MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 452/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

251. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

694. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

700. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

701. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

702. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

703. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

704. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

705. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

706. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 332 din 25 iunie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

452. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

696/1.596/63. - Ordin al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1 321/2006/280/90/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

344. - Decizie privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, adoptată în temeiul art. I pct. I.3 şi pct. VI din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 18 ianuarie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 251.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 694.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Camelia Sutiman se numeşte în funcţia de procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 700.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Simona Brădiceanu se numeşte în funcţia de procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr.701.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Vasilache se numeşte în funcţia de procuror şef al Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 702.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior ai Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iuliana Nedelcu se numeşte în funcţia de procuror şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 703.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Antonia-Eleonora Constantin se numeşte În funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 704.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Constantin Iacob se numeşte în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 705.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Claudiu Dumitrescu se numeşte în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 706.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 332

din 25 iunie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Vaier Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

Cu participarea, în şedinţa publică din data de 13 iunie 2013, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţii lor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, excepţie ridicată de Marieta Niţu şi Claudia

Iuliana Mamaligan în dosarele nr. 14.195/302/2012 şi nr. 19.420/302/2012 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 311 D/2013-nr. 312D/2013.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 13 iunie 2013, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus conexarea Dosarului nr. 312DJ2QÎ3 la Dosarul nr. 311 D/2013 care a fost primul înregistrat, iar în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 25 iunie 2013, dată la care este pronunţată prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 noiembrie 2012 şi 25 aprilie 2013, pronunţate în dosarele nr. 14.195/302/2012 şi nr. 19.420/302/2012, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, excepţie ridicată de Maneta Niţu şi Claudia Iu liana Mamaligan în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare, precum şi a unor cereri de suspendare a executării silite.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd scutirea de la plata sumelor stabilite cu titlu de cauţiune pentru instituţiile şi autorităţile publice. Totodată, prin aceste norme se creează un regim discriminatoriu, care favorizează debitorii instituţii publice şi conferă o protecţie sporită proprietăţii private a instituţiilor publice, în dauna altor subiecte de drept titulare de creanţe certe, lichide şi exigibile. Cauţiunea reprezintă o garanţie atât în vederea evitării abuzului de drept, cât şi pentru prevenirea prejudiciilor cauzate creditorului.

De asemenea, se mai susţine că prin noţiunea de „cetăţeni”, folosită de legiuitor în consacrarea art. 16 alin. (1) din Constituţia României, s-au avut în vedere toate subiectele de drept, adică toate persoanele care se adresează justiţiei, fie că este vorba de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv instituţiile şi autorităţile publice. Ca atare, nu se justifică ca unele subiecte să beneficieze de mai multe drepturi decât celelalte, cum este cazul instituţiilor şi autorităţilor publice care sunt privilegiate în mod vădit prin scutirea de la plata cauţiunii cu ocazia soluţionării cererii de suspendare a executării silite în cadrul contestaţiei la executare

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată în raport cu dispoziţiile art. 16 din Constituţie, neaducându-se atingere principiului egalităţii în faţa legii. Totodată, arată că legiuitorul poate interveni, în temeiul prevederilor constituţionale ale art. 139, atât pentru stabilirea unor impozite şi taxe, cât şi pentru instituirea unor scutiri de la plata acestora, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 sunt constituţionale, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituţiile şi autorităţile publice în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar şi a sumelor stabilite cu titlu de cauţiune.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22^2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, au mai fost supuse controlului de constituţionalitate raportat la critici şi prevederi constituţionale similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, sau Decizia nr. 253 din 21 mai 2013*), nepublicată încă la data pronunţării prezentei decizii.

Astfel, Curtea, având în vedere jurisprudenţa sa anterioară, a reţinut că, aşa cum rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 16, cetăţenii se bucură de drepturile prevăzute în Constituţie şi în legi, fiind egali în faţa acestora şi a autorităţilor publice, în timp ce autorităţile publice exercită atribuţiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competenţei lor, în realizarea funcţiilor pentru care sunt create. Principiul egalităţii în drepturi prevăzut de Constituţie pentru cetăţeni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi autorităţile publice.

Aşa fiind, nu se poate vorbi despre încălcarea principiului egalităţii decât atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, or, Curtea observă că, în ipoteza prevăzută de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se află evident într-o situaţie diferită.

Ca atare, scutirea instituţiilor şi autorităţilor publice de plata sumelor stabilite cu titlu de cauţiune, în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora, în calitate de debitori ai unor persoane fizice sau juridice, are o justificare obiectivă şi raţională, aceste autorităţi fiind finanţate de la bugetul de stat pentru a putea funcţiona.

2. Cauţiunea are drept scop constituirea unei garanţii pentru creditorul care a pornit executarea silită ce este oprită temporar prin formularea unei contestaţii la executare de către debitor. Or, garanţia creditorului constă în faptul că statul este solvabil, chiar dacă plata datoriilor sale este posibil să fie eşalonată în funcţie de resursele bugetare disponibile într-un anumit an, sens în care este şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, care prevede posibilitatea pentru instituţia debitoare de a solicita instanţei de judecată acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonată a obligaţiei respective.

De altfel, prin Decizia nr. 1.259 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2012, în afara considerentelor privind interpretarea principiului egalităţii în faţa legii. Curtea a arătat că opţiunea legiuitorului de a scuti organele fiscale ale statului de obligaţia depunerii unei cauţiuni este justificată, având în vedere că statul nu este niciodată în încetare de plăţi, este întotdeauna solvabil, în aceste condiţii exceptarea organelor şi instituţiilor statului apare ca fiind justificată.

3. Din economia dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, Curtea reţine că, dacă instituţiile şi autorităţile publice nu ar fi fost scutite de la plata cauţiunii pentru cererile formulate, ele nu ar fi avut cum să dispună de aceste sume de bani, atâta timp cât aceste sume de bani trebuie să fie prevăzute în bugetul acelei instituţii sau autorităţi. Sumele cu această destinaţie ar trebui avansate, respectiv prevăzute în bugetul de stat. În condiţiile în care nu pot fi avansate aceste sume (pentru că nu sunt prevăzute în buget), se poate ajunge la situaţia în care drepturile şi interesele statului şi ale instituţiilor sale să fie în mod grav prejudiciate prin lipsirea de instrumentele procesuale necesare a căror utilizare este condiţionată de plata unei cauţiuni. De asemenea, se poate ajunge la afectarea macrostabilităţii economice, cu efecte negative asupra bunului mers al întregii societăţi.

Or, în această situaţie, statul se bucură de un regim juridic special, iar acest regim de exceptare are o justificare obiectivă şi raţională.

4. De altfel, jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie reprezintă expresia unei metode de interpretare a acesteia care ia în considerare realităţile economice şi sociale. Astfel, în Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, Curtea a reliefat necesitatea creării unui echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele particulare ale persoanelor.

În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care în Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României a statuat că un stat contractant, mal ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui „just echilibru” între cerinţele interesului general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (paragrafele 50 şi 51).

De asemenea, în Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că „legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o amplă marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a actului. Curtea respectă modul în care acesta concepe imperativele de interes general, cu excepţia cazului în care hotărârea se dovedeşte lipsită în mod vădit de temei raţional” (paragraful 41).

5. Având în vedere cele prezentate mai sus, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marieta Niţu şi Claudia Iuliana Mamaligan în dosarele nr. 14.195/302/2012 şi nr. 19.420/302/2012 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 iunie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 253 din 21 mai 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 1 iulie 2013.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Romtehnica” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Viceprim-ministru,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 452.

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională „Romtehnica” - SA Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: RO 472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

.I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd 2+Rd.3+Rd.4)

1

72.535

 

1

 

Venituri din exploatare

2

11.323

 

2

 

Venituri financiare

3

61.210

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5-Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

71,361

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.061

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

3.903

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

180

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

6608

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

4.810

 

 

 

C2

bonusuri

11

276

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

91

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.431

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

370

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

60.300

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.174

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

186

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

988

 

1

 

Rezerve legale

22

59

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.22,23, 24, 25 şi 26.

27

929

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţi ui financiar de referinţă

28

93

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, În cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

465

VI.

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

465

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd-29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

- Fond de risc şi promovare

31

371

100

 

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alta cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIRILOR, din care:

39

2.377

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.877

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

89

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

88

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

5.086

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.810

 

 

b)

bonusuri

47

276

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de .46/Rd.44)/12*1000

48

4.555

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.816

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

- din activitatea de exploatare

50

824.261

128.693

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

- din activitatea de exploatare

51

824.261

128.693

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57Rd.1)x1000

53

984

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

200

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

4.700

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 696 din 23 mai 2013

Nr. 1.596 din 26 iunie 2013

Nr. 63 din 5 iulie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 5.222/2013 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/38/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 24 noiembrie 2012, ale Directivei 2012/41/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active acid nonanoic la tipul de produs 2, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012, şi ale Directivei 2012/42/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 27 noiembrie 2012.”

2. În anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide”, după poziţia 41 se introduce o nouă poziţie, poziţia 411, iar după poziţia 58 se introduc două noi poziţii, poziţiile 59 şi 60, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile poziţiilor 411, 59 şi 60 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.32V20Q6/280/90/20Q7, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Rovana Plumb

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

ANEXA

 

COMPLETAREA

Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

 

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/ Numere de identificare

Gradul minim de puritate al substanţei active (*)

Data includerii

Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE, cu excepţia cazului în care se aplică una dintre excepţiile menţionate în nota de subsol la această rubrică (**)

Data la care expiră includerea

Tip de produs

Dispoziţii specifice (***)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

411

Acid nonanoic

 

 

01.10.2014

30.09.2016

30.09.2024

2

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de acid nonanoic, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, dacă sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că autorizarea produselor de uz neprofesional îndeplineşte condiţia ca ambalajul să fie conceput astfel încât expunerea utilizatorului să fie redusă la minimum, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.

………………….

59

cis-Tricos-9-ene (Muscalure)

cis-Tricos-9-ene;(Z)-Tricos-9-ene;

248-505-7

Nr. CAS: 27S19-02-4

801 g/kg

01.10.2014

30.09.2016

30 09 2024

19

Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene nu a inclus toate utilizările şi scenariile de expunere potenţiale; anumite utilizări şi scenarii de expunere, cum ar f utilizarea în exterior şi expunerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale, au fost excluse. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de cis-Tricos-9-ene, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere ori acele riscuri pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, în cazul produselor care conţin cis-Tricos-9-ene, ale căror reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă aste necesară stabilirea de noi valori pentru nivelurile maxime de reziduuri sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, şi să adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor, care să garanteze că nu se depăşesc nivelurile maxime aplicabile de reziduuri.

60

Acid cianhidric

Acid cianhidric

Nr. CE: 200-821-6

Nr. CAS: 74-90-8

976 g/kg

01.10.2014

30.09.2016

30.09.2024

 

8,14 şi în momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de acid 18 cianhidric, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi

acele riscuri pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor utilizate ca fumigant este supusa următoarelor condiţii:

1. Produsele sunt vândute numai profesioniştilor instruiţi corespunzător pentru utilizarea acestora şi sunt utilizate numai de către aceştia.

2. Trebuie instituite proceduri operaţionale sigure în timpul fumigaţiei şi ventilării, atât pentru operatori, cât şi pentru persoanele prezente.

3. Produsele trebuie utilizate cu echipament individual de protecţie adecvat, inclusiv, dacă este cazul, cu aparate de respiraţie autonome şi combinezoane etanşe la gaz.

4. Reintrarea în incintele fumigate este interzisă până când concentraţia aerului revine la nivelurile de siguranţă pentru operatori şi pentru persoanele prezente, prin ventilaţie.

5. Expunerea, în timpul ventilaţiei şi ulterior, nu trebuie să depăşească nivelurile de siguranţă pentru operatori şi pentru persoanele prezente. Acest lucru se realizează prin delimitarea unei zone de interdicţie.

6. Înainte de fumigaţie produsele alimentare şi obiectele poroase care ar putea absorbi substanţa activă, cu excepţia lemnului care urmează a fi tratat, trebuie scoase din incintă sau protejate împotriva absorbţiei prin mijloace adecvate, iar incinta trebuie protejată împotriva aprinderii accidentale.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma aprobării Notei privind controlul efectuat la Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul J40/5872/10,07.1996, CUI 8639558/22.07.1996, RBK-084/10.04.2003, reprezentată de doamna Niculae Mioara, în calitate de director executiv/administrator,

a constatat următoarele:

- Prin Adresa nr. 23.240 din 1 aprilie 2013 a fost solicitată „anularea autorizaţiei de funcţionare nr. 84/06.12.2001”, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 22 martie 2013, prin care asociaţii societăţii au decis renunţarea la desfăşurarea activităţii de brokeraj în asigurări, începând cu data de 23 martie 2013.

- La data controlului, societatea nu mai are personal propriu, iar Registrul intermediarilor a fost actualizat în consecinţă.

- Societatea a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la hotărârea de retragere, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare şi nu are datorii faţă de acestea (prime de asigurare şi documente cu regim special nedepuse).

- Societatea a iniţiat procedura de notificare a asiguraţilor cu privire la hotărârea de retragere, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare şi îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

- La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foşti salariaţi sau clienţi.

- Societatea nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. - Sectorul asigurărilor-reasigurărilor în contul taxei de funcţionare.

- Societatea a asigurat condiţiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei şi a comunicat la Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. - Sectorul asigurărilor-reasigurărilor adresa unde se află arhiva societăţii, precum şi datele de contact ale persoanei responsabile.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, având în vedere şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 22 martie 2013,

SE DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului, cu numărul J40/5872/10.07.1996, CUI 8639558/22.07.1996, RBK-084/10.04.2003, reprezentată de doamna Niculae Mioara, în calitate de director executiv/administrator,

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin, (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 12 iulie 2013.

Nr. 344.