MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 87/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

5. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

6. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

7. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

8. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

109. - Decizie pentru numirea domnului Vlad Ştefan Stoica în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.192/2012/4.060/2012/2. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

12. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 

HOTA RARI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central - Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central - Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

I. Membri titulari

1. Itu Cornel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Fedorovici Doina-Elena, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Cotescu Marin-Adrănel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

4. Ştirbu Gigel-Sorinel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

5. Paul Maria-Andreea, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

6. Diaconu Adrian-Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

 

II. Membri supleanţi

1. Găină Mihăiţă, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Cosma Vlad-Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Pavel Marian, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Niţu Remus Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

5. Cristian Horia, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Volosevici Andrei-Liviu, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL

7. Adam Luminiţa Pachel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

I. Membri titulari

1. Nassar Rodica, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Silistru Doina, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Haşotti Puiu, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

4. Dobre Victor Paul, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

5. Ungureanu Mihai-Răzvan, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL

6. Popa Radu Minai, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

7. Nistor Vasile, senator, membru al Grupului parlamentar al PC

 

II. Membri supleanţi

1. Ciolacu Ion Marcel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Intotero Natalia-Elena, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Bădălău Niculae, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Donţu Ovidiu-Liviu, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

5. Mora Ákos-Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Surugiu Iulian-Radu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Movilă Petru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

8. Smarandache Miron Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

1. Martin Eduard-Stelian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Vulpescu Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Mazăre Alexandru, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Nistor Gheorghe-Vlad, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

5. Ţapu Nazare Eugen, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Bode Lucian-Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

7. Vasiltev Marian, senator, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

1. Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

2. Bucura-Oprescu Simona, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD

3. Marian Vaier, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD

4. Tudor Doina-Anca, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

5. Roman Petre, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL

6. Ilieşiu Sorin, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL

7. Ardeleanu Sanda-Maria, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL

8. Anghel Gabriela-Lola, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD

9. Banias Mircea-Marius, senator, membru al Grupul parlamentar al PC

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Vlad Ştefan Stoica în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Ştefan Stoica se numeşte în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 februarie 2013.

Nr. 109.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.192 din 21 noiembrie 2012

MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR

Nr. 4.060 din 19 decembrie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 2 din 4 ianuarie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 368/2012, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul depune la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide: a) pentru produsul biocid:

(i) cererea de autorizare (în original), semnată de către solicitant;

(ii) scrisoare de intenţie (în origina!), semnată de către solicitant;

(iii) formular de cerere generat prin Registrul european al produselor biocide, denumit în continuare R4BP, semnat de către solicitant;

(iv) dosar al produsului biocid (în copie) sau scrisoare de acces (în original) semnată de către deţinătorul datelor care au fost utilizate pentru includerea substanţei în anexa nr. I sau IA, care să satisfacă, ţinând cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, cerinţele prevăzute în anexa nr. IIB şi, unde este cazul, în părţile relevante ale anexei nr. IIIB;

(v) dovada achitării tarifelor (în original), în conformitate cu prevederile art. 76 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru fiecare substanţă activă conţinută în produsul biocid dosarul (în copie) sau scrisoare de acces (în copie) semnată de către deţinătorul datelor care au fost utilizate pentru includerea substanţei în anexa nr. I sau IA, care să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. IIA şi, după caz, în părţile relevante ale anexei nr. IHA.

(2) Pentru fiecare produs biocid, documentele prevăzute la alin. (1) se depun în 6 exemplare: un exemplar pe suport hârtie şi 5 exemplare pe suport electronic CDROM/DVD .”

2. După articolul 1 se introduc cinci noi articole, articolele 11-15, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În sensul prezentelor norme metodologice se aplică atât definiţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi următorii termeni şi expresii, definiţi astfel:

a) produs biocid existent.

1. este produsul care a fost deja plasat pe piaţa României la data includerii substanţei sale active în anexa nr. I sau IA, corespunzător tipului de produs respectiv (prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare), şi care deţine aviz în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României;

sau

2. este produsul a cărui sursă de substanţă activă este schimbată de la un furnizor iniţial la un furnizor care deţine un dosar complet al substanţei active, aşa cum este prevăzut la art. 1-4 şi 9-11;

b) produs biocid nou este produsul care nu a fost plasat pe piaţa României la data includerii substanţei sale active în anexa nr. I sau IA, corespunzător tipului de produs respectiv, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul produselor biocide care conţin mai multe substanţe active, sintagma „produs biocid nou” se referă la produsele biocide care nu au fost plasate pe piaţa României la data includerii ultimei substanţe active în anexa nr. I sau IA, corespunzător tipului de produs respectiv, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95672005, cu modificările şi completările ulterioare;

c) stat membru de referinţă este primul stat membru al Uniunii Europene care a emis o autorizaţie sau a înregistrat un produs biocid;

d) stat membru în cauză este statul membru al Uniunii Europene care a primit o solicitare de recunoaştere mutuală a autorizaţiei pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide sau a înregistrării pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide;

e) R4BP, care este administrat de către Comisia Europeană, cuprinde lista produselor pentru care au fost înaintate solicitări pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide, precum şi principalele informaţii despre procedurile de autorizare/ înregistrare pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide/produselor biocide cu risc scăzut şi de recunoaştere mutuală a autorizaţiilor/înregistrărilor pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide/produselor biocide cu risc scăzut. R4BP este disponibil pe site-ul web al Comisiei Europene !a adresa: https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp. R4BP se completează de către solicitanţi şi autorităţile competente din fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Art. 12. - Prevederile din prezentele norme metodologice se aplică în mod similar procedurii de înregistrare a produselor biocide cu risc scăzut.

Art. 13. - (1) Persoanele juridice care intenţionează să continue comercializarea pe teritoriul României a unui produs biocid existent trebuie să depună la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, până cel târziu la data înscrisă în coloana 5 «Data includerii» din tabelul prevăzut în anexa nr. I sau IA, următoarele documente:

a) cerere de autorizare; sau

b) cerere de recunoaştere mutuală.

(2) De la prevederile alin. (1) fac excepţie produsele care conţin mai multe substanţe active, pentru care termenul-limită de plasare pe piaţă în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este cel prevăzut în ultima decizie de includere a substanţelor active ale respectivelor produse în anexa nr. I sau IA.

Art. 14. - Persoanele juridice pot solicita prima autorizare în oricare dintre statele membre.

Art. 15. - Plasarea pe piaţa României a produselor biocide noi se realizează după obţinerea autorizaţiei sau după recunoaşterea mutuală a acesteia, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.”

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru prezentarea dosarelor prevăzute la alin. (1) se utilizează instrumentul informatic IUCLID 5.”

4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a două etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, atunci când se adoptă o decizie de a nu include o substanţă activă în anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive pentru un anumit tip de produs biocid prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, produsele biocide aparţinând acelui tip şi care conţin respectiva substanţă activă vor fi retrase de pe piaţa României în decurs de 12 luni de la publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, disponibil pe site-ul web al Comisiei Europene la adresa: https://ec.eurapa.eu/comm/en\flronment/biocides/index.htm, cu excepţia cazului în care există alte dispoziţii specifice în decizia de neincludere.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi produselor biocide care conţin şi alte substanţe active pe lângă substanţa activă în cauză,”

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Evaluarea produselor biocide şi a produselor biocide cu risc scăzut în vederea autorizării şi înregistrării se face în ceea ce priveşte: efectele asupra sănătăţii oamenilor, efectele asupra sănătăţii animalelor, efectele asupra mediului înconjurător, eficacitatea, proprietăţile fizico-chimice.

(2) Responsabilităţile pentru evaluarea produselor biocide şi a produselor biocide cu risc scăzut se realizează de către experţii desemnaţi ţinând cont de expertiza acestora, după cum urmează:

a) pentru evaluarea proprietăţilor fizico-chimice ale produselor biocide şi a echivalenţei tehnice a substanţelor active, experţi din cadrul instituţiilor aflate în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru tipurile de produse 1-23;

b) pentru evaluarea eficacităţii produselor biocide:

(i) experţi din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătăţii pentru tipurile de produse 1, 2, 5-19, 22;

(ii) experţi din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru tipurile de produse 3, 4, 20;

(iii) experţi ai instituţiilor aflate în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru tipurile de produse 21,23;

c) pentru evaluarea efectelor toxicologice ale produselor biocide asupra oamenilor, experţi din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătăţii pentru tipurile de produse 1-23;

d) pentru evaluarea efectelor toxicologice ale produselor biocide asupra animalelor, experţi din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru tipurile de produse 1-23, după caz;

e) pentru evaluarea ecotoxicologică şi a comportării în mediu a produselor biocide, experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si alte instituţii aflate în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru tipurile de produse 1-23.

(3) Distribuirea dosarelor şi/sau CD-urilor în vederea evaluărilor prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide în ordinea înregistrării, câte un exemplar la fiecare dintre instituţiile menţionate.”

6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) în termen de 90 de zile calendaristice de la primirea solicitării de autorizare sau înregistrare a unui produs biocid, Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide verifică dacă dosarul este complet şi dacă substanţa activă corespunde celei incluse în anexa nr. I sau IA şi comunică solicitantului situaţia existentă. În cazul în care se constată lipsa unor documente din dosar, Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide va cere solicitantului completarea dosarului, astfel încât acesta să aibă la dispoziţie 30 de zile, respectându-se termenul de 90 de zile din prezentul alineat.

(2) Dacă la sfârşitul termenului prevăzut la alin. (1) dosarul este considerat incomplet Comisia Naţională pentru Produse Biocide dispune retragerea de pe piaţă a produsului biocid şi acordă o perioadă de graţie de 6 luni pentru producerea şi comercializarea produsului biocid şi de încă 6 luni pentru utilizarea, depozitarea şi eliminarea stocurilor de produs biocid existente la comerciant.

(3) în conformitate cu principiile comune pentru evaluarea produselor biocide stabilite în anexa nr. VI, după finalizarea perioadei de evaluare de către experţi în decurs de 12 luni de la data la care dosarul produsului biocid a fost considerat ca fiind complet, Comisia Naţională pentru Produse Biocide decide asupra autorizării pentru punerea pe piaţă a produsului biocid.

(4) în conformitate cu principiile comune pentru evaluarea produselor biocide stabilite în anexa nr. VI, după finalizarea evaluării de către experţi, în decurs de două luni de la data la care dosarul produsului biocid a fost considerat ca fiind complet, Comisia Naţională pentru Produse Biocide decide asupra înregistrării pentru punerea pe piaţă a produsului biocid.

(5) Dacă experţii consideră că sunt necesare date suplimentare celor înaintate de către solicitant, aceştia anunţă Secretariatul tehnic, care notifică atât solicitantul, cât şi statele membre în cauză şi Comisia Europeană asupra deciziei de întrerupere a procesului de evaluare.

(6) Pentru evaluarea produselor biocide şi luarea deciziei de autorizare sau înregistrare se ţine cont de Manualul pentru luarea deciziilor şi de ghidurile tehnice ale Comisiei Europene, disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene la adresa: https://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(7) Comisia Naţională pentru Produse Biocide comunică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene lista cu produsele biocide autorizate şi înregistrate prin R4BP, în conformitate cu prevederile art. 58 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Dacă România, în calitate de stat membru de referinţă, ajunge la concluzia că autorizaţia pentru punerea pe piaţă a produselor biocide nu poate să fie emisă în urma evaluării unui produs biocid pentru care există solicitări de recunoaştere mutuală a autorizaţiei, informează, prin intermediul Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, statele membre în cauză în termen de 5 zile lucrătoare, înaintea luării deciziei finale. După caz, înaintea luării deciziei finale, Comisia Naţională pentru Produse Biocide se consultă cu autorităţile competente din statele membre în cauză asupra acestor motive.

(9) Pentru produsul biocid, asupra căruia Comisia Naţională pentru Produse Biocide a decis că nu poate fi autorizat sau înregistrat, se anulează actul administrativ în cauză, prin transmiterea către deţinător a formularului de înştiinţare privind retragerea de pe piaţă a produsului biocid, şi se acordă o perioadă de graţie de 6 luni pentru producere şi comercializare şi încă 6 luni pentru utilizare, depozitare şi eliminare a stocurilor existente la comerciant de la data emiterii deciziei.”

7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul depune la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide: a) în prima etapă:

(i) cerere pentru recunoaştere mutuală a produsului biocid (în original), semnată de către solicitant;

(ii) formular de cerere generat prin R4BP (în original), semnat de către solicitant;

(iii) scrisoare de acces (în original), semnată de către deţinătorul datelor care au fost utilizate pentru includerea substanţei în anexa nr. I sau IA;

(iv) dovada achitării tarifului către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide;

b) în a două etapă, în termen de 60 de zile calendaristice de la obţinerea autorizaţiei produsului biocid:

(i) document de prezentare a produsului biocid (în original), semnat de către solicitant;

(ii) autorizaţia produsului biocid emisă de statul membru de referinţă (în copie legalizată);

(iii) raportul de evaluare efectuat în statul membru de referinţă (în copie);

(iv) rezumatul dosarului produsului biocid (în copie), aşa cum a fost înaintat către statul membru de referinţă;

(v) fişa cu date de securitate pentru produsul biocid (în copie);

(vi) proiect de etichetă pentru produsul biocid (în capie);

(vii) dovada achitării tarifelor către toate instituţiile implicate în evaluare.

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor precizate la alin. (1) lit. a), Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide comunică solicitantului decizia de acceptare a documentelor prezentate în prima etapă, precum şi detalii referitoare la instituţiile implicate în evaluare în vederea achitării tarifelor.

(3) Toate documentele necesare pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide sunt prezentate în limba română şi în limba engleză.

(4) Pentru fiecare produs biocid, documentele prevăzute la alin. (1) se depun în 6 exemplare: un exemplar pe suport hârtie şi 5 exemplare pe suport electronic CDROM/DVD.

(5) Solicitantul are obligaţia să depună copia legalizată a autorizaţiei produsului biocid obţinute în statul membru de referinţă, simultan în toate statele membre în cauză.

(6) Dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la data acordării primei autorizaţii Secretariatul tehnic nu primeşte copia legalizată a autorizaţiei produsului biocid, Comisia Naţională pentru Produse Biocide dispune retragerea de pe piaţă a produsului prin transmiterea către deţinător a formularului de înştiinţare privind retragerea de pe piaţă şi acordă o perioadă de graţie de 6 luni pentru comercializare, utilizare, depozitare şi eliminare a stocurilor existente de produs biocid.

(7) Pentru recunoaşterea mutuală a înregistrărilor produselor biocide cu risc scăzut, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul depune la Secretariatul tehnic cererea pentru recunoaşterea mutuală a înregistrărilor produselor biocide şi dosarul cu datele specificate la art. 36 al aceleiaşi hotărâri de Guvern.

(8) Secretariatul tehnic verifică integralitatea administrativă a dosarului în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea acestuia de către solicitant.

(9) Comisia Naţională pentru Produse Biocide decide asupra recunoaşterii mutuale a primei autorizaţii pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide, emisă de un stat membru de referinţă pentru produsele biocide a căror substanţă activă este inclusă în anexa nr. I pe baza raportului experţilor, în termen de 120 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), ţinând cont de etapele şi termenele corespunzătoare derulării activităţilor aferente, astfel:

a) transmiterea de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide a dosarului către celelalte instituţii - 10 zile calendaristice;

b) evaluarea primară a documentelor din dosar - 10 zile calendaristice;

c) evaluarea propriu-zisă şi întocmirea rapoartelor de evaluare - 40 de zile calendaristice;

d) întocmirea raportului de evaluare, luarea deciziei în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi emiterea certificatului pentru plasarea pe piaţă a produsului biocid - 60 de zile calendaristice.

(10) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide dosarele pentru procesul decizional privind recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor sau a înregistrărilor produselor biocide.

(11) în decurs de 60 de zile calendaristice de la primirea copiei legalizate a certificatului de autorizare prin recunoaştere mutuală a înregistrării, Comisia Naţională pentru Produse Biocide decide asupra recunoaşterii mutuale a primei înregistrări emise de un stat membru de referinţă pentru produsele biocide a căror substanţă activă este inclusă în anexa nr. IA, ţinând cont de etapele şi termenele corespunzătoare derulării activităţilor aferente, astfel:

a) verificarea completitudinii dosarului - 10 zile calendaristice;

b) întocmirea raportului - 20 de zile calendaristice;

c) luarea deciziei în şedinţa Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi emiterea certificatului pentru plasarea pe piaţă a produsului biocid - 30 de zile calendaristice.

(12) Perioada prevăzută la alin. (11) poate fi prelungită cu maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care se întrunesc elementele constitutive ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Rapoartele de evaluare şi rezumatul dosarelor în limba engleză pentru produsele biocide autorizate care urmează să fie recunoscute mutual sunt disponibile numai autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene prin portalul Administratorului Centrului pentru Resurse de Comunicare şi Informare (CIRCA) al Comisiei Europene.

(14) Pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide existente pe piaţă în România la data includerii substanţei active în anexa nr. I şi pentru care nu s-a solicitat obţinerea recunoaşterii mutuale conform alin. (1)lit. a)subpct. (ii), nu se aplică termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi nici prevederile alin. (6).”

8. După articolul 13 se Introduc trei noi articole, articolele 131-133, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Produsele biocide pentru care au fost înaintate la termenele-limită stabilite documentele prevăzute în prezentul ordin pot fi comercializate în continuare pe durata evaluării acestora.

(2) în cazul produselor biocide ale căror documente prevăzute în prezentele norme metodologice nu au fost înaintate, au fost incomplete sau nu au fost înaintate până la termenele-limită stabilite în prezentul ordin, Comisia Naţională pentru Produse Biocide anulează actul administrativ în cauză prin transmiterea către deţinător a formularului de înştiinţare privind retragerea de pe piaţă a produsului biocid, corespunzător tipului respectiv, şi informează autoritatea competentă, care acordă o perioadă de graţie de 6 luni pentru comercializare şi de încă 6 luni pentru utilizare, depozitare şi eliminare a stocurilor existente, de la data înscrisă în coloana 5 «Data includerii» din tabelul prevăzut în anexa nr. I sau IA.

Art. 132. - Termenele-limită şi procedurile prevăzute în prezentele norme metodologice nu trebuie să afecteze acţiunile rapide întreprinse de statele membre ale Uniunii Europene sau Comisia Europeană în cazuri speciale de protecţie a mediului sau de protecţie a sănătăţii oamenilor şi animalelor.

Art. 133. - Modelul de certificat pentru plasarea pe piaţă a produsului biocid este prevăzut în anexa nr. VII.”

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, VI şi VII fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

10. După anexa nr. VI se introduce o nouă anexă, anexa nr. VII, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării.

Art. III. - Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

p. Preşedintele

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. VII la normele metodologice)

 

CERTIFICAT Nr. ........

pentru plasarea pe piaţă a produsului biocid

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia

Naţională pentru Produse Biocide, în şedinţa din data......................., a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România,

conform prevederilor legale în vigoare.

 

1. tpul certificatului (în raport cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide)

 

autorizaţie emisă în România (art. 12)



Recunoaştere mutuală a autorizaţiei [art. 19 alin. (1)] Statul membru de referinţă



 

 

 

Nr. autorizaţiei din statul membru de referinţă

 

 

Înregistrare în România



Recunoaştere mutuală a înregistrării [art. 19 alin. (2)] Statul membru în cauză



 

 

Nr. Înregistrării din statul membru în cauză

 

 

autorizaţie provizorie [art. 53 alin. (1)]



Înregistrare provizorie [art. 53 alin. (1)]



MODIFICAREAAUTORIZAŢIE! (art. 32, alt 50)



 

Secţiunile modificate ale autorizaţiei

 

 

Data eliberării certificatului:

Data expirării certificatului:

 

II. IDENTITATEA COMPANIILOR IMPLICAI E ÎN PLASAREA PE PIAŢA A PRODUSULUI BIOCID

 

 

Solicitant

Deţinătorul autorizaţiei/înregistrării

Producător*

Nume

 

 

 

Adresa/ţara

 

 

 

Persoana de contact

 

 

 

Poziţia în companie

 

 

 

Telefon

 

 

 

Fax

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

* Dacă este diferit de deţinătorul autorizaţiei/înregistrări.

 

III. IDENTITATEA PRODUSULUI BIOCID

 


Denumirea comercială

 

Alte denumiri comerciale, după caz/sinonime

 

Grupa principală (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005)

 

Tipul de produs (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005)

 

 

Prezentul certificat este însoţit de anexa „Sumarul caracteristicilor produsului biocid”, care face parte integrantă din prezentul certificat.

 

Preşedinte,

……………………………….

 

ANEXĂ

 

Sumarul caracteristicilor produsului biocid

(denumire ……………………………………..)

 

I. INFORMAŢII PRIVIND COMPOZIŢIA PRODUSULUI BIOCID

1. Identitatea substanţei active (substanţelor active) - substanţe chimice

 

Denumirea comună

 

Denumirea IU PAC

 

Număr CAS

 

Număr CE

 

Număr index

 

Conţinut de substanţă activă

Unităţi metrice

[%] m/m; v/v şi/sau m/v

Puritate

Respectă nivelul minim de puritate specificat în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, CU modificările şi completările ulterioare. (Se precizează valoarea din anexa nr. I.)

Sursa

Numele producătorului

 

 

Adresa (tel., fax)

 

 

Ţara

 

 

 

2. Identitatea substanţei active (substanţelor active) - microorganisme

 

Denumirea comună

 

Denumirea taxonomică

 

Tulpina

 

Număr CAS

 

Conţinut de substanţă activă

Unităţi metrice

[%] m/m; v/v şi/sau m/v

Puritate

 

Respectă nivelul minim de puritate specificat în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare.(Se precizează valoarea din anexa nr. I.)

Sursa

Numele producătorului

 

 

Adresa (tel., fax)

 

 

Ţara

 

 

 

3. Identitatea substanţelor periculoase* care contribuie la clasificarea produsului biocid

 (i).......................................

 


Denumirea comună

 

Denumirea IU PAC

 

Număr CAS

 

Număr CE

 

Număr index

 

Clasificare

După tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 

 

După tabelul 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008

 

 

(ii)..............................................

 

Denumirea comună

 

Denumirea IU PAC

 

Număr CAS

 

Număr CE

 

Număr index

 

Clasificare

După tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008

 

După tabelul 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008

 


* Altele decât substanţele active, clasificate conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008.

 

II. UTILIZARE

Categoria de utilizatori pentru care este autorizat

 

Populaţie

Profesional

Industrial



 necesită instruire

 nu necesită instruire



 

Există restricţie pentru populaţie

 

 Nu

 Da

 

 

 

Detalii privind restricţia (de exemplu: grupa de vârstă, motivele restricţiei, descrierea riscului etc.)

 

 

Indicaţii pentru fiecare utilizare

 

Concentraţia soluţiei de Jucai/Doza de aplicare exprimată I J în unităţi metrice

 

 

Metoda şi/sau frecvenţa de aplicare

 

 

Timpul de acţiune necesar efectului biocid

 

 

Intervalul de timp care trebuie respectat între utilizările produsului biocid

 

 

Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid

 

 

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate

 

 

 

Domeniul de utilizare

 


 

 

Aria de utilizare

 

 Interior

 Exterior

 

Alte detalii

 

 

III. FORMULARE ŞI CONDIŢIONARE

 

Tip de formulare/tipul preparatului (descriere, precum concentrat lichid, granule, pulbere etc.)

Formulare-cadru, conform art. 10 lit. I) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare

Da 

 

Există solicitare pentru a fi considerat ca produs de referinţă

 

Nu 

 

IV. CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE

 

 

Caracteristica

Substanţa activa

Produs biocid

A.01

Temperatura de topire/îngheţare [°C]

 

 

A.02

Temperatura de fierbere [°C]

 

 

A.03

Densitate [g/crn3]

 

 

A.04

Presiunea de vapori [Pa]

 

 

A.05

Tensiunea superficială [Pa]

 

 

A.06

Solubilitatea în apă [g/l]

 

 

A.08

Coeficientul de partiţie octanol-apă - kow

 

 

A.09

Punct de inflamabilitate [°C]

 

 

A.10

Inflamabilitate (solide) [°C]

 

 

A.11

Inflamabilitate (gaze) [°C]

 

 

A.12

Inflamabilitate (contactul cu apa) [°C]

 

 

A.13

Proprietăţi piroforice ale solidelor şi lichidelor

 

 

A.14

Proprietăţi explozive

 

 

A.15

Temperatura de autoaprindere (lichide şi gaze) [°C]

 

 

A.16

Temperatura de autoaprindere relativă pentru solide [°C]

 

 

A.17

Proprietăţi oxidante (solide)

 

 

 

V. CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1. Conform tabelului 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008

 

Simbol(uri)

 

Fraze de risc (R)

 

Fraze de siguranţă (S)

 

Pictogramă(e)

 

 

2. Conform tabelului 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008

 

Pictogramă(e)

 

Fraze de pericol (H)

 

Fraze de prudenţă (P)

 

 

VI. CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSULUI

1. Conform Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase (Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase)

 

Simbol(uri)

 

Fraze de risc (R)

 

Fraze de siguranţă (S)

 

Pictogramă(e)

 

 

2. Conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008

 

Pictogramă(e)

 

Fraze de pericol (H)

 

Fraze de prudenţă (P)

 

 

VII. AMBALAREA PRODUSULUI

 

Capacitate

 

Restricţii cu privire la dimensiunea/capacitatea de ambalare

 

Tipul de ambalaj

 

Materialul ambalajului

 

Caracteristici specifice legate de siguranţă

 

VII. EVALUAREA RISCURILOR

1. Riscuri pentru sănătatea umană

 

Identificarea pericolelor

 

Efecte adverse directe sau indirecte

 

2. Riscuri specifice pentru mediu

 

Identificarea pericolelor

 

Efecte adverse directe sau indirecte

 

3. Riscuri specifice pentru sănătatea animală

 

Identificarea pericolelor

 

Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor şi a hranei pentru animale

 

IX. MĂSURI PENTRU PREVENIREA

 

SĂNĂTATEA UMANA ŞI REDUCEREA RISCURILOR

 

Instrucţiuni de prim ajutor şi sfaturi medicale

 

Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului

 

Controlul expunerii umane

 

Măsuri de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor generate de agenţii biologici la locul de muncă (numai pentru biocidele care au în compoziţie microorganisme)

 

MEDIU

 

Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului său

- există interdicţie de refolosire a ambalajului

Da 

Nu 

 

Măsuri în caz de dispersie accidentală

Metode şi măsuri de decontaminare

 

Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate

 

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei

 

SĂNĂTATEA ANIMALĂ

 

 


Măsuri de precauţie în perioada depozitării, utilizării şi transportului

 

Controlul expunerii în prezenţa animalelor şi a hranei pentru animale

 

Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei pentru animale

 

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei

 

Măsuri de protecţie împotriva incendiilor

 

X. EVALUAREA EFICACITĂŢII BIOCIDE

 

Organismele-ţintă (după caz, inclusiv stadiul de dezvoltare al acestora)

 

Mod de acţiune (numai în cazul în care organismul-ţintă este un animal vertebrat)

 

Informaţii privind testele care susţin eficacitatea biocidă

 

 

Activitatea

Metoda de testare/

Protocol de testare

Specia

Concentraţii

Timpi de acţiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii privind dezvoltarea rezistenţei/apariţia rezistenţei

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor si a unităţilor din subordinea acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 118 din 17 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 15 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Denumirea unităţii

Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice

Total

din care:

1.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

28

13 autoturisme pentru aparatul central – transport persoane

15 autolaboratoare, din care:

- 7 pentru aparatul central;

- 8 pentru posturile de inspecţie la frontieră.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Minai Ţurcanu

 

Bucureşti, 1 februarie 2013.

Nr. 12.