MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 691/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 691         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

162. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

617. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

163. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

618. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

165. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz

 

620. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

947. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

961. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state

 

962. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait

 

963. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.482. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi

 

1.809. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I. 1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, cu următoarea modificare:

- La articolul III, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonanţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 10912, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.”

Art. II. - Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 162.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 617.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 163.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 618.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz si 2500-2690 MHz

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 165.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz

si 2500-2690 MHz

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 620.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru organizarea concursului naţional de admitere la program, denumit în continuare concurs, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Agenţiei, se aprobă cifra anuală de şcolarizare pentru program şi cuantumul taxei de participare la program. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi modalităţile pentru plata taxei de participare la program se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, după consultarea prealabilă a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării concursului.”

2. La articolul 5, alineatele (1) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Taxa de participare la program cuprinde taxa de înscriere la concurs şi taxa de şcolarizare, care se plătesc potrivit condiţiilor prevăzute de prezentul regulament şi modalităţilor de plată stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei prevăzut la art. 2 alin. (2).

(7) Taxa de şcolarizare se plăteşte de către candidaţii declaraţi admişi la program.”

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) înscrierile la concurs se fac la sediul Agenţiei, în termenul prevăzut în calendarul de desfăşurare a concursului stabilit potrivit art. 2 alin. (2), pe baza unui dosar care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere, potrivit modelului pus la dispoziţie la sediul şi pe pagina de internet ale Agenţiei;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de pe diploma echivalentă acesteia;

d) copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

e) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite;

f) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

h) dovada de plată a taxei de înscriere sau un document echivalent;

i) curriculum vitae, modelul comun european, al candidatului;

j) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevăzute la lit. b)-e).”

4. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data admiterii la program, candidaţii declaraţi admişi îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul, sub sancţiunea eliminării din program.”

5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Modalitatea de desfăşurare a programului se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la program şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 26 septembrie 2012.

Nr. 947.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 961.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state

 

Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, denumite în continuare părţi, intenţionând să faciliteze activitatea misiunilor acreditate în fiecare stat,

recunoscând importanţa şi obligaţia de a respecta Convenţia de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi Convenţia de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare şi de a aplica principiul reciprocităţii, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Emiratele Arabe Unite acordă un regim fiscal preferenţial misiunilor diplomatice şi consulare ale României în Emiratele Arabe Unite şi personalului acestora, care nu plătesc impozite autorităţilor fiscale locale din Emiratele Arabe Unite.

(2) Partea română recunoaşte îndeplinirea condiţiei de reciprocitate şi acordă scutirea de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii efectuate în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale Emiratelor Arabe Unite în România şi a personalului acestora, în conformitate cu legislaţia fiscală română.

 

ARTICOLUL 2

 

Dacă ulterior intrării în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere, Emiratele Arabe Unite aplică taxa pe valoarea adăugată sau un alt impozit echivalent, partea emirateză va acorda scutire de la plata unui astfel de impozit pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale României în Emiratele Arabe Unite şi a personalului acestora atât timp cât partea română acordă scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale Emiratelor Arabe Unite în România şi a personalului acestora.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul memorandum de înţelegere nu se aplică membrilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare care sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi ai statului care acordă scutirea.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul memorandum de înţelegere se aplică pentru partea română de Ministerul Finanţelor Publice din România şi pentru partea emirateză de Ministerul Finanţelor din Emiratele Arabe Unite.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne legale necesare în acest scop.

(2) Prezentul memorandum de înţelegere va avea valabilitate pe o perioadă nedeterminată.

(3) Fiecare parte poate înceta valabilitatea prezentului memorandum de înţelegere printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi pe cale diplomatică. În acest caz, prezentul memorandum de înţelegere îşi încetează valabilitatea la 3 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

(4) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat, în orice moment, prin acord reciproc. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful (1) al prezentului articol.

Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat acest memorandum de înţelegere.

Semnat la Bucureşti la 6 martie 2012, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Tudor Lazăr,

secretar de stat,

Ministerul Finanţelor Publice

Pentru Guvernul Emiratelor Arabe Unite,

Yacub Yousif Alhosani,

ambasador al Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 962.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait

 

Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Guvernul Statului Kuwait, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, denumite în continuare părţi,

în vederea acordării scutirii de taxa pe valoarea adăugată de către Statul Kuwait pentru misiunea diplomatică a României şi personalul acesteia în Statul Kuwait,

în scopul îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Kuwait şi a personalului acesteia în România,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Atât timp cât partea kuwaitiană nu aplică taxa pe valoarea adăugată sau un alt impozit echivalent, partea română recunoaşte îndeplinirea condiţiei de reciprocitate şi acordă scutirea de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Kuwait şi a personalului acesteia în România.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Partea kuwaitiană se angajează să acorde scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată sau a oricărui alt impozit echivalent care este aplicat în prezent ori care va fi aplicat în Statul Kuwait după intrarea în vigoare a prezentului acord, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Statul Kuwait.

2. Partea kuwaitiană va acorda scutirea de taxa prevăzută la paragraful 1 al acestui articol pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Statul Kuwait atât timp cât partea română acordă scutirea de taxa pe valoarea adăugată misiunii diplomatice a statului Kuwait şi personalului acesteia în România.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări transmise de către părţi privind îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.

2. Prezentul acord va avea valabilitate pe o perioadă nedeterminată.

3. Fiecare parte poate denunţa acest acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi pe cale diplomatică. În această situaţie, acordul îşi încetează valabilitatea la 3 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

4. Prezentul acord poate fi amendat, în orice moment, prin consimţământ reciproc. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu primul paragraf al prezentului articol.

Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat acest acord.

Semnat la Bucureşti la 5 martie 2012, care corespunde cu ziua a 12-a a Rabi Al-Thani 1433 H, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Tudor Lazăr,

secretar de stat,

Ministerul Finanţelor Publice

Pentru Guvernul Statului Kuweit,

H. E. Fahad H. Almetairi,

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar

al Statului Kuwait în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Băile Govora” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 25180 mp, L = 2062 m, I = 14 mşi carosabil de 6 m de siguranţă 4 m x 2; Descript: drum parţial pietruit şi parţial cu pământ; Vecini: E - pădure, V - pădure, S - localitatea componentă Curaturi, N - str. Horia Cloşca şi Crişan; Adresa: oraşul Băile Govora”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3.223.040 lei”.

 

PRIM-MINISTRU,

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 3 octombrie 2012.

Nr. 963.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 794/2009 pentru aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 17 iulie 2009, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda, secretar de stat

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2012.

Nr. 1.482.

 

ANEXĂ

 

Cotizaţia anuală plătită de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi tarifele percepute de Aeroclubul României

în cazul activităţilor pentru terţi

 

A Cotizaţia anuală pentru sportivii legitimaţi la Aeroclubul României 15 €/an

B Zboruri

B1 Ore zbor

Ora de zbor cu avionul tip AN2

486

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip AN2 fără carburanţi şi lubrifianţi (CLU)

240

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip PZL - Wilga 35 A

213

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip PZL - Wilga 35 A fără CLU

131

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip GA-8

348

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip GA-8 fără CLU

213

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Zlin 142

140

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Zlin 142 fără CLU

95

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Zlin 526/726

181

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Zlin 526/726 fără CLU

136

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Extra 300 L

420

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip Extra 300 L fără CLU

281

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip IAR 46/46S

128

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul tip IAR 46/46S fără CLU

102

€/oră zbor

Ora de zbor cu motoplanorul tip IS 28 M 2/IAR 34

69

€/oră zbor

Ora de zbor cu motoplanorul tip IS 28 M 2/IAR 34 fără CLU

51

€/oră zbor

Ora de zbor cu avionul ultrauşor (ULM)

113

€/oră zbor

Ora de zbor cu ULM fără CLU

90

€/oră zbor

Ora de zbor cu planorul tip IS 28 B2 fără remorcaj

76

€/oră zbor

Tur de pistă cu planorul tip IS 28 B2 cu instructor, fără remorcaj

9

€/tur pista

Ora de zbor cu planorul tip IS 29 fără remorcaj

51

€/oră zbor

Ora de zbor cu planorul tip IAR 35 fără remorcaj

67

€/oră zbor

Ora de zbor cu planoarele tip Discus 2a şi Jantar, fără remorcaj

41

€/oră zbor

Ora de zbor cu balonul

425

€/oră zbor

 

 

 

Ora de instrucţie (instructor cu aeronavă privată) - orice tip de aeronavă

20

€/oră instrucţie

 

C Lansări/Salturi

C1 Lansări

Lansare la automosor

5

€/lansare

Lansare la turnul de paraşutism

4

€/lansare

C2 Salturi

 

 

Salt cu paraşuta de la H = 1.200 m

13

€/salt

Salt instrucţie cu paraşuta de la H = 1.200 m

16

€/salt

Salt cu paraşuta de la H = 1.500 m

15

€/salt

Salt instrucţie cu paraşuta de la H = 1.500 m

18

€/salt

Salt cu paraşuta de la H = 2.000 m

17

€/salt

Salt instrucţie cu paraşuta de la H = 2.000 m

20

€/salt

Salt cu paraşuta de la H = 2.500 m

19

€/salt

Salt instrucţie cu paraşuta de la H = 2.500 m

21

€/salt

Salt cu paraşuta de la H = 3.000 m

23

€/salt

Salt instrucţie cu paraşuta de la H = 3.000 m

25

€/salt

Salt cu paraşuta în tandem

140

€/salt

Filmare salt

30

€/salt

închiriere paraşută (tariful include plierea)

8

€/salt

Pliere paraşută

3

€/pliere

închiriere paraşută salvare (exclusiv plierea paraşutei)

10

€/zi

 

D Servicii de navigaţie aeriană şi conexe acestora (planificare de zbor, informare meteo şi aeronautică, coordonare zbor ACC- APP-MApN, deschiderea şi închiderea activităţii de zbor, obţinerea autorizaţiei de survol a municipiului Bucureşti, consultanţă privind serviciile de navigaţie aeriană şi serviciile conexe acestora)

Obţinerea autorizaţiei de survol a municipiului Bucureşti

10

€/solicitare

Consultanţă privind serviciile de navigaţie aeriană şi serviciile conexe acestora

5

€/oră

Rezervare de spaţiu aerian prin NOTAM

30

€/solicitare

Abonament zilnic pentru serviciile de navigaţie aeriană şi serviciile conexe acestora pentru aeronave motorizate MTOW< 5.700 kg

4

€/zi

Abonament lunar pentru serviciile de navigaţie aeriană şi serviciile conexe acestora pentru aeronave motorizate MTOW< 5.700 kg

8

€/lună

Abonament anual pentru serviciile de navigaţie aeriană şi serviciile conexe acestora pentru aeronave motorizate MTOW< 5.700 kg

60

€/an

 

Coordonare zbor

Zboruri în interes propriu şi/sau particulare

32

€/lună

Zboruri scoală si/sau de lucru aerian

79

€/lună

Zboruri în interes propriu şi/sau particulare

2

€/zi

Zboruri şcoală şi/sau de lucru aerian

4

€/zi

 

E Servicii aerodrom

Parcare aeronavă sub 1.500 kg MTOM

4

€/zi aeronavă

Parcare aeronavă peste 1.500 kg MTOM

7

€/zi aeronavă

Abonament lunar pentru parcare aeronavă sub 1.500 kg MTOM

75

€/lună aeronavă

Abonament lunar pentru parcare aeronavă peste 1.500 kg MTOM

110

€/lună aeronavă

Parcare în hangar aeronavă sub 1.500 kg MTOM

8

€/zi aeronavă

Parcare în hangar aeronavă peste 1.500 kg MTOM

15

€/zi aeronavă

Abonament lunar pentru parcare în hangar aeronavă sub 1.500 kg MTOM

112

€/lună aeronavă

Abonament lunar pentru parcare în hangar aeronavă peste 1.500 kg MTOM

250

€/lună aeronavă

Aterizare/Decolare aeronavă sub 1.500 kg MTOM

2

€/aterizare aeronava

Abonament zilnic aterizare/decolare pentru aeronavă sub 1.500 kg MTOM

8

€/zi aeronavă

Abonament lunar aterizare/decolare pentru aeronavă sub 1.500 kg MTOM

60

€/lună aeronavă


Aterizare/Decolare aeronavă peste 1.500 kg MTOM

4

€/aterizare aeronavă

Abonament zilnic aterizare/decolare pentru aeronavă peste 1.500 kg MTOM

16

€/zi aeronavă

Abonament lunar aterizare/decolare pentru aeronavă peste 1.500 kg MTOM

140

€/lună aeronavă

Parcare autovehicul, remorcă sub 3.500 kg

1

€/zi autovehicul

Abonament lunar pentru parcare autovehicul, remorcă (sub 3.500 kg )

21

€/lună autovehicul

Parcare autovehicul, remorcă peste 3.500 kg

2

€/zi autovehicul

Abonament lunar pentru parcare autovehicul, remorcă peste 3.500 kg

40

€/lună autovehicul

 

F Servicii de certificare tehnică aeronautică

F1 Certificate şi inspecţii

Eliberare certificat de navigabilitate paraşută

15

€/document

Eliberare certificat de omologare pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate (AUN)

16

€/document

Eliberare certificat de omologare pentru aeronave ultrauşoare motorizate (ULM)

29

€/document

Eliberare certificat de identificare pentru AUN

7

€/document

Eliberare certificat de identificare pentru ULM

12

€/document

Eliberare autorizaţie de zbor pentru ULM

12

€/document

Eliberare certificat de funcţionare pentru aparatele de lansare la zbor

60

€/document

Inspecţia de navigabilitate în zbor a unui planor, motoplanor (simplă comandă) sau aerostat

50

€/inspecţie aeronavă

Inspecţia de navigabilitate în zbor a unui planor sau motoplanor (dublă comandă)

75

€/inspecţie aeronavă

Inspecţia de navigabilitate la sol a unui planor, motoplanor sau aerostat

20

€/oră

Inspecţie navigabilitate paraşută

50

€/inspecţie

Prelungire certificat de omologare pentru paraşute

14

€/document

Prelungire certificat de omologare pentru AUN

14

€/document

Prelungire certificat de omologare pentru ULM

27

€/document

Prelungire anexă certificat de identificare pentru AUN

7

€/document

Prelungire anexă certificat de identificare pentru ULM

12

€/document

Prelungire anexă certificat de identificare pentru paraşute

12

€/document

Prelungire autorizaţie de zbor pentru ULM

12

€/document

Prelungire certificat de funcţionare pentru aparatele de lansare la zbor

45

€/document

Consultanţă pentru înmatriculare, identificare, radiere sau navigabilitate pentru aeronave, baloane cu aer cald ori paraşute

9

€/oră

 

F2 Activităţi de inginerie în managementul continuităţii navigabilităţii

Evaluare de navigabilitate aeronave - prelungire certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN)

150

€/aeronavă

Evaluare de navigabilitate aeronave - eliberare CEN

200

€/aeronavă

Evaluare de navigabilitate balon - prelungire CEN

100

€/aeronavă

Evaluare de navigabilitate balon - emitere CEN

150

€/aeronavă

Elaborare program de întreţinere balon

200

€/program

Elaborare program de întreţinere planor

200

€/program

Elaborare program de întreţinere avion sau motoplanor

300

€/program

Asigurarea continuităţii navigabilităţii la balon sau planor

100

€/an

Asigurarea continuităţii navigabilităţii la avion sau motoplanor

200

€/an

 

G Certificare personal aeronautic

Acordarea calificării sau a autorizaţiei de pilot ori parasutist (care intră în competenta Aeroclubului României)

G1

Examinare teoretică

28

€/certificat

Examinare practică (nu include tariful de închiriere a aeronavei)

25

€/certificat

 

Validarea, revalidarea sau reînnoirea licenţei, a calificării ori a autorizaţiei de pilot sau paraşutist (care intră în competenţa Aeroclubului României)

G2

Examinare teoretică

20

€/certificat

Examinare practică (nu include tariful de închiriere a aeronavei)

25

€/certificat

 

Acordarea, validarea, revalidarea ori reînnoirea calificării sau a autorizaţiei de instructor, de încercător ori de recepţie şi control pentru piloţi şi paraşutişti sau alte autorizaţii speciale (care intră în competenţa Aeroclubului României)

G3

Examinare teoretică

57

€/certificat

Examinare practică (nu include tariful de închiriere a aeronavei)

45

€/certificat

G 4 Curs teoretic

4

€/oră

Eliberare licenţe/anexe, certificate, atestate

10

€/certificat

Eliberare licenţe/anexe, certificate, atestate la schimbare de nume, adresă

10

€/certificat

Eliberare duplicat licenţe/anexe, certificate, atestate în urma pierderii/deteriorării

20

€/certificat

H Activităţi de întreţinere şi service aeronave

Cântărire şi centraj

120

€/aeronavă

Nivelare şi reglare bracaje pentru aeronave biplane

96

€/oră

Nivelare şi reglare bracaje pentru aeronave monoplane

64

€/oră

Consultanţă pentru obţinerea de certificate, autorizări, autorizaţii staţii radio

12

€/oră

Ora manoperă mecanic de aviaţie

16

€/oră

Ora manoperă inginer de aviaţie

24

€/oră

Control după 300 de ore de zbor la celula avionului AN-2

800

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la celula avionului AN-2

672

€/lucrare

Control după 12 luni la celula avionului AN-2

320

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la celula avionului AN-2

256

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la celula avionului AN-2

256

€/lucrare

Control după 300 de ore de funcţionare la motorul avionului AN-2

672

€/lucrare

Control după 200 de ore de funcţionare la motorul avionului AN-2

512

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la motorul avionului AN-2

448

€/lucrare

Control după 12 luni la motorul avionului AN-2

256

€/lucrare

Schimb motor avion AN-2

880

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la motorul avionului AN-2

224

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la motorul avionului AN-2

224

€/lucrare

Control după 300 de ore de funcţionare la elicea avionului AN-2

224

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la elicea avionului AN-2

128

€/lucrare

Schimb elice avion AN-2

128

€/lucrare

Control după 500 de ore de zbor la celula avionului WILGA35 A

1152

€/lucrare

Control după 200 de ore de zbor la celula avionului WILGA35 A

768

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la celula avionului WILGA 35 A

672

€/lucrare

Control după 50 de ore de zbor la celula avionului WILGA 35 A

384

€/lucrare

Control după 18 luni la celula avionului WILGA 35 A

320

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la celula avionului WILGA 35 A

384

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la celula avionului WILGA 35 A

384

€/lucrare

Control după 400 de ore de funcţionare la motorul avionului WILGA 35 A

1152

€/lucrare

Control după 300 de ore de funcţionare la motorul avionului WILGA 35 A

672

€/lucrare

Control după 200 de ore de funcţionare la motorul avionului WILGA 35 A

864

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la motorul avionului WILGA 35 A

640

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la motorul avionului WILGA 35 A

384

€/lucrare


Control după 18 luni la motorul avionului WILGA35 A

320

€/lucrare

Schimb motor avion WILGA 35 A

640

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la motorul avionului WILGA 35 A

320

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la motorul avionului WILGA 35 A

320

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la elicea avionului WILGA 35 A

192

€/lucrare

Control după 12 luni la elicea avionului WILGA 35 A

192

€/lucrare

Schimb elice la avionul WILGA 35 A

160

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la celula avionului ZLIN 142/526/726

800

€/lucrare

Control după 50 de ore de zbor la celula avionului ZLIN 142/526/726

256

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la celula avionului ZLIN 142/526/726

288

€/lucrare

Control anual la celula avionului ZLIN 142/526/726

800

€/lucrare

Control după 2 ani la celula avionului ZLIN 142/526/726

1024

€/lucrare

Control după 9 ani la celula avionului ZLIN 526/726

128

€/lucrare

Inspecţie de tip A la celula avionului ZLIN 142

800

€/lucrare

Inspecţie de tip B la celula avionului ZLIN 142

3200

€/lucrare

Control IEAB după 6 ani la celula avionului ZLIN 142

256

€/lucrare

Control IEAB după 12 ani la celula avionului ZLIN 142

480

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la motorul avionului ZLIN 142/526/726

192

€/lucrare

Schimb motor la avionul ZLIN 142/526/726

480

€/lucrare

Control după un 1 an la motorul avionului ZLIN 142/526/726

160

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la motorul avionului ZLIN 142/526/726

256

€/lucrare

Control după 500 de ore de funcţionare la elicea avionului ZLIN 142

256

€/lucrare

Control după 200 de ore de funcţionare la elicea avionului ZLIN 142/526/726

160

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la elicea avionului ZLIN 142/526/726

64

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la elicea avionului ZLIN 142/526/726

32

€/lucrare

Schimb elice la avionul ZLIN 142/526/726

64

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la celula avionului IAR 46 S

256

€/lucrare

Control după 50 de ore de zbor la celula avionului IAR 46 S

160

€/lucrare

Control după 12 luni la celula avionului IAR 46 S

288

€/lucrare

Control după 6 luni la celula avionului IAR 46 S

192

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la celula avionului IAR 46 S

160

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la celula avionului IAR 46 S

160

€/lucrare

Control după 600 de ore de funcţionare la motorul avionului IAR 46 S

512

€/lucrare

Control după 200 de ore de funcţionare la motorul avionului IAR 46 S

384

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la motorul avionului IAR 46 S

160

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la motorul avionului IAR 46 S

128

€/lucrare

Control după 12 luni la motorul avionului IAR 46 S

160

€/lucrare

Schimb motor la avionul IAR 46 S

800

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la motorul avionului IAR 46 S

256

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la motorul avionului IAR 46 S

256

€/lucrare

Control după 12 luni la elicea avionului IAR 46 S

128

€/lucrare

Control 100 de ore la elicea avionului IAR 46 S

128

€/lucrare

Schimb elice la avionul IAR 46 S

96

€/lucrare


Control după 500 de ore de zbor la celula motoplanorului

384

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la celula motoplanorului

800

€/lucrare

Control după 50 de ore de zbor la celula motoplanorului

384

€/lucrare

Control după 12 luni la celula motoplanorului

384

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la celula motoplanorului

192

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la celula motoplanorului

192

€/lucrare

Control după 500 de ore de funcţionare la motorul motoplanorului

1024

€/lucrare

Control după 250 de ore de funcţionare la motorul motoplanorului

384

€/lucrare

Control după 100 de ore de funcţionare la motorul motoplanorului

320

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la motorul motoplanorului

192

€/lucrare

Control după 25 de ore de funcţionare la motorul motoplanorului

96

€/lucrare

Control după 12 luni la motorul motoplanorului

96

€/lucrare

Schimb motor la motoplanor

512

€/lucrare

Reparaţie parţială după 5 ani la motoplanor

1024

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la motorul motoplanorului

96

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la motorul motoplanorului

96

€/lucrare

Control după 500 de ore de funcţionare la elicea motoplanorului

192

€/lucrare

Control după 50 de ore de funcţionare la elicea motoplanorului

64

€/lucrare

Control după 25 de ore de funcţionare la elicea motoplanorului

64

€/lucrare

Control după 12 luni la elicea motoplanorului

64

€/lucrare

Control după 100 de ore de zbor la planor

256

€/lucrare

Control tip R 1 la planor

320

€/lucrare

Control tip R 2 la planor

384

€/lucrare

Control tip R 6 la planor

512

€/lucrare

Control de sănătate la structura planorului

640

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de iarnă la planor

160

€/lucrare

Lucrări regulamentare de trecere la exploatarea de vară la planor

160

€/lucrare

 

I Servicii auxiliare

Închiriere cameră cu 1 sau două paturi

10

€/pat şi noapte

Închiriere cameră cu 3 sau mai multe paturi

8

€/pat şi noapte

Închiriere autocisternă MAZ

80

€/auto şi 100 km

Închiriere loc campare cort

4

€/loc şi noapte

Închiriere alimentator mobil carburanţi

20

€/zi

Închiriere rezervor carburanţi

30

€/lună pentru 1.000 1

Închiriere rezervor carburanţi cu staţie de alimentare

100

€/lună pentru 1.000 1

Tractare bannere cu aeronavă tip ULM (suplimentar faţă de tariful orei de zbor)

83

€/oră

Tractare bannere cu avion (suplimentar faţă de tariful orei de zbor)

105

€/oră

Tarif închiriere sală de sport

18

€/oră

 

NOTE:

1. Tarifele nu includ TVA, cheltuielile aferente transportului, cazării şi diurnei de deplasare a inspectorilor/examinatorilor. Aceste cheltuieli se asigură de către beneficiar.

2. Proprietarii sau deţinătorii de aeronave civile beneficiază de gratuitate pentru serviciile de la lit. D şi E pentru zborurile care se efectuează în interesul Aeroclubului României.

3. Proprietarii sau deţinătorii de aeronave civile care deţin un contract în termen de valabilitate cu Aeroclubul României pentru servicii de parcare în hangar (hangarare) a aeronavelor beneficiază de o reducere de 25% a tarifelor pentru decolare/ aterizare (lit. E).

4. Sportivii legitimaţi la Aeroclubul României, componenţi ai loturilor judeţene şi naţionale, deţinători de aeronave, şi care nu sunt legitimaţi la alte cluburi aeronautice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 4 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la lit. D, E, H. Sportivii legitimaţi la Aeroclubul României vor da o declaraţie pe proprie răspundere privind cluburile la care mai sunt legitimaţi.

5. Serviciile de parcare şi parcare în hangar de la lit. E se vor oferi în limita spaţiului disponibil. Tarifarea se va face dacă staţionarea pe aerodrom este de peste 3 ore. Parcarea şi parcarea în hangar se fac fără asumarea răspunderii Aeroclubului României pentru eventualele deteriorări produse aeronavelor pe perioada staţionarii sau parcării.

6. La lit. C, pentru salt din avionul AN2, echipajul minim este de 10 paraşutişti. Pentru salt din avionul Wilga 35, echipajul minim este de 3 paraşutişti performeri sau 2 începători şi instructor; din avionul GA-8 echipajul minim este de 5 paraşutişti. Zborurile sau salturile cu paraşuta se vor face în concordanţă cu cursurile de pregătire în zbor/salt cu paraşuta aprobate, proprii Aeroclubului României.

7. Salturile de la lit. C2 nu includ închirierea paraşutei.

8. Pentru tarifele de la lit. D, plata pe zi se va face la casieriile aerocluburilor teritoriale sau la sediul central ori prin mandat poştal în contul RO88TREZ7015009XXX010540 al Aeroclubului României deschis la Trezoreria Sectorului 1, după cel mult 5 zile de la prima planificare la zbor făcută de Aeroclubul României. Chitanţa sau mandatul poştal se va transmite prin fax la Aeroclubul României.

9. Cursurile teoretice vor avea durata impusă de reglementările în vigoare.

10. Tarifele pentru certificarea planoarelor nu conţin tariful aferent remorcajului.

11. Pentru zborurile şi salturile acrobatice sau demonstrative, tarifele se majorează cu 25%.

12. La zborul în simplă comandă pe planor, din tariful orei de zbor se va scădea tariful orei de instrucţie, adică 20 €/oră instrucţie.

13. Tarifele pentru certificarea paraşutelor nu conţin tariful aferent saltului cu paraşuta.

14. În cazul decolărilor şi aterizărilor efectuate în afara orelor de serviciu ale aerodromurilor, tariful de aterizare/decolare se va majora cu 50%.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 114 din 19 septembrie 2012 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 8 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familia de produse/produsul, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformităţii şi funcţia organismului, precum şi specificaţia tehnică aferentă, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2012.

Nr. 1.809.

 

 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială QUALITAS - S.A.

Adresa:

Str. Spătaru Preda nr. 20, sectorul 5, Bucureşti, tel.: +40(21) 424.48.00, fax: +40(21) 424.48.01, e-mail: qualitassa@yahoo.com, website: http://www.qualitas.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1823

Valabilitatea notificării se acordă până la 28 noiembrie 2014.

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN 45011: 2001.

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1): . Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 15037-3+A1: 2011

CPF

 

NOTA:

CPF = funcţia de certificare control producţie în fabrică.