MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 648/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 11 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

60/204/221/1.407/44.724/3.413. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 

1.081/1.175/1.685. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, a! viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

Nr. 60 din 5 septembrie 2012

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 204 din 6 septembrie 2012

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 221 din 11 septembrie 2012

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 1.407 din 11 septembrie 2012

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 44.724 din 11 septembrie 2012

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Nr. 3.413 din 11 septembrie 2012

 

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 950 din 4 septembrie 2012, întocmit de Direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. II subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul transporturilor şi infrastructurii, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Gheorghe Albu,

Ministrul administraţiei şi internelor,

secretar de stat

Mircea Dusa

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ovidiu Ioan Silaghi

Dorel Fronea

Ministrul mediului şi pădurilor,

 

Rovana Plumb

 

Contrasemnează:

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

 

Radu Stroe

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 30/337/366/1.511/577/2004)

 

LISTA

posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi programul de lucru al acestora

 

Nr. crt.

Judeţ

Postul de Inspecţie la Frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/Punctul de import desemnat/ Denumire/Sediu/ Adresă

Postul de Inspecţie la Frontiera/ Punctul de intrare/Punct ul de intrare desemnat/ Punctul de import desemnat/ Punct de ieşire

Tipul

Mărfuri aprobate pentru import si tranzit intrare/ ieşire

Mărfuri aprobate pentru export şi tranzit ieşire

Mărfuri

aprobate pentru import, intrare şi tranzit

Mărfuri aprobate pentru intrare şi import în condiţii speciale

Program de lucru

1.

CONSTANŢA

CONSTANŢA NORD

(PIF)(PID)(PI)

Incintă Port Dana 52-53

Constanţa Nord

(PIF)(PID)(PI)

P

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 07,00-­19,00

Midia**(PE)

P

-

O

-

-

La solicitare

2.

CONSTANŢA

CONSTANŢA SUD

(PIF)(PID)(PI)

Constanţa Sud Agigea, Incintă Port, Poarta nr. 10

Constanţa Sud

(PIF)(PID)(PI)

P/ZL

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 07,00-­19,00

3.

IAŞI

SCULENI

(PIF)(PID)(PI )

Com. Victoria,, cod 707584

Sculeni

(PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

4.

IAŞI

UNGHENI

Vama Ungheni (PI)

Ungheni*** Gara CFR

(PI)

F

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

5.

ILFOV

Aeroportul Internaţional Henri Coandă BUCUREŞTI

(PIF)(PID)(PI)

Şos. Bucureşti - Ploieşti Km 16,5 Otopeni

Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Bucureşti

(PIF)(PID) (PI)

AP

E, A

POA, FJ

E, A

PAONA

PAONA

Permanent

(PE)

 

 

O

 

 

La solicitare

6

SATU MARE

HALMEU

(PIF)(PID)(PI)

Str. Titulescu nr. 1, Cod 447145

Halmeu

(PIF)(PID) (PI)

R

0, E, A

POA, FJ

O, E, A

PAONA

PAONA

Permanent

Halmeu (PI)

F*

FJ

 

PAONA

-

La solicitare

7.

SUCEAVA

SIRET (PIF)(PID)(PI)

Str. Alexandru Cel Bun nr. 46, Cod 725500

Siret (PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

 

PAONA

PAONA

Zilnic 07,00-­19,00

Vicşani - (Dorneşti) (PI)

F*

FJ

 

PAONA

-

La solicitare

8

TIMIŞ

MORAVIŢA

(PIF)(PID)(PI)

Com. Moraviţa, Vama Moraviţa, cod 307280

Moraviţa (PIF)(PID)(PI)

R

O, E, A,

POA, FJ

O, E, A,

PAONA

PAONA

Permanent

Stamora (PI)

F*

FJ

 

PAONA

-

La solicitare

Porţile de Fier l

(PI)****

R

-

 

PAONA

-

La solicitare

Drobeta Turnu Severin*****

(PIF)(P1)I

P

FJ

POA, FJ

PAONA

-

La solicitare

9

VASLUI

ALB1ŢA (PIF)(PID)(PI)

]Sat Albiţa, Com. Drânceni, Cod 737221

Albiţa

(PIF)(PID)(PI)

R

O, E, A,

POA, FJ

O, E, A,

PAONA

PAONA

Permanent

10.

GALAŢI

GALAŢI (PI) Vama Galaţi Rutier/Feroviar/ Port

Galaţi rutier/ feroviar/port

(PI)

R/F*/P

FJ

-

PAONA

-

Permanent

11.

BOTOŞANI

Rădăuţi Prut (PI) Vama Rădăuţi Prut Rutier

Rădăuţi Prut Rutier

(PI)

R

FJ

-

PAONA

-

La solicitare******

12.

GIURGIU” *****

GIURGIU (PID) Vama Giurgiu Autostradă

Giurgiu Rutier (PID)

R

-

 

-

PAONA

La solicitare

13.

BRAILA

BRĂILA Port Dana 25 - 26

Brăila Port **

(PE)

P

-

O

-

-

La solicitare

BRAILA Port Zona Liberă, Perimetrul 1, Dana 46

Brăila Pori **

(PE)

P

 

O

 

-

La solicitare

 

Nota: Zona Libera Giurgiu - numai Ia solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în libera circulaţie a produselor alimentare de origine non-animali importase din ţâri terţe, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranţa Alimentelor a Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplica legislaţia specifică în vigoare. LEGENDA:

PIF = Post de inspecţie !a frontiera; PI - Punct de intrare; PE - Punct de ieşire;

PID - Punct de intrare desemnat şi Punct de import desemnat (conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului

(CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrana pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE, precum şi prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine şi de abrogare a Deciziei 2006/504/CE);

R = rutier;

P = port;

AP = aeroport:

F ~ feroviar;

ZL = zonă libera:

O = animale vii - ungulate;

E = animale vii - ecvidee înregistrate;

A - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domesticii, nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfîbieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul Directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale vii, părţi şi produse C1TES (conform Convenţiei de Sa Washington din 3 martie 1973 (C1TES) şi Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare): FJ ~ Furaje

P.O.A. = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni şi produse CITES); P.A O.N.A, = produse alimentare de origine non-animala;

* - Executa controalele ia solicitarea prealabila a şefului staţiei C.F.R.;

** - Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O.

*** = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristeşti, eu personal de la PIF Sculeni; *-**= Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porţile de Fier I vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa;

**** = Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta Turnu Severin, supuse verificării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa;

***** = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuţi Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Şiret;

****** = Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobai pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimala, în condiţii speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre. În conformitate cu Regulamentul (CE)nr. 1152/2009. În vederea punerii în liberă circulaţie pe teritoriul României. Controlul transporturilor de produse alimentare de origine nonanimala, în condiţii speciale este asigurat !a solicitare de către inspectorii din cadrul compartimentului Siguranţa Alimentelor a Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu.

.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR MINISTERUL ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 1.081 din 25 iunie 2012

FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.175 din 4 septembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.685 din 25 iunie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2003 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin Răducu Preda,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 16828396

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

BVC 2012

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

116.411,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

112.771,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

96.000,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

40.00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

16.731.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

3.640,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

3.640,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

116.411,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

115.411,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

5.000,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.600,00

 

 

e)

cheltuieli privind mărfurile

20

30,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90.326,85

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

70.074,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

20.002,85

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

14.715,39

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

352,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.344,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

581,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

250,00

 

 

 

 

d3.1 ) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

250,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 


 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

890,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5,900,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11.592,15

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

72,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

72,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care;

42

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.000,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1 000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 


VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

35.777,00

 

1

 

Surse proprii

72

500,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

35.277,00

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

35.777,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

35.777,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

1

 

Rezerve legale

85

 

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

116.411,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

116.411,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.694

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2,795

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

70,324,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

70.069,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

250,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.089,12

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si /sau natura

98

2.096,72

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

41.649,73

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

41.649,73

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

103

25.000,00

 

 

a)

preţuri curente

104

25.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

25.000,00

 

12

 

Creanţe restante

106

20,000,00

 

 

a)

preţuri curente

107

20.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

20.000,00