MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 697/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

170. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011

 

633. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011

 

171. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

634. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

172. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar Internaţional

 

635. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar Internaţional

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

35. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare

 

36. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

37. - Hotărāre privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

 

38. - Hotărāre privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

56. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 911 din 21 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 170.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de īmprumut (Al treilea īmprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 633.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea  Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 882 din 13 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 171.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de īmprumut dintre Uniunea Europeană, īn calitate de īmprumutător, Romānia, īn calitate de īmprumutat, şi Banca Naţională a Romāniei, īn calitate de Agent al īmprumutatului, īn valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Uniunea Europeană şi Romānia, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 634.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar International

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 27 decembrie 2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar Internaţional, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 934 din 29 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 172.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar International

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a Romāniei la Fondul Monetar Internaţional şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 635.

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, domnul deputat Florian Popa, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este ales īn calitatea de preşedinte;

- la punctul 3, domnul deputat Anghel Stanciu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., īl īnlocuieşte īn calitatea de vicepreşedinte pe domnul deputat Florian Popa, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.;

- la punctul 16, doamna deputat Manuela Mitrea, membră a Grupului parlamentar al P.S.D., īl īnlocuieşte īn calitatea de membru pe domnul deputat Anghel Stanciu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

LAURENŢIU CHIRVĂSUŢĂ

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări īn componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia - doamna deputat Doinita Mariana Chircu, aparţinānd Grupului parlamentar al P.D.L., este desemnată īn calitatea de preşedinte al acestui grup parlamentar de prietenie īn locul domnului deputat Gheorghe Ciobanu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.;

- doamna deputat Claudia Boghicevici, membră a Grupului parlamentar al P.D.L., este desemnată īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie īn locul domnului deputat Valentin Rusu, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

LAURENŢIU CHIRVĂSUŢĂ

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

Īn temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se desemnează īn Consiliul de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 9 octombrie 2012, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

LAURENŢIU CHIRVĂSUŢĂ

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

 

I. Membri titulari

Carp Radu

Mesesian Adriana Silvia

Brīnzan Claudiu

Nițulescu Cristian

Săftoiu Claudiu

Hossu Longin Lucia

Nagy Zoltįn Levente

Nicolicea Nicoleta

Surugiu Romina-Gabriela

Tufeanu Gabriel

Nicolau Valentin

Burtea Sorin

Cornea Raico

 

II. Membri supleanţi

Catrina Ion Lucian

Botez Paul Călin

Ristea Luminița Violeta

Arhire Vasile

Drăgan Dida

Bārsan Daniela

Rostįs-Péter Istvįn

Oblu Marius-Costel

Rădulescu Mihai

Popescu Ioana Cătălina

Ghiță Andreea-Julika

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 

Īn temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Zamfirescu Dinu se numeşte membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, la propunerea grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat, pentru un mandat de 6 ani, īncepānd cu data de 9 octombrie 2012.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

LAURENŢIU CHIRVĂSUŢĂ

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 38.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Avānd īn vedere necesitatea imperioasă a asigurării bunei funcţionări a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor īn sezonul rece 2012-2013,

ţinānd cont de faptul că pentru diminuarea dezechilibrelor existente se impune un management financiar prudent, asociat cu reducerea cheltuielilor bugetare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

luānd īn considerare că premisele eliminării blocajelor financiare īn relaţia producător energie termică-furnizor gaze naturale determină asigurarea cantităţilor de gaze naturale la nivelul necesarului de consum chiar īn situaţii deosebite ale sistemului naţional de transport al gazelor naturale,

avānd īn vedere necesitatea imperioasă ca operatorii economici implicaţi īn această activitate să acţioneze īn timp util pentru a-şi stabili elementele de pregătire a sezonului de īncălzire 2012-2013, īn funcţie de fondurile disponibile, eliminānd astfel eventuale blocaje şi īntreruperi īn asigurarea serviciului public,

īn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Sumele prevăzute īn bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda īn avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populaţie, īn vederea:

a) finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri;

b) achitării īn avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai īn situaţia īn care contractele īncheiate prevăd astfel de plăţi, iar achitarea īn avans conduce la obţinerea unor preţuri avantajoase ale gazelor naturale achiziţionate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 56.