MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 814/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 814         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

784. – Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.118. - Hotărârea privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin“

 

1.119. – Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINSITRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.668. - Ordin privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor Art. 94 lit. a) şi ale Art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A şi B, ale art. 8 lit. A şi B, precum şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,

în semn de apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor de protecţie a demnitarilor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3* la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5* la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 6* la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7* la prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8* la prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9* la prezentul decret.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 10* la prezentul decret.

Art. 11. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 11* la prezentul decret.

Art. 12. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 12* la prezentul decret.

Art. 13. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 13* la prezentul decret.

Art. 14. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 14* la prezentul decret.

Art. 15. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15* la prezentul decret.

Art. 16. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 16* la prezentul decret.

Art. 17. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 17* la prezentul decret

Art. 18. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 18* la prezentul decret.

Art. 19. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 19* la prezentul decret.

Art. 20. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 20* la prezentul decret.

Art. 21. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 21* la prezentul decret.

Art. 22. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 22* la prezentul decret.

Art. 23. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 23* la prezentul decret.

Art. 24. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 24* la prezentul decret.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2012

Nr. 784.


* Anexele nr. 1-24 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie 2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin“, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 2, situate pe raza localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin, sunt în cuantum total de 22 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi“, Art. 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.28 „Cheltuieli neeligibile ISPA“.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2012

Nr. 1118.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj , între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caras Severin“, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea
administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului  terenului

Tarla/parcela

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte
funciară

Suprafaţa
totală

(m2)

Suprafaţa de expropriat

(m2)

Despăgubire, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Romanu Petru Ilie

4630

470

4883

5.227

268

106

2

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Gabriel P. Maria

4629

527

4747

3.100

309

122

3

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Mihailescu Martin

4771

230

1705

1.550

328

130

4

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Ionescu Atanasie

4775

-

4375

5.339

199

79

5

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Soimu Ilie

4776

502

843

724

10

4

6

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Soimu Ilie

4778

-

-

4.431

25

7

7

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Benghia Ilie

4779

496

-

2.467

14

4

8

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Guran Elena, Curescu Petria

4873

-

-

2.636

109

29

9

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Razvan Gheorghe

4874

-

-

4.175

156

103

10

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Munteanu Ion

4875/1

-

-

3.500

310

82

11

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4876

-

-

5.754

154

41

12

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4880

-

-

1.348

104

27

13

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Rites Ana

4911

-

-

21.558

94

25

14

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Rites Ana

4911

-

-

21.558

12

3

15

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Buru Ana, Mutascu Maria

4881

476

4784

2.530

56

15

16

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Buru Ana, Mutascu Maria

4881

476

4784

2.530

66

17

17

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4876

-

-

5.754

205

54

18

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Voin Ana

5053

-

-

6.632

63

33

19

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4876

-

-

5.754

305

201

20

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4882

-

-

1.690

640

422

21

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Buru Ana, Mutascu Maria

4883

544

1012

891

478

315

22

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Buru Ana, Mutascu Maria

4881

476

4784

2.530

331

218

23

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Soimu Ion

4885

-

-

3.567

57

38

24

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Soimu Ion

4886

-

4840

3.172

1.488

982

25

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Cristescu Nicolae

4910

-

-

7.801

969

640

26

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Rites Ana

4911

-

-

21.558

5.018

3.312

27

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Milos Constantin

4912

-

-

4.222

122

81

28

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Andrei Marioara

4880

-

-

1.348

307

203

29

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Munteanu Ion

4879

-

-

1.179

352

232

30

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Munteanu Ion

4875/2

-

-

1.010

547

361

31

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Razvan Gheorghe

4874

-

-

4.175

281

185

32

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Guran Elena, Curescu Petria

4873

-

-

2.636

321

212

33

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Milulescu Calina

5048

517

4746

3.080

8

3

 

34

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Guran Ion

5047

510

484

2.417

443

175

35

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Benghia Petru

5040/1

438

4845

2.549

595

236

36

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Parohia Ortodoxă Domaşnea

5040/2

170

2016

1.755

113

45

37

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Bogoevici Susana, Bogoevici Victoras, Bogoevici Petre

5039/1

466

2156

2.605

154

61

38

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Enea Maria

5036

488

2935

4.807

21

8

39

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

proprietar neidentificat*

4893

-

-

-

48

25

40

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Benghia Marina

4894

-

-

3.729

211

111

41

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Romanu Ştefan

5010

520

4744

3.756

160

84

42

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Guran Nicolae, Guran Mitra

5008

458

1683

486

113

60

43

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Benghia Petru

5015/1

-

4822

3.003

61

32

44

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Benghia Gheorghe

5015/2

378, top 1358/2/1

4818

2.042

70

37

45

CARAŞ-SEVERIN

Domaşnea

Guran Nicolae

5027

421

4845

2.629

21

11

46

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Malgea George

3910

316

3886

1.604

177

70

47

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Rumun Ştefan, Rumunu Petru, Rumunu Ştefan, Ştefan Romanu, Borca Galescu

3896

313

3485

6.474

376

199

48

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Codila Ion

3894

312

1834

3.237

293

116

49

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Craciun Floarea, Craciun Ion, Craciun Maria, Craciun Ioan

3824

312

30284

5.396

478

189

50

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Codila Ilie

3815

-

727

-

677

268

51

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Dragomir Traian, Dragomir Mioara

3820

42

7039

4.316

339

223

52

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Dragulescu Pavel, Dragulescu Ana

3821

44

5594

2.877

298

157

53

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Maria Roset, Gheorghe Roset, Stan Marta, Berzescu Ioan, Berzescu Iovan, Ianosiga Stana

3742

%

4229

2.158

21

8

54

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Maria Roset, Gheorghe Roset, Stan Marta, Berzescu Ioan, Berzescu Iovan, Ianosiga Stana

3742

%

6331

6.474

1450

955

55

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Stoichescu Iacob

3734

297/2

3916

7.223

273

144

56

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Paulescu Romolus, Paulescu Livia

3732

297/1

7234

2.489

464

245

57

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

3116

-

-

-

189

50

58

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

6284

-

-

-

168

89

59

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

6284

-

-

-

332

175

60

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Maritescu Gheorghe, Maritescu Maria

3567

274

5034

1.748

21

11

61

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Nicorescu Mihail

3209

372

6761

8.632

685

362

62

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Panacea Marta, Stoicanescu Maria

3218

72

5087

8.992

71

37

63

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Novac Gruia, Novac Stana

-

357

6048

2.201

979

388

64

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

-

521/1/

7/

18/3/

2/a

6870

18.452

118

2.466

65

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

-

521/1/

7/

18/3/

2/a

6870

18.452

125

2.613

 

66

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Maritescu Meila, Maritescu Maria

1100

251

5832

2.877

72

38

67

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Banda Maria

1099

252

4199

1.331

752

397

68

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Damian Romulus Marius

1098

 

4.000

 

692

365

69

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Bica Petru

1166

950/1/7

7341

4.070

375

198

70

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova Comisia locală de fond funciar**

1166

950/1/8

6820R

2.760

101

53

71

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Bica Petru

1166

950/1/9

7341

2.047

96

51

72

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Vlaicu Nicolae, Dragomir Cristian Vasile, Dragomir Laura Iliana

1170

127, top %/1

7221

11.366

63

33

73

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Comuna Teregova

6285

-

-

-

15

8

74

CARAŞ-SEVERIN

Teregova

Ghimboasa Solomia

1121

351

731/5201

6.474

35

18

75

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Miculescu Ioan Sorin

1501, 1502

393/1

4454

1.123,75

7

2

76

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

1509, 1510, 1516

%

4135/

4243

12.734.975

1.329

351

77

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

1415, 1416

%

4135/

4243

12.734.975

450

119

78

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Velescu Ilie

1379, 1382

%

3837

6.618

529

140

79

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

1385/1

%

4135/

4243

12.734.975

640

169

80

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

38

%

4135/

4243

12.734.975

211

56

81

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

38

%

4135/

4243

12.734.975

85

22

82

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Comuna Armeniş

38

%

4135/

4243

12.734.975

24

13

83

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Hurduzeu Gheorghe, Hurduzeu Calina n. Brumar

8

%

4233

618

19

10

84

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Dragomir Pavel, Dragomir Silvia, Dragomir Mihai, Sirbu Maria, Hurduzeu Gheorghe, Hurduzeu Calina n. Brumar

7,8

%

1596

924

32

17

85

CARAŞ-SEVERIN

Armeniş

Brumar Calina, Hurduzeu Gheorghe

7

%

2832

1.259

93

49

86

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş

2378

%

733/

3694/

3695/

3913A

1.051 ha,

5.288 mp

42

17

87

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Popa Ana, Mihai Roescu

2368

1240

2935

5.755

106

56

88

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Popa Ana, Mihai Roescu

2368

1240

2935

5.755

18

10

89

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Gherghere Petru, Gherghere Maria

2380

cad 49, top 356/1

750

4.431

15

8

90

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş

3864

%

733/3694/

3695/

3913A

1.051 ha,
5.288 mp

12

5

91

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş

3784

%

733/3694/

3695/

3913A

1.051 ha,
5.288 mp

62

25

92

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş

3790

%

733/3694/

3695/

3913A

1.051 ha,
5.288 mp

25

10

93

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Neamtu Valentin-Gheorghe,
Neamtu Elisabeta-Iosefin

3865

%

3744

9.400

51

13

94

CARAŞ-SEVERIN

Slatina-Timiş

Miculescu Ion, Miculescu Maria, Miculescu Ioan Danut

1069

%

127

1.439

29

8

95

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Bejerita Gheorghe, Bejerita Mihai, Bejerita Paraschiva

926

926

67

7.546

37

22

96

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

1115

-

-

-

180

79

97

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

931

-

-

-

689

303

98

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

933/2

933/2

117

1.714

272

120

99

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

897/4/1

22

320

296

31

14

100

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

897/5/1

15

320

940

5

2

101

CARAŞ-SEVERIN

Bucoşniţa

Comuna Bucoşniţa

897/5/1

15

320

940

159

70

102

CARAŞ-SEVERIN

Buchin

Trica Ana

-

374/b

519

2.300

24

449

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

30.627

21.256

 

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.


* Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

** Deţinător până la soluţionarea cererilor conform legislaţiei în vigoare.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2012

Nr. 1.119.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Administraţia Naţională „Apele Române“

Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2012

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.591.519

 

I VENITURI CURENTE

888.047

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

888.047

33 10

Venituri din prestări de servicii si alte activităţi

872.674

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

872.674

35 10

Amenzi, penalităţi si confiscări

8.197

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi si confiscări

8.197

36 10

Diverse venituri

7.176

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.176

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologic)

6.732

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

444

 

IV. SUBVENŢII

703.472

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

583.071

42.10.38

Subvenţii de la bugetul de stal pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

423.462

 

Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

756

 

Credite externe pentru investiţii (Bl)CK V)

285.000

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

136.986

 

Construcţii

136.786

 

Alte active fixe

200

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

720

42.10.39

Subvenţii de la bugetul de stal către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

159.609

43.10

Subvenţii de la alte administraţii

50.562

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu)

50.562

45.10

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

69.839

45.10.15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc, inclusiv „DKSWAT” si „Controlul integral al poluării cu nutrienţi*)

17.839

45.10.16

Alte facilitaţi si instrumente postaderare (FSUH)

52.000

 

TOTAL CHELTUIELI

1.591.519

01

CHELTUIELI CURENTE

1.333.568

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

379.157

20

BUNURI SI SERVICII

382.201

30

DOBÂNZI

2.200

55

ALTE TRANSFERURI

50.562

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

234.448

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

285.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

227.951

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

 

TOTAL CHELTUIELI (I+H+III)

1.591.519

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

905.886

70.10

Cap. Locuinţe, servicii si dezvoltare publica

905.886

01

CHELTUIELI CURENTE

784.921

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

379.157

10 01

Cheltuieli salariale în bani

297.085


10 01 01

Salarii de baza

270.230

10 0105

Sporuri pentru condiţii de munca

249

10 01 06

Alte sporuri

19.023

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara imitaţii

614

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

474

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

6.495

10 03

Contribuţii

82.072

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

61.782

10 03 02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.486

10 03 03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

15.449

10 03 04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

829

10 03 06

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

2.526

20

BUNURI SI SERVICII

380.725

20 01

Bunuri si servicii

136.099

20 0101

Furnituri de birou

2.237

20 0102

Materiale pentru curăţenie

591

20 01 03

Încălzit, iluminat si forţa motrica

15.572

20 01 04

Apa, canal si salubritate

1.219

20 01 05

Carburanţi si lubrifianţi

23.000

20 0106

Piese de schimb

4.836

20 01 07

Transport

1.275

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

4.993

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

45.092

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare

37.284

20 02

Reparaţii curente

10.166

20 03

Hrana

589

20 03 01

|Hrana pentru oameni

589

20 03 02

Hrana pentru animale

0

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.769

20 04 01

Medicamente

28

20 04 02

Materiale sanitare

20

20 04 03

Reactivi

1.711

20 04 04

Dezinfectanţi

10

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.060

20 05 01

Uniforme si echipament

3.000

20 05 03

Lenjerie si accesorii de pat

60

20 05 30

Alte obiecte de inventar

4.000

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

3.820

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

2.820

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.000

20 09

Materiale de laborator

2.500

20 10

Cercetare-dezvolta re

5

20 11

Cârti, publicaţii si materiale documentare

300

20 12

Consultanta si expertiza

1.912

20 13

Pregătire profesionala

800

2014

Protecţia muncii

2.377

20 16

Studii si cercetări

1.450

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

25.978

20 23

Prevenirea si combaterea inundaţiilor si îngheţurilor (Stoc de apărare)

18.517

20 24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

400

20 24 02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

400

20 25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.124

20 30

Alte cheltuieli

165.859

20 30 01

Reclama si publicitate

400

20 30 02

Protocol si reprezentare

1.000

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

3.500

20 30 04

Chirii

2.000


20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

100

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

158.859

30

DOBÂNZI

2.200

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

1.600

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

1.600

30 03

Alte dobânzi

600

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

600

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22.839

56.03

Programe din fondul de coeziune (FC)

22.839

56.03.01

Finanţare naţionala

2.892

56.03.02

Finanţarea externa nerambursabila

14.947

56.03.03

Cheltuieli neeligibile

5.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

90.965

71

Active nefinaciare

90.965

7101

Active fixe

90.965

71 0101

Construcţii

28.465

71 0102

Maşini, echipamente si mijloace de transport

48.129

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.371

71 01 30

Alte active fixe

13.000

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

81

RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.000

81.02

Rambursări de credite interne

30.000

81.02.01

Rambursări de credite interne garantate

30.000

 

II.CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT , total din care:

583.071

70.10

Cap. Locuinţe, servicii si dezvoltare publica

582.315

01

CHELTUIELI CURENTE

445.329

20

BUNURI SI SERVICII

720

20 30

Alte cheltuieli

720

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

720

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

159.609

56.03

Programe din fondul de coeziune (FC)

159.609

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

285.000

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (IÎDCK V)

285.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

136.986

71

Active nefinanciare

136.986

7101

Active fixe

136.986

710101

Construcţii

136.786

71 01 30

Alte active fixe

200

80.10

Cap. Acţiuni generale economice comerciale si de munca

756

01

CHELTUIELI CURENTE

756

20

BUNURI SI SERVICII

756

20 23

Prevenirea si combaterea inundaţiilor si îngheţurilor (Stoc de apărare)

756

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

102.562

70.10

Cap. Locuinţe, servicii si dezvoltare publica

102.562

01

CHELTUIELI CURENTE

102.562

55

ALTE TRANSFERURI

50.562

55.01

Transferuri interne

50.562

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu)

50.562

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

52.000

56 16

Alte facilitaţi si instrumente postaderare (FSUE)

52.000

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea

 

Având în vedere condiţiile hidrometeorologice specifice sezonului rece şi formarea sloiurilor şi podurilor de gheaţă, pentru menţinerea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea,

în temeiul prevederilor art. 4 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea unor acţiuni eficiente de intervenţie împotriva gheţii în sezonul rece, pe sectorul Dunării cuprins între Baziaş şi Sulina, se constituie şi va funcţiona Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu grupe operative de lucru, în porturile: Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina.

(2) Structura Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi a grupelor operative de lucru este prezentată în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi grupele operative de lucru vor acţiona în conformitate cu atribuţiile prevăzute în anexa nr. 3.

(4) În funcţie de condiţiile hidrometeorologice, Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va stabili data începerii şi încetării activităţii Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre prin dispoziţie scrisă.

Art. 2. - Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre este condusă de către directorul general al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, în calitate de şef de comandament.

Art. 3. - Grupele operative de lucru îşi vor desfăşura activitatea permanentă în conformitate cu dispoziţiile primite din partea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre pe toată perioada activităţii Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre.

Art. 4. - Pe sectorul Dunării cuprins între barajul Porţile de Fier II (km 863) şi km 1075, Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va colabora cu Organul comun de coordonare stabilit în baza Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998, ratificată prin Legea nr. 14/1999.

Art. 5. - (1) Punctele de observare, culegere şi informare a datelor hidrometeorologice şi a situaţiei gheţii se regăsesc în anexa nr. 4.

(2) Natura informaţiilor, frecvenţa efectuării şi modalitatea transmiterii acestora se stabilesc de către Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre în funcţie de necesităţi.

Art. 6. - Şeful Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va colabora permanent cu căpităniile de port din zonele afectate şi va informa Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii asupra tuturor acţiunilor întreprinse.

Art. 7. - (1) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va folosi în activitatea de intervenţie împotriva gheţii navele aparţinând Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, instituţiilor publice sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii.

(2) Nava care participă la activitatea de intervenţie împotriva gheţii trebuie să fie pregătite pentru acest tip de intervenţii, pregătire confirmată de proprietarii/operatorii parcurilor de nave.

(3) Pe timpul acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii, navele care participă la această acţiune vor fi scutite de plata tarifelor de cheiaj, acvatoriu şi a taxelor percepute de căpităniile de port.

Art. 8. - Pentru asigurarea transmiterii datelor necesare între grupele operative către Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi către Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi pentru transmiterea dispoziţiilor pentru intervenţii împotriva gheţii pe Dunăre se vor folosi radiotelefoane, telefoane fixe şi mobile, faxuri şi mijloacele de transmitere electronică ce aparţin Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu şi căpităniilor de port.

Art. 9. - Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi prin secţiile/agenţiile de căi navigabile, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu, precum şi operatorii economici care lucrează în porturi sau au atribuţii în legătură cu navigaţia au obligaţia de a pune la dispoziţia căpităniilor de port datele hidrometeorologice necesare şi să asigure tot sprijinul necesar la solicitarea căpităniilor de port, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Pentru asigurarea unor acţiuni eficiente de intervenţie împotriva gheţii pe sectorul Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, se constituie şi va funcţiona Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, cu grupe operative de lucru în porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminiţa şi la ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu, Năvodari.

(2) Structura Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi a grupelor operative de lucru este prezentată în anexele nr. 5 şi 6.

(3) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi grupele operative de lucru vor acţiona în conformitate cu atribuţiile prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 11. - Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari este condusă de către directorul general al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa, în calitate de şef de comandament.

Art. 12. - Grupele operative de lucru îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu dispoziţiile primite din partea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

Art. 13. - (1) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari va folosi în activitatea de intervenţii la gheaţă navele aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa, instituţiilor publice, regiilor autonome sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii.

(2) Navele care participă la activitatea de intervenţii la gheaţă trebuie să fie pregătite pentru acest tip de intervenţii, pregătire confirmată de proprietarii/operatorii parcurilor de nave.

(3) Pe timpul acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii, navele care participă la această acţiune vor fi scutite de plata tarifelor de tranzitare, de cheiaj, acvatoriu şi a taxelor percepute de căpităniile de port.

Art. 14. - Pe toată perioada acţiunilor de intervenţie împotriva efectelor negative ale gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea, operatorii economici proprietari/operatori de nave care pot acţiona la intervenţia împotriva gheţii vor pregăti navele pentru intervenţii operative, în condiţiile legii.

Art. 15. - În caz de necesitate, la cererea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, căpităniile de port vor solicita proprietarilor/operatorilor de nave să participe cu nave proprii la acţiunile de intervenţie împotriva gheţurilor.

Art. 16. - Activitatea de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea va fi urmărită şi coordonată de către Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii.

Art. 17. - Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii împreună cu Autoritatea Navală Română, Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi şi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18. - Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1/1997*) îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2012

Nr. 1.668.


*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1/1997 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

STRUCTURA

comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre

 

1. Directorul general al Regiei Autonome - „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - şef comandament

2. Directorul căi navigabile al Regiei Autonome - „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - şef comandament adjunct

3. Directorul Departamentului căpitănii Dunăre maritimă - Autoritatea Navală Română - şef comandament adjunct

4. Directorul Departamentului căpitănii Dunăre fluvială - Autoritatea Navală Română - membru

5. Şeful Serviciului hidrotehnic, căi navigabile - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - membru

6. Şeful Serviciului de pilotaj, siguranţa navigaţiei - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - membru

7. Şeful Serviciului întreţinere şi exploatare nave - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - membru

8. Şeful Biroului hidrologie - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi - membru

9. Şeful Biroului exploatare flotă - Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi – secretar

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

grupelor operative de lucru împotriva gheţii pe Dunăre Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi

 

1. Portul Sulina

- Şef secţie

- Şef birou flotă

- Secţia căi navigabile

- Căpitan şef port Sulina

2. Portul Tulcea

- Pilot coordonator

- Căpitan şef port Tulcea

3. Portul Galaţi

- Serviciul hidrotehnic, căi navigabile şi Dispecerat

- Căpitan şef port Galaţi

4. Portul Brăila

- Şef agenţie

- Căpitan şef port Brăila

5. Portul Călăraşi

- Şef agenţie

- Căpitan şef port Călăraşi

6. Portul Giurgiu

- Şef secţie

- Căpitan şef port Giurgiu

7. Portul Drobeta - Turnu Severin

- Şef agenţie

- Căpitan şef port Drobeta - Turnu Severin

 

ANEXA Nr. 3

 

ATRIBUŢIILE

Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi ale grupelor operative de lucru

 

A. Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu sediul în Galaţi, Str. Portului nr. 32, la Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, are următoarele atribuţii:

1. analizează rapoartele cu date hidrometeorologice şi situaţiile privind gheaţa pe Dunăre;

2. hotărăşte cu privire la organizarea acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre cu navele şi, în colaborare cu căpităniile de port, coordonează navigaţia;

3. dirijează activitatea de spargere a gheţii în sectoarele prioritare şi, în colaborare cu căpităniile de port, dirijează navigaţia pe Dunărea maritimă, plecările navelor maritime din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi, Brăila şi din punctele unde acestea s-au oprit din diferite motive;

4. asigură condiţiile optime de funcţionare a navelor Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi angrenate la spargerea gheţii şi la antrenarea în scurgere a sloiurilor prin: asigurarea unui personal navigant corespunzător, aprovizionarea cu combustibil şi lubrifianţi, asigurarea operativă a reparaţiilor necesare la aceste nave;

5. ţine legătura cu navele şi conlucrează cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu comandamentele operative constituite în porturile ucrainene, bulgăreşti şi sârbeşti;

6. coordonează şi avizează agenţii economici deţinători de nave pentru intervenţii la gheaţă;

7. informează Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii despre situaţiile deosebite şi se consultă cu aceasta pentru măsurile şi acţiunile ce urmează să le întreprindă în astfel de situaţii;

8. asigură legătura cu Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea transmiterii operative a tuturor datelor hidrometeorologice, a situaţiei gheţii, pentru ca toate aceste informaţii să fie comunicate Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi postului de radio „Antena Satelor“ pentru informarea navigatorilor şi a altor unităţi şi organisme interesate;

9. asigură legătura cu navele angrenate la intervenţii împotriva gheţii, urmăreşte în permanenţă activitatea Grupelor operative de lucru;

10. listă operatorilor economici proprietari/operatori de nave lista navelor care sunt pregătite şi pot participa la acţiunea de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre.

B. Grupele operative de lucru au următoarele atribuţii:

1. analizează informaţiile cu privire la gheaţă, precum şi datele hidrometeorologice de la punctele de observaţie din zonă şi le transmit sintetic Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;

2. fac propuneri la Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre pentru acţiunea de spargere a gheţii;

3. informează asupra evenimentelor deosebite pe care le comunică Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;

4. dirijează activitatea de spargere a gheţii în zona de activitate, conform dispoziţiilor Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;

5. conlucrează cu grupele operative de lucru învecinate;

6. colaborează cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

7. desemnează un reprezentant care va participa la şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

 

ANEXA Nr. 4

 

PUNCTELE

de observare, culegere şi informare a datelor hidrometeorologice şi a situaţiei gheţii

 

A. DUNĂREA MARITIMĂ

 

1. Sulina

DM - Canalul Sulina Mm 0

2. Crişan

DM - Canalul Sulina Mm 12

3. Gorgova

DM - Canalul Sulina Mm 21

4. Ceatal Sfântu Gheorghe

DM - Canalul Sulina Mm 34 şi Braţul Sfântu Gheorghe Km 109

5. Portul Mahmudia

Braţul Sfântul Gheorghe Km 88

6. Portul Sfântu Gheorghe

Braţul Sfântu Gheorghe Km 4

7. Tulcea

DM - Braţul Tulcea Mm 38,5

8. Ceatal Ismail

DM - Braţul Tulcea Mm 43,3 şi Braţul Chilia Km 116

9. Portul Chilia

Braţul Chilia Km 45

10. Isaccea

DM - Mm 56

11. Galaţi

DM - Mm 81

12. Brăila

DM - Km 170

B. DUNĂREA FLUVIALĂ

 

13. Vadu Oii

DF - Km 237,8

14. Hârşova

DF - Km 253

15. Cernavodă

DF - Km 299

16. Izvoarele

DF - Km 348 şi Braţul Bala Km 10

17. Feteşti

Braţul Borcea Km 37

18. Unirea

Braţul Borcea Km 68 şi Braţul Bala Km 0

19. Călăraşi

DF - Km 370,5

20. Olteniţa

DF - Km 430

21. Giurgiu

DF - Km 493

22. Zimnicea

DF - Km 554

23. Turnu Măgurele

DF - Km 593

24. Corabia

DF - Km 630

25. Bech

DF - Km 679

26. Rast

DF - Km 738

27. Calafat

DF - Km 795

28. Cetate

DF - Km 811

29. Gruia

DF - Km 831

30. Porţile de Fier II

DF - Km 863

31. Drobeta Turnu Severin

DF - Km 931

32. Porţile de Fier I

DF - Km 943

33. Orşova

DF - Km 954

34. Drencova

DF - Km 1.016

35. Moldova Veche

DF - Km 1.048

36. Baziaş

DF - Km 1.072,5

C. CANALELE NAVIGABILE

 

Canalul Dunăre - Marea Neagră

 

37. Ecluzele Cernavodă şi Agigea

 

38. Portul Medgidia

 

39. Portul Murfatlar

 

Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari

40. Ecluzele Ovidiu şi Năvodari

 

 

NOTĂ:

Culegerea datelor hidrometeorologice şi observarea situaţiei gheţurilor se fac de 3 ori pe zi. Din dispoziţia Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, numărul observaţiilor se poate mări sau reduce.

 

ANEXA Nr. 5

 

STRUCTURA

Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari

 

1. Directorul general al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- şef comandament

2. Directorul exploatare al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- şef comandament adjunct

3. Directorul Departamentului căpitănii maritime

- şef comandament adjunct

4. Directorul tehnic al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- membru

5. Şeful Secţiei flotă - Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- membru

6. Şeful Serviciului exploatare porturi - Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- membru

7. Şeful Serviciului gospodărire ape şi protecţia mediului - Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- membru

8. Directorul exploatare al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa

- membru

9. Şeful Serviciului informaţional de trafic - Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- secretar

 

ANEXA Nr. 6

 

STRUCTURA

grupelor operative de lucru împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari

 

1. Nodul hidrotehnic Cernavodă

- Şef nod hidrotehnic Cernavodă

- Căpitan şef port Cernavodă

2. Portul Medgidia - Administrator port Medgidia

- Căpitan şef port Medgidia

3. Portul Murfatlar - Administrator port Murfatlar

- Şef oficiu de căpitănie Murfatlar

4. Nodul hidrotehnic Agigea şi sediul Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa

- Şef nod hidrotehnic Agigea

- Şef serviciu administrativ arhivă

- Şef depozit central Agigea

- Şef serviciu exploatare Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa

5. Nodul hidrotehnic Poarta Albă - Midia Năvodari

- Şef nod hidrotehnic Poarta Albă - Midia Năvodari

- Şef ecluză Năvodari

- Căpitan şef port Midia

- Şef serviciu siguranţă porturi Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa

6. Porturile Ovidiu şi Luminiţa

- Şef compartiment porturi Poarta Albă - Midia Năvodari

- Şef oficiu de căpitănie Ovidiu

 

ANEXA Nr. 7

 

ATRIBUŢIILE

Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi ale grupelor operative de lucru

 

A. Comandamentul de acţiune împotriva gheţurilor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, cu sediul în Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, judeţul Constanţa, la Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., are următoarele atribuţii:

1. analizează rapoartele cu date hidrometeorologice şi situaţiile privind gheţurile pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;

2. hotărăşte cu privire la organizarea acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari cu navele şi, în colaborare cu căpităniile de port, coordonează navigaţia;

3. dirijează activitatea de spargere a gheţii în sectoarele prioritare şi, în colaborare cu căpităniile de port, dirijează navigaţia pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, plecările navelor maritime din porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminiţa, intrările navelor pe canalele navigabile din rada Cernavodă, Constanţa, Midia şi din punctele unde acestea s-au oprit din diferite motive;

4. angajează, în funcţie de resursele financiare disponibile, nave pentru spargerea gheţii şi antrenarea în scurgere a sloiurilor, urmărind ca acestea să fie asigurate cu personal navigant corespunzător şi aprovizionate cu combustibil şi lubrifianţi;

5. ţine legătura şi conlucrează cu Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Autoritatea Navală Română, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi cu grupele

operative din primăriile ce răspund de teritoriul administrativ corespunzător porturilor de pe canalele navigabile;

6. coordonează şi avizează operatorii economici deţinători de nave pentru intervenţii pe gheaţă;

7. informează Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii despre situaţiile deosebite şi se consultă cu aceasta pentru măsurile şi acţiunile pe care urmează să le întreprindă în astfel de situaţii;

8. asigură legătura cu Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea transmiterii operative a tuturor datelor hidrometeorologice, a situaţiei gheţurilor, spre a putea fi comunicate Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi postului de radio „Antena Satelor“ pentru informarea navigatorilor şi a altor unităţi şi organisme interesate;

9. asigură legătura cu navele angrenate la intervenţii împotriva gheţurilor, urmăreşte în permanenţă activitatea grupelor operative de lucru;

10. Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari solicită operatorilor economici proprietari/operatori de nave, lista navelor care sunt pregătite şi pot participa la acţiunea de intervenţie împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;

11. desemnează un reprezentant care va participa la şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

B. Grupele operative de lucru au următoarele atribuţii:

1. analizează informaţiile despre gheaţă şi datele hidrometeorologice de la punctele de observaţie din zonă şi le transmit sintetic Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari;

2. fac propuneri la Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari pentru acţiunea de spargere a gheţii;

3. informează Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari asupra evenimentelor deosebite;

4. dirijează activitatea de spargere a gheţii în zona de activitate, conform dispoziţiilor Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari;

5. conlucrează cu grupele operative de lucru învecinate;

6. colaborează cu grupele operative din cadrul primăriilor ce răspund de teritoriul administrativ corespunzător porturilor respective.