MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 180/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 20 martie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

27. - Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

277. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al României si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

29. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 

279. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 

30. - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 

280. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora: precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

8. - Hotărâre privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 3 din 17 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionali ta te a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

172. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti”

 

174. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN6”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

67. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Ion Coita în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 121, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:

a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data la care au fost comise;

b) infracţiunilor prevăzute la art. 174-176 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.™

2. La articolul 121, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.”

3. La articolul 125, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:

a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;

b) infracţiunilor prevăzute la art. 174-176 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.”

4. La articolul 125, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării.”

Art. II. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:

a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;

b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.”

2. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.”

3. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:

a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;

b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei”

4. La articolul 161, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute ia alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării.”

Art. III. - Dispoziţiile art. II intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 277.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 3 mai 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 29.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 279.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 25 ianuarie 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 30.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 280.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail

 

Având în vedere cererea ministrului justiţiei şi votul exprimat în Plenul Camerei Deputaţilor,

În temeiul dispoziţiilor art. 72 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Camera Deputaţilor încuviinţează percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a domnului deputat Boldea Mihail în Dosarul nr. 68/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică de îndată ministrului justiţiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 martie 2012.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 8.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 3

din 17 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Isaakidis Anastasios în Dosarul nr. 33.545/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.701 D/2010.

La apelul nominal se prezintă pentru Isaakidis Anastasios avocatul Rândunel Stan, cu delegaţie la dosar, avocatul Florin Claudiu Plopeanu, cu delegaţie la dosar, pentru părţile Horia Ciorcilă, Silaghi Mirela, Doina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, precum şi partea Christofourou Georgios personal şi asistat de avocatul Valeriu Stoica, cu delegaţie la dosar. De asemenea, se prezintă traducătorul de limba engleză, doamna Andrei Elena.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dosarul a avut primul termen de judecată la data de 25 octombrie 2011, când Curtea, având în vedere cererile depuse la dosar, a acordat un nou termen de judecată la data de 6 decembrie 2011. Potrivit încheierii de şedinţă de la acea dată, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, a dispus conexarea dosarelor nr. 116D/2011 şi nr. 374D/2011 la Dosarul nr. 4.701 D/2010 şi a amânat pronunţarea pentru data de 20 decembrie 2011. Potrivit încheierii din data de 20 decembrie 2011, Curtea a dispus repunerea cauzei pe rol pentru data de 17 ianuarie 2012.

În continuare, Curtea, din oficiu, pune în discuţia părţilor disjungerea Dosarului nr. 4.701 D/2010 de dosarele nr. 116D/2011 şi nr. 374D/2011.

Avocaţii prezenţi sunt de acord cu disjungerea.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune disjungerii.

Curtea dispune disjungerea Dosarului nr. 4.701 D/2010 de dosarele nr. 116D/2011 şi nr. 374D/2011, care rămân conexate.

Avocatul Florin Claudiu Plopeanu învederează instanţei de contencios constituţional că domnul Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a decedat. Solicită, în acest sens, introducerea în cauză a moştenitorilor acestuia.

Avocaţii Valeriu Stoica şi Rândunel Stan arată că nu se impune introducerea în cauză a descendenţilor domnului Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, aceasta fiind o chestiune ce intră, eventual, în competenţa instanţei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public se opune introducerii în cauză a descendenţilor domnului Claudiu Eugen Iuliu Silaghi. Arată că acesta este un incident ce trebuie învederat instanţei de judecată, aceasta fiind în măsură să se pronunţe asupra introducerii altor persoane în cauză.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocaţilor prezenţi.

Avocatul Valeriu Stoica solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate încalcă principiul legalităţii incriminării, principiul proporţionalităţii pedepsei şi principiul dreptului la un proces echitabil. De asemenea, dispoziţiilor de lege criticate le lipseşte claritatea şi precizia, fiind astfel încălcate exigenţele impuse de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie. În continuare, se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 903/2010. Se constată că textul de lege criticat prevede două pedepse principale alternative, şi anume pedeapsa închisorii şi cea a amenzii. Doar unele infracţiuni presupun efectuarea unei tranzacţii, astfel că judecătorul cauzei se va afla în imposibilitatea aplicării pedepsei amenzii, iar cetăţeanul nu va putea aprecia predictibilitatea legii având în vedere ca, deşi este prevăzută ca pedeapsă, aplicarea pedepsei amenzii este imposibilă în unele cazuri. Totodată, în ceea ce priveşte reglementarea pedepsei accesorii, se arată că, de regulă, aceste pedepse se aplică numai în cazul unor infracţiuni al căror pericol social este ridicat, în speţa de faţă norma fiind vagă, neclară, imprecisă, deci, impredictibilă. Aşa fiind, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Rândunel Stan solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.

Avocatul Florin Claudiu Plopeanu solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, în Dosarul nr. 4.701 D/2010, dispoziţiile din Legea fundamentală invocate nu sunt pertinente în cauză. Orice suplimentare a criticilor invocate prin extinderea acestora în faţa instanţei de contencios constituţional este inadmisibilă. În ceea ce priveşte dosarele nr. 116D/2011 şi nr. 374D/2011, arată că îşi menţine concluziile prezentate anterior, în sensul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele;

Prin încheierea din 28 octombrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 10.375/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a admis recursul formulat împotriva încheierii de şedinţă din data de 21 octombrie 2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia J penală în Dosarul nr. 33.545/3/2010, şi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Isaakidis Anastasios.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că „nu există o definiţie consacrată legislativ a intenţiei, astfel încât ne aflăm în situaţia în care, prin aplicarea dispoziţiilor de lege criticate, se interzice acea stare subiectivă psihologică a omului ce este în esenţă un gând, o hotărâre.

Întrucât, inclusiv dispoziţiile art. 19 din Codul penal privesc intenţia ca fiind o trăsătură internă, cognitivă a infractorului, este un lucru de necontestat că din punct de vedere legal intenţia este, esenţialmente, un gând, o hotărâre a individului de a face o faptă sau nu.

Uzul sau neuzul informaţiei privilegiate în adoptarea unei hotărâri interne a gândirii umane înainte sau chiar şi după exteriorizarea sa (prin viu grai) este protejată de dispoziţiile constituţionale prevăzute de prevederile art. 29 alin. (1) şi art. 30 alin. (1) din Legea fundamentală”.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că, în raport cu textele legale criticate, precum şi faţă de susţinerile criticilor de neconstituţionalitate, dispoziţiile Legii fundamentale la care autorul excepţiei se raportează nu au legătură cu cauza. Totodată, se arată că în cauză nu se pune problema neconstituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate, ci este vorba de o problemă ce ţine de interpretarea şi aplicarea acestora, în raport cu situaţia de fapt ce urmează a fi reţinută de către instanţa de judecată. În concluzie, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Scopul dispoziţiilor art. 29 şi art. 30 din Legea fundamentală este acelaşi: protejarea şi garantarea libertăţii individuale de gândire, de conştiinţă, de religie, de exprimare a gândurilor şi a opiniilor. Prin urmare, este evident că normele criticate, prin conţinutul reglementării lor, nu interferează sub niciun aspect cu conţinutul celor două libertăţi fundamentale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, care au următorul conţinut:

- Art. 245 alin. (1): „Se interzice oricărei persoane cere deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.”,

- Art. 279: „(1) Săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 29 referitor la libertatea conştiinţei şi art. 30 referitor la libertatea de exprimare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 245 alin. (1) reglementează obligaţia persoanei care deţine informaţii privilegiate de a se abţine de la utilizarea acestora pentru a dobândi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă. Totodată, dispoziţiile art. 279 incriminează săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 245, problemă ce ţine de politica penală a statului, stabilirea acesteia fiind de competenţa legiuitorului.

În continuare, Curtea constată că prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei se referă la libertatea gândirii şi a opiniilor, la libertatea credinţelor religioase, la faptul că nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale, la libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public.

Analizând dispoziţiile de lege criticate, precum şi prevederile constituţionale invocate, Curtea observă că acestea din urmă nu au incidenţă in soluţionarea cauzei, astfel că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A,d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Isaakidis Anastasios în Dosarul nr. 33.545/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti” potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „varianta de ocolire Mihăileşti”. expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Mihăileşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţii Mihăileşti din judeţul Giurgiu, sunt în cuantum total de 2.114 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, poziţia „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5 - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 172.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de căire Compania Naţională de Autostrăzi ş Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării m Monitorul Oficial al României, Partea , a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăileşti”, pe raza localităţii Mihăileşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele Individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

Administrativ-

teritorială

Numele şi prenumele proprietarului - deţinătorului imobilului

Tarla/Parcelă

Categoria

de folosinţă

Număr

cadastral

(număr

topo)

Numărul

cărţii funciare

Suprafaţa totală

 (m2)

Suprafaţa

de expropriat

(m2)

Construcţii  (m2)

Anexe

(m2)

Valoarea

despăgubirii

terenului,

conform Legii

nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/Deţină tor neidentificat*)

 

 

882

 

300

9

 

 

1.423

2

Giurgiu

Mihăileşti

Crîstea Liviu Marian

T51, P3

cc

6132

6466

745

6

 

 

948

3

Giurgiu

Mihăileşti

Iordache Bebe

T51, P13

cc

 

 

 

3

 

 

474

4

Giurgiu

Mihăileşti

Iordache Constantin

T51, P 14

cc

 

 

 

3

 

 

474

5

Giurgiu

Mihăileşti

Crăciun Elena

T51, P22

cc

 

 

559

559

60

20

106.640

6

Giurgiu

Mihăileşti

Fasui I. Dumitru

T51, P23

cc

 

 

127

127

140

30

161.151

7

Giurgiu

Mihăileşti

Tudor Gheorghe

P34

 

 

 

1169

24

 

 

3.793

8

Giurgiu

Mihăileşti

Matei (.Adrian

T52, P 65

cc

 

 

2079

61

 

 

9.639

9

Giurgiu

Mihăileşti

Matei I. Adrian

T52.P65/1

cc

6185

7382

943

124

 

 

19.595

10

Giurgiu

Mihăileşti

Matei I Adrian

T52. P 65/2

cc

6186

7383

1000

756

 

 

119.462

11

Giurgiu

Mihăileşti

Societatea Comercială „Sim-Mat Construzion - S.R.L”

T 52, P 66/1

cc

874/1

2810

2085

2.085

 

 

329.470

12

Giurgiu

Mihăileşti

Anca Dumitru, Anca Ion, Anca Gheorghe

T52, P66

cc

874/2

3025

1691

1.691

90

 

293.749

13

Giurgiu

Mihăileşti

Tudorache Anghelina

T 52, P 67

cc

 

 

2714

1.614

100

 

284.529

14

Giurgiu

Mihăileşti

Trandafir Maria

P75

cc

 

 

 

3

 

 

474

15

Giurgiu

Mihăileşti

Voicu Fanel, Voicu Camelia

T 52, P 78

cc

3912

4812

1448

9

 

 

1.423

16

Giurgiu

Mihăileşti

Voicu Dumitru

T52

cc

 

 

 

15

 

 

2.370

17

Giurgiu

Mihăileşti

Tudorache Anghelina

 

cc

 

 

 

2

 

 

316

18

Giurgiu

Mihăileşti

Lungu Vasile, Lungu Margareta

T 60, P 46

cc

4020

31707

852

36

 

 

5.689

19

Giurgiu

Mihăileşti

Costin Constantin

T 60, P 47

A

6799

7455

4000

717

 

 

4.815

20

Giurgiu

Mihăileşti

Tudorache Dumitru

T 60, P 48

A

6848

30056

3736

1.663

 

 

11.169

21

Giurgiu

Mihăileşti

Fasui D. Dumitru

T 60, P 49

 

 

 

2071

1.203

 

 

8.079

22

Giurgiu

Mihăileşti

Tache Marin

T 60, P 50

A

5726

6150

2184

1.645

 

 

11.048

23

Giurgiu

Mihăileşti

Gheorghe Marin

T60, P51

A

 

 

2993

2.729

 

 

18.328

24

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

T 60, P 52

A

5925

6123

711

131

 

 

880

25

Giurgiu

Mihăileşti

Bajenaru Gherase

T 60, P 53

A

6757

7036

1152

452

 

 

3.036

26

Giurgiu

Mihăileşti

Bajenaru Ioana, Bajenaru Aurica,

Negrila Maria

T 60, P 54

A

6683

6999

612

612

 

 

4.110

27

Giurgiu

Mihăileşti

Apostol Iuliana

T 60, P 55

A

 

 

7239

1.810

 

 

12.156

28

Giurgiu

Mihăileşti

Constantin Nicolae, Constantin Floarea

T59, P 13

A

6319

6510

5000

495

 

 

3.325

29

Giurgiu

Mihăileşti

Stoica Vasile

T59, P12

A

 

 

2096

1.388

 

 

9.322


30

Giurgiu

Mihăileşti

Petre Ioana, Turcu Turcu Ştefana

T59, P7

A

3537

4367

2500

2.500

 

 

16.790

31

Giurgiu

Mihăileşti

Sipu Adrian, Zvinca Cristina, Zvinca Nicolae, Zvinca Aneta

T 59, P 6

A

5241

6472

649

644

 

 

4.325

32

Giurgiu

Mihăileşti

Zvinca Cristina, Zvinca Nicolae, Zvinca Aneta

T 59, P 6/1

cc

5242

6473

500

151

 

 

23.861

33

Giurgiu

Mihăileşti

Sipu Adrian

T 59, P 6/2

V

5243

6474

500

475

 

 

4.785

34

Giurgiu

Mihăileşti

Sipu Adrian

T 59, P 6/3

V

5244

6475

500

500

 

 

5.037

35

Giurgiu

Mihăileşti

Sipu Adrian

T 59, P 6/4

V

5245

6476

500

500

 

 

5.037

36

Giurgiu

Mihăilest

Sipu Adrian

T 59, P 6/5

V

5246

6477

551

551

 

 

5.551

37

Giurgiu

Mihăileşti

Olteanu Nicolae

T59, P5

 

5009

5827

3600

1.208

 

 

8.113

38

Giurgiu

Mihăilest

Constantin Nicolae, Constantin Floarea

T56/9, P 11

A

6143

6537

2457

286

 

 

1.921

39

Giurgiu

Mihăileşti

Tudorache Dumitru, Apostol Constantina

T56/9, P10

A

3859

32891

4700

4.617

 

 

31.007

40

Giurgiu

Mihăilest

Constantin Nicolae, Constantin Floarea

T 56/9, P 9

A

6294

6519

4905

4.905

 

 

32.941

41

Giurgiu

Mihăileşti

Neagoe Marin

T 56/9, P 8

A

 

 

9463

2.222

 

 

14.922

42

Giurgiu

Mihăileşti

Friptu Dumitru

T 56/b, P 1

A

 

 

4728

110

 

 

30

43

Giurgiu

Mihăilest

Nitu Gheorghe

T 56/b, P 25

A

 

 

4728

53

 

 

15

44

Giurgiu

Mihăileşti

Enache Gheorghe

T 56/b, P 24

A

 

 

3251

31

 

 

8

45

Giurgiu

Mihăileşti

Ghita Aurica, Marin Mona

T 56/b, P 23

A

 

 

3546

31

 

 

8

46

Giurgiu

Mihăileşti

Manolache Ion

T 56/b, P 22

A

 

 

1046

9

 

 

2

47

Giurgiu

Mihăilest

Florea Ioana

T 56/b, P 21

A

4227

5064

2500

20

 

 

6

48

Giurgiu

Mihăilest

Radu Gheorghe

T 56/b, P 20

A

 

 

3546

26

 

 

7

49

Giurgiu

Mihăileşti

Tanase Florea

T56/b, P 19

A

 

 

7092

47

 

 

13

50

Giurgiu

Mihăilest

Dicu Elisabeta

T56/b, P 18

A

 

 

4531

28

 

 

8

51

Giurgiu

Mihăileşti

Marin Cristina, Marin Marian, Dronde Hij Eugenia

 

 

5006

5788

5600

32

 

 

9

52

Giurgiu

Mihăileşti

Visan Maria

T56/b. P16

A

 

 

1788

10

 

 

2

53

Giurgiu

Mihăileşti

Visan Maria

T56/b, P15

A

 

 

2561

14

 

 

4

54

Giurgiu

Mihăilest

Dinu Marian

T56/b, P14

A

 

 

7400

41

 

 

11

55

Giurgiu

Mihăileşti

Barbu Maria

T56/D, P13

A

 

 

2472

20

 

 

6

56

Giurgiu

Mihăileşti

Oprea Constantin, Oprea Floarea

T56/b, P 12

A

6444

6688

5000

27

 

 

7

57

Giurgiu

Mihăileşti

Dronde Hij Eugenia

T56/D, P 11

A

2963

3607

7goo

43

 

 

12

58

Giurgiu

Mihăileşti

Toma Constantin, Vlad Maria

T 56/b. P 10

A

6136

6370

9471

58

 

 

16

59

Giurgiu

Mihăilest

Petre Aurel

T 56/b, P 9

A

6052

32197

5000

27

 

 

7

60

Giurgiu

Mihăileşti

Florea Ioana, Manolache Sofia

T 56/b, P 8

A

4048

4825

7500

112

 

 

31

61

Giurgiu

Mihăileşti

Coman Aurica

T 56/b, P 7

A

 

 

4944

185

 

 

51

62

Giurgiu

Mihăilest

Ionescu Avram

T 56/b, P 6

A

 

 

7491

3.070

 

 

848

63

Giurgiu

Mihăileşti

Nicolae C. Gheorghe

T 56/b, P 5

A

5022

5864

5000

3.492

 

 

964

64

Giurgiu

Mihăileşti

Popescu Nicolae

T 56/b, P 4

A

 

 

4944

3.015

 

 

833

65

Giurgiu

Mihăileşti

Societatea Comercială Arcaland - S.R.L.

T 56/b, P 3

A

6422

6624

5000

2.205

 

 

608

66

Giurgiu

Mihăileşti

Gheorghe Dumitra, Gheorghe Eugen, Neacsu Valerica, Gheorghe Sorin

T 56/b, P 2

A

6313

6602

9883

1.777

 

 

490

67

Giurgiu

Mihăileşti

Dobre Gheorghe

T 56/b, P 1

A

 

 

4944

30

 

 

8


68

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Lungu Ioan Sorin

T 56/5, P 4

A

3575

33121

6800

27

 

 

7

69

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Kamp Ofelia Marinica

T 56/5, P 3

A

3542

4626

5000

740

 

 

205

70

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Dobre Georgeta

T 56/5, P 2

A

4562

5431

3750

1.116

 

 

308

71

Giurgiu

Mihăileşti

Barbulescu Cătălin

T 56/5, P 1

A

 

 

5220

2.312

 

 

638

72

Giurgiu

Mihăileşti

Patrascu Maria

T 51/2/5, P54

A

 

 

938

35

 

 

9

73

Giurgiu

Mihăileşti

Durbac Bogdan

T 51/2/6, P 54, 53, 52,51

A

 

 

 

4.477

 

 

1.235

74

Giurgiu

Mihăileşti

Friptu Maria

T 51/2/7, P 39

A

 

 

790

2

 

 

1

75

Giurgiu

Mihăileşti

Petre D. Mihalache

T 51/2/7, P40

A

 

 

790

63

 

 

17

76

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/ Deţină tor neidentificat*)

 

A

 

 

 

11

 

 

3

77

Giurgiu

Mihăileşti

Petre Floarea

T 51/1, P42

A

6725

6922

1500

375

 

 

104

78

Giurgiu

Mihăileşti

Petre Aurel

T 51/2/7, P43

A

6266

32194

790

322

 

 

89

79

Giurgiu

Mihăileşti

Lupu Dumitru, LupuAna Maria

T 51/2/7,

P44

A

2846

3584

800

412

 

 

114

80

Giurgiu

Mihăileşti

Lupu Dumitru, LupuAna Maria

T 51/2/7, P45

A

2844

3582

800

505

 

 

139

81

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

P46

A

 

 

 

52

 

 

14

82

Giurgiu

Mihăileşti

Râdea Dumitra

T 51/2, P 47

A

4411

5155

700

527

 

 

145

83

Giurgiu

Mihăileşti

Murariu Marius Dragoş

T 51/2/7, P48

A

4406

5154

800

603

 

 

167

84

Giurgiu

Mihăileşti

Sandu Marian

T 51/2/7,

A

 

 

2322

1.521

 

 

420

85

Giurgiu

Mihăileşti

Popescu Dorina, Preda Dumitru Cătălin

T 51/2/7, P50

A

4341

5159

700

325

 

 

90

86

Giurgiu

Mihăileşti

Sandu Marian

T 51/2/7,

P 51

A

 

 

3145

597

 

 

164

87

Giurgiu

Mihăileşti

Aelenei Mihai Marian

T51/1, P1

A

2582

3122

5000

628

 

 

174

88

Giurgiu

Mihăileşti

Barbu Ion, Barbu Gheorghe, Barbu Valeriu

T51/1, P2

A

3702

4569

15386

1.934

 

 

534

89

Giurgiu

Mihăi lest

Maruntelu Mărita

T51/1.P3

 

 

 

4900

616

 

 

170

90

Giurgiu

Mihăileşti

Cosoveanu Ion

T51/1. P4

A

 

 

4900

616

 

 

170

91

Giurgiu

Mihăileşti

Petcuta Danut

T 51/1 P5

A

4762

5596

4700

607

 

 

168

92

Giurgiu

Mihăileşti

Petcuta Danut

T 51/1, P6

A

4764

30566

5000

956

 

 

263

93

Giurgiu

Mihăileşti

Petcuta Danut

T 51/1, P7

A

4734

5641

15800

4.572

 

 

1.262

94

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

P8

A

 

 

 

298

 

 

83

95

Giurgiu

Mihăileşti

Tanasescu Maria

T51/1.P9

A

 

 

3685

1.100

 

 

304

96

Giurgiu

Mihăileşti

Tanasescu Maria

T 51/1, P 10

A

 

 

4900

1.467

 

 

405

97

Giurgiu

Mihăileşti

Bratu Vasile

T51/1.P11

A

 

 

9020

2.712

 

 

749

98

Giurgiu

Mihăileşti

Visan Maria

T51/1.P12

A

 

 

4900

1.480

 

 

408


99

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Constantin Stelian, Constantin Maria

T51/1.P13

A

7038

30737

4900

1.485

 

 

409

100

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Serban Ştefan

T51/1.P14

A

 

 

4900

1.489

 

 

411

101

Giurgiu

Mihăilest

Bratu Elisabeta

T51/1, P15

A

6219

6759

5000

1.524

 

 

421

102

Giurgiu

Mihăilesti

Sandu Visan

T 51/1, P16

A

 

 

4900

1.468

 

 

405

103

Giurgiu

Mihăilesti

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

 

A

 

 

 

31

 

 

8

104

Giurgiu

Mihăilesti

Bratu ton

T 51/1, P17

A

6660

 

10000

3.113

 

 

859

105

Giurgiu

Mihăilest

Vlasceanu Petrisor, Zavera Ioana

T 51/1, P18

A

6660

6960

6800

2.187

 

 

604

106

Giurgiu

Mihăilest

Roşu Ion

T 51/1, P 19

A

 

 

4732

1.191

 

 

329

107

Giurgiu

Mihăilesti

Negrila Dumitru

T51/1.P20

A

6488

6736

9100

2.929

 

 

808

108

Giurgiu

Mihăilesti

Negrila Gheorghita

T 51/1, P21

A

6487

6737

3046

982

 

 

271

109

Giurgiu

Mihăilesti

Suliman Comeliu, Suliman Suzana

T51/1.P22

A

163

132

8669

2.795

 

 

772

110

Giurgiu

Mihăilesti

Serban Marin

T 51/1, P23

A

6273

6486

5000

1.608

 

 

444

111

Giurgiu

Mihăilesti

Maxim Vasile

T 51/1. P24

A

 

 

18723

5.523

 

 

1.525

112

Giurgiu

Mihăilest

Stoica Maria

T 51/1, P25

A

7121

7444

4100

925

 

 

255

113

Giurgiu

Mihăilesti

Gijiila Aurelian

T51/1.P26

A

3425

4380

7329

1.464

 

 

404

114

Giurgiu

Mihăilesti

Barbu Constantin

T 51/1, P 27

A

3416

4387

9310

1.528

 

 

422

115

Giurgiu

Mihăilesti

Barbu Ion

T 51/1, P 28

A

3424

4280

600

85

 

 

23

116

Giurgiu

Mihăilesti

State Filip

T51/1, P29

A

 

 

3500

467

 

 

129

117

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

T 51/1, P30

A

4224

5119

8200

882

 

 

244

118

Giurgiu

Mihăilest

Tudorache Ion

T51/1.P31

A

 

 

3518

270

 

 

75

119

Giurgiu

Mihăilesti

Codreanu loan, Codreanu Micsunica

T51/2

A

4750

32693

4750

238

 

 

66

120

Giurgiu

Mihăilesti

Ivan Vasile, Ivan Florin, Ivan Constantin Emil

T51/1

A

3295

4710

10800

106

 

 

29

121

Giurgiu

Mihăilesti

Vlad Maria, Toma Constantin

T51/1

A

7120

7443

5850

362

 

 

100

122

Giurgiu

Mihăi lest

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

T51/1

A

 

 

5000

628

 

 

174

123

Giurgiu

Mihăilesti

Gijiila Aurelian

T51/1

A

3418

4379

6408

782

 

 

216

124

Giurgiu

Mihăilest

Barbu Ion

T51/1

A

3419

4386

7399

1.774

 

 

490

125

Giurgiu

Mihăilesti

Cirstea Constanţi

 

 

 

 

8929

1.926

 

 

531

126

Giurgiu

Mihăilesti

Spirea Marin

T51/1

A

 

 

8743

2.283

 

 

630

127

Giurgiu

Mihăilest

Marin Cristina

T51/1

A

2397

2983

5200

1.537

 

 

424

128

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

T 51/1

A

 

 

 

48

 

 

14

129

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

T51/1

A

1470

1379

3400

585

 

 

161

130

Giurgiu

Mihăilesti

Stef Aurelian Gabriel. Zagan Bogdan Constantin

T51/1

A

6608

6851

2032

293

 

 

81

131

Giurgiu

Mihăilesti

Stef Aurelian Gabriel, Zagan Bogdan Constantin

T51/1

A

6598

6841

550

1

 

 

1

132

Giurgiu

Mihăilesti

Stef Aurelian Gabriel, Zagan Bogdan Constantin

T51/1

A

6599

6842

550

304

 

 

84

133

Giurgiu

Mihăilesti

Stef Aurelian Gabriel, Zagan Bogdan Constantin

T 51/1

A

6600

6843

550

550

 

 

152

134

Giurgiu

Mihăilesti

Stef Aurelian Gabriel, Zagan Bogdan Constantin

T51/1

A

6601

6844

550

540

 

 

149


135

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Stef Aurelian Gabriel, Zagan Bogdan Constantin

T51/1

A

6602

6845

550

189

 

 

52

136

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Proprietar/Deţinător neidentificat*

 

A

 

 

 

49

 

 

14

137

Giurgiu

Mihăi Ieşi

Petre Floarea, Petre Ion, Petcu Maria

T51/1

A

6918

7440

4500

645

 

 

178

138

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina, Marin Marian

T51/1

A

2398

2988

1200

171

 

 

47

139

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina, Marin Marian

T51/1

A

2396

2951

3000

426

 

 

117

140

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

T51/1

A

2533

 

5000

708

 

 

195

141

Giurgiu

Mihăilesti

Visan Misu

T51/1

A

 

 

3892

548

 

 

152

142

Giurgiu

Mihăilesti

Zavera Ion

T51/1

A

 

 

1799

252

 

 

69

143

Giurgiu

Mihăilest

Ilie Leonida

T51/1

A

 

 

1900

262

 

 

72

144

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

T51/1

A

1602

1500

3900

529

 

 

146

145

Giurgiu

Mihăilesti

Marin Cristina

 

A

1920

1805

1800

240

 

 

67

146

Giurgiu

Mihăilesti

Petcuta Danut

T51/1

A

2200

2731

2600

359

 

 

99

147

Giurgiu

Mihăilesti

Petcuta Danut

T51/1

A

2201

2734

3500

492

 

 

136

148

Giurgiu

Mihăilesti

Petcuta Danut

T51/1

A

1455

1342

3001

400

 

 

110

149

Giurgiu

Mihăilesti

Petcuta Danut

T M/1

A

33^6

4313

2000

267

 

 

74

150

Giurgiu

Mihăilesti

Societatea Comercială AS Real Estate Group - S.R.L.

T51/1

A

3535

32972

5000

669

 

 

185

151

Giurgiu

Mihăilest

Manole Atefania, Visinescu Nicolae

T51/1

A

 

 

2500

336

 

 

93

152

Giurgiu

Mihăilesti

Soare Iuliana

T51/1

A

 

 

2537

342

 

 

94

153

Giurgiu

Mihăilesti

Manea Elena

T51/1

A

3651

4545

3235

438

 

 

121

154

Giurgiu

Mihăilesti

Visan Ştefan

T5Î/1

A

3650

4561

3235

440

 

 

122

155

Giurgiu

Mihăilesti

Visan Constanta

T51/1

A

3649

4538

1765

241

 

 

67

156

Giurgiu

Mihăilesti

Grosu Ion

T51/1

A

2188

2682

4800

433

 

 

120

157

Giurgiu

Mihăilesti

Dulgheru Maria

T 51/1

A

1468

1344

2115

285

 

 

78

158

Giurgiu

Mihăilesti

Dulgheru Maria, Dulgheru Nicu

T51/1

A

1469

1343

2519

340

 

 

94

159

Giurgiu

Mihăilest

Constantin Nicolae

T51/1

A

4563

5349

2400

319

 

 

88

160

Giurgiu

Mihăilesti

Dinu Alexe. Dinu Marin

T51/1

A

5213

6003

2348

320

 

 

89

161

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1388

30298

2097

286

 

 

79

162

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1397

30298

3001

411

 

 

114

163

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1387

30298

1702

233

 

 

64

164

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1395

30298

1201

165

 

 

46

165

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1396

30298

2499

343

 

 

94

166

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1389

30298

2500

343

 

 

94

167

Giurgiu

Mihăilesti

Mogosanu Marcela Neţi

T51/1

A

1386

30298

2500

343

 

 

94

168

Giurgiu

Mihăilesti

Moise Dumitru

T51/1

A

 

 

2495

340

 

 

94

169

Giurgiu

Mihăilesti

Societatea Comercială Konstantinos INTL - S.R.L.

T51/1

A

1198

1113

7100

1.040

 

 

287

170

Giurgiu

Mihăilesti

Societatea Comercială Konstantinos INTL - S.R.L.

T51/1

A

1424

1296

4900

924

 

 

255

171

Giurgiu

Mihăilesti

Societatea Comercială Konstantinos INTL - S.R.L.

T51/1

A

1398

1251

4800

728

 

 

201


172

Giurgiu

Mihăi Ieşti

Marin Cristina

T51/1

A

1974

1854

7045

1.013

 

 

279

173

Giurgiu

Mihăileşti

Petcuta Danut

T51/1

A

3891

5195

40800

5.510

 

 

1.520

174

Giurgiu

Mihăileşti

Naghen Marin, Naghen Stoica

T51/1

A

3668

4494

3947

338

 

 

93

175

Giurgiu

Mihăileşti

Arsene Mitica

T51/1

A

3666

4462

3600

279

 

 

77

176

Giurgiu

Mihăileşti

Marin Cristina

T51/1

A

1735

1625

4806

380

 

 

105

177

Giurgiu

Mihăileşti

Marin Cristina

T51/1

A

1736

1626

3016

218

 

 

60

178

Giurgiu

Mihăileşti

Florea Ioana

T51/1

A

3667

4463

9100

485

 

 

133

179

Giurgiu

Mihăileşti

Vasile Laurentiu Danut

T51/1

A

4052

4746

3400

134

 

 

37

180

Giurgiu

Mihăileşti

Marin Cristina, Marin Marian

T51/1

A

4732

5629

5000

134

 

 

37

181

Giurgiu

Mihăileşti

Cazangiu Marin

T51/1

A

6789

7027

10000

61

 

 

17

182

Giurgiu

Mihăileşti

Marin Cristina, Marin Marian

T51/1

A

1917

1801

6700

1

 

 

7

183

Giurgiu

Mihăileşti

Petcuta Danut

T51

A

550/2

5993

2300

99

 

 

665

184

Giurgiu

Mihăileşti

Zisulescu Grigore, Zisulescu Carmen Virginia

T51

A

550/1

861

1000

114

 

 

766

185

Giurgiu

Mihăileşti

Maruntelu Vasile

T51

A

 

 

3000

485

 

 

3.257

186

Giurgiu

Mihăileşti

Maruntelu Vasile

T51

A

 

 

1399

944

 

 

6.340

187

Giurgiu

Mihăileşti

Proprietar/Deţinător neidentificat*)

T51

A

 

 

1580

234

 

 

1.572

188

Giurgiu

Mihăileşti

Iliescu Constantin

T51

A

4276

4938

1300

1.025

 

 

6.884

189

Giurgiu

Mihăileşti

Iliescu Constantin

T51

A

4276

 

1704

1.629

 

 

10.940

190

Giurgiu

Mihăileşti

Cazangiu Marin

T51/1