MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 277/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 277         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

239. - Hotărāre privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

244. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General ai Guvernului

 

245. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Loteria Romān㔠- S.A. companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

246. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe īn cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

3.653. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitan㠄Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

180. - Decizie privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

199. - Decizie privind sancţionarea Societăţii „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi īn conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA - sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, avānd datele de identificare prevăzute īn anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Trecerea īn domeniul privat al statului se face īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, īn condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Īşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică īn mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune īncheiat īntre Ministerul Transporturilor, īn calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, īn calitate de concesionar, se modifică/actualizează īn mod corespunzător, conform prevederilor legale īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 239.

 

ANEXA Nr.1

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R. - S.A., aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere īn funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV şi instalaţii)

 

CSMT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - SA: R 11054529

 

Tabelul 1.1

 

 

(lei)

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

concesiune/ īnchiriere/ titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147766 -

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor cf. = 181,540 km; nr. aparate de cale echivalente -184 buc; lungime linii cf. simple = 20.940 km; lungime linii cf. duble (desfăşurate) = 160,60 km; lungime linii cf. electrificate = 160.60 km

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

19.403.493,72

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

2

Total 147768 -

parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Total, din care: nr. poduri = 78 buc, nr. podeţe = 21 buc, treceri la nivel = 6 buc

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere si reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Reparaţii CF Bucureşti

1998

4724340,59

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/98,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

 

Tabelul 1.2

 

1

Total

147766 -

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor cf. = 3,625 km;

nr. aparate de cale echivalente = 14 buc: lungime linii cf. simple = 3,625 km; lungime linii cf. duble (desfăşurate) = 0 km; lungime linii cf. electrificate = 0 km; treceri la nivel = 4 buc

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov,

Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

581039,85

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

Tabelul 1.3

 

1

Total

147772 -

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă, linii interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov,

Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

 

 

805182,53

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

 

 

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

 

 

concesiune

 

 

concesiune

 

 

imobil

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Craiova

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Craiova, aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului, īn vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

CSMT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - SA: R 11054529

 

 

(lei)

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

concesiune/ īnchiriere/ titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147786 -

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de

operativa a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 1 buc.

Sucursalele centre regionale

de exploatare, īntreţinere şi

reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

11823

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

1998

1309214

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

Total 147786 -

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 1 buc, Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

1321037

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

Total 121326 -

parţial

8.10.08

Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestora Triaj de reţea Craiova

Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi

reparaţii CF Timişoara, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

2471

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere īn funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV)

 

CSMT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - SA: R 11054529

 

 

(lei)

Nr. crt.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

concesiune/ īnchiriere/ titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total

147792 -

parţial Carte funciară nr.: 595N, 645N, 60008,60009, 605N, 450N, 1721N.1735N

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungime totală linii = 50,040 km reali, din care lungime linii electrificate = 50,040 km reali, lungime linii simple = 3,354 km reali, lungime linii duble = 23,343 km reali Nr. aparate cale echivalente = 28 buc; Treceri la nivel = 9 buc; Peroane = 1 buc

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

3366294

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 140/2010;

concesionat

concesionat

imobil

2

Total

147794 -

parţial Carte funciară nr.:

595N, 60009,60008, 605N, 450N,

1735N

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora. inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Poduri = 8 buc,

podeţe s 46 buc

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere si

Reparaţii CF Timişoara

1998

243147

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 140/2010;

concesionat

concesionat

imobil

3

Total

147796 -

parţial

Carte funciară

nr.: 450N

8.10.05

Lucrări geotehnice, consolidare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile

Drenuri = 2 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere si

Reparaţii CF Timişoara

1998

1270200

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 140/2010;

concesionat

concesionat

 

imobil

 

Total

147798 -

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii BLA: 10,924 km;

instalaţii CED: 2 buc;

fir linie de contact; 69,671 km;

grupuri electrogene: 2 buc;

PS,PSS: 4buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, īntreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

 

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, īntreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

 

 

1998

5848084

mijloace fixe,

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998;

Hotărārea Guvernului nr. 140/2010;

Hotărārea Guvernului nr. 618/2008

concesionat

concesionat

imobil

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin, (4) din Hotărārea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile cu salariile, aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decāt īn cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 244.

 

ANEXĂ

 

Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

449.141,98

 

1

 

Venituri din exploatare din care:

2

433.363,58

 

1a)

 

vānzări imobile OUG 15/2013-OUO 101/2011

2bis

193.500,00

 

2

 

Venituri i financiare

3

15.778,40

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE <Rd.6=Rd.6-Rd.17«-Rd.18l

5

448.928,70

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

436.787,62

 

 

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

138.093,64

 

 

B

cheltuieli cu impozite taxe şi vărsăminte asimilate

8

13.850,77

 

 

C

cheltuieli cu personalul , din care:

9

69.287,06

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

52.706,34

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.054,13

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

9,13

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

359,99

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, fondurile speciale si alte obligaţii legale

15

15.157,47

 

 

D

alte cheltuieli de exploatate

16

215.556,15

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

12.141,08

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

213,28

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

34,12

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

179,16

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilitau fiscal prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

179,16

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surse;lor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profirul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 22. 23, 24. 25 şi 28.

27

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 55% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sură proprie de finanţate

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestăriile de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuirii

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

39

36.573,06

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

1.000,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

41

18.678,36

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.306,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.301,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b) din care:

45

53.760,68

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

52.706,34

 

 

b)

bonusuri

47

1.054,34

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract Individual de munca (Rd.46/Rd.44) /l2*1000

48

1.908,82

 

5

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile īn lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.947,00

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţii valorice pe to6tal personal mediu īn preţuri curenta (lei/persoană) (Rd. 1 Rd.44)

50

195.194,25

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

195.194,25

 

8

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000

53

999,53

 

10

 

Plăţi restante, īn preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, Īn preţuri curente

55

84.990,00

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Loteria Romān㔠- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Avānd īn vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Loteria Romān㔠- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decāt īn cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, prin promovarea unei hotărāri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu īncadrarea īn indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 245

 

ANEXĂ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- SA

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal: RO 12397185

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2013

 

 

 

Propuneri

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.034.776,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.023.187,53

 

2

 

Venituri financiare

3

11.588,47

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0.00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

941.723,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

881.852,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

78.613,41

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

8.690,87

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

86.497,14

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

60.054,26

 

 

 

C2

bonusuri

11

8.243,97

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

8,95

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

396,34

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

17.793,62

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

708050,58

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

59.871,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

93.053,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

26.343,60

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

66.709,40

 

1

 

Rezerve legale

22

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 şi 26.

27

66.709,40

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

3.934,55

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

56.702,98

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

56.702,98

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

6 071,87

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

77.153,56

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

61.387,23

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.759,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.656,00

 

3

 

Cheltuieli de natură salariata (a+b), din care:

45

68.298,23

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

60054,26

 

 

b)

bonusuri

47

8243,97

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.884

 

5

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile īn lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.143

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

389.599

 

7

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

389.599

 

8

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

X

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

910,07

 

10

 

Plăţi restante, īn preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, īn preţuri curente

55

 

 

Notă:

Preţurile medii prognozate īn anul 2013 sunt aceleaşi ca şi īn anul 2012

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 246.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe īn cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Īn temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe īn cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

,,f) Direcţia generală afaceri europene si relaţii internaţionale; g) Centrul Naţional SIS.”

2. Articolul 9 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 63.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitan㠄Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 

Avānd īn vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Romāne de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar [ARACIP), cu modificările ulterioare.

luānd īn considerare dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 2272007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională īn vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar,

luānd īn considerare Hotărārea Consiliului Agenţiei Romāne de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar nr. 3 din 13 martie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat şi particular evaluate īn perioada 13 februarie-1 martie 2013,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană .Academia Romānă pentru Copii”, cu sediul īn municipiul Bucureşti, Strada Eşarfei nr. 61-73, sectorul 3, pentru nivelul de īnvăţămānt „primar”, limba de predare „romānă”, forma de īnvăţămānt „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de īnvăţămānt şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, īncepānd cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitan㠄Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi īnstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai īn interesul īnvăţămāntului.

(2) īn cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitan㠄Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de īnvăţămānt autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Metropolitană .Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană .Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Romānă de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar, īn colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, īn vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Romanian Business School” din municipiul Bucureşti, unitatea de īnvăţămānt preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Metropolitan㠄Academia Romānă pentru Copii” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Romānă de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale.

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 3.653.


*) Hotărārea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogată prin Hotărārea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE Şl REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul īn municipiul Bucureşti, strada Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de īnregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, īn temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată īn extrasul şedinţei din data de 9 aprilie 2013 īn cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. AA.24.801 din 5 aprilie 2013, īntocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul īn municipiul Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa nr. 67A, camera 1, judeţul Timiş, J35/3451/26.09.2008, CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009 a constatat următoarele:

Din data de 6 noiembrie 2012 Societatea BRAIN INSURANCE GROUP- BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv.

Prin Adresa nr. S.C. 22.865 din 29 martie 2013 Direcţia stabilitate şi control a comunicat că, urmare a constatărilor efectuate de echipa de control, dna Mirela Velcsov - director executiv-a īncetat raporturile contractuale prin demisie cu Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L, īn data de 6 noiembrie 2012, aspect necomunicat către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

La notificarea Direcţiei autorizări şi avizări transmisă prin Adresa nr. 19.736 din 19 martie 2013 societatea nu a răspuns, deşi confirmarea de primire ā notificării a fost semnată de un reprezentant al societăţii īn data de 21 martie 2013.

Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L nu are conducător executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel īncălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Fapta constituie contravenţie īn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută īn sarcina Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., īn scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare īn Romānia, īn şedinţa din data de 9 aprilie 2013, īn conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Īn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul īn municipiul Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa nr. 67A, camera 1, judeţul Timiş, J35/3451/26,09.2008, CUI 24522249/29.09.2008, RBK 577/31.07.2009, cu interzicerea temporara a exercitării activităţii pānă la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să īndeplinească condiţiile prevăzute īn Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi īncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor īn curs ori īn legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere īn asigurări, īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de fa data primirii prezentei decizii, īn vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele īn curs de derulare direct la asigurător, rămānānd direct răspunzător pentru īndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele īn vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) īmpotriva prezentei decizii Societatea BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. poate face plāngere la Curtea de Apel Bucureşti, īn termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Īn conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plāngerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 180.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul īn municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de īnregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, īn temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată īn extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 17 aprilie 2013, īn cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul īn str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, J29/30/13.01.2011, CU I 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost prezentate toate documentele şi evidenţele contabile solicitate de echipa de control desemnată să efectueze controlul inopinat la Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

Astfel au fost īncălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), c), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Raportările aferente trimestrului IV 2012 (īn format letric şi electronic) nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost īncălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le īntocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cui modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, īn scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare īn Romānia,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Īn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul īn str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, J29/30/13.01.2011, CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012, cu interzicerea temporară a activităţii pānă la data la care vor fi prezentate toate documentele şi evidentele contabile solicitate, īn vederea efectuării controlului stabilit prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

Art. 2. - (1) Īn perioada interzicerii temporare a activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi īncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţa pe durata derulării contractelor īn curs ori īn legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligaţia să īşi notifice clienţii, īn vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. răspunde pentru īndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) īmpotriva prezentei decizii Societatea „Verglaser Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plāngere la Curtea de Apel Bucureşti, īn termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, īn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plāngerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, īn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 199.