MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 328/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 15 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

180. - Decizie pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Toba Petre din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

181. - Decizie pentru numirea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

182. - Decizie privind eliberarea domnului chestor de poliţie Popa Liviu din funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 

183. - Decizie privind numirea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

184. - Decizie pentru numirea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

185. - Decizie pentru numirea doamnei Floarea Şerban în funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.41. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace

 

170. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

171. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

50. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I-a Hotărârii arbitrale nr. 5 pronunţate la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011- 31 decembrie 2012

 

60. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012

 

- Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.205/2011

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 7.189 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3072007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie Tobă Petre se eliberează din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 180.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 7.191 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae se numeşte în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 181.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului chestor de poliţie Popa Liviu din funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 7.188 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de poliţie Popa Liviu se eliberează din funcţia de inspector general al Poliţiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 182.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 7.190 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie Tobă Petre se numeşte în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 183.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Geanina Cristina Puşcaşu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Morarii

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 184.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Floarea Şerban în funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Apărării Naţionale prin Adresa nr. M.639 din 12 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 şi al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Floarea Şerban se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 185.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace

 

Având în vedere prevederile art. 47, 53,61, 64 şi 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă, pe timp de pace, în condiţiile art. 53 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, se face la termen sau în mod excepţional.

(2) Înaintarea în grad a cadrelor militare în retragere, pe timp de pace, se poate face numai în mod excepţional, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă, pe timp de pace, se face, de regulă, cu prilejul zilei de 25 octombrie - Ziua Armatei României, zilei de 1 decembrie - Ziua Naţională a României, zilei de 31 mai - Ziua Rezervistului Militar, al zilelor aniversare ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă, precum şi ale genurilor de armă şi ale specialităţilor militare.

(2) înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă, pe timp de pace, se poate face şi în alte situaţii ordonate de către ministrul apărării naţionale sau şeful Statului Major General.

Art. 3. - Înaintarea în grad a cadrelor militare în retragere, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), se poate face cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi a forţelor armate ale României, precum şi cu prilejul zilei de 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război şi al zilei de 31 mai - Ziua Rezervistului Militar

Art. 4. - (1) înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă se face în raport cu nevoile forţelor armate, pe baza propunerilor formulate de către şefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, de către şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandanţii comandamentelor de armă, marilor unităţi, unităţilor militare şi ai centrelor militare, de către structurile asociative ale cadrelor militare în rezerva şi în retragere, precum şi alte autorităţi publice sau organizaţii neguvernamentale.

(2) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigadă/similar coloneilor şi comandorilor în rezervă şi înaintarea în grad a generalilor/similarilor în rezervă se centralizează, analizează, avizează şi promovează spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de către Direcţia management resurse umane.

(3) Propunerile pentru înaintarea în grad a ofiţerilor în rezervă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2), se centralizează, se analizează şi se avizează de către Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, care le înaintează spre aprobare şefului Statului Major General.

(4) Propunerile privind înaintarea în grad a maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă se centralizează şi se analizează de către Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General şi se aprobă de şeful acesteia.

Art. 5. - (1) înaintarea în grad a cadrelor militare în retragere, în condiţiile art. 3, are la bază propunerile formulate de către şefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, de către şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandanţii comandamentelor de armă şi ai centrelor militare, precum şi de către structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi alte autorităţi publice sau organizaţii neguvernamentale.

{2) Propunerile privind înaintarea în grad a cadrelor militare în retragere, precum şi cele privind acordarea gradului de sublocotenent maiştrilor militari principali şi plutonierilor-adjutanţi principali în retragere se centralizează, se analizează şi se promovează spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică.

(3) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigadă/similar coloneilor şi comandorilor în retragere şi înaintarea în grad a generalilor/similarilor în retragere se centralizează şi se analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică şi se promovează spre aprobare ministrului apărării naţionale, cu avizul Direcţiei management resurse umane.

Art. 6. - Centrele militare centralizează şi înaintează propunerile privind înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din grupele de evidenţă ale celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale la Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, care transmite propuneri pentru analiză şi decizie conducătorilor acestor instituţii.

Art. 7. - (1) Acordarea gradelor în rezervă se realizează la propunerea comandanţilor centrelor militare sau a Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General, în raport cu nevoile forţelor armate şi competenţele teritoriale, pentru constituirea rezervei generafe şi operaţionale, potrivit legii.

(2) Propunerile privind acordarea gradelor în rezervă se înaintează pentru aprobare conducătorilor structurilor cu competenţe în domeniu, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) şi f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) în fundamentarea propunerilor pentru acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, înaintate de structurile prevăzute la art. 4 şi 7, se au în vedere următoarele:

a) participarea la misiuni şi operaţii ale forţelor armate;

b) participarea, alături de unităţi şi formaţiuni militare, la înlăturarea efectelor calamităţilor şi catastrofelor naturale;

c) aducerea de servicii instituţiei militare ori contribuţia la promovarea imaginii Armatei României;

d) deţinerea unor funcţii cu mare vizibilitate publică, în exercitarea cărora au contribuit la creşterea prestigiului organismului militar pe plan intern şi internaţional;

e) merite deosebite în plan naţional sau internaţional, pe timpul activităţii în armată sau în rezervă; în categoria meritelor deosebite sunt incluse şi faptele şi actele exemplare în plan profesional şi social, elaborarea de lucrări cu valoare recunoscută în domeniul militar sau cultural-ştiinţific, de alte studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică ori pedagogică, individual sau împreună cu personal militar ori civil, în colectiv;

f) remarcarea prin activităţile desfăşurate în cadrul structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere sau în sprijinul acestora ori participarea în organele de conducere ale structurilor respective;

g) săvârşirea unor fapte de eroism şi acte exemplare de curaj.

(2) Miniştrilor şi demnitarilor cu rang corespunzător acestora, secretarilor şi subsecretarilor de stat, precum şi prefecţilor, sub prefecţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor, secretarilor municipiului Bucureşti şi ai judeţelor, secretarilor municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai comunelor, precum şi conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor publice cu atribuţii la mobilizare şi pe timp de război li se pot acorda grade militare în rezervă sau pot fi înaintaţi în grad, potrivit legii, şi după participarea la activităţi de pregătire specifică, organizate prin grija Statului Major General şi a structurilor militare subordonate acestuia, în condiţiile art. 56 şi 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Art. 9. - Prin excepţie de la prevederile art. 2-7, se pot acorda grade militare/înainta în grad, până la gradul de colonel/similar, cadrele militare în rezervă şi în retragere şi în alte situaţii, potrivit legii, de către ministrul apărării naţionale şi şeful Statului Major General.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. M.41.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA

ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

 

ORDIN

privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere prevederile art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în sensul transparentizării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,

în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a) membri ai consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

b) acţionarii sau asociaţii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

c) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători;

d) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/ candidaţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători.

(2) în sensul alin. (1), autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ terţului susţinător documente pe care le consideră edificatoare pentru a se asigura că niciunul dintre ofertanţi nu se află în situaţiile de excludere prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 170.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA

ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

 

ORDIN

cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

 

Având în vedere prevederile art. 78, 91,179 şi 209 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Răspunsul autorităţii contractante la solicitarea de clarificări privind documentaţia de atribuire, precum şi clarificarea cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire emise de autoritatea contractantă reprezintă acte administrative prin care se aduc lămuriri/explicitări/limpeziri cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire şi prin care nu se pot aduce modificări cu privire la conţinutul acesteia din urmă, aşa cum a fost publicată în S.E.A.P

Art. 2.  - (1) în cazul în care autoritatea contractantă modifică, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, conţinutul documentaţiei de atribuire, termenele prevăzute la art. 2562 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se raportează la data luării la cunoştinţă de răspunsul autorităţii contractante cu privire la solicitarea adresată acesteia.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor analizează pe fond legalitatea modificării impuse de autoritatea contractantă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 171.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 5 pronunţate la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 5 pronunţată la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011- 31 decembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 17 aprilie 2012.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 5/2012

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 5

din data de 12 aprilie 2012,

având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012

 

Completul de arbitraj este constituit din:

- Manolache Onofrei Tatiana – preşedinte

- Babiuc Victor - arbitru

- Nemeş Vasile - arbitru

- Ciubotă Cătălin Ion - arbitru

- Ştiolică Florin - arbitru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de UPFR, înregistrată la Secretariatul general al Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. 129 din 2 martie 2012, cerere având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea

fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor ADPFR şi UPFR, precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 201131 decembrie 2012.

Primul termen al arbitrajului a avut loc la data de 2 martie 2012.

Dezbaterile au avut loc la data de 2 aprilie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Completul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea, succesiv, pentru data de 5 aprilie 2012 şi 9 aprilie 2012.

La data de 9 aprilie 2012 completul a dispus, în temeiul art. 151 din Codul de procedură civilă, repunerea cauzei pe rol pentru a pune în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj invocată de către UPFR prin întâmpinarea depusă la termenul din 8 martie 2012.

La data de 8 martie 2012, UPFR a depus o cerere precizatoare cu privire la obiectul cererii de arbitraj, arătând că solicită stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor ADPFR şi UPFR, precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012.

Prin cererea arbitrală iniţială UPFR arată, în esenţă, că la negocierile prealabile iniţierii cererii de arbitraj, ce au avut acelaşi obiect, părţile aflate acum în arbitraj nu au ajuns la un acord în sensul negocierilor, fiind incidente dispoziţiile art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai arată UPFR. prin cererea introductivă, că propune drept criteriu pentru o repartiţie echitabilă a remuneraţiei pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora criteriul repartizării proporţionale cu utilizarea reală a fonogramelor, conform dispoziţiilor art. 127 alin. (1) lit. f) şi art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, UPFR apreciază că remuneraţia procentuală trebuie să reflecte utilizarea reală a repertoriului gestionat de ADPFR pentru membrii proprii, prin radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial, a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi trebuie să se raporteze la remuneraţiile achitate de către fiecare dintre aceste organisme.

Pentru susţinerea acestor propuneri, UPFR solicită aplicarea următoarelor criterii: proporţional cu utilizarea reală a fonogramelor, aşa cum rezultă din playlisturile provenite de la organismele de radiodifuziune în formatul corespunzător prevăzut de pct. 10 lit. a) din Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general nr. 216/2011; potrivit coşului radio ce conţine toate playlisturile disponibile şi prelucrabile, înaintate de organismele radio, ponderate cu audienţa, pentru determinarea remuneraţiei cuvenite ADPFR din sumele achitate de organismele de radiodifuziune care nu transmit playlist sau al căror playlist nu permite identificarea repertoriului utilizat. În măsura în care audienţa postului de radio care a transmis playlistul nu este măsurată, playlistul în cauză nu intră în coşul radio.

Pe baza acestor criterii, UPFR arată că ADPFR i se cuvine un procent de 0,52% din sumele colectate de către UPFR (0,59% din sumele colectate pentru trimestrele I şi II din 2011 şi 0,37% din sumele colectate pentru trimestrul III din 2011) şi un procent de 1,8% raportat la remuneraţiile încasate de la fiecare organism radiodifuziune.

Pentru activitatea de colectare şi repartizare către ADPFR, UPFR arată că are dreptul de a recupera cheltuielile efectuate în acest scop. UPFR arată că pentru desfăşurarea optimă a activităţilor de colectare şi de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de către organismele de radiodifuziune i se cuvine un procent de 11%, cu precizarea că acest procent corespunde dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), coroborat cu art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

La termenul din data de 2 martie 2012 ADPFR a formulat propria cerere de arbitraj, solicitând ca, prin hotărârea arbitrală care va fi pronunţată în cauză, să fie stabilită forma finală a protocolului privind stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme a remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune.

Odată cu cererea de arbitraj, ADPFR propune şi o formă finală a protocolului.

La data de 16 martie 2012, ADPFR a formulat întâmpinare la cererea de arbitraj formulată de către UPFR, solicitând, în mod expres, ca hotărârea arbitrală să vizeze sumele care i se cuvin acestui organism în perioada 2009-30 iunie 2012.

ADPFR arată că a fost înfiinţată, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale membrilor săi - producători de fonograme, la data de 30 iunie 2006, conform Deciziei directorului general al ORDA nr. 206/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 iulie 2006. Până la data formulării prezentei cereri de arbitraj, colectarea drepturilor cuvenite producătorilor de fonograme de la organismele de radio s-a realizat în timp în baza unor metodologii diferite astfel:

- metodologia valabilă până ia data de 30 septembrie 2010 - Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune - Decizia directorului general al ORDA nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, potrivit Deciziei civile a Curţii de Apel Bucureşti (CAB) nr. 23Adin 5 februarie 2007;

- metodologia valabilă de la data de 1 octombrie 2010 - Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune - Decizia directorului general al ORDA nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 30 septembrie 2010;

- metodologia valabilă de la data de 5 iulie 2011 - Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi a producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune - Decizia directorului general al ORDA nr. 216/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011.

UPFR a fost desemnat colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune prin Decizia directorului general al ORDA nr. 115/2006. În conformitate cu ar. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, „Dacă există în acelaşi domeniu mai multe organisme de gestiune colectivă, titularul de drepturi poate opta între acestea”. În această situaţie este imperios necesar ca între cele două organisme să se încheie un protocol care să stabilească modalitatea de repartizare a remuneraţiilor colectate de la utilizatori

În numele producătorilor de fonograme.

ADPFR mai arată că între cele două organisme de gestiune colectivă au avut loc, începând cu anul 2006, numeroase negocieri pentru stabilirea proporţiilor cuvenite fiecărui organism de gestiune colectivă (OGC) pentru toate sursele de colectare, însă UPFR a refuzat încheierea unui protocol care să stabilească criteriile repartizării între organismele remuneraţiei şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare.

În anul 2009 UPFR a decis în Consiliul director ca repartiţia sumelor provenite de la organismele de radiodifuziune să se realizeze după următoarele criterii:

„1) Conform cu utilizarea reală a fonogramelor rezultate din playlisturi;

2) COŞ RADIO pentru posturile care nu transmit playlist sau al căror playlist nu este conform normelor metodologice în vigoare;

3) Posturi aferente genului „Petrecere-Folclor”;

a) conform cu utilizarea reală a fonogramelor rezultate din playlisturi; sau

b) 50% număr de holograme şi 50% COŞ PETRECERE FOLCLOR pentru posturile care nu transmit playlist sau al căror playlist nu este conform normelor metodologice în vigoare.”

Cu aceeaşi ocazie, Consiliul director a decis un comision de colectare pentru sumele provenite de la organismele de radio de 14%.

Aceste criterii s-au păstrat şi pentru anul 2010, fără ca ADPFR să fie de acord cu acestea.

În urma controalelor efectuate de ORDA cu privire la activitatea UPFR s-a emis Decizia directorului general al ORDA nr. 10 din 24 ianuarie 2011*) privind acordarea unui termen pentru intrarea în legalitate a UPFR. În urma acestei decizii ORDA, criteriile de repartiţie în anul 2011 au fost modificate şi aprobate, de această dată, de Adunarea Generală a UPFR.

Criteriul aprobat pentru repartizarea sumelor colectate de la organismele de radio în 2011 a fost „utilizarea reală a fonogramelor rezultate din playlisturile primite de la organismele de radio, verificate şi completate cu rapoartele de monitorizare emise de firmele de specialitate”.

Prin Decizia directorului general al ORDA nr. 12/2012, UPFR a fost desemnată drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuza rea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, stabilite prin metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuprinsă în Decizia civilă a CAB nr. 153Adin 12 mai 2011.

În luna ianuarie 2012 cele două organisme au formulat propuneri de protocol pentru stabilirea modalităţii de repartizare a remuneraţiilor cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune.

ADPFR a solicitat ca repartizarea sumelor colectate în perioada 2009-2012 să se realizeze astfel: ADPFR - 7,35% şi UPFR 92,65%, iar comisionul datorat pentru colectarea remuneraţiei şi repartizarea acesteia să nu fie mai mare de 6% din totalul remuneraţiilor colectate.

La data de 8 martie 2012 UPFR a depus o întâmpinare prin care, pe cale de excepţie, a invocat inadmisibilitatea cererii de arbitraj formulate de ADPFR, arătând că, în cadrul arbitrajului, completul se poate pronunţa exclusiv cu privire la criteriile de repartizare a remuneraţiilor şi nu poate stabili forma finală a protocolului dintre cele două organisme de gestiune colectivă.

Pe fondul cauzei, UPFR a solicitat ca perioada vizată de prezenta hotărâre să fie 2011-2012, întrucât, în perioada 2009-2012, în baza gestiunii colective facultative, UPFR a procedat la repartizarea către ADPFR a tuturor sumelor cuvenite acesteia, în măsura în care ADPFR a raportat în playlisturi fonograme din repertoriul propriu, suinele cuvenite fiind stabilite proporţional cu utilizarea reală a acestor fonograme. Prin urmare, pretenţiile ADPFR de acordare de către UPFR a altor sume de bani decât cele repartizate efectiv de către UPFR apar ca fiind vădit neîntemeiate.

Mai arată UPFR că în măsura în care ADPFR pretinde acordarea unor sume de bani suplimentare, pe care UPFR nu Ie-a colectat de la organismele de radiodifuziune, aceasta se poate adresa radiodifuzorilor direct, pentru reglementarea situaţiei.

Tot prin întâmpinare, UPFR arată că este de acord cu primul criteriu în vederea determinării remuneraţiei procentuale cuvenite, respectiv utilizarea reală a fonogramelor din repertoriul fiecărui organism de gestiune colectivă, rezultate din playlisturile cu piese identificate, ponderat cu cuantumul remuneraţiilor achitate de fiecare post de radio în cota procentuală aferentă pieselor identificate, respectiv o proporţie de 98,2% pentru UPFR şi 1,8% pentru ADPFR. Cu privire la cel de-al doilea criteriu, care vizează numărul de holograme aplicate de fiecare OGC pentru piesele ne identificate şi pentru posturile care nu transmit playlist sau al căror playlist nu este conform normelor metodologice în vigoare, ponderat cu cuantumul remuneraţiilor achitate de către fiecare post de radio în cota procentuală aferentă pieselor neidentificate/sumele plătite cu titlul de remuneraţie de fiecare post de radio care nu transmite playlist sau al căror playlist nu este conform normelor metodologice în vigoare, UPFR solicită respingerea acestui criteriu întrucât nu există nicio legătură între numărul hologramelor aplicate pentru produsele comercializate şi difuzările pieselor la radio şi nici cu piesele neidentificate. UPFR solicită înlocuirea acestui criteriu cu cel care vizează coşul radio ca reprezentând totalitatea playlisturilor disponibile şi prelucrabile, înaintate de organismele de radio, ponderate cu audienţa, pentru sumele achitate de organismele de radiodifuziune care nu transmit playlist sau al căror playlist nu permite identificarea repertoriului utilizat.

Referitor la comisionul de colectare şi repartizare cuvenit, UPFR, în calitatea sa de colector unic, solicită ca acesta să fie stabilit la 11% din sumele colectate, justificat de necesitatea acoperirii cheltuielilor pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, astfel cum acestea sunt riguros evidenţiate în bugetul realizat pe anul 2011 şi prognoza de buget pentru anul 2012.

Completul a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, probatoriul fiind administrat reciproc şi incluzând piesele alocate pe toate posturile de radio, piese neidentificate şi situaţia centralizată a playlisturilor radio prelucrate şi playlisturi brute pe care UPFR Ie-a pus la dispoziţia ADPFR în cadrul arbitrajului pentru ca aceasta să îşi poată face propriile-i prelucrări, raportat la repertoriul gestionat. Ambele părţi au depus şi în format electronic rezultatele propriilor lor prelucrări, iar UPFR a depus bugetul detaliat al cheltuielilor înregistrate pentru colectare/repartizare.

După repunerea cauzei pe rol, completul pune în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj, astfel cum a fost formulată de ADPFR, părţile depunând note de concluzii scrise.

În conformitate cu art. 137 alin. 2 din Codul de procedură civilă, completul uneşte excepţia cu fondul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la probatoriul administrat, completul de arbitraj reţine următoarele:

1. Ambele organisme de gestiune colectivă se încadrează în prevederile art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că activează în acelaşi domeniu, dintre acestea UPFR având calitatea de colector unic, în conformitate cu Decizia directorului general al ORDA nr. 115/2006 şi, ulterior, cu Decizia directorului generai al ORDA nr. 12/2012.

Categoria de drepturi gestionate de către cele două organisme de gestiune colectivă este cea reglementată de art. 1231 alin. (1) lit. f), respectiv gestiune colectivă obligatorie, situaţie în care, în conformitate cu art. 1231 alin. (2), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

În conformitate cu art. 133 alin. (2), întrucât cele două organisme de gestiune colectivă activează pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt dintre cele prevăzute la art. 1232, organismele beneficiare sunt ţinute de obligaţia de a stabili printr-un protocol criteriile repartizării remuneraţiei şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

Pe de altă parte, completul de arbitraj are în vedere Decizia civilă a CAB nr. 153/A din 12 mai 2011, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală - Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi a producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune - Decizia directorului general al ORDA nr. 216/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin care s-a dispus, cu caracter irevocabil, că „metodologia de faţă priveşte utilizarea fonogramelor prin radiodifuzare, utilizare care este avută în vedere atât la art. 1231 lit. f), cât şi la art. 1232 |jt. f) din Legea nr. 8/1996. Prin urmare, atât timp cât modalitatea de utilizare a fonogramelor este aceeaşi - radiodifuzarea, ea priveşte atât fonogramele de comerţ, cât şi pe cele publicate în scop comercial, diferenţa de regim juridic fiind dată de categoria de fonograme utilizată prin radiodifuzare.

……………………………………………………………………

Astfel, în forma iniţială a legii, toate fonogramele au fost incluse într-o singură categorie juridică, aceea de «fonograme publicate în scop comercial», fără însă ca legea să stabilească un regim de gestiune colectivă obligatorie. La modificarea legii în 2004 (prin Legea nr. 285/2004), legiuitorul a introdus noţiunea de «fonogramă de comerţ», stabilind pentru această categorie de fonograme un regim juridic de gestiune colectivă obligatorie. (...) Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 123/2005, a fost introdusă lit. f) a art. 1232 a|jn. (1), stabilindu-se că pentru fonogramele care nu sunt supuse regimului gestiunii colective obligatorii gestiunea poate fi nu doar individuală, ci şi colectivă, pentru aceste din urmă fonograme legiuitorul folosind noţiunea de «fonograme publicate în scop comercial» (...), astfel că noţiunea de fonogramă publicată în scop comercial folosită în cuprinsul legii în alte articole decât art. 1232 lit. f) urmează a fi înţeleasă că se referă fie la ambele categorii juridice, în cazul în care regimul juridic al gestiunii este indiferent, fie la acea categorie juridică de fonograme al cărei regim de gestiune este compatibil cu dispoziţia respectivă”.

Din probele administrate, completul arbitrai constată că, în perioada 2006-2011, metodologiile emise au avut în vedere repertoriul extins, respectiv toate fonogramele publicate în scop comercial sau reproducerile acestora, indiferent de titular, plata sumelor de bani cuvenite cu titlul de remuneraţie făcându-se pentru toate fonogramele utilizate de organismele de radio, colectarea realizându-se de UPFR în calitate de colector unic pentru producătorii de fonograme.

Această modalitate se datorează şi faptului că, în cazul sursei de colectare radiodifuziune, colectarea nu se poate realiza decât în comun de către producător şi interpreţi, indiferent de tipul de gestiune, iar OGC desemnat colector unic reprezintă la negocierea metodologii lor şi în activitatea de colectare pe toţi reprezentanţii din acel domeniu de creaţie, şi nu doar membrii proprii.

2. Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj formulate de către ADPFR, completul arbitrai constată că aceasta este întemeiată şi urmează a o admite pentru următoarele considerente:

În conformitate cu art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care organismele de gestiune colectivă nu depun la ORDA, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, protocolul prevăzut la alin. (2), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita ORDA iniţierea procedurii de arbitraj pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari.

Prin urmare, în speţa de faţă, obiectul învestirii completului de arbitraj nu poate fi decât stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari şi comisionul datorat colectorului unic. Completul reţine că susţinerile ADPFR, în sensul că protocolul se referă şi la o metodologie de repartizare, sunt nefondate întrucât metodologiile au relevanţă în relaţia dintre organismele de gestiune colectivă, pe de-o parte, şi utilizatori, pe de altă parte, nu în raporturile pe care organismele de gestiune colectivă le stabilesc între ele.

Pentru aceste motive, completul admite excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj formulate de ADPFR cu privire la stabilirea formei finale a protocolului, propus de acest OGC, excepţie invocată prin întâmpinare de către UPFR, rămânând învestit cu soluţionarea în fond a cererii ADPFR numai cu privire la stabilirea modalităţii de repartizare.

3. În privinţa perioadei vizate de prezenta hotărâre arbitrală, completul urmează a admite cererea UPFR în sensul stabilirii criteriilor privind repartizarea remuneraţiei pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012. Pentru perioada anterioară, în măsura în care ADPFR pretinde sume suplimentare cu titlul de remuneraţie, fie de Ia utilizatori, fie de la UPFR, în calitate de colector unic, urmează a se adresa instanţelor de judecată de drept comun, întrucât competenţele completului de arbitraj sunt cele reglementate explicit de dispoziţiile art. 1312 alin. (3) şi art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pretenţiile ADPFR pentru perioada 2009-2011 excedând cadrului legal enunţat anterior, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată cererea ADPFR pentru această perioadă.

Completul reţine ca necontestată în cauză împrejurarea că UPFR a colectat şi repartizat către ADPFR remuneraţiile ce formează obiectul prezentului arbitraj în perioada 2009-2011, după criterii pe care însă ADPFR le critică prin cererea de arbitraj. Independent, după cum ar fi calificată gestiunea colectivă, ca facultativă sau obligatorie, precum şi dacă colectarea s-ar fi realizat în baza unui repertoriu extins, pentru pretenţiile pe care ADPFR le invocă ca drepturi de creanţă în contradictoriu cu UPFR şi/sau cu radiodifuzorii, aceste drepturi sunt valorificabile numai în faţa instanţelor de judecată, nu şi în cadrul prezentului arbitraj instituţionalizat.

4. Fiind învestit cu stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între organismele de gestiune colectivă şi cu stabilirea comisionului datorat colectorului unic, în conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. (2) lit. a) şi c), completul urmează a admite în parte atât cererea de arbitraj formulată de UPFR, cât şi pe cea formulată de ADPFR, având în vedere următoarele:

- în conformitate cu art. 127 alin (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea drepturilor colectate trebuie să se facă proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi şi, în conformitate cu art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi

completările ulterioare, sumele colectate de un OGC se repartizează individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia. Completul constată că:

- ambele părţi şi-au exprimat acordul în sensul aplicabilităţii acestui criteriu - al utilizării reale pe baza playlisturilor cu privire la piesele identificate;

- pentru piesele neidentificate (care nu pot fi atribuite niciunui producător), pentru cele aflate în divergenţă, precum şi pentru cazul în care organismele de radiodifuziune nu transmit playlisturi sau, deşi transmise, acestea nu pot fi prelucrate, părţile au rămas divergente în sensul că UPFR a propus aplicarea criteriului coşului radio, format din toate playlisturi le prelucrabile ponderate cu audienţa posturilor de radio, iar ADPFR a propus aplicarea criteriului hologramelor, în cadrul dezbaterilor, iar prin concluziile scrise a propus ca stabilirea remuneraţiilor să se facă, în cazul pieselor neidentificate, în funcţie de procentul pieselor ne identificate înmulţit cu remuneraţiile achitate de organismele de radiodifuziune;

- raportat la criteriile de repartiţie propuse mai sus, cotele procentuale solicitate de părţi sunt: în propunerea UPFR, aceasta solicită pentru sine 99,48% şi 0,52% pentru ADPFR raportat la difuzări sau pentru sine 98,2% şi pentru ADPFR 1,8% raportat la difuzări şi sume colectate; în propunerea ADPFR, aceasta solicită pentru sine 7,35% şi pentru UPFR 92,65%, cu precizarea că remuneraţiile aferente pieselor neidentificate se calculează prin raportarea remuneraţiilor aferente acestor piese la numărul de holograme al fiecărui OGC.

Completul constată că, în cadrul procedurii arbitrale, ADPFR a avut posibilitatea de a realiza propria prelucrare în baza playlisturilor puse la dispoziţie de către UPFR şi, ca urmare a acestor prelucrări, a rezultat că 26,2% reprezintă piese neidentificate şi 7,8% sunt divergente.

Cu privire la criteriile propuse de ADPFR pentru piesele neidentificate/divergente, precum şi pentru playlisturile lipsă sau neprelucrabile, completul apreciază că acestea nu pot fi reţinute ca reprezentând criterii obiective şi echitabile întrucât numărul de holograme achiziţionate de către membrii fiecărui OGC poate avea relevanţă cu privire la vandabilitatea respectivelor opere, şi nu la radiodifuzarea lor.

Pe de altă parte, ADPFR a probat în cauză că un număr de 123 de posturi au transmis playlist şi că 29% dintre aceste playlisturi furnizate de către organismele de radio nu au fost prelucrate de către UPFR, că nemembrii pentru care UPFR colectează sunt numai 6 producători, conform site-ului propriu, respectiv AGN New Sound, NDP - S.R.L., Fanatik Music - S.R.L., Glas Transilvan Studio - S.R.L., Music Mondo Distribution - S.R.L, PF Mercurean Dumitru şi Stipo Audio - S.R.L.

Mai mult, din tabelele prezentate de UPFR rezultă că procentul de piese neidentificate şi de divergenţe este reţinut în mod exclusiv către UPFR, aspect care contravine dispoziţiile art. 134 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 871996, cu modificările şi completările ulterioare. UPFR nu a făcut nicio dovadă cu privire la repartizarea sumelor colectate aferente pieselor neidentificate/în divergenţă din 2009 şi până în prezent, astfel încât completul apreciază că aceste situaţii puteau fi clarificate în 2 ani de către colectorul unic, astfel încât să se respecte drepturile titularilor.

Aceste aspecte, coroborate cu împrejurarea că măsurarea audienţelor se realizează de către Asociaţia pentru Radioaudienţă pe un număr nerelevant de posturi (în anul 2011 între 8 şi 18 posturi) şi cu aceea că posturile de muzică autohtonă şi posturile locale care folosesc un procent ridicat de piese din repertoriul ADPFR nu sunt măsurate, conduc la concluzia completului că utilizarea coşului radio ca un criteriu pentru stabilirea repartizării remuneraţiilor, cu privire la piesele neidentificate/divergente şi a playlisturilor nepredate/care nu pot fi prelucrate, ar fi inechitabil din perspectiva titularilor de drepturi.

Completul de arbitraj urmează a stabili că procentele cuvenite celor două organisme de gestiune colectivă sunt: pentru ADPFR -2,5% şi pentru UPFR - 97,5%, care se aplică în baza unui criteriu unic, ca fiind singurul reglementat de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare [art. 127 alin (1) lit. f)], respectiv proporţia utilizării reale a fonogramelor.

În privinţa ipotezei în care organismele de radiodifuziune nu transmit playlisturi sau acestea nu sunt conforme cu formatul stabilit de metodologia în vigoare (situaţie care generează şi incidenţa unor piese neidentificate), completul apreciază că acest aspect vizează relaţia dintre organismele de gestiune colectivă şi utilizatori şi este susceptibilă a fi reglementată prin metodologia încheiată între aceştia, inclusiv cu privire la sancţiunile aplicabile utilizatorilor pentru astfel de omisiuni, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Din dezbateri a rezultat că situaţia divergenţelor rezidă din existenţa, la momentul colectării, a unei contestaţii cu privire la calitatea de titular al dreptului. Completul de arbitraj apreciază că o astfel de contestaţie nu poate fi soluţionată decât pe calea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, instanţa de judecată fiind singura competentă să se pronunţe cu privire la dreptul pretins şi, pe cale de consecinţă, în cazul divergenţelor, niciunui dintre criteriile propuse de părţi, atât cel al coşului radio, cât şi cel al hologramelor, nu poate fi reţinut ca întemeiat, căci hotărârea arbitrală în această materie nu ar înlătura caracterul litigios al dreptului.

În conformitate cu art. 133 alin. (7) teza finală, organismele de gestiune colectivă au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare, această dispoziţie legală incluzând, în opinia completului, şi întreprinderea demersurilor comune în vederea identificării pieselor şi clarificării cu celeritate a divergenţelor, astfel încât acestea să poată fi repartizate înlăuntrul termenului reglementat de art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Completul constată că în prezenta cauza ambele părţi s-au limitat la a arata că motivul divergenţelor este reprezentat de imposibilitatea prelucrării unor playlisturi, de existenţa deci a unor piese neidentificate şi de existenţa divergenţelor, fără ca niciuna dintre ele să exemplifice demersurile întreprinse pentru clarificarea acestor aspecte, atât în calitate de colector unic, cum este UPFR, cât şi în calitate de OGC îndreptăţit la remuneraţie, cum este cazul ADPFR, pentru valorificarea optimă a drepturilor titularilor pe care îi reprezintă.

Mai mult, în conformitate cu art. 127 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, statutul UPFR trebuie să conţină regulile aplicabile privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reală, precum şi regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate. În cazul în care statutul organismelor de gestiune colectivă nu întruneşte cerinţele legale enunţate anterior, intrarea în legalitate nu se poate dispune prin prezenta hotărâre arbitrală, acesta fiind atributul exclusiv al ORDA.

5. Cu privire la comisionul de colectare şi repartizare cuvenit UPFR, completul urmează a admite în parte cererea ADPFR şi stabileşte comisionul datorat colectorului unic ca fiind de 7% din totalul sumelor colectate, reţinând că acest procent este de natură să acopere integral cheltuielile necesare bunei desfăşurări a activităţii, considerând că nu pot fi reţinute în cuantumul comisionului de colectare decât acele sume care se înscriu în categoria strictă a costurilor de colectare/repartiţie, în conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Completul apreciază că însăşi existenţa unui procent atât de mare de playlisturi neprelucrate, cu consecinţa imposibilităţii de identificare a unor piese şi menţinerea divergenţelor pentru perioade care depăşesc un an fiscal, reprezintă o folosire ineficientă a fondurilor bugetate în vederea colectării şi repartizării. În această apreciere au fost avute în vedere cheltuielile de monitorizare la care s-au calculat cheltuieli salariale de 38.592 lei şi cheltuieli privind prestările de servicii de 24.776 lei, deşi în cadrul prezentului arbitraj a rezultat că atât colectarea, cât şi repartizarea se fac exclusiv pe baza playlisturi lor comunicate de radiouri şi prelucrarea acestora prin intermediul unui soft.

6. Cu privire la cheltuielile de arbitraj, completul, având în vedere că va admite în parte cererile părţilor, urmează a le compensa în conformitate cu art. 276 din Codul de procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

COMPLETUL DE ARBITRAJ

DISPUNE:

Admite în parte cererea de arbitraj iniţiată de UPFR cu privire la stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari.

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj iniţiate de ADPFR cu privire la stabilirea formei finale a protocolului prevăzut de art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Admite în parte cererea de arbitraj iniţiată de ADPFR cu privire la stabilirea comisionului datorat OGC care este colector unic, respectiv UPFR.

Stabileşte criteriul utilizării reale a fonogramelor pentru repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012.

Stabileşte, potrivit repertoriilor actuale ale celor două organisme de gestiune colectivă, procentul cuvenit ADPFR ca fiind de 2,5% şi UPFR ca fiind de 97,5% din sumele colectate.

Stabileşte comisionul datorat UPFR ca fiind 7% din sumele colectate.

Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.

Pronunţată astăzi, 12 aprilie 2012, la sediul ORDA, în Bucureşti.

Cu apel în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj

Manolache Onofrei Tatiana

Babiuc Victor

Nemeş Vasile

Ciubotă Cătălin Ion

Stiolică Florin

 


*) Decizia directorului general al ORDA nr. 10/2011 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ

din data de 2 aprilie 2012, ora 11,00

 

Arbitraj având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismului beneficiar ADPFR şi a comisionului datorat colectorului unic UPFR.

 

La întâlnirea care a avut loc la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, Bucureşti, au fost prezenţi următorii arbitri:

- Stiolică Florin

- Nemeş Vasile

- Ciubotă Cătălin Ion

- Babiuc Victor

- Onofrei Manolache Tatiana

 

La apelul nominal au răspuns în şedinţa publică următorii: din partea UPFR: Adina Scriosteanu - director executiv, Andreea Stratula - avocat Cătălina Lungu - avocat, iar din partea ADPFR: Sorinei Chelariu - preşedinte, Gabriela Dimofte - avocat.

Secretariatul corpului de arbitri arată că au fost comunicate toate înscrisurile depuse de cele două părţi până la acest termen, astfel cum Ie-a fost pus în vedere prin încheierea de şedinţă din 16 martie 2012.

Nemaifiind chestiuni prealabile ori excepţii de discutat, Completul acordă cuvântul pe fond.

UPFR arată că obiectul arbitrajului constă în stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismelor ADPFR şi UPFR pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012 şi stabilirea comisionului datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012.

UPFR solicită ca prin hotărârea arbitrală ce se va pronunţa Completul arbitrai să dispună stabilirea pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012 a următoarelor criterii de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismelor ADPFR şi UPFR:

- criteriul utilizării reale a fonogramelor, astfel cum aceasta este reflectată de playlisturile provenite de la organismele de radiodifuziune în formatul corespunzător prevăzut de normele metodologice în vigoare;

- criteriul coşului radio, cuprinzând totalitatea playlisturilor disponibile şi prelucrabile, transmise de organismele de radio, ponderate cu audienţa - criteriu subsecvent, incident numai în ipoteza în care organismele de radiodifuziune nu transmit playlisturi sau playlisturile înaintate nu permit identificarea repertoriului utilizat.

Solicită stabilirea unui comision de colectare şi de repartizare cuvenit UPFR în cuantum de 11% şi respingerea cererii de arbitraj formulate de ADPFR ca inadmisibilă şi netemeinică.

Depune concluzii scrise.

Solicită cheltuieli de arbitraj.

ADPFR arată că perioada de referinţă vizată este 2009- 2012, pentru următoarele motive:

- repertoriul extins;

- toate metodologiile emise până la acest moment se referă la toate fonogramele, nu numai la cele care aparţin UPFR ori ADPFR;

- art. 1065 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, prevede o remuneraţie echitabilă unică;

- playlisturile transmise de organismele de radiodifuziune arată că fonogramele aparţin atât UPFR, cât şi ADPFR;

- negocierile s-au purtat între ambele organisme.

Poziţia duplicitară pe care o are UPFR rezultă din hotărârea arbitrală din septembrie 2010 împotriva căreia UPFR a formulat apel, susţinând că gestiunea este obligatorie.

Pe de altă parte, ADPFR arată că cele două organisme s-au înţeles în privinţa celor două criterii de repartizare, elementul care face diferenţa fiind relativ la modalitatea de prelucrare a playlisturilor.

Criteriul hologramelor se aplică doar asupra pieselor neidentificate şi divergente.

Prelucrările au fost făcute doar pentru anii 2010 şi 2011.

Solicită un procent de 7,35% şi un comision de administrare de 6%.

Posturile măsurate de către ARA sunt în număr mic, remuneraţia datorată de acestea este mică; producătorii UPFR care sunt nemembri sunt 6, şi nu 22, cum a susţinut UPFR; în şedinţa AGA a UPFR care a avut loc săptămâna trecută s-a luat hotărârea în sensul introducerii criteriului hologramelor în statutul UPFR; solicită să fie avute în vedere deciziile ORDA nr. 21 şi 22 din 13 martie 2012, Decizia ORDA nr. 91, decizia ORDA din 2011, protocoalele încheiate între organismele de gestiune colectivă pe acest aspect, proiectul de modificare a Legii nr. 8/1996 - 10%, deci se încearcă o diminuare a comisionului de administrare.

În replică, UPFR solicită să fie avută în vedere hotărârea arbitrală din 3 octombrie 2011 în domeniul tv; arată că piesele neidentificate nu sunt ale UPFR şi acestea nu se pot repartiza altfel decât în timp; nu are nicio legătură ce se vinde pe piaţă cu ce se difuzează la radio; pentru perioada 2009-2011 nu există noţiunea de repertoriu extins, este prevăzută exclusiv gestiunea facultativă; niciodată din 2004 - de când face repartiţii UPFR - la radio nu s-a repartizat pe criteriul hologramelor.

În replică, ADPFR arată că şi UPFR recunoaşte că pentru neidentificate trebuie să repartizeze şi ADPFR, iar în perioada 2009-2010 au colectat si către ADPFR.

Solicită cheltuieli de arbitraj.

 

Faţă de acestea, pentru a da posibilitate ADPFR să depună concluzii scrise şi având nevoie de timp pentru a delibera,

Completul arbitral

dispune:

Amână pronunţarea la data de 5 aprilie 2012.

 

Arbitri:

Ştiolică Florin

Nemeş Vasile

Ciubotă Cătălin Ion

Babiuc Victor

Onofrei Manolache Tatiana

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitra le nr. 4 pronunţate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, încheierea de şedinţă pronunţată la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, încheiere prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 9 mai 2012.

Nr. 60.

ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ

din data de 25 aprilie 2012

 

Completul de arbitraj, compus din:

- Alice Mihaela David

- Marilena Uliescu

- Mihai Alexandru Tănăsescu

- Victor Babiuc

- Dan-Cristian Gozia

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în Hotărârea arbitrală nr. 4 din data de 22 martie 2012, cerere formulată de SRTv.

La apelul nominal au răspuns în şedinţă publică următorii: VISARTA - Gheorghe Voican - director executiv, SRTv - Laurenţiu Oprea - şef Serviciu drepturi de autor, PERGAM - Anamaria Marinescu - director general.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, completul arbitrai supune dezbaterii contradictorii a părţilor calificarea cererii de îndreptare a erorii materiale drept cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii arbitrale.

VISARTA şi SRTv solicită calificarea cererii de îndreptare a erorii materiale drept cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii. PERGAM lasă la aprecierea completului.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 2811 din Codul de procedură civilă în sensul că dispozitivul hotărârii este relativ neclar cu privire la modalitatea de calcul al remuneraţiilor procentuale faţă de care, în considerentele hotărârii, se arată că la calcul se are în vedere ponderea, iar în dispozitivul hotărârii nu se face vorbire despre această împrejurare.

Completul urmează a califica cererea drept cerere de lămurire a dispozitivului, o va admite şi va modifica dispoziţiile art. 5 din Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, astfel: „remuneraţia datorată de utilizatori, titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează procentual în funcţie de ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv conform următorului tabel:”.

Pentru aceste considerente

COMPLETUL

dispune:

Admite cererea de lămurire a dispozitivului formulată de SRTv.

Modifică textul art. 5 din Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA-Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA astfel: „remuneraţia datorată de utilizatori titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează procentual, în funcţie de ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv, conform următorului tabel:”.

 

Arbitri:

Alice Mihaela David

Marilena Uliescu

Mihai Alexandru Tănăsescu

Dan-Cristian Gozia

Victor Babiuc

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.205/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 şi la Bucureşti la 18 august 2011 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 14 decembrie 2011, se face următoarea rectificare:

- la notificarea privind amendarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni (cu privire la coloana a două din tabelul privind .Alocarea sumelor împrumutului” din anexa 2 a respectivului acord de împrumut), în loc de:

„Suma alocată din împrumut (milioane yeni japonezi)

27.335.254,000

707.000,000

675.000,000

28.746,000

28.746.000,000”

se va citi:

.,Suma alocată din împrumut (în yeni japonezi)

27.335.254.000

707.000.000

675.000.000

28.746.000

28.746.000.000”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.