MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 97/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 97         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

16. - Hotărâre privind numirea unui membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 

20. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

21. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României ia Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

22. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.047 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Decizia nr. 1.063 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

116. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Oprea Rozica Alina

 

117. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Mihai Şova

 

118. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.646/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Conacul Jancso” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna

 

2.647/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti

 

2.654/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Şuiei, din satul Şuiei, comuna Şuiei, judeţul Argeş

 

2.684/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta bolniţă” situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

 

2.687/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti

 

16. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

 

47. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului

În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cristea Radu Călin se numeşte membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului, la propunerea Guvernului, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Mihai Adrian Mălaimare, în continuarea mandatului, până la data de 3 noiembrie 2014.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic, - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- Punctele 3 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Stan Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD – preşedinte

……………………………………………………………

11. Valeca Şerban-Constantin, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD - vicepreşedinte”.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor ari:. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- La punctul 5, domnul senator Tomoiagă Ştefan-Liviu, membru al Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuieşte pe domnul senator Ţapu Nazare Eugen, membru al Grupului parlamentar al PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

I. La punctul 1, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania

- domnul deputat Iancu Iulian, membru al Grupului parlamentar al PSD, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat Tătaru Florin-Cristian, membru al Grupului parlamentar al PSD;

- doamna deputat Anastase Roberta Alma şi domnul senator Bălu Marius, membri ai grupurilor parlamentare ale PDL, sunt desemnaţi membri ai acestui grup parlamentar de prietenie.

II. La punctul 2, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

- domnul senator Dobriţoiu Corneliu, membru al Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul senator Ţapu Nazare Eugen, membru al Grupului parlamentar al PNL;

- domnul deputat Stoica Ştefan-Bucur şi domnul senator Paşcan Emil-Marius, membri ai grupurilor parlamentare ale PDL, sunt desemnaţi membri ai acestui grup parlamentar de prietenie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.047

din 11 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Lugaşu de Jos în Dosarul nr. 234/35/CA/2012 al Curţii de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.210D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.239D/2012, nr. 1.297D/2012, nr. 1.298D/2012, nr. 1.299D/2012, nr. 1.320D/2012, nr. 1.436D/2012 şi nr. 1.437D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de comuna Poienarii de Muscel în Dosarul nr. 4.038/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, de Primăria Oraşului Flămânzi, prin primar Pitorac Constantin, comuna Dersca, prin primar, si comuna Pomârla, prin primar, în dosarele nr. 427/39/2012, nr. 391/39/2012 şi nr. 392/39/2012 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, de comuna Costeşti în Dosarul nr. 463/45/2012 ai Curţii de Apel laşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de comuna Samarinesti si de comuna Săulesti în dosarele nr. 1.126/54/2012 şi nr. 1.127/54/2012 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.437D/2012, nr. 1.436D/2012, nr. 1.320D/2012, nr. 1.299D/2012, nr. 1.298D/2012, nr. 1.297D/2012 şi nr. 1.239D/2012 la Dosarul nr. 1.210D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 19 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 234/35/CA/2012, Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Lugaşu de Jos într-o cauză ce are ca obiect anularea unui act administrativ.

Prin încheierea din 27 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.038/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Poienarii de Muscel.

Prin încheierile din 4 iulie 2012, pronunţate în dosarele nr. 427/39/2012, nr. 391/39/2012 şi nr. 392/39/2012, Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice» excepţie ridicată de Primăria Oraşului Flămânzi, prin primar Pitorac Constantin, comuna Dersca, prin primar, şi comuna Pomârla, prin primar.

Prin încheierea din 5 iulie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 463/45/2012, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Costeşti.

Prin încheierile din 21 septembrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 1.126/54/2012 şi nr. 1.127/54/2012, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Samarinesti şi de comuna Săulesti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) şi (6) şi art. 120 din Constituţie. Argumentele Guvernului cuprinse în preambulul ordonanţei de urgenţă criticate sunt fără temei şi constituie o generalizare nepermisă. Măsura de restituire a sumelor alocate, dispusă prin ordonanţa de urgenţă criticată, are ca efect direct şi imediat stoparea majorităţii investiţiilor şi proiectelor în curs de implementare şi ca efect indirect pierderea cofinanţărilor sau chiar sancţionarea autorităţilor locale. Modul de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 nu respectă condiţia statuată prin art. 115 alin. (6) din Constituţie. Măsura restituirii încalcă dreptul administraţiei publice locale la autonomia locală, consacrată prin art. 120 alin. (1) din Constituţie, astfel încât o asemenea măsură nu poate fi adoptată de Guvern prin procedura ordonanţei de urgenţă. În continuare, face referire la Decizia nr. 255/2005, prin care Curtea a statuat asupra condiţiilor ce trebuie respectate în momentul adoptării unei ordonanţe de urgenţă. Motivarea care se regăseşte în preambulul ordonanţei criticate nu reprezintă o justificare pertinentă, care să determine Guvernul să adopte acest act normativ cu respectarea Constituţiei.

Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal arată că nu-şi va exprima opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată, deoarece apreciază că, în acest fel, se poate antepronunţa cu privire la fondul cauzei, cu atât mai mult cu cât acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază ca se impune constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că, în ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012, intervenţia legislativă a fost justificată în cuprinsul preambulului acestui act normativ, prin invocarea elementelor pe care Ie-a considerat că „vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată”. Apreciază că motivarea din cuprinsul ordonanţei de urgenţă criticate poate fi considerată ca justificând nu doar oportunitatea reglementării, ci pune în evidenţă existenţa unei situaţii extraordinare, având caracter obiectiv, independent de voinţa Guvernului, şi care impune adoptarea imediată a unor măsuri pentru contracararea unor efecte negative asupra societăţii.

Avocatul Poporului arata ca, prin Decizia nr. 558/2012, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice sunt constituţionale în măsura în care se aplică numai sumelor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 şi neutilizate de către unităţile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital şi nu au avut în derulare cofinanţări de proiecte cu finanţare externă nerambursabilă până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012. În continuare, arată că urgenţa reglementărilor criticate este justificată în chiar preambulul ordonanţei de urgenţă, iar dispoziţiile legale ale acesteia nu afectează în nici un fel instituţiile fundamentale ale statului şi nici nu încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor care formează colectivitatea locală din raza de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale. În concluzie, arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai2012, cu următorul conţinut: „(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica «Explicaţii» se va preciza obligatoriu «Restituire sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 255/2012, rămase neutilizate».

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la competenţa Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă m situaţii extraordinare şi în art. 120 referitor la principiile de bază ale administraţiei publice locale.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorii excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la nivelul de trai şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că potrivit jurisprudenţei sale constatate, pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Astfel, prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, şi prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, Curtea a reţinut implicaţiile deosebirii terminologice dintre noţiunea de „caz excepţional”, utilizat în accepţia art. 114 alin. (4) din Constituţie anterior revizuirii, şi cea de „situaţie extraordinară”, arătând că, deşi diferenţa dintre cei doi termeni, din punctul de vedere al gradului de abatere de la obişnuit sau comun căruia îi dau expresie, este evidentă, acelaşi legiuitor a simţit nevoia să o pună la adăpost de orice interpretare de natură să minimalizeze o atare diferenţă, prin adăugarea sintagmei „a căror reglementare nu poate fi amânată”, consacrând, astfel în ferminis imperativul urgenţei reglementării.

Prin aceleaşi decizii, Curtea a reamintit jurisprudenţa sa pronunţată anterior revizuirii Legii fundamentale şi a precizat că de esenţa cazului excepţional este caracterul său obiectiv, în sensul că „existenţa sa nu depinde de voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pentru apărarea unui interes public pe calea ordonanţei de urgenţă” (Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998).

Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi ai finanţelor publice a fost adoptată - astfel cum reiese din preambulul acesteia - avându-se în vedere:

- presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi a reducerii inflaţiei, precum şi cerinţa asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar;

- necesitatea evitării acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicată de acestea, deoarece nu înregistrează arierate şi nu au în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care să necesite cofinanţare.

Totodată, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 558 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 7 iunie 2012, dacă prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 au fost alocate astfel de sume fără a exista o justificare reală, Guvernul este îndreptăţit să dispună restituirea acestora fără a mai aştepta închiderea exerciţiului bugetar, întrucât, pe de o parte, sursa din care au fost alocate aceste sume o reprezintă Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, ce reprezintă o finanţare extraordinară, iar, pe de altă parte, Guvernul are obligaţia de a adopta măsuri care să prevină folosirea acestor sume în alte scopuri decât cele stabilite. Astfel, Curtea a reţinut că aceste două elemente justifică urgenţa adoptării măsurii restituirii prevăzute de dispoziţiile actului normativ criticate.

Aşa fiind, Curtea constată, pe de-o parte, că aceste împrejurări se încadrează în conceptul constituţional de „situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, astfel cum acesta a fost definit în jurisprudenţa sa, iar, pe de altă parte, că urgenţa a fost motivată corespunzător în cuprinsul ordonanţei de urgenţă criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de comuna Poienarii de Muscel în Dosarul nr. 4.038/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, de Primăria Oraşului Flămânzi, prin primar Pitorac Constantin, comuna Dersca, prin primar, şi comuna Pomârla, prin primar, în dosarele nr. 427/39/2012, nr. 391/39/2012 şi nr. 392/39/2012 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, de comuna Costeşti în Dosarul nr. 463/45/2012 a! Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de comuna Samarineşti şi de comuna Săuleşti în dosarele nr. 1.126/54/2012 şi nr. 1.127/54/2012 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.063

din 11 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Primăria Comunei Măldăieni în Dosarul nr. 3.895/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.380D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 26 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3 895/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Primăria Comunei Măldăieni cu ocazia soluţionării unei cauze de contencios administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie. Motivarea care se regăseşte în preambulul ordonanţei criticate nu reprezintă o justificare pertinentă, care să determine Guvernul să adopte acest act normativ cu respectarea Constituţiei. În continuare, face referire la Decizia nr. 255/2005, prin care Curtea a statuat asupra condiţiilor ce trebuie respectate în momentul adoptării unei ordonanţe de urgenţă.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că, în ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012, intervenţia legislativă a fost justificată în cuprinsul preambulului acestui act normativ, prin invocarea elementelor pe care Ie-a considerat că „vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată”. Apreciază că, motivarea din cuprinsul ordonanţei de urgenţă criticate poate fi considerată ca justificând nu doar oportunitatea reglementării, ci pune în evidenţă existenţa unei situaţii extraordinare, având caracter obiectiv, independent de voinţa Guvernului, şi care impune adoptarea imediată a unor măsuri pentru contracararea unor efecte negative asupra societăţii.

Avocatul Poporului arată că, prin Decizia nr. 558/2012, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice sunt constituţionale în măsura în care se aplică numai sumelor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 şi neutilizate de către unităţile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital şi nu au avut în derulare cofinanţări de proiecte cu finanţare externă nerambursabilă până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012. În continuare, arată că urgenţa reglementărilor criticate este justificată în chiar preambulul ordonanţei de urgenţă, iar dispoziţiile legale ale acesteia nu afectează în niciun fel instituţiile fundamentale ale statului şi nici nu încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor care formează colectivitatea locală din raza de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale. În concluzie, arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, cu următorul conţinut: „(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica «Explicaţii» se va preciza obligatoriu «Restituire sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 255/2012, rămase neutilizate».

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 115 alin. (4) referitor la competenţa Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă în situaţii extraordinare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că potrivit jurisprudenţei sale constatate, pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Astfel, prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, şi prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, Curtea a reţinut implicaţiile deosebirii terminologice dintre noţiunea de „caz excepţional”, utilizat în accepţia art. 114 alin. (4) din Constituţie anterior revizuirii, şi cea de „situaţie extraordinară”, arătând că, deşi diferenţa dintre cei doi termeni, din punctul de vedere al gradului de abatere de la obişnuit sau comun căruia îi dau expresie, este evidentă, acelaşi legiuitor a simţit nevoia să o pună la adăpost de orice interpretare de natură să minimalizeze o atare diferenţă, prin adăugarea sintagmei „a căror reglementare nu poate fi amânată”, consacrând astfel în terminis imperativul urgenţei reglementării.

Prin aceleaşi decizii, Curtea a reamintit jurisprudenţa sa pronunţată anterior revizuirii Legii fundamentale şi a precizat că de esenţa cazului excepţional este caracterul său obiectiv, în sensul că „existenţa sa nu depinde de voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pentru apărarea unui interes public pe calea ordonanţei de urgenţă” (Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998).

Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice a fost adoptată - astfel cum reiese din preambulul acesteia - avându-se în vedere:

- presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi a reducerii inflaţiei, precum şi cerinţa asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar;

- necesitatea evitării acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicată de acestea, deoarece nu înregistrează arierate şi nu au în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care să necesite cofinanţare.

Totodată, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 558 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 7 iunie 2012, dacă prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012, au fost alocate astfel de sume fără a exista o justificare reală, Guvernul este îndreptăţit să dispună restituirea acestora fără a mai aştepta închiderea exerciţiului bugetar, întrucât, pe de o parte, sursa din care au fost alocate aceste sume o reprezintă Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, ce reprezintă o finanţare extraordinară, iar, pe de altă parte, Guvernul are obligaţia de a adopta măsuri care să prevină folosirea acestor sume în alte scopuri decât cele stabilite. Astfel, Curtea a reţinut că aceste două elemente justifică urgenţa adoptării măsurii restituirii prevăzute de dispoziţiile actului normativ criticate.

Aşa fiind, Curtea constată, pe de-o parte, că aceste împrejurări se încadrează în conceptul constituţional de „situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, astfel cum acesta a fost definit în jurisprudenţa sa, iar, pe de altă parte, că urgenţa a fost motivată corespunzător în cuprinsul ordonanţei de urgenţă criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Primăria Comunei Măldăieni în Dosarul nr. 3.895/2/2012 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Oprea Rozica Alina

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 325/RS din 13 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Oprea Rozica Alina.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 februarie 2013.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Mihai Şova

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Adresa nr. 326/RS din 13 februarie 2013 şi Avizul favorabil nr. 5.676/2013 conexat cu nr. 5.794/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Mihai Şova,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Şova exercită, cu caracter temporar, funcţia publica vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 februarie 2013.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa

 

Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului formulată prin Adresa nr. 11 din 31 ianuarie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 5.494/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ-Cristian Popa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 februarie 2013.

Nr. 118.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Conacul Jancso” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.304/CM din 15 octombrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasate şt inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Conacul Jancso” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-21055.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Covasna pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Covasna va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 2.646.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Imobilului monument Istoric „Conacul Jancs6” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

595523,78

493891,25

2.

595661,80

493785,51

3.

595642T85

493759,98

4.

595619,43

493726,23

5.

595595.08

493663,35

6.

595579,30

493623,71

7.

595562,25

493589,79

8.

595545,22

493562,54

9.

595514,32

493553,57

10.

595488,12

493553,90

11.

595476,14

493496,12

12.

595476,63

493438,33

13.

595494,26

493378,16

14.

595511,95

493329,96

15.

595524,40

493301,85

16.

595569,31

493218,75

17.

595492,36

493204,71

18.

595455,76

493199,44

19.

595409,75

493257,82

20.

595391,58

493266,28

21.

595353,47

493276,84

22.

595345,43

493280,96

23.

595281,11

493360,35

24.

595275,53

493376,18

25.

595320,01

493478,64

26.

595354,72

493546,08

27.

595357,83

493559,90

28.

595360,71

49363273

29.

595363,35

493653,20

30.

595299,58

493671,62

31.

595327,18

493746,96

32.

595376,20

493797,50

33.

595420,36

493832,52

34.

595429,17

493862.79

35.

595498,36

493851,27

36.

595504,75

493865,29

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.387/CM din 18 octombrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21056.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 2.647.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric „Casa Pompiliu El iade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

586558,027

326594,733

2.

586558,814

326609,284

3.

586555,495

326609,584

4.

586556,345

326618,925

5.

586555,777

326638,311

6.

586555,445

326651,526

7.

586555,702

326662,277

8.

586408,548

326657,954

9.

586404,446

326640,787

10.

586403,738

326640,787

11.

586405,109

326634,426

12.

586396,121

326602,941

13.

586397,409

326571,121

14.

586555,903

326556,958

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Şuiei, din satul Şuiei, comuna Şuiei, judeţul Argeş

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.546/CM din 30 octombrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Şuiei, din satul Şuiei, comuna Şuiei, judeţul Argeş, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice AG-II-m-B-13806.05.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Argeş pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Argeş va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2012.

Nr. 2.654.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric „Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii ,.Sf. Nicolae” - Şuiei, din satul Şuiei, comuna Şuiei, judeţul Argeş

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

N[m]

E[m]

1.

416243,478

462972,971

2.

416243,478

463203,014

3.

416069,478

463203,014

4.

416069,478

462972,971

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta bolniţă”, situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.981/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Fosta bolniţă”, situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice VL-II-m-B-09697.07.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Vâlcea pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Vâlcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de ia data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 2.684.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.979/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21043.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 2.687.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local Bucureşti

-

X

Y

1.

556830,4997

338094,1764

2.

556828,8916

338099,9745

3.

556828,8916

338117,9650

4.

556832,2796

338139,9934

5.

556831,4592

338147,0024

6.

556820,4340

338143,5962

7.

556820.4340

338158.3944

8.

556830,1207

338186,8516

9.

556818,2944

338204.1488

10.

556807,9639

338219,0700

11.

556801.6616

338232.6312

12.

556798,4071

338240,5009

13.

556758,0378

338226,6962

14.

556754,3736

338239,1253

15.

556714,5321

338227,4903

16.

556714,0180

338228,5319

17.

556708,6493

338227,3851

18.

556702,9771

338227,6501

19.

556658,6887

338194,9301

20.

556673,6479

338167,5587

21.

556653,0715

338154,3640

22

556648,1927

338148,2308

23.

556644,8991

338131,0389

24.

556638,0100

338126,2846

25.

556640,3823

338122,9612

26.

556639,6567

338122,2063

27.

556647,9612

338111,7219

28.

556646,1782

338088,9754

29.

556696,4141

338043,0821

30.

556701,9281

337992,9796

31.

556723,0740

337922,8059

32.

556779,3569

337931,1138

33.

556781,9487

337940,8036

34.

556823,9760

337962,2606

35.

556816,7936

337979,6489

36.

556824,3511

337982,4117

37.

556815,0467

338009,0801

38.

556807,3970

338005,9490

39.

556792,8882

338045,2348

40.

556819,6306

338068,1907

41.

556840,2633

338081,1887

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 196 din 7 februarie 2013, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 litera B, numărul curent 7 se abrogă.

2. La anexa nr. 1 litera B, numărul curent 10 va avea următorul cuprins:

 

„10.

Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de ferma

Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară

Codurile CAEN specifice activităţilor

desfăşurate”

 

3. La anexa nr. 2 litera B, numărul curent 7 se abroga.

4. La anexa nr. 2 litera B, numărul curent 9 va avea următorul cuprins:

 

„9.

Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă

Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară

Codurile CAEN specifice activităţilor desfăşurate

207

 

Art. II. - Unităţile din industria alimentară care sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, precum şi pentru activităţi de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, în cazul în care desfăşoară şi activităţi din sectorul hranei pentru animale, sunt scutite de obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare în baza prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Exploataţiile de creştere a animalelor de la care se obţin produse destinate consumului uman, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu, sunt scutite de obţinerea înregistrării sanitare veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010. cu modificările ulterioare.

Art. IV. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care solicită înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru activitatea principală desfăşurată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti activităţile secundare din domeniul hranei pentru animale desfăşurate, în termen de maximum o lună de la obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare.

Art. V. - Unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care efectuează activităţi de producere/comercializare a furajelor în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare deţinute pentru activitatea principală desfăşurată, urmează a fi supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru activitatea secundară din domeniul hranei pentru animale.

Art. VI. - Unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin deţin autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară pentru activitatea principală, notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti activităţile din sectorul hranei pentru animale desfăşurate, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. VII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 16.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 18, biroul 8, bl. P1, et. 2, judeţul Vâlcea, număr de ordine în registrul comerţului J38/154/19.03.2012, cod unic de înregistrare 29932517/20.03.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi trimestrial copia scanata a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 5 februarie 2013.

Nr. 47.