MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 228/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Sāmbătă, 20 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

23. - Hotărāre privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

34. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 137 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 

Decizia nr. 143 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă īn unităţile de īnvăţămānt preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, precum şi a dispoziţiilor anexei nr. 1 la acelaşi ordin

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

164. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotărārea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus”, „Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orşova”, „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova}”

 

171. - Hotărāre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru anul 2013 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, īncadrate prin raport de expertiză tehnică īn clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

681. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romāneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMĀNIEI

 

8. - Circulară privind ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2013

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie īn componenţa nominală prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Africa de Sud

 

Preşedinte:

Klįrik Lįszló-Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

Vicepreşedinte:

Daea Petre, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Niţă Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Tabugan Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Benga Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Florea Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Eparu Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Frătean Petru-Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Silistru Doina, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Chirteş Ioan-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicolescu Theodor-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cristian Horia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Atanasiu Teodor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicoară Marius-Petre, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Paul Maria-Andreea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Baian Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Pereş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Burlacu Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Cioată Cezar, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Dumitru Georgică, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Australia

 

Preşedinte:

Bejinariu Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Marian Ion Cristinel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Crāciunescu Grigore, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Andea Petru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cristea Aurelia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Grindeanu Sorin Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mihăilescu Ion Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Khraibani Camelia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vālcov Darius-Bogdan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Bumbu Octavian-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Zamfir Danel-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicolescu Theodor-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Oros Nechita-Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Manea Victor Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Rogojan Mihai-Cipiran, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Bogdănici Camelia Margareta, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Secară Florin Mihail

Grupul parlamentar al PDL

 

Grecea Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Antal Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Marocico Ion, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria

 

Preşedinte:

 

 

Vicepreşedinte:

Nistor Vasile, senator

Grupul parlamentar al PC

Secretar:

Băişanu Ştefan Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mitrea Manuela, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mitrea Miron-Tudor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chirvāsuţă Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Harbuz Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Enache Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Fifor Mihai-Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Oros Nechita-Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cazan Mircea-Vasile, deputat Barbu

Grupul parlamentar al PNL

 

Daniet-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Pasca Liviu-Titus, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Man Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Sămărtinean Cornel Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Flutur Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Condurăţeanu Răzvan Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Iacob-Ridzi Monica-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Marko Attila Gabor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei

 

Preşedinte:

Dusa Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Anuşca Roxana-Florentina, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Andronescu Ecaterina, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Adam Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciolacu Ion Marcel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Emacu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Petrea Dorin-Silviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Podaşcă Gabriela-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Geoana Mircea-Dan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Silaghi Ovidiu-Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Secăşan Iosif, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Grigoraş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Urcan Ionaş-Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Popescu Florin Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Popa Nicolae Vlad, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Ciuhodaru Tudor, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Codīrlă Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Mārton Įrpįd-Francisc, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Ionescu Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei

 

Preşedinte:

Dragnea Nicolae-Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Ţapu Nazare Eugen, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Ştefănescu Elena Cătălina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Plumb Rovana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ştefan Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Petrache Adrian-Alin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rădulescu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Aracaş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Moga Nicolae. senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Mironescu Răzvan Horia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dolha Nechita Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Pasca Liviu-Titus, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Neculoiu Marius, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Popescu Dan-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Udrişte Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Tise Alin-Păunel, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Tararache Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Dragomir Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Vegh Alexandru, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Dumitru Georgică, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria

 

Preşedinte:

Nicolae Florian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Geantă Florian Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Sefer Cristian-George, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Simionescu Adrian Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Martin Eduard-Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Babuş Radu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cosma Vlad-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Delureanu Virgil, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mutu Gabriel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Stuparu Timotei, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Calotă Florică Ică, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ruşanu Dan Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Stroe Ionuţ Marian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Uiescu Lucian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Atanasiu Teodor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Culeţu Dănuţ, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Marian Dan-Mihai, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Bucur Constanţi n-Alin, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Korodi Attila, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Mircovici Niculae, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada

 


Preşedinte:

Frătean Petru-Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Pārgaru Ion, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Drăghici Sonia-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Arsene Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cernea Remus-Florinel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bănicioiu Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cosma Vlad-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Moţ Emil Constantin Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Severin Georgică, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ispir Raluca-Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Chirteş Ioan-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Săpunaru Nini, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Atanasiu Teodor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Roman Cristian-Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Boghicevici Claudia, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Rădulescu Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Fonta Nuţu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Mincă Liliana, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Cseke Attila-Zoltįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Neagu Mihai, senator

Grupul parlamentar al PC

 

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă

 

 

Preşedinte:

Saghian Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Nica Nicolae-Ciprian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Boeriu Valeriu-Victor, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Petrescu Petre, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Solomon Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Victor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Andea Petru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Benga Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mutu Gabriel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Teodorescu Ioan-Fiorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Rusu Valentin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Stroe Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Chiţoiu Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Teodorescu Cătălin-Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Vreme Valerian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Pereş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Melinte Ion, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Smarandache Miron-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Olosz Gergely, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Merka Adrian Miroslav, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

 

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză

 


Preşedinte:

Motoc Octavian, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Ciucă Liviu Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PC

Secretar:

Petric Octavian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Vasilescu Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudose Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Hrebenciuc Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Necula Cosmin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Neacşu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Sārbu Ilie, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Nicula Vasile-Cosmin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cozmanciuc Comeiiu-Mugurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Doboş Anton, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Marcu Viorica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ehegartner Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ionescu George, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Udrea Elena Gabriela, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Blaga Vasile, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Adam Luminiţa Pachel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Barbu Tudor, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Szabo Odon, derjutat

Grupul parlamentar al UDMR

 

10. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru

 

 

Preşedinte:

Popa Octavian-Marius, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Chiriac Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Puşcaş Iacob, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Popeangă Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Uricec Eugen Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stragea Sorin Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Delureanu Virgil, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Florea Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Drăghici Sonia Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Federovici Doina-Elena, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciurariu Florin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Donţu Mihai-Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Boeriu Valeriu-Victor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Popa Mihaela, senator

Grupul parlamentara! PNL

 

Gheorghe Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Militaru Lucian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Boagiu Anca-Daniela, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Popescu Comeliu, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Pelican Dumitru, senator

Grupul parlamentar al PC

 

Erdei D. Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

11. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea

 


Preşedinte:

Cupşa Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Vasilescu Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Ochi Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Ciobanu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nicolicea Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Petric Octavian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rădulescu Cătălin-Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Marcoci Vlad, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Geoană Mircea-Dan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Crăciunescu Grigore, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cocei Erland, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ardelean Ben-Oni, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Neculoiu Marius, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Gurzău Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Udrea Elena Gabriela, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Todiraşcu Valeriu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Deaconu Minai, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Cioată Cezar, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Molnįr Zsolt, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Croaţia

 

Preşedinte:

Ghera Giureci SIobodan, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Vicepreşedinte:

Cătaniciu Steluţa-Gustica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Teodorescu Cătălin-Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Drăghici Mircea Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stanciu Zisu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Căprar Dorel-Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciobanu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Grindeanu Sorin Minai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Măduţa Flavius-Luigi, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Pavel Marian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Greblă Toni, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Gorghiu Alina Ştefania, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Lupu Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Păran Dorin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Oprea Mario-Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Pistru-Popa Eusebiu-Manea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Isăilă Marius Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Fenechiu Cătălin-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Solomon Antonie, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Mįte Andrįs-Levente, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

 

13. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei

 


Preşedinte:

Bărbulescu Daniel Ionuţ, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Hulea Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Palaşcă Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Nichita Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciofu Tamara Dorina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Răţoi Neculai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stanciu Anghel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Covaci Dorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mazăre Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Marian Vaier, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cherecheş Florica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Fenechiu Relu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dobriţoiu Corneliu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Stoica Mihaela, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Dascălu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ungureanu Mihai-Răzvan, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Nicuiescu Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Borbely Lįszló, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Avram Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

14. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia

 

 

Preşedinte:

Gheorghe Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Marin Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Dincă Mărinică, senator

Grupul parlamentar al PDL

Membri;

Iriza Scarlat, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocanu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dolineaschi Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Iacoban Sorin Avram, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Ioan Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stan Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mohanu Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Nicolae Şerban, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Gireadă Dumitru-Verginel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Şoptică Costel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Enea Constantin-Cosmin, deputat

Crupul parlamentar ai PNL

 

Tătaru Nelu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Tomoiagă Ştefan-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ialomiţianu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ciobanu Liliana, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Klįrik Lįszló Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Irimie Vicenţiu Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

 

15. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda

 


Preşedinte:

Nistor Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Erdei-Doloczki Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Secretar:

Deneş Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Buicu Comeliu Florin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Eparu Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vasilică Radu Costin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Manolache Marius, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Badea Leonardo, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Donţu Ovidiu-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cherecheş Florica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Guran Virgil, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Marcu Viorica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Culeţu Dănuţ, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Cupă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Florian Daniel Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Oajdea Vasile-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Jipa Florina-Ruxandra, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Diniţă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

 

16. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză

 

 

 

Preşedinte:

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton, Senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Popa Florian, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Banias Mircea Marius, senator

Grupul parlamentar al PC

Membri:

Drăghici Damian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Chelaru Ioan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Constantinescu Florin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Croitoru Cătălin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cordoş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumitrescu Cristian-Sorin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Coca Laurenţiu Florian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudor Doina-Anca, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Denes Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Boboc Cătălin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Niţu Remus Daniel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Dinică Mărinică, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Volosevici Andrei-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Rădulescu Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Vochiţoiu Haralambie, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Ioniţă Dan-Aurel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Markó Bela, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

 

17. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Naţională

 


Preşedinte:

Marcu Nicu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Pāslaru Florin Costin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Preda Cezar Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chiriţă Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Niţă Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nica Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tătaru Florin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bucura-Oprescu Simona, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chirvăsuţă Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dobre Victor Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Budurescu Daniel-Stamate, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Anuşca Roxana-Florentina, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Roman Petre, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ardeleanu Sanda-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Paleologu Theodor, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Hulea Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Anghel Gabriela-Lola, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Kerekes Kįroly, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Vainer Aurel, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

18. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

 

Preşedinte:

Tătaru Nelu, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Grama Horia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Bogdănici Camelia Margareta, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Ciocan Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nassar Rodica, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Niţă Emil, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocanu Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roşea Lucreţia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bădălău Niculae, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Durut Aurel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Scutaru Adrian-George, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Becali George, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ilieşiu Sorin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Secăşan Iosif, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Secară Florin Mihail, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Isăilă Marius Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Popa Radu Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Mocioi Niculina, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Erdei-Doloczki Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Zisopol Dragoş, deputat

Grupul parlamentar al minorităţi lor naţionale

 

19. Grupul parlamentar de prietenie cu India

 


Preşedinte:

Birchall Ana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Andronache Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Dalca Ştefan-Petru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

DTrzu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dima Toader, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Peia Ninel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Buicu Comeliu Florin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Intotero Natalia-Elena, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chiriac Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Oprea Ştefan-Radu, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Teju Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ţigăeru Roşea Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Palăr Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ehegartner Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Popa Ion, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Vizitiu Sergiu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Tise Alin-Păunel, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Dumitru Ovidiu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Fejer Lįszlo Odon, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Nistor Vasile, senator

Grupul parlamentar al PC

 

20. Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda

 

Preşedinte:

Peia Ninel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Căprar Dorel-Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Potor Călin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Iane Ovidiu-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rădulescu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Pană Adriana-Doina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Suciu Vasile-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şova Dan-Coman, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Tămagă Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Orban Ludovic, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicolăescu Gheorghe-Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Pardău Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Zamfir Daniel Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Rădulescu Romeo, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Gunia Dragoş-Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Boagiu Anca-Daniela, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Chebac Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Rotaru Răzvan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Bonis Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Grăpini Maria, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

21. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islanda

 


Preşedinte:

Smarandache Miron-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Isăilă Marius Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Laza Matiuţă Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Dragomir Viorel Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Axente Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumitrache Ileana Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Sava Andrei Valentin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stanciu Zisu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mihăilescu Ion Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tătaru Dan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Teodorovici Eugen-Orlando, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Chirteş Ioan-Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cherecheş Florica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Galan Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nasta Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Mora Įkos-Daniel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Nazare Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Purec Ion-Simeon, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Pataki Csaba, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Mihai Cristian Dănuţ, senator

Grupul parlamentar al PC

 

22. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel

 

Preşedinte:

Vlase Petru Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Iacob-Ridzi Monica-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Nicolae Şerban, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Ciolacu Ion Marcel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Hrebenciuc Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Necula Cosmin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Raducanu Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Resmeriţă Cornel Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tătaru Dan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Gavrilescu Graţiela Leocadia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Surugiu Iulian-Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Alexe Florin-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Chiuariu Tudor-Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Bogdānici Camelia-Margareta, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Gunia Dragoş-Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Dincă Mărinică, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Purec Ion-Simeon, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Biro Rozalia-Ibolya, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Vainer Aurel, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

23. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană

 


Preşedinte:

Neculoiu Marius, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Bota Marius-Sorin-Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Gliga Vasile-Ghiorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Itu Cornel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vlădoiu Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rădulescu Cătălin-Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ghiveciu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocioalcă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Federovici Doina-Elena, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Surdu Raluca, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Chirteş Ioan-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Silaghi Ovidiu-Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Popescu Dumitru-Dianr. senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Vladu Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Sămărtinean Cornel Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Florian Daniel Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Caloianu Mărio Ernest, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Dumitru foana-Jenica, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Kerekes Kįroly, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Grosaru Mircea, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

24. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia

 

Preşedinte:

Mihăilescu Petru-Şerban, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Manda Iulian-Claudiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Neagu Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri;

Petrache Adrian-Alin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ponta Victor-Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Răducanu Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vlase Petru Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stan Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Savu Daniel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Surugiu Iulian-Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Niculae Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Zlati Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Crăciunescu Grigore, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tinel Gheorghe, deputat

Crupul parlamentar ai PDL

 

Udrişte Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Rogojan Mihai-Ciprian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Murgu Neagu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Şcheau Ion, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Fejér Lįszló Ödön, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Anghel Cristiana-lrina, senator

Grupul parlamentar al PC

 

25. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Letonia

 


Preşedinte:

Tomac Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Ungureanu Mihai-Răzvan, senator

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Dragomir Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Săvoiu Ionuţ-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Frăticiu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Diaconu Mihai-Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Matei Călin Vasile Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cernea Remus-Florinel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bălan Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Valeca Şerban-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Voinea Florea, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cocei Erland, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Costin Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Teju Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Varujan Vosganian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Urcan Ionaş-Florīn, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Popa Constantin, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Tįnczos Bārna, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Tănăsescu Claudiu-Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

26. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania

 

Preşedinte:

Popescu Comeliu, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Antal Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Secretar:

Pereş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PDL

Membri;

Zaharcu Neviser, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bleotu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Drăghici Sonia-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Babuş Radu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Boboc Valentin-Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cristea Aurelia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bădălău Niculae, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Bodog Florian-Dorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Simedru Dan-Corolan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Donţu Mihai-Aurel, deputat

Crupul parlamentar ai PNL

 

Popa Mihaela, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Cāmpeanu Mariana, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Lubanovici Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Roman Cristian-Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Anghel Gabriela Lola, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Drăguşanu Vasile-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

27. Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg

 


Preşedinte:

Bucur Constantin-Alin, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Cristea Victor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Iriza Scarlat, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Boboc Valentin-Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dragomir Viorel Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bălan Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nicolicea Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Teodorovici Eugen-Orlando, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Corlăţean Tltus, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Calimente Mihăiţă, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Roman Petre, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ştirbu Gigel-Sorinel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Păran Dorin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Barbu Daniel-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Militaru Lucian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Stoica Mihaela, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Popa Nicolae Vlad, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Codīrlă Liviu. deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Manolescu Oana, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

Giurescu Dinu, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

28. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Malta

 

Preşedinte:

Condurăţeanu Răzvan Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Toader Mircea Nicu, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Biro Rozalia-Ibolya, senator

Grupul parlamentar al UDMR

Membri:

Popescu Dumitru Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Manda Iulian-Claudiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Măduţa Fiavius-Luigi, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Gliga Vasile-Ghiorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Moţ Emil Constantin Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ochi Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Durut Aurel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Federovici Doina-Elena, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Tuşa Adriana-Diana, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Motreanu Dan-Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Doina Mircea, deputat

Crupul parlamentar ai PNL

 

Ghişe Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Luchian Ion, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Geantă Florian Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Boagiu Anca-Daniela, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Seres Denes, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Deaconu Minai, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

29. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 


Preşedinte:

Zgonea Valeriu Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Bodea Cristian Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Calcan Valentin-Gigel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Moldovan Carmen Ileana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tīlvăr Angel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Georgian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Steriu Valeriu-Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ghiţă Sebastian Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şova Dan-Coman, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cherecheş Florica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicolescu Theodor Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Obreja Marius Lucian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Luchian Ion, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Stoica Ştefani-Bucur, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Rădulescu Romeo, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ungureanu Mihai-Răzvan, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Dumitru Ovidiu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Moisii Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Keiemen Attila Béla Lįszló, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Constantin Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

30. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei

 

Preşedinte:

Donţu Ovidiu-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Dobra Dorin Mircea, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Cristea Aurelia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri;

Iancu Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nosa Iuliu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tiuch Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Zaharcu Neviser, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stan Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocanu Victor, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Guran Virgil, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nasta Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ghişe Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ionescu George, deputat

Crupul parlamentar ai PDL

 

Vreme Valerian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Cadăr Leonard, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Blănariu Valentin, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Blăjuţ Viorel-Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Pataki Csaba, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Florea Damian, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

31. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă

 


Preşedinte:

Movilă Petru, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Longher Ghervazen, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Secretar:

Mīrza Gavril, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Marin Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nechita Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şimon Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Doiineaschi Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Traicu Rodin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Liviu-Marian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Butunoi Ionel-Daniel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Săpunaru Nini, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Gorghiu Alina Ştefania, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Surdu Raluca, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cristina Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ţapu Nazare Eugen, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Gudu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Todiraşcu Valeriu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Blăjuţ Viorel-Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Coste Marius, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Vegh Alexandru, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

32. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză

 

Preşedinte:

Cotescu Marin-Adrănel, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Călin Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Mihăilă Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Diaconu Mihai-Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Daea Petre, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Manda Iulian-Claudiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocioalcă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Plumb Rovana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Anghel Adrian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Drăghici Damian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Doboş Anton, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Surdu Raluca, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Zisu Ionuţ-Elie, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Cristina Ioan, senator

Crupul parlamentar ai PNL

 

Popescu Florin Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Paşcan Marius, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Nistor Marioara, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Ciobanu Liliana, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

LįszlóAttila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Negruţ Cornelia, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

33. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă

 


Preşedinte:

Vizitiu Sergiu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Paşcan Marius, senator

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Ciubotaru Lucian-Manuel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Dobre Mircea-Titus, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dīrzu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Baltă Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudorie Violeta, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

NistorLaurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Intotero Natalia-Elena, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Coca Laurenţiu Florian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Lazăr Sorin-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Anton Marin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Bot Octavian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dobra Dorin-Mircea, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Bodea Cristian Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Bogdănici Camelia-Margareta, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Grecea Maria, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Agrigoroaei Ionel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Seres Denes, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Merka Adrian Miroslav, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

34. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

 

Preşedinte:

Oprea Dumitru, senator

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Belacurencu Trifon, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Rotam Răzvan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri;

Vulpescu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Marcoci Vlad, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Gust-Băloşin Florentin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Frătīciu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stativă Irinel-Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mazilu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mutu Gabriel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Taloş Gheorghe-Mirel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Thuma Hubert Petru Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Pāran Dorin, senator

Crupul parlamentar ai PNL

 

Boeriu Valeriu-Victor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Popescu Dan-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Andronache Gabriel, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Oajdea Vasile-Daniei, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Mįté Andras-Levente, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Ionescu Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

35. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

 


Preşedinte:

Zamfir Daniel-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Bleotu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Pocora Cristina-Ancuţa, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Găină Mihăiţă, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Axente Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dīrzu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Pană Adriana-Doina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dragnea Nicolae-Liviu, deputat

Grupul parlamentara! PSD

 

Badea Leonardo, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Saghian Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ţīmpău Radu Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Niculae Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Niţu Remus Daniel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Movilă Petru, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Bode Lucian-Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Baiu Marius, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Mihai Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Bujor Dumitru-Marcel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Seres Denes, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Negruţ Cornelia, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

36. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei

 

Preşedinte:

Cordoş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Nasta Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

lane Ovtdiu-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri;

Baltă Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dima Toader, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vulpescu ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tabugan Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudorache Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Anghel Adrian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Silaghi Ovidiu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Berci Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ciurariu Florin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Luchian Ion, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Toader Mircea Nicu, deputat

Crupul parlamentar ai PDL

 

Boghicevici Claudia, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Rogojan Mihai-Ciprian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Comşa Cornel George, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Vochiţoiu Haralambie, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Antal Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Irimie Vicenţiu-Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

37. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia

 


Preşedinte:

Neacşu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Mora Įkos-Daniel, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Firea Gabriela, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Adăscăliţei Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Peia Ninel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Iacoban Sorin Avram, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Podaşcă Gabriela-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumitrescu Cristian-Sorin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Gerea Andrei Dominic, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dragomir Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tudor Doina-Anca, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Pistru-Popa Eusebiu-Manea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Man Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Chiru Gigi Christian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Tănase Răzvan-Ionuţ, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Vasiliev Marian, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Amet Varol, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

Ibram Iusein, deputat

Grupul parlamentar a! minorităţilor naţionale

 

Durbacă Eugen, senator

Grupul parlamentar al PC

 

38. Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria

 

 

Preşedinte:

Szabó Ödön, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Vicepreşedinte:

Roman ban Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Calotă Florică Ică, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Bogdan Gheorghe-Dănuţ, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Matei Călin Vasile Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Sturzu Mihai-Răzvan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Manolache Marius, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mazilu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Firea Gabriela, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Hellvig Eduard-Raul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Varga Lucia Ana, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Marcu Nicu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Obreja Marius Lucian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Laza-Matiuţa Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ionescu George, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Igaş Traian-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Fenechiu Cătălin-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Sefer Cristian-George, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Firczak Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

39. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Albania

 


Preşedinte:

Chirvăsuţă Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Manolescu Oana, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Secretar:

Canacheu Costică, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Roman Victor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nichita Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Răţoi Neculai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Popa Florian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Bădălău Niculae, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Caii mente Mihăiţă, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dobre Victor Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicoară Marius-Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Igaş Traian-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Ciuhodaru Tudor, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Melinte Ion, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Moldovan Iosif, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

40. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeria Democratică şi Populară

 

 

Preşedinte:

Paleologu Theodor, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Ghişe Ioan, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Popa NicoSae Vlad, senator

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Emacu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dragnici Mircea Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bărbulescu Daniel Ionuţ, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Traicu Rodin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Severin Georgică, senator

Grupul parlamentara! PSD

 

Bodog Florian-Dorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ispir Raluca-Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tămāian Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Haşotti Puiu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Melinte Ion, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Lovescu Ioan, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

41. Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia şi Herţegovina

 

Preşedinte:

Pardău Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinta:

Enache Marian, deputat

Crupul parlamentar ai PSD

Secretar:

Miron Vasilica-Steliana, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

PetracheAdrian-Alin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Uricec Eugen Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciofu Tamara Dorina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Croitoru Cătălin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Durut Aurel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Alexe Costel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Grigoraş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Cāmpeanu Mariana, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Iliută Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Blaga Vasile, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Murgu Neagu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Gvozdenovici Slavomir, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

42. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt

 

Preşedinte:

Mocanu Victor, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Bónis Istvįn, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Secretar:

Dumitrescu Florinel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Harbuz Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dusa Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nica Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudose Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mitu Augustin-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ursărescu Dorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Neagu Nicoiae, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ardelean Ben-Oni, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ardeleanu Sanda-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Badea Viorel-Riceard, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Dalca Ştefan-Petru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

43. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al Iordaniei

 

Preşedinte:

Verestoy Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

Vicepreşedinte:

Dobrinescu Traian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Covaci Dorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Mitrea Manuela, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mitrea Miron-Tudor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Voicu Mădălin-Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rotam Ion, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Stuparu Timotei, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Enca Constantin-Cosmin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Galan Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cāmpeanu Mariana, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Vladu Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Volosevici Andrei-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Niculescu Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Păunescu Teiu, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

44. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libaneză

 


Preşedinte:

Nassar Rodica, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Anghel Cristiana-lrina, senator

Grupul parlamentar al PC

Secretar:

Bot Octavian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Neacşu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chiriţă Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Khraibani Camelia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Suciu Matei, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Silistru Doina, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dragomir Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Burlea Marin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Chiuariu Tudor-Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Nazare Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Blaga Vasile, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Popa Radu Minai, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Tānase Răzvan-Ionuţ, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

45. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia

 

Preşedinte:

Stancu Ionel, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Vicepreşedinte:

Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Popa Mihaela, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Pāslaru Florin Costin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Munteanu Ioan

Grupul parlamentar al PSD

 

Itu Cornel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Croitoru Cătălin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumitrescu Cristian-Sorin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Chiţoiu Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Motreanu Dan-Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicolae Alexandri, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Canacheu Costică, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Igaş Traian-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Mincă Liliana, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Dumitru Ioana-Jenica, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

46. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc

 

Preşedinte:

Grapă Sebastian, senator

Grupul parlamentar ai PNL

Vicepreşedinte:

Sārbu Ilie, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Popescu Dumitru-Dian, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Nicolae Florian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stanciu Anghel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bucura-Oprescu Simona, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Rizea Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Andronescu Ecaterina, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Nistor Gheorghe-Vlad, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Burlea Marin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Schelean Valeria Diana, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ghillea Găvrilă, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Murgu Neagu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Hulea Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Niţă Minai, senator

Grupul parlamentar al PC

 

47. Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru

 

Preşedinte:

Ursărescu Dorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Mitu Augustin-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Moldovan Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PC

Membri:

Stragea Sorin Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Ioan Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Avram Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciocan Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Filip Petru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Tocuţ Dan-Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Boeriu Valeriu-Victor, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Militaru Lucian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Dincă Mărinică, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Dumitru Ovidiu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Stoica Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Kereskenyi Gįbor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

48 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia

 

Preşedinte:

Ardelean Ben-Oni, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Ciobanu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Stragea Sorin Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Adam Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vlădoiu Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Lazăr Sorin-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Suciu Matei, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Pīrgaru Ion, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cristian Horia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Oprea Mario-Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Stănişoară Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Badea Viorel-Riceard, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Moisil Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Şcheau Ion, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Gvozdenovici Slavomir, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

 

49. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană

 


Preşedinte:

Solomon Antonie, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Popa Constantin, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Korodi Attila, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Membri:

Petrea Dorin-Silviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocan u Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumitrache Ileana Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stănescu Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Voinea Florea, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Pop Liviu-Marian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Gerea Andrei Dominic, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dobre Victor Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Grigoraş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ilieşiu Sorin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Movilă Petru, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Ariton Ion, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

50. Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă

 

 

Preşedinte:

Ştefan Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Ehegartner Petru, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar.

Arsene Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Ştefănescu Elena Cătălina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dolineaschi Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Aracaş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Moga Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Scutaru Adrian-George, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Neagu Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Gudu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Cadăr Leonard, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Vochiţoiu Haralambie, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Klărik Lįszló Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Ignat Miron, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

51. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană

 

Preşedinte:

Bereanu Neculai, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Dascălu Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Roşea Lucreţia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Tătaru Florin-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tudoric Violeta, deputat

Grupul parlamentai al PSD

 

Niţă Emil, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mazăre Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Anton Marin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ruşanu Dan Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Haşotti Puiu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Burlea Marin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Murgu Neagu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Fonta Nuţu, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Ariton Ion, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Kelemen Atilla Bela Lįszló, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

52. Grupul parlamentarele prietenie cu Ucraina

 

Preşedinte:

Diniţă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PC

Vicepreşedinte:

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Marocico Ion, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Membri:

Pop Georgian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Sava Andrei Valentin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Găină Mină iţă, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Marian Vaier, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Bereanu Neculai, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Băişanu Ştefan Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Popa Octavian-Marius, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Iliescu Lucian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Lubanovici Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Marian Dan-Mihai, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Chebac Eugen, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Coman Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

53. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Arabiei Saudite

 

 

Preşedinte:

Mitrea Miron Tudor

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Raeţchi Ovidiu Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PC

Secretar:

Rădulescu Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Iriza Scarlat, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Marin Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Toma Ion, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dumbrăvanu Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Lupu Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Boboc Cătălin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Burlacu Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

54. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Argentina

 

Preşedinte:

Mitrea Manuela, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Creţu Gabriela, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Nechita Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Nica Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Zlati Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cupşa Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Neculoiu Marius, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Cupă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Caloianu Mărio Emest, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Lįszló Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

55. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Armenia

 


Preşedinte:

Vlădoiu Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Varujan Vosganian, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Anton Marin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Pāslaru Florin Costin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bucura-Oprescu Simona, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bota Marius-Sorin-Ovidiu, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Şoptică Costel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Marian Dan-Mihai, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Ioniţă Dan-Aurel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Pambuccian Varujan, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

56. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan

 

Preşedinte:

Iancu Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Nicolae Alexandri, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Rizea Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

lordache Florin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Coca Laurenţiu Florian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Uioreanu Elena-Ramona, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dumitrescu Iulian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Chiru Gigi Christian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Stoica Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Ibram Iusein, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

57. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Bahrein

 

Preşedinte:

Munteanu Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Niţă Emil, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Motoc Octavian, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Petrescu Petre, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Calcan Valentin-Gigel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciubotaru Lucian-Manuel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dobre Victor Paul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Iliuţă Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Fejer Lāszto Odon, deputat Neţoiu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al UDMR Grupul parlamentar al PP-DD

 

58. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Belarus

 

Preşedinte:

Ignat Miron, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Vicepreşedinte:

Nosa Iuliu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Bumbu Octavian-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Simionescu Adrian Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Birchall Ana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tocuţ Dan-Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Motoc Octavian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Voicu Mihai Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Florian Daniel Cristian, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Bujor Dumitru-Marcel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

59. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Plurinaţional al Boliviei

 


Preşedinte:

Păunescu Teiu, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Rogojan Mihai-Ciprian, senator

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Calotă Florică Ică, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Adam Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciofu Tamara Dorina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roşea Lucreţia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chelaru Ioan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Almăjanu Marin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nicoară Marius Petre, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Korodi Attila, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

60. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile

 

Preşedinte:

Cazan Mircea-Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Tānczos Bārna, senator

Grupul parlamentar al UDMR

Secretar:

Stănescu Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Popescu Dumitru Iulian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Chirvăsuţă Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Belacurencu Trifon, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Dolha Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Cotescu Marin-Adrănel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Oprea Dumitru, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Marian Ion Cristinel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

61. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia

 

Preşedinte:

Mihai Aurelian, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Turcan Raluca, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Dolha Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Popeangă Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocanu Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Stativă Irinel-Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Fifor Mihai-Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Uioreanu Elena-Ramona, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Nasta Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Kereskenyi Gābor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

62. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Costa Rica

 

Preşedinte:

Rotaru Răzvan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Cotescu Marin-Adrănel, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Cadar Leonard, senator

Grupul parlamentar al pul

Membri:

Podaşcă Gabriela-Maria, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Grama Horia, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Traicu Rodin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cordoş Alexandru, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciubotarii Lucian-Manuel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Almăjanu Marin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Drăguşanu Vasile-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

63. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cote d’Ivoire

 


Preşedinte:

Volosevici Andrei, senator

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Greblă Toni, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Puşcaş Iacob, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Harbuz Liviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Moldovan Carmen Ileana, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Călin Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Cătăniciu Steluţa-Gustica, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Buican Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Pasca Liviu-Titus, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Banias Mircea, senator

Grupul parlamentar al PC

 

64. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba

 

Preşedinte:

Ciucă Liviu Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PC

Vicepreşedinte:

Găină Mihăiţă, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Grigoraş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Suciu Vasile-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Arsene Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Creţu Gabriela, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Teju Sorin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Uioreanu Elena-Ramona, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Man Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Fenechiu Cătălin-Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

65. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ecuador

 

Preşedinte:

Flutur Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Budurescu Daniel-Stamate, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Vasiliev Marian, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Petrea Dorin-Silviu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Voicu Mădălin-Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ciocan Dan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mihăilescu Petru-Şerban, senator Orban Ludovic, deputat

Grupul parlamentar al PSD Grupul parlamentar al PNL

 

Pasca Liviu-Titus, senator Nistor Vasile, senator

Grupul parlamentar al PNL Grupul parlamentar al PC

 

66. Grupul  parlamentar de prietenie cu Republica Filipine

 

Preşedinte:

Ţīmpău Radu Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Solomon Adrian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Sava Andrei valentin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Mīrza Gavril, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Oprea Gabriel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Iane Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tătaru Nelu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Ghilea Găvrilă, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Adam Luminiţa Pachel, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

           

67. Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia

 


Preşedinte:

Oprea Ştefan-Radu, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Florian Daniel Cristian

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Iovescu Ioan, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Emacu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şova Lucian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ştefănescu Elena Cătălina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Zlati Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Scutaru Adrian-George, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tomoiagă Ştefan-Liviu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Neagu Minai, senator

Grupul parlamentar al PC

 

68. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Guineea

 

Preşedinte:

Chiru Gigi Christian, senator

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte:

Irimie Vicenţiu-Mircea, deputat

Grupul parlamentar al PC

Secretar:

Butnaru Florinei, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Membri:

Nicolae Florian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Steriu Valeriu-Andrei, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şimon Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Badea Leonardo, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Bot Octavian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Hellvig Eduard Raul, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

69. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia

 

Preşedinte:

Uricec Eugen Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Berci Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Mohanu Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Zaharcu Neviser, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Şova Lucian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Manea Victor Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Luchian Dragoş, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Muntean Mircia, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Diaconu Adrian-Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Molnįr Zsolt, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

70. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran

 

Preşedinte:

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Miron Vasilica-Steliana, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Tinel Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PUL

Membri:

Ghiveciu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dragomir Viorel Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Dobre Mircea-Tltus, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tămagă Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Taloş Gheorghe-Mirel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Mora Akos-Daniel, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Anghel Cristiana Irina, senator

Grupul parlamentar al PC

 

71. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Irak

 


Preşedinte:

Dragomir Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Badea Viorel-Riceard, senator

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Valeca Şerban-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Tīlvăr Angel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Martin Eduard-Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Frăticiu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Gavrilescu Graţiela Leocadia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Barbu Daniel-Constantin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Neţoiu Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Dumitru Georgică, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

72. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan

 

Preşedinte:

Alexe Costel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Oprea Gabriel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Chiriţă Dumitru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Tabugan Ion, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Adăscăliţei Constantin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Palaşcă Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ţapu Nazare Eugen, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Muntean Mircia, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Agrigoroaei Ionel, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Amet Varol, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

73. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait

 

Preşedinte:

Burlea Marin, senator

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Stanciu Anghel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Silistru Doina, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Nica Nicolae-Ciprian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Weber Mihai, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bordeianu Dan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Haşotti Puiu, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Cupă Ion, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Mincă Liliana, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Drăguşanu Vasile-Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

74. Grupul parlamentar de prietenie cu Malaysia

 

Preşedinte:

Popeangă Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Iane Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Butunoi Ionel-Daniel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Drăghici Mircea Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Săvoiu Ionuţ-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Teodorescu Ioan-Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Grapă Sebastian, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Schelean Valeria Diana, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Kelemen Hunor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

Comşa Cornel George, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

75. Grupul parlamentar de prietenie cu Statele Unite Mexicane

 


Preşedinte:

Itu Cornel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Paul Maria-Andreea, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Secretar:

Toma Ion, senator

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Nosa Iuliu, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Gust-Băloşin Florentin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Bordeianu Dan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Dolha Nechita Stelian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Hărău Eleonora-Carmen, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Marin Nicolae, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Moldovan Iosif, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

76. Grupul parlamentar de prietenie cu Mongolia

 

Preşedinte:

Kereskenyi Gābor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

Vicepreşedinte:

Mocioi Niculina, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Diaconu Mihai-Bogdan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Cristea Victor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ponta Victor-Viorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Fifor Mihai-Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Alexe Florin-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Donţu Mihai-Aurel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Horga Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Todiraşcu Valeriu, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

77. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamica Pakistan

 

Preşedinte:

Popescu Dan Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PDL

Vicepreşedinte

Burlacu Ştefan, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Gireadă Dumitru-Verginel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Tudorache Daniel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tătaru FSorin-Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mocanu Vasile, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Geoană Mircea-Dan, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Palăr Ionel, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Tocuţ Dan-Laurenţiu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Grapini Maria, deputat

Grupul parlamentar al PC

 

78. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Panama

 

Preşedinte:

Jipa Florina-Ruxandra, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Ispir Raluca-Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Oprea Dumitru, senator

Grupul parlamentar al PDL

Membri:

Sturzu Mihai-Răzvan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Roman Victor, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Ghiveciu Marian, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Nicula Vasile-Cosmin, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Tămāian Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ichim Paul, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Niţă Nihai, senator

Grupul parlamentar al PC

 

79. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Peru

 


Preşedinte:

Coste Marius, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Vicepreşedinte:

Petrescu Petre, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Guran Virgil, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Membri:

Covaci Dorel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Vasilică Radu Costin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Anghel Adrian, senator

Grupul parlamentar al PSD

 

Buican Cristian, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Luchian Dragoş, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Flutur Gheorghe, senator

Grupul parlamentar al PDL

 

Markó Attila Gabor, deputat

Grupul parlamentar al UDMR

 

80. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar

 

 

Preşedinte:

Aracaş Viorel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Butnaru Florinei, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

Secretar:

Ibram Iusein, deputat

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Membri:

Dumitrache Ileana Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Benga Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Căprar Dorel-Gheorghe, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Alexe Florin-Alexartdru, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Holban Titi, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Surugiu Iulian-Radu, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Bode Lucian-Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

81. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore

 

Preşedinte:

Holban Titi, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Vicepreşedinte:

Vālcov Darius-Bogdan, senator

Grupul parlamentar al PSD

Secretar:

Nichita Cristina, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Bănicioiu Nicolae, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Buicu Comeliu Florin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Mironescu Răzvan Horia, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Ilieşiu Sorin, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Oltean Ioan, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Klįrik Lįszló Attila, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

Nistor Marioara, deputat

Grupul parlamentar al PP-DD

 

82. Grupul parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman

 

Preşedinte:

Savu Daniel, senator

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Simedru Dan-Coriolan, deputat

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Tudorie Violeta, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Membri:

Tiuch. Cătălin, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Tīlvăr Angel, deputat

Grupul parlamentar al PSD

 

Potor Călin, deputat

Grupul parlamentar al PNL

 

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, senator

Grupul parlamentar al PNL

 

Urcan Ionaş Florin, deputat

Grupul parlamentar al PDL

 

Mihai Cristian-Dănuţ, senator

Grupul parlamentar al PP-DD

 

Biro Rozālia, senator

Grupul parlamentar al UDMR

 

83. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailanda

 


Preşedinte:

Cosma Vlad-Alexandru, deputat

Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte:

Luchian Dragoş, senator

Grupul parlamentar al PNL

Secretar:

Niţă Minai, senator