MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 740/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.014. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

174/M.125 - Ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al ministrului apărării naţionale pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

 

270. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

 

2.435. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

2.454. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Ilfov

 

2.529. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi

 

2.537. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010

 

Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 579/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Menţiunile obligatorii referitoare la importator şi numărul lotului, precum şi menţiunile «sulfiţi» sau «dioxid de sulf», «ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» sau «albumină din ouă», «lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» sau «proteine din lapte» pot fi înscrise în afara câmpului vizual în care figurează celelalte indicaţii obligatorii.”

2. Anexele nr. 4a) şi 4b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.014.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4a) la normele metodologice)

 

Etichetarea vinurilor liniştite

 

ETICHETARE

VINURI LINIŞTITE

Vin

Vin IG

Vin DOC

Vin licoros

Indicaţii obligatorii

 

 

 

 

1. Denumirea la vânzare, compusă din:

- menţiunea "vin" însoţită de menţiunea "produs în România", "produs în UE", "vin obţinut în ........... din struguri recoltaţi din ..........."

- menţiunea "vin cu indicaţie geografică", urmată de indicaţia geografică

- numele denumirii de origine controlată, însoţită de una dintre sintagmele DOC-CMD, DOC-CT, DOC-CIB, exprimate prescurtat sau explicit:

- o menţiune tradiţională specifică

- menţiunea "vin licoros"; numele denumirii de origine controlată

2. Volumul nominal

X

X

X

X

3. Tăria alcoolică dobândită în volume

X

X

X

X

4. Numărul lotului care să permită identificarea datei îmbutelierii

X

X

X

X

5. Menţiunile "sulfiţi" sau "dioxid de sulf", "ouă", "proteine din ouă", "produse din ouă", "lizozimă din ouă" sau "albumină din ouă", "lapte", "produse din lapte", "cazeină din lapte" sau "proteine din lapte"

X

X

X

X

6. Numele companiei şi al localităţii îmbuteliatorului

X

X

X

X

Indicaţii facultative

 

 

 

 

1. Culoarea specifică

X

X

X

X

2. Anul recoltei, dacă cel puţin 85% din strugurii utilizaţi pentru elaborarea vinului în cauză au fost recoltaţi în cursul anului respectiv

-

X

X

X

3. Numele unuia sau mai multor soiuri de viţă-de-vie

-

X

X

-

4. Subdenumirea de origine

-

-

X

X

5. Tipul produsului:

- sec, pentru vinul cu un conţinut de zahăr mai mic de 4,0 g/l;

- demisec, pentru vinul cu un conţinut de zahăr cuprins între 4,01 şi 12,0 g/l;

- demidulce, pentru vinul cu un conţinut de zahăr cuprins între 12,01 şi 45,0 g/l;

- dulce, pentru vinul cu un conţinut de zahăr mai mare de 45,0 g/l

X

X

X

-

6. "Fermentat maturat în banc" sau "fermentat/maturat în prezenţa aşchiilor de lemn de stejar"

-

X

X

X

7. Menţiune tradiţională

-

-

X

X

8. Distincţii acordate, numai pentru lotul în cauză

-

-

X

X

9. Menţiuni facultative privind îmbutelierea la "castel", "podgorie" "proprietate" etc.

-

-

X

X

10. Marca

X

X

X

X

11. Pictograme utilizate la etichetarea produselor care permit o mai bună vizibilitate a informaţiilor (*)

X

X

X

X

 

Pictograme

 

ANEXA nr. 2

(Anexa nr. 4b la normele metodologice)

 

Etichetarea vinurilor spumante, spumoase, petiante şi perlante

 

ETICHETARE

Vin spumant

Vin spumant din varietăţi aromate

Vin spumant DOC

Vin spumos

Vin petiant

Vin perlant

Indicaţii obligatorii

 

 

 

 

 

 

1. Numele sau denumirea comercială sub care este vândut produsul, indicat prin:

- vin spumant

- numele varietăţii aromate

- vin spumant cu denumire de origine controlată, însoţit de numele DOC

- vin spumos

- vin petiant

- vin perlant obţinut prin adăugarea de dioxid de carbon

2. Metoda de producţie

-

-

X

"obţinut prin adăugare de dioxid de carbon"

-

-

3. Volumul nominal

X

X

X

X

X

X

4. Tipul produsului în funcţie de conţinutul de zahăr

Dacă produsul are un conţinut de zahăr care permite indicarea a două din informaţiile privind conţinutul de zahăr, se va utiliza una dintre acestea, la alegere.

- brut natur, maximum 3 g/l;

- extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l;

- brut, maximum 12 g/l;

- extrasec, între 12 şi 17 g/l;

- sec, între 17 şi 32 g/l;

- demisec, între 32 şi 50 g/l;

- dulce, peste 50 g/l.

- brut natur, maximum 3 g/l;

- extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l;

- brut, maximum 12 g/l;

- extrasec, între 12 şi 17 g/l;

- sec, între 17 şi 32 g/l;

- demisec, între 32 şi 50 g/l;

- dulce, peste 50 g/l.

- brut natur, maximum 3 g/l;

- extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l;

- brut, maximum 12 g/l;

- extrasec, între 12 şi 17 g/l;

- sec, între 17 şi 32 g/l;

- demisec, între 32 şi 50 g/l;

- dulce, peste 50 g/l.

- brut natur, maximum 3 g/l;

- extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l;

- brut, maximum 12 g/l;

- extrasec, între 12 şi 17 g/l;

- sec, între 17 şi 32 g/l;

- demisec, între 32 şi 50 g/l;

- dulce, peste 50 g/l.

- sec, maximum 12 g/l;

- demisec, între 12-30 g/l;

- demidulce, peste 30 g/l.

- sec, maximum 12 g/l;

- demisec, între 12-30 g/l;

- demidulce, peste 30 g/l.

5. Tăria alcoolică dobândită în volume

X

X

X

X

X

X

6. Indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului, precum şi indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate

X

X

X

X

X

X

7. Numărul lotului care să permită identificarea datei îmbutelierii

X

X

X

X

X

X

8. Menţiunile "sulfiţi" sau "dioxid de sulf", "ouă", "proteine din ouă", "produse din ouă", "lizozimă din ouă" sau "albumină din ouă", "lapte", "produse din lapte", "cazeină din lapte" sau "proteine din lapte"

X

X

X

X

X

X

Indicaţii facultative

 

 

 

 

 

 

1. Unitatea geografică

-

X

X

-

-

-

2. Numele soiurilor de viţă

-

X

X

-

-

X

3. Expresia "fermentare în sticlă"

-

-

X

-

-

-

4. Expresia "fermentare în sticlă după metoda tradiţională"

-

-

X

-

-

-

5. Anul de recoltă

-

X

X

-

-

-

6. Menţionarea unei calităţi superioare

-

-

X

-

-

-

7. Numele statului membru sau al unei ţări terţe în combinaţie cu denumirea comercială, dacă produsul este obţinut exclusiv din struguri recoltaţi şi vinificaţi pe teritoriul statului

X

X

X

X

X

X

8. Distincţii acordate numai pentru lotul în cauză

-

X

X

-

-

-

9. Menţiune tradiţională

-

-

X

-

-

-

10. Termenii "Premium" sau "Reserve"

-

X

X

-

-

-

11. Mărci comerciale

-

X

X

X

X

X

12. Pictograme utilizate la etichetarea produselor ce permit o mai bună vizibilitate a informaţiilor (*)

X

X

X

X

X

X

 

Pictograme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 174 din 10 octombrie 2012

Nr. M.125 din 18 octombrie 2012

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2) teza finală din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Standardelor naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

directorul Serviciului de Informaţii Externe şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Activitatea oficială de criptologie cuprinde activităţile desfăşurate pentru proiectarea, dezvoltarea, evaluarea, certificarea şi controlul utilizării produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat, utilizate de autorităţi şi instituţii publice pentru protecţia informaţiilor clasificate, precum şi elaborarea de reglementări în domeniu.

Art. 2. - Pentru derularea activităţilor prevăzute la art. 1, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Apărării Naţionale cooperează cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

Art. 3. - (1) Se aprobă Standardul de securitate criptografică, prevăzut în anexa nr. 1*.

(2) Se aprobă Metodologia de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Eligibilitatea produselor şi sistemelor criptografice pentru evaluarea şi certificarea, din punct de vedere al asigurării protecţiei informaţiilor naţionale clasificate, de către entităţile evaluatoare aparţinând Serviciului de Informaţii Externe şi Ministerului Apărării Naţionale, rezultă din îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în Standardul de securitate criptografică.

(2) Cerinţele minime de securitate prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate în condiţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia informaţiilor naţionale clasificate.

Art. 5. - La nivelul entităţilor evaluatoare aparţinând Serviciului de Informaţii Externe şi Ministerului Apărării Naţionale, evaluarea şi certificarea produselor şi sistemelor criptografice utilizate pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate se realizează pe baza Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu


* Anexa nr. 1 la ordin este clasificată potrivit legii şi se comunică numai instituţiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Metodologia de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, denumită în continuare MEC_PSC, stabileşte cadrul general pentru evaluarea şi certificarea produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat, utilizate pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(2) Dispoziţiile MEC_PSC se completează în mod corespunzător cu prevederile directivelor INFOSEC aprobate de Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat (ORN1SS).

Art. 2. - Obiectivele MEC_PSC sunt:

a) asigurarea cadrului unitar de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat, denumite în continuare PSC, potrivit Standardului de securitate criptografică prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al ministrului apărării naţionale nr. 174/M. 125/2012 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie;

b) posibilitatea stabilirii nivelului de încredere al funcţiilor de securitate ale PSC.

Art. 3. - În sensul prezentei MEC_PSC, termenii utilizaţi se definesc astfel:

a) algoritm criptografic - set structurat de operaţii matematice care transformă o secvenţă de biţi - care reprezintă textul clar - în altă secvenţă de biţi - care reprezintă textul criptat - prin utilizarea unei convenţii, denumită cheie;

b) entitate evaluatoare - unul dintre următoarele laboratoare de specialitate, acreditate la nivel naţional:

- Laboratorul de Evaluare şi Certificare Criptografică din cadrul Serviciului de Informaţii Externe;

- Centrul de Testare-Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice şi Comunicaţii al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

c) material criptografic - orice suport-soluţii criptografice, material cu chei criptografice şi publicaţii criptografice - care conţine informaţii criptografice;

d) mecanism criptografic - funcţie/algoritm/protocol criptografic proiectat pentru a asigura sau a sprijini cel puţin un serviciu de securitate criptografică;

e) modul criptografic - ansamblu format din componente hardware, software şi/sau firmware care implementează cel puţin un mecanism criptografic;

f) produs criptografic - produs care conţine cel puţin un modul criptografic;

g) serviciu de securitate - un serviciu care contribuie la securitatea informaţiilor procesate şi vehiculate în SIC; serviciile de securitate sunt: confidenţialitate, integritate, autentificare, disponibilitate şi nerepudiere;

h) SIC - sistem informatic şi de comunicaţii;

i) sistem criptografic - ansamblu format din două sau mai multe produse criptografice care interacţionează;

j) solicitant - persoană/entitate de drept public sau privat care solicită evaluarea şi certificarea produselor/sistemelor criptografice, în vederea includerii în Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, denumit în continuare Catalog naţional;

k) soluţie criptografică - mecanism, modul, produs sau sistem criptografic;

l) ţintă de evaluare - o soluţie criptografică şi documentaţia aferentă care constituie subiectul unei evaluări;

m) ţintă de securitate - un set de cerinţe şi specificaţii de securitate utilizate ca bază pentru evaluarea unei ţinte de evaluare identificate.

Art. 4. - (1) Obiectul evaluării şi certificării realizate la nivelul entităţilor evaluatoare vizează următoarele tipuri de soluţii criptografice:

a) mecanisme criptografice;

b) aplicaţii şi sisteme software care conţin mecanisme criptografice;

c) dispozitive şi sisteme hardware care încorporează mecanisme criptografice;

d) generatoare de numere aleatoare;

e) generatoare de numere pseudoaleatoare;

f) arte tipuri, de exemplu: PKI (Public Kev Infrastructura), sisteme de management de chei şi protocoale criptografice.

(2) Tipurile de soluţii criptografice prevăzute la alin. (1) se includ în Catalogul naţional în lista „Mecanisme şi produse criptografice”.

(3) Modelul unui sistem criptografic este prezentat în figura*) următoare.

 

SISTEM CRIPTOGRAFIC

 


*) Figura este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL II

Procesul de evaluare a produselor şi sistemelor

criptografice, altele decât cele din categoria cifrului

de stat

 

SECŢIUNEA 1

Etapele procesului de evaluare şi certificare

 

Art. 5. - Procesul de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) demararea procesului de evaluare;

b) desfăşurarea procesului de evaluare;

c) finalizarea procesului de evaluare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Demararea procesului de evaluare

 

Art. 6. - Demararea procesului de evaluare se realizează în condiţiile Metodologiei de evaluare şi certificare a pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 21/2012, denumită în continuare Metodologia INFOSEC 14.

Art. 7. - (1) Cerinţele minime de acceptare a evaluării soluţiei criptografice, suplimentare celor reglementate în Metodologia INFOSEC 14, sunt prevăzute în Standardul de securitate criptografică, precum şi în Cerinţele preliminare pentru evaluarea criptografică, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru a fi acceptate la evaluare, produsele şi sistemele criptografice destinate protecţiei informaţiilor clasificate „secret de serviciu” trebuie să implementeze cel puţin standardele recomandate prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - Ca urmare a acceptării evaluării produsului/ sistemului criptografic, entităţile evaluatoare pot încheia acorduri de confidenţialitate cu solicitantul.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Desfăşurarea procesului de evaluare criptografică

 

Art. 9. - În vederea desfăşurării procesului de evaluare, solicitantul pune la dispoziţia entităţilor evaluatoare:

a) soluţia criptografică supusă evaluării: componentele hardware, software şi firmware; alte componente necesare realizării infrastructurii de testare; elemente necesare verificării corectitudinii implementării mecanismelor criptografice;

b) setul de documentaţii aferent soluţiei criptografice supuse evaluării: documentaţie tehnică care trebuie să acopere: descrierea arhitecturii fizice şi logice; cerinţele menţionate în standardele stabilite pentru evaluare în etapa anterioară; codurile sursă; specificaţiile mecanismelor criptografice, vectori de test; descrierea parametrilor critici de securitate; documentaţii de administrare, instalare şi utilizare;

c) teste proprii şi platformele de testare, documentaţii aferente testelor proprii, precum şi rezultatele testelor.

Art. 10. - (1) Pe baza elementelor prevăzute la art. 9, entităţile evaluatoare desfăşoară activităţi de testare şi evaluare criptografică.

(2) Activităţile de testare şt evaluare criptografică au în vedere criterii minime/standarde/metodologii naţionale impuse pentru soluţia criptografică care este supusă evaluării, precum şi procedurile proprii ale fiecărei entităţi evaluatoare.

(3) în funcţie de tipul soluţiei criptografice, procesul de evaluare poate viza următoarele tipuri de activităţi:

a) studiul şi analiza documentaţiei tehnice pentru soluţia criptografică supusă evaluării;

b) verificarea implementării corecte a mecanismelor criptografice;

c) analiza managementului cheilor;

d) teste statistice pentru verificarea aleatorismului;

e) analiza codurilor sursă;

f) analiza interfeţelor şi/sau a porturilor;

g) verificarea şi analiza rolurilor, serviciilor şi autentificării, a controlului accesului;

h) verificarea şi analiza securităţii fizice (de exemplu: tamper evidence, tamper detection, tamper response, tamper proof, tamper resistance eto);

i) verificarea autotestărilor efectuate de soluţia criptografică;

j) verificarea mecanismelor de auditare;

k) rezistenţa la atacuri nestandard;

l) evaluare TEMPEST;

m) verificarea testelor realizate de către dezvoltator;

n) teste de penetrare şi analiza vulnerabilităţilor.,

(4) în cazul evaluării unei soluţii criptografice modificate faţa de o versiune deja certificată, pot fi considerate concludente rezultatele evaluărilor anterioare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Finalizarea procesului de evaluare

 

Art. 11. - Fiecare dintre entităţile evaluatoare implicate în procesul de evaluare elaborează un raport tehnic de evaluare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia INFOSEC 14.

 

CAPITOLUL III

Procesul de certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului

de stat

 

Art. 12. - (1) Procesul de certificare presupune o analiză independentă a evaluării şi a rezultatelor acesteia şi atestă că soluţia criptografică evaluată satisface criteriile minime de securitate stabilite prin Standardul de securitate criptografică.

(2) Procesul de certificare se finalizează, după caz, astfel:

a) în cazul acordului privind certificarea soluţiei criptografice, prin eliberarea unui document de certificare care conţine aspecte privind identificarea soluţiei criptografice, nivelul de clasificare/secretizare, termenul de valabilitate şi eventuale condiţii de funcţionare;

b) în cazul refuzului certificării soluţiei criptografice, prin eliberarea unui document justificativ care conţine aspecte privind identificarea soluţiei criptografice, precum şi motivele refuzului certificării, cu posibilitatea menţionării unor rezultate ale procesului de evaluare.

(3) în vederea includerii în Catalogul naţional, documentele prevăzute la alin. (2) se transmit ORNISS de către entităţile evaluatoare implicate în procesul de evaluare şi certificare, menţionându-se nivelul de clasificare/secretizare, termenul de valabilitate şi condiţiile specifice de funcţionare, astfel cum au fost stabilite în documentele de certificare.

Art. 13. - Scoaterea produsului sau mecanismului criptografic din Catalogul naţional se solicită în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate;

b) dacă apar elemente noi care justifică o astfel de decizie, la sesizarea oricărei entităţi evaluatoare dintre cele două care au realizat evaluarea.

Art. 14. - (1) Cu cel puţin un an înainte de expirarea termenului de valabilitate, beneficiarul sau, după caz, producătorul poate solicita menţinerea produsului ori mecanismului criptografic în Catalogul naţional, sub condiţia demarării procesului de recertificare.

(2) Entităţile evaluatoare pot propune menţinerea produsului sau mecanismului criptografic în Catalogul naţional pe baza unei analize de risc ori, după caz, a unei noi evaluări şi certificări.

Art. 15. - Evaluarea poate fi contestată de către solicitant, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a rezultatului.

Art. 16. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERINŢE PRELIMINARE

pentru evaluarea criptografică

 

STANDARDE RECOMANDATE

 

CAPITOLUL I

Mecanisme/Tehnici criptografice

 

A. Algoritmi simetrici (Block/Stream Ciphers)

NIST

ISO/IEC

1. NIST SP 800-67, Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

2. FIPS 197, Announcing the Advanced Encryption Standard (AES)

3. NIST SP 800-38A, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation. Methods and Techniques

4. NIST SP 800-38C, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CCM Mode for Authentication and Confidentiality

1. ISO/IEC 18033-3 - Information Technology - Security Techniques - Encryption algorithms - Part 3: Block Ciphers

2. ISO/IEC 18033-4 - Information Technology - Security Techniques - Encryption algorithms - Part 4: Stream Ciphers

 

B. Algoritmi asimetrici

NIST

ISO/IEC

1. FIPS 186-3, Digital Signature Standard (DSS)

2. FIPS 180-2, Secure Hash Standard (SHS)

3. NIST SP 800-56, Recommendation on Key Establishment Schemes

1. ISO/IEC 9796-2 - Information Technology - Security Techniques - Digital signatures schemes giving message recovery - Part 2: Integer factorization based mechanisms

2. ISO/IEC 9796-3 - Information Technology - Security Techniques - Digital signatures schemes giving message recovery - Part 2: Discrete logarithm based mechanisms

3. ISO/IEC 14888 - all parts - Information Technology - Security Techniques - Digital signatures with appendix

4. ISO/IEC 15946 - all parts - Information Technology - Security Techniques - Cryptographic techniques based on elliptic curves

5. ISO/IEC 18033-2 - Information Technology - Security Techniques - Encryption algorithms - Part 2: Asymmetric ciphers

 

C. Funcţii hash

NIST

ISO

1. FIPS 180-2, Secure Hash Standard (SHS)

1. ISO/IEC 10118-2 - Information Technology - Security Techniques - Hash-function - Part 2: Hash function using a n-bit block cipher

2. ISO/IEC 10118-3 - Information Technology - Security Techniques - Hash-function - Part 3: Dedicated hash functions

3. ISO/IEC 10118-4 - Information Technology - Security Techniques - Hash-function - Part 4: Hash function using modular arithmetic

 

D. Message Authentication Code

NIST

ISO

1. NIST SP 800-38B, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the CMAC Authentication Mode

2. NIST SP 800-38C, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CCM Model for Authentication and Confidentiality

3. FIPS 198, The Keyed Hash Message Authentication Code (HMAC)

1. ISO/IEC 9797-2 - Information Technology - Security Techniques - Message Authentication Codes (MACs) - Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function

 

E. Random Number Generation

NIST

ISO

1. FIPS 186-3, Digital Signature Standard (DSS)

1. ISO/IEC 18031- Information Technology - Security Techniques - Random bit generators

 

F. Key Management/PKI

NIST

ISO/IEC

1. NIST SP 800-57, Recommendation for Key Management

2. NIST SP 800-56, Recommendation on Key Establishment Schemes

3. NIST SP 800-32, Introduction to Public Key Technology and the Federal PKI Infrastructure

4. FIPS 140-2, Security Requirements for Cryptographic Modules

1. ISO/IEC 11770 - all parts - Information Technology - Security Techniques - Key management

2. ISO/IEC 15946-3 - Information Technology - Security Techniques - Cryptographic Techniques based on elliptic curves - Part 3: Key establishment

 

G. Entity Authentication

NIST

ISO

 

1. ISO/IEC 9798-2 - Information Technology - Security Techniques - Entity authentication - Part 2: Mechanisms using symmetric encipherment algorithms

2. ISO/IEC 9798-3 - Information Technology - Security Techniques - Entity authentication - Part 3: Mechanisms using digital signature techniques

3. ISO/IEC 9798-4 - Information Technology - Security Techniques - Entity authentication - Part 4: Mechanisms using a cryptographic check

4. ISO/IEC 9798-5 - Information Technology - Security Techniques - Entity authentication - Part 5: Mechanisms using zero-knowledge techniques

5. ISO/IEC 9798-6 - Information Technology - Security Techniques - Entity authentication - Part 6: Mechanisms using manual data transfer

6. ISO/IEC 11770-2 - Information Technology - Security Techniques - Key management - Part 2: Mechanisms using symmetric techniques

7. ISO/IEC 11770-3 - Information Technology - Security Techniques - Key management - Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques

8. ISO/IEC 11770-4 - Information Technology - Security Techniques - Key management - Part 4: Key establishment mechanisms based on weak secrets

 

CAPITOLUL II

Module criptografice

 

NIST

ISO/IEC

1. FIPS 140-2, Security Requirements for Cryptographic Modules

2. FIPS 140-2 DTR - Derived Test Requirements for FIPS 140-2

3. FIPS 140-2 IG - Implementation Guidance for FIPS 140-2

1. ISO/IEC 19790:2006 - Information Technology - Security Techniques - Security requirements for cryptographic modules

2. ISO/CEI 29759:2008 - Information Technology - Security Techniques - Test requirements for cryptographic modules

 

CAPITOLUL III

Produse/Sisteme criptografice

 

NIST

ISO/IEC

1. CC v3.1 R3, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation

2. CEM v3.1 R3 - Common Methodology for Information Technology Security Evaluation

3. SR ISO/CEI 15408 - all parts - Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare

şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 633/2012 privind revocarea şi numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.770/2012*) privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 5 martie 2008.

Art. 4. - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică şi metodologie, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiasu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 270.


*) Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.770/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. ...........

 

Încheiat azi ............., luna ............., anul ............., în .............

 

Agentul/Agenţii constatator/constatatori ............., cu funcţia de ............., în temeiul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ........ şi în baza legitimaţiilor nr. ........, eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ............., luna ............., anul ............., ora ............., la ............. din ............., str. ............ nr. ...., sectorul/judeţul ............., am constatat următoarele*):

……………………………………………………………………………………….................................................................................

……………………………………………………………………………………….................................................................................

……………………………………………………………………………………….................................................................................

 

Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la:

1. art. ....... alin. ...... lit. ....... şi

2. art. ....... alin. ...... lit. .......,

şi sancţionate de art. ....... alin. ....... din Legea nr. 656/2002, republicată.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovată**):

 

A.........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........., având codul fiscal nr. ........, cu sediul social în ............., prin Sucursala ............., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........, având codul fiscal nr. ........, cu sediul principal/secundar în ........, reprezentată de ..........., în calitate de ..........., identificat prin ............. seria ....... nr. ......., eliberat de ............., CNP ............., cu domiciliul în ............., str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ............, şi de ............, în calitate de ............., identificat prin ...., seria .... nr. ........, eliberat de ............., CNP .........., cu domiciliul în ............., str. ............. nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ......... .

B.........., fiul (fiica) lui ......... şi al/a ............., în vârstă de ....... ani, cu domiciliul în ............., str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ............., identificat prin .... seria ..... nr. ......, eliberat de ..........., CNP ........ .

Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:

Contravenientul .................. se amendează cu:

1.............. lei, conform art. ............ din ..............;

2.............. lei, conform art. ............ din .............;

3.............. lei conform art. ............. din ..............;

4.............. lei conform art. ............. din ..............,

în sumă totală de .............. lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie .............. .

Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

 

Agenţi constatatori

……………………………………….

Martor,

……………………………………….

Contravenient****),

……………………………………….


*) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

**) Se va completa „A” pentru persoana juridică sau „B” pentru persoana fizică.

 

Alte menţiuni

Îndeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct, astfel***):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal, care conţine ........ pagini împreună cu anexele aferente ce conţin ...... pagini, s-a întocmit în

3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi ................ sau se va transmite prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la

uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

 

 

Agenţi constatatori

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Am primit un exemplar.

Martor,

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

 

Contravenient****),

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Martor:

Numele şi prenumele....................................., domiciliat în.........................., str. ..........................nr. ...... bl ....., sc........ et ........ ap ........ sectorul/judeţul ............................... identificat prin .... seria .... nr. ................. eliberat de.................................... CNP..........................

Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

 

Agenţi constatatori,

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Martor,

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….


***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţii. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

****) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Seria O.N.P.C.S.B. nr............(începând cu nr. 0001051)

Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.

Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 de file fiecare.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”,

a imobilului din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.26072008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.927/CM din 24 iulie 2012,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorica „A”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-21053.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 20 august 2012.

Nr. 2.435.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

Coordonate puncte de contur

Nr.

pct.

Coordonate stereo 70

-

X(m)

Y(m)

1.

588263,168

327048,953

2.

588248,180

327068,828

3.

588266,804

327070,348

4.

588263,660

327114,013

5.

588175,800

327104,549

6.

588152,420

327099,652

7.

588128,948

327095,402

8.

588115,856

327090,651

9.

588092,952

327076,944

10.

588091,336

327076,284

 

11.

588093,319

327071,926

 

12.

588100,178

327054,438

 

13.

588104,693

327049,274

 

14.

588086,554

327026,221

 

15.

588129,056

326995,933

 

16.

588138,960

326986,566

 

17.

588142,483

326985,370

 

18.

588163,418

326960,785

 

19.

588179,743

326970,631

 

20.

588184,189

326963,616

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B” a imobilului Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Ilfov

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.350/CM din 21 august 2012,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Ilfov, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice IF-II-m-B-21007.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ilfov pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ilfov va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 2.454.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 1.008 din 25 septembrie 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 12 octombrie 2012.

Nr. 2.529.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor si a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.506 din 25 septembrie 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Câmpulung Muscel.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 12 octombrie 2012.

Nr. 2.537.