MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 488/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

505. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobragea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

513. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romteleoom” – S.A.

 

517. - Hotărâre pentru modificarea u nor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

 

522. - Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 505.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

1

63597

8.30

PONTON ACOSTARE COMPUS SULINA

Ponton, cabină, dormitor

Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL

12.909

2

63902

8.16.07

Diguri BH Dunăre

Dig Ostrov-Dervent, L dig = 1.244 m, h = 2,3 m

Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ostrov; -; Nr: -; DA Dobrogea

978.099

3

63920

8.03.03

Balta Mangalia

BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj

sup = 90 ha (dig contur, dren, stăvilar, stavilă dese. sig., tubulatură, valoare dragaj)

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; DA Dobrogea

5.270.920

4

63933

8.03.03

Lacul Siutghiol

BH Litoral, lac natural lagună, sup = 1.900 ha

(canal Siutghiol-Tăbăcărie, stăvilar Siutghiol, stăvilar Pescărie)

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; DA Dobrogea

1.090.397

5

63964

8.03.1

Puţuri forate pentru urmărirea resursei de apă subterană

Nr. foraje = 63, BH Litoral - 21 foraje, BH Dunăre - 42 foraje

Tara România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; DADL

774.862

6

63993

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunărea

Dig Viile-Dunăreni, l_ dig = 2.204 m, H = 2,3 m

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Dunăreni; -; Nn -; DADL

2.105.483

7

64010

8.03.10

Canal colector Tulcea

Lungime = 2.200 m

Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr:-; DADL

835.130

8

64016

8.03.10

Canale de desecare lacTechirghiol

Canal Moviliţa-Biruinţa, dese Tatlageac, Drenaje desec (D1, D2, D3, D4)t aducţiuni (A1, A2), cond. refulare, vane

Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nn -; DADL

5.441.413

9

64017

8.03.10

Foraje de desecare lac Techirghiol

S3, S1, P1, P5, P14r P16, S7, S8, S9, F13A, F12A.F12.F1.F5, F6, F7

Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nr -; DADL

1.229.916

10

64018

8.16.01

Staţii de pompare pentru desecare lac Techirghiol

SPD Eforie Nord, SP2, SPD3, SPD2, SP Biruinţa, SPD5, Valea Gospodăriei

Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nn -; DADL

9.877.111

11

64135

8.17.03

Baraj Cuza Vodă 11

BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 235 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 m, S(NNR) = 10 ha. voi apărare = 1,78 mii. mc; S teren = 26.999 mp; Sc_C1 = 11.677 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Cuza Vodă; -; Nr: -; BH Litoral

2.226.974

12

64136

8.17.03

Baraj Cuza Vodă 12

BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 150 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 12 ha, voi apărare = 1,082 mii. mc; S teren = 49.287 mp; Sc_C1 = 25.652 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Cuza Vodă; -; Nr: -; BH Litoral

1.652.662

13

64137

8.17.03

Baraj Nisipari 1

BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 536 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 21 ha, voi apărare = 0,553 mii. mc; S teren = 29.183 mp; S_C1 = 11.445 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nn -; BH Litoral

268.278

14

64138

8.17.03

Baraj Nisipari 2

BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 724 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, S(NNR) = 34 ha, voi apărare = 1,179 mii. mc; S teren = 38.652 mp; Sc_C1 = 18.247 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa; satul Nisipari; -; Nr -; BH Litoral

758.326

15

64139

8.17.03

Baraj Oituz 3

BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 380 m, lăţime = 4 m, înălţime = 9 m, S(NNR) = 4 ha, voi apărare = 0,288 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nn -; Constanţa

164.310

16

64140

8.17.03

Baraj Oituz 4

BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 450 m, lăţime = m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 20 ha, voi apărare . 0,71 mii. mc; S teren = 20.558 mp; Sc_C1 = 5.762 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nn -; BH Litoral

233.898

17

64141

8.17.03

Baraj Siminoc 14

BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 160 m, lăţime = 3 m, înălţime = 15 m, S(NNR) = 6 ha, voi apărare = 0,125 mii. Mc

Ţara: România; judeţul Constanţa; satul Siminoc; -; Nr: -; Constanţa

2.607.998

18

64142

8.17.03

Baraj Cocoşu 5

BH Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 690 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 ni, S(NNR) = 17 ha, voi apărare = 0,418 mii. mc; S teren = 41.805 mp; Sc_C1 = 29.232 mp

Tara: România; judeţul Constanţa; -; -; Nn: -;BH Litoral

2.629.567

19

64143

8.17.03

Baraj Poarta Albă 6

BH Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 268 m, lăţime = 3 m, înălţime = 10 m, S (NNR) = 6 ha, voi apărare = 0,135 mii. mc; S teren = 33.168 mp; Se C1 baraj = 11.735 mp; Sc_C2 baraj = 1.387 mp

Ţara; România; judeţul: Constanţa; comuna Poarta Albă; -; Nr: -; BH Litoral

3.820.437

20

64144

8.17.02

Baraj Galesu 7

BH Litoral, curs de apă Nazarcea, lungime = 671 m, lăţime = 4 m. Înălţime = 9 m, S(NNR) = 15 ha, voi apărare = 0,475 mii. mc; S teren = 37.239 mp; Sc_C1 =21.546 mp

Ţara; România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nr -; BH Litoral

731.752

21

64145

8.17.03

Baraj Nisipari 3

BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 503 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 28 ha, voi apărare = 0,444 mii. mc; S teren = 24.000 mp; Sc_C1 = 12.884mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nr -; Constanţa

413.792

22

64146

8.17.03

Baraj Siminoc 13

BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 19 ha, voi apărare = 0,387 mii. mc; S teren = 22.407 mp; Sc_C1 = 10.401 mp

Ţara; România; judeţul: Constanţa; satul Siminoc; -; Nr: -; BH Litoral

190.339

23

64147

8.17.03

Baraj Siminoc 15

BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 160 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, S(NNR) = 3 ha, voi apărare = 0,071 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Siminoc; -; Nn -; Constanţa

98.475

24

64148

8.17.03

Baraj Basarabi 16

BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime = 365 m, lăţime = 3 m. Înălţime = 6 m, S(NNR) = 29 ha, voi apărare = 0,755 mil, mc

Ţara; România; judeţul: Constanţa; oraşul Murfatlar; -; Nr -; Constanţa

1.099.445

25

64149

8.17.03

Baraj Basarabi 17

BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime = 197 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 13 ha, voi apărare = 0,37 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Murfatlar;-; Nr: -; Constanţa

1.034.131

26

64150

8.17.03

Baraj 20 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 513 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 17 ha, voi apărare = 0,365 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa

260.563

27

64151

8.17.03

Baraj 21 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 154 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m, S(NNR) = 2 ha, voi apărare = 0,41 mii. mc

Ţara: România; Judeţul: Constanţa;municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa

82.024

28

64152

8.17.03

Baraj 22 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 232 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m. S(NNR) = 4 ha, voi apărare = 0,102 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; Nr -; Constanţa

121.974

29

64153

8.17.03

Baraj 24 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 100 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 2 ha, voi apărare = 0,014 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa;municipiul Medgidia;-; Nr: -; Constanţa

22.195

30

64154

8.17.03

Baraj 25 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 107 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 3 ha, voi apărare = 0,033 mii. mc; S teren = 1.607 mp; Sc_C1 =1.081 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nn: -; BH Litoral

23.749

31

64155

8.17.03

Baraj 26 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 123 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m. S(NNR) = 2 ha, voi apărare = 0,021 mii. mc; S teren = 1.937 mp; Sc_C1 = 1.492 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nn: -; BH Litoral

27.104

32

64156

8.17.03

Baraj 27 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 228 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 1 ha, voi apărare = 0,013 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa;  localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; Constanţa

28.410

33

64157

8.17.03

Baraj 28 Medgidia

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 127m, lăţime = 3 m, înălţime - 6 m, S(NNR) = 1 ha, voi apărare = 0,019 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; Constanţa

31.835

34

64158

8.17.03

Baraj 29 Mircea Vodă

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 127 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 6 ha, voi apărare = 1,1 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; Nr: -; Constanţa

2.320.180

35

64159

8.17.03

Baraj 30 Mircea Vodă

BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 139 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m, S(NNR) = 10 ha, voi apărare = 1,01 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Satu Nou; -; Nr: -; Constanţa

1.328.855

36

64160

8.17.03

Baraj 32 Ştefan cel Mare

BH Litoral, curs de apă Valea Cişmelei, lungime = 159 m, lăţime = 3 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 5 ha, voi apărare = 0,15 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanta; satul Ştefan cel Mare; -; Nr: -; Constanţa

99.780

37

64161

8.17.03

Baraj 33 Ştefan cel Mare

BH Litoral, curs de apă Valea Cişmelei, lungime = 133 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 4 ha, voi apărare = 0,099 mii. mc; S_teren = 13.173 mp; Sc_C1 = 3.293 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Ştefan cel Mare; -; Nr: -; BH Litoral

77.324

38

64165

8.17.03

Baraj M. Kogălniceanu

BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 350 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 7 ha, voi apărare = 2,06 mii. mc; S_teren = 19.533 mp; Se = 5.555 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr: -;

BH Litoral

664.375

39

64166

8.17.03

Baraj Popa Nica

BH Litoral, curs de apă Popa Nica, lungime = 230 m, lăţime = 4 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 16 ha, voi apărare = 0,459 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Făclia; -; Nr: -; Constanţa

362.537

40

64167

8.17.03

Baraj 4 Cocoşu

BH Litoral, curs de apă Cocoşu, lungime = 549 m, lăţime = 3 m, înălţime = 9 m, S(NNR) = 28 ha, voi apărare = 0,852 mii. mc;S_teren = 10.068 mp; Sc_C1 = 7.461 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; - ; -; Nr: -; BH Litoral

344.448

41

64168

8.17.03

Baraj 2 M. Kogălniceanu

BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 10 ha, voi apărare = 0,71 mii. mc; S teren = 26.700 mp; Sc_C1 = 8.882 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nn -; BH Litoral

818.434

42

64169

8.17.03

Baraj Valea Taberei

BH Litoral, curs de apă Valea Taberei (necodificat), lungime = 167 m, lăţime = 2 m, înălţime -11 m, S(NNR) = 2 ha, voi apărare = 0,696 mii. mc

Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; Tulcea

1.452.615

43

64196

8.16.07

Diguri BH Dunăre

Diguri de apărare Rasova L dig = 4.191 m, h = 1,7m

Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Rasova; -; Nn -; DADL

4.089.026

44

64348

8.16.07

Diguri de apărare BH Litoral

Dig Cordon Litoral, 5 tronsoane dig, L dig = 19.935 m, h = 2,5 m (stăvilar Periboina, stăvilar Edighiol, tronson I, II, III, IV, regularizare Sf. Gheorghe-Mahmudia)

Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Corbu; -; Nn -; DADL

34.216.360

45

64349

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig I.C. Brătianu - Grindu Ciulinet + telecomunicaţii, L dig = 42.500 m, h = 3,5 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna l. C. Brătianu; -; Nn -; DADL

41.151.224

46

64515

8.16.08

Borne ax cadastral DA Dobrogea

Borne CSA a 473 buc, 321 borne, lungime ax CSA = 188.622 km - BH Litoral, 139 borne, lung ax CSA = 125.831 km - BH Dunăre

Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; Tulcea

85.716

47

64587

8.16.07

Diguri de apărare BH Litoral

Dig Sulina-Sf. Gheorghe + Cosna - Leahova - Portiţa, telecomunicaţii, lungime = 43,000 m, (31.000 m +12.000 m), h = 1,5 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; DADL

9.215.949

48

64620

8.03.09

Regularizări BH Litoral

Consolidare mal lac Techirghiol, I = 1.000 m

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; Constanţa

109.732

49

64810

8.16.07

Dig apărare mal

BH Dunărea, Braţ Sf. Gheorghe, lungime = 380 m, h = 2 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Murighiol; -; Nr: -; DADL

1.611.065

50

64812

8.03.09

Lucrări de regularizare cursuri de apă

BH Dunărea, braţ Sf. Gheorghe, lungime = 14.200 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Murighiol; -; Nn -; Dobrogea

68.162.338

51

64994

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Mila 23, st. de pompare Mila 23, telecomunicaţii, platformă, L dig = 3.400 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,03 ha, S platformă = 3,92 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Mila 23; -; Nr: -; DADL

4.437.560

52

64999

8.16.07

Lucrări de apărare BH Dunăre

Dig Crişan şi două staţii de pompare, L dig = 6.000 m,h = 3,5 m, S_sp = 0,056 ha, platforma Crişan, Sup. platformă = 11 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; DADL

6.500.759

53

65000

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Ciulnet-Isaccea, SP Periprava, SP Smirdan, L dig = 7.400 m, h = 3 m, S sp =

0,0024 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Isaccea; -; Nr: -; DADL

7.183.889

54

65007

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Tulcea, SP Tulcea, L dig = 925 m, h = 2 m

Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; - ;Nr:-; DADL

1.599.379

55

65016

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Letea CA Rosetti, SP Letea, L dig = 8.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,31 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Letea; -; Nr -; DADL

2.473.227

56

65022

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Sulina, SP Sulina, reţele de desecare, L dig = 13.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,07 ha,

L reţele = 20.300 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; DADL

21.951.786

57

65023

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Caraorma şi SP Gorgova, L dig = 6.900 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,02 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Caraorman; -; Nr -; DADL

1.070.295

58

65024

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Gorgova, SP Gorgova, platforma, L dig = 6.640 m, h = 2,5 m, S sp = 0,05 ha, S platf. = 3,0 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Gorgova; -; Nr: -; Dobrogea

2.852.286

59

65026

8.16.07

Diguri BH Dunăre

Lungime = 5.400 m, h = 2 m, staţie de pompare

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; DADL

1.687.893

60

65031

8.03.10

Lucrări de regularizare cursuri de apă BH Dunăre

Deviere gârla Somova, L reg = 2.000 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Somova; -; Nr: -; Dobrogea

577.760

61

65032

8.03.09

Lucrări de regularizare cursuri de apă BH Litoral

Regularizare Hamangia şi Hamangia pod, Baia-Panduru, L reg = 19.000 m

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Baia; -; Nr: -; Dobrogea

2.542.066

62

65065

8.28.01

Canton Sf. Gheorghe

BH Dunăre-braţ Sf. Gheorghe S constr. = 250 mp, S totală = 950 mp, S desf. = 319 mp, P+1

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; Tulcea

171.777

63

65066

8.28.01

Canton Dunavăţ

BH Dunăre-braţ Sf. Gheorghe, S constr. = 290 mp, S totală = 1.200 mp

Ţara; România; judeţul: Tulcea; satul Dunavăţu de Jos; -; Nn -; Tulcea

128.184

64

65067

8.28.01

Canton Sulina

BH Dunăre-Dunăre, S cunstr. = 312 mp, S totală = 820 mp, S desf. = 442,12 mp, P+2

Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; Tulcea

131.471

65

65068

8.28.01

Canton Km 37

BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 253 mp, S totală = 4.330 mp P

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; Tulcea

57.518

66

65069

8.28.01

Canton Km 30

BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 255 mp, S totală = 3.250 mp P

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; Tulcea

82.169

67

65070

8.28.01

Canton sistem Dunăre-Ciocârlia

BH Litoral-Curs de apă-Serpelea, Construcţii C1 canton, anexe C2 şi C3, Se C1 = 106 mp, S totală = 3.041 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ciocârlia; -; Nr -; BH Litoral

16.829

68

65077

8.28.01

Canton Gura Portiţei

BH Litoral-Marea Neagră. S constr. = 133 mp, Statală = 133 mp (partaj CN - INMH) P+1

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Măgurele; -; Nr: -; Gura Portiţei

274.630

69

65078

8.28.01

Canton I.C. Brătianu

BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 171,95 mp, S totală = 3.400 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna I. C. Brătianu; -; Nr: -; Tulcea

82.169

70

65079

8.28.01

Canton Grindu

BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 170 mp, S totală = 1.520 mp. S desf. = 268,5 mp, P+1

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Grindu; -; Nr: -; Tulcea

163.200

71

65081

8.28.01

Staţia meteo Chilia Veche

BH Dunăre-braţ Chilia, S constr. = 312 mp, S totală = 1.897 mp, S desf. = 442,12 mp, P+2

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Chilia Veche; -; Nr: -; DA Dobrogea

35.849

72

65082

8.28.01

Staţia hidrologică Tulcea

BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 350 mp, S totală = 350 mp, S desf. = 500 mp, P+1

Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DA Dobrogea

300.585

73

65364

8.28.01

Sediu formaţie Macin

BH Dunăre, clădire tip P, Se = 231 mp,

st = 1.550 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Macin; Str. Eternităţii; Nr: -; 31

52.013

74

65371

8.28.01

Canton Jurilovca

BH Litoral, clădire tip P, Sc1 = 78 mp, Sc2 = 36 mp, Sc3 = 5 mp, St = 2.950 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Jurilovca; -; Nr: -; BH Litoral

52.013

75

116744

8.16.07

Diguri de apărare BH Dunăre

Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S sp = 1.065 ha, S platf. = 9,83 ha

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Pardina; -; Nr: -; DADL

4.937.210

76

153420

8.28.01

Teren Tudor Vladimirescu

Sup = 15.859,16 mp

Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr:-; DADL

9.296

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind

unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romtelecom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) în vederea vânzării pachetului minoritar de acţiuni deţinut de Ministerul pentru Societatea Informaţionala la Societatea Comercială „Romtelecom”- SA, acest minister va angaja, în condiţiile legii, un consultant specializat, bancă de investiţii sau consorţiu format dintr-o banca de investiţii şi consultant juridic, care să aibă capacitatea de a presta şi servicii de investiţii financiare pe piaţa de capital.

(2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) şi încheierea contractului de consultanţă se vor realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) în vederea organizării procesului de selecţie, evaluării ofertelor consultanţilor şi selectării consultantului se constituie o comisie de evaluare şi selectare a consultantului.

(4) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de evaluare şi selectare a consultantului şi ale secretariatului tehnic al acesteia, precum şi modul de lucru se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

(5) în vederea desfăşurării activităţii comisiei de evaluare şi selectare a consultantului şi secretariatului aferent, membrii acestora îşi vor îndeplini atribuţiile suplimentar faţă de cele îndeplinite la funcţia de bază.

(6) La finalizarea procesului de vânzare de acţiuni la Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A., fiecare dintre membrii comisiei de evaluare şi selectare a consultantului şi ai secretariatului tehnic va beneficia, pentru activitatea desfăşurată, în funcţie de sumele aprobate în bugetul privind activitatea de privatizare al Ministerului pentru Societatea Informaţională, de câte o indemnizaţie., astfel:

a) indemnizaţia membrilor comisiei de evaluare şi selectare a consultantului, inclusiv a preşedintelui comisiei se stabileşte într-un cuantum lunar de maximum 2.500 lei;

b) membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizaţie lunară reprezentând până la 50% din indemnizaţia lunară a membrilor comisiei de evaluare şi selectare a consultantului.

(7) La stabilirea şi plata sumelor prevăzute la alin. (6) se va ţine cont de limitele cheltuielilor bugetare aprobate în bugetul privind activitatea de privatizare al Ministerului pentru Societatea Informaţională.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Cheltuielile legate de remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a consultantului pentru întreaga activitate desfăşurată vor fi suportate de Ministerul pentru Societatea Informaţională în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul privind activitatea de privatizare al ministerului, la finalizarea procesului de vânzare a acţiunilor Societăţii Comerciale „Romtelecom” - SA, din sumele încasate din vânzarea acestora.”

3. Articolul 3 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 513.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 20, - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 503 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.427 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 88 de posturi pentru aparatul central şi 1.339 de posturi pentru agenţiile teritoriale.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.587 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual.”

Art. IV. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 32, exclusiv demnitarul.”

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 725/1998 privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea fără plată a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 23 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional este condus de un director, numit prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional funcţionează cu un număr maxim de 16 posturi, iar structura organizatorică a acestuia se stabileşte prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii.”

3. Articolul 10 se abrogă.

Art. VI. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VII. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a ordonatorilor de credite ai instituţiilor supuse reorganizării, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Duma Pană

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 517.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013)

 

INSTITUŢII

care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

A. În subordine:

1. Inspecţia Muncii (2.587 de posturi)

2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane (360 de posturi):

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.

3. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.427 de posturi)

4. Oficiul Român pentru Adopţii (32 posturi, exclusiv demnitarul)

B. Sub autoritate:

1. Casa Naţională de Pensii Publice

2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 1 la statut)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 41)

(Anexa nr. 2 la statut)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ CADRU

a agenţiilor pentru plăti şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti

 


*) Postul de director executiv adjunct este înfiinţat la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii.

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anul 2013, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 154.324 lei.

(2) Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă organizarea a două mese oficiale.

(3) Normativele de cheltuieli pentru acţiunea de la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală răspund, în conformitate cu prevederile legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării acţiunii prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 522.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

prilejuite de organizarea Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, în data de 20 septembrie 2013, la Bucureşti

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli*

Derogare solicitată prin HG lei/pers

1.

Masă oficiala ziua 1

210

2.

Trataţii zilnice de masă

210

3.

Trataţii (coffe break)

 

4.

Masă oficială ziua 2

280

* Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se operează limitele maxime legale stabilite prin actele normative în vigoare.