MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.034. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru administraţiile bazinale de apă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.022. – Ordin al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“ şi al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru administraţiile bazinale de apă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru administraţiile bazinale de apă a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, respectiv administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele financiar-contabile.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.034.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare a bunurilor rezultate din investiţii noi care se înscriu în domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Codul

de clasi-ficare

Tipul

bunului

(mobil/

imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica

Baza legală

(proces-verbal)

Administrare/concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 987

Călăraşi Chiciu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Călăraşi

2012

72.458,77

Legea Apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

2

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 109

Budeşti pe râul Argeş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Budeşti

2012

169.966,19

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

3

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 983

Budeşti pe râul Dâmboviţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Budeşti

2012

154.593,13

Legea Apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

4

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 141

Vidra

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Vidra

2012

105.595,23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

5

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 143 Bragadiru

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Bragadiru

2012

100.835,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

6

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 145 Dragomireşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Dragomireşti

2012

157.679,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

7

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 108

Grădinari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Grădinari

2012

135.824,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

8

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 136

Vadu Lat

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Vadu Lat

2012

199.741,18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

9

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 137 Călugăreni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Călugăreni

2012

81.865,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

10

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 139

Crovu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Ghimpaţi

2012

76.999,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

11

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 140

Poenari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Poenari

2012

111.771,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

12

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q-17

Malu Spart

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Bolintin-Vale

2012

121.584,14

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

13

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 986

Giurgiu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

2012

86.069,12

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele

Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

14

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 98

Buzeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Buzeşti

2012

131.508,37

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

15

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 99

Văleni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Văleni

2012

157.769,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

16

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 100 Alexandria

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

148.208,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

17

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 103 Tătărăştii de Sus

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Tătărăştii de Sus

2012

163.763,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

18

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 104 Teleormanul

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Teleormanu

2012

146.344,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

19

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 984

Zimnicea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Zimnicea

2012

71.049,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

20

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 985

Turnu Măgurele

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Turnu Măgurele

2012

81.979,35

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea


21

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 101

Ciobani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Ciobani

2012

164.828,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

22

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 105 Căpăţâneni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

162.262,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

23

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 111

Buda

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

93.580,06

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

24

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 112

Capra

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

90.176,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

25

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 113

Otic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

135.538,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

26

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 114

Aref

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

119.732,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

27

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 115

Brăduleţ

staţie

automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

137.375,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele

Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

28

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 116

Brădet

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Brădetu

2012

90.652,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

29

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 117

Mălureni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Mălureni

2012

107.212,63

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

30

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 118

Doamnei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

147.283,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

31

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 119

Văsălat

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

44.998,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

32

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 120

Baciu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

35.711,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

33

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 121 Dărmăneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Dărmăneşti

2012

123.271,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

34

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 122

Ciumeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Colibaşi

2012

121.931,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

35

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 123

Cernat Am. Capt.

staţie automată

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

81.030,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

36

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 124

Voineşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Lereşti

2012

135.774,99

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

37

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 125

Piscani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piscani

2012

110.628,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

38

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 126

Zănoaga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Lereşti

2012

115.389,35

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

39

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 127

Bughea de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Bughea de Jos

2012

94.209,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

40

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 128

Râuşor Pod

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Berevoieşti

2012

98.398,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

 

41

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 129

Bălileşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Bălileşti

2012

93.803,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

42

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 131

Râuşor

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Berevoieşti

2012

123.048,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă

43

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 132

Nămăeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nămăeşti

2012

96.813,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

Argeş - Vedea În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

44

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 133 Vultureşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Vultureşti

2012

107.911,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

45

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 134

Priboieni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Priboieni

2012

115.803,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

46

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 138

Slobozia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Slobozia

2012

189.783,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

47

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 146

Rucăr

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Rucăr

2012

75.252,66

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

48

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 147

Bădeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Bădeni

2012

93.024,34

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

49

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 988

Bahna Rusului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Nucşoara

2012

86.270,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

50

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 989

Valea cu Peşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

136.651,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

51

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 135

Moara din Groapă

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Moara din Groapă

2012

153.054,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

52

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 142

Gura Foii

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Gura Foii

2012

120.926,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

53

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 144 Lunguleţu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Lunguleţu

2012

132,574.26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

54

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 148

Gura Bărbuleţului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Voineşti

2012

77.969,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

55

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 150

Colacu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Colacu

2012

126.596,22

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

56

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 982

Malu cu Flori

staţie

automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Malu cu Flori

2012

102.819,52

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

57

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 68

Cabana Capra

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Arefu

2012

32.104,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

58

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 70

Cotmeana

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Cotmeana

2012

33.633,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

 

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

59

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 71

Gliganu de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Rociu

2012

33.404,22

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ -

Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

60

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 75

Cândeşti Brătioara

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Cândeşti

2012

32.574,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

 

61

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 76

Cândeşti Deal

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Cândeşti Deal

2012

32.959,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

 

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

62

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 77

Costeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Costeşti

2012

33.261,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

 

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

63

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 78

Crângeni (Dorobanţu)

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Crângeni

2012

33.597,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

 

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

64

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 79

Mioarele Măţău

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Mioarele

2012

32.959,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

65

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 80

Bădeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Bădeşti

2012

33.169,52

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

66

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 81

Schitu Goleşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Schitu Goleşti

2012

33.169,52

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

67

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 82

Poiana Lacului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Poiana Lacului

2012

33.633,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

68

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 83

Făgeţelu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Făgeţelu

2012

33.549,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

69

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică 84 Hulubeşti (Butoiu)

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Hulubeşti

2012

33.404,22

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170508/25.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

70

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză Hidrologică şi sistem suport pentru decizii hidrologice

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Câmpulung

2012

79.207,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

71

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPM

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Câmpulung

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

72

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Câmpulung

2012

66.167,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

73

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

2012

1.356.195,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

74

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L2 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

2012

288.931,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

75

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFM

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

2012

41.477,34

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

76

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

2012

53.079,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

77

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

 

 

L2 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

2012

374.495,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF

170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea

78

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFM

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Ştefăneşti

2012

4.693,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ -   Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea

79

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză

Hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

2012

37.792,19

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

80

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

2012

39.049,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

 

81

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

82

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

2012

67.709,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

83

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică şi sistem suport pentru decizii hidrologice L3HFMS/HDSS

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Mihăileşti

2012

51.066,64

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

84

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Mihăileşti

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

85

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Mihăileşti

2012

38.656,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

86

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

2012

42.648,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

87

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

88

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

37.789,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

89

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

90

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică şi sistem suport pentru decizii hidrologice L3HFMS/HDSS

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

46.464,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

91

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

92

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

2012

67.486,86

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

93

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 14 Smida

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Doda Pilii

UAT: Mărgău

2012

112.370,01

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

94

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 15 Cluj-Napoca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

107.492,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

95

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 17

Salatiu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Salatiu

UAT: Mintiu Gherlii

2012

129.334,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

96

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 18

Poiana Horea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Poiana Horea

UAT: Belis

2012

90.732,46

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

97

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 19

Someşul Rece Sat

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Someşul Rece

UAT: Gilău

2012

72.228,68

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

98

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 20 Căpuşu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Căpuşu Mare

UAT: Căpuşu Mare

2012

90.740,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

99

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică

Bontida

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Bontida

UAT: Bontida

2012

78.904,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ -

Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

100

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 22 Luna de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Luna de Jos

UAT: Dabaca

2012

82.973,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa


101

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 23

Mintiu Gherlii

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Mintiu Gherlii

UAT: Mintiu Gherlii

2012

71.101,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

102

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 24

Măguri

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Măguri

UAT: Măguri Răcătău

2012

75.891,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

103

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS Q1

Dej

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Dej

UAT: Dej

2012

152.174,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

104

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS Q2

Apahida

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Apahida

UAT: Apahida

2012

95.742,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

105

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 1

Rodna

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Rodna

UAT: Rodna

2012

85.726,39

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

106

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 2

Nepos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Nepos

UAT: Feldru

2012

99.293,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele

Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

107

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 3

Beclean

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Beclean

UAT: Beclean

2012

127.923,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

108

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 9

Valea Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Valea Mare

UAT: Sant

2012

85.753,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

109

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 10

Rebrişoara

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Rebrişoara

UAT: Rebrişoara

2012

104.326,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

110

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 11

Romuli

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Romuli

UAT: Romuli

2012

75.087,46

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

111

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 12

Salva

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Salva

UAT: Salva

2012

139.962,51

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

112

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 13 Cristeştii Ciceului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Cristeştii Ciceului

UAT: Uriu

2012

100.842,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

113

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 36

Şimleu Silvaniei

staţie automată

cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Şimleu Silvaniei

UAT: Şimleu Silvaniei

2012

78.828,06

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

114

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 701 Românaşi

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Românaşi

UAT: Românaşi

2012

95.563,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

115

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 5 Răstoci

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Răstoci

UAT: Ileanda

2012

110.532,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

116

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 35 Crasna

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Crasna

UAT: Crasna

2012

92.101,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

117

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 26 Hida

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Hida

UAT: Hida

2012

90.183,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

118

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 25 Almaşu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Almaşu

UAT: Almaşu

2012

92.188,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

119

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS Q5 Borla

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Borla

UAT: Bocşa

2012

97.662,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

120

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 700 Bucium de Maramureş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Buciumi

UAT: Şomcuta Mare

2012

79.039,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

 

121

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 6 Ulmeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Ulmeni

UAT: Ulmeni

2012

164.835,86

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

122

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 33 Blidari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

88.266,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

123

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 29 Suciu de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul:Maramureş

Localitatea: Suciu de Jos

UAT: Suciu de Sus

2012

79.606,37

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

124

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 31 Copalnic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Copalnic

UAT: Copalnic Mănăştur

2012

116.015,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

125

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 998 Salsig

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Salsig

UAT: Salsig

2012

97.746,82

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

126

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 702 Firiza

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

81.435,46

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

127

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 703 Baia Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

81.435,46

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

128

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 704 Cavnic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Cavnic

UAT: Cavnic

2012

81.450,62

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

129

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 705 Răzoare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Răzoare

UAT: Târgu Lăpuş

2012

81.450,62

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

130

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 706 Lăpuşel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Lăpuşel

UAT: Recea

2012

81.445,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

131

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 7 Cicârlău/Aciua

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Aciua

UAT: Pomi

2012

136.867,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

132

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 8H Satu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

UAT: Satu Mare

2012

109.281,12

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

133

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 709 Berveni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Berveni

UAT: Berveni

2012

135.410,37

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

134

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS 38 Corund

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Corund

UAT: Bogdand

2012

76.185,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

135

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP01 Aluniş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Aluniş

UAT: Aluniş

2012

30.526,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea

Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

136

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP02 Aşchileu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Aşchileu Mare

UAT: Aşchileu

2012

29.142.18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

137

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP04 Bănişor

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Bănişor

UAT: Bănişor

2012

28.942,66

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

138

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP05 Bicaz

Staţie cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Bicaz

UAT: Bicaz

2012

29.211,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

 

 

139

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP06 Buciumi

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul:

Localitatea: Buciumi

UAT: Buciumi

2012

28.664,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

140

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP07 Cabana Izvoarele

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Izvoarele

UAT: Deseşti

2012

30.634,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ -

Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

 

141

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP08 Cămăraşu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cămăraşu

UAT: Cămăraşu

2012

30.708,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

142

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP10 Chiueşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Chiuieşti

UAT: Chiuieşti

2012

29.467,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

143

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP11 Matei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Matei

UAT: Matei

2012

27.894,92

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

144

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP12 Beliş/Bălceşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Beliş

UAT: Beliş

2012

29.684,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

145

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP13 Coroieni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Coroieni

UAT: Coroieni

2012

30.604,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

146

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP14

Dangău Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Dangău Mare

UAT: Căpuşu Mare

2012

29.211,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

147

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP15 Feleacu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Feleacu

UAT: Feleacu

2012

27.644.27

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

148

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP16 Geaca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Geaca

UAT: Geaca

2012

29.647,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

149

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP17 Groşii Ţibleşului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Groşii Ţibleşului

UAT: Groşii Ţibleşului

2012

30.604,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ -

Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

150

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP18 Jibou

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Jibou

UAT: Jibou

2012

30.208,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală

de Apă Someş - Tisa

151

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP19 Lunca Ilvei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Lunca Ilvei

UAT: Lunca Ilvei

2012

23.159,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

152

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP20 Măguri

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Măguri

UAT: Măguri Răcătău

2012

28.903,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

153

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP21 Mărişel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Mărişel

UAT: Mărişel

2012

28.903,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

154

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP22 Meseşenii de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj Localitatea: Meseşenii de Jos

UAT: Meseşenii de Jos

2012

30.176,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

155

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP23 Mesteacănu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Mesteacănu

UAT: Almaşu

2012

29.887,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

156

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP24 Parva

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Parva

UAT: Parva

2012

28.190,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

157

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP250 Suatu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Suatu

UAT: Suatu

2012

29.647,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

158

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP26

Sălăţig

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Sălăţig

UAT: Sălăţig

2012

30.071,61

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

159

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP27 Cuşma

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Cuşma

2012

27.865,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

160

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP28 Recea Cristur

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Recea Cristur

UAT: Recea Cristur

2012

30.526,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

 

161

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP29

Şieuţ

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Şieuţ

UAT: Şieuţ

2012

29.469,04

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

162

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP30 Soconzel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Socond

UAT: Socond

2012

30.634,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

163

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP31 Sângeorzu Nou

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Sângeorzu Nou

UAT: Lechinta

2012

23.811,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

164

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP32 Stârciu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Stârciu

UAT: Horoatu Crasnei

2012

28.664,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

165

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP33 Aghireşu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Aghireşu

UAT: Aghireşu

2012

29.464,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

166

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP35 Târlişua

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Agries

UAT: Târlişua

2012

27.865,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

167

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP36

Teaca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Teaca

UAT: Teaca

2012

27.865,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

168

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP37

Heniu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea:

UAT: Prundu Bârgăului

2012

28.190,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

169

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP38

Viile Satu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Viile Satu Mare

UAT: Viile Satu Mare

2012

29.521,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

170

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP39 Vlădeasa 1400

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea:

UAT: Săcuieu

2012

23.112,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

171

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP40

Zalha

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalha

UAT: Zalha

2012

30.366,38

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

172

8.30

mobil

Staţie automată pluviometrică PP41 Zalnoc

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalnoc

UAT: Bobota

2012

29.684,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

173

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

UAT: Satu Mare

2012

53.097,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

174

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

UAT: Satu Mare

2012

44.829,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

175

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

UAT: Satu Mare

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

176

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

UAT: Satu Mare

2012

20.050,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

177

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

1.158.423,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

178

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

268.426,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

179

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

51.977,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

180

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

389.581,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

 

181

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză

hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

53.171,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa

182

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

44.892,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

183

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

 

 

 

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa

184

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

UAT: Baia Mare

2012

62.437,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

185

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

 

 

 

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

UAT: Zalău

2012

53.097,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa

186

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

UAT: Zalău

2012

44.829,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa

187

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

UAT: Zalău

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

188

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

UAT: Zalău

2012

21.656,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

189

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

UAT: Bistriţa

2012

53.097,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

190

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

UAT: Bistriţa

2012

44.829,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

191

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L3 VPN

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

UAT: Bistriţa

2012

37.816,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

192

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport decizii hidrologice L3 AHSS

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

UAT: Bistriţa

2012

69.074,35

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele

Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

193

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

53.097,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

194

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii

Hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

42.189,83

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

195

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

UAT: Cluj-Napoca

2012

34.499,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170478/16.03.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

196

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

2012

1.340.536,76

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

197

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

2012

347.418,58

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

198

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

2012

94.346,71

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

199

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

2012

45.508,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat


200

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: 2 Timişoara

0122

65.226,70

Legea apelor107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

201

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin 2

Localitatea: Reşiţa

0129

4.042,23

Legea apelor107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

202

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin 2

Localitatea: Reşiţa

0128

6.728,34

Legea apelor107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

203

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

2012

33.110,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

204

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

2012

18.953,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

205

8.3

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

2012

84.666,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

206

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS418

Fârdea

automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Fârdea

2012

82.448,46

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat

207

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS421 Moraviţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Moraviţa

2012

74.212,16

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

208

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS431

Otelec

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Otelec

2012

75.442,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

209

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS432 Grăniceri

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Giera

2012

116.679,39

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

210

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS433

Becicherecu Mic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Becicherecul Mic

2012

80.634,06

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

211

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS434

Topolovăţul Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Topolovăţul Mare

2012

276.885,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

212

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS437

Racoviţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Racoviţa

2012

71.605,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

213

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS439

Chizătău

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Chizătău

2012

74.045,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

214

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică

AHSS 441

Remetea Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Remetea Mare

2012

79.303,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

215

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS443

Şemlacu Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Gătaia

2012

93.430,22

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

216

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS443

Pişchia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Pişchia

2012

170.850,76

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

217

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS956

Cenei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Cenei

2012

88.150,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

218

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS957 Topolovăţu Mic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Topolovăţul Mare

2012

73.724,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

219

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q53

Luncani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Tomeşti

2012

106.968,68

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

220

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS415 Crivaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Văliug

2012

85.637,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

 

221

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS420 Tirol

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Doclin

2012

87.810,23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

222

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS422 Caraşova

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Caraşova

2012

93.340,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

223

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS424 Gârlişte

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Goruia

2012

97.139,94

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

224

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS425

Secăşeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Ticvaniu Mare

2012

96.393,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

225

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS426 Pătaş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Prigor

2012

85.736,12

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

226

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS427 Dalboşeţ

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Dalboşeţ

2012

83.355,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

227

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS428 Naidăş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Naidăş

2012

104.035,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

228

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS429 Pecinişca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Băile Herculane

2012

80.969,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

229

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS430 Mehadia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Mehadia

2012

15.308,29

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Banat

230

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS435 Bistra Mărului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Zăvoi

2012

86.463,68

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

231

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS436 Poiana Mărului-Şucu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Zăvoi

2012

79.845,02

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

232

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS438 Soceni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Ezeriş

2012

86.455,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

233

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS440 Ohabiţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Păltiniş

2012

97.342,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

234

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS442 Ţerova

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

2012

73.631,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

235

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS444 Jitin

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Ciudanoviţa

2012

78.208,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale ,Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

236

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică AHSS445 Comorâşte

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Forotic

2012

87.590,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale