MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 389/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 iunie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

116/1.533. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

52. - Decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

68. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al remuneraţiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise

 

69. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor de artă vizuală de către organismele de televiziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 116 din 22 mai 2012

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Nr. 1.533 din 1 iunie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

În temeiul:

- art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- art. 7 lit. A.g)din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere referatele de aprobare nr. 1.086 din 14 februarie 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi nr. 160.094 din 21 martie 2012 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2012, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 


*) Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 544/2012. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012.

 

ANEXA Nr. 1

 

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pentru principalele specii de peşti la Marea Neagră pentru anul 2012

 

Specia

Stoc

(sector românesc)

(tone)

Captură totală admisibilă*

(tone)

Efort de pescuit

Şprot

59.643-61.916

3.442,5**

nelimitat

Bacalîar

7.500-11.000

600

(captură auxiliară)

nelimitat

Guvizi

400-500

50-60

paragate - 300

setci – 400

volte - nelimitat

Calcan

1.149-1.377

43,2**

setci de calcan - 2.000

Rechin

883-13.051

50

setci de rechin – 800

paragate - 400

Rapană

14.000

5.700

 


* Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 a ordin pentru zona Marea Neagră.

** Decise conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte aplicabile în Marea Neagră.

 

ANEXA Nr. 2

 

Captura durabilă a resurselor comerciale pescăreşti din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (R.B.D.D.) estimate pentru anul 2012

- pe bazine acvatice (kg)

 

Nr. crt.

Specia

Dunăre

Marea Neagră*

Somova-Parcheş

 

Gorgova- Uzlina

Şontea-Furtuna

Matiţa- Merhei

Roşu-Puiu

Razim- Sinoie

Insula Dranov

Sulina Nord-Letea

(Sfiştofca)

Total

1.

Carassius gibelio (caras)

66600

19600

20100

215500

114900

74500

152900

185800

24600

500

875000

2.

Abramis brama (plătică)

6500

600

100

12500

900

400

8000

223200

2200

100

254500

3.

Rutilus rutilus (babuşcă)

9100

1100

300

19800

9400

4900

21000

55400

14500

 

135500

4.

Sander lucioperca (şalău)

6000

500

0

9500

200

200

4500

112600

1900

 

135400

5.

Silurus glanis (somn)

20400

3500

100

7100

6600

3500

30700

7100

2200

 

81200

6.

Esox lucius (ştiucâ)

8600

2000

500

12100

6900

6000

11700

12400

11500

100

71800

7.

Cyprinus carpio (crap)

11100

6700

300

5800

3000

3200

7700

7900

1900

100

47700

8.

Tinca tinca (lin)

4600

300

 

1400

1100

100

3100

4000

11000

 

25600

9.

Ciprinide asiatice (sânger)

7000

600

 

3000

800

500

4600

6700

700

 

23900

10.

Peita fiuviatilis (biban)

2000

 

 

2000

700

200

1600

7500

3600

 

17600

11.

Aspius aspius (avat)

600

100

 

100

100

 

300

1400

1600

 

4200

12.

Vimba vimba (morunaş)

2100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

2200

13.

Scarddinius eryt. (roşioară)

100

 

 

 

 

100

100

2000

 

 

2300

14.

Blicca bjoerkna (batca)

300

100

 

300

100

100

700

 

100

 

1700

15.

Pelecus cultratus (sabiţa)

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

400

16.

Barbus barbus (mreană)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

17.

Alburns alburnus (oblete)

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

200

18.

Alte specii de apă dulce**

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000

500

500

10000

19.

PMM (peşte mic marin)

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

20.

Trachurus ponticus (stavrid)

 

5900

 

 

 

 

 

 

 

 

5900

21.

Scophthaimus maximus (calcan)

 

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

4200

22.

Liza aurata (chefa!)

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

3500

23.

Sprattus sprattus (şprot)

 

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

24.

Squalus acanthias (rechin)

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

300

25.

Muilus barbatus ponticus (barbun)

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

26.

Alte specii marine**

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

27.

Alosa imaculata (scrumbie)

256300

20300

 

 

 

 

 

 

 

 

276600

28.

Alosa caspia (rizeafeă)

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

900

29.

Astacus sp. (raci)

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

200

Total:

402500

123600

22400

290200

145700

94700

248100

628500

76400

1300

2033400


* Speciile de apă dulce din Marea Neagră sunt capturate în Golful Musura - nord Sulina şi Meleaua Sf. Gheorghe.

**Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2012.

 

Captură comercială = 2.033,4 t.

Captură pescuit familial = 1.000 t.

Captură pescuit recreativ/sportiv = 700 t.

 

Estimarea capacităţii de pescuit din R.B.D.D pentru anul 2012

 


 

Dunăre

Marea Neagră

Somova-Parcheş

Gorgova-Uzlina

Şontea-Furtuna

Matiţa-Merhei

Roşu-Puiu

Razim-Sinoie

Insula Dranov

Total

Captura medie 97-09 în tone (fără scrumbie)

150

200

60

190

270

330

370

1040

100

2710

Nr. de pescari = captura în tone/ 2 tone/pescar/an

80

100

30

100

140

170

190

520

50

1380

Nr. de bărci = nr. pescari/2 tone

40

50

20

50

70

90

100

260

30

710

Nr. de setei diferite = nr. pescari x 15 setei/pescar

1120

1470

450

1360

2010

2420

2720

7760

710

23020

Nr. de vintire = nr. de pescari x 10 pentru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunăre şi Marea Neagră şi x 35 pentru

750

980

1050

3180

4690

5650

6330

18100

1640

42370

complexuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de taliane baltă/Razim = nr. de pescari x 10

750

980

300

910

1340

1620

1810

5170

470

13350

Nr. de pescari scrumbie

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

Nr. de setei scrumbie = 2-16 setei/barcă;

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

3600

medie: 6 setei/barcă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de năvoade = nr. de pescari/20

 

 

10

10

20

20

20

60

 

140

Nr. de pescari sportivi = 700.000 kg/10 zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pescar/5 kg pescar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% pescari sportivi pe zone = % captură pe zonă

5,56

7,34

2,24

6,80

10,05

12,10

13,57

38,82

3,51

100

Nr. de pescari sportivi pe zone care pescuiesc 10 zile pe an

780

1030

320

960

1410

1700

1900

5440

500

14040

 

Pentru vintire şi taliane de baltă/Razim, pescarii pot alege mai multe vintire sau mai multe taliane în echivalenţă de 1 tal ian = 3 vintire sau 3 vintire = 1 tal ian, până la epuizarea numărului maxim din fiecare categorie (de exemplu, se poate opta pentru 0 taliane şi 65 de vintire sau 22 de taliane şi 0 vintire sau oricare combinaţie între cele două unelte).

 

ANEXA Nr. 3

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012

 

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

 

 

Nr. sector

 

 

Delimitare sector/tronson

Captură totala admisibilă

(tone)

Total

Pescuit sportiv

(tone)

Pescuit comercial

(tone)

Nr. de bărci

Scrumbie

Ciprinide

autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

24

10

3,2

0,8

38

5

33,0

40

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

11

16

4,5

0,8

32,3

5

27,3

27

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

12,2

26,3

7,2

2,9

48,6

9

39,6

32

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu

12,2

 30

9,8

5,4

57,4

5

52,4

40

3.

3

 

km 0-98 Braţ Macin (Vadu Oii)

1,7

17,5

2,8

2,8

24,8

5

19,8

16

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

7,3

19

5,3

4,5

36,1

9

27,1

30

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7,3

33

6,5

4,5

51,3

10

43,1

35

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

1,1

6,5

1,8

0,8

10,2

2

8,2

7

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

7

30

3,8

0,8

41,6

7

34,6

33

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

6

32

3,8

3,5

45,3

9

36,3

32

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

3,2

33

4,6

0,8

41,6

8

33,6

37

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

1,7

29

3,8

1,7

36,2

7

29,2

27

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

1,5

39

4,6

0,8

45,9

8

37,9

30

9.

g

 

km 615 (Gârcov) - km 665

0,8

24

2,6

1.8

29,2

5

24,2

21

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

1,4

40

3,8

0,8

46

8

38

33

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,5

16

1,8

0,8

19,1

3

16,1

14

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,4

9,5

0,9

0,8

11,6

2

9,6

8

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,3

7,5

1,8

0,8

10,4

2

8,4

8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

-

23,2

5,6

1,8

30,6

6

24,6

18

12.

12

 

km 864 (baraj PF li) - km 943 (baraj PF I)

-

64

17

3,6

104,6

23

81 ,6

60

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

-

36,5

7

1,8

45,3

9

36,3

33

14.

14

 

km 1012 (Cozla) km 1075 (Baziaş)

-

120

34

3,5

157,5

29

128,5

82

 

Total general:

99,6

682

136,2

45,8

963,6

176

787,6

663


*Termenul de „alte specii” face referire la următoarele specii: Albumus albumus (obete), Gymnocephalus cemuus (ghiborţ), Clupeonelae cultriventris (gingirică), Pelocus cultraius (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).

 

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit (TAC) pe fluviul Dunărea pentru anul 2012

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Nr. sector

 

Delimitare sector/tronson

TAC

(tone)

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

Cotă (tone)

Nr. de pescari sportivi/an

Cotă (tone)

Nr. de bărci*

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

38

5

1000

33,0

40

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret)- km 169 (Smârdan-Brăila)

32,3

5

1000

27,3

27

B

km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)

48,6

9

1800

39,6

32

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu

57,4

5

1000

52,4

40

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

24,8

5

1000

19,8

15

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

36,1

9

1800

27,1

33

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

51,3

10

2000

41 r3

35

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

10,2

2

400

8,2

7

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

41,6

7

1400

34,6

33

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

45,3

9

1800

36,3

32

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

41,6

8

1600

33,6

37

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

36,2

7

1400

29,2

27

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

45,9

8

1600

37,9

33

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

29,2

5

1000

24,2

21

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

46

8

1600

38

33

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

19,1

3

600

16,1

14

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

11.6

2

400

9,6

8

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

10,1

2

400

8,1

8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

30,6

6

1200

24,6

13

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

104,6

23

4600

81,6

63

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

45,3

9

1800

36,3

33

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

157,5

29

2800

128,5

82

 

Total general:

963,3

176

32200

787,3

663


* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe fluviul Dunărea este:

- setci

5 bucăţi;

- ave

7 bucăţi;

- taliane

3 bucăţi;

- vintire

6 bucăţi;

- prostovol

1 bucată;

- alte unelte tradiţionale

1 bucată.

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012

- ciprinide autohtone –

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Nr. sector

 

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC)

(tone)

Total (tone)

crap

caras

Plătică

Morunaş

mreană

babuşcă

batcă

1.

1

A

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

4,7

2,5

0,8

1,0

0,8

0,1

0,1

10

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169 (Smârdan-Brăila)

5,3

4,6

2

1,1

2

0,5

0,5

16

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

6

9,6

4

2,2

2,5

1

1

26,3

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu

7

9,4

5,4

3

3,3

1

0,9

30

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

3,5

5,3

2,8

1,8

2,7

0.7

0,7

17,5

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

5

6

4

1,5

1,5

0,5

0,5

19

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7

13

6

2

3

1

1

33

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

1,5

1,9

1

0,6

0,5

0,5

0,5

5,5

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

6,2

10

5

2,5

3,5

1,5

1,3

30

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

6

12

5,5

3

3,5

1

1

32

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

6

12

6,5

3

3,5

1

1

33

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

6

12

5,6

1,8

1,8

0,9

0,9

29

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

8,5

14,5

7

3,5

3,5

1

1

39

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

5

8

4,3

2,2

2,5

1

1

24

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

10

12,5

7,5

4

4

1

1

40

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

3,5

5,2

2,6

1,2

2,5

0.5

0,5

16

C

km 776 (amonte Desa} - km 797 (Calafat)

1,8

2,8

2

1

1

0,5

0,4

9,5

D

km 797 (Calafat) -km 817 (amonte Cetate)

1.5

1,8

2

0,7

0,7

0,4

0,4

7,5

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

4

8

4,4

2

2,8

1

1

23,2

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

12,5

22

22,2

7,6

6

9

4,7

84

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

5,2

13,2

9,2

3,5

1,8

1,8

1,8

36,5

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

10

74

25

2

3

4

2

120

 

Total general:

126,2

260,3

134,8

51,2

56,4

29,9

23,2

682

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012

- specii răpitoare

 

Tabelul nr. 4

 

Nr. crt.

Nr. sector

 

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)

Total (tone)

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râul Şiret)

0,5

1,8

0,8

0,1

3,2

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret)- km 169(Smârdan-Brăila)

0,6

2,2

1,2

0,5

4,5

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

1,2

2,5

2,5

1

7,2

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu

2,3

3,5

3

1

9,8

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Macin (Vadu Oii)

0,4

1,3

0,6

0,5

2,8

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

0,5

2,4

1,4

1

5,3

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

1

2,5

1,8

1,2

5,5

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)

0,4

0,6

0,5

0,3

1,8

B

km 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

0,5

1,5

1

0,8

3,8

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

0,5

1,5

1

0,8

3,8

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

1

2

1

0,6

4,6

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

0,5

1,5

0,9

0,9

3,8

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

0,5

1,8

1,3

1

4,6

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

0,4

0,9

0,9

0,4

2,6

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

0,4

1,8

0,8

0,8

3,8

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,3

0,7

0,5

0,3

1,8

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,2

0,3

0,2

0,2

0,9

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,2

0,6

0,5

0,5

1,8

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

0,5

2,5

2

0,6

5,6

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

2

7

6

2

17

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

1.5

3

2,4

0,1

7

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

5,6

13

12

3,4

34

 

Total general:

21,0

54,9

42,3

18,0

136,2

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2012

 

Tabelul nr. 5

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totala admisibilă

(tone)

Nr. de bărci*

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii

Pescuit sportiv

Total

Pescuit comercial

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

35

6,8

1,8

43,6

9

34,6

32

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

4,2

1,9

1,9

8

8

0

0

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

4,2

1,9

1,9

8

8

0

0

4.

A

km 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)

2,9

1,3

0,8

5

5

0

0

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544- km 614)

80

44,5

3,5

128

25

103

52

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

4,4

0,9

1,8

7,1

2

5,1

5

 

TOTAL:

130,7

57,3

11,7

199,7

57

142,7

89


* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:

- setci

5 bucăţi;

- ave

7 bucăţi;

- taliane

10 bucăţi;

- vintire

15 bucăţi;

- prostovol

1 bucată;

- alte unelte tradiţionale

1 bucată.

 

 

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pe râul Prut pentru anul 2012

 

Tabelul nr. 6

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

TAC

(tone)

Pescuit sportiv

Pescuit comercial

Cotă

(tone)

Nr. de pescari sportivi/an

Cotă

(tone)

Nr. de bărci*

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

43,6

9

1800

34,6

32

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

8

8

800

0

0

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

8

8

600

0

0

4.

A

km 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)

5

5

400

0

0

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614)

128

25

5000

103

52

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

7,1

2

400

5,1

5

 

TOTAL:

199,7

57

9000

142,7

39


* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:

- setci

5 bucăţi;

- ave

7 bucăţi;

- taliane

10 bucăţi;

- vintire

15 bucăţi;

- prostovol

1 bucată;

- alte unelte tradiţionale

1 bucată.

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2012

- specii răpitoare

 

Tabelul nr. 7

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totala admisibilă

(tone)

Total

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

Biban

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

2

3

0,9

0,9

 

6,8

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

0,5

1

0,2

0,2

 

1,9

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

0,5

1

0,2

0,2

-

1.9

4.

A

km 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)

0.3

0,4

0,2

0,4

-

1.3

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

2,9

6,8

11,5

2,9

20,4

44,5

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

0,4

0,5

-

-

-

0,9

 

TOTAL:

6,6

12,7

13

4,6

20,4

57,3

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2012

- ciprinide autohtone –

 

Tabelul nr. 8

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă

(tone)

Total tone

Crap

Caras

Plătică

Roşioară

Morunaş

1.

Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan

10,6

10,6

10,2

1,8

1.8

35

2.

Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)

3,5

6,8

7,5

0,9

0,8

19,5

3.

km 284 (Drânceni) - km 514

3,8

3,8

3,7

1

0,7

13

4.

A

km 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)

1,8

2,8

1

0,5

0,4

6,5

B

Lac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)

9,5

19

48,5

1,5

1,5

80

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

1.4

1

1

0,5

0,5

4,4

 

TOTAL:

30,6

44

71,9

6,2

5,7

158,4

 

ANEXA Nr. 4

 

Cotele de captură admisibilă totală pentru anul 2012 din lacurile de acumulare de pe râul Olt

 

Capturi admisibile totale (kg)

Nr. crt.

Lacul

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură

Nr. de bărci

Nr. de setci

1.

Turnu

605

-

500

155

1.260

2

20

2.

Cometu

1.396

-

300

280

1.967

2

20

3.

Călimăneşti

3.189

-

800

600

4.589

2

20

4.

Daeşti

4.150

-

800

1.000

5.950

3

30

5.

Arceşti

4.300

10.000

1.700

1.000

17.000

5

50

6.

Ioneşti

4.330

3.000

900

1.000

9,230

3

30

7.

Râmnicu Vâlcea

7.400

3.000

1.200

1.000

12.600

3

30

8.

Râu reni

6.900

3.000

1.200

1.500

12.600

3

30

9.

Govora

5.000

4.000

2.000

1.000

12.000

3

30

10.

Băbeni

9.000

4.800

2.000

600

16.400

5

50

11.

Zăvideni

8.067

2.000

1.300

1.800

13.167

4

40

12.

Drăgăşani

10.300

4.000

1.700

1.000

17.000

5

50

13.

Drăgăneşti

11.580

6.000

2.000

700

20.280

7

70

14.

Frunza ru

17.000

10.000

3.000

2.400

32.400

13

130

15.

Rusăneşti

11.800

10.500

2.700

2.500

27.500

12

120

16.

Izbiceni

5.600

1.000

700

300

7.600

2

20

17.

Sîrejeşti

12.000

10.000

2.000

1.200

25.200

8

80

18.

Slatina

5.080

4.000

1.000

1.000

10.800

3

30

19.

Ipoteşti

8.380

12.500

2.000

2.500

25.380

12

120

 

TOTAL:

135.797

87.800

27.800

21.535

272.932

97

970


* Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2012.

 

Capturi recomandate pentru 2012 (TAC) - lacurile de acumulare de pe râul Siret

 

Nr. crt.

Lacul de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Şalău

Sânger, novac

Plătică

Caras

Total (kg)

Nr. de bărci

1.

Răcăciuni

150

2.000

200

200

600

Fără limită

700

500

4.350

6

2.

Bereşti

150

2.000

200

200

700

Fără limită

700

500

4.450

6

3.

Călimăneşti

150

2.500

200

200

500

Fără limită

3.500

1.500

8.550

10

4.

Movileni

170

2.400

300

150

800

Fără limită

2.000

1.400

7.220

8

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

 

În vederea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, statuat de art. 16 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,

întrucât utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu paragraful (14) din preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, corelate cu dispoziţiile Convenţiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei,

luând în considerare documentele emise la nivelul Grupului de Lucru Art. 29 şi al altor organisme europene în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, în care se subliniază potenţialele riscuri referitoare la respectarea dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi necesitatea respectării principiului proporţionalităţii datelor prelucrate raportat la scopul propus,

având în vedere că utilizarea mijloacelor de supraveghere video poate aduce atingere dreptului la viaţă privată al individului, consfinţit de art. 26 din Constituţia României, republicată,

luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la necesitatea respectării demnităţii angajatului şi informarea corectă cu privire la condiţiile de muncă, precum şi pe cele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,

având în vedere dispoziţiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, care definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă,

luând în considerare prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea,

având în vedere regulile generale privind prelucrarea datelor personale, potrivit cărora datele cu caracter personal destinate a face obiectul unei prelucrări trebuie să fie prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, colectate în scopuri determinate, legitime şi explicite, adecvate, pertinente şi neexcesive faţă de scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate, exacte şi, dacă este cazul, actualizate, stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate,

luând în considerare extinderea accentuată în societatea contemporană a utilizării sistemelor de supraveghere video în spaţiile publice şi private, destinate prevenirii săvârşirii de fapte de natură a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor şi proprietăţilor publice ori private,

raportat la dezvoltarea sistemelor tehnologice de supraveghere prin utilizarea de camere de supraveghere video, de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, prin utilizarea nelegitimă, neadecvată sau excesivă a acestora,

remarcând faptul că numeroase entităţi publice sau private au început să utilizeze frecvent sisteme de supraveghere video, în principal, pentru a controla deplasarea persoanelor şi a bunurilor, precum şi accesul în anumite spaţii,

având în vedere că anumite entităţi publice sau private utilizează sisteme de supraveghere video, în mod excesiv, atât pentru a controla accesul angajaţilor la locul de muncă, cât şi pentru a monitoriza corectitudinea şi eficienţa activităţii desfăşurate de aceştia, ceea ce poate aduce atingere vieţii private a acestora,

având în vedere necesitatea stabilirii de către operator a unor măsuri adecvate pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării prin mijloace de supraveghere video, raportat la natura datelor prelucrate şi scopul prelucrării acestora,

luând în considerare responsabilitatea legală a operatorilor de a asigura informarea persoanelor vizate cu privire la faptul că în anumite spaţii se realizează monitorizarea prin mijloace de supraveghere video,

pentru a clarifica modalitatea de aplicare a regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, precum şi pentru a evita producerea unor abuzuri în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, care pot afecta viaţa privată a unui număr semnificativ de persoane fizice,

ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012,

având în vedere dispoziţiile referitoare la prelucrarea imaginii din reglementările legale în domeniul audiovizualului,

văzând Referatul de aprobare nr. 21 din 28 martie 2012 al Serviciului control operatori din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operaţiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:

a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau

b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de exemplu: numărul de înmatriculare al vehiculului).

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică indiferent de suportul utilizat pentru prelucrare, de tehnica utilizată sau de tipul de echipament.

Art. 2. - Instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute la art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în special a principiului proporţionalităţii scopului.

Art. 4. - Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:

a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;

b) supravegherea traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră;

c) asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora;

d) îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;

e) realizarea unor interese legitime, cu condiţia să nu se prejudicieze drepturile şi libertăţile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

Art. 5. - (1) Supravegherea video poate fi efectuată în locuri şi spaţii deschise sau destinate publicului, inclusiv pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Camerele de supraveghere video se montează în locuri vizibile.

(3) Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(4) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spaţii în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor, cum ar fi: cabine de probă, vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.

Art. 6. - Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv în legătură cu originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenenţa sindicală, starea de sănătate şi viaţa sexuala, este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.

Art. 8. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video este permisă pentru îndeplinirea unor obligaţii legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.

(2) în situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimţământului expres şi liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.

(3) Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 9. - Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, în special a informării prealabile.

Art. 10. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, devin incidente prevederile art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se poate realiza numai cu protejarea vieţii private a acestora, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementărilor legale incidente.

Art. 11. - (1) Operatorii care prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video sunt obligaţi să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la:

a) existenţa sistemului de supraveghere video şi scopul prelucrării datelor prin astfel de mijloace;

b) identitatea operatorului;

c) existenţa înregistrării imaginilor şi categoriile de destinatari ai acestora;

d) drepturile persoanelor vizate şi modul de exercitare a acestora.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie aduse la cunoştinţa persoanelor vizate, în mod clar şi permanent. Existenţa sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin intermediul unei pictograme care să conţină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.

Art. 12. - (1) Persoanele vizate beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, care se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Operatorii sunt obligaţi să adopte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal în condiţiile art. 19 şi 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu se poate realiza decât de persoanele autorizate de către operator.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie instruite de operator cu privire la legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi sunt obligate să se supună acesteia.

Art. 14. - (1) Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video trebuie să fie proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

(2) La expirarea termenului stabilit de operator în condiţiile alin. (1), înregistrările se distrug sau se şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.

Art. 15. - (1) Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terţ, trebuie notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anterior începerii prelucrării, cu excepţia situaţiilor care intră sub incidenţa deciziilor preşedintelui acestei autorităţi privind cazurile în care nu este necesară notificarea.

(2) în situaţia în care devin aplicabile dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, notificarea se efectuează în termenul stabilit la art. 2 al acesteia.

Art. 16. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage răspunderea contravenţională, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune.

Art. 17. - (1) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video efectuate în cadrul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video, efectuate de persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

Art. 18. - Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispoziţii legale în vigoare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Art. 19. - (1) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, operatorii de date cu caracter personal care prelucrează date dintre cele prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor acesteia.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucureşti, 31 mai 2012.

Nr. 52.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al remuneraţiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/4.820 din 22 mai 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VIS ARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, drept colector al remuneraţiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 68.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală de către organismele de televiziune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/4.821 din 22 mai 2012, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, parter, sectorul 5, drept colector al remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală de către organismele de televiziune, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 69.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.