MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 426/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iunie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

20. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

21. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentara a NATO

 

22. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei ia Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

23. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova

 

24. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

25. - Hotărāre pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de execuţie bugetara ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2009

 

26. - Hotărāre pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2010

 

27. - Hotărāre pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2011

 

28. - Hotărāre privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

 

29. - Hotărāre privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

21. - Hotărāre privind constatarea īncetării unor mandate de deputat

 

22. - Hotărāre privind constatarea īncetării unui mandat de deputat

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

21. - Hotărāre privind completarea Hotărārii Senatului nr. 16/2012 pentru īnfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 

22. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

384. - Decizie privind numirea domnului Ovidiu Dranga īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

385. - Decizie privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 

386. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu

 

387. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

388. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

389. - Decizie privind constatarea īncetării raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

390. - Decizie privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de director īn cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

391. - Decizie pentru numirea domnului Cristian Gheorghe Barhalescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări īn componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei - domnul deputat Dan Radu Zătreanu, aparţinānd Grupului parlamentar al P.D.L., este desemnat īn calitatea de preşedinte al acestui grup parlamentar de prietenie īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Dragoş Adrian Iftime;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia - domnul deputat Adrian Gurzău, aparţinānd Grupului parlamentar al P.D.L, este desemnat īn calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Dragoş Adrian Iftime.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I punctul 8t domnul senator Cristian David, aparţinānd Grupului parlamentar al P.N.L., īl īnlocuieşte īn calitatea de membru titular al delegaţiei pe domnul Teodor Viorel Meleşcanu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I punctul 9, domnul senator Varujan Vosganian, aparţinānd Grupului parlamentar al P.N.L., īl īnlocuieşte īn calitatea de membru titular pe domnul senator Cristian David, aparţinānd Grupului parlamentar al P.N.L.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor si de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

- domnul senator Gavril Mīrza, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnat īn calitatea de membru īn locul domnului senator Titus Corlăţean.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 23.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 8, domnul deputat Ionel Palăr, aparţinānd Grupului parlamentar al PNL, este desemnat īn calitatea de membru īn locul domnului deputat Cristian Mihai Adomniţei;

- la punctul 20, domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, aparţinānd Grupului parlamentar al PNL, este desemnat īn calitatea de membru īn locul domnului deputat Horea-Dorin Uioreanu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 24.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2009

Īn temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate*) şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2009, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederi/or art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 25.


*) Raportul de activitate al Societăţi Romāne de Radiodifuziune pe anul 2009 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a II-a bis.

 

ANEXĂ

 

- lei -

Cheltuieli

Aprobate iniţial 1

Definitive 2

Realizat 3

Grad de realizare (%)

3/2

TOTAL

202.634.000

177.174.000

174.903.602

98,71

Cheltuieli curente

195.721.000

170.951.000

169.611.258

99,22

Bunuri şi servicii

167.635.000

145.655.000

144.315.258

99,08

- bunuri+servicii

164.215.000

142.235.000

142.235.000

100,00

- reparaţii curente

2.970.000

2.790.000

1.537.597

55,11

- bunuri de natura obiectelor de inventar

450.000

630.000

542.661

86,14

Alte transferuri

28.086.000

25.296.000

25.296.000

100,00

Transferuri interne

27.925.000

25.296.000

25.296.000

100,00

- RRI

10.925.000

9.896.000

9.896.000

100,00

- formaţii muzicale

17.000.000

15.400.000

15.400.000

100,00

Transferuri curente īn străinătate

161.000

0

0

0

Cheltuieli de capital

6.913.000

6.223.000

5.292.344

85,04

Construcţii

1.100.000

1.100.000

885.591

80,51

Maşini, echipamente, mijloace de transport

4,313.000

3.623.000

2.906.753

80,23

- fonoteca

2.063.000

1.900.000

1.665.510

87,66

- echipamente speciale

2.250.000

1.723.000

1.241.243

72,04

Alte active fixe

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100,00

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2010

Īn temeiul prevederilor ari. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate*) şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2010, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 26.


*) Raportul de activitate al Societăţi Romāne de Radiodifuziune pe anul 2010 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a II-a bis.

 

ANEXĂ

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Realizări la 31.12.2010

Aprobate iniţia 2010

Definitive 2010

A

 

1

2

3

Total cheltuieli buget de stat

50.01

191.574.000

206.574.000

206.331.332

Cultură, recreere şi religie

67.01

191.574.000

206.574.000

206.331.332

Cheltuieli curente

67.01.01

186.324.000

201.324.000

201.324.000

Titlul II - Bunuri şi servicii

67.01.20

161.028.000

176.028.000

176.028.000

Bunuri si servicii

20.01

161.028.000

176.028.000

176.028.000

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

161.028.000

176.028.000

176.028.000

Plata pentru īnchirierea staţiilor şi circuitelor datorată agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor

 

161.028.000

176.028.000

176.028.000

Titlul VII - Alte transferuri (cod 55.01+55.02+55.03)

67.01.55

25.296.000

25.296.000

25.296.000

A. Transferuri interne

55.01

25.296.000

25.296.000

25.296.000

Alte transferuri curente interne

55.01.18

25.296.000

25.296.000

25.296.000

- funcţionarea Direcţiei Radio Romānia Internaţional

 

9.835.000

9.935.000

9.935.000

- funcţionarea Direcţiei formaţii muzicale

 

15.461.000

15.361.000

15.361.000

Cheltuieli de capital

67.01.70

5.250.000

5.250.000

5.010.862

Titlul XII - Active nefinanciare

67.01.71

5.250.000

5.250.000

5.010.862

Active fixe

71.01

5.250.000

5.250.000

5.010.862

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

5.250.000

5.250.000

5.010.862

Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent (cod 85)

84

0

0

-3.530

Titlul XVII - Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent (cod 85.01)

85

0

0

-3.530

Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent

85.01

0

0

-3.530

Alte servicii īn domeniile culturii, recreerii şi religiei

67.01.50

191.574.000

206.574.000

206.331.332

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2011

Īn temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate*} şi contul pe anul 2011, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din de execuţie bugetară aīe Societăţii Romāne de Radiodifuziune prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 27.


*) Raportul de activitate al Societăţii Romāne de Radiodifuziune pe anul 2011 se publică īn Montorul Oficial al Romānei, Partea a I-a bis.

 

ANEXĂ

 

- lei -

Denumirea Indicatorilor

Cod

Prevederi

Realizări la 31.12.2011

Aprobate iniţial 201

Definitive 2011

A

 

1

2

3

Total cheltuieli buget de stat

50.01

182.571.000

182.671.000

181.992.164

Cultură, recreere şi religie

67.01

182.571.000

182.671.000

181.992.164

Cheltuieli curente

67.01.01

178.571.000

178.571.000

178.570.465

Titlul II - Bunuri şi servicii

67.01.20

152.816.000

152.816.000

152.816.000

Bunuri şi servicii

20.01

152.816.000

152.816.000

152.816.000

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

152.816.000

152.816.000

152.816.000

Plata pentru īnchirierea staţiilor şi circuitelor datorată agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor

 

152.816.000

152.816.000

152.816.000

Titlul VII - Alte transferuri (cod 55.01+55.02+55.03)

67.01.55

25755.000

25.755.000

25.754.465

A. Transferuri interne

55.01

25.755.000

25.755.000

25.754.465

Alte transferuri curente interne

55.01.18

25755.000

25.755.000

25.754.465

- funcţionarea Direcţiei Radio Romānia Internaţional

 

11.000.000

10.764.137

10.763.602

- funcţionarea Direcţiei formaţii muzicale

 

14.755.000

14.990.863

14.990.863

Cheltuieli de capital

67.01.70

4.000.000

4.100.000

3.421.699

Titlul XII - Active nefinanciare

67.01.71

4.000.000

4.000.000

3.321.699

Active fixe

71.01

4.000.000

4.000.000

3.321.699

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

4.000.000

4.000.000

3.321.699

Titlul XIII - Active financiare (cod 72.01)

72

0

100.000

100.000

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

100.000

100.000

Participare la capitalul social al societăţilor comerciale

72.01.01

0

100.000

100.000

Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent (cod 85)

84

0

0

0

Titlul XVII - Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent (cod 85.01)

85

0

0

0

Plăţi efectuate īn anii precedenţi şi recuperate īn anul curent

85.01

0

0

0

Alte servicii īn domeniile culturii, recreerii şi religiei

67.01.50

182.571.000

182.671.000

181.992.164

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

Īn temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se desemnează īn Consiliul de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 26 iunie 2012, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Consiliului de administraţie al Societăţii Romāne de Televiziune

 

I. Membri titulari

II. Membri supleanţi

Jugănaru Anne Rose-Marie

Ristea Luminiţa Violeta

Brīnzan Claudiu

Cernea Mihai Andrei

Niţulescu Cristian

Arhire Vasile

Săftoiu Claudiu

Drăgan Dida

Hossu Longin Lucia

Bārsan Daniela

Radu Irina

Iancu Cristina

Nagy Zoltįn Levente

Rostįs-Peter Istvįn

Nicolicea Nicoleta

Oblu Marius-Costel

Surugiu Romina-Gabriela

Rădulescu Mihai

Tufeanu Gabriel

Popescu Ioana Cătălina

Nicolau Valentin

Ghiţă Andreea-Julika

Burtea Sorin

 

Cornea Raco

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Īn temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se numesc membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării după cum urmează:

- domnul Haller Istvan, pentru un mandat de 5 ani, īncepānd cu data de 26 iunie 2012;

- doamna Lazăr Maria, pentru un mandat de 5 ani, īncepānd cu data de 26 iunie 2012;

- doamna Theodora Bertzi, īncepānd cu data de 26 iunie 2012 pānă la data de 20 decembrie 2012, restul mandatului prevăzut īn Decizia primului-ministru nr. 510/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 29.

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRĀRE

privind constatarea īncetării unor mandate de deputat

 

Avānd īn vedere demisiile din calitatea de deputat ale domnilor Viorel Arion, ales īn Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 7, Cristian Mihai Adomniţei, ales īn Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Colegiul uninominal nr. 7, Ciprian Minodor Dobre, ales īn Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, Colegiul uninominal nr. 7, Cornel Pieptea, ales īn Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 27, Horea-Dorin Uioreanu, ales īn Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 5, Ioan Cindrea, ales īn Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu, Colegiul uninominal nr. 4, Gheorghe Coroamă, ales īn Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 7, Emil Radu Moldovan, ales īn Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud, Colegiul uninominal nr. 2, Cătălin-Ioan Nechifor, ales īn Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 4, Robert Sorin Negoiţă, ales īn Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman, Colegiul uninominal nr. 1, şi Horia Teodorescu, ales īn Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, Colegiul uninominal nr. 4, prezentate īn şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 iunie 2012, cu modificările anunţate īn şedinţa din data de 26 iunie 2012, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locurilor vacante,

īn temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Camera Deputaţilor constată īncetarea calităţii de deputat după cum urmează:

- domnul Viorel Arion, īncepānd cu data de 20 iunie 2012;

- domnul Cristian Mihai Adomniţei, īncepānd cu data de 27 iunie 2012;

- domnul Ciprian Minodor Dobre, īncepānd cu data de 26 iunie 2012, ora 19,00;

- domnul Cornel Pieptea, īncepānd cu data de 27 iunie 2012;

- domnul Horea-Dorin Uioreanu, īncepānd cu data de 26 iunie 2012, ora 18,00;

- domnul Ioan Cindrea, īncepānd cu data de 28 iunie 2012;

- domnul Gheorghe Coraamă, īncepānd cu data de 29 iunie 2012;

- domnul Emil Radu Moldovan, īncepānd cu data de 30 iunie 2012;

- domnul Cătălin Ioan Nechifor, īncepānd cu data de 30 iunie 2012;

- domnul Robert Sorin Negoiţă, īncepānd cu data de 26 iunie 2012, ora 18,00;

- domnul Horia Teodorescu, īncepānd cu data de 30 iunie 2012.

Art. 2. - Camera Deputaţilor declară vacante următoarele locuri de deputat:

- Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 7;

- Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Colegiul uninominal nr.7;

- Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, Colegiul uninominal nr. 7;

- Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 27;

- Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 5;

- Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu, Colegiul uninominal nr. 4;

- Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 7;

- Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud, Colegiul uninominal nr. 2;

- Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 4;

- Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman, Colegiul uninominal nr. 1;

- Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor Īn şedinţa din 25 Iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRĀRE

privind constatarea īncetării unui mandat de deputat

 

Īn temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Radan Minai, ales īn Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin, Colegiul uninominal nr. 4, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, īn şedinţa publică din data de 26 iunie 2012,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată īncetarea calităţii de deputat a domnului Radan Minai, īncepānd cu data de 1 iulie 2012, si declară vacant locul de deputat īn Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 22.

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XI „Componenţa Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare īn masă”, domnul senator Valeca Şerban Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include īn componenţa comisiei īn locul doamnei Vasilescu Lia-Olguţa.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 25 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind completarea Hotărārii Senatului nr. 16/2012 pentru īnfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

Īn temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi ale art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 16/2012 pentru īnfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 373 din 1 iunie 2012, se completează cu o nouă anexă, care devine anexa nr. 2, cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Biroului Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

Funcţia

1.

Vaier Marian

PSD

Preşedinte

2.

Ion Ruşeţ

PDL

Vicepreşedinte

3.

Romeo-Florin Nicoară

PNL

Secretar”

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IX „Componenţa Comisiei pentru īnvăţămānt, ştiinţă, tineret şi sport”, domnul senator Markó Béla - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romānia - se include īn componenţa comisiei īn locul domnului Bokor Tiberiu.

2. La anexa nr. XI „Componenţa Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare īn masă”, domnul senator Albert Įlmos - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romānia - se include īn componenţa comisiei īn locul domnului Bokor Tiberiu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin, (2) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Ovidiu Dranga īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Dranga se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 384.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 

Avānd īn vedere prevederile;

- Hotărārii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de īnţelegere dintre Guvernul Romāniei şi Comisia Europeană privind īnfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de īnţelegere dintre Guvernul Romāniei şi Comisia Europeană privind īnfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului de īnţelegere dintre Romānia şi Comisia Europeană pentru punerea īn aplicare a Facilităţii de tranziţie, publicat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. i .849/2007;

- Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul Romāniei şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 859/2001 privind utilizarea Fondului Naţional pentru programul SAPARD şi constituirea Comitetului de Acreditare Naţională SAPARD;

- Hotărārii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Doltu, avānd funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Finanţelor Publice, se numeşte īn funcţia de responsabil naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 108/2012 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 385.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefan eseu

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Adresa nr. 2.304 din 21 iunie 2012,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Avānd īn vedere solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, formulată prin Adresa nr. 2.304 din 21 iunie 2012,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnului Ionescu Daniel i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRI MUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Adresa nr. 93/PJP din 21 iunie 2012,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să īndeplinească, la nivelul judeţului laşi, atribuţii ce intră īn sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, īn condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară īn teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la nivelul judeţului unde īşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, īn condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate īn urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 388.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMII L-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea īncetării raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere Adresa Judecătoriei Vaslui nr. 7.297/333/2009 din 13 iunie 2012 prin care s-a comunicat Guvernului Romāniei dispozitivul Sentinţei penale nr. 1.511 din 2 decembrie 2011 a Judecătoriei Vaslui, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 693 din 7 iunie 2012 a Curţii de Apel laşi,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. f)-g) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Se constată īncetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 389.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de director īn cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Avānd īn vedere solicitarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de conducere de director īn cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 1 iulie 2012, doamna Mica Oprea, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, se detaşează īn funcţia publică de director īn cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 390.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Cristian Gheorghe Barhalescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Gheorghe Barhalescu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 391.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.