MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 379/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

184. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 

600. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 

188. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publica a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române”

 

604. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române”

 

599. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

606. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

607. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 297 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin.2 din Codul de procedură civilă din 1865

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

387. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012

 

Acord de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia

 

389. - Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD - PISA 2015

 

392. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în i administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

393. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

793. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2012, cu următoarea completare:

- La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi achiziţiilor a căror sursă de finanţare este asigurată într-o proporţie de minimum 10% din fondurile Ministerului Sănătăţii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 184

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 600.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 8 decembrie 2011, cu următoarea modificare:

- Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor aii. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

(Anexa te Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 100/2011)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale punctelor pescăreşti - puncte de debarcare şi adăposturi situate în zonele de plajă din zona Cap Midia - Vama Veche

 

Cod de codificaţie

Număr MFP

Persoana juridica ce preia în

administrare bunul

 

Tip

bun

Persoana juridica ce predă bunul

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de Inventar

- lei -

Situaţia juridică

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Suprafaţă teren plajă

- mp -

Suprafaţa de mare liberă propusa pentru administrare de către ANPA

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

 

 

Adresa

Baza legală

În administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.03.06

64001

parţial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

3210

deschidere 100m

 

 

100mx200m:=

20.000 mp

Limita N – digul de sud al portului Midia

Limita S - 100 m de la limita de N

Năvodari

1998

 

 

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64001

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

3495

deschidere 68 m

68mx2UUm =

13.600 mp

Limita N - gard Grup Petrol Marin

Limita S - limita Năvodari - Constanţa

Năvodari

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările

ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

2472

deschidere 111 m

111 mx200m =

22.200 mp

Limita N – canal descărcare lac Tăbăcărie

Limita S – dig pescărie

Constanţa

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

2865

deschidere 127 m

127mx200m =

25.400 mp

Limita N - S.C. Sarda Fish - S.R.L.

Limita S -127m de la limita de N

Agigea

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

 

 

64002

parţial

 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

 

 

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

4800

deschidere 161 m

 

 

161mx200m =

32.200 mp

 

 

Limita E - digul de protecţie

Limita V - 161 m de la limita de E

 

 

Eforie

 

 

1998

 

 

1

 

 

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

 

 

8.03.06

 

 

64002

parţial

 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

 

 

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

1807

deschidere 100 m

 

 

100mx200m =

20.000 mp

 

 

Limita N – cazemată

Limita S - 100m de la limita de N

Tuzla

 

 

1998

1

 

 

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

 

 

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

2432

Deschidere 250 m

250mx200m =

50.000 mp

Limita N - cazemată

Limita S -250 m de la limita de N

Costineşti

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

1965

deschidere 190 m

190mx200m =

38.000 mp

Limita N -190 m de la limita de S

Limita S - capătul de sud al Golfului Francez

Costineşti

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

2960

deschidere

313 m

313mx200m =

62.600 mp

Limita N - 313m de la limita de S

Limita S – sudul Golfului Halta

Pescăruş

23 August

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

4966

deschidere

171 m

171mx200m=

34.200 mp

Limita N - promon­toriu faleză

Limita S - dig limită Olimp

23 August

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64002

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

1417

deschidere

75 m

75 m x 200 m =

15.000 mp

Limita E – baza digului de protecţie

Limita V -75 m de la limita de E

Limanu

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

8.03.06

64001

parţial

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 17344491

teren

Ministerul Mediului si Pădurilor – Administraţia Naţional㠄Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

3930

deschidere 214 m

2l4mx200m =

42.800 mp

Limita N - limita de nord sector 1 Vama Veche

Limita S -214m de la limita de N

Limanu

1998

1

Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările si completările ulterioare

administrare

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române”

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţional㠄Apele Române” şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 604.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Agenţiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 599.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală la procesul de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor bilaterale româno-sud africane,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Pieter Andries Swanepoel, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Africa de Sud în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 606.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de înaltă apreciere pentru aportul substanţial în procesul de implementare a „Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în ţara noastr㔠(BMDA),

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general-maior Mark O. Schissler, director pentru strategii şi politici din cadrul Comandamentului SUA din Europa (US EUCOM) şi copreşedinte al Comitetului Mixt Româno - American.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 607.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 297

din 23 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civila, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Noble House Nord”- S.R.L. în Dosarul nr. 10.952/3/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 176D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 martie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 10.952/3/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Noble House Nord” - S.R.L. Într-o cauză ce are ca obiect o acţiune în răspundere contractuală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că raţiunea reglementării instituţiei litispendenţei constă în asigurarea unei mai bune administrări a justiţiei, prin evitarea soluţionării repetate a unor litigii şi a pronunţării unor hotărâri contradictorii. Arată că limitarea sesizării instanţelor a acestui incident procedural, prin reglementarea în cuprinsul textului de lege criticat a posibilităţii invocării excepţiei doar în faţa instanţelor de fond, îngrădeşte dreptul de a se adresa justiţiei, precum şi dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 1.351/2009, nr. 84/2010 şi nr. 582/2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum si Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 163 alin 2 din Codul de procedură civila din 1865, cu următorul conţinut: „Această excepţie se va putea ridica de părţi sau de judecător în orice stare a pricinii în faţa instanţelor de fond.”

Textul mai sus redat priveşte excepţia de procedură la care se referă alin. 1 al art. 163 din acelaşi cod, potrivit căruia: „Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte înaintea mai multor instanţe.”

Curtea reţine că prevederile art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, care constituie, conform încheierii de sesizare, obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, se regăsesc la art. 138 alin. (2) din Codul de procedură civilă în vigoare la data pronunţării deciziei, într-o formulare asemănătoare.

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, potrivit cărora „dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, precum şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care s-a reţinut că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează să se pronunţe asupra prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, mai sus citate.

Autorul excepţiei susţine că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber Ea justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat cu privire la textul de lege criticat, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 1.351 din 22 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 9 decembrie 2009, Curtea a statuat că dispoziţiile procedurale referitoare la litispendenţă şi la autoritatea de lucru judecat nu contravin dreptului la un proces echitabil, prin privarea părţii de un grad de jurisdicţie, ci, dimpotrivă, constituie garanţii ale respectării acestui drept fundamental, şi anume instituie o prezumţie legală absolută că, odată judecat un proces între aceleaşi părţi, având aceeaşi cauză şi acelaşi obiect, acesta nu mai_ poate fi reluat.

În acelaşi timp, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Plenul Curţii Constituţionale a statuat, cu valoare de principiu, că accesul la structurile judecătoreşti şi la mijloacele procedurale, inclusiv la căile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenţă şi procedură de judecată stabilite de lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercial㠄Noble House Nord” - S.R.L. În Dosarul nr. 10.952/3/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 163 alin, 2 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 387.

 

ACORD

de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia

 

Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, denumite în continuare părţi contractante, animate de dorinţa de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor de colaborare reciproc avantajoasă, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile contractante promovează schimbul de experienţă în domeniile de activitate ale Arhivelor, cu respectarea legislaţiilor statelor părţilor contractante. În acest scop, ele convin să realizeze stagii de documentare a arhiviştilor. Stabilirea temei şi a perioadei fiecărui stagiu de documentare se va face cu cel puţin două luni înainte. Partea contractantă primitoare asigură costurile de cazare şi masă, iar partea contractantă trimiţătoare costurile de transport internaţional.

 

ARTICOLUL 2

 

În scopul îmbogăţirii bazei documentar-ştiinţifice, părţile contractante fac schimb de ediţii de documente, ghiduri, îndrumătoare şi altă literatură de specialitate.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile contractante promovează folosirea materialului de arhivă de către cercetătorii şi solicitanţii din statul fiecăreia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea completării fondurilor şi colecţiilor de arhivă aflate în administrarea lor, părţile contractante se sprijină reciproc în depistarea de documente referitoare la istoria statului celeilalte părţi contractante sau la relaţiile dintre statele lor, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor contractante.

Părţile contractante fac schimb de copii ale documentelor depistate, în condiţii reciproc avantajoase şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile contractante facilitează realizarea şi eliberarea de copii de pe documentele aflate în administrarea lor, necesare soluţionării cererilor cetăţenilor din statul celeilalte părţi contractante, în condiţiile respectării legislaţiilor statelor părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile contractante studiază posibilitatea editării în comun a unor publicaţii de documente referitoare la istoria relaţiilor dintre cele două state, precum şi a organizării de expoziţii documentare privind istoria relaţiilor dintre statele lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Colaborarea în cadrul prezentului acord nu exclude şi alte forme de contacte profesionale, ca de exemplu: conferinţe, prelegeri, seminare, expoziţii realizate de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord se încheie pe o durată de 3 ani şi se prelungeşte în mod automat cu încă 3 ani, dacă niciuna dintre părţile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, denunţarea acordului. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificării.

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrării în vigoare a acestuia.

Orice modificare sau completare a prezentului acord se realizează prin consimţământul părţilor contractante şi intră în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 2.

La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea Acordul de colaborare în domeniul arhivistic dintre Direcţia Generală a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al României şi Arhivele Republicii Macedonia, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 1995.

Semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, engleză şi macedoneană, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferende de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Arhivele Naţionale din România,

Ioan Drăgan,

director

Pentru Arhivele Statului din Republica Macedonia,

Zoran Todorovscki,

director

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD - PISA 2015

 

În conformitate cu prevederile ari. 71 alin. (3), art. 74 alin. (3) şi (5) şi ale art. 94 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OECD, Programme for International Student Assessment- PISA 2015, privind evaluarea internaţională a elevilor.

Art. 2. - (1) Taxa privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD - PISA 2015, echivalentul în lei a 142 000 euro, plătibili către OECD în 4 tranşe anuale, se asigură de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare,

(2) Cheltuielile de administrare internă a programului prevăzut la art. 1 se asigură de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 389.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103.928, reevaluat în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniu) instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu asigură din fonduri proprii, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele:

a) refacerea împrejmuirilor pe laturile est-vest şi nord ale imobilului 341 Târgu Jiu, din plasă bordurată pe stâlpi metalici;

b) refacerea căilor de acces din incinta imobilului 341 Târgu Jiu care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 4. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza în vederea extinderii cimitirului municipal, realizării unor obiective de investiţii cu caracter social, respectiv grădiniţă şi creşă, locuinţe sociale, sediu pentru Direcţia publică de protecţie socială, centru pentru persoanele vârstnice, complex sportiv multifuncţional, amenajării unei zone de agrement, precum şi pentru sistematizarea zonei prin crearea de noi artere de circulaţie şi reţele edilitar-gospodăreşti, într-un termen de 10 ani de la data semnării protocolului de predare-primire.

Art. 5. - În cazul în care nu se respectă condiţiile şi termenele prevăzute la art. 3 şi 4, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 se face în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţionărilor prevăzute la art. 3, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 392.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(lei)

Administratorul bunului/

CUI

103.928

8.19.01

imobil 341

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF - 44844

Nr. cadastrale: 47394,47395 şi 47396

44.767.571,94

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4813229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/ Carte funciară/

Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmită

imobilul/CUI

103.928

8.19.01

 

 

imobil 341 - parţial

 

 

 

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 131

CF 44844

Nr. cadastrale: 47395 şi 47396

 

 

 

21.107.328,49

 

 

1. Construcţii:

Pavilionul H2:

- Suprafaţă construită - 80 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 80 mp

- Valoare contabilă - 21,001,6 lei

Pavilionul H3:

- Suprafaţă construită - 206 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 206 mp

- Valoare contabilă - 9.392,4 lei

Pavilionul H5:

- Suprafaţă construită -189 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 189 mp

- Valoare contabilă - 96.870,48 lei

Pavilionul H7:

- Suprafaţă construită - 45 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp

- Valoarea contabilă = 2.012,70 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţă construită -165 mp

- Suprafaţă desfăşurată -165 mp

- Valoare contabilă - 5.736,50 lei

Pavilionul M1:

- Suprafaţă construită-47 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 47 mp

- Valoare contabilă - 9.670,10 lei

Pavilionul N:

- Suprafaţă construită -17 mp

- Suprafaţă desfăşurată -17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul N1:

- Suprafaţă construită - 17 mp

- Suprafaţă desfăşurată -17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul O2:

- Suprafaţă construită - 64 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp

- Valoare contabilă - 44.803,44 lei

Pavilionul P:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă -12.022,20 lei

Pavilionul P1:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă -12.022,20 lei

Pavilionul P2:

- Suprafaţă construită -188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 35.324,30 lei

Pavilionul P3:

- Suprafaţă construită - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată -188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul P4:

- Suprafaţă construită - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită - 1.132 mp

- Suprafaţă desfăşurată -1.132 mp

- Valoare contabilă - 506.371,80 lei

Pavilionul R1:

- Suprafaţă construită -51 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp

- Valoare contabilă - 32.474,70 lei

Pavilionul S:

- Suprafaţă construită - 75 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 75 mp

- Valoare contabilă -19.601,50 lei

Pavilionul S1:

- Suprafaţă construită - 196 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 196 mp

- Valoare contabilă -145.741,68 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţă construită - 187 mp

- Suprafaţă desfăşurată -187 mp

- Valoare contabilă - 50.948,30 lei

Pavilionul V1:

- Suprafaţă construită -137 mp

- Suprafaţă desfăşurată -137 mp

- Valoare contabilă - 37.336,20 lei

Pavilionul V2:

- Suprafaţă construită -185 mp

- Suprafaţă desfăşurată -185 mp

- Valoare contabilă - 50.364,90 lei

Pavilionul V3:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 63 mp

- Valoare contabilă - 17.112,40 lei

Pavilionul V4:

- Suprafaţă construită -114 mp

- Suprafaţă desfăşurată -114 mp

- Valoare contabilă - 31.113,50 lei

Pavilionul V5:

- Suprafaţă construită - 94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 94 mp

- Valoare contabilă-25.474,20 lei

Pavilionul V6:

- Suprafaţă construită -143 mp

- Suprafaţă desfăşurată -143 mp

- Valoare contabilă - 97.229,50 lei

Pavilionul V7:

- Suprafaţă construită - 238 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 238 mp

- Valoare contabilă -161.887,25 lei

Pavilionul V8:

- Suprafaţă construită - 112 mp

- Suprafaţă desfăşurată -112 mp

- Valoare contabilă - 54.448,50 lei

Pavilionul V9:

- Suprafaţă construită - 308 mp

- Suprafaţă desfăşurată -308 mp

- Valoare contabil㠖 209. 529, 75 lei

Pavilionul L8:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L9:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L10:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L11:

- Suprafaţă construită -12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,27 lei

Total suprafaţă construită - 4. 619 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp

2. Amenajări la terenuri:

- Drum pavat - 1.375 mp

- Valoare contabilă - 3.630 lei

- Platou cu macadam - 720 mp

- Valoare contabilă - 1.238,40 lei

- împrejmuire din plăci beton prefabricate -1.100 m

- Valoare contabilă - 8.085 lei

- împrejmuire din sârmă ghimpată - 1.040 m

- Valoare contabilă - 426,40 lei

3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha

- Valoare contabilă - 19.219.343,20 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4813229

 

 

 

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu

CUI - 4956065


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (2) şi al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a XIV-a 2013 a

Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat (mii lei)

Capitolul bugetar

1.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente pentru „Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii În agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură”

1.000

Cap. 80.01 titlul VII - Alte transferuri art. 55.01.05

2.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente şi dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

4.000

Cap. 80.01 titlul VII - Alte transferuri art. 55,01.05

3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- Proiecte tehnice şi execuţie lucrări pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

- Proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

228 1.000

Cap. 80.01 titlul VII - Alte transferuri art. 55.01.05

4.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente pentru Unitatea-pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

81,21

Cap. 80.01 titlul VII - Alte transferuri art. 55.01.05

 

TOTAL GENERAL:

6.309,21

 

 

NOTA:

Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 6.304/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 494 din 9 aprilie 2013 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu numărul 23.918 din 9 aprilie 2013,

având în vedere prevederile titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile art. 14 din anexa la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 35 se abrogă.

2. La articolul 22, punctul 29 se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (26) se abrogă.

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22), (23), (2*), (25)şi (2) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate de Agenţia Naţională de Transplant şi autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.”

Art. II. - Agenţia Naţională de Transplant şi Societatea Comercial㠄Sapiens Medical Center” - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 iunie 2013.

Nr. 793.