MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 773/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 decembrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.692/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE. ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

 

Avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,

īn conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

īn temeiul art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.522 de posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici īn funcţie, 83 de notari publici suspendaţi, 82 de posturi destinate examenului de definitivat şi 4 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime īn funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 16 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 sunt prevăzute īn anexele nr. 1-15, īntocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi īn anexa nr. 16, cuprinzānd situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor aduce la īndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 3.692/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobāndire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

15(1)

14

-

-

-

1. Şulea Radu Mircea

 

 

 

Zlatna

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Cugir

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

-

-

 

 

Blaj

Blaj

4

3

-

-

1

-

 

 

Cāmpeni

Cāmpeni

4

4

-

-

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

6(1)

5

-

-

-

1. Brīnzaş Elena

 

Total judeţ

 

 

35(1)

32(2)

-

-

1

2

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7(1)

6

1

-

-

-

 

 

 

Călan

1

1

-

-

-

-

 

 

Brad

Brad

4

3

1

-

-

-

 

 

Deva

Deva

15

15

-

-

-

-

 

 

 

Simeria

1

-

1

-

-

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

-

-

 

 

 

Petrila

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

39

3

-

-

-

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

44(1)

41

-

-

1

1. Leş Ioan

2. Mărginean Răzvan Emilian

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

-

-

 

 

Avrig

Avrig

3

3

-

-

-

-

 

 

Mediaş

Mediaş

8

8

-

-

-

-

 

 

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

-

-

 

 

 

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

63(1)

59(2)

1

-

1

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

140(1)

130(2)

4

-

2

4

 

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit īn Zlatna asociat pe 5 ani īn Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010.

1 notar public numit īn Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013.

1 notar public numit īn Ocna Sibiului asociat pe 5 ani īn Sebeş: Beldean Violeta din 04.05.2009.

1 notar public numit īn Miercurea Sibiului asociat pe 5 ani īn Sibiu: Crăciun Mihaela din 25.09.2009.

1 notar public numit īn Aiud şi asociat pe 5 ani īn Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 07.05.2012.

1 notar public numit īn Petrila şi asociat pe durată nedeterminată īn Deva: Enache Marilena Dorina din 28.01.2013.

1 notar public numit īn Cugir şi asociat pe durată nedeterminată īn Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Oprea Simona din 19.03.2013.

 

ANEXA Nr. 2

 

Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobāndire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

32(2)

2

-

-

1. Ionescu Mircea

2. Blăgan Alexandru Iosif

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Sascut

1

1

-

-

-

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

-

-

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

-

-

 

 

 

Balcani

1(1)

-

-

-

-

1. Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

-

 

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

-

-

 

 

 

Slănic Moldova

1

1

-

-

-

-

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

59(1)

54(2)

2

-

-

3

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Poiana Teiului

2

2

-

-

-

-

 

 

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

22

20(2)

2

-

-

-

 

 

 

Borleşti

1(1)

-

-

-

-

1. Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

-

-

 

 

Roman

Roman

10

9(2)

1

-

-

-

 

 

Tārgu Neamţ

Tārgu Neamţ

5

5

-

-

 

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Pipirig

-

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

44(1)

40(2)

3

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

103(1)

94(2)

5

-

-

4

 

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit īn Piatra-Neamţ şi asociat pe 5 ani īn Tārgu Neamţ: David Radu Constantin din 03.03.2011.

1 notar public numit īn Roman şi asociat pe 5 ani īn Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012.

1 notar public numit īn Răchitoasa şi asociat pe 5 ani īn Poiana Teiului: Tudor Viorel din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Bacău şi asociat pe 5 ani īn Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010.

2 notari publici numiţi īn Bacău şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti, CNP Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012.

1 notar public numit īn Dărmăneşti şi asociat pe 5 ani īn Bacău: Bīrgăoanu Adina Beatrice din 10.03.2009.

 

ANEXA Nr. 3

 

Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobāndire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Braşov

Braşov

Braşov

66

66(2)

-

-

-

-

 

 

 

Budila

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Codlea

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Feldioara

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Prejmer

2(1)

-

-

-

-

1. Bobb Camelia

2. Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

2

2(2)

-

-

-

 

 

 

 

Sānpetru

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Teliu

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

-

-

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Şercaia

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ucea

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Victoria

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Voila

1

-

1

-

-

-

 

 

Rupea

Rupea

3

3(2)

-

-

1

-

 

 

 

Comăna

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ticuş

1

1

-

 

-

-

 

 

Zărneşti

Rāşnov

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Holbav

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Moeciu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Zărneşti

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Poiana Mărului

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Bran

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

102(1)

96(2)

3

-

1

2

2.

Covasna

Īntorsura Buzăului

Īntorsura Buzăului

3(1)

2

-

-

-

1. Barbu Silviu

 

 

 

Sita Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Sfāntu Gheorghe

Sfāntu Gheorghe

9

9(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Baraolt

2

1(2)

1

-

-

-

 

 

Tārgu Secuiesc

Tārgu Secuiesc

3

3

-

-

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Covasna

1

1(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

18(1)

16(2)

1

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

120(1)

112(2)

4

-

1

3

 

 

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 2 notari publici numiţi īn Predeal şi asociaţi pe 5 ani īn Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 13.08.2009 şi Korodi Popa Aurelia Nicoleta din 18.09.2012.

1 notar public numit īn Săcele şi asociat pe 5 ani īn Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 09.08.2010.

1 notar public numit īn Hălchiu şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Bătrānu Ramona Elena din 02.03.2012.

1 notar public numit īn Ghimbav şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 17.03.2009.

1 notar public numit īn Şercaia şi asociat pe 3 ani īn Braşov: Aioanei Genoveva din 04.05.2012.

1 notar public numit īn Moeciu şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013.

1 notar public numit īn Covasna şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013.

1 notar public numit īn Covasna şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011.

1 notar public numit īn Comana şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Buzea Valeria Doina din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Ucea şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Sārbu Adrian Ioan din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Breţcu şi asociat pe 5 ani īn Īntorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Breţcu şi asociat pānă la 31.12.2017 īn Braşov: Roth Jeno din 11.03.2013.

1 notar public numit īn Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 19.03.2013.

1 notar public numit īn Sfāntu Gheorghe şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Muşina Iulia din 16.03.2011.

1 notar public numit īn Hărman şi asociat pe 7 ani īn Braşov: Bălan Mihai din 08.01.2013.

2 notari publici numiţi īn Rupea şi asociaţi pe 5 ani īn Braşov: Vrabie Mircea din 04.05.2009, Oancea Răzvan din 28.01.2011.

1 notar public numit īn Vulcan şi asociat pe 5 ani īn Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012.

1 notar public numit īn Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Gigīrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011.

1 notar public numit īn Baraolt şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Filip Alitha Sorana din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Fundata şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013.

1 notar public numit īn Cristian şi asociat pe 1 an īn Braşov: Petrescu Manuela Ada din 23.05.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 13/15.05.2013.

1 notar public numit īn Victoria şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 04.05.2012.

1 notar public numit īn Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni īn Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 07.05.2012.

1 notar public numit īn Ozun şi asociat pe durată nedeterminată īn Sfāntu Gheorghe: Vişan Anca din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013.

1 notar public numit īn Sita Buzăului şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Tamaş Alina din 12.12.2011.

1 notar public numit īn Vama Buzăului şi asociat pe 1 an īn Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 27.02.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 9/20.02.2013.

1 notar public numit īn Holbav şi asociat pe durată nedeterminată īn Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013.

1 notar public numit īn Braşov şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vīrză Chiraţa din 27.05.2013.

ANEXA Nr. 4

 

Camera Notarilor Publici Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobāndire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

520 (1)

508(2)

2

-

2

1. Mateescu Adelaide Nicolet

2. Puiu Valeria

3. Teodorescu Margareta

4. Popa Alina Felicia

5. Jidovu Nicu

6. Buta Gheorghe

7. Trestianu Viorica

8. Bucur Veronica

 

Total

 

 

520(1)

508(2)

2

-

2

8

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7

7(2)

-

-

-

-

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

-

 

 

 

 

Dragalina

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ştefan cel Mare

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Ulmu

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

- (2)

-

-

-

1. Marcu Manuela

 

 

 

Vālcelele

1(1)

- (2)

-

-

-

1. Şurlea Alexandru Valeriu

 

 

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Belciugatele

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

1(1)

- (2)

-

-

-

1. Pavlicu Cornelia

 

 

 

Frăsinet

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ileana

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

- (2)

-

-

-

1. Trăilă Victoria

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

4

4(2)

-

-

-

-

 

 

 

Budeşti

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Căscioarele

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Frumuşani

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Nana

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ulmeni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Radovanu

-

- (2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

15(2)

3

-

-

4

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

6

6

-

-

-

-

 

 

 

Găiseni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Letca Nouă

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Mihăileşti

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Roata de Jos

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ulmi

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Vānătorii Mici

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

-

-

 

 

 

Băneasa

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Călugăreni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Comana

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Găujani

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

1

- (2)

1

-

-

-

 

 

 

Goştinu

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Greaca

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Iepureşti

1(1)

- (2)

-

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

 

 

 

Toporu

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Vedea

-

- (2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

20(1)

18(2)

1

-

-

1

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Borduşani

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Făcăeni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ţăndărei

2

1(2)

1

-

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Săveni

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

5

5(2)

-

-

-

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Ciochina

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

 

Traian

-

- (2)

-

-

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

-

-

 

 

 

Adāncata

-

-v(2)

-

-

-

-

 

 

 

Axintele

1(1)

-

-

-

-

1.Finteanu Delia Elena

 

 

 

Coşereni

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Grindu

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

18(2)

2

-

-

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Buftea

5

5(2)

-

-

-

-

 

 

 

Chiajna

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Chitila

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Corbeanca

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Gruiu

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Nuci

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Ştefăneştii de Jos

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8(2)

-

-

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Berceni

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Ciorogārla

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Cornetu

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dărăşti-Ilfov

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Domneşti

-

(2)

-

-

-

-

 

 

 

Glina

1

(2)

1

-

-

-

 

 

 

Jilava

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Pantelimon

2(1)

2

-

-

-

-

 

 

 

Popeşti-Leordeni

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

56(1)

55(2)

1

-

-

-

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Nanov

2

1(2)

1

-

-

-

 

 

 

Orbeasca

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Balaci

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Chiriţă Daniela Florentina

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

Videle

Videle

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Istvan Daniela

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Sīrbeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

1

1

-

-

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Smārdioasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

24(1)

18(2)

4

-

-

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

664(1)

632(2)

13

-

2

17

 

 

 

 

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe 5 ani īn Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012.

1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe 5 ani īn Otopeni: Moise Alin Adrian din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013.

2 notari publici numiţi īn Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ion Marian din 09.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013.

1 notar public numit īn Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ion Adrian Alin din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Dragalina şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 29.01.2009.

1 notar public numit īn Dragalina şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Stan Mirela din 16.01.2013.

1 notar public numit īn Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013.

2 notari publici numiţi īn Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013.

1 notar public numit īn Budeşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Moţatu Simona din 12.12.2008.

1 notar public numit īn Frumuşani şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010.

1 notar public numit īn Nana şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 20.10.2009.

1 notar public numit īn Nana şi asociat pe 5 ani īn Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Călugăreni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2009.

1 notar public numit īn Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013.

1 notar public numit īn Călugăreni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 04.10.2012.

1 notar public numit īn Toporu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 06.04.2012.

1 notar public numit īn Toporu şi asociat pe 4 ani īn Bucureşti: Trică Constanţa din 20.12.2011.

1 notar public numit īn Amara şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 22.05.2013.

1 notar public numit īn Jilava şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Florea Brānduşa Zoica din 22.01.2013.

1 notar public numit īn Popeşti-Leordeni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 20.10.2009.

1 notar public numit īn Cornetu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Constantin Delia din 24.02.2009.

1 notar public numit īn Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Bunea Raluca din 13.08.2012.

2 notari publici numit īn Dobroteşti şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Ştefănescu Alina Rozalia din 20.12.2010 şi Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012.

1 notar public numit īn Dobroteşti şi asociat pe 5 ani īn Periş: Drăghici Elena Marylen din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013.

1 notar public numit īn Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 1 an in Bucureşti: Feig Salişen din 23.05.2013.

1 notar public numit īn Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011.

1 notar public numit īn Dor Mărunt şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 22.01.2013.

1 notar public numit īn Dor Mărunt şi asociat pānă la 01.12.2014 īn Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 22.04.2013.

1 notar public numit īn Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2009.

1 notar public numit īn Lehliu-Gară şi asociat pānă la 31.12.2014 īn Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 29.04.2013.

2 notari publici numiţi īn Ileana şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Ionescu Olivia din 10.03.2009 şi Haranguş Bianca Teodora Ştefania din 22.09.2011.

4 notari publici numiţi īn Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 03.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011, Marincaş Ana din 10.03.2009 şi Morcov Alexandru din 25.04.2012.

1 notar public numit īn Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013.

2 notari publici numiţi īn Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Boroi Maria din 08.01.2013 şi Popovici Alexandra din 30.01.2013.

2 notari publici numiţi īn Videle şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Bivolaru Florin din 05.01.2012 şi Rasovan Ivana din 21.04.2011.

1 notar public numit īn Fitioneşti, Camera Notarilor Galaţi, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Totis Eduard Anton din 03.09.2010.

1 notar public numit īn Buftea şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Stănescu Alexandra Gabriela din 14.07.2009.

1 notar public numit īn Giurgiu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ivănescu Adina din 29.01.2009.

2 notari publici numiţi īn Comana şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 12.12.2008, Vişa Lavinia Alina din 12.03.2012.

1 notar public numit īn Comana şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 17.01.2013.

1 notar public numit īn Vānătorii Mici şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Radu Ioana din 03.03.2011.

2 notari publici numiţi īn Slobozia şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 10.03.2009 şi Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013.

1 notar public numit īn Slobozia şi asociat pe 5 ani īn Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013.

1 notar public numit īn Căzăneşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 13.01.2009.

2 notari publici numiţi īn Dorobanţu şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Tănase Ionela Corina din 03.03.2010 şi Neagu Dana Andreea din 21.03.2012.

1 notar public numit īn Dorobanţu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 04.02.2013.

1 notar public numit īn Urziceni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 02.11.2011.

2 notari publici numiţi īn Smārdioasa şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Albu Răzvan Marian īncepānd cu data 30.03.2012 şi Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011.

1 notar public numit īn Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani īn Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012.

1 notar public numit īn Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani īn Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012.

1 notar public numit īn Topliţa, Camera Notarilor Publici Tārgu Mureş, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011.

1 notar public numit īn Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pānă la 20.04.2021 īn Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013.

1 notar public numit īn Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 07.07.2010.

1 notar public numit īn Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani īn Bolintin Vale: Petcu Marius din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013.

1 notar public numit īn Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 06.08.2012.

1 notar public numit īn Găujani şi asociat pe 3 ani īn Mihăileşti: Ionescu Ovidia Janina din 27.09.2010.

1 notar public numit īn Frăsinet şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Trăistaru Andreea din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013.

1 notar public numit īn Amara şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013.

1 notar public numit īn Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013.

1 notar public numit īn Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010.

1 notar public numit īn Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.09.2009.

1 notar public numit īn Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 11.03.2011.

1 notar public numit īn Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 10 ani īn Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013.

1 notar public numit īn Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pānă la 01.04.2018 īn Bucureşti: Trofin Iulia din 09.07.2013.

1 notar public numit īn Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 23.05.2013.

1 notar public numit īn Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013.

1 notar public numit īn Domneşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Afumaţi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Busuioc Iulia din 27.12.2010.

1 notar public numit īn Găiseni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Făcăeni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Şestacovschi Florin Adrian din 10.03.2009.

2 notari publici numiţi īn Vedea şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 10.03.2009, Răuţă Alina Ruxanda din 15.03.2010.

2 notari publici numiţi īn Grindu şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Dumitrescu Bolintin Tudor Nicolae din 10.03.2009 şi Matei Iulia Raluca din 03.08.2012.

1 notar public numit īn Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 5 ani īn Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 18.09.2012.

1 notar public numit īn Glina şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Simionescu Iuliana din 12.02.2013.

1 notar public numit īn Glina şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012.

1 notar public numit īn Ulmu şi asociat pe 4 ani īn Bucureşti: Duminică Aniela din 12.12.2012.

1 notar public numit īn Ulmu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011.

1 notar public numit īn Alexandru Odobescu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Alexandru Odobescu şi asociat pe 2 ani īn Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 28.01.2013.

1 notar public numit īn Gruiu şi asociat pe 5 ani īn Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Gruiu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Lazăr Daniela din 04.02.2013.

1 notar public numit īn Nanov şi asociat pe 5 ani īn Alexandria: Todireanu Mircea din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Roşiori de Vede şi asociat pe 5 ani īn Chitila: Zamfir Mihail din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Orbeasca şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Ciochina şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Buje Alexandru din 12.05.2011.

1 notar public numit īn Feteşti şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 20.12.2011.

1 notar public numit īn Borsec, Camera Notarilor Publici Tārgu Mureş, şi asociat pe 25 de ani īn Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013.

1 notar public numit īn Daneş, Camera Notarilor Publici Tārgu Mureş, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Călborean Alina din 15.07.2009.

1 notar public numit īn Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013.

1 notar public numit īn Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Costache Oana Cristina din 15.07.2009.

1 notar public numit īn Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 4 ani īn Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011.

1 notar public numit īn Ulmi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Florovici Maria Magdalena din 25.09.2009.

1 notar public numit īn Ulmi şi asociat pānă la 31.12.2014 īn Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 25.03.2013.

1 notar public numit īn Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 04.05.2012.

1 notar public numit īn Petrăchioaia şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Roata de Jos şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Bunda Andrei din 03.03.2010.

1 notar public numit īn Roata de Jos şi asociat pānă la 01.04.2018 īn Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 09.07.2013.

2 notari publici numiţi īn Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Melente Adrian din 27.12.2010 şi Grigore Cristian din 05.03.2012.

1 notar public numit īn Roata de Jos şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013.

1 notar public numit īn Adāncata şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013.

1 notar public numit īn Salcia şi asociat pe 5 ani īn Urziceni: Dan George din 03.03.2010.

2 notari publici numiţi īn Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 02.05.2011 şi Nica Sanda din 02.04.2012.

1 notar public numit īn Letca Nouă şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 22.05.2013.

1 notar public numit īn Ştefan cel Mare şi asociat pānă la 31.12.2015 īn Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 02.07.2013.

1 notar public numit īn Mihai Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Năstase Ana Maria din 03.03.2010.

2 notari publici numiţi īn Nuci şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 08.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012.

1 notar public numit īn Giurgeni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Caragea Nicolae din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Giurgeni şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 28.03.2012.

1 notar public numit īn Amara şi asociat pānă la 31.12.2015 īn Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 15.03.2010.

1 notar public numit īn Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010.

1 notar public numit īn Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana din 10.05.2010.

1 notar public numit īn 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani īn Buftea: Dobrican Oana Maria din 06.01.2011.

1 notar public numit īn Islaz şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010.

1 notar public numit īn Băneasa şi asociat pe 5 ani īn Buftea: Coadă Florin Adrian din 10.03.2009.

1 notar public numit īn Călăraşi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 08.06.2011.

1 notar public numit īn Colelia şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012.

1 notar public numit īn Berceni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011.

1 notar public numit īn Pietroşani şi asociat pe 5 ani īn Voluntari: Crāngureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011.

1 notar public numit īn Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Nica Oana Raluca din 05.03.2013.

1 notar public numit īn Colibaşi şi asociat pānă la 31.12.2015 īn Bucureşti: Bonţ Marinela din 02.07.2013.

1 notar public numit īn Săveni şi asociat pe 3 ani īn Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 26.04.2011.

1 notar public numit īn Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013.

1 notar public numit īn Poeni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Mihai Cristina din 27.04.2011.

1 notar public numit īn Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012.

1 notar public numit īn Căscioarele şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 27.04.2011.

1 notar public numit īn Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013.

1 notar public numit īn Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011.

1 notar public numit īn Găiseni şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 02.05.2011.

1 notar public numit īn Chiajna şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Cojocaru Diana din 12.05.2011.

1 notar public numit īn Dragoş Vodă şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 23.05.2013.

1 notar public numit īn Dragoş Vodă şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Voicu Bianca Maria din 21.03.2012.

1 notar public numit īn Ciulniţa şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 23.04.2012.

1 notar public numit īn Băneasa şi asociat pe 3 ani īn Bolintin-Vale: Novac Mubera Valentine Elena din 02.11.2011.

1 notar public numit īn Radovanu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 19.12.2011.

1 notar public numit īn Dărăşti-Ilfov şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 19.12.2011.

1 notar public numit īn Traian şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 13.08.2012.

1 notar public numit īn Tārgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 21.06.2012.

1 notar public numit īn Tārgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012.

1 notar public numit īn Ţăndărei şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ion Andreea Elena din 28.03.2012.

1 notar public numit īn Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013.

1 notar public numit īn Belciugatele şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 21.03.2012.

1 notar public numit īn Sārbeni şi asociat pānă la 01.12.2014 īn Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 22.04.2013.

1 notar public numit īn Bragadiru şi asociat pānă la 01.12.2014 īn Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 22.04.2013.

1 notar public numit īn Greaca şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 04.04.2012.

1 notar public numit īn Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012.

1 notar public numit īn Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012.

1 notar public numit īn Ocniţa, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Bolintineanu Mihaela din 04.05.2012.

1 notar public numit īn Victoria, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 04.05.2012.

1 notar public numit īn Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012.

1 notar public numit īn Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Lina Daniela din 12.06.2012.

1 notar public numit īn Cāmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Curpene Roxana din 29.04.2013.

1 notar public numit īn Coşereni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012.

1 notar public numit īn Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Rădulescu Galia Claudia din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Nica Adriana din 11.04.2013.

1 notar public numit īn Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013.

1 notar public numit īn Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013.

1 notar public numit īn Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Anghel Andrei din 09.04.2013.

1 notar public numit īn Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 30 de ani īn Bucureşti: Şeicaru Dănuţ din 26.04.2013.

1 notar public numit īn Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pānă la 01.04.2018 īn Bucureşti: Blăgan Andra din 22.05.2013.

1 notar public numit īn Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013.

1 notar public numit īn Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013.

1 notar public numit īn Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dobre Andreea din 29.05.2013.

1 notar public numit īn Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013.

1 notar public numit īn Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Vīrză Chiraţa din 27.05.2013.

1 notar public numit īn Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 23.05.2013.

1 notar public numit īn Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013.

1 notar public numit īn Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013.

1 notar public numit īn Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 22.05.2013.

 

ANEXA Nr. 5

 

Camera Notarilor Publici Cluj

 

<