MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 455         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

89. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii.

 

437. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii.

 

92. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece

 

440. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece

 

94. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

1.442. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

105. - Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

 

454. - Decret pentru promulgarea Legii privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

5. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului īn sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

6.  - Decizie pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 5/2012 privind convocarea Senatului īn sesiune extraordinară

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

43. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea ari. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 89.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  68/2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 437.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p, PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr.  92.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială īn perioada sezonului rece şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 440.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, adoptată īn temeiul art. 1 pct. 1.11 din Legea nr. 131/2011 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 612 din 30 august 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere”

2. La articolul unic, īnaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„- După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

«Art. 71. - Īn cazul īn care, īn anul 2011, consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4 este mai mare decāt cel aferent anului 2010, nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere care se vor constitui īn anul 2012, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici se stabilesc prin hotărāre a Guvernului. »„

3. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

`11. La articolul 11 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„«c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, neconstituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere prevăzute la art. 8 alin, (1)s cu amendă de la 3% la 5% din cifra de afaceri a persoanelor juridice prevăzute īn anexă.»„

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p, PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 94.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 442.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul intern necesar detaşării experţilor naţionali din Romānia la instituţiile şi organismele Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Detaşarea experţilor naţionali se face la iniţiativa instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care urmează a fi făcută detaşarea şi a persoanei interesate a deveni expert naţional detaşat, cu acordul angajatorului īn cadrul căruia īşi desfăşoară activitatea persoana interesată, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor instituţiei sau organismului Uniunii Europene,

(2) Pentru cadrele militare care se detaşează ca experţi militari naţionali la Secretariatul Generai al Consiliului īn vederea īncadrării la Statul Major Militar al Uniunii Europene, iniţiativa detaşării aparţine instituţiei publice din Romānia īn care aceştia īşi desfăşoară activitatea.

Art. 3. - (1) Personalul trimis īn misiune permanentă īn străinătate se detaşează la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, īn condiţiile prezentei legi, numai după īncheierea misiunii sale īn străinătate şi īncadrarea sa la instituţia trimiţătoare.

(2) Persoanele aflate īn perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale specifice categoriei de personal din care fac parte, nu pot fi detaşate ca experţi naţionali la instituţiile sau organismele Uniunii Europene.

Art. 4. - (1) Persoanele care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligate să solicite acordul angajatorului īn cadrul căruia īşi desfăşoară activitatea cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie. Solicitarea trebuie să fie īnsoţită de documentaţia specifică procedurii de selecţie la care acestea intenţionează să participe.

(2) Angajatorul este obligat să răspundă solicitării prevăzute la alin. (1) īn termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Īn cuprinsul răspunsului, angajatorul trebuie să menţioneze īn mod expres dacă este sau nu de acord cu detaşarea la instituţia sau organismul Uniunii Europene, precum şi, dacă este cazul, motivele pentru care nu este de acord cu această detaşare.

(3) īn situaţia prelungirii detaşării, expertul naţional este obligat să solicite angajatorului de la care a fost detaşat acordul cu privire la aceasta. Prevederile alin. (2) se aplică īn mod corespunzător.

(4) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din Romānia, acordul prevăzut la alin. (1)-{3) se solicită conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.

Art. 5. - Pe īntreaga durată a detaşării, angajatorul care a detaşat expertul naţional are obligaţia să aducă la cunoştinţa acestuia şi a instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc angajatorul.

Art. 6. - (1) Angajatorul care urmează să detaşeze o persoană īn calitate de expert naţional are obligaţia de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 30 de zile īnaintea datei de īncepere a detaşării, o comunicare privind

detaşarea. Ministerul Afacerilor Externe transmite această comunicare Reprezentanţei Permanente a Romāniei la Uniunea Europeană.

(2) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din Romānia, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine ministrului sau, după caz, conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.

Art. 7. - (1) Experţii naţionali detaşaţi la instituţiile sau organismele Uniunii Europene īşi păstrează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu angajatorul de la care au fost detaşaţi, pe toată perioada detaşării.

(2) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi devin temporar vacante şi pot fi ocupate pe perioadă determinată, īn condiţiile legii.

(3) Cadrele militare īn activitate din Ministerul Apărării Naţionale, detaşate la instituţiile şi organismele Uniunii Europene pentru o perioadă mai mare de un an, pot fi numite īn alte funcţii decāt cele īn care şi-au desfăşurat activitatea anterior detaşării.

(4) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi nu pot fi desfiinţate sau transformate pe durata detaşării, cu excepţia reorganizării sau a declanşării procedurii insolvenţei.

(5) īn cazul desfiinţării postului īn situaţiile prevăzute la alin. (4), persoanele prevăzute la alin, (1) pot ocupa, cu acordul lor, posturi echivalente din punctul de vedere al condiţiilor de ocupare, al atribuţiilor şi al salarizării.

Art. 8. - Īn situaţia īn care, la iniţiativa expertului naţional sau a instituţiei ori a organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detaşat, detaşarea īncetează īnaintea termenului stabilit iniţial, expertul naţional are obligaţia comunicării acestui fapt angajatorului care l-a detaşat, īn termen de 10 zile de la iniţierea demersurilor pentru īncetarea detaşării, īn condiţiile reglementărilor interne ale instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat.

Art. 9. - La īncetarea detaşării, experţii naţionali care au fost detaşaţi īn cadrul instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene īşi reiau activitatea īn posturile ocupate anterior la angajatorul de la care au fost detaşaţi sau īn posturile īn care au fost numiţi potrivit art. 7 alin. (3), după caz.

Art. 10. - Pe īntreaga perioadă a detaşării, expertul naţional īşi desfăşoară activitatea numai īn interesul instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat şi este obligat să respecte reglementările comunitare şi reglementările interne ale acestora.

Art. 11. - (1) Experţii naţionali detaşaţi beneficiază, īn ţară, lunar, de salariul/solda/indemnizaţia de īncadrare corespunzătoare funcţiei pe care sunt īncadraţi īn ţară, actualizat/actualizată potrivit reglementărilor īn vigoare, precum şi ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 alin. (1).

(2) Salariul/solda/indemnizaţia de īncadrare şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale īn vigoare pentru angajat şi angajator se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către angajatorul din Romānia de la care a fost detaşat expertul.

Art. 12. - Expertul naţional detaşat pentru care instituţia sau organismul Uniunii Europene nu asigură nicio indemnizaţie sau alte drepturi băneşti beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis īn străinătate pentru īndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Art. 13. - (1) Pentru participarea la interviu, īn vederea selecţionării pentru un post de expert naţional detaşat, candidaţii din autorităţile şi instituţiile publice beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului trimis īn misiune temporară īn străinătate, īn situaţia īn care cheltuielile aferente participării la interviu nu sunt suportate de instituţia sau organismul Uniunii Europene care organizează interviul, iar angajatorul este de acord cu detaşarea expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene.

(2) De aceleaşi drepturi pot beneficia şi candidaţii din sectorul privat, cu acordul angajatorului.

Art. 14. - Perioada īn care o persoană īşi desfăşoară activitatea īn calitate de expert naţional detaşat constituie vechime īn muncă, īn serviciu şi īn specialitatea studiilor absolvite, după caz.

Art. 15. -. (1) Promovarea, avansarea sau īnaintarea īn gradul profesional sau militar, după caz, a persoanelor care īşi desfăşoară activitatea īn calitate de expert naţional detaşat se face potrivit statutului aplicabil.

(2) Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale experţilor naţionali detaşaţi realizate de către instituţia sau organismul Uniunii Europene pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către angajatorul de la care aceştia au fost detaşaţi.

Art. 16. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care au īnceput procedurile de detaşare la o instituţie sau un organism al Uniunii Europene, īnainte de data intrării īn vigoare a prezentei legi, pentru procedurile care nu au fost īndeplinite pānă la această dată.

(2) Prin procedură de detaşare īncepută se īnţelege obţinerea acordului angajatorului privind participarea la procedura de selecţie.

(3) Prin procedură de detaşare īndeplinită se īnţelege emiterea de către angajator a actului administrativ de detaşare a expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene.

Art. 17 - īn vederea aplicării prevederilor prezentei legi, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice care detaşează experţi naţionali pot emite norme metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din subordine,

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p, PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 105.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 454.

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului īn sesiune extraordinară

 

Avānd īn vedere cererea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

īn temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 89 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 84 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor şi Senatul se convoacă īn sesiune extraordinară īn şedinţă comună īn perioada6-7 iulie 2012, īncepānd cu 6 iulie 2012, orele 17,00, pānă la finalizarea ordinii de zi.

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 5.

 

ANEXA

 

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ

Ordinea de zi şi programul de lucru pentru şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din zilele de vineri, 6 iulie 2012, şi sāmbătă, 7 iulie 2012

 

I. Ordinea de zi

I. Dezbaterea şi votul asupra propunerii grupurilor parlamentare PSD şi PNL din Camera Deputaţilor şi Senat privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui Romāniei, domnul Traian Băsescu

 

II. Programul de lucru Vineri, 6 iulie 2012

- ora 17,00 - pānă la finalizare Sāmbătă, 7 iulie 2012

- pānă la finalizare

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 5/2012 privind convocarea Senatului īn sesiune extraordinară

Īn temeiul prevederilor art. 66 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (5) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Articol unic. - Anexa Ia Decizia preşedintelui Senatului nr. 5/2012 privind convocarea Senatului īn sesiune extraordinară, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 450 din 5 iulie 2012, se completează cu un nou punct, cu următorul cuprins:

„Repartizarea la comisiile permanente competente a proiectelor de lege de aprobare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului depuse la Senat īn zilele de 5 şi 6 iulie 2012”.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 6.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

Avānd īn vedere angajamentele asumate prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile romāne la data de 8 iunie anul curent, īn urma misiunii comune īn Romānia a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Comisiei Europene, privind elaborarea cadrului procedurilor de urgenţă de urmat īn cazul unor situaţii potenţiale de vulnerabilitate a unor instituţii de credit,

īn contextul elaborării cadrului de intervenţie urgentă, a fost identificată necesitatea adoptării unei modificări legislative īn scopul creării posibilităţii de punere īn aplicare cu celeritate a măsurii de stabilizare care constă īn implicarea Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar īn calitate de acţionar la o instituţie de credit.

Luarea acestor măsuri īn regim de urgenţă se impune, avānd īn vedere că termenul-limită stabilit pentru īndeplinirea angajamentelor asumate a fost finalul lunii iunie 2012.

Īntrucāt aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 24028 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006s aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24028. - (1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru a decide cu privire la:

a) reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor;

b) majorarea capitalului social şi ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor īn sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 240& alin. (4), art. 240^2 alin. (4)-(6) şi art. 24013 lit. b) se aplică īn mod corespunzător/

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a Romāniei,

Bogdan Olteanu

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 43.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.