MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 338/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 338         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

213. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Tomac din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

457. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor f nanei are nebancare a Societăţii Comerciale IMOLEASING IFN - S.A.

 

458. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MICROIMO IFN - SA.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

15. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Tomac din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

Având în vedere Cererea domnului Eugen Tomac, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3331 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Tomac se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 213.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOLEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere fuziunea dintre Societatea Comercială IMOCREDIT IFN - S.A. (societate absorbantă) şi Societatea Comercială IMOLEASING IFN - S.A. (societate absorbită),

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOLEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, camera 113, judeţul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/2188/2006, cod unic de înregistrare 18801990, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) „Leasing financiar” cu nr. RG-PJR-13-080043.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucureşti, 9 mai 2012.

Nr. 457.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MICROIMO IFN - S.A.

 

Având în vedere fuziunea dintre Societatea Comercială IMOCREDIT IFN - S.A. (societate absorbantă) şi Societatea Comercială MICROIMO IFN - S.A. (societate absorbită),

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MICROIMO IFN - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, judeţul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/2178/2006, cod unic de înregistrare 18797814, înscrisă în Registrul general la secţiunea c) „Microcreditare” cu nr. RG-PJR-13-030023.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucureşti, 9 mai 2012.

Nr. 458.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORI LOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 3.091 din 4 mai 2012 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, pubiicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 şi 113 bis din 14 februarie 2012, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

În Registrul public al auditorilor financiari, în trimestrul I 2012 au intervenit următoarele modificări şi completări:

 

1. La auditorii financiari persoane fizice:

a) înregistrarea de noi membri activi:

 

Auditori financiari activi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Adresa

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

1.

 DUMITRESCU PAULA

4163

Str. Grigore Moisil nr. 10, bl. 8, sc. 1, et. 3, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti

0216877515

0727743007

2.

DINU ALINA

4164

Str. Cetatea Histria nr. 1, bl. MII88/13, sc. A, et. 6, ap. 25, sectorul 6, Bucureşti

-

0726211618

3.

RUS MIRCEA-IOSIF

4165

Str. Baba Novac nr. 8, ap. 22, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264543451

0744478270

4.

MOLDOVEANU MARIA CORINA

4166

Str. Şerbota nr. 1, bl. V19, sc. 1, et. 1, ap. 26, sectorul 5, Bucureşti

0214119495

0722260178

5.

STROESCU IOANA MONICA

4167

Str. Valea Oltului nr. 24, bl. D31, sc. C, et. 5, ap. 33, sectorul 6, Bucureşti

 

0724860549

6.

VECERDEAGABRIELA

4168

Str. 23 August nr. 79A, bl. Meridian, et. 4, ap. 24/2, Otopeni, judeţul Ilfov

 

0723131096

7.

PANAITE SORIN

4169

Str. Grigore Ventura nr. 3, bl. W8, sc. 1, et. 3, ap. 15, Galaţi, judeţul Galaţi

02366465867

0744532715

8.

BUHAICIUC MIHAI

4170

Str. Muncitorilor nr. 10, bl. B5, sc. A, et. 1, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

0368815380

0721672531

9.

CIUCEADRIAN-RARES

4171

Str. Aleea Ulise nr. 5, bl. Y11, sc. D, et. 1, ap. 6, Arad, judeţul Arad

0357432797

0722430088

10.

IONESCU FLORIN ADRIAN

4172

Str. Luigi Cazzavillan nr. 9, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

0213154953

0722616686

11.

MOCANU ELENA

4173

Str. Alunişului, nr. 1, bl. 12b, sc. B, et. 6, ap. 76, sectorul 4, Bucureşti

0216366539

 

12.

MARDALE LEONTINA

4174

Str. G-ral Stepan Falcoianu nr. 17, bl. 08, sc. 1, ap. 4, Craiova, judeţul Dolj

0351426636; 0351426637

0745792163

13.

GRADINARU MARIA ELENA

4175

Str. Eroilor nr. 2, bl. A2, sc. D, et. 2, ap. 67, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

0233213440 INT. 115

0745132469

14.

BUDEANU VIOREL

4176

Str. Cuza Vodă nr. 7, bl. 7, sc. 1, et. 2, ap. 6, Focşani, judeţul Vrancea

0237210787 0237211232

0720068538

15.

MUNTEANU CIPRIAN COSTEL

4177

Str. M. Eminescu nr. 2, Bârlad, judeţul Vaslui

0335883737

0740200467

16.

STAICU MADALINA SILVIA

4178

Aleea Compozitorilor nr. 8, bl. Z 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 6, Bucureşti

0213212215 INT. 16

0723214417

17.

 MOLDOVAN SORIN

4179

Str. Rarău nr. 28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

-

0744133592

18.

ROSALA FLORIN

4180

Str. Lămâiţei nr. 66, bl. 93, sa E, et. 3, ap. 16, Braşov, judeţul Braşov

-

0722702701

19.

OFFENBERG MARIA NELUTA

4181

Str. St. Iosif, bl. 2c, sc. IV, et. 3. ap. 52, Petroşani, judeţul Hunedoara

0254546501; 0254546501

0723541617

20.

VASILIU DANIEL PAUL

4182

Str. Ion Creangă nr. 67, Iaşi, judeţul Iaşi

-

0723979976; 0751294067

21.

MAZILU DRAGOS-BOGDAN

4183

Str. Nerva Traian nr. 6, bl. M35, sc. 2, et. 3. ap. 39, sectorul 3, Bucureşti

-

0752181208

22.

DRAGAN GABRIELA

4184

Str. Drumul Taberei nr. 56, bl. OS4, se 2, et. 4, ap. 58, sectorul 6, Bucureşti

-

0743150202

23.

SUCIUMIHAELA

4188

Str. Bicazu Ardelean nr. 715, Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

0233255338; 0233255301

0732070794

24.

IGNEA DANIEL

4190

Str. Romul Ladea nr. 19a, Timişoara, judeţul Timiş

0256206661

0722703385

25.

TURCU RADU FLORIAN

4191

Str. Mr. Vasile Balmus nr. 36, bl. 50, sc. C, et. 2, ap. 6, Timişoara, judeţul Timiş

0256222389; 0256206661

0721750051

26.

TONI LAURA-ROZA

4192

Str. Ileana Cosînzeana nr. 10, bl. P7, sc. 2, et. 5, ap. 48, sectorul 5, Bucureşti

-

0745102217

27.

BARBULESCU ADINA-ELENA

4194

Aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 4, bl. 2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

0213142801

0728117501

28.

CIOTAU ELENA-CRISTINA

4195

Str. Elev Ştefănescu nr. 4, bl. 445, sc. B, et. 8, ap. 88, sectorul 2, Bucureşti

-

0733883321; 0723386514

29.

CURALIUC MIHAELA- ALINA

4196

Str. Aluniş nr. 7, bl. 7, sc. 4, et. 6, ap. 195, sectorul 3, Bucureşti

 

0724836565

30.

ILIESCU IOANA GEORGIANA

4197

Str. Câmpia Libertăţii, nr. 4, bl. PM51, sc. A, et. 6, ap. 25, sectorul 3, Bucureşti

 

0722676159

31.

FUNDOIANU MARIA CRISTINA

4198

Str. Giurgiului nr. 67-77, bl. E, se 1, et. 6, ap. 26, sectorul 4, Bucureşti

0213199476

0720061893

32.

RUTAANA-MARIA

4199

Calea Bucureştilor nr. 76, bl. 8, sc. 2, et. 1, ap. 4, Otopeni, judeţul Ilfov

0213199474

0721222495

33.

BISTRICEANU JEAN-CLAUDIU

4200

Aleea Baiut nr. 9, bl. M30, sc. B, et. 3, ap. 86, sectorul 6, Bucureşti

0213199474

0722312180

34.

CHIRII NICOLETA

4201

Bd. Chişinău nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 30, sectorul 2, Bucureşti

0312292600

 

35.

SCUTARU ROXANA-MIHAELA

4202

Str. Tincani nr. 5, bl. 224, sc. A, et. 3, ap. 20, sectorul 6, Bucureşti

 

0722609678

36.

TURCII DIANA

4203

Str. Răcari nr. 51, bl. 70, sc. 1, et. 8, ap. 49, sectorul 3, Bucureşti

 

0723874358

37.

PLATICA-VIDOVICI LELIA-OANA

4204

Str. Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti

0213221283

0730404328; 0722320823

38.

MINEA FLORIN

4205

Bd. Libertăţii, bl. P12, et. 2, ap. 4, Buzău, judeţul Buzău

 

0747333147

39.

ITU CRISTIAN-IONUT

4206

Str. Ştirbei Vodă nr. 162, bl. 22A, sc. A, et. 6, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti

0314289357; 0372377800

0740103790

40.

VALCU SORINA

4207

Str. Lazăr Gheorghe nr. 36, sc. B, et, 6, ap, 33, Timişoara, judeţul Timiş

-

-

41.

DRAGOMIR IULIAN

4208

Str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. 3, et. 7, ap. 111, sectorul 6, Bucureşti

-

0721237073

42.

ILIESCORINA

4209

Str. Sovata nr. 54, bl. C5, et. 9, ap. 55, Oradea, judeţul Bihor

0359808789; 0259415855

0745100091

43.

ROIBU-EPUREANU CRISTIAN-STANEL

4210

Bd. Mihai Viteazu nr. 37, bl. Z3, sc. 4, et. 4, ap. 10, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

-

0741042980

44.

DINCULESCU CLAUDIU-GABRIEL

4211

Str. Camil Ressu nr. 39, bl. Z5, sc. 2, et. 4, ap. 28h sectorul 3, Bucureşti

0213110764

0745087472; 0723243475

45.

IFRIM ELENAGABRIELA

4212

Str. Nufărului nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 3, Bacău, judeţul Bacău

0234533966; 0234208801

0745600851

46.

MUNTIANUANA

4213

Str. Ghica Tei nr. 112, bl. 41. sc. B, et. 7, ap. 97, sectorul 2, Bucureşti

0212426339; 0212426339

0744503014

47.

BERCU NICOLETA

4215

Bd. Banu Manta nr. 27, bl. 34, sc. 3, et. 8, ap. 132, sectorul 1, Bucureşti

-

0723340730; 0762008093

48.

MIHAICORINA DANIELA

4216

Str. Drumul Sării nr. 18, bl. A41, sc. A, et 4, ap. 15, sectorul 6, Bucureşti

-

0748212513

49.

VASILE EMILIA

4217

Str. Vicina nr. 8, bl 37, sc. 1, et. 2, ap 25, sectorul 5, Bucureşti

-

0740188906

 

50.

TURCU LUMINIŢA VICTORIA

4218

Calea Ferentari nr. 9, bl. 83, sc. 2r et. 1, ap. 44, sectorul 5, Bucureşti

0214233486

0744357519

51.

HAMZAALINA-RALUCA

4219

Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6, sc. 1, et. 2, ap. 56, sectorul 3, Bucureşti

-

0723322642; 0747333163

52.

PREDESCU-TOBA LAVINIA-MANUELA

4220

Str. Avrig nr. 10, et. 4, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti

-

0747333038; 0723675210

53.

 MOCAN DIANA CORINA

4221

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bl. QB2, sc. C, et. 2, ap. 26, Oradea, judeţul Bihor

-

0746184153

54.

BUCIOACASIMONA

4222

Str. Foişorului nr. 2a, bl. E, sc. 1, et. 9, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti

0311071876; 0213107142

0723421055

55.

OPREA ANAMARIA-ELENA

4223

Str. A. Vlaicu nr. 26C, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

0260676024; 0260674476 ,

0740151616

56.

CONSTANTIN SABINA

4224

Str. Arinului nr. 5, bl. B10, sc. C, et. 3, ap. 16, Slatina, judeţul Olt

0349409947; 0249436862

0726184563

57.

SZAKACS DEAK KATALIN

4226

Comuna Mihăileni, nr. 194, Văcăreşti, judeţul Harghita

0266372216

0745365459

58.

DUMITRESCU ALIN-CONSTANTIN

4227

Str. Gavril Musicescu nr. 4, sc. A, et. 3, ap. 16, Timişoara, judeţul Timiş

0256216100

0740250955

59.

SABAU LUCIAN IOAN

4228

Str. Simion Bămuţiu nr. 83/C, et. 2, ap. 5, Timişoara, judeţul Timiş

0256206065

0723168943

60.

ILEA GABRIELA

4229

Str. Ocnelor nr. 10, Turda, judeţul Cluj

 

0745669596

61.

NEACSU RALUCA

4230

Bd. C-tin Brâncuşi nr. 11, bl. D16, sc. 7, ap. 248, sectorul 3, Bucureşti

02113248859

0746169949; 0720043451

62.

BOATA ADRIANA CRISTINA

4231

Str. George Calboreanu nr. 4, bl. 122, sc. C, ap. 110, sectorul 6, Bucureşti

 

0722973204

63.

OPREA CORNELIA MARIANA

4232

Şos. Co lenţi na nr. 64, bl. 105, sc. A, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

 

0723521862

64.

GORGHIU GEORGETA

4235

Str. Copăceşti nr. 23, Adjud, judeţul Vrancea

0237643579; 0237643762

0744699661

65.

GHEORGHE ELENA MIHAELA

4236

Str. Caporal Mina nr. 6, bl. 14, sc. 3, ap. 107, sectorul 6, Bucureşti

 

0723680597

66.

GUINEA SERGIU-MARIUS

4237

Aleea Tincani nr. 3A, bl. 823, sc. 2, ap. 73, sectorul 6, Bucureşti

 

0722781953; 0725500357

67.

SURDU GEORGETA

4238

Str. Viitorului nr. 6, bl. G50, ap.15, Urziceni, judeţul Ialomiţa

-

0720426657

68.

MITACOSMIN-DANIEL

4239

Str. Badea Cârţan nr. 12, bl. BC10, sc. A, et. 2, ap. 12, Constanţa, judeţul Constanţa

0341444466; 0241542552

0724019780

69.

PĂTRASC RAMONA-MARIANA

4242

Str. Vlădeasa nr. 4, bl. 109, et. 3, ap. 10, Timişoara, judeţul Timiş

0356427182

0724302542

70.

TERTEA CRINA-GEORGIANA

4243

Satul Păuleşti, nr. 114, comuna Păuleşti, judeţul Prahova

0244224234

0766695204

71.

ILIE MARIA

4244

Str. Arh. Ionescu Grigore nr. 61, bl. T75, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

0212110646

0721058630

72.

TANTARU CONSTANTIN CRISTIAN

4245

Bd. Octavian Goga nr. 26, bl. V53C, sc. 1, ap. 21, sectorul 3, Bucureşti

0213231729

0722230373

73.

BABAU DAN SORIN

4246

Str. Abrud nr. 96, bl. 128, et. 3, ap. 15, Arad, judeţul Arad

0357888232; 0257308349

0745004366

74.

DANCU DOINA-ELENA

4247

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, sc. A, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

0216887457

0740160777

75.

ISTUDOR ADRIANA

4249

Str. Dreptăţii nr. 8. bl. 02, sc. A, et. 4, ap. 16, sectorul 6, Bucureşti

-

0762260139

76.

DAN NICOLETA CORNELIA

4250

Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 10, bl. 111A, sc. 1, et. 7, ap. 68, sectorul 2, Bucureşti

-

0727837179

77.

CIOCAN AIDA

4251

Aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 3, et. 8, ap. 53, sectorul 5, Bucureşti

0214074921

0745159140

78.

MARINESCU RALUCA

4252

Str. Străduinţei nr. 2, bl. 04, sc. 5, et. 6, ap. 188, sectorul 4, Bucureşti

0214074942

0727837179

79.

MARES MIHAI

4253

Str. Dr. Taberei nr. 31, bl. Z36, sc. A, et. 9. ap. 55, sectorul 6, Bucureşti

-

0724549667

80.

IUHASZGIOVANALAVINIA

4254

Str. Fraţii Buzeşti nr. 11, Timişoara, judeţul Timiş

0256474744

0745666233

81.

VASILE MIHAELA

4255

Str. Odobeşti nr. 7, bl. V12, sc. A, et. 7, ap. 30, sectorul 3, Bucureşti

0314214477; 0213405626

0762591296

82.

FELECAN OVIDIU AUREL

4256

Str. Aviatorilor nr. 46, Sânnicoară, Judeţul Cluj

-

0744701933

83.

FELECAN POMPILIA

4257

Str. Aviatorilor nr. 46, Sânnicoară, judeţul Cluj

0264224310

0742760552

84.

TRIFAN LEONARD

4258

Str. Traian nr. 80, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

0233226926; 0233206364

0744299249

85.

DANCI U ROXANA

4259

Aleea Codrului nr. 2, bl. 2A2, et. 10, ap. 85, Ploieşti, judeţul Prahova

0244599549

0723336227

86.

BURLACU MARIANA

4260

Aleea Fuiorului nr. 2, bl. Y3B, sc. 4, et. 7, ap. 198, sectorul 3, Bucureşti

0213444150; 0213442249

0723262726

87.

DANCIU RODIC

4262

Str. Acvila nr. 23, sectorul 5, Bucureşti

0214111866; 0214111320

0726720546

88.

MEGHISAN FLAVIU MIHAI

4263

Str. Eroilor nr. 6, Satu Mare, judeţul Satu Mare

0261706076; 0361310201

0722458691

89.

TODECI MARIA

4264

Str. Gabor-Aron nr. 11, Dumbrăviţa, judeţul Timiş

0356105832

0727827721

90.

BUCATARU EMILIA

4267

Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti

0213213003

0749273525; 0729006023

91.

MIREA MARIA

4268

Str. L. Bradului nr. 3, bl. H4, sc. C, et. 2, ap. 11, sectorul 3, Bucureşti

 

0740460798

92.

POTRARATIUMIHAELA

4269

Str. Primăverii nr. 4, et. 4, ap. 248, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0742010194

93.

HANGAANDREEA-MIHAELA

4270

Str. Parâng nr. 1, bl. A4, sc. 1, et. 2, ap. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0741100833

94.

SCAUNASU VELICA

4271

Str. Plevnei nr. 36, bl, G3, se, 1, ap, 2, Craiova, judeţul Dolj

0351461542

0741094865; 0721516019

95.

GHIDARCEA ROXANA IOANA

4272

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 4, et. 2, ap. 142, sectorul 3. Bucureşti

0212108461

0724140873

96.

CIDU MARIUS-IONUT

4273

Str. Câmpia Libertăţii nr. 4, bl. PM51, sc. 3, et. 8, ap. 121, sectorul 3, Bucureşti

-

0724273780

97.

MOISESCU ELENA MARIANA

4274

Şos. Andronache nr. 201A, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti

-

0723322352; 0758883504

98.

VEVERIŢA GETA

4275

Str. Alexandru Cernat nr. 135, Galaţi, judeţul Galaţi

0236833033

0744635953

99.

PAPADOURIS MICHALAKIS

4276

Splaiul Independenţei nr. 52, sectorul 5, Bucureşti

0213156100

0756085670

100.

danescu corina

4277

Str. Mitropolit Grigore nr. 56, sectorul 4, Bucureşti

0215294010

0749617178

101.

RIZEA LUMINITA-MARIA

4278

Str. Liviu Rebreanu nr. 4, bl. B13, sc. A, et. 3, ap. 12, Piteşti, judeţul Argeş

-

0723657513

102.

OANCEAMIRELA

4279

Str. Brezoianu nr. 26-32, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

-

0722380309; 0736351000

103.

VOICU DANIELA CASANDRA

4280

Str. Aleea Madărasi nr. 52, sectorul 1, Bucureşti

0213485243

0723516990

104.

RUSU CORINA ILEANA

4281

Str. Duzilor nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

0212524591

0744650263; 0725215380

105.

HERGHELIGIU CORNEL

4284

Str. Octav Onicescu, nr. 42, sc. B, et. 1, ap. 8, Botoşani, judeţul Botoşani

-

0740220341

106.

DASCALU CRISTINA IONELA

4285

Str. Moldovei nr. 8, bl. Z1, sc. A, ap.1, Paşcani, judeţul Iaşi

0232719539

0748146886

 

Auditori financiari nonactivi

b) înregistrarea de noi membri nonactivi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Adresa

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

1.

GHIOCEL MARIANA- AURA

4185

Str. Drumul Taberei nr. 84-86, bl. 417C, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 6, Bucureşti

 

0747084720

2.

GHIOCEL LIVIU ADRIAN

4186

Str. Drumul Taberei nr. 84-86, bl. 417C, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 6, Bucureşti

 

0745771150

3.

BAIASU RUXANDRA

4187

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. K1, sc. A,

0216434987

0744383834

 

MADALINA

 

et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

 

0748292427

4.

ULARU VIOREL

4189

Str. Dezrobirii nr. 6, bl. E10, sc. 1, et. 4, ap. 15, Craiova, judeţul Dolj

035141126; 0251590512

0745696426

5.

VLAGEAELISABETA

4193

Str. Mihai Viteazu nr. 12, bl. 12, sc. B, et. 2, ap. 8, Suceava, judeţul Suceava

0230524892; 0230532648

0740247960

6.

COSTEA GEORGE CĂTĂLIN

4214

Str. Bisericii nr. 98, Crevedia, judeţul Dâmboviţa

0245241863; 0245241840

0745088497

7.

CURCA DANIELA

4225

Str. Frăsinet nr. 2, bl. 51, sc. A, et. 3, ap. 12, Ploieşti, judeţul Prahova

0244584155; 0244521400

0726766496

8.

POPAANA

4233

Bd. Camil Ressu nr. 53, bl. H14, sc. G, et. 3, ap. 135, sectorul 3, Bucureşti

0216731032

0733637616

9.

GORGHIU AUREL

4234

Str. Copăceşti nr. 23, Adjud, judeţul Vrancea

0237643579; 0237236600; INT. 426

0740224147

10.

MARIN IONELA

4240

Str. Baicului nr. 65-67, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti

0213121777

0733011122

11.

FERGHETE CRISTINA THEODORA

4241

Str. Dealu Ţugulea nr. 1, bl. M18, sc. 1, et. 7, ap. 94, sectorul 6, Bucureşti

 

0723243222

12.

MAICAN FLORINA-IULIA

4248

Str. Sold. Ion Cindea nr. 9, bl. 20, sc. 3, ap. 48, sectorul 5, Bucureşti

-

0740797716

13.

ACSINTE ELENA

4261

Str. Aleea Zimbrului nr. 5, bl. B4, sc. C, et. 3, ap. 52, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

0233660017; 0233790027

0747071264

14.

MIAT MARCELA

4265

Str. Hebe nr. 34, sc. B, et. 1, ap. 7, Timişoara, judeţul Timiş

-

0745334459

15.

DIMULESCU AURELIA

4266

Str. Felix Aderca nr. 5, bl. 2, sc. A, et. 4 ap. 16, Craiova, judeţul Dolj

0351808875; 0251418876

0721799929

16.

NEAMTU ADRIAN DANUT

4282

Str. Nicolae Grigorescu nr. 5A, bl. M5BIS Titan, et. 3, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti

-

0723498642

17.

ŞTEFAN CRISTINA

4283

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A. et. 6, an. 27, sectorul 3, Bucureşti

-

0744234100

 

c) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Statut vechi

Statut

Data schimbării

1

SMERIACOV MILICA

2423

activ

nonactiv

01.02.2012

2

ALDICA FLORENTINA

1411

activ

nonactiv

01.01.2012

3

DURINA GEORGETA

3094

activ

nonactiv

01.01.2012

4

PALADE PREDA ELIZA

2494

activ

nonactiv

01.01.2012

5

HAINEALAOLGA

565

nonactiv

activ

01.01.2012

6

ILIN - IANCU CONSTANTIN

1468

activ

nonactiv

01.01.2012

7

PAIUSI TITEL

2664

activ

nonactiv

01.01 2012

8

IONESCU IULIANA CRISTINA

3840

activ

nonactiv

01.01.2012

9

PRUTEANU CARMEN

3883

nonactiv

activ

01.01.2012

10

VERDES PAUL

1121

activ

nonactiv

01.01.2012

11

PASULEAVALERICA

348

activ

nonactiv

01.01.2012

12

negoitavoinea

3921

activ

nonactiv

01.01.2012

13

VIZITEU DORINA CARMEN

2044

activ

nonactiv

01.01.2012

14

NISTOR ANGELICA

2059

activ

nonactiv

01.01.2012

15

SAVA CORNELIA

1454

activ

nonactiv

01.01.2012

16

CUCU ROMEO

1591

activ

nonactiv

01.01.2012

17

MITROI FLORIANA

2156

activ

nonactiv

01.01.2012

18

ARDELEANU CORNELIA

1358

activ

nonactiv

01.01.2012

19

CRACIUNESCU FLORIN

2389

activ

nonactiv

01.01.2012

20

CEAUSU RODICA

1472

activ

nonactiv

01.01.2012

21

GILCA DORINA

224

nonactiv

activ

 01.01.2012

22

BECHERU GABRIEL

1964

activ

nonactiv

 01.01.2012

23

ARDELEANU CORNELIA

1358

activ

nonactiv

 01.01.2012

24

SCAFA CORNELIA

682

nonactiv

activ

 01.01.2012

25

CALIN OVIDIU

2108

activ

nonactiv

 01.01.2012

26

RATIU OLIVIA IOANA

1943

nonactiv

activ

01.01.2012

 

d) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Motivul suspendării

Data de început a suspendării

Data de sfârşit a suspendării

1

bologaclaudia

3545

la cerere

20.03.2012

31.12.2012

2

ILAS MARIA

3480

la cerere

12.03.2012

31.12.2012

3

MOGOS DANIELA-MIRELA

2964

la cerere

22.02.2012

11.10.2013

4

BALINT ADINA CLAUDIA

4111

la cerere

04.01.2012

26.10.2013

5

PARVU LUMINIŢA

3888

la cerere

27.03-2012

09.03-2014

 

e) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Motivul retragerii calităţii

Hotărârea Consiliului CAFR

Data retragerii calităţii

1

BUSUIOC MARIA

116

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

2

SIMA MAGDALENA DOINA

2273

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

3

MERTICARIU VIORICA

987

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

4

OCHIŞOR REASILVIA

998

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

5

BARBU SORINA

774

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

6

BERHECI GHEORGHE IOAN

90

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

7

IAVORSCHI NICOLAE

1638

la cerere

Hot. nr. 9 din 29.02.2012

29.02.2012

 

f) Decedaţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului

Data decesului

1

GRIMALSCHI VICTOR

228

Decembrie 2011

 

g) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Nr. crt.

Numele ş prenumele

Numărul certificatului

Adresă

Telefon

Mobil şi e-mail

0

1

2

3

4

5

1

POPA IOAN

374

Str. Urcuşului nr. 4A, Iaşi, judeţul Iaşi

0232230441

0746065711  expertaudit@yahoo.com

2

STURZ ANCUTA CRISTINA

3440

Str. Barbu Delavrancea, bl. 18, sc. 1, et. 2, ap. 6, Baia Mare, judeţul Maramureş

 

0740159209 sturzancuta@yahoo.com

3

BANU RADU

83

Bd. AL. Obregia nr. 50, bl. R11, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 4, Bucureşti

0214606212

0722303232 banu_radu@iramtas.ro

4

CUZEAGEORGETA

2416

Calea Floreasca nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

0214212420

0723204436 gina_euzea@yahoo.com

5

CARUNTU VIORICA

2768

Str. Liviu Rebreanu nr. 11, bl. 49, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 3, Bucureşti

0216481507

0722328687 cv.caruntu@yahoo.ro

6

ARCUŞ ANCA

768

Str. Piaţa Voevozilor nr. 8, bl. X6, ap. 4, Iaşi, judeţul Iaşi

0232247615

0722508381 arcusanca@yahoo.com

7

TEODORESCU CORI NA

3319

Str. Unirii, bl. E16, sc. B, et. 4, ap. 39, Slobozia, judeţul Ialomiţa

 

0745137167 corinateodorescu8@gmail.com

8

ION CAMELIA

3405

Bd. Râmnicu Sărat nr. 27, bl. 10 Bis, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 3, Bucureşti

0315003623

0720767289 camelia.ion@radiocom.ro

9

PETRA DANIELA

1539

Str. Poştaşului nr. 16-20, sectorul 3, Bucureşti

0311048418

0745115183 daniela.petra@dole.com

10

ANGHEL RODICA

64

Bd. Copou nr. 34, bl. A5, sc. A, ap. 6, Iaşi, judeţul Iaşi

0232210274

0747177590 expertmoldova@clicknet.ro

11

RAILEANU CERASELA-MIRELA

2890

Şos. Bârnova nr. 12, Iaşi, judeţul Iaşi

-

0742469948 raileanu_mirela2000@yahoo.con

12

CUCU ROMEO

1591

Str. Complexului nr. 8C, sc. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti

0213481072

0721677513 romeo_cucu_ro@yahoo.com

13

MUSATEUFEMIA

321

Str. Banu Udrea nr. 10, bl. H6r sc. 2, ap. 42r sectorul 3, Bucureşti

0213225327

0744432040 meufemia50@yahoo.com

14

FLOREA CRISTIAN

3036

Intr. Reconstrucţiei nr. 2, bl. 26, se. 1, et. 9, ap. 37, sectorul 3, Bucureşti

0213243126

0724382102 cristian.florea1972@yahoo.com

15

MAGHERUSAN MARIA

1186

Str. Spicului nr. 9, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0265215113

0745260002 maria.magherusan@yahoo.com

16

NEAGU ELENA

2851

Str. Aleea Blăjel nr. 9B, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 3, Bucureşti

-

0745058442 elenadneagu@yahoo.com

17

RATIU OLIVIA IOANA

1943

Intr. Viilor nr. 12, sectorul 5, Bucureşti

0213357180

0745103538 oliviaratiu@yahoo.com

18

SMEU ADELA -SMARANDA

1464

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 5, bl. M47, sc. 3, et 4, ap. 81, sectorul 3, Bucureşti

0314109229

0731444009 adela.smeu@obi.ro

19

LEFTER OANA

3403

Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 38, sectorul 6, Bucureşti

0212691328

0724245304 euroconta@clicknet.ro

20

TEODORESCU DIANAALINA

2055

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74, sc. 1, et. 3, ap 12, sectorul 5, Bucureşti

0216500013

0722851270 dianatheodorescu@yahoo.com

21

MARCULET RARES

1709

Str. Gloriei nr. 79, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

-

0723307937 rares.marculet@gmail.com

22

POP MONICA MARICA

2012

Str. Timişului nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

0213146506; 0216683254

0722575575 monica.pop@finac.ro

23

HOGEA ROXANA VALENTINA

1868

Str. Orşova nr. 10, bl. F4, sc. 2, ap. 37, sectorul 6, Bucureşti

0213104053

0723489905; 0744704787 roxana_hogea@yahoo.com roxana@1 auditexpert.ro

24

COBAN STELA MARIANA

2237

Bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35, sc. B, ap. 66, sectorul 1, Bucureşti

0213182390; 0213103957

0766595975 stelamariana@yahoo.com

25

KARA NATALIA

3034

Str. Gen. Grigorescu nr. 67, ap. 2, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264594311

0745016545 kara_natalia@yahoo.com

26

BURLOIU MANUELA

114

Str. N. G. Caramfil nr. 42, bl. 11C, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

0723396554 manuela _ burioiu@mmentum.ro

27

CIOFU MAGDA CRISTINA

796

Str. Petru Movila (Uzinei) nr.48, Iaşi, judeţul Iaşi

0232231588

0745314616 magda_ciofu@yahoo.com

28

SCUMPU ELENA

3077

Str. Dumbrava Roşie nr. 16, Iaşi, judeţul Iaşi

0232250437 0232213332

0744574910 scumpuelena@yahoo.com

29

PAUNESCU LILIANA

1607

Str. Pipera Tunari nr. 186D, Voluntari, judeţul Ilfov

0212674096

0722593865 paunescuiuliana@yahoo.com

30

IASILCOVSCHIANA-MADALINA

2873

Str. Primăverii nr. 34, Ploieşti, judeţul Prahova

0244543693

0730095175 madalina_honciuc@yahoo.com

31

CHITCA CONSTANTIN

1401

Bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 4, ap. 76, sectorul 3, Bucureşti

 

0722240988 camelia_chitca@yahoo.com

32

CIOFU CRISTINA

2351

Str. Odobeşti nr. 4, bl. Z3, sc.1, et. 3, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti

0216745420

0745003222 cristinaciofu@yahoo.com

33

POSTOLACHE FRANCESCA

1716

Str. Tuzla nr. 9-27, bl. J, et. 1, ap. J15, sectorul 2, Bucureşti

0212028500

0723640023 francesca.postolache@ro.pwc.com

34

MANOLE PETRUTA

283

Str. Odei nr. 37, sectorul 2, Bucureşti

 

0723168876 manolepetruta@yahoo.com

 

35

TUTUNARU LUMINIŢA ELENA

543

Bd. Ion Mihalache nr. 142, sc. C, et. 2, ap 64, sectorul 1, Bucureşti

0216656196 0213114451

0723372891 ltc@clicknet.ro

36

CEAUSU RODICA

1472

Str. G-ral Atanasie Demosthen nr. 30, ap. 1, sectorul 5 Bucureşti

0212046343

0723330560 ceausu_rodica@yahoo.com

37

GHIZARI IOTA EMIL

55

Str. Sfânta Vineri nr. 34, bl. A6, et. 3, ap. 5, sectorul 3. Bucureşti

-

0722333310 emilghizari@gmail.com

38

BOVNOCZKI ANDREEA RUXANDRA

1575

Bd. Libertăţii nr. 1, bl. A1, sc. 2, et. 1, ap. 42, sectorul 4, Bucureşti

-

0724202910 arpopescu@gmail.com

39

OG NE AN OANA-ROMANA

3104

Aleea Carpaţi nr. 27, sc. B, et. 9, ap. 77, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0365866590

0743186987 oanabudai@yahoo.com

40

PATACHE MARGILONAMARIA

2158

Drumul Creţeştilor nr. 3B, sc. 2, et. 3, ap. 26, sectorul 4, Bucureşti

-

0721234915 marginegoescu@yahoo.com

41

BIRJARU MONICA IONELA

4043

Şoseaua Olteniţei nr. 61, bl. G4, et. 10, ap. 82, sectorul 4, Bucureşti

-

0721974404 monicabirjaru@yahoo.com

42

MARDARE GABRIELA TEODORA

2573

Str. Cărei nr. 15, bl. MR7, sc. 1, et. 3, ap. 38, sectorul 2, Bucureşti

 

0726384645 0728114740 g_mardare_g@yahoo.com

43

CRISTEATUDOR

1803

Intrarea Castor nr. 4, bl. G3, sc. A, ap. 39, Ploieşti, judeţul Prahova

0244510095; 0244407710; 0244407701

0722378143 tudorcristea45@yahoo.com

44

Dl MACA DANA

2361

Str. Ştefan Octavian Iosif nr. 8, Constanţa, judeţul Constanţa

0241481415

0723227734 dana_dimaca@yahoo.com

45

BIJU CONSTANTA

1938

Str. C-tin Disescu nr. 2, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

0212234624

0722953488 cocabiju@yahoo.com

46

MOCANU IOAN

1314

Str. V. Alecsandri nr. 39. bl. 39. sc. D. ap, 4, Bacău, judeţul Bacău

0234522728

0722431696 mocanu,ioan@yahoo.com

47

GROSUMIRELA

2934

Str. Hanciuc nr. 9, bl. 384, sc. B, et. 2, ap. 10, Iaşi, judeţul Iaşi

0232294513; 0232216585

0745391592 mrlgrosu@yahoo.com

48

CIOCAN SORIN

2904

Şoseaua Pantelimon nr. 78, bl. 421, sc. 1, et. 8, ap. 58, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

0212508379

0721413201 sorinc_hummer@yahoo.com

49

CLONDIR ADRIAN

140

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A, et. 6, ap. 27, ap. 3, sectorul 3, Bucureşti

 

0740201552 mondeuro@yahoo. com

50

NEGOITESCU ADRIANA MARIA

3801

Str. Theodor Pallady nr. 7, bl. R5, sc. 1, et. 6, ap. 24, sectorul 3, Bucureşti

0213481565

0744318544 negoitescu@kappa.ro

51

PI ROI MARIOARA

1094

Bd. Ion Mihalache nr. 315, Vila 1, bl. A, sc. A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

0213125867

0744301002 0720301002 office@groupconsulting.ro

52

DUCAFILIP-OLIMPIU

3272

Str. Decebal nr. 16, et. II, ap. 9, Târgu Mureş, judeţul Mureş

036541736; 0265250159

0740059401 olimpiuduca@yahoo.com

53

TEODORESCU DIANAALINA

2055

Str. Mihai Sebastian nr. 139, bl. V74, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 5, Bucureşti

0216500013; 0214208741

0722851270 dianatheodorescu@yahoo.com

54

COJOCARU MIHAELA CARMEN

1871

Str. Papiu Marian nr. 4, bl. 43, sc. 2, ap. 58, sectorul 3, Bucureşti

0213166688; 0213243728

c.cojocaru@bgconta.ro

55

NEDEF ELENA - CAMELIA

1085

Drumul Valea Furcii nr. 46A, sectorul 6, Bucureşti

0214036434; 0217772266

0723216824 auditexpert@xnet.ro

56

NEDEF ION

1086

Drumul Valea Furcii nr. 46A, sectorul 6, Bucureşti

0214086434; 0217772266

0722350879 auditexpert@xnet.ro

57

NEMTANU ALEXANDRU

2334

Calea Mărăşeşti nr. 55, bl. C2, Oneşti, judeţul Bacău

0234310107

0743300579 office@fiscontgrup.ro

58

ŢANDĂRA CARMEN MARIANA

646

Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 12A, sectorul 2, Bucureşti

 

0744779807 c.tanara@eliteconsulting.ro

59

BUCUR ADINA LOREDANA

2292

Str. Cameliei nr. 18, bl. 25, sc. A, ap. 14, Ploieşti, judeţul Prahova

0244532564; 0244403372

0721102116 adina.loredanabucur@yahoo.com

60

PASULEA VALERICA

348

Str. Bitolia nr. 39, sectorul 1, Bucureşti

0212302635

0722828969 tns_ioana@yahoo.com.au

61

FILIP MARIA

202

Str. Dragoş Vodă nr. 55, sectorul 2, Bucureşti

0216104496

0722620871 kristy_at@yahoo.com

62

RADULESCU ELENA

1876

Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 13, bl. 16, sc. 3, ap. 55, sectorul 4, Bucureşti

0213467240; 0311048168

0721036123 eradulescu@upcnet.ro

63

RACZ ZOLTAN DEZSO

3035

Str. Comeliu Coposu nr. 116A, Zalău, judeţul Sălaj

-

0751129667 zoly_racz@yahoo.corn

64

BARBIERU MIHAELA

4061

Str. Pescăruşului nr. 1, bl. C4, sc. 1, ap, 13t Braşov, judeţul Braşov

 

0741136407 0728020746 barbieru.mihaela@yahoo.com

65

VASILESCU DOINA

3132

Bd. Decebal nr. 18, bl. S4, sc. 3, et. 5, ap. 59, sectorul 3, Bucureşti

0213213023; 0213210660

0722522006 2na.vasilescu@gmal.com

66

ŞTEFAN NELA

1035

Str. Poiana Câmpina nr. 5, bl. A7, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 6, Bucureşti

-

0723524876 nelastefan26@yahoo.com

67

VIZSDELUK CORINA GABRIELA

3633

Str. 3 nr. 17, Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

-

0723315491 corinavizsdeluk@yahoo.com

68

FLOREA MARIA

204

Aleea Tohani nr. 3, bl. 31, sc. 1, et. 3, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti

0213300238

0723193777 mariapflorea@yahoo.com

 

2) La auditorii financiari persoane juridice: a) înregistrarea de noi membri:

Auditori financiari persoane juridice

 

Nr. crt.

Denumirea/Numele şi prenumele

Nr. autorizaţie/

Nr. certificat

Adresa

Informaţii de contact

0

1

2

3

4

1

R&R AUDIT - ACCOUNT EXPERT HOUSE -SRL.

1090

Str. Ion Câmpineanu nr. 9, et. 6, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

0213134220; 0213134210; 0722251359 violeta.radu@rr-account.ro

RADU VIOLETA

3943

Str. Ion Câmpineanu nr. 9, et. 6, ap. 15, 0213134220 sectorul 1, Bucureşti 0213134210

0722251359  violeta.radu@rr-account.ro

2

ZITALUC -S.R.L

1091

Str. Ştefan cel Mare nr. 123, (camera 1), bl. R1, sc. A, et. 2, ap. 11, Constanţa, judeţul Constanţa

0761689177

NITA GEORGETA

2728

Str. Ştefan cel Mare nr. 123, bl. R1, sc. A, ap. 11, Constanţa, judeţul  Constanţa                                       

0724397381; 0761689177 gelaexpert@yahoo.com

3

M.C. PRACTIC COMSERV - S.R.L

1092

Bd. Dinicu Golescu nr. 39, sc. 2, et. 60, sectorul 1, Bucureşti                          

0213114486corina.florescu@autototal.ro

FLORESCU CORI NA

4028

Bd. Dinicu Golescu nr. 39, bl. 5, sc. 2, et. 6, ap. 60, sectorul 1, Bucureşti

0740111899; 0213114486; 0213175909/134 corina.florescu@autototal.ro

4

FMD AUDIT-CONT - S.R.L

1093

Str. Colentina nr. 56, bl. 100, sc. B, et. 2, ap. 60, sectorul 2, Bucureşti

0744301924; 0744860732fmdaudit@gmail.com

FLESERIU DOREL

698

str. Colentina nr. 56, bl. 100, sc. B, et. 2, ap. 60, sectorul 2, Bucureşti

0216555659; 0744301924 fleseriu_dorel@yahoo.com

5

EXQU1SITE AUDIT SERVICES - S.R.L.

1094

Str. Trapezului nr. 9, bl. G2, sc. 5, ap. 47, sectorul 3, Bucureşti

0740952530 exquisite_auditservices@yahoo.com

STROE ROXANA SORINA

2584

Str. Trapezului nr. 9, bl. G2, sc. 5, ap. 47, sectorul 3, Bucureşti

0216734583; 0217309000; 0740952530 roxana_staicu@yahoo.com

6

CREATIV AUDIT - SRL

1095

Str. Torcătoarelor nr. 26, mansardă, sectorul 6, Bucureşti

rahmati@clicknet.ro

RAHMATI CARMEN-MARIA

1339

Str. Torcătoarelor nr. 26, mansardă, sectorul 6, Bucureşti

0217776536; 0722944398 rahmati@clicknet.ro

7

DOGARU CONSULTING - S.R.L.

1096

Şos. Alexandriei nr. 19, bl. 30, sc. G, ap. 91, sectorul 1, Bucureşti

0723434654 eudoliv@yahoo.com

DOGARU CONSTANTIN

1069

Str. General Radu R. Rosetti nr. 4, sc. A, ap. 7, Oneşti, judeţul Bacău

0234313284; 0723434654 eudoliv@yahoo.com

8

AUDIT FINCOD - S.R.L.

1097

Calea Crângaşi nr. 5, bl. 3, se 1, et. 5, ap. 19, sectorul 6, Bucureşti

0745165331 comandaniel96@yahoo.com

COMAN DANIEL

3082

Str. Şiret nr. 12, bl. S4B, sc. 1, et. 1, ap. 3, Brăila, judeţul Brăila

0239617061; 0745165331 comandaniel96@yahoo.com

9

WIN AUDIT A. V. -S.R.L.

1098

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. T11, sc. C, et. 5t ap. 85, camera nr. 1, sectorul 3, Bucureşti

0213450723; 0726718177 alin@asecontabil.ro

ZGREABANALINMIHAIL

3968

Str. Laborator nr. 124, bl. 40, sc. 1, et. 6, ap. 69, sectorul 3, Bucureşti

0213450723; 0726718177 alin@asecontabil.ro

10

FISCAL TAX CONSULTING - S.R.L.

1099

Str. Elena Doamna nr. 3r bl. 32H, et. 3, ap. 7, Ploieşti, judeţul Prahova

0727377783 fiscaltaxconsulting@gmail.com

MUNTEANU REMUS-DAN

3869

Str. Elena Doamna nr. 3, bl. 32H, et. 3, ap. 7, Ploieşti, judeţul Prahova

0727377783 remus_md@yahoo.com

11

ALFA CONT AUDIT- S.R.L.

1100

Str. Prelungirea Ghencea nr. 45, bl. C1, sc. B, et. 2, ap. 62, camera nr. 1, Bragadiru, judeţul Ilfov

0318043444; 0722217039 aura.ionita@gmail.com

IONITAELEONORA

3262

Str. Crişan nr. 4A, bl. 128E, sc. B, et. 3, ap. 34, Ploieşti, judeţul Prahova

0214341601; 0722217039aura.ionita@gmail.com

12

FIRST CLASS AUDIT & ACCOUNTANCY- S.R.L.

1101

Str. Bârlogeni nr. 38-40, aripa A, et. 2, sectorul 1, Bucureşti                          

0732126421firstclassaa@gmail.com

DRAGOIANTOANELLA MARIYEANE

1842

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bl. F3, ap. 5, Braşov, judeţul Braşov

0732126421 anto_dragoi@yahoo.com

13

FRANSCONTAB -S.R.L.

1102

Str. Sinului nr. 11, bl. 16F, sc. 4, et. P, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti              

0212333462 office@frans.ro

ZAINEAMIHALACHE

1633

Str. Sinului nr. 11, bl. 16F, sc. 4, et. P, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti

0212333462; 0745389542 zaineam@frans.ro

14

METODEC MANAGEMENT - S.R.L.

1103

Aleea Smeura nr. 8, satul Smeura, comuna Mosoaia, judeţul Argeş          

0731999026 virgiliuc@hotmail.com

CIRSTEIVIRGILIU ALEXANDRU

3079

Str. Trivale, bl. 4A, sc. C, et. 3, ap. 47, Piteşti, judeţul Argeş

0248271267; 0731999026virgiliuc@hotmail.com

15

HARDAUDIT -S.R.L.

1104

Str. Cremeniţa nr. 6, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 123, sectorul 2, Bucureşti               

0747079859r.spantu@rdslink.ro

SPANTU ROXANA-NICULINA

3222

Satul Cornu de Jos, nr. 415, Cornu, judeţul Prahova

0741800800; 0747079859 rspantu@kpmg.com

16

MCO CONTAB CONSULT- S.R.L

1105

Aleea Curcubeului nr. 11, sc. B, et. 4, ap. 11, Botoşani, judeţul Botoşani

0752113396 merghidan@gmail.com

 MERGHIDAN CONSTANTIN OVIDIU

1809

Aleea Curcubeului nr. 11, sc. B, et. 4, ap. 11, Botoşani, judeţul Botoşani

0331710134; 0727225439; 0752113396 merghidan@gmail.com

17

ASOAUDIT -S.R.L

1106

Str. Gheorghe Ivănescu nr. 53-57, sc. 3, ap. 31, Timişoara, judeţul Timiş

0722577433 monicaocnean@yahoo.com

OCNEAN MONICA

1917

Str. Lalelelor, bl. E3, sc. A, ap. 18, Timişoara, judeţul Timiş

0256206886; 0722577433 monicaocnean@gmail.com

18

NEW ACTIVCONT ACC - S.R.L.

1107

Str. Tudor Vladimirescu nr. 105, (camerele 1,2 şi vestibul 3 din locuinţa C1), Ploieşti, judeţul Prahova

0722489222; 0734659653 activcontacc@gmail.com

STANCU CLARA CRISTINA

3893

Str. Tudor Vladimirescu nr. 105, Ploieşti, judeţul Prahova

0722489222 clara.sinco@yahoo.com

19

IDEAS - GRUP DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE PROFESIONALĂ - S.R.L

1108

Str. Lt. Alexandru Popescu nr. 5B, sectorul 3, Bucureşti

0744364252; 0744364252; 0213100063 ionutharlea@romcontexpert.ro

HARLEAIONUT-NICOLAIE

2711

Str. Ion Manolescu nr. 1, bl. 124, sc. C, et. 7, ap. 117, sectorul 6, Bucureşti

0217696241; 0213110764 ionutharlea@romcontexpert.ro

20

MONOGRAM AUDIT - S.R.L.

1109

Bd. Dacia nr. 53, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

0740100647 nctobroiu@gmail.com

DUMITRESCU NICOLAE PAUL

2682

Aleea Fuiorului nr. 7, bl. H17, sc. C, et. 2, ap. 51, sectorul 3, Bucureşti

0741800800; 0740100647 pdumitrescu@kpmg.com

21

ROFEXPERT-S.R.L.

1110

Str. Lămâiţei nr. 66, bl. 93, sc. E, et. 3, ap. 16, Braşov, judeţul Braşov

0722702701; 0368816390 rofexpert@yahoo.com

ROSALA FLORIN

4180

Str. Lămâiţei nr. 66, bl. 93, sc. E, et. 3, ap. 16, Braşov, judeţul Braşov

0722702701 florinrosala@yahoo.com

22

TERAUDIT - S.R.L

1111

Satul Păuleşti nr. 114, Păuleşti, judeţul  Prahova

0244224234; 0766693484 crina_tertea@yahoo.com

TERTEA CRINA-GEORGIANA

4243

Satul Păuleşti, nr. 114, Păuleşti, judeţul Prahova

0244224234 0766695204 crina_tertea@yahoo.com

 

b) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumirea

Numărul certificatului

Motivul retragerii calităţi

Hotărârea Consiliului CAFR

Data retragerii calităţii

1

TEAM AUDIT FINANCIAR - S.R.L.

2

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

2

MDA CORNELL -S.R.L

193

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

3

INTERNATIONAL EXPERT - S.R.L

492

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

4

STANDARD CONT INTERNATIONAL - S.R.L.

849

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

5

TOP EXPERT AUDIT- S.R.L.

884

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

6

B.B.V. AUDIT CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L

634

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

7

CONTMARC - S.R.L

338

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

8

SC. ICOM EXPERTS TEAM - SRL.

927

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

9

MAŞTER BUSINESS & CONSULTING - S.R.L.

753

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

10

M D M CONSULTING - S.R.L.

153

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02 2012

29.02.2012

11

LUCAUDIT- S.R.L.

536

La cerere

Hot. nr. 8 din 29.02.2012

29.02.2012

 

c) Alte modificări (adresa, date de contact):

 

Nr. crt.

Denumirea/ Numele şi prenumele

Nr. autorizaţie/

Nr. certificat

Adresa

Informaţii de contact

0

 

2

3

4

1

DIACONU AUDIT - SRL

842

Bd. Preciziei nr. 11, cam. C4, sectorul 4, Bucureşti

0213118172; 0722329535 office@diaconuaudit.ro

BUGA CRISTINA

2809

Bd. Ceahlău nr. 3, bl. 19, sc.1, et. 8, ap. 32, sectorul 6, Bucureşti

0729144899 cristina.;buga@timesconsulting.ro;

cristina_buga2000@yahoo.com

2

SOL ROM AUDITING - S.R.L.

880

Str. Dragoş Vodă nr. 53, camera 1, sectorul 2, Bucureşti

0213166816; 0729209842 0213166812

KARAMICHALIS GEORGIOS

1531

FWK Negri nr. 3, Atena, Grecia

00302108691100 g.karamichalis@gmail.com; info@ksp.ro

3

CRGNEXIAAUDIT-S.R.L

936

Bd. Ferdinand nr. 32, camera 1, et. P, Constanţa, judeţul Constanţa

0241606622; 0722248377 luminita.ristea@crgnexia.ro

RISTEA LUMINIŢA

390

Str. Primăverii, bl. ST6, ap. 12, Constanţa,0241691362 judeţul Constanta

0241606622; 0722248377; 743337003 luminita.ristea@crgnexia.ro

4

AUDIT EXPERT -S.R.L.

416

Calea lui Traian nr. 207, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

0350805708; 0744589730 maia_gradinaru@yahoo.com

UNGUREANU MIHAI ARISTOTEL

47

Str. Matei Basarab nr. 17, bl. 129, sc. A, et. 1, ap. 5, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

0250748774; 0212029526; 0744589730 m_a_ungureanu@yahoo.com

5

ACEIR AUDIT -S.A.

566

Clădirea IPROLAM - SA, str. Negustori  nr. 23-25, et. 4, sectorul 2, Bucureşti

0212100680; 0212115171; 0723523723 aceir_audit@yahoo.com

CERNAT PETRE MIHAIL

133

Calea Moşilor nr. 264, bl. 10, sc. B, et. 5, ap. 45, sectorul 2, Bucureşti

0212100680; 0213237696; 0745646563 peter@digi.ro

6

AUDIT EXPERTCONT -S.R.L.

174

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, biroul 2, Bârlad, judeţul Vaslui

0235410129; 0742991260 auditexpertcont@yahoo.com

MUNTEANU CIPRIAN COSTEL

4177

Str. M. Eminescu nr. 2, Bârlad, judeţul Vaslui

0335883737; 0740200467 ciprianmunteanu@yahoo.com; auditexpertcont@yahoo.com

7

MOONLIGHT -S.R.L.

147

Str. Mihai Viteazul nr. 6, ap. 15, Braşov, judeţul Braşov

0268475050; 0722281420 moonlight@cilknet. ro

LUNGU DUMITRU

271

Str. Mihai Viteazul nr. 6, bl. 3, ap. 15, Braşov, judeţul Braşov

0268475050; 0268475959 dumitru,lungu@romtelecom.ro

8

FISCONT -S.R.L

784

Calea Mărăşeşti, bl. 2, sc. C, et. parter, Oneşti, judeţul Bacău

0234310107 office@fiscontgrup.ro

NEMTANU ALEXANDRU

2334

Calea Mărăşeşti nr. 55, bl. C2, Oneşti, judeţul Bacău

0234310107; 0743300579 office@fiscontgrup.ra

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.