MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 251/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

124. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 

421. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 

126. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

423. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legi nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

35. - Ordonanţa de urgenţa pentru modificarea şl completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

36. - Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

202. - Decizie privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

203. - Decizie pentru numirea domnului Damirel Spiridon īn funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat al Gărzii Naţionale de Mediu

 

204. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurenţiu Moise

 

205. - Decizie privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru jocuri de Noroc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

654. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţie nou-intrate, pentru Instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru Instalaţiile care īşi īncetează parţial sau total funcţionarea (īnchideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013

 

659. - Ordin al ministrului medului al schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3. 42072012

 

Rectificări la:

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1. 200/2013

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 16 noiembrie 2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 124.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 421.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 81/2012pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 126.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 423.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Avānd īn vedere importanţa deosebită pe care sectorul achiziţiilor publice īl are īn prezent, atāt īn ceea ce priveşte ponderea īn total economie naţională, cāt şi īn ceea ce priveşte impactul asupra bunei derulări a serviciilor publice de orice fel,

avānd īn vedere faptul că principalele tipuri de proceduri de achiziţie publică utilizate la atribuirea contractelor de valori medii şi mari (licitaţie deschisă, licitaţie restrānsă, dialog competitiv şi negociere cu publicare a anunţului) conţin īn structura lor mai multe etape obligatorii de a căror durată de derulare depinde şi durata totală a procedurii,

constatānd că etapele a căror durată depinde exclusiv de acţiunea/inacţiunea funcţionarilor autorităţii contractante sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existānd indicii clare care să ateste existenţa unei tergiversări nejustificate a momentului adoptării deciziei finale de către comisia de evaluare,

apreciind că astfel de tergiversări au un impact negativ important asupra eficienţei procesului de achiziţii publice, considerānd imperativă crearea īn cel mai scurt timp a cadrului normativ necesar pentru derularea rapidă şi eficientă a procedurilor de achiziţie publică,

 

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:

"Art. 801. - Prin excepţie de la prevederile art. 200 īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor īn termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. "

2. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:

"Art. 861. - Īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de selectare a candidaţilor īn termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor"

3. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu următorul cuprins:

"Art. 931. - Prin excepţie de la prevederile art. 200 īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor īn termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. "

4. După articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 1021, cu următorul cuprins:

"Art. 1021. - Īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor īn termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor. "

5. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1061, cu următorul cuprins:

"Art. 1061. - Īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de dialog īn termen de 120 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare la dialog. "

6. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins:

"Art. 1091. - Prin excepţie de la prevederile art. 200 īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale īn termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. "

7. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins:

"Art. 1171. - Īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor īn termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor. "

8. După articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 1211, cu următorul cuprins:

"Art. 1211. - Prin excepţie de la prevederile art. 200 īn cadrul procedurilor avānd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere īn termen de 50 de zile de la data transmiterii invitaţiei de participare. "

9. La articolul 293, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 293. - Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvārşite īn astfel de condiţii īncāt să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:"

10. La articolul 293, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

" i1) depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211. "

11. La articolul 294, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), i1), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20. 000 lei la 40. 000 lei. "

12. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 2941, cu următorul cuprins:

"Art. 2941. - Depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211 constituie abatere disciplinară gravă. "

Art. II. - Prevederile art. I pct. 9 intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi

Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Dan Lucian Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare

 

Luānd īn considere expirarea la 31 decembrie 2012 a termenului prevăzut la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de Stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecţia socială a salariaţilor operatorilor economici.

Ţinānd seama de necesitatea continuării măsurilor de redresare economică īn conformitate cu strategiile īn domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor privind eficientizarea activităţii unor societăţi naţionale, companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al planurilor de disponibilizare, pentru protecţia socială a persoanelor concediate.

Avānd īn vedere angajamentele asumate de Romānia prin acordurile de īnţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul Romāniei s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele īntreprinderi de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii, īntrucāt reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de īnţelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre Romānia şi Fondul Monetar Internaţional, īn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, denumite īn continuare operatori economici.

(2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se īnţelege documentul ce cuprinde măsurile necesare īn vederea redresării activităţii şi programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura īn una sau mai multe etape.

(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde īn mod obligatoriu:

a) numărul total de salariaţi existent la data īntocmirii acestora;

b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare;

c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii īn urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare;

d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective;

e) data de la care sau perioada īn care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.

(4) Dacă disponibilizarea se desfăşoară īn etape, planul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri īn fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale īn vigoare, precum şi perioada īn care va avea loc fiecare etapă.

Art. 2. - Prin hotărāre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) īn beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) care pot efectua concedieri colective īn condiţiile īn care există un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Art. 3. - Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (3) īntocmite de operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) se aprobă īn condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au īncheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 cu cel puţin 36 de luni īnainte de data concedierii.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care:

a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuţi la art. 1, īn baza actelor normative īn vigoare, dacă au īncheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatori economici de la care au fost preluate īn perioada prevăzuta la alin. (1) ;

b) au fost preluate de operatorii economici rezultaţi īn urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuţi la art. 1, dacă au īncheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici supuşi divizării sau altor forme de reorganizare, īn perioada prevăzută la alin. (1).

Art. 5. – (1) Concedierea colectivă se face īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai tārziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 2.

(2) Dacă planul de disponibilizare se desfăşoară īn etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată īn prima etapă, urmānd ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze īn termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi iniţiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).

Art. 6. - Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, īn condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de servicii de preconcediere, precum şi de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite īn continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 7. - Persoanele concediate īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de următoarele drepturi:

a) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale īn vigoare;

b) venit lunar de completare;

c) plăţi compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, īn conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv īncheiate la nivelul fiecărui operator economic.

Art. 8. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre cāştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni īnainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decāt cāştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului īn care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

(2) Venitul de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, īn funcţie de vechimea īn muncă a persoanelor concediate īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime īn muncă cuprinsă īntre 3 ani şi pānă la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime īn muncă cuprinsă īntre 10 ani şi pānă la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime īn muncă cuprinsă īntre 15 ani şi pānă la 25 de ani;

d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime īn muncă de cel puţin 25 de ani.

(3) După īncetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, īn condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele concediate īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, pānă la īncheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre cāştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni īnainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decāt cāştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului īn care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data īncetării plăţii indemnizaţiei de şomaj.

Art. 9. – Persoanele care nu īndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.

Art. 10. - Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, īn conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult decāt duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2).

Art. 11. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prin hotărāre a Guvernului.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi īn cazul īn care plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă, īn condiţiile legii, şi persoana beneficiază de venitul lunar de completare.

Art. 12. - (1) Persoanele care se reīncadrează īn muncă beneficiază de 50% din venitul lunar de completare īn următoarele situaţii:

a) dacă īn perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se īncadrează īn muncă, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, la alţi operatori economici decāt cei de la care au fost disponibilizaţi, beneficiază de plăţi, pānă la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), īn funcţie de suspendarea sau īncetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj;

b) dacă īn perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se īncadrează īn muncă, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, la operatorii economici de la care au fost disponibilizaţi, pānă la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), dacă la data īncadrării operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat.

(2) Īn situaţiile prevăzute la alin. (1), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia īn plată, după caz, īn condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), pānă la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3) Dacă īn perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicită īnscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare īncetează la data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuţi la art. 1, dacă se reīncadrează īn muncă īnainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat avānd ca obiect de activitate conservarea, īnchiderea, ecologizarea şi monitorizarea postīnchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 1, pentru activităţi de conservare, īnchidere, ecologizare şi monitorizare postīnchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, pānă la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), īn funcţie de suspendarea sau īncetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) sau, după caz, la art. 8 alin. (3).

(5) Īn situaţiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia īn plată, după caz, īn condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), pānă la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 13. - Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi īncetează la data decesului beneficiarului.

Art. 14. - (1) Īn perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămān īnregistrate īn evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă īn a căror rază teritorială īşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, pānă la īncetarea plăţii venitului lunar de completare.

(2) Īn perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de cāte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt īnregistrate, pentru a primi sprijin īn vederea īncadrării īn muncă;

b) să comunice īn termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt īnregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să caute activ un loc de muncă şi să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt īnregistrate.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada īn care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se īncadrează īn muncă potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada īn care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizaţie de maternitate sau indemnizaţie pentru creşterea copilului pānă la īmplinirea vārstei de 2 ani, respectiv de 3 ani īn cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(5) Obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică īn situaţia īn care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate īn condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de Romānia, īn calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada īn care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, īn condiţiile īn care, anterior includerii īn cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse īn serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află īn perioada de acordare a acestor servicii.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt īnregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de Romānia, īn calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 17.

(7) Īn situaţia īn care obligaţia prevăzută la alin. (6) nu este īndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.

Art. 15. - (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) se suspendă la data neīndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a).

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2).

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), īn situaţia īn care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu īndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive īmpotriva persoanei beneficiare;

b) persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat īn īntreţinerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o īmpiedică să īşi īndeplinească obligaţia;

c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, naşterea unui copil, decesul soţului, soţiei sau al rudelor pānă la gradul al doilea inclusiv, precum şi īn cazul existenţei unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.

(4) Repunerea īn plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3), după suspendarea īn condiţiile alin. (1), se face de la data de īntāi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.

Art. 16. - (1) Īn situaţia persoanelor care īn perioada īn care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt īnregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe perioada pentru care există aprobare din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj īn condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, īn aplicarea acestor reglementări europene.

(2) Prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), īn situaţia īn care īn această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă īn condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi de măsurile adoptate, potrivit legii, īn aplicarea acestora.

(4) Repunerea īn plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea īn condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tārziu de data expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1).

(5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentānd venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1).

Art. 17. - (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) īncetează la data refuzului nejustificat de a se īncadra īntr-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt īnregistrate sau la data īntreruperii acestora din motive imputabile persoanei, īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale.

(2) Se consideră refuz nejustificat īn sensul alin. (1) refuzul motivat de:

a) primirea unui salariu egal sau mai mic decāt venitul lunar de completare;

b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, īn situaţia īn care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate īn condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de Romānia, īn calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Nu se consideră refuz nejustificat īn sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată īn baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele īn cauză, īn termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art. 18. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza:

a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, īn vederea integrării cāt mai rapide īn muncă;

b) ofertele zilnice de locuri de muncă, īn vederea īncadrării īn muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi īn evidenţă.

(2) Inspecţia Muncii are obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale.

(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a īncetării plăţii venitului lunar de completare se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

(4) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia prelucrării datelor cu caracter personal īn cadrul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", articolul "Asigurări sociale".

(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuţi la art. 1 pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv īn baza unui singur plan de disponibilizare prezentat īn cursul aceluiaşi an, īntocmit īn baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv īn baza plenului de disponibilizare prevăzut la art. 3.

Art. 20. - (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) sunt exceptate de la plata contribuţiilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) īn care se acordă venit de completare constituie stagiu de cotizare īn sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu cāştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni īnainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decāt cāştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului īn care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică īn situaţia īn care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri reprezentānd indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au īn vedere la stabilirea pensiilor.

(5) Īn vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat īn condiţiile alin. (2) īncepānd cu data īncetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele īn care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).

Art. 21. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) persoanele concediate īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă care beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3) sunt asigurate īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei.

(2) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat īn plată īn vigoare īn perioada respectivă.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică īn situaţia īn care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se au īn vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele īn care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3), precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (2).

Art. 22. - Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.

Art. 23. - (1) Sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizaţie de şomaj, precum şi debitele create īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă la bugetul asigurărilor pentru şomaj se recuperează de la persoanele care au beneficiat īn mod necuvenit pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care constituie titluri executorii.

(2) Sumele īncasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie de şomaj se recuperează de la beneficiari īn termenul general de prescripţie legal.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se mai urmăresc şi se vor scădea din evidenţele contabile.

Art. 24. - (1) Angajatorii care au īncadrat īn muncă, conform legii, persoane din rāndul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligaţia de a anunţa īn termen de 3 zile lucrătoare agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă īn evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane.

(2) Angajatorii care refuză īncadrarea īn muncă, īn condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa īn termen de 3 zile lucrătoare agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă īn evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă īn termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărārii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare stabilite la art. 1 alin. (3), precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art. 25. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (3) ;

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2).

Art. 26. - Contravenţiile prevăzute la art. 25 se sancţionează după cum urmează:

a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1. 500 lei la 2. 500 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2. 500 lei la 5. 000 lei.

Art. 27. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 25 şi 26 se realizează de către organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 28. - (1) Dispoziţiile art. 25 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenţiile instituite īn conformitate cu prevederile art. 25 intră īn vigoare īn termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 29. - Sumele īncasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat.

Art. 30. - Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 31. - Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pānă la data de 31 decembrie 2018, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective īn condiţiile prevăzute de art. 2.

Art. 32. - Īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba prin hotărāre a Guvernului norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice şi a Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 36.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Dorin Constantin se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 202.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Demirel Spiridon īn funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Avānd īn vedere propunerea ministrului mediului şi schimbărilor climatice, īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1. 005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Demirel Spiridon se numeşte īn funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 203.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurenţiu Moise

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. H1/3.184 din 19 aprilie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 14.668/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Laurenţiu Moise exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 204.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii se numesc īn calitate de membri ai Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc următoarele persoane:

1. Cristinela Odeta Nestor, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;

2. Gheorghe Gabriel Gheorghe, vicepreşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;

3. Steluţa Claudia Oncică, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv;

4. Marcel Claudiu Scarlatache, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv;

5. Ionuţ-Sebastian Iavor, reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului - membru neexecutiv;

6. Dumitru Florian, reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru neexecutiv;

7. Ionuţ-Mircea Popescu, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru neexecutiv;

8. Mihaela Ioana Kaitor, reprezentant al Ministerului Culturii - membru neexecutiv;

9. Frederiek James Kolman, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru - membru neexecutiv.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 205.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care īşi īncetează parţial sau total funcţionarea (īnchideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013

 

Īn temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

 

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

 

Art. I. - Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care īşi īncetează parţial sau total funcţionarea (īnchideri) pentru perioada 2013-2020, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei Partea I, nr. 104 şi 104 bis din 21 februarie 2013, se completează după cum urmează:

- La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"f) de a īntocmi şi de a depune la autoritatea competentă documentaţia privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare cu maximum 90 de zile īnainte de data punerii īn funcţiune a instalaţiei nou-intrate. "

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 654.

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3. 420/2012

 

Avānd īn vedere Referatul nr. 164-861/DGSC din 10 aprilie 2013 īntocmit de Direcţia generală schimbări climatice,

īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 18 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, precum şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3. 420/2012, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 680 şi 680 bis din 1 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Īn cuprinsul procedurii, denumirea Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se īnlocuieşte cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice", iar sintagma "agenţie regională/ locală" se īnlocuieşte cu sintagma "agenţie judeţeană".

2. Anexa nr. 4 se modifică cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

ANTET

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

AUTORIZAŢIE Nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . .

privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

 

A.1. Date de identificare

A.1.1. Date de identificare ale operatorului (titularului)

Numele operatorului (titularului)

 

Forma de organizare a societăţii

 

Nr. de īnregistrare īn Registrul Comerţului

 

Cod unic de īnregistrare

 

Cont bancar

 

Banca

 

Adresa sediului social

Strada, numărul

 

Localitatea

 

Judeţul

 

Codul poştal

 

 

A.1.2. Date de identificare ale instalaţiei/instalaţiilor şi ale amplasamentului

Numele instalaţiei/instalaţiilor

 

Activitatea principală a instalaţiei

 

Categoria de activitate/activităţi din anexa nr. 1 la procedură1

 

Codul sub care operatorul a raportat date şi informaţii statistice:

1. Codul CAEN raportat pentru anul 2007, utilizānd clasificarea CAEN rev. 1.1

2. Codul CAEN raportat pentru anul 2010, utilizānd clasificarea CAEN rev. 2

 

Codul de identificare al instalaţiei din Registrul Unic Consolidat al Uniunii Europene

 

Punctul de lucru (amplasament)

 

Adresa amplasamentului

Strada, numărul

 

Localitatea

 

Judeţul

 

Codul poştal

 


1 Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3. 420/2012, cu modificările ulterioare.

 

A.1.3. Date privind situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului şi alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul autorizaţiei

Nr. autorizaţiei

Data emiterii

Emitent

Revizuire
(nr. şi dată)

Autorizaţie integrată de mediu

 

 

 

 

Autorizaţie de mediu

 

 

 

 

Situaţia alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră īn perioada 2013-2020

Alocare iniţială*

Din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate īn perioada 2013-2020

DA/NU

DA/NU

 


*Alocare stabilită prin Măsurile Naţionale de Implementare elaborate conform art. 11 din Directiva 2009/29/CE, notificate de Romānia la Comisia Europeană.

 

A.1.4. Informaţii privind emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Autorizaţie

Data emiterii

Motivul revizuirii

Ziua

Luna

Anul

 

Iniţială (nr. )

 

 

 

 

Revizuire I

 

 

 

 

Revizuire II

 

 

 

 

Revizuire. . . n

 

 

 

 

 

A.2. Durata de valabilitate a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 este valabilă atāt timp cāt activitatea desfăşurată de operator īn instalaţie se realizează la nivelul instalaţiei īn conformitate cu autorizaţia emisă conform procedurii.

Autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, īn termen de pānă la 5 ani de la īnceputul perioadei 2013-2020. Īn vederea realizării unor modificări planificate la nivelul instalaţiei, operatorul solicită autorităţii competente pentru protecţia mediului revizuirea autorizaţiei, conform prevederilor prezentei proceduri.

 

A.3. Date tehnice despre amplasamentul şi instalaţia/instalaţiile autorizată(e)

A.3.1. Scurtă descriere a amplasamentului şi a instalaţiei/instalaţiilor (fişa de prezentare)

Conform datelor din documentaţia prezentată.

 

A.3.2. Categoria activităţi şi instalaţiei

Se va completa de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului īn funcţie de activitatea/activităţile din anexa nr. 1 la procedură, care se desfăşoară la nivelul instalaţiei.

 

A.3.3. Date tehnice despre fiecare activitate identificată din anexa nr. 1 la procedură

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată īn instalaţie

Capacitatea proiectată a instalaţiei
(tone/zi, MW etc. )

UM

Perioada de funcţionare

Tipul de produs

Punct de descărcare a emisiilor

Referinţa pentru punctul de descărcare a emisiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.4. Combustibili/Materii prime şi materiale auxiliare a căror utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată īn instalaţie

Tipul combustibilului/materiei prime

Procesul care generează emisii de gaze cu efect de seră

Gazul cu efect de seră generat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Cerinţe legale privind obligaţiile operatorului

A.4.1. Cerinţe privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie.

 

A.4.2. Cerinţe privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se īntocmeşte de către operator pe baza planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a metodologiei de monitorizare aprobată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 12 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră īn conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Īn primul trimestru al fiecărui an consecutiv anului pentru care s-a realizat monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate īn anul precedent, verificat de către un verificator acreditat conform prevederilor legale īn vigoare īn domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020.

Īn cazul īn care īn primul trimestru al fiecărui an din perioadă raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră īn cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului operatorului la cont. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

 

A.4.3. Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Operatorul are obligaţia de a restitui, pānă cel mai tārziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă īn anul calendaristic anterior, prezentate īn raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale īn vigoare īn domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020.

 

A.4.4. Cerinţe privind informarea autorităţii competente pentru protecţia mediului asupra modificărilor la nivelul instalaţiei

Operatorul are obligaţia să informeze īn scris autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la orice modificări planificate la nivelul instalaţiei, care pot determina revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

 

 

Ministru,

. . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi prenumele)

. . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura şi ştampila)

 

 

Director general,

. . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi prenumele)

. . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura şi ştampila)

 

 

Şef serviciu

. . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi prenumele)

. . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura)

 

Īntocmit

. . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi prenumele)

. . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura)

 

RECTIFICARE

 

Īn cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1. 200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 207 din 11 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 7 alin. (4) lit. b), īn loc de: „conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro” se va citi: "conduitateritoriale@anfp.gov.ro".