MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 237/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

35. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

36. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

37. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 

38. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

39. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

40. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

21. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

11. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

173. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

564. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

861. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- la punctul 9 din „Componenţa Comisiei - membri titulari”, domnul deputat Ioan Adam, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular în locul domnului senator Viorel Chiriac;

- la punctul 1 din „Componenţa Comisiei - membri supleanţi”, domnul deputat Sorin Constantin Stragea, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru supleant în locul domnului deputat Ioan Adam.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Anexa se modifică astfel: la capitolul II „Membri supleanţi” punctul 3, domnului senator Bădălău Nicolae, membru al Grupului parlamentar al PSD, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii.

2. Componenţa nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- la secţiunea „Camera Deputaţilor”, domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 37.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Anexa se modifică astfel: la punctul 6, domnului senator Ilieşiu Sorin, membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii.

2. Componenţa nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 38.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- la punctul 3, doamnei deputat Gorghiu Alina Ştefania. membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii, iar domnul deputat Vreme Valerian, membru al Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al delegaţiei;

- la punctul 4, doamnei deputat Dumitru Ioana-Jenica, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 39.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Anexa se modifică astfel:

a) la punctul 2, domnului senator Popa Ion, membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii;

b) la punctul 4, domnului deputat Vreme Valerian, membru al Grupului parlamentar al PDL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii;

c) la punctul 5, domnului senator Olosz Gergely, membru al Grupului parlamentar al UDMR, îi încetează calitatea de membru al acestei delegaţii.

2. Componenţa nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17apnhe2013.

Nr. 40.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44,46 şi art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”

2. La articolul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se înfiinţează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:”.

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”

 

4. La anexă, punctele 10 şi 11 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

„10.

Igaş Constantin-Tratan

PDL

11.

Bâlu Marius

PDL”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Octavian Bot, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Aurelian Ionescu, aparţinând Grupului parlamentar al PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii în locul domnului deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin;

- domnul deputat Florin Mihail Secară, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

- domnul deputat Ştefan-Bucur Stoica, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 11.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc în activitatea curentă a operatorilor din transportul aerian care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă concurenţială şi care, până la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, nu aveau calitatea de autoritate contractantă,

ţinând cont de toate aceste precizări, precum şi de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, se impune iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b1) orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepţia transportatorilor aerieni.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Dan Lucian Vlădescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr.31.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drum urilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea reabilitării prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum naţional ce urmează a fi dat în administrare potrivit art. 1 îşi păstrează indicativul existent la data preluării, potrivit anexei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului care se transmite, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea reabilitării prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

Denumirea sectorului de drum care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare sectorul de drum

Persoana juridică la care se dă în administrare sectorul de drum

Lungimea sectorului de drum care se transmite şi poziţiile kilometrice

Nr. MFP

Drumul naţional DN6 km 85+485-86+300

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, C.U.I.-4652660

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

Lungime - 0,815 km

km 85+485-86+300

Suprafaţa - 7.335 mp

12165 parţial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 5,10,18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 4243/2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Poziţiile nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de paturi din unităţi sanitare publice şi private

 

4.

Bacău

3.438

 

5.

Bihor

3.782

 

 

 

 

 

10.

Buzău

2.162

 

 

 

 

 

18.

Galaţi

2.907

 

 

 

 

 

20.

Gorj

1.903

 

 

 

 

 

22.

Hunedoara

2.896

 

 

 

31.

Prahova

3.716

32.

Satu Mare

1.635

33.

Sălaj

1.064

 

 

 

38.

Tulcea

800

 

 

 

41.

Vrancea

1.337

 

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 564.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1.  - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 861.

 

ANEXA

 

SPRIJIN

acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”, cu finanţare de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379/5 din 28 decembrie 2006.

(2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 3. - Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis

 

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a operatorilor economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii Opoziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, în vederea realizării obiectivului general al Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, şi anume creşterea competitivităţii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.

Art. 5. - Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop creşterea competitivităţii produselor industriale prin sprijinul acordat operatorilor economici, de la bugetul de stat, pentru:

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;

b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;

d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stai pentru invenţii şi Mărci;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

 

CAPITOLUL III

Baza legală

 

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare, aşa cum s-a precizat la art. 4, precum şi entităţilor din infrastructura conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

Art. 8. - Prezenta schema de ajutor de minimis nu se aplică pentru:

a) ajutoarele în favoarea activităţilor de export către terţe ţări sau statele membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarele care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate.

 

CAPITOLUL V

Definiţii

 

Art. 9. - În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;

b) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente realizării activităţilor prevăzute la art. 5;

c) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia generală buget, financiar contabilitate;

d) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării (CE) nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003.

(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a două milioane euro;

e) rată de referinţă - este cea comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care a avut loc şedinţa Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, în care a fost acceptat proiectul;

f) Ghid - ghidul solicitantului - este documentul în care sunt prezentate toate informaţiile necesare accesării Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.

g) societate cooperativă1) - o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste;

h) societăţi în dificultate - întreprinderile definite conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.


1) Conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi

 

Art. 10. - (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative şi care îşi desfăşoară activitatea în România;

b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;

c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

f)să nu se afle în dificultate conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

g) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro;

h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;

j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;

k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la art. 5 lit. a)-c);

l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. e);

m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la art. 5 lit. h);

n) alte condiţii specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

(2) Beneficiarii activităţilor de la art. 5 sunt următorii:

a) pentru activităţile de la lit. a) şi d) - întreprinderi mari şi societăţi cooperative mari;

b) pentru activităţile de la lit. b), e), g) şi h) - micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi societăţi cooperative, indiferent de mărime;

c) pentru activităţile de la lit. c)- Întreprinderi mari, societăţi cooperative mari şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale;

d) pentru activităţile de la lit. f) pot fi şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc condiţiile de la alin. (1).

Art. 11. - Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, înainte de acordarea ajutorului de minimis. Comisia va asigura publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Criterii de eligibilitate a proiectelor

 

Art. 12. - Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 5;

b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;

e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la art. 5 trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:

- 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f);

- 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);

- 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);

f) să se încadreze în condiţiile specificate în contractul de finanţare.

 

CAPITOLUL VIII

Criterii de selecţie a proiectelor

 

Art. 13. - Evaluarea şi selecţia proiectelor se vor efectua de către Comisie, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului economiei. Condiţiile de eligibilitate ale solicitanţilor şi criteriile de eligibilitate ale proiectelor sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 şi vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL IX

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 14. - (1) Măsurile de sprijin se acordă în baza unei cereri de finanţare, însoţită de documentele solicitate şi prezentate în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri bugetare.

(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis şi caracterul de minimis al acestuia2).


2) Aşa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

 

Art. 15. - În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate exclusiv proiectele care au ca obiect activităţile menţionate la art. 5.

Art. 16. - Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, aşa cum este prevăzut la art. 12, este de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)- f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.

Art. 17. - (1) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis trebuie să facă dovada unei contribuţii de - 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 70% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 55% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) - din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contribuţie asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, într-o formă liberă de ajutor de stat şi confirmată printr-o declaraţie pe propria răspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.

(2) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

Art. 18. - (1) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie şi au fost consemnate în contractul de finanţare dintre Ministerul Economiei şi beneficiar şi au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.

(3) Ajutoarele plătibile în mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite şi, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis

 

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.

(2) Comisia va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) Comisia va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, dată de beneficiar.

Art. 20. - Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Dacă acest cumul conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.

 

CAPITOLUL XI

Cheltuielile eligibile

 

Art. 21. - (1) Programul finanţează cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile menţionate la art. 5, numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:

1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2001 şi ISO TS 16949:2002) se finanţează:

a) activităţi legate de instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditori intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) tehnica de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor;

d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

2. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005) se pot acoperi cheltuieli privind;

a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) tehnica de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiza a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare negociat cu Agenţia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu;

d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

3. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS [conformarea cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS]:

a) costurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei;

b) cheltuielile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul consultativ EMAS.

4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei (conformarea cu SR OHSAS 18001:2008 şi ISO CEI 17799:2005) se acoperă cheltuieli pentru:

a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;

d) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societăţii în cerinţele standardelor respective, ce vor fi detaliate în Ghid;

e) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se acoperă cheltuieli privind:

a) achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;

b) compartimentări în spaţii existente, placări cu gresie şi faianţă, izolaţii, climatizare, instalaţii aferente funcţionării laboratorului (apa, aer, gaze, electricitate);

c) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;

d) conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO 17025:2005 în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).

6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se acoperă cheltuieli legate de:

a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;

b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;

c) costurile cu tehnica de calcul necesară producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;

d) cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul  produselor supuse verificării dacă acestea sunt distruse în timpul testării;

e) consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;

f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se acoperă cheltuieli legate de:

a) asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;

b) cheltuieli de construcţii-montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi;

c) asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.

8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se acoperă cheltuieli legate de;

a) activităţi de documentare şi pregătirea datelor;

b) consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor (dacă este cazul).

9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se acoperă cheltuieli legate de:

a) pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;

b) costuri legate de prezentarea produselor (mobilier specific, calculator, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, cameră video).

10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se acoperă cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe.

(2) Toate cheltuielile eligibile vor f considerate fără TVA.

 

CAPITOLUL XII

Durata de aplicare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 22. - Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

 

CAPITOLUL XIII

Bugetul schemei de ajutor de minimis

 

Art. 23. - Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 8.000.000 lei. Repartiţia estimativă pe ani este următoarea:

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Anul

Suma prevăzută

1.

2013

8.000.000

2.

TOTAL:

8.000.000

 

Art. 24. - Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis de finanţare este 1.100.

 

CAPITOLUL XIV

Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 25, - Comisia este responsabilă de administrarea prezentei scheme de ajutor de minimis, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzătoare pentru buna ei desfăşurare, sub coordonarea Ministerului Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis.

Art. 26. - Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:

a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;

b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;

c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare;

d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;

e) selecţia proiectelor de către Comisie;

f) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;

g) demararea implementării proiectelor;

h) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însoţită/e de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/e;

i) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Direcţia politici industriale şi Direcţia generală buget, financiar contabilitate, numai pe bază de documente justificative şi după verificarea cheltuielilor;

j) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale;

k) verificarea la operatorii economici beneficiari a implementării proiectelor, conform prevederilor contractuale.

Art. 27. - Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul va depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate, menţionate în Ghidul solicitantului.

Art. 28. - (1) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că sunt îndeplinite condiţiile pentru a nu fi considerat societate în dificultate, conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.

(2) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Administratorul schemei are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis.

(3) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul ce a fost depus spre finanţare.

Art. 29. - Detalierea modalităţii de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis se va realiza prin Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

Art. 30. - Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative va fi anunţată pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei,

 

CAPITOLUL XV

Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

 

Art. 31. - Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

Art. 32. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitara şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 33. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 34. - (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 35. - Pe baza unei cereri scrise furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 36. - Comisia are obligaţia de a pune la dispoziţia Direcţiei generale buget, financiar contabilitate, în formatul şi în termenul solicitat de către aceasta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 32-35.


3) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Unitatea de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţia

Cuantumul subvenţiei aprobate (lei)

1.

Fundaţia Hospice „Casa Speranţei”

Centrul de zi

Suma de 136.500 lei pentru un număr mediu lunar de 65 beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar

2.

Fundaţia Hospice „Casa Speranţei”

Unitate de îngrijiri la domiciliu

Suma de 162.720 lei pentru un număr mediu lunar de 113 beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar

3.

Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

Centrul de zi

Suma de 50.400 lei pentru un număr mediu lunar de 24 beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar