MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 175/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 175         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

145. - Hotărâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

146. - Hotărâre privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

147. - Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

68. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

3.381. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti

 

3.382. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş

 

3.386. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol „Carol I” din municipiul Slatina

 

3.387. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelele buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, respectiv pentru consiliile locale şi primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi pentru consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene, potrivit anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 145.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………………………..

 

 

 

A)

B)

 

 

 

C.L.

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETION DE VOT

PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.** ...........

 

 

 

 

 

 

Municipiu, sector, oraş, comuna*** …………..

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie denumirea judeţului, ar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie .Municipiul Bucureşti”.

** Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

*** Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor (Candidatul independent nu are semn electoral.).

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de literă în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

- Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.

 

ANEXA Nr.2

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

JUDEŢUL*

…………………………………..

 

 

 

A)

B)

 

 

 

P.

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.** ...........

 

 

 

 

 

 

Municipiu, sector, oraş, comuna*** …………..

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie denumirea Judeţului, ar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti”.

** Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

*** Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.

 

1 Modelul este reprodus în facsimil.

1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor (Candidatul independent nu are semn electoral.).

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul

patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor, a semnului electoral, a numelui şi prenumelui candidatului, precum şi a numelui şi prenumelui candidaţilor independenţi.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de literă în întreaga circumscripţie electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

- Formularul se foloseşte şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

C.G.M.B.

 

 

 

A)

B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr. 42

 

 

 

 

 

 

Municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei

cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor (Candidatul independent nu are semn electoral.).

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

note:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri generali, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor independenţi, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga Circumscripţie Electorală a Municipiului Bucureşti.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti

 

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

P.G.

 

 

 

A)

B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr. 42

 

 

 

 

 

 

Municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de primar general, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor (Candidatul independent nu are semn electoral.).

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, a numelui şi prenumelui candidatului, precum şi a numelui şi prenumelui candidatului independent.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga Circumscripţie Electorală a Municipiului Bucureşti.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea consiliului judeţean

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

C.J.

 

 

 

A)

B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA

CONSILIULUI JUDEŢEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.*................

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL **........................

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

** Se înscrie denumirea judeţului.

 

1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidaţilor în ordinea prevăzută în lista de candidaţi depusă de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după care se închide patrulaterul.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie, ţinând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie electorală judeţeană.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul buletinului de vot pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean

 

ROMÂNIA

 

 

 

1)

 

2)

 

P.C.J.

 

 

 

A)

B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA

PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 IUNIE 2012 -

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

 

 

E)

 

 

Circumscripţia electorală nr.*................

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL **........................

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

** Se înscrie denumirea judeţului.

 

1), 2) Se trec candidaţii pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, în ordinea rezultată prin tragerea la sorţi.

3), 4) În finalul buletinului de vot se vor trece candidaţii independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor.

A) Se trece denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere.

C) Se trec numele şi prenumele candidatului.

D) Se trece menţiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

E) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.

 

NOTE:

- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripţie judeţeană, ţinând seama de numărul patrulaterelor, de spaţiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, a numelui şi prenumelui candidatului, precum şi a numelui şi prenumelui candidatului independent.

- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.

- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeaşi pagină.

- Numele şi prenumele candidaţilor, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu acelaşi corp de litere în întreaga circumscripţie judeţeană.

- Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ştampilei de control.

- Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă. se numerotează.

- Se numerotează şi patrulaterele.

- Semnul electoral se va încadra într-un spaţiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 alin. (8) şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 146.

 

 

ANEXĂ

 

MODELUL

timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

 

NOTA:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „VOTAT L” şi cu menţiunea datei „10.06.2012” are latura de 20 mm.


1 Modelul este reprodus în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelele ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, potrivit anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 147.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

ştampilei de control a secţiei de votare

 

 


*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie denumirea comunei, oraşului sau a municipiului, după caz.

***) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin dispoziţia primarului.

****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale aşa cum a fost stabilita prin ordin al prefectului.

*****) Se înscrie numărul sectorului.

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.


1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

ştampilei cu menţiunea „VOTAT”

 

NOTE:

- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Ştampila se confecţionează şi se distribuie în judeţe prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.

 

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunala, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti

 


*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale stabilit prin ordinul prefectului.

***) Se înscrie comuna/oraşul/municipiul, după caz, urmat de numele corespunzător.

****) Se înscrie numărul sectorului.

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.

 

1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti

 


*) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale judeţene, aşa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

**) Se înscrie denumirea judeţului.

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.


1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANFXANr.5

 

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral Central

 

NOTĂ;

- Ştampila se confecţionează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.


1 Modelul este reprodus în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul de Studii pentru Ordine Publică, denumit în continuare Institut, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi este înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare.

(2) Institutul este structură specializată de învăţământ, subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, şi aflată în coordonarea secretarului general al MAI.

(3) Institutul desfăşoară activităţi de pregătire continuă, formare, specializare şi perfecţionare profesională a personalului MAI, denumite în continuare activităţi de formare profesională continuă, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a Institutului este aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2) Organigrama Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Institutul cooperează cu unităţile centrale ale MAI, inspectoratele generale (similare), structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea MAI, instituţiile de învăţământ militare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi civile, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor, conform diagramei de relaţii prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sistemul cursurilor, structura, dinamica, durata activităţilor de formare profesională continuă, modalitatea de finalizare a cursurilor şi, după caz, selecţia cursanţilor se stabilesc de către MAI, prin Direcţia generală management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, în baza propunerilor structurilor interesate.

Art. 4. - (1) Institutul are personalitate juridică, directorul având calitatea de ordonator terţiar de credite, în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi atribuţiilor specifice, Institutul încheie, în condiţiile legii, acorduri, protocoale şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii, în vederea organizării, desfăşurării şi implementării unor programe şi activităţi de formare profesională continuă, elaborării unor studii de specialitate, proiecte de cercetare ştiinţifică, editării de publicaţii şi organizării de evenimente profesionale, ştiinţifice, culturale şi sportive.

Art. 5. - (1) Formarea profesională se organizează şi se desfăşoară în cadrul Institutului, conform Graficului anual al programelor de formare profesională continuă pentru personalul MAI, aprobat de secretarul general al MAI.

(2) Proiectul graficului prevăzut la alin. (1) este întocmit de către Institut, potrivit precizărilor DGMRU şi solicitărilor structurilor beneficiare, după identificarea şi analiza nevoilor de pregătire ale personalului MAI.

(3) Activităţile de formare profesională continuă organizate şi desfăşurate de Institut sunt adresate personalului MAI, precum şi altor categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi instituţii interesate.

Art. 6. - Formarea profesională organizată şi desfăşurată în Institut se finalizează cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, conform ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, după cum urmează:

a) certificat de absolvire - pentru absolvenţii cursurilor cu durata de cel puţin două săptămâni, cu recunoaştere numai în cadrul MAI;

b) certificat de absolvire - pentru absolvenţii programelor de formare profesională continuă, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, cu recunoaştere naţională, indiferent de durată;

c) adeverinţe de participare - pentru participanţii la activităţile/cursurile de formare profesională continuă cu durata de până la două săptămâni.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Institutului

 

Art. 7. - Institutul are următoarea structură organizatorică:

1. conducerea;

2. compartimentul juridic;

3. catedra formare profesională continuă,

4. catedra management şi legislaţie;

5. catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale;

6. biroul metodică şi proiectare didactică;

7. compartimentul cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe;

8. biroul resurse umane, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi securitate sediu;

9. compartimentul financiar-contabilitate;

10. biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci;

11. compartimentul achiziţii;

12. biroul administrare patrimoniu imobiliar;

13. biroul intendenţă;

14. compartimentul tehnic;

15. structura de securitate.

Art. 8. - Atribuţiile şi responsabilităţile care îi revin personalului din cadrul structurilor Institutului sunt detaliate în fişele posturilor, documente elaborate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - Relaţiile dintre structurile Institutului sunt:

a) relaţii de autoritate ierarhice, bazate pe transmiterea deciziei pe cale ierarhică între conducere şi structurile organizatorice ale Institutului;

b) relaţii de autoritate funcţionale, bazate pe transmiterea de indicaţii metodologice în cadru! comisiilor/colectivelor/grupurilor de lucru;

c) relaţii de cooperare între posturi şi structuri pentru derularea unor acţiuni complexe;

d) relaţii de coordonare între personalul de conducere şi cel subordonat;

e) relaţii de control între comisiile/personalul cu atribuţii de control şi audit şi structurile din Institut.

Art. 10. - Pentru atingerea obiectivelor stabilite, conducerea Institutului coordonează deciziile şi acţiunilor structurilor organizatorice având la bază un proces activ de consultare a şefilor structurilor organizatorice din Institut şi personalului de execuţie prin şedinţe de informare/raportare, întâlniri şi grupuri de lucru.

Art. 11. - (1) Informaţiile utilizate în cadrul institutului privesc buna funcţionare şi executare a acţiunilor/activităţilor desfăşurate, respectiv dezvoltarea Institutului în mediul în care acţionează.

(2) Informaţiile de funcţionare, precum şi cele de evoluţie, provenite din mediul intern şi extern, se produc, se colectează, se prelucrează, se difuzează, se utilizează şi se exploatează în cadrul Institutului, după care se clasează şi se arhivează în Institut sau, după caz, se transmit instituţiilor interesate din cadrul MAI şi terţilor, conform reglementărilor legale şi procedurilor aprobate la nivelul MAI şi al Institutului.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Institutului

 

Art. 12. - (1) Institutul este structură specializată de învăţământ din cadrul MAI face parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură formarea profesională a personalului MAI, prin activităţi de formare profesională continuă, pregătirea managerială a personalului de conducere, precum şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice, pentru a sprijini îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor MAI.

(2) Formarea profesională continuă este orientată pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice domeniilor de activitate ale MAI.

Art. 13. - Institutul are ca obiective generale:

a) asigurarea calităţii formării profesionale continue prin cursurile/programele livrate personalului MAI;

b) dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi operaţională a personalului de decizie din MAI prin organ zarea şi desfăşurarea programelor de formare managerială în cadrul Institutului;

c) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în scopul căutării şi producerii cunoaşterii şi cunoştinţelor ştiinţifice relevante pentru activitatea MAI;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii sistemelor de management implementate la nivelul propriu, respectiv Sistemul de control intern/managerial, denumit în continuare SC/M, şi Sistemul de management al calităţii, denumit în continuare SMC.

Art. 14. - Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională destinate personalului MAI, conform legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor ce vizează pregătirea continuă şi regulile de evoluţie în cariera profesională, stabilite pentru categoriile de personal din MAI;

b) organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională continuă în domeniul managementului strategic şi operaţional pentru personalul de decizie din cadrul MAI;

c) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor echipe interdisciplinare şi interinstituţionale;

d) iniţiază şi derulează parteneriate, programe şi proiecte, organizează, desfăşoară şi participă la conferinţe, simpozioane, seminare, întruniri, mese rotunde cu caracter profesional, ştiinţific şi cultural, workshopuri, convocări, dezbateri şi schimburi de experienţă profesională cu caracter formativ şi practic-aplicativ, în colaborare cu instituţii similare naţionale şi internaţionale;

e) adoptă politici şi strategii şi desfăşoară acţiuni/activităţi necesare funcţionării, îmbunătăţirii continue şi dezvoltării sistemelor de management implementate în cadrul acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Institutului

 

Art. 15. - (1) Institutul este condus de un director şi 2 directori adjuncţi.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor Institutului şi a atribuţiilor specifice, conducerea aplică principiile responsabilităţii manageriale pentru utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Art. 16. - (1) Directorul Institutului este şef direct al întregului personal.

(2) Directorul Institutului se subordonează, pe linie ierarhică nemijlocit secretarului general adjunct al MAI şi direct secretarului general al MAI

(3) Directorii adjuncţi se subordonează pe linie ierarhică nemijlocit directorului.

(4) Ierarhizarea funcţiilor din Institut este prevăzută în statul de organizare.

(5) Conducerea structurilor organizatorice ale Institutului se exercită de către şefii nominalizaţi în statul de organizare, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii desemnaţi prin dispoziţie a directorului.

Art. 17. - (1) Directorul Institutului îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 3.

(2) În exercitarea actului de conducere, directorul Institutului:

a) asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare;

b) planifică, organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului;

c) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională stabilind obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Institutului;

d) propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară;

e) angajează şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Institutului şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

f) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fondurile publice alocate;

g) organizează şi conduce contabilitatea Institutului;

h) organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate;

i) răspunde de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea, formarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului;

j) reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoana fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, potrivit competenţelor;

k) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) analizează necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiilor, în conformitate cu bugetul aprobat;

m) are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

n) aprobă documentele de planificare a acţiunilor/activităţilor desfăşurate de Institut;

o) răspunde de dezvoltarea SCIM al Institutului.

(3) Atribuţiile directorului Institutului pot fi preluate, pe linia de competenţă, de înlocuitorii de drept sau persoanele împuternicite în acest scop, cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Directorul adjunct pentru învăţământ îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Directorul adjunct pentru logistică îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 19. - La nivelul conducerii sunt organizate următoarele structuri cu atribuţii de conducere:

a) Consiliul de conducere;

b) Consiliul de învăţământ;

c) Consiliul ştiinţific.

Art. 20. - Consiliul de conducere este format din personalul cu funcţii de conducere şi are rol deliberativ şi decizional în procesul managerial.

Art. 21. - Atribuţiile principale ale Consiliului de conducere sunt următoarele:

a) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) aprobă proiectul de dezvoltare instituţională, după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul de învăţământ, precum şi alte documente proiective;

c) hotărăşte politica de gestionare a resurselor alocate Institutului, conform prevederilor legale în vigoare;

d) aprobă regulamentul intern, după ce a fost dezbătut şi avizat în Consiliul de învăţământ;

e) validează raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi formării profesionale în Institut;

f) îşi asumă răspunderea pentru performanţele Institutului, alături de director.

Art. 22. - (1) Preşedintele Consiliului de conducere este directorul Institutului.

(2) Preşedintele Consiliului de conducere numeşte, prin dispoziţie zilnică, secretarul Consiliului de conducere, care are atribuţia de a redacta procesele-verbale ale şedinţelor.

(3) Cu acordul membrilor, şedinţele pot fi înregistrate audiovideo.

{4) Consiliul de conducere se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a unei treimi din membrii acestuia, şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

{5) Hotărârile Consiliului de conducere se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(6) La şedinţele Consiliului de conducere pot participa, cu statut de invitaţi, persoana desemnată de sindicatul reprezentativ la nivelul Institutului şi reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Art. 23. - (1) Consiliul de învăţământ este alcătuit din instructorii de poliţie şi ofiţerii Biroului metodică şi proiectare didactică şi are rol deliberativ şi decizional în procesul formării profesionale continue.

(2) Preşedintele Consiliului de învăţământ este directorul adjunct pentru învăţământ, iar secretar este şeful Biroului metodică şi proiectare didactică.

(3) Directorul Institutului are statut de invitat permanent al Consiliului de învăţământ.

(4) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar participă la şedinţele Consiliului de învăţământ atunci când se discută

probleme referitoare la activitatea acestuia, la invitaţia secretarului.

Art. 24. - Consiliul de învăţământ are următoarele atribuţii:

a) gestionează şi asigură calitatea educaţiei şi formării profesionale;

b) dezbate, avizează şi propune spre aprobare proiectul de dezvoltare instituţională al Institutului;

c) dezbate şi avizează regulamentul intern al Institutului în şedinţa la care participă cel puţin două treimi din personalul angajat;

d) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale în Institut;

e) dezbate, avizează şi propune spre aprobare documentele de proiectare, organizare, planificare şi desfăşurarea procesului de învăţământ;

f) desemnează instructorii de poliţie în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

g) dezbate şi stabileşte principalele măsuri pentru modernizarea învăţământului şi creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ;

h) analizează modul în care se realizează pregătirea de specialitate şi psihopedagogică a instructorilor de poliţie şi stabileşte măsuri de perfecţionare a acestei activităţi;

i) analizează rezultatele obţinute de cursanţi în procesul de formare;

j) analizează situaţia cursanţilor care urmează a fi eliminaţi de la cursuri;

k) analizează rezultatele chestionarelor de feedback aplicate participanţilor la cursurile/programele de formare şi stabileşte măsurilor ce se impun pentru creşterea calităţii actului didactic şi înlăturarea eventualelor aspecte negative sesizate.

Art. 25 - (1) Componenţa Consiliului de învăţământ se stabileşte la începutul fiecărui an, se înscrie în dispoziţia de învăţământ a directorului Institutului şi se actualizează ori de câte ori intervin modificări în rândul instructorilor de poliţie, respectiv al ofiţerilor Biroului metodică şi proiectare didactică.

(2) Consiliul de învăţământ se întruneşte în şedinţe ordinare, trimestriale sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori directorul şi/sau directorul adjunct pentru învăţământ consideră necesar.

(3) Lucrările Consiliului de învăţământ se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor prezenţi.

(4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor participanţi, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora, şi sunt obligatorii pentru întregul personal.

(5) Secretarul are atribuţia de a redacta procesele-verbale ale şedinţelor.

(6) Cu acordul membrilor, şedinţele pot fi înregistrate audiovideo.

(7) La şedinţele Consiliului de învăţământ pot fi invitaţi, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor de formare profesională livrate de Institut, precum şi parteneri sociali.

Art. 26. - (1) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în Institut şi cu regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific al Institutului.

(2) Consiliul ştiinţific are rolul de a orienta şi monitoriza activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Institut.

Art. 27. - Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează strategia de cercetare ştiinţifică a Institutului şi proiectele proprii de cercetare-dezvoltare şi ia măsuri pentru realizarea acestora;

b) stabileşte criteriile de performanţă în cercetarea ştiinţifică din Institut, pe baza propunerilor primite de la catedre;

c) monitorizează impactul la nivel naţional şi internaţional al activităţii de cercetare ştiinţifică din Institut;

d) analizează, dezbate şi avizează planul anual de cercetare ştiinţifică;

e) sprijină organizarea manifestărilor ştiinţifice proprii, cu participare naţională şi internaţională;

f) avizează planul editorial al Institutului;

g) avizează introducerea în bibliotecă a lucrărilor de specialitate;

h) avizează propunerile de proiecte de cercetare ştiinţifică;

i) evaluează anual activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului.

Art. 28. - (1) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori problematica cercetării ştiinţifice o impune.

(2) Cvorumul de lucru al Consiliului ştiinţific este de cel puţin două treimi din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau prin vot deschis, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi.

(3) La lucrările Consiliului ştiinţific pot participa, în calitate de invitaţi, cadre didactice, cercetători, specialişti în domenii de interes cu performanţe deosebite, membri din instituţiile partenere din ţară şi străinătate.

Art. 29. - În cadrul Institutului, activităţile de interes general pentru întregul personal se înscriu în dispoziţiile zilnice ale directorului Institutului, elaborate pe baza proiectelor de referate întocmite de persoanele/structurile care gestionează domeniul de interes, conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor organizatorice

 

Art. 30. - (1) Compartimentul juridic se subordonează direct şi nemijlocit directorului Institutului şi are ca obiectiv specific asigurarea asistenţei juridice în Institut conform Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în MAI*).

{2) Compartimentul juridic îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 7 din Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.111/2005.

Art. 31. - Catedra formare profesională continuă se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) formarea şi dezvoltarea de competenţe necesare desfăşuram activităţilor profesionale, potrivit cerinţelor posturilor/funcţiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională continuă, în domeniile ordine publică, prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente, criminalistică, circulaţie rutieră, pregătire fizică şi arte marţiale, instrucţia tragerii cu armamentul din dotare;

b) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC.


*) Instrucţiunile ministrului administraţiei şi Internelor nr. 1.111/2005 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

Art. 32. - Catedra formare profesională continuă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi desfăşoară programele de formare profesională iniţială şi continuă, conform competenţelor specifice catedrei;

b) elaborează conţinuturile didactice, respectiv suporturi de curs şi aplicaţii practice, necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi/sau a domeniului de activitate, precum şi în funcţie de cerinţele beneficiarilor serviciilor de formare profesională continuă;

c) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliţie (CEPOL), conform competenţelor catedrei;

d) participă la elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă, în colaborare cu structura de specialitate din Institut;

e) realizează pregătirea continuă a personalului catedrei prin desfăşurarea activităţilor de practică documentară, participarea la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinţe etc.

Art. 33. - Catedra management şi legislaţie se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru personalul cu funcţii de decizie din MAI, necesare îndeplinirii actului managerial, prin furnizarea programelor de formare managerială la nivel atât operaţional, cât şi strategic;

b) actualizarea cunoştinţelor de legislaţie aplicabilă domeniilor de activitate ale MAI, prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesională continuă personalului MAI;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 34. - Catedra management şi legislaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi desfăşoară programele de formare profesională continuă, conform competenţelor specifice catedrei, în domeniile management şt legislaţie;

b) elaborează conţinuturile didactice, respectiv suporturi de curs şi aplicaţii practice, necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi/sau a domeniului de activitate, precum şi în funcţie de cerinţele beneficiarilor serviciilor de formare profesională continuă;

c) implementează elementele curriculare CEPOL, conform competenţelor catedrei;

d) participă la elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă, în colaborare cu structura de specialitate din Institut;

e) realizează pregătirea continuă a personalului catedrei prin desfăşurarea activităţilor de practică documentară, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinţe etc.

Art. 35. - Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) dezvoltarea de competenţe necesare desfăşurării activităţilor profesionale, potrivit cerinţelor posturilor/funcţiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine şi al misiunilor internaţionale;

b) eficientizarea procesului de evaluare a competenţelor lingvistice ale personalului MAI selecţionat pentru misiuni internaţionale;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 36. - Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi desfăşoară programe de formare profesională continuă specifice, pe niveluri de competenţă, în domeniul limbilor străine şi al misiunilor internaţionale;

b) elaborează conţinuturile didactice, respectiv suporturi de curs şi aplicaţii practice, necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi/sau a domeniului de activitate, precum şi în funcţie de cerinţele beneficiarilor serviciilor de formare profesională continuă;

c) actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformităţii cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine;

d) implementează elementele curriculare CEPOL, conform competenţelor catedrei;

e) colaborează cu DGMRU în vederea organizării şi derulării programelor de formare profesională în domeniul de competenţă;

f) participă la elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă, în colaborare cu structura de specialitate din Institut;

g) realizează pregătirea continuă a personalului catedrei prin desfăşurarea activităţilor de practică documentară, participarea la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinţe etc.

Art. 37. - Biroul metodică şi proiectare didactică se subordonează direct directorului institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea calităţii procesului de formare profesională continuă desfăşurat în Institut din perspectiva activităţilor de predare-învăţare-evaluare;

b) dezvoltarea proiectării didactice a programelor de formare profesională continuă, prin adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, precum şi a instrumentelor de evaluare, în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare personalului MAI;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 38. - Biroul metodică şi proiectare didactică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează proiectul Graficului de formare profesională continuă a personalului MAI, în colaborare cu beneficiarii şi sub coordonarea DGMRU;

b) întocmeşte proiectele planurilor de învăţământ pentru cursurile/programele de lungă durată şi planificările tematice pentru cele de scurtă durată, în colaborare cu beneficiarii şi şefii de catedră, pe care le supune avizării şi aprobării;

c) elaborează planificarea orară săptămânală a activităţilor deformare profesională continuă din perspectiva procesului de predare-învăţare-evaluare şi monitorizează implementarea acesteia;

d) gestionează organizarea şi desfăşurarea cursurilor/ programelor şi menţine legătura cu beneficiarii;

e) gestionează mapele cursurilor/programelor de formare profesională continuă organizate şi ţine evidenţa acestora;

f) elaborează proiectul dispoziţiei de învăţământ, la începutul fiecărui an, proiectele dispoziţiilor de admitere şi examene de absolvire şi operează modificările/completările ulterioare;

g) realizează activităţile de secretariat cu prilejul examenelor de admitere/absolvire ale cursurilor/programelor de formare profesională continuă şi întocmeşte documentaţia aferentă;

h) asigură multiplicarea materialelor didactice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate;

i) realizează distribuirea documentelor de învăţământ către structurile cu atribuţii în procesul de formare profesională continuă;

j) asigură secretariatul Consiliului de învăţământ.

Art. 39. - Compartimentul cercetare ştiinţifică, dezvoltarea instituţională, elaborare şi implementare programe se subordonează directorului Institutului şi are ca obiective specifice următoarele:

a) armonizarea programelor de cercetare ştiinţifică în strânsă legătură cu activitatea didactică şi dezvoltarea instituţională;

b) creşterea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de Institut, prin realizarea şi implementarea de proiecte pe direcţii specifice de cercetare şi dezvoltare;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 40. - Compartimentul cercetare ştiinţifică, dezvoltarea instituţională, elaborare şi implementare programe îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) planifică, organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Institutului;

b) realizează parteneriate cu instituţii de cercetare/învăţământ, organizaţii de cercetare sau întreprinderi, pe direcţii de cercetare specifice domeniilor de competenţă;

c) identifică surse de finanţare necesare dezvoltării instituţionale;

d) elaborează şi monitorizează implementarea proiectelor finanţate din surse naţionale şi/sau internaţionale şi informează, la solicitare, direcţia de specialitate din cadrul MAI;

e) coordonează organizarea şi participarea specialiştilor Institutului la manifestările ştiinţifice, respectiv conferinţe, simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru etc;

f) coordonează diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţif ce obţinute de Institut în publicaţii naţionale şi internaţionale;

g) monitorizează şi raportează, în cadrul şedinţelor Consiliului de învăţământ şi/sau ale Consiliului de conducere, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin strategiile Institutului şi planurile de acţiune aferente.

Art. 41. - Biroul resurse umane, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi securitate sediu se subordonează directorului Institutului şi are ca obiective specifice:

a) aplicarea politicii de resurse umane a MAI pentru gestionarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţilor de recrutare, selecţie, încadrare şi evaluare a personalului şi a activităţilor de prevenire şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;

b) coordonarea generală a activităţilor de pregătire continuă pentru personalul Institutului;

c) asigurarea creşterii capacităţii operaţionale a Institutului prin planificarea şi desfăşurarea activităţilor de organizare-mobilizare şi situaţii de urgenţă la nivelul Institutului;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 42. - Biroul resurse umane, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi securitate sediu îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) asigură, împreună cu personalul de conducere din Institut, recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea şi promovarea personalului;

b) elaborează documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de resurse umane în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

c) gestionează evidenţa nominală a personalului, păstrează dosarele personalului din competenţa directorului Institutului şi operează schimbările survenite;

d) întocmeşte, analizează şi centralizează situaţii statistice privind dinamica efectivelor şi regimul disciplinar al personalului;

e) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor pentru personalul Institutului;

f) coordonează activitatea de pregătire continuă a personalului Institutului şi organizează activitatea de evaluarea acestuia;

g) verifică sesizările şi reclamaţiile referitoare la personalul Institutului;

h) elaborează, completează şi actualizează documentele de conducere şi operative ale Institutului;

i) elaborează proiectul statului de organizare;

j) elaborează proiectul dispoziţiei de efectuare a modificărilor organizatorice în statul de organizare din competenţă;

k) propune modificări în statul de organizare;

l) operează modificările organizatorice aprobate în statul de organizare;

m) formulează propuneri de efectuare a analizelor pentru stabilirea necesarului de posturi pe tipuri de activitate şi categorii de personal, precum şi a tipurilor de funcţii şi a structurilor la care acestea pot fi prevăzute;

n) organizează serviciul de permanenţă şi monitorizează modul de executare;

o) elaborează planurile de măsuri pentru situaţii deosebite şi ţine evidenţa evenimentelor deosebite;

p) organizează şi desfăşoară activitatea de control al accesului şi asigură pregătirea pentru serviciu a agenţilor de la punctele de control al accesului şi monitorizare sisteme de supraveghere;

q) identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă, şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

r) elaborează planul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţi; şi sănătăţii in muncă la nivelul Institutului;

s) elaborează şi actualizează instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă;

t) elaborează programul de instruire-testare a personalului Institutului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

u) elaborează documentele necesare pentru autorizarea Institutului din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

v) execută controale la locurile de muncă din Institut pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 43. - Compartimentul financiar-contabilitate se subordonează directorului Institutului şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea finanţării acţiunilor logistice, de învăţământ, precum şi a drepturilor băneşti cuvenite personalului Institutului, conform bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat Institutului de către ordonatorul principal de credite, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor de formare profesională pentru personalul MAI;

b) asigurarea reflectării unei imagini fidele a politicii financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de către Institut cu privire la patrimoniu, rezultatele şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale, atât pentru cerinţele interne, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, cu organismele fiscale şi de control, precum şi cu alţi utilizatori.

c) vizarea pentru control financiar preventiv propriu a documentelor care se supun vizei, conform legislaţiei în vigoare;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 44. - Compartimentul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează, coordonează şi controlează activitatea specifică pe linie de financiar-contabilitate în cadrul Institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

b) organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

c) întocmeşte statele de plată a drepturilor băneşti cuvenite cadrelor Institutului, calculează şi ţine evidenţa contribuţiilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale şi înregistrarea în evidenţa contabilă a plăţii acestora;

d) înregistrează în evidenţa contabilă a institutului, cronologic şi sistematic, toate documentele contabile legate de intrările şi ieşirile de bunuri materiale din patrimoniul Institutului, pe gestiuni şi surse de finanţare, precum şi datoriile şi creanţele;

e) organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţiile financiare trimestriale şi anuale, raportările financiare lunare, precum şi celelalte situaţii financiar-contabile solicitate de Direcţia generală financiară din cadrul MAI;

g) analizează proiectele de operaţiuni în vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, conform legislaţiei în vigoare;

h) organizează controlul intern/managerial asupra activităţii financiar-contabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 45. - Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci se subordonează directorului Institutului şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă al Institutului prin îndeplinirea atribuţiilor specifice de secretariat;

b) eficientizarea activităţilor de relaţii cu publicul în scopul valorificării dreptului de petiţionare, dreptului la viaţa intimă, familială şi privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi accesului la informaţiile de interes public;

c) gestionarea eficientă a evidenţei participanţilor şi a documentelor de studii pentru absolvenţii cursurilor/programelor de formare profesională continuă organizate şi desfăşurate în Institut;

d) asigurarea accesului cursanţilor şi personalului propriu la fondul bibliotecilor din Institut;

e) administrarea eficientă a fondului arhivistic neclasificat şi neoperativ al Institutului;

f) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 46. - Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează primirea şi evidenţa petiţiilor, audienţelor şi desfăşoară activităţi de îndrumare, consiliere şi analiză în domeniu;

b) monitorizează soluţionarea petiţiilor şi scrisorilor cu termen adresate Institutului prin orice formă, în conformitate cu prevederile legale;

c) asigură punerea în aplicare a legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public, în colaborare cu structurile/persoanele desemnate din Institut;

d) organizează şi gestionează, manual şi electronic, evidenţa participanţilor la cursurile/programele de formare profesională desfăşurate în Institut, pe categorii de cursuri, respectiv cursurile/activităţile de pregătire/formare profesională continuă a personalului MAI şi programele de formare profesională autorizate de ANC;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de întocmire a documentelor de studii eliberate de Institut absolvenţilor cursurilor/programelor de formare profesională continuă;

f) organizează şi desfăşoară activităţile specifice în cadrul celor două biblioteci specializate ale Institutului;

g) asigură elaborarea dispoziţiilor zilnice ale directorului Institutului şi dispoziţiilor tematice specifice, conform prevederilor legale, şi aducerea la cunoştinţa persoanelor interesate;

h) asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de conducere;

i} asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă managerială şi protocol pentru conducerea Institutului;

j) asigură controlul documentelor şi înregistrărilor Institutului prin desfăşurarea activităţilor specifice de registratură;

k) asigură evidenţa, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi sigiliilor în Institut, conform prevederilor legale;

1} ţine evidenţa prezenţei lunare la programul de lucru şi a răspândirilor zilnice pentru personalul Institutului;

m) asigură elaborarea proiectului nomenclatorului arhivistic al Institutului şi relaţionarea cu Arhivele Naţionale;

n) organizează şi desfăşoară activitatea de arhivă a documentelor create şi deţinute de Institut, conform prevederilor legale;

o) asigură elaborarea documentelor de planificare a principalelor activităţi ale Institutului, respectiv planul de activitate şi planul anual de controale de fond, în colaborare cu personalul de conducere, şi gestionează documentaţia aferentă.

Art. 47. - Compartimentul achiziţii se subordonează directorului Institutului şi are ca obiectiv specific înfierea, derularea şi finalizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţilor în cadrul Institutului, în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii continue a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 48. - Compartimentul achiziţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de structurile logistice, programul anual

al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

d) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

e) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

f) monitorizează efectuarea achiziţiilor directe la nivelul Institutului pentru respectarea legislaţiei în domeniu.

Art. 49. - Biroul administrare patrimoniu imobiliar se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice:

a) mentenanţa şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar al Institutului;

b) asigurarea funcţionării în bune condiţii a sistemelor de alimentare cu apă, energie termică şi gaze naturale ale Institutului;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate !a nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 50. - (1) Biroul administrare patrimoniu imobiliar îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară, nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice, precum şi planul de reparaţii privind lucrările de întreţinere şi refacere pentru imobilele aflate în administrarea Institutului;

b) întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru operaţiunile de declasare şi casare a bunurilor materiale;

c) urmăreşte şi răspunde, pe domeniul de competenţă, de derularea contractelor de achiziţii publice încheiate, prin verificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de câtre părţi;

d) urmăreşte şi răspunde, pentru lucrările executate în regie proprie sau cu firme de specialitate, de calitatea şi cantitatea acestora;

e) supraveghează starea tehnică a clădirilor, monitorizează instalaţiile şi ia măsurile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii acestora;

f) organizează evidenţa tehnic-operativă, urmăreşte respectarea normelor legale privind întocmirea şi circuitul documentelor primare;

g) asigură planificarea, contractarea şi recepţionarea lucrărilor de întreţinere, refacere şi investiţii la construcţii;

h) asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii şi reabilitări funcţionale;

i) asigură măsurile necesare pentru asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor;

j) asigură păstrarea şi arhivarea cărţilor tehnice ale clădirilor;

k) asigură măsurile privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor în timp, obţinerea acordului de intervenţie urgentă şi corectivă asupra construcţiei, precum şi măsurile necesare pentru emiterea avizului tehnic de desfiinţare a construcţiei;

l) asigură măsurile necesare pentru organizarea şi actualizarea evidenţei de cadastru, pregătirea imobilelor pentru iarnă şi inventarierea patrimoniului imobiliar;

m) administrează contractele de prestări de servicii şi pe cele de mentenanţa încheiate pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor şi instalaţiilor din spaţiile aflate în administrare;

n) asigură integrarea în programele de construire de locuinţe proprietate personală, pentru personalul MAI;

o) ţine evidenţa privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie;

p) soluţionează petiţiile prin care se solicită date sau documente referitoare la situaţia juridică ori cadastrală a imobilelor aflate în administrare.

(2) în domeniul investiţiilor, Biroul administrare patrimoniu imobiliar îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) gestionează bugetul alocat Institutului pentru cheltuieli de capital;

b) analizează şi centralizează datele necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuieli de capital, conform prevederilor legii finanţelor publice;

c) prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea repartizării bugetului pe naturi de cheltuieli;

d) repartizează bugetul alocat, prin stabilirea plafoanelor financiare pentru fiecare articol bugetar şi fiecare categorie de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare şi funcţionale în vigoare;

e) întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii pe naturi de cheltuieli şi le înaintează Direcţiei generale logistice din cadrul MAI, denumită în continuare DGL, în vederea cuprinderii în anexa nr. 3 la legea bugetului da stat;

f) întocmeşte şi actualizează programul multianual de investiţii ce cuprinde cheltuielile de capital finanţate în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pentru anul de plan;

g) elaborează propunerile privind întocmirea Istelor obiectivelor şi acţiunilor de investiţii şi dotare pe anul în curs cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat şi le transmite DGL, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) face propuneri DGL pentru modificări/redistribuiri de fonduri între obiectivele de investiţii şi acţiunile de dotare cuprinse în programul de investiţii, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite pentru titlul XII „Active nefinanciare” din legea bugetului de stat;

i) monitorizează utilizarea fondurilor alocate obiectivelor de investiţii şi acţiunilor de dotare la titlul XII „Active nefinanciare” din legea bugetului de stat;

j) urmăreşte utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii aprobate;

k) verifică dacă valorile obiectivelor de investiţii sunt actualizate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare;

l) propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă care cuprind cheltuieli de capital;

m) evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea programelor sau proiectelor de investiţii cu finanţare externă;

n) elaborează şi actualizează bazele de date referitoare la investiţiile publice.

Art. 51. - Biroul intendenţă se subordonează directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea condiţiilor optime de cazare si hrănire a participanţilor la programele de formare profesională continuă organizate şi desfăşurate în Institut;

b) asigurarea şi distribuirea către personalul Institutului a uniformei, echipamentului specific de protecţie şi de lucru, rechizitelor, tipizatelor şi a imprimatelor necesare desfăşurării activităţilor curente;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 52. - Biroul intendenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi coordonează activitatea de hrănire a efectivelor de cadre, cursanţilor, precum şi activităţile de protocol desfăşurate în cadrul Institutului;

b) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale în conformitate cu programul anual de achiziţii;

c) organizează evidenţa tehnico-operativă şi urmăreşte respectarea normelor legale privind întocmirea şi circuitul documentelor primare;

d) întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară şi nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice;

e) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţii publice încheiate, prin verificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de către părţi;

f) coordonează activitatea de echipare a personalului Institutului, conform prevederilor legale;

g) asigură achiziţionarea şi igienizarea articolelor de cazarmament şi lenjerie de pat din dotarea spaţiilor de cazare;

h) participă la activităţile de inventariere periodice şi generale a patrimoniului Institutului şi ia măsuri pe domeniul de competenţă pentru valorificarea rezultatelor acestor acţiuni, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

i) asigură gestionarea bunurilor materiale de resortul intendenţei;

j) întocmeşte şi înaintează spre aprobare eşaloanelor în drept documentele privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor aflate în gestiunea sa şi ia măsuri de finalizare a activităţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 53. - Compartimentul tehnic se subordonează directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea, întreţinerea si menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport ale Institutului;

b) administrarea reţelelor informatice şi a sistemului de supraveghere şi monitorizare video;

c) gestionarea în bune condiţii a armamentului şi muniţiei din dotarea Institutului;

d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC.

Art. 54. - Compartimentul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi coordonează transporturile şi activităţile de comunicaţii şi informatică în cadrul Institutului;

b) desfăşoară activităţi de asigurare tehnico-materială şi de mentenanţă a tehnicii din dotare;

c) administrează reţelele informatice din cadrul Institutului;

d) întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară şi nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice;

e) organizează şi ţine evidenţa cantitativ-valorică şi operativă a armamentului, muniţiei, mijloacelor de geniu-chimic şi a accesoriilor aferente acestora;

f) organizează şi execută paza transporturilor de armament şi muniţii, care se realizează cu mijloace auto proprii;

g) depozitează şi păstrează, în condiţii optime şi în siguranţă, pe grupe de produse şi grad de periculozitate, armamentul, muniţia, mijloacele de geniu-chimic şi accesoriile acestora;

h) ţine evidenţa seriilor armamentului aflat în folosinţă sau depozitare, precum şi a loturilor, pe ani de fabricaţie, pentru muniţie şi materiale periculoase;

i) execută activităţi de întreţinere, conservare la termenele prevăzute în normele tehnice, în scopul menţinerii armamentului, muniţiei şi mijloacelor de geniu-chimic aflate în depozitare în permanentă stare de funcţionare;

j) actualizează în permanenţă site-ul Institutului;

k) ţine evidenţa autovehiculelor din dotare şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora.

Art. 55. - Structura de securitate se subordonează directorului Institutului şi are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de Institut.

Art. 56. - Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune avizării şefului structurii de securitate şi aprobării directorului Institutului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte proiectul programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

e) informează şi consiliază directorul Institutului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate, vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

f) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

g) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; actualizează permanent această evidenţă;

h) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Institut, pe clase şi niveluri de secretizare;

i) prezintă directorului Institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi a locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate prin relaţionare permanentă;

j) efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

k) organizează şi coordonează aplicarea măsurilor de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii INFOSEC.

 

CAPJTOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 57. - Personalul Institutului este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament.

Art. 58. - Regulamentul intern al Institutului şi fişele posturilor prevăzute în statul de organizare se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament.

Art. 59. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA

 

BIROUL RESURSE UMANE, PLANIFICARE REACŢII PENTRU SITUAŢII DE URGENTA ŞI SECURITATE SEDIU

 

 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR - CONIABILITATE

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE

 

BIROUL SECRETARIAT, EVIDENTA ŞI BIBLIOTECĂ

 

 

COMPARTIMENTUL CERCETARE ŞTIINŢIFICA, DEZVOLTARE INSTITUTIONALA, ELEBORARE SI

IMPLEMENTARE PROGRAME

 

BIROUL INTENDENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA LIMBI STRĂINE ŞI PREGATIRE

MISIUNI INTERNAŢIONALE

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII

 

 

 

 

COMPARTIMENT TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL METODICA ŞI PROIECTARE DIDACTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Anexa nr. 1 la regulament este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

 

 

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CALIFICĂRI

 

 

 

 

 

UNITATEA CENTRALĂ PENTRU REFORMA

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA NAŢIONALA DE STUDII POLITICE ŞI

ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL

POLIŢIEI ROMÂNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

 

 

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU

ORDINE PURBLICĂ

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI

ROMÂNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE -INSTITUŢII DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE

URGENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE

FRONTIERĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢII, INSTITUTE, UNITĂŢICENTRALE SAU SUBORDONATEMINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI

ŞIINTERNELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: ^

 

 

 

 

^ relaţie de colaborare în afara M.A.I.

 

^ relaţie de subordonare a ISOP.

 

^ relaţie de colaborare în M.A.I.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

 

STEMA

 

 

Nesecret

Bucureşti

Nr. .......din ………..

Ex. unic

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducere

2. Denumirea şi codul postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi

Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

- se subordonează nemijlocit secretarului general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) şi direct secretarului general al MAI;

- răspunde de întreaga activitate din institutul de Studii pentru Ordine Publică (institut):

- are în subordine nemijlocită directorii adjuncţi, şeful Biroului resurse umane, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi securitate sediu, contabilul-şef, şeful Biroului secretariat, evidenţă şi biblioteci, coordonatorul Compartimentului cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe, consilierul juridic şi ofiţerul din Compartimentul achiziţii;

- colaborează cu structurile din unităţile aparatului central al M.A.I., inspectoratele generale/similare, Academia de Poliţie A.I. Cuza”.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului.

- este director al Institutului şi are calitatea de ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite al MAI;

- organizează şi conduce întreaga activitate din Institut

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul - ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

3.2. pregătire de specialitate:

- studii de masterat, studii postuniversitare sau deţinerea titlului ştiinţific de doctor în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

3.3. alte cunoştinţe:

- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;

3.4. limbi străine:

- citit/scris/vorbit la nivel „bine” o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 5 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale;

- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

- spirit întreprinzător;

- calităţi de negociator;

- abilităţi în comunicare;

- spirit critic şi autocritic;

- gândire analitică;

- apt pentru lucru! în condiţii de stres.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

- iniţiativă;

- conduită morală exemplară;

- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;

- disponibilitate la schimbare;

- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Programul de lucru: zilnic, de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)

2. Deplasări curente:

- la unităţile de profil din aparatul central al M.A.I.;

- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

- la Academia de Poliţie „A. I. Cuza”;

- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.

3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă

4. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului calculatorului;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică.

5. Compensări:

- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcinile şi îndatoririle postului:

- planifică, organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului;

- reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit competenţelor;

- aprobă documentele de planificare a acţiunilor/activităţilor desfăşurate de Institut;

- coordonează, controlează şi evaluează calitatea programelor de pregătire desfăşurate în Institut;

- asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare;

- avizează activitatea de elaborare a documentelor de învăţământ specifice întocmite la nivelul instituţiei şi le aprobă, conform competenţelor în domeniu;

- aprobă strategia de dezvoltare instituţională;

- organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate;

- avizează proiectul de buget alocat, pe baza obiectivelor instituţionale stabilite;

- asigură îndeplinirea sarcinilor specifice şi a celor din domeniul financiar-administrativ-gospodăresc şi sanitar;

- propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară;

- organizează şi conduce contabilitatea Institutului;

- analizează periodic modul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor Institutului;

- întreprinde demersuri pentru realizarea de venituri proprii şi atragerea, în condiţiile legii, de sponsorizări şi donaţii;

- utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;

- asigură integritatea şi funcţionarea corespunzătoare a bunurilor aflate în administrare;

- analizează necesitatea şi oportunitatea solicitărilor anuale privind dotările şi lucrările noi de investiţii, promovând la Direcţia generală logistică din cadrul MAI, în cazurile justificate, notele de fundamentare, în conformitate cu bugetul aprobat;

- emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- asigură desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în aşa fel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;

- răspunde de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea, formarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului;

- răspunde de asigurarea unui nivel ridicat al disciplinei personalului;

- coordonează activitatea de elaborare a diagnozei nevoilor de formare continuă a personalului Institutului;

- analizează periodic modul de realizare a sarcinilor Institutului, valorifică rezultatele evaluării interne a calităţii educaţiei şi stabileşte măsurile care se impun pentru îndeplinirea obiectivelor şi standardelor de evaluare;

- organizează şi/sau desfăşoară, după caz, în conformitate cu prevederile legale, activitatea de selecţie, cunoaştere, pregătire şi evaluare a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;

- răspunde de dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al Institutului;

- are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

- are obligaţia de a asigura organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

- pune în aplicare şi verifică respectarea în cadrul Institutului a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile MAI. şi a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice si de comunicaţii INFOSEC.

Responsabilităţi:

- de planificare a activităţilor necesare desfăşurării procesului de pregătire specific unităţii;

- de raportare pe cale ierarhică despre îndeplinirea obiectivelor generale ale unităţii;

- de lucru cu publicul - asigurarea audienţelor conform planificării;

- de luare a deciziilor - dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea unităţii;

- accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT”, nivelul „STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu

2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare

3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii personalului Institutului.

4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor.

5. Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competentă.

 

Secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor,

 

 

Semnătura..............

Data................

 

Secretarul generai adjunct a/ Ministerului Administraţiei şi internelor,

 

Semnătura.............

Data...............

Titularul postului

Director,

 

Semnătura..................

Data...............

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

 

STEMA

 

 

Nesecret

Bucureşti

Nr. .......din ………..

Ex. unic

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducere

2. Denumirea şi codul postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi

Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut)

- răspunde de întreaga activitate pe linie de învăţământ;

- are în subordine nemijlocită şefii de catedră şi şeful Biroului metodică şi proiectare didactică şi direct personalul catedrelor;

- colaborează cu structurile din Academia de Poliţie „A- I. Cuza”, unităţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.), Serviciul formare iniţială şi continuă, CEPOL şi formare Schengen din cadrul Direcţiei generale management resurse umane a M.A.I., inspectoratele generale/similare în probleme de formare iniţială şi continuă a personalului.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de învăţământ;

- organizează şi conduce întreaga activitate de învăţământ.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management,

3.4. limbi străine:

- citit/scris/vorbit la nivel „bine” o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 5 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale;

- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

- spirit întreprinzător;

- calităţi de negociator;

- abilităţi în comunicare;

- spirit critic şi autocritic;

- gândire analitică şi spirituală

- apt pentru lucrul în condiţii de stres.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat;

- iniţiativă;

- conduită morală exemplară;

- dispoziţie pentru lucru! independent şi în echipă;

- disponibilitate la schimbare;

- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.

7. Starea sănătăţii: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Programul de lucru: zilnic de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)

2. Deplasări curente:

- administraţie publică;

3.2. pregătire de specialitate:

- studii de masterat, studii postuniversitare sau deţinerea titlului ştiinţific de doctor în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

- absolvirea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau a unui curs postuniversitar ori de masterat cu privire la formarea formatorilor sau management educaţional ori similar;

3.3. alte cunoştinţe:

- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;

- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.

3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă.

4. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică.

5. Compensări:

- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcinile şi îndatoririle postului:

- preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în cazurile de absenţă a acestuia justificată legal (concediu de odihnă, învoiri plătite, misiuni, concedii medicale etc.) prin dispoziţie de delegare emisă în acest sens;

- răspunde direct de organizarea, desfăşurarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;

- cooperează cu reprezentanţi ai MAI. În vederea elaborării proiectului Graficului anual al programelor de formare profesională continuă, planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de învăţământ;

- coordonează nemijlocit întreaga activitate a şefilor de catedre şi şefului Biroului metodică şi proiectare didactică şi în mod direct activitatea personalului din subordinea acestora;

- coordonează activităţile pentru determinarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii de specialitate/psihopedagogice a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- răspunde de desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, astfel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;

- colaborează şi reprezintă Institutul în relaţiile cu structuri de pregătire similare la nivel naţional şi internaţional şi cu cele beneficiare;

- organizează şi coordonează desfăşurarea de convocări, consfătuiri, seminare cu caracter ştiinţific şi alte forme de pregătire destinate personalului;

- organizează şi desfăşoară controale la structurile subordonate;

- analizează periodic împreună cu şefii de catedră calitatea, eficacitatea şi eficienţa procesului de formare profesională şi propune măsurile ce se impun;

- monitorizează activitatea de elaborare a notelor de curs şi a altor materiale curriculare utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare;

- evaluează activitatea şefilor de catedră şi a şefului Biroului metodică şi proiectare didactică;

- colaborează cu structurile de profil din inspectoratele generale (similare) pentru cunoaşterea noutăţilor profesionale apărute, în scopul actualizării pregătirii de specialitate şi practic-aplicative a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- asigură conducerea operativă a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

- asigură coordonarea Consiliului de învăţământ, în calitate de preşedinte;

- poate asista la orice activitate de învăţământ;

- coordonează şi analizează activitatea privind practica documentară şi propune Consiliului de învăţământ măsuri pentru perfecţionarea procesului de formare profesională;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele de apărare împotriva incendiilor;

- are atribuţii de control ierarhic.

Îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, sens în care:

- se asigură că implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii sunt conforme cerinţelor standardului în vigoare;

- asigură informarea şi întocmirea raportărilor către directorul Institutului privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi necesitatea îmbunătăţirii acestuia;

- se asigură de promovarea în cadrul Institutului a conştientizării cerinţelor beneficiarilor serviciilor livrate de Institut.

Responsabilităţi:

- de planificare: a activităţilor necesare desfăşurării procesului de formare profesională în Institut;

- de raportare: a stadiului realizării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice în domeniul învăţământului şi performanţelor şi modului de îmbunătăţire continuă a sistemelor de management implementate în Institut;

- de lucru cu publicul: asigurarea audienţelor conform planificării;

- de luare a deciziilor: dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea de formare profesională continuă asigurată de Institut;

- accesul !a informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT”, nivelul „STRICT SECRET.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: - în conformitate cu prevederile legale în domeniu

2. Indicatori calitativi; - asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de învăţământ a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare

3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de învăţământ a personalului Institutului

4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor.

5. Mod de realizare; individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă.

 

Director,

 

Semnătura...............

Data..................

 

 

Titularul postului

Director adjunct,

Semnătura..................

Data.............

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

 

STEMA

 

 

Nesecret

Bucureşti

Nr. .......din ………..

Ex. unic

 

AVIZAT

 

Directorul general al Direcţiei generale

de informaţii şi protecţie internă,

…………………….

 

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului:

1. Compartimentul: conducere

2. Denumirea şi codul postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3

4. Relaţii cu alte posturi

Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studiu pentru Ordine Publică (Institut);

- are în subordine nemijlocită şi controlează personalul din cadrul birourilor intendenţă, administrare patrimoniu imobiliar şi Compartimentului tehnic;

- colaborează cu structurile de logistică din unităţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.), inspectoratele generale/similare şi societăţi comerciale furnizoare de bunuri şi servicii.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de înzestrare şi logistică;

- coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de personalul din cadrul structurilor logistice subordonate;

- coordonează întreaga activitate gospodărească din Institut şi aplicarea practică din punct vedere logistic a măsurilor stabilite de către responsabilul cu atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, supravegherea tehnică şi protecţia mediului.

B. Cerinţele postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minim comisar

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în unul dintre domeniile: juridic, economico-financiar, management;

3.2. pregătire de specialitate:

- curs postuniversitar în unul dintre domeniile: juridic, economico-financiar, management;

3.3. alte cunoştinţe:

- cunoştinţe de management economico-financiar şi marketing.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: 10 ani, din care 5 ani în M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 5 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale;

- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

- spirit întreprinzător;

- calităţi de negociator;

- abilităţi în comunicare;

- spirit critic şi autocritic;

- gândire analitică şi spirituală;

- apt pentru lucrul în condiţii de stres;

- cunoscător de marketing.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

- iniţiativă;

- conduită morală exemplară;

- dispoziţie pentru lucru! independent şi în echipă;

- disponibilitate la schimbare;

- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Programul de lucru: zilnic, de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)

2. Deplasări curente:

- la unităţile de profil din aparatul central al M.A.I.;

- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.

3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă.

4. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică. 5. Compensări:

- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare.

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcinile şi îndatoririle postului:

- organizează, coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de structurile logistice aflate în subordine;

- coordonează punerea în aplicare din punct de vedere logistic a hotărârilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi ale responsabililor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei mediului;

- coordonează elaborarea programelor anuale tehnico-materiale şi financiare de către structurile logistice din subordine, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;

- coordonează, verifică şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii publice încheiate, prin verificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi;

- verifică propunerile de angajare a cheltuielilor, a angajamentelor bugetare individuale/globale, precum şi ordonanţările de plată;

- coordonează, îndrumă şi controlează activităţile logistice pentru întreţinerea, dezvoltarea şi asigurarea mijloacelor tehnico-materiale necesare procesului de învăţământ;

- verifică modul de organizare şi planificare a transporturilor auto;

- coordonează, îndrumă şi verifică activitatea de asigurare a hranei pentru efectivele proprii şi cursanţi;

- coordonează activitatea gospodărească din unitate;

- urmăreşte întocmirea documentelor primare privind mişcarea bunurilor materiale;

- participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi de reparaţii capitale;

- coordonează împreună cu şeful contabil activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului;

- titularul postului preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în temeiul dispoziţiei emise, în cazuri justificate legal;

- respectă normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- are atribuţii de control ierarhic.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, este numit şeful structurii de securitate din cadrul Institutului şi are următoarele atribuţii:

- coordonează activitatea de elaborare a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia:

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- coordonează monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea Institutului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea Institutului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- coordonează activitatea de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; actualizează permanent această evidenţă;

- coordonează activitatea de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase de niveluri de secretizare;

- prezintă directorului Institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea directorului Institutului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- colaborează cu Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă (D.G.I.P.I.) pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

- în domeniul protecţiei informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii INFOSEC:

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

- pune la dispoziţia ofiţerului din Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor - CSTIC lista cu autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Institutului;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate stabilite la nivelul Institutului.

Responsabilităţi:

- de planificare a activităţilor specifice domeniului logistic;

- de raportare top-managementului despre modul de îndeplinire a obiectivelor specifice domeniului logistic;

- de lucru cu publicul - asigurarea audienţelor conform planificării;

- de luare a deciziilor - dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea din domeniul logistic;

- accesul ia informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT”, nivelul „STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu

2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de logistică a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare

3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de logistică a personalului Institutului.

4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului.

5. Mod de realizare: lucrările se elaborează individual sau în colaborare cu:

- factori de răspundere din Direcţia generală logistică din cadrul M.A J. (D.G.L.);

- şefii de structuri din Institut;

- personalul din subordine;

- D.G.I.P.I.

 

Director,

 

Semnătura.....................

Data.............

Titularul postului

Director adjunct,

 

Semnătura...............

Data..............

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 9 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 august-2 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 165, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şt Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Organizaţia SOS Satele Copiilor România” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.381.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 9 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 august-2 decembrie 2011,

ţinând cont de Adresa Fundaţiei „Regnum Christi” din municipiul Târgu Mureş nr. 121 din 9 noiembrie 2011, prin care se solicită schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Grădiniţa Particulară „Pinochio” din municipiul Târgu Mureş în Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. General Traian Moşoiu nr. 16A, judeţul Mureş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „maghiară”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile si obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Regnum Christi” din municipiul Târgu Mureş, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa Creştină Creativă „Pinochio” cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.382.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol „Carol I” din municipiul Slatina

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului jir. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol „Carol I”, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehareţ nr. 150, judeţul Olt, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol „Carol I” din municipiul Slatina este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol „Carol I” din municipiul Slatina, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.386.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comerţ”, calificarea profesională „tehnician în activităţi de comerţ”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Libertăţii nr. 11, judeţul Covasna, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.387.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.