrumutul pentru CFR Infrastructură.

4/ Cifre cumulate în cursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă la 1 ianuarie 2012).

 

Tabelul 2. România: Performanţe în cadrul celei de-a şasea evaluări

 

Măsura

Data vizată

Comentariu

Acţiuni prealabile

 

 

1. Aprobarea ordonanţei de Guvern prin care să se permită: (i) utilizarea resurselor puse la dispoziţia autorităţilor locale, limitată în prezent la cofinanţarea investiţiilor, în scopul plăţii arieratelor; şi (ii) plata directă de către autorităţile centrale a arieratelor autorităţilor locale din cotele defalcate

 

 

2. Majorarea preţurilor la gaze cu 10% pentru consumatorii industriali şi cu 5% pentru consumatorii casnici

 

 

3. Lansarea licitaţiei pentru o a două ofertă publică pentru 15% din acţiunile Transgaz

 

 

4. Lansarea licitaţiei pentru privatizarea Oltchim

 

 

Criterii cantitative de performanţă

 

 

1. Plafon active externe nete

30 septembrie 2012

 

2. Plafonul soldului total al bugetului general consolidat

30 septembrie 2012

 

3. Limita arieratelor interne ale bugetului de stat şi sistemului asigurărilor sociale

30 septembrie 2012

 

4. Limita garanţiilor bugetului general consolidat

30 septembrie 2012

 

5. Neacumularea de arierate externe la plată

30 septembrie 2012

 

Ţinte cantitative indicative

 

 

1. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat

30 septembrie 2012

 

2. Plafonul soldului operaţional al principalelor ÎS

30 septembrie 2012

 

3. Limita stocului de arierate la ÎS

30 septembrie 2012

 

4. Limita stocului de arierate ale autorităţilor locale

30 septembrie 2012

 

Interval de consultare pe inflaţie

 

 

Interval interior

30 septembrie 2012

 

Interval exterior

30 septembrie 2012

 

Criterii de referinţă structurale

 

 

1. Elaborarea de amendamente substanţiale la legislaţia din domeniul sanitar care să soluţioneze deficienţele bugetare ce persistă în acest sector şi să asigure servicii sanitare de calitate.

30 iunie 2012

îndeplinit

2. Lansarea licitaţiei pentru asigurarea programului software care să integreze sistemul de raportare contabilă cu sistemul de plăţi al Trezoreriei

30 iunie 2012

îndeplinit

3. 0 majorare de 5% a preţului la electricitate pentru consumatorii industriali şi casnici

30 iunie 2012

îndeplinit

4. Organizarea de IPO pentru acţiunile deţinute de stat la Romgaz şi Hidroelectrica

15 octombrie 2012

Reprogramat pentru 15 martie 2013

Criterii structurale noi

 

 

1. Actualizarea bazei de date cu proiectele de investiţii pentru a se identifica proiectele prioritare ale autorităţilor locale finanţate din fonduri bugetare şi fonduri UE şi publicarea unei liste a proiectelor cu prioritate redusă ce vor fi întrerupte

30 septembrie 2012

 

2. Publicarea situaţiilor financiare la zi ale tuturor spitalelor publice pe pagina web a Ministerului Sănătăţii

31 octombrie 2012

 

3. Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea majoritară a Complexului Oltenia

30 noiembrie 2012

 

4. Finalizarea unei definiri detaliate şi a structurii arhitecturii sistemului integrat de raportare contabilă şi plăţi de trezorerie

31 decembrie 2012

 

 

ANEXA II. ROMÂNIA: MEMORANDUM TEHNIC DE ÎNŢELEGERE (MTÎ)

 

12 septembrie 2012

 

1. Prezentul Memorandum tehnic de înţelegere (MTÎ) defineşte variabilele incluse în criteriile de performanţă cantitative şi în ţintele indicative specificate în Memorandumul de politici economice şi financiare (MPEF), premisele principale, metodele care vor fi utilizate pentru evaluarea performanţei programului şi obligaţiile în materie de raportare în vederea asigurării unei monitorizări adecvate a evoluţiilor economico-financiare. Criteriile de performanţă cantitative şi ţintele indicative şi criteriile de performanţă structurale pentru 2011 şi 2012 sunt prezentate în tabelele 1 şi, respectiv, 2 ale MPEF.

2. În accepţiunea programului ratele de schimb ale leului românesc (RON) faţă de euro se stabilesc la RON 4,2848 = 1 €, faţă de dolarul SUA la RON 3,2045 = 1 $, faţă de yenul japonez la RON 3,9400 = 100 Ą şi faţă de lira sterlină la RON 4,9673 = 1 Ł, ratele fiind cele postate pe website-ul Băncii Naţionale a României (BNR) la data de 31 decembrie 2010. Ratele de schimb faţă de alte valute, acolo unde sunt aplicabile, vor fi de asemenea acelea postate pe website-ul BNR în data de 31 decembrie 2010.

3. În accepţiunea programului, bugetul general consolidat include entităţile definite în bugetul pe anul 2012. Acestea sunt: guvernul central (bugetul de stat, trezoreria, entităţile de stat autofinanţate incluse în buget etc.), autorităţile locale, fondurile de asigurări sociale (pensii, sănătate şi şomaj) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Prezenta definiţie a bugetului general consolidat include de asemenea orice fonduri noi sau alte programe speciale bugetare şi extrabugetare care ar putea fi create pe parcursul perioadei programului pentru a desfăşura operaţii de natură fiscală, aşa cum se defineşte în Manualul FMI pentru statisticile financiare guvernamentale 2001. Autorităţile vor informa imediat experţii FMI cu privire la crearea oricărui astfel de fond sau program nou. După cum se precizează în MPEF ¶12 de mai jos, această definiţie va fi extinsă pentru a include şi întreprinderile de stat incluse în bugetul general consolidat în cadrul ESA95, după finalizarea evaluării efectuate de către Eurostat şi implementarea cu succes a sistemului de monitorizare de către Ministerul Finanţelor Publice.

 

Criterii de performanţă cantitative, ţinte indicative, banda de consultare pe inflaţie şi criterii de performanţă permanente

 

A. Limita privind variaţia activelor externe nete

4. În accepţiunea programului, activele externe nete (AEN) sunt definite ca AEN ale BNR minus obligaţiile Trezoreriei faţă de Fondul Monetar Internaţional.

5. AEN ale BNR sunt definite ca valoarea în euro a activelor externe brute ale BNR (inclusiv rezervele minime obligatorii ale băncilor comerciale menţinute la BNR) minus pasivele externe brute ale BNR şi vor fi măsurate pe baza definiţiilor operaţionale ale BNR, şi nu a celor contabile. Activele şi pasivele externe denominate în non-euro vor fi convertite în euro la ratele de schimb ale programului.

6. Activele externe brute ale BNR se definesc ca incluzând deţinerile de DST ale BNR, poziţia rezervei ţării la FMI, deţinerile de numerar, titluri şi depozite în străinătate în valute străine convertibile. Se exclud din rezervă: (i) aurul şi alte metale preţioase; (ii) activele în valute neconvertibile; (iii) active nelichide; (iv) orice active care sunt angajate, colateralizate sau se află sub o altă obligaţie, dacă acestora nu le este asociat şi un pasiv extern brut; (v) creanţe asupra rezidenţilor; şi (vi) creanţe în valută decurgând din instrumente derivate în monede străine vis-á-vis de moneda naţională (cum ar fi futures, forwards, swaps şi options).

7. Pasivele externe brute ale BNR se definesc ca toate pasivele în valute străine faţă de rezidenţi şi nerezidenţi, inclusiv angajamentele de vânzare de valute străine decurgând din instrumente derivate (cum ar fi futures, forwards, swaps şi options), şi tot creditul nerambursat de la FMI, dar excluzând (i) depozitele în valută ale băncilor legate de rezervele minime obligatorii; şi (ii) depozitele în valută ale Guvernului la BNR. Prezenta definiţie are ca scop aducerea conceptului de pasive externe mai aproape de definiţia balanţei de plăţi, pe care se bazează ţintele.

 

Limita pentru variaţia cumulată a activelor externe nete de la începutul anului 2011 şi 2012 (în milioane euro)1

 

 

2010

2011

2012

 

decembrie

martie

iunie

septembrie

decembrie

decembrie

martie

iunie

septembrie

decembrie

 

stoc

realizat

realizat

realizat

realizat

stoc

realizat

realizat

CP

CP

Variaţia cumulată a AEN

20.026

1192

1.896

293

-4573

19.569

1.6964

4575

-250

-800

Poziţia din memorandum: active externe brute

32.432

996

2.793

1.206

464

32.897

1.662

-496

-850

-2300

 

8. Ţintele AEN vor fi ajustate în sus (în jos) cu întregul cuantum al surplusului (deficitului) realizat faţă de proiecţia de bază din plasamentul de obligaţiuni externe al MFP. Ţintele AEN vor fi de asemenea ajustate: (i) în sus (în jos) cu surplusul (deficitul) din tragerile în cadrul programului legate de proiecţia de bază [tragerile în program se definesc ca trageri externe de la creditorii oficiali (BM şi CE) care sunt utilizabile pentru finanţarea bugetului de stat total]; şi (ii) în sus cu creşterea rezervelor minime obligatorii ale băncilor comerciale menţinute la BNR faţă de finele lui decembrie 2011 (6.037 milioane €), măsurate la ratele de schimb ale programului.


1 CP = criteriu de performanţă; date la finele lunii. Fluxurile sunt cumulative de la începutul aceluiaşi an calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2012). Stocurile anului curent sunt obţinute prin adăugarea rulajelor la stocul final al anului precedent.

2 CP îndeplinit cu o ajustare pentru suma de 300 de milioane de euro viraţi de BM.

3 CP îndeplinit cu o ajustare pentru emisiunea de obligaţiuni denominate în euro în valoare de 1.000 milioane euro.

4 CP îndeplinit cu o ajustare în sus de 533 de milioane euro datorită emisiunii de euroobligaţiuni peste nivelul anticipat a MFP.

5 CP îndeplinit cu o ajustare în jos de 817 milioane euro datorită emisiunii de euroobligaţiuni sub nivelul anticipat a MFP şi o ajustare în sus cu 10 milioane euro datorită rezervelor minime obligatorii deţinute la BNR de băncile comerciale, peste nivelul anticipat.

 

Tragerile externe din program - proiecţii de bază (în milioane euro)1

 

 

2011

2012

 

martie

iunie

septembrie

decembrie

martie

iunie

septembrie

decembrie

Variaţie cumulată în cadrul programului extern

1.200

1.650

2.050

2.050

0

0

0

0

Variaţie cumulată în plasamentele externe de obligaţiuni ale MFP

 

 

 

1.000

1.150

2.500

2.500

2.500

 

1 Fluxurile sunt cumulative de la începutul aceluiaşi an calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă din ianuarie 2012).

 

B. Mecanismul de consultare pentru rata inflaţiei la 12 luni

9. Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflaţiei la 12 luni în preţuri de consum [aşa cum sunt măsurate de indexul preţurilor de consum (IPC) publicat de Institutul Naţional de Statistică] sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflaţiei IPC an-la-an se află în afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autorităţile vor efectua o consultare cu FMI cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul programului. În plus, BNR va avea discuţii cu experţii FMI în cazul în care rata inflaţiei IPC an-la-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru în tabelul de mai jos.

 

Intervalul de consultare pe inflaţie

 

 

2010

2011

2012

 

decembrie realizat

martie realizat

iunie realizat

septembrie realizat

decembrie realizat

martie realizat

iunie realizat

septembrie ţintă

decembrie ţintă

Interval exterior (limita superioară)

 

 

 

 

 

 

 

5,9

5,6

Interval interior (limita superioară)

 

 

 

 

 

 

 

4,9

4,6

Efectiv/Punct central

8,0

8,0

7,9

3,5

3,1

2,4

2,0

3,9

3,6

Interval interior (limita inferioară)

 

 

 

 

 

 

 

2,9

2,6

Interval exterior (limita inferioară)

 

 

 

 

 

 

 

1,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Criteriu de performanţă privind soldul bugetului general consolidat

10. Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial prin soldul cash al bugetului general consolidat în clasificarea GFS 1986. Autorităţile se vor consulta cu experţii FMI cu privire la măsurile de corecţie în cazul unor derapaje ale veniturilor şi finanţării guvernamentale.

 

Limita cumulată pentru soldul bugetului general consolidat1

 

 

(în milioane lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

-33.621

Finele lui martie 2011 (realizat)

-5.254

Finele lui iunie 2011 (realizat)

-11.260

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

-13.685

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

-23.837

Finele lui martie 2012 (realizat)2

-3.421

Finele lui iunie 2012 (realizat)3

-7.631

Finele lui septembrie 2012 (criteriu de performanţă)

-9.700

Finele lui decembrie 2012 (criteriu de performanţă)

-14.660


1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2012).

2 Ţinta pentru 2012: T1 se ajustează cu 1.450 RON la 4.550 RON pentru cheltuieli de capital.

3 Ţinta pentru 2012: T2 se ajustează cu 769,8 milioane RON pentru împrumutul-punte acordat de Ministerul Finanţelor Companiei Naţionale CFR - S.A.

 

11. Începând cu criteriul de performanţă de la finele lunii martie 2012, deficitul bugetar va fi măsurat de deasupra liniei, utilizându-se datele execuţiei bugetare. Cheltuielile vor include valoarea lucrărilor executate în cadrul contractelor încheiate în Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).

12. Odată ce sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat (ÎS) va fi pe deplin funcţional, ţinta de deficit bugetar va fi modificată în conformitate cu definiţia extinsă a bugetului general consolidat, ce va include următoarele ÎS: C.N. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, Metrorex - SA, Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, CFR Călători, C.N. a Huilei Petroşani - SA, S.N. a Cărbunelui Ploieşti - SA, C.N. Radiocomunicaţii Constanţa, S.C. Intervenţii Feroviare, CFR Infrastructură, S.C. Termoelectrica - SA, Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, S.C. Electrificare - SA, C.N. Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa - SA, S.C. C.N. Romarm, Şantierul Naval Mangalia - SA, Societatea Feroviară de Turism SFT CFR, S.C. Uzina Mecanică Orăştie, S.C. Avioane Craiova - SA, S.C. Petromin - SA, S.C. Construcţii Aeronautice - SA, S.C. Sanevit 2003 - SA, S.C. Uzina AutoMecanică - S.A. Moreni, S.C. Terom - SA, S.N. Plafar - SA, S.C. Nicolina - SA

13. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va furniza de asemenea date lunare pentru a măsura deficitul sub linie. Soldul bugetului general consolidat măsurat sub linie va include:

+ (i) finanţarea externă netă, excluzând câştigurile şi pierderile din reevaluare;

+ (ii) variaţia creditului intern net din sistemul financiar, excluzând câştigurile şi pierderile din reevaluarea depozitelor denominate în valute străine şi incluzând ajustări pentru:

+ (a) fonduri UE primite şi necheltuite încă (plăţi în avans);

+ (b) cereri de rambursare ale Guvernului din fonduri UE;

+ (c) obligaţii ale Fondului Proprietatea neplătite încă; + (iii) variaţia stocului de titluri de stat emise, net de schimbările de reevaluare; + (iv) variaţii nete ale altor finanţări. Din care: (a) finanţare temporară pentru proiecte UE;

(b) rambursări de la UE pentru proiecte cu finanţare UE.

14. Dacă diferenţa dintre deficitul bugetului general consolidat măsurat deasupra liniei şi sub linie este mai mare de 200 de milioane de lei pe fiecare trimestru pe parcursul lui 2011 şi 2012, MFP se va consulta cu experţii FMI.

15. Criteriul de performanţă pentru soldul bugetului general consolidat la finele lunii iunie 2012 şi finele lunii septembrie 2012 (măsurat cumulativ de la începutul anului) va fi ajustat în jos cu valoarea cu care cheltuielile de capital (inclusiv cheltuieli aferente fondurilor UE şi planurilor de reducere a arieratelor, dar exclusiv lucrări executate în cadrul contractelor din PNDI) depăşesc 15.230 milioane lei şi, respectiv, 25.150 milioane, până la o limită de 1.800 milioane lei şi, respectiv, 700 milioane lei. Criteriul de performanţă pentru soldul bugetului general consolidat pentru finele lunii iunie 2012 şi finele lunii septembrie (măsurat cumulativ de la începutul anului) va fi ajustat în jos cu suma unui împrumut-punte destinat eliminării arieratelor la CFR Infrastructură, în limită de 900 de milioane lei.

D. Criteriu de performanţă limitând emiterea de garanţii guvernamentale către sectorul privat ne financiar şi întreprinderile publice

16. Emiterea de garanţii guvernamentale către sectorul privat nefinanciar şi către întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul este stabilit la 14 miliarde RON, dar poate fi ajustat în sus cu până la 9,6 miliarde RON pentru garanţii destinate finanţării proiectului Nabucco. Pe parcursul misiunilor de evaluare viitoare vor fi renegociate ţinte revizuite pentru a se permite garanţii publice rezonabile în contextul privatizării pachetelor majoritare de acţiuni la întreprinderile de stat şi al securitizării arieratelor interne.

 

Plafon pentru garanţiile din bugetul general consolidat nou-emise de la finele anului 2008 până la:

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

7,6

Finele lui martie 2011 (realizat)

8,1

Finele lui iunie 2011 (realizat)

6,0

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

5,8

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

6,5

Finele lui martie 2012 (realizat)

7,0

Finele lui iunie 2012 (realizat)

7,7

Finele lui septembrie 2012 (criteriu de performanţă)

14,0

Finele lui decembrie 2012 (criteriu de performantă)

14,0

 

E. Criteriu de performanţă privind stocul de arierate interne al bugetului de stat şi sistemului de asigurări sociale

17. Criteriul de performanţă stabilit cu privire la stocul de arierate la nivelul bugetului de stat şi al fondurilor sociale (definite în 1f3 mai sus) are în vedere eliminarea lor pe durata programului. Stocul va fi măsurat net de arieratele interguvernamentale, dar Guvernul va raporta atât arieratele brute, cât şi arieratele nete. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepţiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu 90 de zile (în conformitate cu definiţia cheltuielilor din ESA95).

 

Stocul de arierate la nivelul bugetului de stat şi al fondurilor sociale

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

0,19

Finele lui martie 2011 (realizat)

0,15

Finele lui iunie 2011 (realizat)

0,11

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

0,10

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

0,09

Finele lui martie 2012 (realizat)

0,14

Finele lui iunie 2012 (realizat)

0,15

Finele lui septembrie 2012 (criteriu de performanţă)

0,04

Finele lui decembrie 2012 (criteriu de performanţă)

0,02

 

F. Criterii de performanţă permanente privind neacumularea de arierate externe la nivelul bugetului general consolidat

18. La nivelul bugetului general consolidat nu se vor acumula arierate la plăţile externe pe durata programului. În accepţiunea acestui criteriu de performanţă, un arierat la plată externă va fi definit ca o plată a bugetului general consolidat, care nu a fost efectuată în termen de 7 zile de ia data scadenţei. Criteriul de performanţă se va aplica pe bază permanentă.

G. Ţinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat

19. Ţinta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat este definită ca incluzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile şi serviciile exclusiv fonduri UE (specificate în categoria de împrumuturi externe nerambursabile), subvenţii, transferuri către entităţi publice, pensii (categoria de asistenţă socială din bugetul asigurărilor sociale), ajutorul de stat şi alte cheltuieli din categoria alte transferuri, Fondul de rezervă şi alte cheltuieli clasificate în tabelele de raportare lunară. Cifrele realizate (faţă de care se va compara ţinta) vor include plăţile aferente planurilor de reducere a arieratelor.

 

Variaţia cumulată a cheltuielilor curente primare ale bugetului general consolidaţi

(în milioane lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

131.938

Finele lui martie 2011 (realizat)

30.670

Finele lui iunie 2011 (realizat)

62.578

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

94.133

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

128.317

Finele lui martie 2012 (realizat)

30.921

Finele lui iunie 2012 (realizat)

63.968

Finele lui septembrie 2012 (indicativ)

99.000

Finele lui decembrie 2012 (indicativ)

133.700


1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă începând cu 1 ianuarie 2012.)

 

H. Ţintă indicativă privind execuţia Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI) 20. Se stabileşte o ţintă indicativă pentru lucrările executate în cadrul programului PNDI.

 

Plafonul valorii lucrărilor executate în cadrul programului PNDI

(în milioane lei)

Finele lui martie 2012 (realizat)

66,1

Finele lui iunie 2011 (realizat)

67,45

Finele lui septembrie 2012 (indicativ)

700

Finele lui decembrie 2012 (indicativ)

1.000


1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă începând cu 1 ianuarie 2012.)

 

I. Ţintă indicativă privind arieratele la nivelul bugetelor locale

21. Ţinta indicativă privind stocul de arierate interne la nivelul bugetelor locale are în vedere neacumularea de noi a şi reducerea lor pe durata programului. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumula noi arierate. În accepţiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu 90 de zile (în conformitate definiţia cheltuielilor din ESA95).

 

Stocul de arierate la nivelul bugetelor locale

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

0,91

Finele lui martie 2011 (realizat)

0,82

Finele lui iunie 2011 (realizat)

0,81

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

0,82

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

0,75

Finele lui martie 2012 (realizat)

0,81

Finele lui iunie 2012 (realizat)

1,17

Finele lui septembrie 2012 (indicativ)

0,75

Finele lui decembrie 2012 (indicativ)

0,30

 

J. Absorbţia fondurilor UE

22. Contribuţia din fonduri UE menţionată în condiţionalitatea MTÎ va fi măsurată luând în calcul cheltuielile eligibile din fondurile structurale şi de coeziune (FSC) şi din Fondul european agricol şi de dezvoltare rurală (FEADR).

K. Monitorizarea întreprinderilor publice

23. Întreprinderile de stat sunt definite ca fiind toate companiile, institutele de cercetare şi regiile autonome în care ponderea cumulată a capitalului public este de peste 50% inclusiv, deţinut direct sau indirect de autorităţile locale ori centrale.

24. S-a stabilit o ţintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru soldul agregat operaţional (EBIT - earnings before interest and taxes - câştiguri înainte de dobânzi, impozite şi taxe), exclusiv subvenţii, acumulat pe an calendaristic, pentru următoarele întreprinderi publice: CN. Căi Ferate CFR- S.A., CN. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., CN. a Huilei - SA, CN. Poşta Română - SA, Complexul Energetic Turceni - SA, SC Filiala de întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” – S.A., S.C. Metrorex – S.A., S.N. de Transport Feroviar „CFR Marfă” - S.A., S.N. Transport „CFR Călători” – S.A., C.N. Tarom -S.A., SC Electrocentrale Bucureşti – S.A., S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - SA, S.C. Oltchim – S.A., S.C. Termoelectrica – S.A., S.N. a Lignitului Oltenia – S.A., S.C. Electrificare CFR – S..A, S.C. Intervenţii Feroviare – S.A., S.C. Telecomunicaţii CFR. - S.A. Datele vor fi furnizate împreună cu rezultatele operaţionale de către companie. Rezultatele realizate au fost următoarele:

 

Limita soldului agregat operaţionali2

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

-6,8

Finele lui martie 2011 (realizat)

-0,7

Finele lui iunie 2011 (realizat)

-1,8

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

-2,4

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

-2,2


1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011.)

2 Cifrele realizate la finele lunii septembrie şi datele preliminare pentru finele lunii decembrie exclud soldul operaţional al S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A.

 

25. Se stabileşte o ţintă indicativă trimestrială pentru anul 2012 pentru soldul agregat operaţional (EBIT - earnings before interest and taxes - câştiguri înainte de dobânzi, impozite şi taxe), exclusiv subvenţii, acumulat pe an calendaristic, pentru următoarele întreprinderi publice: CN. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., S.C. Metrorex - SA, CN. Căi Ferate CFR - S.A. (inclusiv S. C. Intervenţii Feroviare - SA.), S.C. Electrificare CFR - SA, S. C. Telecomunicaţii CFR. - SA., S.N. Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - SA., S.N. de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - SA, CN. Tarom - SA., S.C. Oltchim - SA, CN. a Huilei - SA, S.C. Termoelectrica - SA., S.C. Electrocentrale Deva - SA, S.C. Electrocentrale Paroşeni - SA., S.C. Electrocentrale Galaţi - SA., S.C. Electrocentrale Bucureşti - SA., S.C. Complexul Energetic Oltenia - SA., S.C. Hidroelectrica, S.C. Electrica - SA., CN. Poşta Română - S.A. Datele vor fi furnizate împreună cu rezultatele operaţionale de către companie. Ţintele vor fi următoarele:

 

Limita soldului agregat operaţionali

(în miliarde lei)

Finele lui martie 2012 (preliminar)

-0,4

Finele lui iunie 2012 (preliminar)

-1,4

Finele lui septembrie 2012 (indicativ)

-2,7

Finele lui decembrie 2012 (indicativ)

-3,2


1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2012 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2012.)

 

26. În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată sau pachetul său majoritar este privatizat ori este comasată cu o companie nelistată mai sus, ţinta agregată menţionată mai sus va fi ajustată cu ţinta iniţială a soldului operaţional pentru acea companie. În eventualitatea în care una dintre companiile menţionate mai sus este divizată într-o nouă companie, ambele companii vor rămâne sub monitorizare. În eventualitatea în care mai multe dintre companiile de mai sus sunt comasate, companiile nou-create vor rămâne sub monitorizare.

27. Se stabileşte o ţintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru stocul de arierate al întreprinderilor de stat enumerate la ¶23 de mai sus. Datele vor fi furnizate la nivel de companie. Rezultatele realizate au fost următoarele:

 

Plafonul stocului de arieratei

(în miliarde lei)

Finele lui decembrie 2010 (realizat)

17,9

Finele lui martie 2011 (realizat)

19,2

Finele lui iunie 2011 (realizat)

19,7

Finele lui septembrie 2011 (realizat)

18,5

Finele lui decembrie 2011 (realizat)

14,8


1 Datele din execuţie la finele lunii septembrie 2011 şi datele preliminare pentru finele lunii decembrie 2011 exclud arieratele companiei S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A.

 

28. Se stabileşte o ţintă indicativă trimestrială pentru anul 2012 pentru stocul de arierate al întreprinderilor de stat enumerate la ¶24. Datele vor fi furnizate la nivel de companie. Ţintele vor fi următoarele:

 

Plafonul stocului de arierate

(în miliarde lei)

Finele lui martie 2012 (preliminar)

16,2

Finele lui iunie 2012 (preliminar)

13,6

Finele lui septembrie 2012 (indicativ)

12,5

Finele lui decembrie 2012 (indicativ)

9,0

 

29. În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată sau pachetul său majoritar este privatizat ori este comasată cu o companie nelistată mai sus, ţinta agregată menţionată mai sus va fi ajustată cu ţinta iniţială de arierate a acelei companii. În eventualitatea în care una dintre companiile menţionate mai sus este divizată într-o nouă companie, ambele companii vor rămâne sub monitorizare. În eventualitatea în care mai multe dintre companiile de mai sus sunt comasate, companiile nou-create vor rămâne sub monitorizare.

L. Management privat la principalele întreprinderi de stat

30. În conformitate cu cele menţionate în ¶27 şi ¶28 din MPEF, se vor selecta echipe de management privat cel puţin la următoarele întreprinderi de stat: (i) S.N. Nuclearelectrica; (ii) C.N. Căi Ferate CFR - S.A. (inclusiv S.C. Intervenţii Feroviare - S.A.); (iii) S.C. Complexul Energetic Oltenia - SA; (iv) S.C. Electrica Furnizare - S.A.; (v) S.C. Hidroelectrica; (vi) S.N. Romgaz; (vii) S.N. Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. şi (viii) S.N. Transgaz.

31. Totodată, se are în vedere selectarea de echipe de management privat în cursul anului 2012 pentru următoarele societăţi suplimentare: (i) C.N. Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; (ii) C.N. Telecomunicaţii CFR - S.A.; (iii) S.C. Electrificare CFR - S.A.; (iv) C.N. Tarom - S.A.;(v) S.C. Transport cu Metroul Bucureşti - S.A. „Metrorex”; şi (vi) S.N. de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A.

M. Cerinţe de raportare pentru acţiunile prealabile

32. Pentru acţiunea prealabilă referitoare la Transgaz, lansarea licitaţiei va presupune depunerea documentaţiei de licitaţie publică la Comisia de Valori Mobiliare (CNVM) şi la bursă. Pentru acţiunea prealabilă referitoare la Oltchim, lansarea licitaţiei va presupune publicarea prospectului (cererea de oferte).

N. Cerinţe de raportare

33. Performanţa în cadrul programului va fi monitorizată în baza datelor furnizate FMI şi CE de BNR şi MFP după cum este prezentat în tabelul de mai jos. Autorităţile vor transmite cu promptitudine experţilor FMI şi CE orice revizuiri de date, precum şi orice alte informaţii necesare pentru monitorizarea acordului cu FMI şi cu CE.

 

România: Furnizarea de date către FMI si CE

 

Articol

Periodicitate

De furnizat de Ministerul Finanţelor

Date lunare preliminare privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95

Lunar, pe 25 a lunii următoare

Date finale trimestriale privind execuţia proiectelor în cadrul Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

Trimestrial, pe 25 a lunii următoare

Date finale trimestriale privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95

Trimestrial, date cash, în a 35-a zi după termen Trimestrial, date accrual, în a 55-a zi după termen

Deficitul BGC utilizând definiţia ESA95

Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni

Date preliminare privind finanţarea sub linie pentru BGC

Lunar, cu un decalaj de nu mai mult de 35 de zile după termen

Date finale trimestriale privind finanţarea sub linie pentru BGC

Trimestrial, nu mai târziu de 45 de zile după termen

Total sume de plată şi arierate totale ale BGC, inclusiv bugete locale

Preliminar lunar, în decursul lunii următoare Trimestrial, în termen de 55 de zile

Stocul de arierate externe ale bugetului administraţiei centrale

Zilnic, cu un decalaj de nu mai mult de 7 zile

Datoria publică şi garanţii guvernamentale nou-emise

Lunar, în termen de o lună

Date lunare preliminare privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE

Date lunare preliminare în termen de 25 de zile

Date finale trimestriale privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE

Trimestrial, în termen de 35 de zile după termen

Date preliminare privind soldul operaţional, profiturile, stocul de arierate şi cheltuielile de personal pentru fiecare dintre principalele întreprinderi publice definite la ¶22

Trimestrial, în termen de 30 de zile

Date finale privind soldul operaţional, profiturile, stocul de arierate şi cheltuielile de personal pentru fiecare dintre principalele întreprinderi publice definite la ¶22

Trimestrial, la finele lunii mai pentru anul precedent şi finele lunii august pentru primul semestru al anului curent

Date privind granturile pentru proiecte UE (rambursări şi avansuri), cheltuieli de capital şi subvenţii acoperite de avansurile UE sau eligibile pentru rambursări UE legate de proiecte sprijinite de UE convenite specific cu UE

Lunar, în termen de 3 săptămâni de la finele fiecărei luni

Soldul CTS în RON

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni

Soldul celor două conturi în valută utilizate pentru finanţarea bugetară şi pentru răscumpărarea datoriei publice (media şi finele perioadei)

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni

Soldul încasărilor din privatizări înregistrate în contul Trezoreriei Statului, detalii despre sume revendicate din aceste încasări şi ieşirile nete proiectate

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni

Raportarea progreselor înregistrate în implementarea analizei funcţionale a administraţiei publice din România

Trimestrial, se va transmite cu două săptămâni înaintea fiecărei misiuni pentru fiecare dintre cele 12 ministere.

De furnizat de Banca Naţională a României

Date AEN, pe componente, atât conform ratei de schimb din program, cât şi celei reale

Săptămânal, în fiecare luni după săptămâna de raportare şi cu un decalaj de 3 zile lucrătoare în cazul datelor de final de trimestru

Date privind analiza monetară în formatul convenit cu experţii FMI

Lunar, în termen de 30 de zile de la finele lunii

Schema plăţilor contractuale externe ale sectorului bancar scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda şi amortizare (pentru împrumuturile pe termen mediu şi lung)

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Schema plăţilor contractuale externe ale sectorului corporatist scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda şi amortizarea (pentru împrumuturile pe termen mediu şi lung)

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Stocul datoriei externe pe termen scurt ale băncilor şi corporaţiilor

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Balanţa de plăţi în formatul FMI utilizat actualmente pentru raportare

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Expunerea (depozite, împrumuturi, împrumuturi subordonate) ale: (i) băncilor-mamă străine către subsidiarele lor din România; (ii) IFI; şi (iii) alţi creditori către bănci din România (în monedă naţională şi străină)

Lunar, 20 de zile după finele fiecărei luni

Indicatori ai stării de sănătate financiară1

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Rezervele valutare, inclusiv informaţii privind intervenţiile pe piaţa valutară şi swapurile efectuate de BNR

Bilunar

FMI şi CE vor fi imediat informate în cazul unei pierderi bruşte de rezerve ce depăşeşte 600 de milioane de euro sau dacă stocul de rezerve valutare scade sub plafonul de 23 de miliarde

Imediat după apariţia evenimentului

de euro.

 


1 Datele privind solvabilitatea vor fi furnizate trimestrial.

 

ANEXĂ

 

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor ÎS monitorizate

 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

- Desemnarea membrilor CA şi a managerilor profesionişti la CFR Infrastructură, CFR Marfă, CFR Călători, Tarom şi la compania de drumuri de pe o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii septembrie 2012 C.N. Căi Ferate CFR - S.A „CFR Infrastructură” (inclusiv S.C. Intervenţii Feroviare)

- Finalizarea comasării S.C. Intervenţii Feroviare, S.C. Întreţinere Mecanizată şi S.C. Sere şi Pepiniere în C.N. Căi Ferate CFR până la mijlocul lunii septembrie 2012

- Identificarea şi implementarea în continuare a măsurilor de reducere a costurilor şi sporire a veniturilor şi elaborarea unui raport care să cuantifice măsurile implementate până la mijlocul lunii octombrie 2012

- Finalizarea proiectului-pilot de calcul al salariilor angajaţilor pe secţii de linie până la mijlocul lunii octombrie 2012 şi extinderea la restul reţelei până la finele lunii decembrie 2012

- Semnarea de contracte pentru închirierea a 50% din locaţiile rentabile identificate până la finele lunii octombrie 2012

- Obţinerea împreună cu Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut garantat de stat destinat rambursării împrumutului-punte acordat pentru plata arieratelor până la finele lunii noiembrie 2012

- Majorarea tarifelor de depozitare a vagoanelor dezafectate pe liniile CFR Infrastructură cu 5% pe an până la finele lunii noiembrie 2012, data de intrare în vigoare a tarifelor fiind 1 ianuarie 2013

- Elaborarea de planuri de afaceri având o analiză de piaţă şi o fundamentare a veniturilor prognozate care să meargă dincolo de simpla prognozare a kilometrilor tren până la finele lunii decembrie 2012; şi

- Identificarea surselor de finanţare pentru continuarea lucrărilor de construcţie la calea ferată Râmnicu Vâlcea – Vâlcele S.C. Electrificare CFR -S.A.

- Procurarea integrală a electricităţii prin OPCOM atunci când se preia activitatea de furnizare şi distribuţie pentru energia de tracţiune aferentă întregului sistem feroviar

- Finalizarea studiilor de eficientizare energetică a staţiilor de cale ferată până la finele lunii octombrie 2012 S.C. Telecomunicaţii C.F.R. -S.A.

- Elaborarea legislaţiei de creare a noului cadru de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii într-un sistem integrat până la finele lunii decembrie 2012

- Publicarea la registrul comerţului a documentului de fuziune dintre S.C. Telecomunicaţii CFR şi CFR Infrastructură până la finele lunii decembrie 2012 S.N. de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A.

- Aprobarea strategiei de privatizare elaborate de către consultantul de tranzacţie până la finele lunii septembrie 2012

- Încheierea contractului cu furnizorul de software pentru un nou modul de state de salarizare până la finele lunii noiembrie 2012

- recalificarea ofertanţilor pentru pachetul majoritar la CFR Marfă până la mijlocul lunii noiembrie 2012, în vederea semnării contractului de privatizare până la mijlocul lunii decembrie 2012 S.N. Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.

- Identificarea în continuare a unor economii de 300 de milioane RON pentru a echilibra bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2012 până la finele lunii septembrie 2012

- Încercarea de a lichida parţial debitele către CFR Infrastructură prin transferul la o valoare echitabilă a unor active până la mijlocul lunii octombrie 2012

- Reorganizarea SCRL Braşov - S.A. şi identificarea de soluţii pentru eficientizarea activităţii acestei sucursale până la finele lunii noiembrie 2012

- Casarea şi valorificarea a 200 de vagoane amortizate până la finele lunii decembrie 2012 S.C. Metrorex - S.A.

- Lansarea unei licitaţii la Bursa de Valori Bucureşti pentru valorificarea materialului rulant casat până la finele lunii septembrie 2012 C.N. de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România „Compania de Drumuri” - S.A.

- Semnarea unui contract de dezvoltare a programului software de îmbunătăţire a metodelor de vânzare a vignetelor (prin SMS şi online) până la finele lunii septembrie 2012

- Concesionarea serviciilor şi spaţiilor de parcare pe secţiunile de autostradă finalizate conform modelului Bucureşti-Cernavodă, până la finele lunii martie 2013 C.N. Tarom -S.A.

- Publicarea prospectului de privatizare pentru un pachet de cel puţin 20% din acţiuni prin IPO până la finele lunii septembrie 2012, în vederea finalizării privatizării până la mijlocul lunii noiembrie 2012

- Reducerea costurilor (de exemplu prin renegocierea contractelor, reduceri voluntare de personal, întreruperea unor linii şi zboruri selectate, renegocierea contractului de închiriere pentru personalul navigant, extinderea programului de economie la consumul de combustibil) Ministerul Comunicaţiilor C.N. Poşta Română - S.A.

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru majorarea de capital cu cel puţin 20% până la finele lunii septembrie 2012

- Finalizarea strategiei de privatizare şi elaborarea întregii documentaţii necesare pentru selectarea investitorului strategic până la mijlocul lunii octombrie 2012

- Finalizarea majorării de capital până la finele lunii decembrie 2012

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane imediat după majorarea de capital Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Transgaz

- Lansarea licitaţiei pentru o a două ofertă publică pentru 15% din acţiunile statului până la mijlocul lunii septembrie 2012

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii decembrie 2012 S.N. Romgaz

- Semnarea contractului cu consultantul pentru evaluarea rezervelor de gaze naturale deţinute până la finele lunii septembrie 2012

- Finalizarea evaluării rezervelor de gaze naturale deţinute până la finele lunii decembrie 2012

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii decembrie 2012

- Publicarea prospectului de IPO până la finele lunii februarie 2013, în vederea lansării IPO până la finele lunii martie 2013 S.N. Nuclearelectrica

- Semnarea unui contract cu un consultant juridic şi de tranzacţie până la finele lunii octombrie 2012, în caz contrar republicarea unei licitaţii mai flexibile pentru un consultant

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii decembrie 2012

- Publicarea prospectului de IPO până la finele lunii februarie 2013, în vederea lansării IPO până la finele lunii martie 2013 S.C. Oltchim - S.A.

- Publicarea prospectului de privatizare până la mijlocul lunii august 2012, în vederea desemnării ofertantului câştigător până la mijlocul lunii septembrie 2012; în cazul în care privatizarea nu reuşeşte, compania va fi plasată în lichidare voluntară.

- Nici Oltchim şi nici Guvernul nu vor achiziţiona rafinăria Arpechim anterior privatizării. C.N. a Huilei - S.A.

- Depunerea cererii de comasare a minelor viabile într-o nouă companie în conformitate cu Legea nr. 143/2012 până la finele lunii septembrie 2012, în vederea comasării noii companii în S.C. Hunedoara S.A.

- Depunerea cererii de lichidare a C.N. a Huilei - S.A. până la finele lunii septembrie 2012 S.C. Termoelectrica - S.A., inclusiv S.C. Electrocentrale Paroşeni - S.A., S.C. Electrocentrale Deva - S.A. şi S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

- Organizarea unei întâlniri a Adunării generale a acţionarilor pentru aprobarea lichidării activelor neviabile până la finele lunii august 2012

- Comasarea Electrocentrale Deva cu Electrocentrale Paroşeni pentru a crea S.C. Hunedoara - S.A. până la finele lunii septembrie 2012

- Separarea operaţiunilor Brăila şi Galaţi şi a participaţiilor în companiile energetice şi plasarea lor în Grupul Electrocentrale până la mijlocul lunii octombrie 2012

- Depunerea cererii de lichidare a Termoelectrica până la mijlocul lunii octombrie 2012 S.C. Hunedoara - S.A. (ce se va crea prin comasarea Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Paroşeni cu cele 4 mine viabile de la C.N. a Huilei - S.A.)

- Crearea S.C. Hunedoara prin comasarea Electrocentrale Deva cu Electrocentrale Paroşeni până la finele lunii septembrie 2012

- Comasarea companiei create, comasarea anterioară cu minele viabile de la C.N. a Huilei S.A în S. C. Hunedoara - S.A. până la finele lunii ianuarie 2013

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea majoritară până la finele lunii aprilie 2013 S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

- Agrearea cu Primăria Bucureşti a strategiei de eliminare a arieratelor pe care le are Radet Bucureşti la Elcen Bucureşti până la mijlocul lunii octombrie 2012

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea majoritară până la finele lunii noiembrie 2012, în funcţie de acordul cu Primăria Bucureşti (vezi mai sus)

- Publicarea prospectului de privatizare majoritară a companiei până la începutul anului 2013, în vederea finalizării privatizării la scurt timp după aceea, în funcţie de acordul cu Primăria Bucureşti (vezi mai sus). S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii septembrie 2012

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea majoritară (IPO de 15% din capital şi vânzarea a încă 50% din acţiunile statului unui investitor strategic) până la finele lunii noiembrie 2012

- Lansarea unei licitaţii pentru până la începutul anului 2013, în vederea lansării licitaţiei pentru investitorul strategiei la scurt timp după aceea S.C. Hidroelectrica -S.A.

- Semnarea contractului cu consultantul care va acorda asistenţă în vederea procesului de privatizare până la finele lunii august 2012

- Publicarea rezultatelor anulării şi/sau renegocierii (preţ, cantitate şi durată) contractelor bilaterale până la mijlocul lunii septembrie 2012

- Vânzarea electricităţii disponibilizate în urma anulării şi/sau renegocierii contractelor bilaterale pe OPCOM

- Numirea membrilor consiliului de administraţie profesionişti dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la mijlocul lunii septembrie 2012

- Publicarea prospectului de privatizare în termen de 3 luni de la ieşirea companiei Hidroelectrica din procedura de insolvenţă, în vederea lansării unei IPO o lună mai târziu S.C. Electrica - S.A., inclusiv filialele

- Eliminarea tuturor arieratelor şi penalităţilor datorate de CFR Infrastructură până la mijlocul lunii septembrie 2012

- Numirea echipei de management şi a membrilor consiliului de administraţie profesionişti pentru Electrica Furnizare dintr-o listă scurtă de candidaţi calificaţi selectaţi de o firmă independentă de resurse umane până la finele lunii septembrie 2012

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru privatizarea a 5 companii de servicii regionale şi a Electra Serv până la finele lunii decembrie 2012

- Lansarea unei licitaţii pentru vânzarea a 5 companii de servicii regionale şi a Electra către investitori strategici până la începutul anului 2013

- Semnarea contractului cu consultantul juridic şi de tranzacţie pentru vânzarea majoritară a 3 dintre companiile de distribuţie şi a Electrica Furnizare până la finele lunii octombrie 2012, în vederea finalizării privatizării până la finele anului 2012/începutul anului 2013

- Depunerea documentaţiei de lichidare a tuturor companiilor de servicii pentru care privatizarea nu a dat rezultate

 

Bucureşti, 7 martie 2013

D-nei Christine Lagarde

Director general

Fondul Monetar Internaţional

700 19th Street NW

Washington, DC 20431 USA

 

Stimată Doamnă Lagarde,

 

Consiliul directorilor executivi al FMI a aprobat pentru România, pe data de 25 martie 2011, un aranjament stand-by pe 24 de luni (ASB), care a intrat în vigoare la 31 martie 2011 şi care expiră pe 30 martie 2013.

Prin prezenta, solicităm prelungirea perioadei ASB-ului până pe 30 iunie 2013, pentru a ne permite să luăm măsurile necesare pentru a readuce programul în parametrii agreaţi, în conformitate cu înţelegerea convenită cu FMI în ianuarie 2013 şi pentru a permite examinarea de către Consiliul directorilor executivi al FMI a rezultatelor celei de a şaptea şi a opta evaluări din cadrul Aranjamentului stand-by.

Programul curent, sprijinit de FMI, a fost benefic pentru România. Intenţionăm să demarăm discuţiile privind un nou acord, odată ce analiza rezultatelor din cadrul ASB curent se finalizează.

 

Cu stimă,

Daniel Chiţoiu,

Mugur Constantin Isărescu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

guvernatorul Băncii Naţionale a României

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 294.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia de Dezvoltare Internaţională

 

7 februarie 2013

Excelenţei Sale,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

ROMÂNIA- Proiectul „Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4809-RO)

Amendamentul 3 la Acordul de împrumut

 

Excelenţă,

1. Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) datat 8 decembrie 2005, aşa cum a fost amendat cu referire la proiectul mai sus menţionat (Acordul de împrumut). Vă precizăm că termenii utilizaţi cu majuscule în cadrul acestei scrisori (Scrisoare de amendament) şi care nu sunt definiţi în cadrul acestei scrisori au înţelesul atribuit acestora în cadrul Acordului de împrumut.

2. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră, datată 23 ianuarie 2013, prin care se solicită:

(a) amendamente la Acordul de împrumut; şi anularea sumei de nouăsprezece milioane cinci sute nouăzeci şi cinci de mii patru sute treizeci şi şase dolari SUA şi patruzeci şi cinci cenţi (19.595.436,45 dolari SUA) din împrumut, în conformitate cu prevederile Secţiunii 7.01 (Anulare de către împrumutat) din Condiţii generale pentru împrumuturi.

3. Avem plăcerea să vă informăm că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră şi prin prezenta amendăm Acordul de împrumut, astfel:

(a) Paragraful 2 (g) din anexa 1 la Acordul de împrumut se amendează prin prezenta, astfel încât să fie citit în integralitate după cum urmează:

„(g) termenul „Costuri operaţionale suplimentare” înseamnă costurile operaţionale adiţionale efectuate de către UMP în scopul implementării Proiectului cuprinzând: salariile personalului (altele decât salariile funcţionarilor publici), costurile de comunicaţii (inclusiv poştă şi internet), costurile de publicitate implicate de achiziţii, transport local, combustibil, costurile de funcţionare, întreţinere şi asigurare a autovehiculelor; costurile cu chiria spaţiilor de birou; renovarea şi reamenajarea birourilor, inclusiv echipamente şi consumabile, întreţinerea şi asigurarea echipamentelor de birou; costurile pentru deplasare şi diurna, inclusiv costul cazării şi al transportului local; comisioane bancare; instruirea personalului UMP; şi arhivare documente aferente Proiectului.”

(b) Tabelul din paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut se amendează pentru a reflecta anularea de către împrumutat a sumei de nouăsprezece milioane cinci sute nouăzeci şi cinci de mii patru sute treizeci şi şase dolari SUA şi patruzeci şi cinci cenţi (19.595.436,45 dolari SUA). Ca urmare, tabelul revizuit este înlocuit pentru a fi citit în integralitate aşa cum este prevăzut în anexa la Scrisoarea de amendament.

(c) Partea B2 din anexa 2 la Acordul de împrumut este revizuită pentru a fi citită în integralitate după cum urmează:

„2. Asigurarea de servicii de consultanţă pentru autorităţile publice pentru dezvoltarea unei reţele integrate de documentare şi informare pentru emiterea actelor de stare civilă.”

4. Anexa 3 „Grafic de rambursare” este revizuită de Bancă drept urmare a anulării, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise prompt după semnarea prezentei scrisori de amendament.

5. Scrisoarea suplimentară nr. 2 revizuită privind indicatorii de performanţă şi monitorizare este prezentată separat.

6. Toate celelalte prevederi ale Acordului de împrumut, cu excepţia celor amendate prin Scrisoarea de amendament, rămân în vigoare şi efective.

7. Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu cele menţionate anterior, prin semnarea şi datarea celor două originale ale Scrisorii de amendament în spaţiile prevăzute mai jos. Această scrisoare de amendament va deveni efectivă la data contrasemnării, la primirea de către Bancă a unui exemplar original contrasemnat al Scrisorii de amendament.

8. De asemenea, vă informăm că scrisoarea de restructurare aprobată şi datată 1 februarie 2013 va fi publicată de pagina externă de web a Băncii.

 

Cu stimă,

De către.........................

Ismail Radwan,

director de ţară interimar

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

Confirmat: ROMÂNIA

De către: reprezentant autorizat

Nume: Claudiu Grigoraş Doltu

Titlu: secretar de stat

Data: 19 februarie 2013

 

ANEXĂ

la scrisoarea de amendament

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari SUA)

Procentaj din cheltuielile care urmează să fie finanţate

(1) Bunuri

23.114.222,00

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri ex-factory) şi 80% din alte cheltuieli achiziţionate local

(2) Costuri operaţionale

0

100%

(3) Servicii de consultanţă şi audit

3.766.412,00

85% din cheltuieli externe şi 75% din cheltuieli locale

(4) Publicitate, monitorizare şi evaluare

2.152.940,97

85% din cheltuieli externe şi 75% din cheltuieli locale

(5) Instruiri

6.602.804,67

100%

(6) Program de finanţare nerambursabilă

1.392.191,34

100%

(7) Costuri operaţionale suplimentare

1.808.829,00

75%

(8) Refinanţarea avansului pentru pregătirea proiectului

1.464.038,47

Sume datorate conform secţiunii 2.02 (c) a prezentului acord

(9) Nealocate

0

 

(10) Bunuri, servicii de consultanţă şi audit publicitate, monitorizare şi evaluare, instruiri, program de finanţare nerambursabilă şi costuri operaţionale suplimentare

103.125,10

100% din totalul cheltuielilor după data de 9 septembrie 2011

Anulare din data de 23 ianuarie 2013

19.595.436,45

 

TOTAL SUMĂ

60.000.000,00

 

 

Reprezentanţa Băncii Mondiale, România

Clădirea UTI, etaj 6

Tel: (+4)021-201-0311

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Fax: (+4)021-201-3388

RECONSTRUCŢIE SI DEZVOLTARE

Sectorul 2, 010664

 

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Bucureşti, România

 

 

1 martie 2013

 

Excelenţei Sale

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule Ministru,

 

Ref. - Proiectul „Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4809-RO)

Grafic de rambursare revizuit

 

Referitor la corespondenţa noastră anterioară, datată 7 februarie 2013, cu privire la Amendamentul 3 la Acordul de împrumut, ataşăm la prezenta Graficul de rambursare revizuit.

V-am fi recunoscători dacă aţi confirma primirea Graficului de rambursare revizuit ataşat.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua

Director de ţară

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România şi Ungaria

 

Cc: Dlui Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

D-nei Diana Popescu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

D-lui Rudolf Jan Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

data: 28/02/2013

GRAFIC DE AMORTIZARE

Sume în dolari SUA

Ţara

RO-România

Împrumutat

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Împrumut Nr. BIRD-48090

Subîmprumut Nr.: 48090-001

Dt EOP: 28/02/2013

Prima scadentă: 15/04/2013

Tranşe agregate: Nu

Moneda: dolari SUA

 

Ultima scadenţă: 15/10/2022

 

Data scadenţei

Iniţial

Total ajustări

Scadenţa revizuită

15/04/2011

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

15/10/2011

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

15/04/2012

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

15/10/2012

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

15/04/2013

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2013

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2014

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2014

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2015

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2015

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2016

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2016

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2017

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2017

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2018

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2018

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2019

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2019

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2020

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2020

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2021

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2021

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/04/2022

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

15/10/2022

2.500.000,00

-979.771,82

1.520.228,18

Total:

60.000.000,00

-19.595.436,45

40.404.563,55

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

11 martie 2013

 

Către: Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Dlui Frangois Rantrua, director de ţară

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România şi Ungaria

 

Ref. - Proiectul „Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4809-RO)

Grafic de rambursare revizuit

 

Stimate domn,

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră datate 1 martie 2013, prin care ne transmiteţi ataşat Graficul de rambursare revizuit aferent Amendamentului 3 la Acordul de împrumut menţionat.

Vă rog să primiţi asigurarea întregii mele consideraţii.

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

CC: D-nei Arabela Sena Aprahamian,

sef de proiect

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Nr. 197 din 25martie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 677 din 22 mai 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 600 din 4 aprilie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale

„Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dan Nica

Daniel Chiţoiu

 

Mariana Câmpeanu

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

Operatorul economic: Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A.

Sediul/Adresa: str. Fabrica de chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R016184414

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

9670,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

9620,00

 

2

 

Venituri financiare

3

50,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

9343,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

9302,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

4871,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

141,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

3764,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1831,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

310,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

835,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

788,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

526,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

41,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

327,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

110,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

217,00

 

1

 

Rezerve legale

22

16,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

221,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

20,00

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

189,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

12,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

450,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

450,00

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

64,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

64,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

2141,00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1831,00

 

 

b)

bonusuri

47

310,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2384,11

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44V12*1000

49

2787,76

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

151094

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

151094

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

966,18

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 

În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Beneficiarii activităţilor de asistenţă tehnică finanţate din Program sunt:

a) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care include unităţile cu atribuţii operaţionale, financiare, de audit intern şi de control;

b) Secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 localizat în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava şi în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră laşi, precum şi oficiile Secretariatului tehnic comun din Ucraina şi Republica Moldova;

c) Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;”.

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul cheltuielilor finanţate integral sau parţial prin alte instrumente financiare naţionale, europene sau internaţionale, sumele aferente cheltuielilor decontate din aceste instrumente nu reprezintă cheltuieli eligibile.”

3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Primele şi orele suplimentare sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi sunt acordate/efectuate cu acordul prealabil al Autorităţii comune de management, în condiţiile prevăzute de contractele de finanţare.”

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile de deplasare care includ transport internaţional, naţional şi local, inclusiv taxe de aeroport, bac, pod, taxe rutiere, taxe de parcare, cazare şi diurnă/indemnizaţie zilnică de delegare. Cheltuielile vor fi decontate de către Autoritatea comună de management, Secretariatul tehnic comun şi oficiile acestuia din statele partenere sau Autoritatea de audit în conformitate cu baremurile stabilite de legislaţia aplicabilă structurii care organizează deplasarea, astfel:

a) pentru personalul Autorităţii comune de management, cu excepţia personalului care desfăşoară activităţi de control de prim nivel pentru beneficiarii români ai Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, precum şi pentru invitaţii Autorităţii comune de management, pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire şi de formare profesională, vizite în teren, inclusiv ex-post, evenimente care vizează pregătirea perioadei de programare 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/parteneriate strategice ale Uniunii Europene;

b) pentru personalul Secretariatului tehnic comun, pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire, vizite în teren, inclusiv ex-post, evenimente care vizează pregătirea perioadei de programare 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/parteneriate strategice ale Uniunii Europene;

c) pentru personalul Autorităţii de audit pentru participarea la misiuni de audit la proiecte şi la Secretariatul tehnic comun, precum şi la activităţi de instruire şi reuniuni tehnice;

d) pentru membrii Comitetului comun de monitorizare sau supleanţii ori delegaţii acestora pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, activităţi de instruire, activităţi de evaluare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene;

e) pentru membrii Comitetului de evaluare care participă la şedinţele Comitetului de evaluare, la şedinţele Comitetului comun de monitorizare sau la sesiuni de instruire organizate de Autoritatea comună de management sau Secretariatul tehnic comun;

f) pentru personalul care desfăşoară activităţi de control de prim nivel pentru beneficiarii români ai Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, pentru participarea la activităţi de instruire specifice activităţii de control organizate de structurile de management ale Programului, de Comisia Europeană sau prin programul INTERACT finanţat din fonduri europene;

g) pentru personalul oficiilor Secretariatului tehnic comun pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminarii, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire, vizite în teren.

(2) Pentru persoanele/personalul prevăzute/prevăzut la alin. (1), lit. d), e) şi g), care sunt cetăţeni ai Ucrainei şi Republicii Moldova, baremurile pentru cheltuielile pentru transport, inclusiv taxe de aeroport, transport local, cazare şi diurnă/indemnizaţie zilnică de delegare nu vor depăşi baremurile prevăzute de legislaţia română, astfel:

a) când persoana se deplasează în România, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, corespunzătoare deplasării într-un stat membru;

b) când persoana se deplasează pe teritoriul statului partener al cărui rezident este, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român pe teritoriul României;

c) când persoana se deplasează pe teritoriul celuilalt stat partener, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pentru deplasarea în Ucraina, respectiv Republica  Moldova.”

5. La articolul 9, literele d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, comitetelor de evaluare, grupurilor de lucru, precum şi ale altor comitete înfiinţate pentru gestionarea Programului, întâlniri de lucru, precum şi alte tipuri de reuniuni, inclusiv pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 şi Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/ parteneriate strategice ale Uniunii Europene;

f) cheltuielile efectuate cu instruirea personalului implicat în gestionarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020;

h) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, consultanţă şi expertiză tehnică pe teme relevante pentru gestionarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020;”.

6. La articolul 9, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:

,,o) cheltuieli pentru servicii de multiplicare şi fotocopiere; p) cheltuielile pentru întreţinerea sediului, inclusiv reparaţii şi igienizare.”

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) în categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, birotică, mobilier, autoturisme, inclusiv serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme, asigurările obligatorii pentru autoturisme, asigurarea CASCO şi Cartea Verde pentru autoturismele achiziţionate din fondurile Programului.”

8. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru: închiriere sediu, plată utilităţi: apă curentă, canalizare, energie electrică, salubritate, gaze naturale, telefon, fax, internet; cheltuieli de protocol, precum şi alte cheltuieli necesare implementării programului.

(2) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile după cum urmează:

a) în cuantum de maximum 7% din totalul costurilor eligibile rambursate ale contractului pentru Secretariatul tehnic comun;

b) în cuantum de maximum 7% din totalul costurilor eligibile rambursate pentru Autoritatea comună de management.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 1.926.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale si candidaţii independenţi care au depus până la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 26 mai 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

Comuna Pojejena, judeţul Caraş-Severin, alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar:

1. Uniunea Social Liberală

2. Partidul Democrat Liberal

Comuna Densuş, judeţul Hunedoara, alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar:

1. Uniunea Social Liberală

2. Partidul Democrat Liberal

 

Bucureşti, 27 mai 2013.

Nr. 3.