MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 192/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 192         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 martie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

322. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

323. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

324. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

325. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

326. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

327. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul Român de Informaţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

185. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul serviciilor poştale dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucureşti la 9 iunie 2011

 

Acord de cooperare în domeniul serviciilor poştale între Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta

 

214. - Hotărâre pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a! domnului Daniel Ţicău, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.539. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

159. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. la Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra şi retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii de Asigurări Chartis România - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 11/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Coldea Mihail Florian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 322.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 11/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Voinescu Ion George-Viorel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 323.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 1272012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamnei colonel Istode Ilie Elena i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 324.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 12/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamnei colonel Posaştiuc Mihai Emilia-Cristina i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 325.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 12/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Goleanu Constantin Viorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din . Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 326.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 12/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel în retragere Constantinescu Niculae Pavel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 327.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul serviciilor poştale dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucureşti la 9 iunie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare în domeniul serviciilor poştale dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucureşti la 9 iunie 2011.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Răzvan Mustea-Şerban

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012,

Nr. 185.

 

ACORD

de cooperare în domeniul serviciilor poştale între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta*)


*) Traducere.

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar de Malta, denumite în continuare părţi,

din dorinţa de a stabili şi de a îmbunătăţi relaţiile dintre părţi în domeniul serviciilor poştale pentru recunoaşterea timbrelor emise de Ordinul Suveran Militar de Malta pe teritoriul României, precum şi a corespondenţei ce poartă aceste timbre pe teitoriul României, ^^m

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Partea română, prin instituţia specializată - Compania Naţionala „Poşta Română” -- S.A., recunoaşte valabilitatea deplină a timbrelor emise de Poşte Magistrali a Ordinului Suveran Militar de Malta.

2. Partea română, prin instituţia specializată - Compania Naţională „Poşta Română” - SA, va înainta corespondenţa ce soseşte de la sediul Ordinului Suveran Militar de Malta pe teritoriul României şi care poartă timbrele specificate în paragraful 1, conform prevederilor acestui acord.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul acord se referă doar la schimbul de scrisori obişnuite, excluzând scrisorile recomandate şi exprese şi scrisorile care conţin valori declarate.

 

ARTICOLUL 3

 

Partea română, prin instituţia specializată - Compania Naţională „Poşta Română” - SA, va înainta fiecare element al corespondenţei menţionate în articolul 2, care pleacă de la Poşte Magistrali a Ordinului Suveran Militar de Malta, care poartă timbrele ordinului francate la plecare şi care cântăresc cel mult 2 kg. Corespondenţa va ajunge la oficiile poştale din România prin intermediul Poştei Italiene, cu care Ordinul Suveran Militar de Malta a încheiat un contract de servicii poştale.

 

ARTICOLUL 4

 

Oficiile poştale destinatare din România vor marca fiecare articol poştal cu ştampila poştei de sosire şi îi vor înainta la punctul de destinaţie de pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 5

 

Imediat ce prezentul acord intră în vigoare, Ordinul Suveran Militar de Malta, prin instituţia specializată - Poşte Magistrali a Ordinului Suveran Militar de Malta, trebuie să trimită la instituţia specializată din România - Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. zece (10) serii originale din fiecare timbru pe care l-a emis, sub formă de documentaţie informativă referitoare la timbrele pe care le va purta corespondenţa.

 

ARTICOLUL 6

 

Corespondenţa care nu poate fi livrată la destinatarul din România, din cauză că destinatarul nu a ridicat-o sau a fost absent la momentul respectiv, va fi păstrată la oficiul poştal de destinaţie timp de o lună. După această perioadă, corespondenţa va fi returnată la Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta din România.

 

ARTICOLUL 7

 

Cu excepţia altor prevederi din prezentul acord, îndeplinirea acordului se supune legislaţiei române şi, după caz, prevederilor relevante ale acordurilor multilaterale la care România este parte, precum si reglementărilor Uniunii Poştale Universale (UPU).

 

ARTICOLUL 8

 

1. Pentru fiecare scrisoare trimisă în România, Poşte Magistrali a Ordinului Suveran Militar de Malta va plăti Companiei Naţionale „Poşta Română” - SA. după cum urmează: 3,938 DST/kg pentru 2011; 4,049 DST/kg pentru 2012; 4,162 DST/kg pentru 2013.

2. Suma totală din paragraful 1 va fi notificată Ordinului Suveran Militar de Malta după un an calendaristic.

3. Ordinul Suveran Militar de Malta va face plata sumei specificate în paragraful 2 în termen de 6 săptămâni.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Toate disputele vor fi soluţionate prin consultare între părţi.

2. Dacă disputele nu sunt soluţionate conform paragrafului 1, acestea vor fi supuse arbitrajului Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a României.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc sub forma unei note diplomatice asupra îndeplinirii procedurilor legale interne.

Acordul va avea durata de un an de la data intrării sale în vigoare şi va fi reînnoit automat pentru perioade de un an, cu excepţia rezilierii sale de către oricare dintre părţi cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate.

Semnat la Bucureşti la 9 iunie 2011, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România,

Iosif Moldovan,

secretar de stat

Pentru

Ordinul Suveran Militar de Malta,

Jean-Pierre Mazery,

Marele Cancelar al Ordinului Suveran Militar de Malta

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al domnului Daniel Ticău, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (5) şi alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, exercitat de domnul Daniel Ţicău, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dezsi Attila

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 214.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

 

Având în vedere prevederile art. 32 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu anul şcolar 2012-2013, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică şi a anexelor acestuia încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.

Art. 3. - (1) Se aprobă formatul Certificatului de pregătire practică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Certificatul de pregătire practică atestă activităţile desfăşurate de elevi şi rezultatele învăţării dobândite de aceştia pe durata stagiului de practică.

(3) Certificatul de pregătire practică este emis de unitatea de învăţământ la care este înscris elevul şi respectă regimul juridic al actelor de studii.

Art. 4. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007*) referitoare te aprobarea convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprinderi/instituţii publice de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic.

Art. 5. - Secretariatul de Stat pentru învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare De tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 14 martie 2012.

Nr. 3.539.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.702/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

 

Prezentul contract se încheie între:

- Unitatea de învăţământ........................................................................

(denumită în continuare organizator de practică) reprezentată de director Dl/Dna.....................................................

Adresa organizatorului de practică:

e-mail:.........................................telefon:........................................

- Elev/Elevii1.....................................................................................................(denumit/denumiţi în continuare practicant/practicanţi), înscris/înscrişi în anul şcolar.................în clasa..................... domeniul de pregătire profesională2............t/v/vw/st/*-**......calificarea.............................................., nivelul de calificare.............

şi

- Operatorul economic/Instituţia.............................................................. (denumită în continuare partener de practică) reprezentată de ………………………………………..  (numele si calitatea) Dl/Dna....................................................

Adresa partenerului de practică:

e-mail:......................................., telefon:........................................

Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică:.............................


1 Contractul se poate încheia pentru unu sau mai mulţi elevi.

2 Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare).

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului de pregătire practică

 

Contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învăţământ profesional şi tehnic.

Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ..............................

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract şi în anexa pedagogică.

 

ARTICOLUL 2

Statutul practicantului

 

Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unităţii de învăţământ.

 

ARTICOLUL 3

Cadrul în care se desfăşoară stagiul de practică

 

Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

- se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare                     □

- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă              □

- se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European (FSE)              

- se efectuează în cadrul unui proiect cu finanţare din altă sursă decât FSE              □

- denumirea proiectului şi codul acestuia3.......................................................................................

În cazul accesării unor proiecte pentru susţinerea financiară a stagiului de pregătire practică care face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanţare din fonduri publice interne sau externe.

 

ARTICOLUL 4

Remunerarea practicantului

 

Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfăşurării stagiului de practică numai pe baza unui contract de muncă încheiat între practicant şi partenerul de practică în care se desfăşoară stagiul de practică.

În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se obligă să respecte prevederile legislaţiei muncii, să înştiinţeze organizatorul de practică şi să convină împreună cu acesta cu privire la modalităţile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire a! elevului.

Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform legii. Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii etc., precum şi alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menţionate la art. 9.

 

ARTICOLUL 5

Sănătatea şi securitatea în muncă

 

Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică.

Activităţile desfăşurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile si cunoştinţele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani4.

 

ARTICOLUL 6

Responsabilităţile practicantului

 

Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire.

În cazul nerespectării obligaţiilor, practicantului i se aplică sancţiunile conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

Practicantul are obligaţia de a respecta prevederile contractului de pregătire practică şi ale anexei pedagogice asumate prin declaraţiile de angajament din anexele A şi B5 care fac parte integrantă din prezentul contract.

Practicantul are obligaţia, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza şi de a completa un caiet de practică care va cuprinde informaţii privind:

- denumirea modulului de pregătire;

- competenţele exersate;

- activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile şi temele de lucru realizate;

- observaţiile personale privitoare la activitatea depusă.

Caietul de practică este verificat periodic de către tutore şi cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică.

Caietul de practică şi certificatul de practică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, constituie dovezi ale desfăşurării pregătirii practice şi sunt luate în considerare la evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite de practicant.

Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligaţia de a respecta regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului economic/instituţiei partener de practică îşi rezervă dreptul de a anula obligaţiile şi drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care este înscris elevul practicant.

Practicantul are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de securitate şi sănătate în muncă generale şi specifice partenerului de practică.

Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.


3 Se completează în situaţia în care stagiile de practică se desfăşoară în cadrul unor proiecte finanţate din FSE sau alte surse de finanţare.

4 Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată].

5 În cazul unui contract individual se completează anexa A, iar în cazul unu contract pentru un grup de elev se completează anexa B.

 

 

 

ARTICOLUL 7

Obligaţiile şi responsabilităţile organizatorului de practică

 

Directorul unităţii de învăţământ organizator de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice a practicantului.

Cadrul didactic desemnat de unitatea de învăţământ împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul corespunzător calificării pentru care se pregăteşte elevul.

Cadrul didactic desemnat de unitatea de învăţământ participă la evaluarea competenţelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică.

În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unităţii de învăţământ (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică ce face obiectul prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului de practică şi primirea confirmării de primire a acestei informări.

Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activităţile desfăşurate de practicant, rezultatele învăţării dobândite de acesta şi rezultatul obţinut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor de studii.

 

ARTICOLUL 8

Obligaţiile şi responsabilităţile partenerului de practică

 

Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Anexa pedagogică şi este responsabil pentru calitatea pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică.

Partenerul de practică participă la evaluarea competenţelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică.

Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligaţiile tutorelui sunt prevăzute în Anexa pedagogică.

Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicanţilor, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcţie de dispoziţiile legale şi reglementările în vigoare. Această dispoziţie nu se aplică partenerilor de practică scutiţi prin statutul lor de această asigurare.

Partenerul de practică are obligaţia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislaţiei în vigoare.

Partenerul de practică completează secţiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activităţile desfăşurate de practicant, rezultatele învăţării dobândite de acesta şi rezultatul obţinut în urma evaluării.

 

ARTICOLUL 9

Sprijinul acordat practicantului de către partenerul de practica8

 

Burse, premii, prime, plata transportului la şi de la locul desfăşurării stagiului de practică, asigurarea mesei, examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică etc. acordate practicantului:

Alte forme de sprijin şi avantaje (se precizează în mod clar ce facilităţi sunt acordate):

Condiţii pentru acordarea stimulentelor şi formelor de sprijin menţionate mai sus:

 

ARTICOLUL 10

Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică

 

Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna.......................................................

Funcţia......................................................

Tel.........................Fax:........................e-mail:................................................

Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna.....................................................

Funcţia....................................................

Tel..........................Fax:.......................e-mail:.................................................

 

ARTICOLUL 11

Evaluarea stagiului de pregătire practică

 

În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor tehnice, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică etc.).

La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire a competenţelor de către practicant pe baza fişei de observaţie/evaluare, a unei probe orale/interviu şi a unei probe practice.

Rezultatul evaluării va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.

Rezultatele învăţării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire practică.

Încheiat în.................................la data de........................

 

Organizator de practică

Reprezentant legal,

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

Partener de practică

Reprezentant legal,

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

Cadrul didactic responsabil:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

Tutore de practica:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

Practicant7/părinte sau tutore legal instituit:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

 


6 Formele de sprijin acordat de către partenerul de practică vor respecta principiile egalităţii de şanse şi tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasa, apartenenţă etnică, convingeri religioase.

7 în cazul în care contractul se încheie pentru mai mulţi elevi se poate insera un tabel care cuprinde toţi elevi şi se poate semna un singur exemplar original pentru aceştia.

 

ANEXA PEDAGOGICĂ

a Contractului de pregătire practică nr. …………..

 

1. Durata totală a stagiului de pregătire practică (nr. săptămâni, nr. zile/săptămână, nr. total ore)

2. Calendarul stagiului de pregătire practică, timpul de lucru şi orarul (de precizat perioadele şi zilele de pregătire pentru practica săptămânală şi pentru cea comasată; în cazul unor secvenţe de instruire derulate la puncte de lucru din locaţii diferite, se vor preciza distinct perioadele şi zilele de pregătire pentru fiecare dintre acestea.)

3. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (în cazul mai multor puncte de lucru cu locaţii diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru.)

4. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii

5. Condiţii de primire a elevului în stagiul de pregătire practică

Precizări privind condiţiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul de securitate şi sănătate a muncii, eventuale condiţionări referitoare la promovarea prealabilă a unor teme/module din curriculum etc.)

 

NOTĂ:

Se vor evita orice condiţii discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor justificate prin legislaţia în vigoare sau prin condiţiile specifice de lucru.

În cazul practicanţilor cu cerinţe educative speciale (în particular al celor cu dizabilităţi) se vor preciza măsurile (organizatorice şi pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada stagiului.

 

6. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în şcoală şi în întreprindere

De exemplu, precizări cu privire la conţinutul şi obiectivele activităţilor organizate în atelierele şi laboratoarele şcolii şi nivelul achiziţiilor dobândite anterior de elevi (de dorit prezentate sub formă de tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin practica la partenerul de practica, pot fi avute în vedere, de exemplu: competenţele pentru care şcoala nu dispune singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea în condiţii reale a unor deprinderi de lucru iniţiate în şcoală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei (de precizat în ce constă) etc. Se va menţiona şi modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea complementarităţii pregătirii.

7. Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil care asigură monitorizarea pedagogică a practicantului pe perioada derulării stagiului de pregătire practică

8. Responsabilităţi ale cadrului didactic responsabil din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada derulării stagiului de pregătire practică

9. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire practică

10. Responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică

11. Definirea unităţilor de competenţe şi a competenţelor care vor fi dobândite pe perioada efectuării stagiului de practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........

 

Unitatea de competenţe

Competenţa

Modulul de pregătire

Posturile de lucru*

Activităţi planificate

Observaţii

 

 

 

 

 

 


* Se vor menţiona distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasaţi/rotiţi practicanţii.

 

12. Modalităţi de evaluare şi reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică

 

Subiectul evaluării/reevaluării

Metoda/instrumentul de evaluare/reevaluare

Evaluatorul

Data

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA;

Se menţionează toate rezultatele învăţării planificate a fi dobândite pe parcursul stagiului de practică care face obiectul contractului de pregătire practică. Ele trebuie să fie formulate măsurabil în raport cu competenţele vizate la pct. 11 de mai sus. Fiecărui rezultat al învăţării definit trebuie să îi fie alocată ce! puţin o evaluare.

 

Am luat cunoştinţă:

 

 

Cadru didactic

Tutore de practica

Practicant

Numele şi prenumele

 

 

 

Data

 

 

 

Semnătura

 

 

 

 

NOTĂ:

Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică şi practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia.

 

ANEXA A

la contract

 

Şcoala:......................................................

Anul şcolar........................

Calificarea:................................................

Nivelul de calificare:......................

Clasa:................

Data:..................

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT

 

Am luat cunoştinţă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică şi de conţinutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului, şi mă oblig să respect obligaţiile şi responsabilităţile ce îmi revin în calitate de elev practicant.

 

Elev practicant:

Numele şi prenumele...............................

CNP................................................

Semnătura...........................

Data............................

 

Părinte/tutore legal8:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

Cadrul didactic responsabil:

Semnătura...........................

Data............................

 

Tutore de practică:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

8 În cazul elevului minor.

 

ANEXA B

la contract

 

Şcoala:......................................................

Anul şcolar:........................

Calificarea;................................................

Nivelul de calificare:......................

Clasa:................

Data:..................

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANŢI

 

Am luat cunoştinţă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică şi de conţinutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului, şi mă oblig să respect obligaţiile şi responsabilităţile ce îmi revin în calitate de elev practicant.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

CNP

Semnătura elevului

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui

(pentru elevii minori)

Semnătura părintelui/tutorelui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul didactic responsabil:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

Tutore de practică:

Numele şi prenumele...............................

Semnătura...........................

Data............................

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

 

1. ACEST CERTIFICAT SE ACORDA:

(1)

Nume

 

Prenume

 

CNP

 

 

 

(2)

 

(3)

 

 

 

Adresa (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară)

 

Fotografie

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Data naşterii

 

Cetăţenia

 

Semnătura titularului

 

 

 

 

 

(6)

 

(7)

 

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACEST CERTIFICAT SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE:

(8)

Denumirea instituţiei emitente (unitatea de învăţământ de unde provine elevul)

 

 

 

 

 

Numărul certificatului

 

Data eliberării

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

 

 

3. INSTITUŢIILE PARTENERE

 

ORGANIZATORUL DE PRACTICĂ (unitatea de învăţământ de unde provine elevul)

Denumire şi adresa

 

 

Ştampila şi semnătura (se menţionează în clar numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia)

 

(11)

 

 

 

 

 

 

(12)

 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil cu

îndrumarea elevului pe perioada stagiului

 

Titlu /funcţie

 

(13)

 

(14)

 

 

 

Telefon

 

E-mail

 

(15)

 

(16)

 

 

 

PARTENERUL DE PRACTICA (operatorul economic/instituţia publica unde s-a desfăşurat stagiul de practică)

 

 

 

 

Denumire şi adresa

 

Ştampila şi semnătura

(se menţionează în clar numele şi prenumele reprezentantului legal si funcţia acestuia)

 

(17)

 

 

 

 

(18)

 

 

 

Numele şi prenumele tutorelui - persoanei responsabile cu îndrumarea elevului pe perioada stagiului

 

Titlu / funcţie

 

(19)

 

(20)

 

 

 

Telefon

 

E-mail

 

(21)

 

(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Acest tabel nu este valabil fără ştampilele celor două unităţii partenere si/ sau semnăturile celor două persoane de referinţă

 

 

 

 

4. DESCRIEREA STAGIULUI DE PRACTICA

 

 

 

 

 

 

Obiectivul stagiului de practică

 

 

 

(23)

 

 

 

 

 

Iniţiativa/proiectul în cadrul căreia se derulează stagiul de practica (se completează numai dacă este cazul)

 

 

 

(24)

 

 

 

 

 

Calificarea corespunzătoare programului de formare profesională în cadrul căruia se derulează stagiul şi nivelul de calificare

 

 

 

(25)

 

 

 

 

 

Programul comunitar sau de mobilitate implicat (se completează numai dacă este cazul)

 

 

 

(26)

 

 

 

 

 

Durata stagiului

 

 

 

(27)

Din

 

 

 

(28)

Până în

 

 

 

 

 

 

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DESCRIEREA ACTVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII DOBÂNDITE DE ELEV PE PERIOADA STAGIULUI

 

Activităţi / sarcini efectuate de elev

 

 

 

(29)

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele învăţării dobândite de elev

(se adaugă rânduri suplimentare dacă este necesar)

Unitatea de competenţe şi modulul de pregătire

 

 

 

(30)

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe

 

 

 

(31)

 

 

 

 

 

 

 

Alte cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite de elev {altele decât cele prevăzute in Standardul de Pregătire Profesională)

 

 

 

(32)

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite de elev

(se precizează tipul evaluării şi calificativul sau nota obţinută de elev)

 

 

 

(33)

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

Semnătura tutorelui

 

Semnătura cadrului didactic

 

Semnătura titularului (elev)

 

(34)

 

 

 

 

35)

 

(36)

 

(37)

 

 

 

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

 

 

 

 

NB: Acest tabel nu este valabil fără semnătura tutorelui şi cadrului didactic responsabili cu îndrumarea elevului pe perioada stagiului şi a titularului certificatului!

Pentru descrierea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite se inserează rânduri suplimentare, daca este necesar.

 

 

 

 

 

 


6. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII ŞI A CREDITELOR ACORDATE

 

 

Se completează de către unitatea de învăţământ unde este înscris elevul

 

(38)

Numărul matricol al elevului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39)

Unitatea de competenţe (1)

(40)

Competenţele (2)

(41)

Credite acordate 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugaţi sau eliminaţi rânduri dacă este necesar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil cu recunoaşterea rezultatelor învăţării

 

Semnătura

 

 

(42)

 

 

 

 

 

 

(43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data validării

 

Directorul unităţii de învăţământ

 

Ştampila

 

 

(44)

 

 

 

 

(45)

 

(46)

 

 

 

 

 

zz

ll

aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. la Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra şi retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii de Asigurări Chartis România - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 martie 2012, prin care s-au aprobat transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - SA. la Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra şi retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii de Asigurări Chartis România - SA.,

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide.

Art. 1. - Se aprobă transferul portofoliului de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. către Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra.

Art. 2. - Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare ca societate de asigurare acordată Societăţii de Asigurări Chartis România - S.A.

Art. 3. - Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a menţiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documente privind radierea de la oficiul registrului comerţului.

Art. 4. - Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. are obligaţia radierii intermediarilor înscrişi în Registrul agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor, cu respectarea prevederilor art. 6 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra are obligaţia de a înştiinţa asiguraţii, contractanţii şi beneficiarii contractelor de asigurare cu privire la transfer şi la denumirea şi adresa sa, pentru respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Normele privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 159.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.