MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 650/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 septembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

583. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

584. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

585. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

586. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

587. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

875. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 61 + 850”, judeţul Buzău

 

876. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii „Consolidare DN 7C km 117 + 000-140 + 000 Bâlea Lac-Bâlea Cascadă”, judeţul Sibiu

 

878. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Asigurarea scurgerii apelor, dren pe DN 15B km 28 + 080”, judeţul Neamţ

 

920. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

205. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012

 

1.590. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea şi completarea Părţii a 3-a - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 690/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ghindar Lidia Daniela se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti, cu păstrarea gradului profesional de judecător de curte de apel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 583.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Trestianu Viorica, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 584.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 677/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bărbulescu Lidia, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 585.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 680/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nemţeanu Midiea, judecător la Judecătoria Săveni, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 586.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 678/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Herlea Cornel, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 587.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul şcolar 2012-2013 grupul-ţintă alcătuit în prezent din elevii claselor I-VIII se extinde prin includerea clasei pregătitoare.

Având în vedere scrisoarea Comisiei Europene Ares (2012) 175.182 din 15 februarie 2012, prin care se solicită României argumente privind capacitatea de absorbţie a fondurilor europene solicitate pentru programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli aferent anului şcolar 2012-2013, în valoare de 9.790.748 euro, şi scrisoarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din 24 februarie 2012, prin care se angajează să modifice legislaţia în vigoare în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene,

întrucât noul cadru legislativ trebuie să fie în vigoare înainte de începerea noului an şcolar pentru ca şi elevii din clasa pregătitoare să poată beneficia de drepturile instituite prin această ordonanţă de urgenţă şi pentru a permite, de asemenea, aplicabilitatea în timp util a actelor subsecvente, aceasta constituie o situaţie extraordinară, în conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, care impune adoptarea actului normativ sub forma ordonanţei de urgenţă, iar neadoptarea actului normativ nu va permite elevilor din clasa pregătitoare să beneficieze de drepturile instituite de acest act, ceea ce în final va conduce la o rată de absorbţie redusă a fondurilor Uniunii Europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) începând cu anul şcolar 2012-2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

……………………………………………………………………………………………………….

(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaborează de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor alin. (2).”

2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) începând cu anul şcolar 2012-2013, sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (6) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, avându-se în vedere sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5).

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (2) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei, în vederea recuperării sumelor utilizate cu această destinaţie.”

5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor proaspete.

(2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

……………………………………………………………………………………………………….

(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.

(5) Plata fructelor proaspete şi a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete şi de servicii, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de directorii unităţilor de învăţământ.”

6. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ordonatorii principali de credite şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor proaspete, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plăţii acestora.

(3) Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a urmări şi a verifica buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi.”

7. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în şcoli. În acest sens depun, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora:

a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) şi numai elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (6), cu nominalizarea unităţilor de învăţământ;”.

8. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.”

Art. II. - Pentru anul şcolar 2012-2013, angajamentele prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 49.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 61 + 850”, judeţul Buzău

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 61 + 850”, judeţul Buzău, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 875.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 61 + 850”, judeţul Buzău

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti

Amplasament: judeţul Buzău

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

(în preţuri la 17 ianuarie 2012/1 euro = 4,3270 lei),

2.752*) mii lei

din care C+M (cu TVA)

2.419 mii lei

Capacităţi:

 

- refacere sistem rutier drum

250 m

- consolidare cu piloţi foraţi 0 600 mm

60 buc.

 

250 m

- drenuri

305 m

- şanţuri

500 m

- refacere marcaje

250 m

Durata de realizare a investiţiei

12 luni


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii „Consolidare DN 7C km 117 + 000-140 + 000 Bâlea Lac-Bâlea Cascadă”, judeţul Sibiu

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii „Consolidare DN 7C km 117 + 000- 140 + 000 Bâlea Lac-Bâlea Cascadă”, judeţul Sibiu, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 876.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare DN 7C km 117 + 000-140 + 000 Bâlea Lac-Bâlea Cascadă”

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

Amplasament: judeţul Sibiu

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

(în preţuri la 29 aprilie 2011/1 euro = 4,0744 lei),

146.933*) mii lei

din care C+M (cu TVA)

128.535 mii lei

Capacităţi:

 

- lungime drum

23,00 km

- lăţime platformă

8,00 m

- parte carosabilă

6,00 m

- acostamente

2x0,50 m

- benzi de încadrare

2x0,50 m

- polate

13 buc.

din care - noi

2 buc.

- nouă (înlocuită)

1 buc.

- reabilitate

10 buc.

- poduri (reabilitate)

14 buc.

- podeţe noi

103 buc.

- protecţie versanţi

60.856 mp

Durata de realizare a investiţiei

12 luni


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Asigurarea scurgerii apelor, dren pe DN 15B km 28 + 080”, judeţul Neamţ

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Asigurarea scurgerii apelor, dren pe DN 15B km 28 + 080”, judeţul Neamţ, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 878.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Asigurarea scurgerii apelor, dren pe DN 15B KM 28+080”

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Amplasament: judeţul Neamţ

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri la 10 mai  2011/1 euro = 4,1039 lei),

917*)

mii lei

 

din care C + M (cu TVA)

718

mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

- şanţ trapezoidal

270

m

 

- dren longitudinal sub şanţ

155

m

 

- cămine vizitare dren

3

buc.

 

- cameră de cădere

1

buc.

 

- reparaţii podeţ existent

1

buc.

 

- amenajare amonte podeţ din gabioane

24

m

 

- amenajare aval podeţ din gabioane

20

m

 

- parapet metalic tip semigreu

168

m

 

Durata de realizare a investiţiei

6

luni

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 920.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

695.552

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

695.552

 

 

a)

din producţia vândută

3

466.413

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

800

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

6.200

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

12.150

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

f)

venituri af. cap.”combustibili si energie”- programe de conservare sau de închidere a minelor

9b

209.989

 

 

g)

completare venituri cf. Decizia 787/2010/UE

9c

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.035.648

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.035.648

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

67.805

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

72.491

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

800

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

418.891

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

283.955

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

110.075

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

88.250

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.482

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

17.503

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.840


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

24.861

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

11.450

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

13.411

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

7.500

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

29.248

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

33.500

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

38.048

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

367.365

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

988

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

18.657

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

76

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-340.096

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

33.500

 

1

 

Surse proprii

72

33.500

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 


 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

33.500

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului,din care:

80

33.500

 

 

 

- cheltuieli de proiectare-cercetare

80a

135

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

695.552

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.035.648

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

7.450

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

7.594

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

308.828

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

283.955

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

24.861

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.116

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.389

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd,89/92)

99

92

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd 89/92 x ICP)

100

92

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1.489

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

6.591.000

 

 

b)

preţuri comparabile

105

6.591.000

 

12

 

Creanţe restante

 

 

 

 

a)

preţuri curente

 

68.842

 

 

b)

preţuri comparabile

 

68.842

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 68.949 din 6 septembrie 2012,

având în vedere prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Lista cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 septembrie 2012.

Nr. 205.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 168/2012)

 

LISTA

cu rasele de taurine de carne

 

a) Bălţata Românească şi alte rase de tip Simmental (Fleckvieh, Montbeliarde, Pezzata Rossa Italiana, Simmental)

b) Brună şi alte rase de tip Schwyz (Braunvieh, Brown Swiss)

c) Pinzgau

d) Blanc Blu Belgique

e) Charolaise

f) Chianina

g) Limousine

h) Blonde d'Aquitaine

i) Aberdeen Angus

j) Aubrac

k) Romagnola

l) Piemonteza

m) Galloway

n) Hereford

o) Highland

p) INRA95

q) Marchigiana

r) Salers

s) Wagyu

 

NOTĂ:

Tineretul taurin mascul şi/sau femei fără certificat de origine şi care are tată un taur din rasele de carne prevăzute în prezenta anexă este considerat tineret taurin metis.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Părţii a 3-a - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului nr. 2.055/2005

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 23 din 6 aprilie 2012 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 13 - Performanţa energetică a clădirilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. I. - Partea a 3-a - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.124 şi 1.124 bis din 13 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Tabelele 1-63 prevăzute în anexa J se abrogă.

2. După anexa J se introduce o nouă anexă, anexa K - informativă, cu titlul „Catalog cu punţi termice specifice clădirilor”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 1.590.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.