MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 ianuarie 20122

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

1. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caractert emporar, de către domnul Lóránt Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

2. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Serbănescu a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.709/2011. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

 

2.710/2011. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

22/2011. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de catre domnul Lóránt Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Mediului si Padurilor nr. 3434/L.B. din 21 decembrie 2011, înregistrata sub nr. 15/2.589/St.G. din 22 decembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste perioada de exercitare, cu caracter temporar, de catre domnul Lóránt Para a functiei publice, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Serbanescu a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Mediului si Padurilor nr. 3433/L.B. din 21 decembrie 2011, înregistrata sub nr. 15/2.590/St.G. din 22 decembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste perioada de exercitare, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Serbanescu a functiei publice, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2012.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. d) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, categoria Ansamblu, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-a-B-21033, cu următoarele componente:

- clădirea administrativă, cod B-II-m-B-21033.01;

- clădirea principală a muzeului, cod B-II-m-B-21033.02;

- biblioteca, cod B-II-m-B-21033.03;

- hangarul nr. 2, cod B-II-m-B-21033.04;

- hangarul nr. 3, cod B-II-m-B-21033.05.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti, pentru ducere la îndeplinire.^

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de c omunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2011.

Nr. 2.709.

 

ANEXĂ

 

Zona de protectie a monumentului istoric Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4,

sectorul 2, Bucuresti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo local Bucuresti

-

N (m)

E (m)

1.

557161,31

342347,53

2.

557185,13

342360,29

3.

557381,48

342471,20

4.

557388,03

342475,28

5.

557437,46

342494,16

6.

557454,05

342500,24

7.

557523,49

342527,19

8.

557513,04

342550,35

9.

557515,01

342551,33

10.

557510,11

342561,48

11.

557517,97

342565,38

12.

557496,71

342612,03

13.

557494,44

342615,43

14.

557442,50

342591,73

15.

557442,70

342590,67

16.

557433,22

342586,54

17.

557404,86

342642,30

18.

557399,39

342639,96

19.

557372,00

342699,89

20.

557356,89

342733,10

21.

557356,02

342735,25

22.

557321,65

342720,70

23.

557061,26

342634,49

24.

557129,54

342510,67

25.

557157,04

342461,16

26.

557170,38

342437,16

27.

557171,69

342435,04

28.

557171,25

342434,92

29.

557171,89

342430,58

30.

557170,33

342425,08

31.

557167,30

342420,73

32.

557139,92

342403,54

33.

557135,42

342410,72

34.

557129,27

342407,62

35.

557121,41

342402,60

36.

557122,81

342400,03

37.

557120,29

342398,18

38.

557118,40

342394,61

39.

557117,38

342396,45

40.

557113,79

342390,06

41.

557096,58

342375,62

42.

557060,33

342345,21

43.

557073,66

342329,12

44.

557126,99

342335,56

45.

557139,09

342338,25

46.

557144,54

342340,06

 


 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice BH-II-m-B-21035.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a judetului Bihor, pentru ducere la î ndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a judetului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2011.

Nr. 2.710.

 

ANEXĂ

 

Zona de protectie a monumentului istoric Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor

 

Coordonatele punctelor de contur în sistem stereografic 70

 

Nr. pct.

X (N) [m]

Y (E) [m]

1.

266315,95

620276,33

2.

266124,16

620321,78

3.

266075,81

620120,13

4.

266203,05

620090,24

5.

266203,05

620141,20

6.

266282,48

620125,58

7.

266315,95

620276,33

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 

Având în vedere:

– Nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a Directiei reglementare si autorizare,

– prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarâre:

Art. 1. - Se aproba Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. - Prezenta hotarâre si norma mentionata la art. 1 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 22.

 

ANEXA

 

Norma nr. 11/2011

privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisie, emite prezenta norma.

 

Capitolul I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta norma este aplicabila:

a) administratorilor de fonduri de pensii administrate privat si administratorilor de fonduri de pensii facultative, denumiti în continuare administratori;

b) fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private.

(2) Prezenta norma stabileste:

a) tipurile de investitii si limitele investitionale ale activelor fondurilor de pensii private;

b) procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private;

c) atributiile si obligatiile administratorilor de fonduri de pensii private cu privire la activitatea de investire;

d) regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private;

e) regulile de calcul al valorii activului net si al valorii unitatilor de fond.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta norma au semnificatiile prevazute de:

a) art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 411/2004;

b) art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 204/2006;

c) art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de normele si regulamentele de aplicare a acesteia;

d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de normele, regulamentele si circularele de aplicare a acesteia.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) conducatori - membrii consiliului de administratie si directorii administratorului ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului;

b) abatere pasiva de la limitele investitionale - depasirea ori scaderea fata de limitele investitionale aparuta fara ca administratorul sa cumpere sau sa vânda instrumentele financiare respective;

c) abatere pasiva de la gradul de risc - depasirea ori scaderea fata de limitele de încadrare aferente fiecarui grad de risc aparuta fara ca administratorul sa cumpere sau sa vânda instrumente financiare;

d) agentii de rating - agentiile internationale de evaluare a riscului ale caror calificative sunt luate în considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade sunt Fitch, Moodys si Standard & Poors;

e) OPCVM tranzactionabil - exchange traded fund - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat în conformitate cu reglementarile comunitare în vigoare, care este tranzactionat pe o piata reglementata;

f) grup - un grup de entitati, format dintr-o societate-mama, filialele sale si entitatile în care societatea-mama sau filialele sale detine/detin o participatie, precum si un grup de entitati legate între ele printr-o relatie, alta decât cea dintre o societate-mama si o filiala, respectiv o relatie în urmatorul sens:

(i) o entitate sau mai multe entitati este/sunt conduca/conduse pe o baza unica în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor statutului sau actului constitutiv al acelor entitati;

(ii) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia ori mai multor entitati sunt formate din aceleasi persoane reprezentând majoritatea decizionala, aflate în functie în cursul exercitiului financiar si pâna la întocmirea situatiilor financiare consolidate;

g) investment grade - calificativul de performanta acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului de catre agentiile de rating ment ionate la lit. d), conform grilelor de evaluare specifice acestora;

h) persoana relevanta în raport cu administratorul - oricare dintre urmatoarele persoane:

(i) un conducator sau echivalent al administratorului;

(ii) un angajat (salariat) al administratorului, precum si orice alta persoana fizica ce îsi ofera serviciile la dispozitia si sub controlul administratorului si care este implicata în desfasurarea de catre administrator a activitatii de administrare a fondului de pensii private;

(iii) persoana fizica/juridica direct implicata în furnizarea serviciilor catre administrator în baza unui contract de externalizare;

i) director de investitii - persoana cu atributii de conducere a directiei de investitii;

j) investitii private de capital - private equity - investitii pe termen lung în actiuni ale companiilor care nu sunt listate pe o piata reglementata, ce presupun o strategie activa prin implicarea directa a administratorului de fonduri de pensii private în managementul companiei detinute astfel, în scopul obtinerii de plusvaloare în raport cu investitia initiala, si care pot fi:

(i) investitii într-o companie nou- Înfiintata sau într-o companie existenta, cu scopul dezvoltarii acesteia în baza analizei unui plan de afaceri;

(ii) cumpararea de actiuni în vederea dobândirii unei pozitii de control sau de actionar la o companie existenta în baza analizei unui plan de afaceri;

k) infrastructura - sistemul de lucrari publice dintr-un stat sau dintr-o regiune, incluzând drumuri, utilitati si cladiri publice etc.;

l) investitii în infrastructura - investitii în actiuni, obligatiuni sau titluri de participare emise de entitatile special create pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura, companii private sau companii private în colaborare cu institutii ale sectorului public;

m) prospect al schemei de pensii - prospectul schemei de pensii private sau prospectul schemei de pensii facultative, dupa caz;

n) rating - calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de catre o agentie de rating ca urmare a evaluarii riscurilor associate acestuia;

o) reverse repo - acord prin care fondul de pensii cumpara active eligibile pentru tranzactionare si care implica transferul proprietatii asupra activelor eligibile respective de la vânzator la cumparator, cu angajamentul vânzatorului de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pręt stabilit la data încheierii tranzactiei;

p) societate-mama - o entitate care se afla în una dintre urmatoarele situatii:

(i) are majoritatea drepturilor de vot într-o alta entitate, denumita filiala;

(ii) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale altei entitati, denumita filiala, si este în acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati;

(iii) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati, denumita filiala, al carei

(iv) actionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi ale actului constitutiv al entitatii, în cazul în care legislatia aplicabila filialei îi permite acesteia sa fie supusa unor astfel de contracte sau prevederi;

este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale acelei filiale, aflati în functie în exercitiul financiar în curs, în exercitiul financiar anterior si pâna la data la care sunt întocmite situatiile financiare consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplica în cazul în care o alta entitate are fata de acea filiala drepturile prevazute la pct. (i), (ii) sau (iii);

(v) este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, în baza unui accord încheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entitati, denumita filiala, majoritatea drepturilor de vot în acea filiala;

(vi) are dreptul de a exercita sau, în opinia autoritatilor competente, exercita în fapt o influenta dominanta ori un control asupra altei entitati, denumita filiala;

q) tranzactie personala - o tranzactie cu un instrument financiar efectuata de catre sau în numele unei persoane relevante în raport cu administratorul, în situatia în care acea persoana relevanta actioneaza în afara obiectului activitatii pe care o desfasoara în acea calitate.

 

Capitolul II

Atributiile administratorului cu privire la activitatea de investire

 

Sectiunea 1

Dispozitii generale

 

Art. 3. - Administratorul investeste activele fondului de pensii private cu respectarea declaratiei privind politica de investitii autorizate de Comisie, având ca obiectiv investirea prudentiala a activelor fondului de pensii private în folosul exclusiv al participantilor sau, dupa caz, al beneficiarilor, tinând cont de obligatiile pe termen lung ale fondului de pensii private si în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. - Administratorul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure investirea activelor fondurilor de pensii private cu respectarea limitelor prevazute de Legea nr. 411/2004 si de Legea nr. 204/2006 si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

b) sa investeasca activele fondurilor de pensii private într-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii private;

c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private, în vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se diversifica în mod corespunzator, astfel încât sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale, precum si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale, administratorului îi sunt interzise urmatoarele:

a) sa negocieze si sa încheie tranzactii în numele si în contul altor persoane decât fondul de pensii private pe care îl administreaza, cu exceptia tranzactiilor permise de legislatia în vigoare;

b) sa externalizeze, în sensul transferarii de atributii pe baza de contract sau încredintarii executarii anumitor obligatii catre un alt administrator ori catre o societate comerciala, activitatile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 411/2004 si la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), f), h) din Legea nr. 204/2006.

 

 

Sectiunea a 2-a

Reglementari interne

 

Art. 6. - Reglementarile interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire sunt aprobate de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si se vor referi, fara a se limita la:

a) proceduri referitoare la tranzactiile în interesul propriu al administratorului sau tranzactiile personale ale salariatilor acestuia si proceduri de administrare a conflictului de interese;

b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinând fondului de pensii private de cele apartinând administratorului, precum si de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de acelasi administrator;

c) proceduri de administrare a riscului, care sa includa metode de evaluare a riscurilor investitionale, a riscului de credit, a riscului de piata, riscului de lichiditate, riscului operational, riscului reputational etc.;

d) proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca toate operatiunile efectuate de administrator sa fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveste partile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate, sa asigure pastrarea înregistrarilor tranzactiilor desfasurate, în conformitate cu prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;

e) proceduri adecvate care sa detalieze competentele si modul în care se administreaza activele fondului de pensii private;

f) proceduri de investire a activelor;

g) proceduri de evaluare si raportare a activelor.

 

Capitolul III

Gestionarea conflictului de interese

 

Art. 7. -(1) Administratorul trebuie sa ia toate masurile astfel încât sa se asigure ca situatiile de conflict de interese între societate, inclusiv conducatori, salariati, societatea-mama, grupul din care administratorul face parte sau orice persoana afiliata ori aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control fata de societate, si fondul de pensii private, precum si între combinatii ale situatiilor de mai sus sunt identificate si gestionate astfel încât interesele fondului de pensii private sa nu fie afectate.

(2) De asemenea, administratorul se va asigura ca nu exista un conflict între interesul participantului la fondul de pensii private si interesele personale ale unui angajat, atunci când angajatul are interese în calitatea sa de persoana privata.

(3) În vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizarii serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii private si a serviciilor conexe sau a combinatiilor acestora, a caror existenta ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societatii, situatia în care o persoana relevanta sau o persoana legata de aceasta în mod direct ori indirect prin control se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a) administratorul sau acea persoana ar putea obtine un câstig financiar ori ar putea evita o pierdere financiara, pe cheltuiala fondului;

b) administratorul sau acea persoana beneficiaza de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comerciala cu care va încheia un contract de orice tip.

Art. 8. - Administratorul trebuie sa dispuna masurile si procedurile necesare pentru a se asigura ca sunt respectate:

a) cerinta ca personalul directiei de investitii care efectueaza activitati de analiza financiara si alte persoane relevante sa nu se implice în tranzactii personale sau sa procedeze la sfatuirea ori determinarea oricaror persoane de a proceda la efectuarea de tranzactii cu instrumentele financiare supuse cercetarii sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele cercetarii sa fie utilizate de fondul de pensii;

b) cerinta ca tranzactiile personale identificate la nivelul administratorului fondului de pensii private sa fie evidentiate într-un registru care sa includa orice aprobare sau interdictie în legatura cu acestea;

c) interdictiile prevazute la cap. V.

Art. 9. - Procedurile întocmite în aplicarea art. 8 lit. b) trebuie sa fie astfel concepute încât sa asigure în mod distinct urmatoarele:

a) fiecare persoana relevanta trebuie sa cunoasca restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum si masurile stabilite de catre administrator cu privire la tranzactiile personale si la dezvaluirea informatiilor;

b) administratorul trebuie sa fie informat de îndata cu privire la orice tranzactie personala la care participa o persoana relevanta, fie în baza unei notificari cu privire la acea tranzactie, fie prin alte proceduri care permit administratorului sa identifice asemenea tranzactii.

 

Capitolul IV

Investitiile fondului de pensii private

 

Sectiunea 1

Reguli generale

 

Art. 10. -Pe toata durata functionarii fondului de pensii private, administratorul investeste activele acestuia numai în instrumentele prevazute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006 si de prezenta norma, cu respectarea limitelor prevazute pentru fiecare clasa de active.

Art. 11. - Administratorul investeste activele fondului de pensii private în instrumente tranzactionate pe piata primara, pe piata secundara reglementata si pe piata secundara bancara.

Art. 12. - Activele fondului de pensii private sunt investite în instrumentele financiare prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 204/2006 si de prezenta norma, cu respectarea urmatoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:

a) 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite în instrumente ale pietei monetare, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) conturi în lei sau în valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - 5%;

(ii) depozite în lei sau în valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - 20%;

(iii) certificate de trezorerie tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European - 20%;

(iv) acorduri reverse repo încheiate cu institutii bancare - 5%;

b) 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie mentionate la lit. a) pct. (iii), din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

c) 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, tranzactionate pe o piata reglementata ori pe piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European;

d) 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) actiuni si drepturi tranzactionate pe piete reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European - 50%;

(ii) obligatiuni corporatiste, cu exceptia obligatiunilor care presupun sau încorporeaza un instrument derivat - 30%;

e) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni de stat emise de state terte, tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

f) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din state terte, tranzactionate pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European;

g) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, altele decât cele mentionate la lit. j), tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

h) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si din state terte, cu urmatoarele sublimite:

(i) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare - 5%;

(ii) titlurile de participare ale OPCVM tranzactionabile - exchange traded fund, tranzactionate pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European - 3%;

i) 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investitiilor private de capital – private equity, cu urmatoarele sublimite:

(i) actiuni la companii din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European - 5%;

(ii) fonduri de investitii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European - 10%;

j) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni emise de Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

k) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în marfuri si metale pretioase tranzactionate pe o piata reglementata si specializata sau pe piata secundara bancara si în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în marfuri si metale pretioase din

România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

l) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în actiuni, obligatiuni si titluri de participare ale entitatilor din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European, special create pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura;

m) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

Art. 13. - (1) Expunerea fata de un singur emitent nu poate depasi 5% din activele fondului de pensii private, iar expunerea fata de un grup de emitenti si persoanele afiliate acestora nu poate depasi 10% din activele fondului de pensii private.

(2) Limitele prevazute la alin. (1) se refera la toate tipurile de investitii permise de lege si de prezenta norma, inclusiv conturi, depozite bancare, instrumente financiare derivate si operatiuni reverse repo, cu exceptia titlurilor de stat.

(3) Expunerea fata de un emitent în cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentata de valoarea de piata a acestora în cazul instrumentelor financiare derivate cu decontare în fonduri si de valoarea notionalului în cazul instrumentelor financiare derivate cu decontare cu livrare.

(4) Expunerea fata de un emitent în cazul operatiunilor reverse repo este reprezentata de valoarea dobânzii acumulate.

(5) Un fond de pensii private nu poate detine mai mult de 10% în actiunile fara drept de vot ale unui singur emitent.

 

Sectiunea a 2-a

Reguli specifice

 

Art. 14. - Administratorul investeste activele fondurilor de pensii private în actiuni si drepturi tranzactionate ale emitentilor care îndeplinesc cel putin conditiile de admitere la categoria a 2a a Bursei de Valori Bucuresti.

Art. 15. - Administratorul poate tranzactiona pe alte piete, cu exceptia celor prevazute la art. 11, numai în urmatoarele cazuri:

a) tranzactionarea implica instrumente financiare derivate de tipul forward si swap prevazute la art. 20;

b) tranzactionarea implica instrumente financiare de tipul unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i);

c) tranzactionarea implica actiuni ale companiilor catalogate drept investitii private de capital.

Art. 16 - O emisiune sau un emitent este considerata/ considerat investment grade în urmatoarele situatii:

a) în cazul în care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de o singura agentie de rating, este considerat(a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la agentia de rating;

b) în cazul în care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de doua agentii de rating, este considerat(a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la ambele agentii de rating;

c) în cazul în care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de 3 agentii de rating, este considerat (a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la cel putin doua dintre agentiile de rating.

Art. 17. - (1) Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii numai în acele obligatiuni ori alte titluri de creanta ale emitentilor din state apartinând Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori statelor terte, care au calificativul investment grade, cu exceptia titlurilor de stat emise de statul român, a obligatiunilor emise de autoritati ale administratiei publice locale si a obligatiunilor corporatiste ale emitentilor din România.

(2) Administratorul poate investi numai în acele obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, care au calificativul investment grade.

(3) Administratorii încheie tranzactii de tip forward, swap si optiuni, altele decât cele de pe pietele reglementate, numai cu banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societatemama a primit acest calificativ.

Art. 18. - (1) Administratorul are obligatia de a se asigura ca pe toata perioada de detinere a instrumentelor financiare mentionate la art. 17 alin. (1) si (2) acestea sunt investment grade.

(2) În cazul în care, dupa achizitie, instrumentele financiare prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) nu mai au calificativul investment grade, administratorul corecteaza, inclusiv prin masuri active, abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau al emisiunii respective, în termen de maximum 180 de zile calendaristice.

(3) În cazul în care administratorul nu corecteaza abaterea în termenul prevazut la alin. (2), instrumentele financiare respective sunt evaluate aplicând pretului brut un coeficient de 0,75, 0,5, respectiv 0,25 pentru fiecare perioada ulterioara de 90 de zile calendaristice; ulterior, instrumentele financiare respective vor fi evaluate la zero.

Art. 19. - (1) În cazul în care în procesul de investire sunt depasite în mod pasiv limitele prevazute la art. 12 si 13, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depasirii limitei, administratorul fondului de pensii private are obligatia sa corecteze, inclusiv prin masuri active, abaterea de la limitele investitionale prevazute de legislatia în vigoare si în prospectul schemei de pensii.

(2) Abaterea de la limitele prevazute la art. 12 si 13 ca urmare a încasarilor contributiilor sau a transferurilor participantilor nu reprezinta abatere pasiva, iar administratorul are obligatia sa corecteze aceste abateri în maximum o zi lucratoare.

Art. 20. - (1) Administratorul poate proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii private împotriva riscului valutar, a riscului de dobânda si a riscului de piata, prin intermediul urmatoarelor instrumente specifice:

a) futures, forward, swap, optiuni pentru acoperirea riscului de curs valutar;

b) futures, forward, swap, optiuni pentru acoperirea riscului de rata a dobânzii;

c) futures si optiuni pe actiuni, marfuri si metale pretioase pentru acoperirea riscului de piata.

(2) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. a) pe o anumita valuta nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii fata de valuta respectiva.

(3) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. b) nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor principalul de rambursat al activului-suport detinut în portofoliul fondului de pensii private, iar scadenta finala a instrumentelor financiare derivate trebuie sa fie cel mult egala cu scadenta aferenta activului-suport.

(4) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. c) pe o anumita actiune, marfa sau pe un anumit metal pretios nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii fata de actiunea sau marfa respectiva.

(5) Instrumentele financiare derivate de tipul futures prevazute la alin. (1) si optiunile prevazute la alin. (1) lit. c) vor fi tranzactionate numai pe piete reglementate.

(6) Instrumentele financiare derivate negociate în afara pietei reglementate trebuie sa poata face obiectul unei evaluari zilnice de încredere si verificabile si sa poata, la initiativa administratorului, sa fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeasi contrapartida cu care a fost încheiata tranzactia initiala.

Art. 21. - (1) Activele eligibile pentru operatiunile de tipul reverse repo trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie în proprietatea contrapartidei fondului de pensii private;

b) sa nu fie gajate sau sechestrate;

c) sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii efectuate;

d) sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate;

e) sa fie titluri de stat emise de statul român.

(2) Termenul pâna la scadenta operatiunii de reverse repo este de maximum 90 de zile calendaristice.

 

Capitolul V

Interdictii privind investitiile

 

Art. 22. - (1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administreaza în instrumente financiare emise de catre societatea-mama a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum si de catre orice alta persoana afiliata sau aflata în mod direct ori indirect în pozitie de control fata de societate si în orice alte active care nu pot fi identificate sau a caror evaluare este incerta.

(2) Administratorul nu poate initia pentru fondul de pensii pe care îl administreaza operatiuni de vânzare în lipsa sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzactionare.

Art. 23. - (1) Administratorului, analistilor financiari si persoanelor relevante implicate în studiul, analiza si cercetarea investitiilor le este interzis sa accepte orice fel de avantaje materiale sau de alta natura de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetarii pentru investitii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) nu trebuie sa promita emitentilor asigurarea unei cercetari favorabile.

Art. 24. - Este interzisa investirea în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau ale OPCVM-urilor tranzactionabile care nu respecta cerintele Directivei Europene 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302 din 17 noiembrie 2009.

Art. 25. - (1) Este interzisa investirea în companii care desfasoara activitati în domeniul producerii si/sau comercializarii de produse din tutun, alcool si armament ori în domeniul jocurilor de noroc.

(2) Este interzisa investirea în orice alte active care nu sunt prevazute expres de prezenta norma.

 

Capitolul VI

Reguli de evaluare a instrumentelor financiare

 

Art. 26. - (1) Activele fondului se evalueaza la pretul de închidere al sectiunii principale a pietei reglementate pe care sunt tranzactionate din ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) Atunci când sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea la care se iau în calcul trebuie sa fie reprezentata de pretul pietei celei mai relevante din punctul de vedere al lichiditatii, determinata conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile întreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si înregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare în tranzactii si definitia termenilor în sensul directivei în cauza, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 241 din 2 septembrie 2006.

(3) Activele se evalueaza conform urmatoarei formule:

 

VA = N x P,

 

unde:

VA = valoarea actuala;

N = numarul de unitati de valori mobiliare în portofoliu;

P = pretul de închidere.

Art. 27. - Prevederile art. 26 nu se aplica activelor de tip investitii private de capital, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare nelistate pe o piata reglementata si nici activelor prevazute la art. 20.

Art. 28. - Instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)-g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l) se evalueaza la pretul brut.

Art. 29. - Relatia dintre pretul net, pretul brut si dobânda acumulata pentru instrumentele prevazute la art. 28 este urmatoarea:

 

Pb = Pn + Da,

 

unde:

Pb = pretul brut exprimat procentual;

Pn = pretul net exprimat procentual;

Da = dobânda acumulata exprimata procentual.

Art. 30. - Activele pentru care nu exista sau nu este disponibil pretul de închidere prevazut la art. 26 alin. (1) si (2) sunt evaluate la ultimul pret de închidere disponibil.

Art. 31. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)-g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l) sunt evaluate dupa cum urmeaza:

a) folosind cotatia bid afisata de furnizorii de cotatii Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A pentru ziua respectiva;

b) în lipsa cotatiei prevazute la lit. a), folosind pretul de închidere conform art. 26.

(2) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preturile de închidere sau cotatii pentru instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)-g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l), în conformitate cu prevederile art. 26 si alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent pret de închidere sau cea mai recenta cotatie folosita la calculul activului.

(3) Administratorul are obligatia sa notifice Comisiei lista si ordinea în care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1) lit. a).

(4) În cazul în care primul furnizor de cotatii din lista nu poate furniza datele solicitate, administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor cotatia urmatorului furnizor de cotatii stability conform alin. (3).

(5) Administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor prevazute art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e)-g) si j) si obligatiunilor prevazute la art. 12 lit. l) cotatiile furnizorilor mentionati în lista prevazuta la alin. (3) pentru o perioada de un an de la data notificarii, respectând prevederile alin. (4).

(6) Cu 30 de zile lucratoare înainte de expirarea termenului prevazut la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o noua notificare privind lista si ordinea în care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1) lit. a).

Art. 32. - (1) Acordul de tipul reverse repo este evaluat prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobânzii aferente perioadei scurse de la data cumpararii activelor eligibile.

(2) Valoarea activelor eligibile cumparate în cadrul unui acord reverse repo nu este luata în calculul activului fondului de pensii private.

Art. 33. - În cazul în care are loc un eveniment de credit definit ca atare în prospectul de emisiune a unei obligatiuni sau în cazul în care pentru 3 cupoane consecutive ori timp de un an emitentul nu a efectuat nicio plata aferenta acestor cupoane, începând cu data producerii evenimentului de credit sau, respectiv, începând cu data urmatorului cupon obligatiunea respectiva este luata în calculul activului la valoarea zero.

Art. 34. - (1) Disponibilitatile din conturile curente si din conturile deschise la intermediari se evalueaza prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectueaza calculul.

(2) În calculul activului net se iau în considerare sumele în tranzit si sumele în curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea de înregistrare în contabilitate, si sumele aflate în curs de decontare.

Art. 35. - (1) Depozitele cu plata dobânzii la scadenta constituite la institutii de credit, indiferent de durata depozitului, se evalueaza folosindu-se metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului.

(2) În cazul în care pentru depozitele prevazute la alin. (1) s-au efectuat încasari de dobânda înainte de scadenta, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculata conform alin. (1).

(3) Depozitele cu plata dobânzii în avans constituite la institutii de credit, indiferent de durata depozitului, se evalueaza la valoarea sumei initiale constituite ca depozit pe toata perioada depozitului.

Art. 36. - (1) Dividendele se recunosc din prima zi în care investitorii care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de dividend pâna la încasarea acestora.

(2) În cazul în care dividendele nu sunt platite în termenul precizat în hotarârea adunarii generale a actionarilor emitentului, acestea sunt evaluate la valoarea zero, începând cu urmatoarea zi calendaristica.

Art. 37. - (1) Cupoanele si principalul se recunosc la datele specificate în prospectul de emisiune pâna la încasarea acestora.

(2) În cazul în care cupoanele sau principalul, dupa caz, nu au fost platite/platit pâna la data maxima de plata specificata în prospectul de emisiune, acestea/acesta sunt/este evaluate/evaluat la zero.

Art. 38. - Pâna la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, actiunile nou-emise se evalueaza la pretul din cadrul ofertei publice primare în care au fost achizitionate respectivele actiuni.

Art. 39. - (1) Actiunile rezultate din majorari de capital ce nu presupun contraprestatie în bani din partea investitorilor se recunosc în prima zi în care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital si vor fi luate în considerare la calculul limitelor prevazute la art. 12.

(2) Actiunile rezultate din majorari de capital ce presupun contraprestatie în bani din partea investitorilor se recunosc la data platii efective a actiunilor subscrise la majorarea de capital si vor fi luate în considerare la calculul limitelor prevazute la art. 12. (3) În cazul în care actiunile rezultate din majorari de capital fac obiectul unui litigiu în desfasurare, facut public de catre operatorul de piata care administreaza piata reglementata pe care se tranzactioneaza emitentul respectiv, vor fi evaluate în activul fondului la valoarea zero.

Art. 40. - (1) Drepturile de preferinta se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de aceste drepturi si se evalueaza anterior admiterii la tranzactionare la valoarea teoretica, conform formulei:

 

Valoare Teoretica = Max( P PS,0) x Nr. Actiuni Noi / (Nr. Actiuni Vechi + Nr. Actiuni Noi)

 

unde:

P = pretul de închidere din ultima zi în care cei care cumpara actiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;

PS = pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.

(2) Ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta vor fi evaluate conform art. 26.

(3) În cazul în care, ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta nu au disponibil un pret de închidere, acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent pret de închidere sau cea mai recenta valoare teoretica folosita la calculul activului.

Art. 41. - (1) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv nelistat pe o piata reglementata se iau în calcul la ultima valoare unitara a activului net publicata si certificata de depozitar, dupa caz.

(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM si AOPC tranzactionabile si ale unui organism de plasament colectiv în marfuri si metale pretioase, pentru care nu exista un pret de închidere conform art. 26, sunt evaluate la minimul dintre ultimul pret de închidere disponibil si ultima valoare unitara a activului net publicata si certificata de depozitar.

(3) Titlurile de participare ale unui fond de investitii private de capital se evalueaza în baza valorii certificate de un auditor independent sau de un depozitar, dupa caz.

(4) Investitiile în infrastructura se evalueaza în functie de instrumentul financiar prin care se realizeaza investitia.

Art. 42. - Contractele futures si optiunile tranzactionate pe o piata reglementata sunt evaluate zilnic prin marcarea la piata realizata de intermediar.

Art. 43. - (1) Contractele de tip forward vor fi evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) În cazul în care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

Art. 44. - (1) Contractele de tip swap sunt evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) În cazul în care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

Art. 45. - (1) Optiunile tranzactionate pe piata secundara bancara sunt evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) În cazul în care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

Art. 46. - (1) Pentru evaluarea investitiilor private de capital se pot utiliza urmatoarele metode, cu notificarea prealabila a Comisiei:

a) valoarea minima dintre pretul de achizitie si valoarea contabila;

b) evaluarea realizata de catre un evaluator independent, persoana juridica, membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica si cu o experienta profesionala de cel putin 36 de luni.

(2) Valoarea contabila pe actiune este determinata prin raportarea pozitiei “Capitaluri proprii” din cele mai recente rezultate financiare anuale auditate, depuse la organele competente, la numarul de actiuni emise.

(3) Valoarea contabila pe actiune se recalculeaza în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limita de depunere la organele competente a situatiilor financiare anuale auditate.

(4) În cazul în care administratorii fondurilor de pensii private care utilizeaza evaluarea prevazuta la alin. (1) lit. a) nu obtin situatiile financiare anuale respective, în termen de 60 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a acestora la organele competente, actiunile companiilor de tip investitii private de capital - private equity se includ în activul fondului de pensii private la valoarea zero.

Art. 47. - În cazul evaluarii realizate conform art. 46 alin. (1) lit. b), pretul stabilit de un raport de evaluare este valabil cel mult 12 luni de la data raportului initial, perioada dupa care evaluarea se face în baza unui nou raport de evaluare întocmit de evaluator, iar, în lipsa acestuia, la valoarea zero.

Art. 48. - (1) În anumite situatii justificate, de natura celor în care societatile emitente se afla în procedura de insolventa sau în lichidare ori în încetare temporara de activitate, actiunile care au fost suspendate de la tranzactionare vor fi luate în calculul activului net la valoarea zero de la data suspendarii de la tranzactionare a acestora.

(2) În cazul în care suspendarea de la tranzactionare, în situatiile prevazute la alin. (1), are loc în timpul sedintei de tranzactionare, pentru calculul valorii activului zilei respective, actiunile societatilor emitente suspendate de la tranzactionare se evalueaza în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(3) În situatia reluarii tranzactionarii actiunilor societatilor emitente prevazute la alin. (1), acestea se evalueaza în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(4) Actiunile societatilor emitente aflate în procedura de insolventa sau în lichidare ori în încetare temporara de activitate si care au fost retrase de la tranzactionare sunt luate în calculul activului fondului de pensii privat la valoarea zero.

(5) Actiunile societatilor emitente care au fost retrase de la tranzactionare, dar care nu se afla în procedura de insolventa, în lichidare sau în încetare temporara de activitate sunt evaluate conform art. 46.

Art. 49. - Înregistrarea în portofoliul fondului de pensii administrat privat a tranzactiilor cu instrumente financiare se face la data tranzactiei, pe baza confirmarii de tranzactionare.

 

Capitolul VII

Procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private

 

Art. 50. - (1) Fiecarui fond de pensii private i se asociaza un grad de risc.

(2) Gradul de risc se exprima procentual si se calculeaza zilnic, dupa urmatoarea formula:

 

GradRisc = 100 – S ActivePonderateLaRisc / (ActivTotal – SumeÎnDecontareTranzitRezolvare)

 

(3) Valoarea activului ponderat la risc se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) se cumuleaza valoarea activului cu valoarea de piata a instrumentelor derivate de acoperire a riscului de dobânda si/sau de piata, dupa caz, valoarea astfel obtinuta ponderânduse în functie de activ, conform prevederilor art. 51;

b) se însumeaza valorile obtinute la lit. a);

c) se cumuleaza valoarea de piata a instrumentelor derivate de acoperire a riscului valutar;

d) se însumeaza valoarea obtinuta la lit. b) cu valoarea obtinuta la lit. c).

(4) În functie de gradul de risc total, un fond de pensii private poate fi încadrat într-una din urmatoarele categorii:

a) fond de pensii private conservator: grad de risc sub 10% inclusiv;

b) fond de pensii private echilibrat: grad de risc între 10% exclusiv si 25% inclusiv;

c) fond de pensii private dinamic: grad de risc între 25% exclusiv si 50% inclusiv.

Art. 51. - (1) Ponderarea activelor se face dupa cum urmeaza:

a) ponderea 100% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b) emise de statul român;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b), cu exceptia celor emise de statul român, si la art. 12 lit. e), g) si j) care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 având garantia explicita si integrala a statului român;

4. activelor prevazute la art. 12 având garantia explicita si integrala a statului, având calificativul investment grade;

b) ponderea 75% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (i) si (ii) constituite la banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societate-mama a primit acest calificativ;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. c) emise de autoritatile publice locale din România care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. c), cu exceptia celor emise de autoritatile publice locale din România, si la art. 12 lit. f) care au calificativul investment grade;

4. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept fonduri monetare, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;

5. valorii acordurilor reverse repo;

c) ponderea 50% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii) ale emitentilor din România care au calificativul investment grade;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii), cu exceptia emitentilor din România, care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept fonduri de obligatiuni, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;

d) ponderea 25% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (i);

2. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), cu exceptia fondurilor monetare si de obligatiuni, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (ii);

4. activelor prevazute la art. 12 lit. m);

5. activelor de tip metale pretioase si organisme de plasament colectiv în metale pretioase;

e) ponderea 0% se aplica celorlalte active si cazuri neacoperite de prevederile lit. a)-d).

(2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private prevazute la alin. (1) sunt prevazute în anexele A si B, care fac parte integranta din prezenta norma.

Art. 52. - (1) Administratorul fondului de pensii private are obligatia sa corecteze, inclusiv prin masuri active, abaterea de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii, în maximum 60 de zile calendaristice de la data depasirii/scaderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.

(2) Abaterea de la gradul de risc ca urmare a încasarii contributiilor sau ca urmare a transferurilor participantilor nu reprezinta abatere pasiva.

 

Capitolul VIII

Reguli de calcul al activelor fondului de pensii private

 

Art. 53. - Valoarea neta a activelor unui fond de pensii private se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a activelor:

 

Valoarea neta a activelor fondului = Valoarea totala a activelor - Valoarea obligatiilor

 

Art. 54. - (1) Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile cap. VI.

(2) Contributiile participantilor regasite în contul colector nu intra în calculul valorii totale a activelor pâna la data convertirii acestora în unitati de fond si a transferului de lichiditati în conturile individuale ale participantilor.

(3) Convertirea contributiilor în unitati de fond se face la ultima valoare unitara a activului net raportata si certificata de catre depozitar.

Art. 55. - (1) Comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii private este estimat si înregistrat zilnic în calculul valorii activului net si regularizat lunar, conform documentelor justificative.

(2) Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii private sunt estimate anual, înregistrate zilnic si regularizate la data platii acestora, conform documentelor justificative.

Art. 56. - (1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii private pentru o anumita data se realizeaza conform urmatoarei formule:

 

Valoarea unitara a activului net la acea data = Valoarea neta a activelor fondului la acea data/Nr. de unitati de fond la acea data

 

(2) Numarul de unitati de fond este diferenta dintre numarul total de unitati de fond emise si numarul total de unitati de fond anulate ca urmare a platii drepturilor participantului, a transferului activului personal sau anulate în caz de invaliditate ori de deces al acestuia, precum si ca urmare a regularizarilor efectuate de catre institutia de evidenta, dupa caz.

(3) Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se raporteaza în fiecare zi lucratoare si are ca baza de calcul informatiile valabile din ziua lucratoare anterioara efectuarii calculului.

(4) Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se înregistreaza cu 6 zecimale în evidentele fondului de pensii private.

Art. 57. - (1) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportarii acestor valori catre Comisie, se vor corecta si se vor regulariza la data constatarii lor.

(2) Administratorul, anexat raportarii zilnice a valorii unitare a activului net din data la care se efectueaza corectia, va transmite Comisiei o nota explicativa, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau persoanelor împuternicite, în care va prezenta detaliat cauzele care au determinat erorile prevazute la alin. (1).

Art. 58. - (1) În cazul în care unele elemente de activ sunt exprimate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizeaza cursul Bancii Nationale a României comunicat în ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) În situatia în care exista elemente de activ exprimate în valute pentru care Banca Nationala a României nu publica un curs de schimb valutar, se utilizeaza cursul monedei respective fata de euro, comunicat de banca centrala a tarii în moneda careia este exprimat elementul de activ, si cursul euro/leu comunicat de Banca Nationala a României în ziua pentru care se efectueaza calculul.

 

Capitolul IX

Decizia de investire si atributiile directorului de investitii

 

Art. 59. - Decizia de investire se va lua cu respectarea declaratiei privind politica de investitii, a limitelor de investire prevazute de prospectul schemei de pensii autorizat de catre Comisie si a reglementarilor în vigoare.

Art. 60. - În vederea gestionarii operatiunilor zilnice ale fondului de pensii, administratorul va avea în structura sa organizatorica o directie de investitii organizata în mod distinct, responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie sau de consiliul de supraveghere, dupa caz.

Art. 61. - Directorul de investitii are cel putin urmatoarele atributii în domeniul sau de activitate:

a) sa organizeze activitatea directiei de investitii;

b) sa asigure investirea activelor, cu respectarea limitelor prevazute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006, de prezenta norma si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private si sa mentina un grad adecvat de lichiditate;

d) sa efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de investitie si a costurilor implicate;

e) sa asigure dezvoltarea de politici si proceduri adecvate privind analiza oportunitatilor investitionale si a plasarii activelor;

f) sa asigure respectarea reglementarilor prudentiale;

g) sa asigure informarea consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar putea influenta profilul de risc al fondului de pensii private;

h) sa stabileasca sisteme de raportare detaliate si oportune catre consiliul de administratie si/sau consiliul de supraveghere, dupa caz, care sa permita acestora sa efectueze o evaluare corecta a activitatii desfasurate.

 

Capitolul X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 62. - Comisia poate decide, în situatii exceptionale sau în alte cazuri de natura sa prejudicieze interesele participantilor, sa adopte masuri specifice si punctuale.

Art. 63. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 26-31, pentru titlurile de stat, indiferent de maturitatea acestora, precum si pentru toate instrumentele cu venit fix, inclusiv obligatiuni neguvernamentale, obligatiuni municipale ale autoritatilor publice locale sau obligatiuni corporative, evaluarea se face prin adaugarea la pretul net de achizitie atât a dobânzii cumulate, calculata prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominala pentru perioada scursa de la data de început a cuponului current pâna la data de calcul, cât si a sumei rezultate din recunoasterea zilnica a diferentei dintre valoarea nominala care va fi efectiv încasata la scadenta titlurilor si pretul net de achizitie.

(2) Comisia hotaraste, cu cel putin 3 luni înainte de aplicare, schimbarea metodei de evaluare a instrumentelor financiare cu venit fix în conformitate cu prevederile art. 26-31.

Art. 64. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51, pentru o perioada de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, gradul de risc al fondurilor de pensii private se stabileste în functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scazut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii private, astfel:

a) grad de risc scazut al unui fond de pensii private - total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din total activ net al fondului: 100%-80%;

b) grad de risc mediu al unui fond de pensii private - total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din total activ net al fondului: 80%-60%;

c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative - total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din totalul activului fondului: 60%-40%.

(2) În perioada de 6 luni prevazuta la alin. (1) administratorul are obligatia de a informa Comisia cu privire la gradul de risc asociat fondului de pensii private, în conformitate cu prevederile art. 50 si 51.

Art. 65. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) investirea activelor fondului de pensii fara respectarea politicii de investitii conform prevederilor art. 3;

b) nerespectarea de catre administrator a obligatiilor prevazute la art. 4;

c) nerespectarea de catre administrator a interdictiilor prevazute la art. 5;

d) nerespectarea obligativitatii de elaborare si aprobare de catre consiliul de administratie/consiliul de supraveghere a procedurilor de desfasurare a activitatii fondului de pensii private, conform prevederilor art. 6, si a procedurilor privind identificarea si solutionarea conflictelor de interese, conform prevederilor art. 9;

e) nerespectarea obligativitatii de investire în instrumentele, pietele si cu limitele prevazute la art. 10, 11, 12 si 13;

f)nerespectarea conditiilor privind tipul si calitatea instrumentelor în care sunt investite activele fondurilor de pensii private;

g) încheierea de tranzactii de tip forward si swap cu banci care nu au primit calificativul “investment grade” sau a caror societate-mama nu a primit acest calificativ;

h) nerespectarea obligatiei administratorului de a corecta abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau al emisiunii în termenul prevazut la art. 18 alin. (2) sau, dupa caz, a obligatiei de ponderare a valorii activului conform prevederilor art. 18 alin. (3), de corectare a abaterilor de la limitele investitionale si de la gradul de risc prevazute la art. 19, respectiv art. 51;

i) încheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate fara respectarea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (2)-(6);

j) încheierea de acorduri reverse repo fara respectarea prevederilor art. 21;

k) nerespectarea interdictiilor privind desfasurarea activitatii de investire a activelor fondurilor de pensii private, prevazute la art. 22-25;

l) nerespectare regulilor de evaluare stabilite prin prevederile art. 26-49;

m) nerespectarea prevederilor privind modul de calcul al gradului de risc;

n) nerespectarea obligatiei de calculare zilnica a activului fondului;

o) nerespectarea prevederilor art. 55 privind modul de calcul si înregistrare ale comisionului de administrare si ale cheltuielilor cu taxele de audit;

p) nerespectarea cerintelor privind corectia erorilor prevazute la art. 57 alin. (1) si neîndeplinirea obligatiei de transmitere a notei explicative conform cerintelor art. 57 alin. (2);

q) nerespectarea cerintelor privind existenta în structura organizatorica a administratorului a unei directii de investitii organizate în mod distinct conform prevederilor art. 60;

r) neîndeplinirea de catre directorul de investitii a atributiilor ce îi revin în activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii private;

s) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

(2) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta norma se sanctioneaza în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 411/2004 si art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. f) si k) si alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006.

Art. 66. - Termenele prevazute de prezenta norma care expira într-o zi de sarbatoare legala sau într-o zi nelucratoare se vor prelungi pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare.

Art. 67. - Prezenta norma intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 68. - De la data intrarii în vigoare a prezentei norme se abroga:

a) Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 11 februarie 2009;

b) Norma nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 12 februarie 2009;

c) Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Norma nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA A

la normă

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE

a sistemului de pensii private

 

Nr. crt.

Activ

Investment grade

Non-investment grade

1

Conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

75%

0%

2

Depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

75%

0%

3

Certificate de trezorerie din România, tranzactionate pe o piată reglementată sau pe piata bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

100%

100%

4

Certificate de trezorerie tranzactionate pe o piată reglementată sau pe piata bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

100%

0%

5

Titluri de stat din România tranzactionate pe o piată reglementată sau pe piata bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

100%

100%

6

Titluri de stat din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, tranzactionate pe o piată reglementată sau pe piata bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

100%

0%

7

Obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din România si din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

75%

0%

8

Obligatiuni corporatiste ale emitentilor din România, tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European

50%

0%

9

Obligatiuni corporatiste ale emitentilor din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, altele decât România, tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European

50%

0%

10

Titluri de stat emise de state terte si tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European

100%

0%

11

Obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din state terte, tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European

75%

0%

12

Obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele mentionate la art. 12 lit. j) din normă, tranzactionate pe o piată reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European

100%

0%

13

Obligatiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeană de Investitii, tranzactionate pe o piată reglementată

100%

0%

14

Active având garantia integrală si explicită a statului român

100%

100%

15

Active având garantia integrală si explicită a statului

100%

0%

 

ANEXA B

la normă

Nr. crt.

Activ

Pondere aplicabilă

1

Acorduri reverse repo

75%

2

Actiuni si drepturi tranzactionate pe piete reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European

25%

3

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si din state terte, definite conform Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri monetare

75%

4

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si din state terte, definite conform Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri de obligatiuni

50%

5

Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si din state terte, cu exceptia fondurilor monetare si de obligatiuni

25%

6

Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare tranzactionabile - exchange traded fund si titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv

25%

7

Metale pretioase si fonduri de metale pretioase

25%

8

Alte active

0%

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.