MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 868/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 868     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE     Joi, 20 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

889. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonanţa de urgenţă privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 

1.221. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.222. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

1.223. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale ”Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

1.224. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale ”Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

1.225. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor ”Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.226. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 621/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.242. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011

 

1.264. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Prahova

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A, ale art. 8 lit. A şi B, precum şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

în semn de apreciere pentru competenţa profesională, experienţa acumulată, obiectivitatea şi fermitatea dovedite în executarea atribuţiilor de serviciu,

Preşedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 3* la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5* la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 6* la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 7* la prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 8* la prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9* la prezentul decret.

Art. 10. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 10* la prezentul decret.

Art. 11. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 11* la prezentul decret.

Art. 12. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 12* la prezentul decret.

Art. 13. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 13* la prezentul decret.

Art. 14. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 14* la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 decembrie 2012.

Nr. 889.


* Anexele nr. 1-14 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 

Având în vedere situaţia de forţă majoră indusă de conflictul armat din Libia, după 17 februarie 2011, respectiv că:

- represiunea regimului Gaddafi împotriva manifestanţilor a determinat Consiliul de Securitate al ONU să adopte Rezoluţia 1.073 din 17 martie 2011 privind stabilirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Libiei;

- Ambasada României la Tripoli şi-a diminuat, din 5 martie 2011, şi, ulterior, la 14 mai 2011, şi-a suspendat activitatea, retrăgând întregul personal naţional în ţară;

- sediul ambasadei, reşedinţa şefului misiunii şi locuinţele închiriate în oraş pentru familiile salariaţilor oficiului diplomatic au făcut obiectul mai multor acţiuni de jaf, îndeosebi după retragerea personalului român în ţară;

- ambasada nu a avut niciun mijloc de a-şi repatria bunurile personalului, ca urmare a închiderii spaţiului aerian, maritim şi terestru libian cu exteriorul, imediat după escaladarea revoltelor;

- personalul oficiului diplomatic din Tripoli are dreptul de a nu fi discriminat în raport cu ceilalţi membri ai serviciului diplomatic şi consular al României;

- lipsa unui fond special în cadrul bugetului alocat Ministerului Afacerilor Externe pentru situaţiile excepţionale în care s-ar afla personalul misiunilor diplomatice şi consulare ale României în cazul izbucnirii unor conflicte armate impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legislativ necesar, cu luarea în considerare a faptului că aspectele menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată întrucât prejudiciul s-a produs în cursul anului 2011;

- necesitatea evitării producerii de disfuncţionalităţi în activitatea oficiilor diplomatice şi consulare prin descurajarea plecării personalului în misiuni de lungă durată în ţări cu potenţial conflictual ridicat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă suportarea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2012 de compensaţii băneşti în vederea despăgubirii personalului Ambasadei României la Tripoli pentru pierderile materiale suferite în urma conflictului armat din Libia.

Art. 2. - Nivelul total al compensaţiilor băneşti prevăzute la art. 1, criteriile şi metodologia de evaluare a pagubelor, precum şi modalităţile concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat afectat al Ambasadei României la Tripoli se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în baza propunerilor ministrului afacerilor externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.221.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

31.400

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

31.000

 

 

a)

din producţia vândută

3

29,000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

5

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

100

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.900

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

400

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

400

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.800

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

27.790

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1 249

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

339

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

5.347

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.586

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.061

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

797

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

27

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

186

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

51

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

700

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legeanr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

72

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

72

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

302

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal

33a

326

 

 

e)

ch. cu plăcile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

550

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.710

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

18.595

 

 

 

ii) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

25

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

420

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

17.900

 

 

 

i7) ch. Conform OUG 95/2002 si/sau şomaj

47a

 

 

 

 

i6) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special

47 b

136

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.600

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

576

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3.024

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

3.024

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

227

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.570

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

227

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.136

 

1

 

Surse proprii

72

693

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

443

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.136

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.136

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

31.400

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.800

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

152

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

152

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

4.286

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.579

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

700

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.962

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusuri le în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.350

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanăKRd.89/92)

99

f)7

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri/persoana)

101

5.970

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

885

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

 

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

8.075

 

 

b)

preţuri comparabile

108

8.075

 

Guvernul României

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Aut Aeronautică Civilă Română“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Parte 156 din 8 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.222.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonom㠄Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. crt.

BVC 20I2 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE

1

45.347,35

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

43.722,10

 

a)

din producţia vândută

3

43.472,10

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

d subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

250,00

2

 

Venituri financiare , din care:

10

1.625,25

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

c)

din dobânzi

13

100,00

 

d)

alte venituri financiare

14

1.525,25

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

16

43,105,15

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

42.141.70

 

a)

cheltuieli materiale

13

416.26

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

350.77

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

26.547.03

 

 

d1 ch. .cu salariile

22

19,340.01

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

5.999,50

 

 

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.530,06

 

 

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

93,16

 

 

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.102,28

 

 

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

274,00

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

707,52

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

292,39

 

 

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

do.2) tichete de masă

32

342,35

 

 

d3.3) participare salariaţi la profit

33

 

 

 

d3.4) tichete de vacanţă

34

 

 

 

d3,5) indemnizaţie la pensionare

35

102,78

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

36

 

 

f)

ch. cu drepturile sala riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

37

1.563,89

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şine corporale

38

1.320,05

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

39

8.925,55

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

40

3.018,15

 

 

i1)contracte de mandat

41

97,08

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

42

84,64

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

44

4.24

 

 

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

45

 

 

 

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

46

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

47

47.99

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

48

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

49

 

 

 

i7) ajustări privind provizioanele

50

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

51

963,45

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

72,00

 

b)

alte cheltuieli financiare

53

891,45

3

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

2.242.20

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

358,75

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

1.883,45

1

 

Rezerve legale

58

 

3

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

59

 

2

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

60

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

61

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 58,59,60,61,62

63

1.883,45

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

64

188,34

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

1.600,93

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

66

94,18

VI.

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

67

148,96

VII.

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

68

148,96

 

a)

cheltuieli materiale

69

 

 

b)

cheltuieli salariale

70

 

 

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

71

121,03

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

72

27,93

 

e)

alte cheltuieli

73

 

VIII.

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

74

19.832,51

1

 

Surse proprii

75

8.084,51

2

 

Alocaţii de la buget

76

 

3

 

Credite bancare

77

10.000,00

 

a)

interne

78

10.000,00

 

b)

externe

79

 

4

 

Fonduri europene

80

1.748,00

5

 

Alte surse

81

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

82

19.832,51

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs latinele anului

83

12.332,51

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

84

7.500,00

 

a)

interne

85

7.500,00

 

b)

externe

86

 

X.

 

REZERVE, din care:

87

 

1

 

Rezerve legale

88

 

2

 

Rezerve statutare

89

 

3

 

Alte rezerve

90

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

91

 

1

 

Venituri totale

92

45.347,35

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

93

43.105,15

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

94

210

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

95

210

5

 

Cheltuieli de natură salarială(a+b+c), din care:

96

20.482,20

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

97

19.835,14

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

98

4,87

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

99

642,19

6

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

7.871,09

7

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură

101

8.127,86

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

102

 

9

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

103

 

10

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

104

560,85

11

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 100 0)

105

950,56

12

 

Plăţi restante - total

106

 

 

a)

preţuri curente

107

 

 

b)

preţuri comparabile

108

 

13

 

Creanţe restante - total

109

430,00

 

a)

preţuri curente

110

430,00

 

b)

preţuri comparabile

111

430,00

 

Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate agenţilor economici

 

Guvernul României

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementare or măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Lege . 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroport Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.223.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţional㠄Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE

1

17.000,00

I.

1

 

Venituri din exploatare, clin care:

2

16.880,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

5.468,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8.313,00

 

 

 

 

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

8.313,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.099,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

120,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

25.00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

95,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

17.000,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care;

17

16.950,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.377,70

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

800,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care;

21

10.809,93

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.743,71

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.306,98

 

 

 

 

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.695,48

 

 

 

 

cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

43,00

 

 

 

 

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

429,00

 

 

 

 

chelt. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

139,50

 

 

 

63

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

759:24

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care;

29

129,24

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193 /2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

28,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

530.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) pensionări cf. L.95/2008

33a

100.00

 

 

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.575,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.387,37

 

 

 

11} contract de mandat

39

155.00

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

9,50

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

20.00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatarea resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea resurselor minerale

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

50,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

50,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

V.

a

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.382.00

 

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

1.382,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

178,l9

VII.

 

b)

cheltuieli salariale

67

85,40

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

348,46

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă si publicitate

69

57,69

 

 

e)

alte cheltuieli

70

712,26

 

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

71

4.007,00

 

1

 

Surse proprii

72

739,00

VIII.

2

 

Alocaţii de la buget

73

1 .886,00

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

1.382,00

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

4.007,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

4.007,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care;

84

 

 

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XI.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

17.000,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

17.000,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

290

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

277

 

5

 

Fond de salarii, din care:

93

7.743,71

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

7.731,71

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12.00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.326,03

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei si/sau natură

98

2.329,64

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

310,47

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

103

175.00

 

 

a)

preţuri curente

104

175,00

 

 

b)

preţuri  comparabile

105

175,00

 

12

 

Creanţe restante

106

1.000,00

 

 

a)

preţuri curente

107

1.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.000,00

 

Indicator fizic - număr pasageri

 

Guvernul României

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea nor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea r. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 22 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.224.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţional㠄Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 1087755

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

41.994,54

 

1

 

Venituri din exploatare, din care

2

38969,54

 

 

a)

din producţia vândută

3

37,869,54

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.100,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1,200.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

700,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

500,00

 

3

 

Alte venituri

15

1.825.00

 

4

 

Venituri extraordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

41.467,02

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

18

39.322,02

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

2.850,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

20

3,000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

14.253,62

 

 

 

d1

ch. cu salariile

23

10,093.63

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

24

3,079,63

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

25

2.258,70

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

26

53,56

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

639,27

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

128.10

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

29

1,080.36

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

30

201.88

 

 

 

 

- tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

32

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

878.48

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

34

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

36

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

6.900.00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

38

10848,89

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

1.469.51

 

 

 

i1) contract de mandat

40

148.46

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

41

6,96

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

42

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate: din care:

43

40.00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

45

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

46

6.00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

48

1,136,09

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

49

320.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

51

320,00

 

3

 

Alte cheltuieli

52

1.825.00

 

4

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

527.52

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

80.18

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

447.34

 

1

 

Rezerve legale

57

26.38

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

58

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

59

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

61

 

 

6

 

Profitul cantabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59,60 şi 61.

62

420,96

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

63

42,10

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

64

357,82

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

65

21,04

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

66

5.451,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

67

5,451,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

68

393,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

69

166,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

70

174,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

71

113,00

 

 

e)

alte cheltuieli

72

4.600,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

73

20.710,00

 

1

 

Surse proprii

74

3.480,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

75

4.101,00

 

3

 

Credite bancare

76

 

 

 

a)

- interne

77

 

 

 

b)

- externe

78

 

 

4

 

Fonduri europene

79

13.129,00

 

5

 

Alte surse

80

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

81

20.710,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

82

20.710,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

83

 

 

 

a)

interne

84

 

 

 

b)

externe

85

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

86

39,211,13

XI.

1

 

Rezerve legale

87

1.275,13

 

2

 

Rezerve statutare

88

 

 

3

 

Alte rezerve

89

37.936,00

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

90

 

 

1

 

Venituri totale

91

41.994,54

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

92

41.467,02

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

93

435

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

94

435

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

95

11.216,09

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

96

10.086,79

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

97

6,84

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

98

1.122,46

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

99

1.932,34

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

100

2.148,68

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

101

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

102

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

103

552,21

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

104

987,44

 

11

 

Plăţi restante

105

510,00

 

 

a)

preţuri curente

106

510,00

 

 

b)

preţuri comparabile

107

510,00

 

12

 

Creanţe restante

108

4.900,00

 

 

a)

preţuri curente

109

4.900,00

 

 

b)

preţuri comparabile

110

4.900,00

 

Indicator fizic = ore om manoperă - exploatare şi mentenanţă

 

Guvernul României

 

HOTARARE


pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.225.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012 Propunere

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

146.389

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

145.739

 

 

a)

din producţia vândută

3

10.950

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

134.789

 

 

 

e1

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

 

e2

Programul anual de conservare si închidere a minelor (inclusiv TVA)

9b

134 789

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

650

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

650

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

 

3

 

Venituri extraordinare