MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

372. - Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totali de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovin el or Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

1.117. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.058. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti si Olteţ, judeţul Vâlcea”

 

1.075. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 

1.115. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.554.- Ordin al ministrului sănătăţii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 

1.567. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrate şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 

1.568. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 

1.569. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la excepţia prevăzută la art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aflate în domeniul public al statului, cu suprafaţa totală de 5.050 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 3, numărul curent 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„30.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

Arad

Arad

1124,4872”

 

2. Totalul anexei nr. 3 se modifică în mod corespunzător.

3. Anexa nr. 3.39 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 4. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 372.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor cu suprafaţă totală de teren de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare

Persoana juridică de la care se transmite în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Nr. identificare MFP

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 238 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16129

Nr. top A578, Tăria 45

2.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 249 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16127

Nr. top A578/1, Tarla 45

3.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 168 mp

Categoria de folosinţă:A/Extravilan

Nr. cadastral: 16143

Nr. top A663, Tarla 54

4.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 438 mp

Categoria de folosinţă:A/Extravilan

Nr. cadastral: 16104

Nr. top A663, Tarla 54

5.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 2 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16124

Nr. top A650, Tarta 52

6.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 54 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16085

Nr. top A650, Tarta 52

7.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 173 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16089

Nr. top A655, Tarla 53

8.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 62 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16137

Nr. top A655, Tarla 53

9.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 321 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16096; 16097

Nr.topA655/3, Tăria 53

10.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 622 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16141

Nr. top A655/3, Tarla 53

11.

Municipiul Arad,judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 457 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16145

Nr. top A655, Tarla 53

12.

Municipiul Arad,judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 115 mp

Categoria de folosinţă:A/Extravilan

Nr. cadastral: 16139

Nr. top A688, Tarla 55

13.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 1.714 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16087 lot 2

Nr. top A668, Tarla 55

14.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 57 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16091

Nr. top A655, Tarla 53

15.

Municipiul Arad,judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 144 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16135

Nr. top A677, Tarla 56

16.

Municipiul Arad,judeţul Araci

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 193 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16112 lot 2

Nr. top A677, Tarla 5G

17.

Municipiul Arad, judeţul Arad

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

(CUI 2410171)

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

(CUI 31116081)

151672

Suprafaţa = 43 mp

Categoria de folosinţă: A/Extravilan

Nr. cadastral: 16082; 16083

Nr.top A1531, Tarla 151

Suprafaţa totală

5.050 mp

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3.391a Legea nr. 45/2009)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, judeţul Arad, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

 

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa

- ha -

Municipiul Arad

22

255

arabil

19,6037

 

22

256

arabil

8,2000

 

22

257

arabil

8,7396

 

22

258

arabil

6,4978

 

22

259

arabil

9,4640

 

22

260

arabil

13,1185

 

22

261

arabil

7,3121

 

29

348

arabil

4,7826

 

29

348/1

arabil

5,D154

 

29

349

arabil

17,7986

 

29

350

arabil

22,2858

 

30

361/1

arabil

16,5881

 

31

364

arabil

7,3689

 

31

366/1

arabil

9,9554

 

31

366/3

arabil

1,2199

 

32

373

arabil

17,8859

 

33

381

arabil

0,6035

 

33

384/1

arabil

7,8608

 

33

385/1

arabil

26,6717

 

33

386

arabil

23,5750

 

34

402/1

arabil

10,9408

 

34

403/1

arabil

9,4074

 

42

515

arabil

8,9182

 

42

517

arabil

35,7197

 

42

521

arabil

20,4151

 

42

533/1

arabil

6,0958

 

43

537/1

arabil

9,5700

 

43

538

arabil

14,2182

 

43

539

arabil

12,4000

 

43

540/1

arabil

13,4324

 

44

553

arabil

1,4451

 

45

578

arabil

33,4230

 

47

609

arabil

1,6096

 

50

619/3

arabil

23,7694

 

50

627/1

arabil

36,9877

 

50

630

arabil

31,4398

 

52

650/1

arabil

16,5437

 

53

655

arabil

26,2959

 

54

663/1

arabil

7,9192

 

54

664

arabil

3,0000

 

55

668

arabil

24,7111

 

55

670

arabil

4,8277

 

56

677/1

arabil

19,0609

 

57

681/1

arabil

11,5056

 

57

681/2

arabil

0,2131

 

58

686/1

arabil

13,0996

 

58

686/2

arabil

4,5959

 

59

688/1

arabil

36,9893

 

59

688/2

arabil

1,9905

 

60

692/1

arabil

0,3641

 

60

692/3

arabil

2,5267

 

60

692/4

arabil

1,5912

 

60

692/5

arabil

0,9554

 

61

703/1

arabil

30,6590

 

61

703/2

arabil

0,2364

 

61

703/6

arabil

12,1496

 

61

719/1

arabil

7,4938

 

62

725

arabil

21,8827

 

64

736

arabil

2,4600

 

64

743

arabil

0,4326

 

65

751

arabil

36,5566

 

67

761/2

arabil

17,3238

 

67

762

arabil

28,0010

 

67

763

arabil

19,2107

 

69

779

arabil

18.8096

 

72

774/1/9

arabil

2,8133

 

72

774/1/10

arabil

3,4077

 

151

1531/1

arabil

51,1089

 

151

1531/2

arabil

2,4835

Total

arabil

935,5586

Municipiul Arad

54

663/1

păşune

13,0184

 

54

664

păşune

21,4790

 

61

701

păşune

1,0600

 

61

719/4

păşune

0.1030

 

61

720

păşune

0.7844

 

54

723/1

păşune

3.1723

 

54

723/7

păşune

0,5791

 

54

727

păşune

1,1211

 

63

731/1

păşune

11.3772

 

64

736

păşune

9,2503

 

64

740

păşune

10,8143

 

64

741

păşune

24,6544

 

63

731/4

păşune

0,4950

Total

păşune

97,9085

Municipiul Arad

33

383

fâneaţă

0,3136

 

50

620/1

fâneaţă

6,5107

Total

fâneaţă

6,8243

Total

agricol

1.041,2911

Municipiul Arad

22

262

ape, bălţi

0,1971

 

22

269/1

ape, bălţi

0,1800

 

22

269/2

ape, bălţi

0,1553

 

22

272

ape, bălţi

0,6820

 

22

273

ape, bălţi

0,1573

 

22

277

ape, bălţi

0,0304

 

30

361/3

ape, bălţi

0,0369

 

30

362

ape, bălţi

0,1646

 

31

366/2

ape, bălţi

0,0707

 

31

367

ape, bălţi

0,1332

 

31

368

ape, bălţi

0,0577

 

31

369

ape, bălţi

0,1585

 

31

370

ape, bălţi

0,1118

 

22

374

ape, bălţi

0,0773

 

32

375

ape, bălţi

0,1668

 

32

376

ape, bălţi

0,1111

 

33

393

ape, bălţi

0,5411

 

33

394

ape, bălţi

0,0883

 

33

396

ape. bălţi

0,6484

 

31

398

ape, bălţi

04113

 

34

402/2

ape, bălţi

0.1349

 

34

408

ape, bălţi

0,1858

 

34

408

ape, bălţi

0,0404

 

34

410

ape, bălţi

0,2302

 

42

525

ape, bălţi

1,0536

 

42

526

ape. bălţi

0,4405

 

43

543

ape, bălţi

0,5775

 

42

546

ape, bălţi

0,2622

 

43

547

ape, bălţi

0,6201

 

43

548

ape, bălţi

0,7193

 

43

549

ape, bălţi

0,5500

 

44

567

ape, bălţi

0,3038

 

44

568

ape, bălţi

0,6974

 

44

572

ape, bălţi

0,4513

 

44

575

ape, bălţi

0,4355

 

46

594

ape, bălţi

0.6085

 

46

595

ape, bălţi

0,3784

 

46

597

ape, bălţi

0,3519

 

46

600

ape, bălţi

0,3091

 

47

605

ape, bălţi

0,2255

 

47

608/2

ape, bălţi

0,2390

 

50

626/1

ape, bălţi

3,4086

 

50

627/2

ape, bălţi

0,1302

 

50

636

ape, bălţi

0,3132

 

50

641

ape, bălţi

0,4098

 

54

659/1

ape, bălţi

0,6199

 

54

666

ape, bălţi

0,4986

 

55

671

ape, bălţi

0,3458

 

56

678

ape, bălţi

0,6221

 

59

680

ape, bălţi

0,2210

 

57

683

ape, bălţi

0,4106

 

57

687

ape, bălţi

0,1300

 

59

689

ape, bălţi

0,3108

 

60

696/1

ape, bălţi

0,2283

 

60

696/2

ape, bălţi

0,0984

 

61

697

ape, bălţi

0,2046

 

54

723/3

ape, bălţi

0,3267

 

54

723/4

ape, bălţi

0,1788

 

54

723/5

ape, bălţi

0,1391

 

54

723/6

ape. bălţi

0,3888

 

54

723/8

ape, bălţi

0,1339

 

61

711

ape, bălţi

0,3188

 

61

714/1

ape, bălţi

0,1917

 

61

714/2

ape, bălţi

0,1230

 

63

733

ape, bălţi

0,5008

 

64

744

ape, bălţi

0,1873

 

64

747

ape, bălţi

0,7326

 

65

752

ape, bălţi

0,1974

 

65

753

ape, bălţi

0,3352

 

65

756

ape, bălţi

0.2825

 

65

759

ape, bălţi

0,1001

 

67

764

ape, bălţi

0,3972

 

67

765

ape. bălţi

0,2768

 

67

766

ape, bălţi

0,0556

 

69

781/1

ape, bălţi

0,2309

 

72

781/2

ape, bălţi

0,2531

 

72

809/1

ape, bălţi

0,0566

 

61

703/4

ape, bălţi

0,6867

Total

ape, bălţi

27,0402

Municipiul Arad

30

360

vegetaţie forestieră

0,0512

 

54

657

vegetaţie forestieră

0,2032

 

64

742

vegetaţie forestieră

0,2737

 

61

703/3

vegetaţie forestieră

0,5247

 

61

703/7

vegetaţie forestieră

0,0314

Total

vegetaţie forestieră

1,0842

Municipiul Arad

13

266

drum

0,2210

 

22

271

drum

0,1537

 

32

274

drum

0,0724

 

22

275

drum

0,0822

 

22

276

drum

0,2046

 

22

278

drum

0,2944

 

30

358

drum

0,3504

 

31

371

drum

0,0806

 

32

372

drum

0,1098

 

33

385/2

drum

0,0806

Municipiul Arad

33

395

drum

0,1360

 

33

397

drum

0,8237

 

33

401

drum

0,2412

 

34

402/3

drum

0,1534

 

34

403/2

drum

0,1296

 

34

407

drum

0,3849

 

42

513

drum

0,1626

 

43

541

drum

0,1724

 

44

566

drum

0,0550

 

44

576

drum

0,4610

 

47

606

drum

0.4168

 

47

608/3

drum

0,4040

 

50

627/3

drum

0,2484

 

50

633

drum

0,1016

 

50

645

drum

0,5900

 

54

665

drum

0,1332

 

54

667

drum

0,3777

 

55

672

drum

0,7056

 

55

673

drum

0,2928

 

56

676

drum

0.5072

 

59

679

drum

0,4996

 

57

684/1

drum

0,3966

 

57

684/2

drum

0,0181

 

59

690/1

drum

0.0091

 

61

698

drum

0.4033

 

61

712

drum

0.1885

 

61

716

drum

0,3013

 

62

726

drum

0,2949

 

63

731/3

drum

0,3389

 

64

741/1

drum

0,1625

 

64

745

drum

0,6614

 

64

748

drum

0,1312

 

64

749

drum

0,1160

 

67

750

drum

0,2512

 

65

757

drum

0,1940

 

67

761/1

drum

0,3129

 

67

767

drum

0,3492

 

69

780

drum

0,2365

 

69

781/2

drum

0,2401

 

72

803

drum

0,0356

 

151

1538

drum

0,2511

 

42

533/2

drum

0,0649

 

42

540/2

drum

0,5031

Total

drumuri exploatare

14,1068

Municipiul Arad

54

724

curţi, construcţii

35,1127

Total

curţi, construcţii

35,1127

Municipiul Arad

29

344/1

neproductiv

1.1902

 

44

582

neproductiv

0,1079

Municipiul Arad

53

654/1

neproductiv

1,5869

 

53

654/2

neproductiv

0,0278

 

57

685

neproductiv

1,6255

 

54

723/2

neproductiv

0,3483

 

61

704/1

neproductiv

0,7602

 

61

703/5

neproductiv

0,8238

 

61

703/8

neproductiv

0,3816

Total

neproductiv

6,8522

Total

neagricol

84,1961

TOTAL GENERAL

 

1.124,4372*)


*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

În temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad-Timişoarei-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 1.117.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Minai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.058.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008)

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

 

Preşedinte:

- Măricel Popa, secretar de stat, Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei Membri:

- Barbu Daniela Angela, consilier Direcţia generală resurse energetice

- Popescu Corneliu, consilier Direcţia generală resurse energetice

- Popa Anda Gianina, consilier juridic Direcţia generală resurse energetice

- Boiangiu Vasile-Pârvu - primarul comunei Alunu, judeţul Vâlcea

- Jugravu Vasile - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

- Pălea Ion - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

- Boiangiu Ioan - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) în municipiul Focşani, strada Milcov nr. 40, judeţul Vrancea;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.075.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 2* din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale, Mircea Dusa

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.115.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 12.969/2013, în temeiul prevederilor:

- ari. 695 pct. 17 şi ale art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, se prorogă până ia data de 30 iunie 2014.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 1.554.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 13.044/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, str. dr. Iosif Nemoianu nr. 2, pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale si din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.567.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 13.045/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.550 din 22 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.426 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2*010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu sediul în str. dr. Gh. Marinescu nr. 50, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.568.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 13.046/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.550 din 22 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.426 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu sediul în str. dr. Gh. Marinescu nr. 50, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.569.