MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 111/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 februarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

28. - Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

29. - Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

30. - Decizie privind eliberarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

31. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.770/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Peştera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judeţul Bihor

 

2.772/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

2.773/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

2.787/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, oraşul Borşa, judeţul Maramureş

 

2.788/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucureşti

 

2.798/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ

 

2.799/2011. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Kompasz”, situat în str. Cuza Vodă nr. 15, oraşul Seini, judeţul Maramureş

 

2.801/2O11. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa ing. Panait Pascalis şi Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

115/65/M. 13/38/6.034. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

208. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A, în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

209. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului I pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012

 

7. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în conformitate cu dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 260/2012 pentru numirea Guvernului României,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ovidiu Baba se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 10 februarie 2012.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în conformitate cu dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 260/2012 pentru numirea Guvernului României,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 10 februarie 2012.

Nr. 29.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în conformitate cu dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 260/2012 pentru numirea Guvernului României,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Alexandru Drăgoi se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTR

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 10 februarie 2012.

Nr. 30.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 438 din 3 februarie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.622.606 din 7 februarie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Todea Andrei-Barbu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 10 februarie 2012.

Nr. 31.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Peştera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judeţul Bihor

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi alin. (3) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin,

Art. 1. - (1) Imobilul Peştera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judeţul Bihor, se clasează ca monument istoric, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice BH-I-m- A-21034.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Bihor pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 16 decembrie 2011.

Nr. 2.770.

 

ANEXĂ

 

 

 

ZONA DE PROTECŢIE

a monumentului istoric Peştera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judeţul Bihor Coordonatele punctelor de contur în sistem stereografic 70

 

Nr. pct.

X(N)[m]

Y (E) [m]

Descriere punct

200

561851.02

315906.43

zona intrării în Peştera Coliboaia

201

562175.12

314960.41

Valea Sighiştel, aval peşteră

202

562670.12

315332.79

drum de creastă, interfluviu Sighiştel-Crăiasa

203

562846.19

316004.53

liziera pădurii, versant stâng V. Petrele Roşii

204

562371.48

316760.31

drum de exploatare, versant stâng V. Sibişel

205

561443.77

316819.75

afluent dreapta, V. Măgurii

206

561122.98

316591.97

Valea Sighiştel, amonte peşteră

207

560851.97

315950.06

vale, afluent stânga, la S de peşteră

208

560989.50

315398.69

vale, afluent stânga, la S-SV de peşteră

209

561406.95

315010.43

vale, afluent stânga, la SV de peşteră

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şl patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21022.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 16 decembrie 2011.

Nr. 2.772.

 

ANEXĂ

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local Bucureşti

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local Bucureşti

-

X

Y

 

-

X

Y

1.

556582,9054

338194,2179

 

25.

556373,3746

338106,9996

2.

556585,2087

338192,4075

 

26.

556427,5544

338120,6685

3.

556587,8496

338189,7377

 

27.

556427,5544

338250,9189

4.

556590,1216

338186,4853

 

28.

556471,1189

338246,0786

5.

556599,7883

338191.4735

 

29.

556523,0997

338260,2303

6.

556617,3981

338156,8354

 

30.

556530.9809

338262,4497

7.

556618,1695

338157,1927

 

31.

556553,2760

338265,7463

8.

556630,0338

338126,2227

 

32.

556554 1151

338255 4374

9.

556627,7904

338125,3112

 

33.

556555,8547

338256,0964

10.

556636,9740

338101,4063

 

34.

556559,5546

338252,9928

11.

556574,2465

338064,2218

 

35.

556557,6815

338252,2422

12

556571,6993

338071,2219

 

36.

556559,4498

338243,0176

13.

556543,7299

338061,3741

 

37.

556557,0455

338243,0176

14.

556530,2442

338047,2398

 

38.

556548,9822

338237,1581

15.

556527,4052

338045,6065

 

39.

556546,4420

338237,4078

16.

556516,4805

338029,7486

 

40.

556541,4140

338231,3111

17.

556508,8189

338048,0401

 

41.

556543,5004

338230,4005

18

556501,1121

338083,2824

 

42.

556546,0078

338223,9447

19.

556437,2649

338068 0591

 

43.

556554,9693

338224,4969

20.

556429,9459

338096,3211

 

44.

556567,4440

338224,8318

21.

556405,7267

338092,2369

 

45.

556560,7101

338219,7383

22.

556394,3204

338089,2606

 

46.

556565,5182

338204,7654

23.

556393,4142

338092,4317

 

47.

556565,1101

338202,6115

24.

556378,3619

338088,5759

 

 

 

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19498.04.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 16 decembrie 2011.

Nr. 2.773.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a Imobilului monument istoric Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucureşti Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local Bucureşti

 

Nr. crt.

Coordonate stereo local Bucureşti

-

X

Y

 

-

X

Y

1.

557155,364

336538.905

 

19.

557008,430

336576,471

2.

557153,068

336547,222

 

20.

557007,885

336544,828

3.

557146,754

336569.527

 

21.

557008,146

336542,945

4.

557137,752

336601,118

 

22.

557009,416

336538,536

5.

557136,008

336604,787

 

23.

557023,605

336515,878

6.

557133,472

336607,268

 

24.

557030,634

336496,504

7.

557126,325

336611,113

 

25.

557029,750

336457 716

8

557104,453

336622,658

 

26.

557084,854

336471,567

9

557063,586

336644,316

 

27.

557102,389

336480,043

10.

557047,158

336653,059

 

28.

557091,407

336487,609

11

557045,811

336653,099

 

29.

557101,427

336498,138

12.

557048,431

336647,933

 

30.

557104,840

336499,590

13.

557046,122

336636,734

 

31.

557110,310

336504,290

14.

557033,934

336613,184

 

32.

557121,058

336513,702

15.

557029,919

336606,820

 

33.

557126,368

336518,213

16.

557025,918

336601,840

 

34.

557129,286

336520,817

17.

557019,049

336596,188

 

35.

557141,314

336529,236

18.

557011,239

336588,886

 

 

 

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, oraşul Borşa, judeţul Maramureş

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şl patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, oraşul Borşa, judeţul Maramureş, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B*, cod în Lista monumentelor istorice MM-II-m-B-21041.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Maramureş pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Maramureş va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 20 decembrie 2011.

Nr. 2.787.

 

ANEXĂ

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, oraşul Borşa, judeţul Maramureş

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

 

-

X

Y

1.

474815,0072

684143,5849

 

13.

474749,4327

683840,6785

2.

474782,5314

684165,3604

 

14.

474821,5326

683884,1085

3.

474736,9139

684118,9478

 

15.

474855,2450

683901,6851

4.

474687,9889

684084,9124

 

16.

474847,9093

683929,4586

5.

474621,0353

684055,5613

 

17.

474873,5406

683969,5311

6.

474617,1677

684027,9085

 

18.

474875,4457

683981,9867

7.

474607,4564

684030,5371 19.

 

19.

474897,3261

684021,8546

8.

474587,3955

683956,4235 20.

 

20.

474845,8435

684054,2065

9.

474567,2035

683919,6602 21.

 

21.

474861,8345

684076,8362

10.

474611,0363

683901,0782 22.

 

22.

474820,2052

684107,9714

11.

474715,8655

683872,2757 23.

 

23.

474828,5218

684119,0249

12.

474736,7739

683863,4930

 

24.

474807,6212

684134,7504

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mânăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m- A-18971.06.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 20 decembrie 2011.

Nr. 2.788.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mânăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucureşti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

 

-

X

Y

1.

336816,798

555926,800

 

18.

336754,480

556025,000

2.

336825,144

555931,069

 

19.

336750,000

556016,600

3.

336849,577

555968,276

 

20.

336750,630

556016,190

4.

336838,803

555975,316

 

21.

336747,770

556011,050

5.

336847,756

555988,971

 

22.

336752,320

556006,590

6.

336844,879

556026,820

 

23.

336747,880

555999,950

7.

336827,607

556038,374

 

24.

336744,780

555992,170

8.

336828,204

556039,266

 

25.

336766,850

555978,130

9.

336821,483

556043,744

 

26.

336772,440

555970,990

10.

336820,829

556042,879

 

27.

336786,910

555961,320

11.

336814,828

556046,984

 

28.

336793,515

555956,705

12.

336815,021

556047,272

 

29.

336793,146

555956,162

13.

336791,531

556063,007

 

30.

336802,678

555949,692

14.

336783,476

556051,689

 

31.

336798,402

555943,143

15.

336766,358

556026,188

 

32.

336800,789

555937,738

16.

336757,120

556031,800

 

33.

336805,491

555934,607

17.

336753,890

556025,130

 

34.

336805,348

555934,438

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şl patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice NT-II-m-B-10645.01, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Neamţ pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Neamţ va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 29 decembrie 2011.

Nr. 2.798.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind) declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Kompasz”, situat în str. Cuza Vodă nr. 15, oraşul Seini, judeţul Maramureş

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Kompasz”, situat în str. Cuza Vodă nr. 15, oraşul Seini, judeţul Maramureş, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice MM-II-m-B-04648, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Maramureş pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Maramureş va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 29 decembrie 2011.

Nr. 2.799.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa ing. Panait Pascalis şi Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Casa ing. Panait Pascalis şi Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21042.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 29 decembrie 2011.

Nr. 2.801.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric „Casa ing. Panait Pascalis şi Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

 

 

 

-

 

 

1.

327505,816

589378,028

 

22.

327476,008

589175,292

2.

327531,004

589372,867

 

23.

327467,594

589191,643

3.

327543,967

589357,691

 

24.

327455,647

589187,593

4.

327567,955

589349,600

 

25.

327451,741

589196,439

5.

327566,338

589343,194

 

26.

327455,990

589195,094

6.

327575,952

589331.325

 

27.

327424,259

589213,970

7.

327590,320

589324,337

 

28.

327419,570

589212,240

8.

327593,579

589323,675

 

29.

327403,566

589253,230

9.

327589,973

589304,419

 

30.

327402,643

589266,371

10.

327591,902

589261,698

 

31.

327399,042

589279,745

11.

327578,264

589239,335

 

32.

327407,426

589292,623

12

327576,832

589236,731

 

33.

327410,104

539292,697

13.

327570,585

589208,095

 

34.

327414,114

589292,811

14.

327571,771

589206,696

 

35.

327417,965

589315,026

15.

327570,942

589204,551

 

36.

327436,962

589332,508

16.

327565,490

589200,599

 

37.

327444,412

589350,613

17.

327543,816

589193,531

 

38.

327441,059

589362,798

18

327501,912

589168,455

 

39.

327443,321

589365,291

19.

327494,041

589181,491

 

40.

327474,397

589365,140

20.

327481,353

589174,855

 

41.

327489,208

589366,760

21.

327477,707

589173,604

 

 

 

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 115 din 24 ianuarie 2012

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 65 din 26 ianuarie 2012

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.13 din 4 februarie 2012

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR

Nr. 38 din 8 februarie 2012

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Nr. 6.034 din 2 februarie 2012

 

ORDIN

privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

Având în vedere prevederile:

- art. 213 alin. (2) lit. h) şi art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

- art. 4 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrul sănătăţii, ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. ai) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art, 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor transmite Ministerului Sănătăţii pană la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, numărul pensionarilor şi valoarea totală a veniturilor din pensii realizate de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 de lei.

(2) Ministerul Sănătăţii va aplica cota de 5,5% asupra valorii totale prevăzute la alin. (1), solicitând deschiderea de credite pentru suma rezultată Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii în vederea alocării sumelor către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru desemnarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 102 din 31 ianuarie 2012 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14 din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - 5e aproba desemnarea institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la art. 1, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.

Art. 3. - Valabilitatea desemnării în vederea notificării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A.

Adresa:

Şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, municipiul Bucureşti

fel.: +40(21) 255.37.47, tel./fax: +40.374.201.272

E-mail: ghinea@icecon.ro, ghinea.aurelian@gmail.com, website: http://www.icecon.ro

Valabilitatea desemnării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene:

 

Nr. crt.

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene

1

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4

Produse termoizolante. Seturi/sisteme compozite de izolare

5

Elemente structurale de sprijin. Bolţuri pentru îmbinări structurale

6

Coşuri, burlane şi produse specifice

7

Produse din ipsos

8

Geotextile, geomembrane şi produse conexe

9

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

10

Echipamente fixe de luptă împotriva incendiului (echipamente fixe pentru alarmă/detectarea incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii)

11

Obiecte sanitare

12

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

13

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

14

Panouri şi elemente pe bază de lemn

15

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

16

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului. Seturi de posttensionare

17

Zidărie şi produse auxiliare. Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

18

 Produse pentru instalaţiile de ape uzate

19

Pardoseli

20

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

21

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane. Seturi de pereţi interiori despărţitori

22

Învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii. Seturi pentru acoperiş

23

Produse pentru construcţia drumurilor

24

Agregate

25

Adezivi utilizaţi în construcţii

26

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment. Pastă de ciment

27

Aparate de încălzire a spaţiilor

28

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

29

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

30

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată. Produse

31

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

32

Paste pentru etanşa rea îmbinărilor

33

Elemente de fixare

34

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

35

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism

autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 103 din 31 ianuarie 2012 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3} şi ale art. 14 din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la krt. 1, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat si gestionat de către Comisia Europeană.

Art. 3. - Valabilitatea desemnării în vederea notificării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 209.

 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Adresa:

Şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, municipiul Bucureşti

Tel.: +40(21) 255.22.50, fax: +40(21) 255.00.62

E-mail: incerc@incerc2004.ro, website: http://www.incerc.ro

Valabilitatea desemnării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene:

 

Nr. crt.

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene

1

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4

Produse termoizolante. Seturi/sisteme compozite de izolare

5

Elemente structurale de sprijin. Bolţuri pentru îmbinări structurale

6

Coşuri, burlane şi produse specifice

7

Produse din ipsos

8

Geotextile, geomembrane şi produse conexe

9

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

10

Echipamente fixe de luptă împotriva incendiului (echipamente f xe pentru alarmă/detectarea incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii)

11

Obiecte sanitare

12

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

13

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

14

Panouri şi elemente pe bază de lemn

15

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

16

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului. Seturi de posttensionare

17

Zidărie şi produse auxiliare. Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

18

Produse pentru instalaţiile de ape uzate

19

Pardoseli

20

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

21

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane. Seturi de pereţi interiori despărţitori

22

învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii. Seturi pentru acoperiş

23

Produse pentru construcţia drumurilor

24

Agregate

25

Adezivi utilizaţi în construcţii

26

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment. Pastă de ciment

27

Aparate de încălzire a spaţiilor

28

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

29

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

30

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată. Produse

31

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

32

Paste pentru etanşarea îmbinărilor

33

Elemente de fixare

34

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

35

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2012

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2012, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 1,24% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,69% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 februarie 2012.

Nr. 6.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte;

Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 14,25% pe an,

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 februarie 2012.

Nr.7.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.