MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 612/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 august 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

569. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

570. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

571. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

572. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

573. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

574. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

454. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Enache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

455. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mihaela Enache în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

456. - Decizie privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

457. - Decizie privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

814. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică

 

1.305. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Victor Voicu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 569.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Barbu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 570.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria-Cristina Manda se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 571.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Enache se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 572.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Rotaru se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 573.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Zlati se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2012.

Nr. 574.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Enache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 3.927 din 21 august 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 august 2012, doamnei Mihaela Enache i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 454.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mihaela Enache în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 3.927 din 21 august 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 august 2012, doamna Mihaela Enache, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti - Ilfov. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului  guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunarele urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 455.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Autorităţii Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intram în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:

1. doamna Cristina Elena Smărăndoiu - consilier în cadrul Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din structura aparatului de lucru al Guvernului;

2. domnul Georgian-Ion Ghervasie - consilier în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

3. domnul Andrei Rusu - consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 456.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătăţii formulată prin Adresa nr. C.V./2.992 din 3 august 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu

modificările şi completările ulterioare, şi al art. 276 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu

modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Stan se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), doamna Olănescu Rozemarie-Gudrun-Isis se numeşte în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 417/2012 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 18 iulie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 august 2012.

Nr. 457.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. CV. 3.257/2012,

având în vedere prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale lit. c) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Se aprobă Condiţiile de depozitare, transport şi distribuţie pentru sânge uman şi componente sanguine umane, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

4. Titlul anexei, care devine anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOMENCLATORUL NAŢIONAL

al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică”

5. În anexa nr. 1, la articolul 1, literele b), f), k), t), ţ) şi z) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) donare alogenă înseamnă colectarea de sânge şi componente sanguine de la un individ, cu intenţia/scopul de a le transfuza unui alt individ, pentru utilizarea în dispozitive medicale sau ca sursă de materie primă pentru fabricarea de medicamente;

f) plasma este fracţiunea lichidă a sângelui în care celulele sunt suspendate. Plasma poate fi separată de fracţiunea celulară a sângelui total colectat pentru uz terapeutic, ca plasmă proaspătă congelată (PPC), sau poate fi prelucrată în continuare până la crioprecipitat şi plasmă decrioprecipitată, pentru utilizarea în terapia transfuzională. Poate fi utilizată atât pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge şi plasma de origine umană sau la prepararea unor amestecuri (pool) de concentrate trombocitare standard sau amestecuri de concentrate trombocitare standard deleucocitate, cât şi pentru resuspendarea concentratelor eritrocitare cu destinaţia de exsanguino-transfuzie sau transfuzie perinatală;

k) concentrat eritrocitar deleucocitat înseamnă eritrocitele obţinute de la o singură donare de sânge total, din care sunt îndepărtate leucocitele şi o mare parte din plasmă;

t) amestec (pool) de concentrate trombocitare standard înseamnă o suspensie de concentrate de plachete sanguine obţinută prin procesarea unităţilor de sânge total şi amestecarea plachetelor din aceste unităţi, în cursul sau după procesul de separare;

ţ) amestec (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat înseamnă o suspensie concentrată de plachete sanguine obţinută prin procesarea unităţilor de sânge total şi amestecarea plachetelor din aceste unităţi, în cursul sau după separare, şi din care au fost îndepărtate leucocitele;

z) controlul statistic al procesului înseamnă o metodă de control al calităţii unui produs sau a unui proces care se bazează pe un sistem de analiză a unui eşantion de dimensiuni adecvate fără a fi necesară măsurarea fiecărui produs sau proces.”

6. La anexa 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică cuprinde toate tipurile de produse care pot fi preparate conform normelor tehnice în vigoare, în condiţiile actuale de dotare tehnică, în sistemul naţional de transfuzie sanguină, numai în centrele de transfuzie.

(2) Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică se actualizează la propunerea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, pe măsura ce evoluţia datelor ştiinţifice, a tehnologiei şi a dotării cu echipamente adecvate a centrelor de transfuzie din România va permite producerea şi a altor

componente sanguine umane, prevăzute în legislaţia europeană.

(3) Cerinţele de calitate şi siguranţă pentru noi componente sanguine umane trebuie reglementate de către Ministerul Sănătăţii. Astfel de noi componente sanguine trebuie notificate Comisiei Europene, în vederea adoptării unor acţiuni comunitare.”

7. În anexa nr. 1, articolul 4 se abrogă.

8. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Produsele sanguine umane homologe pentru utilizare terapeutică ce pot fi preparate în centrele de transfuzie sunt:

a) preparate de eritrocite:

1. sânge total - unitate adult;

2. sânge total deleucocitat - unitate adult;

3. concentrat eritrocitar - unitate adult;

4. concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult;

5. concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate adult;

6. concentrat eritrocitar resuspendat - unitate adult;

7. concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult;

8. concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult;

9. concentrat eritrocitar de afereză;

10. concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat;

b) preparate trombocitare:

1. concentrat trombocitar standard:

2. concentrat trombocitar standard deleucocitat:

3. amestec (pool) de concentrate trombocitare standard:

4. amestec (pool) de concentrate trombocitare standard, deleucocitat;

5. concentrat trombocitar de afereză;

6. concentrat trombocitar de afereză deleucocitat;

c) preparate din plasmă:

1. plasmă proaspătă congelată:

2. plasmă proaspătă congelată, de afereză;

3. crioprecipitat:

4. plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată;

d) preparate de granulocite:

1. concentrat granulocitar de afereză”.

9. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (2) litera a), după punctul a.4 se introduc patru noi puncte, punctele a.5, a.6, a.7 şi a.8, cu următorul cuprins:

„a.5 concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică;

a.6 concentrat eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică;

a.7 concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică;

a.8 concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică.”

10. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (3), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) fenotipat - pentru componentele sanguine celulare;

d) «negativ» pentru diverşi agenţi infecţioşi transmisibili prin sânge, a căror testare suplimentară a fost impusă de contextul epidemiologie sau/şi particularităţi ale pacientului”.

11. În anexa nr. 1, la articolul 6, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:

,,f) sânge total deleucocitat;

g) concentrat eritrocitar resuspendat deleucocitat;

h) concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat.”

12. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), literele a), h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) numele/codul centrului de transfuzie sanguină producător;

h) data expirării valabilităţii componentului sanguin (ziua/luna/anul şi, după caz, ora);

j) concentraţia trombocitară medie pentru concentratele trombocitare de afereză şi amestecurile (pool) de concentrate trombocitare standard, exprimată în 1011”.

13. În anexa nr. 1, articolul 10 se abrogă.

14. În anexa nr. 1, la articolul 11 punctul 1 „Sânge total - unitate adult”, la „Descriere”, paragraful al 9-lea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Volumul unei unităţi de sânge total - unitate adult este de 450 ml +/- 50 ml sânge venos, la care se adaugă volumul de soluţie anticoagulantă/de conservare. La stabilirea volumului de sânge recoltat se va ţine seama de indicaţia producătorului şi respectarea raportului sânge/anticoagulant.”

15. În anexa nr. 1 la articolul 11, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Sânge total deleucocitat

Descriere

Sânge total - unitate adult din care s-a eliminat cea mai mare parte a leucocitelor prin folosirea unui sistem de filtrare

Sângele este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem de pungi de recoltare şi conservare prevăzute cu filtru de deleucocitare integrat sau ataşat ulterior printr-o metodă validată ce asigură sterilitatea produsului şi transformarea în sistem închis), care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare în proporţie optimă de 1 volum soluţie la 7 volume sânge venos.

Filtrarea unităţii de sânge total trebuie să fie efectuată în primele 48 de ore de la recoltare.

Sângele total deleucocitat - unitate adult se prezintă macroscopic ca un lichid de culoare roşu- Închis care, după o perioadă de repaus sau după centrifugare, se separă într-un sediment de eritrocite şi un supernatant de plasmă.

După 24 de ore de ia recoltare sângele total deleucocitat - unitate adult nu mai conţine trombocite şi factorii plasmatici labili ai coagulării în concentraţii terapeutice eficiente.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Valoarea numerică reziduală a leucocitelor din component este mai mică de 1,0 x 106.

Conţinutul minim de hemoglobina este de 43 g/unitate adult de sânge total.

La sfârşitul perioadei maxime de depozitare hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.”

16. În anexa 1, la articolul 11 punctul 7 „Concentrat trombocitar de afereză deleucocitat”, la „Descriere”, paragraful al 8-lea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul de trombocite/unitate de concentrat trombocitar de afereză deleucocitat trebuie să fie mai mare de 200 x 109”.

17. În anexa nr. 1, la articolul 11 punctul 7, la „Descriere”, după paragraful al 9-lea se introduce un nou paragraf, paragraful al 10-lea, cu următorul cuprins:

„Pentru utilizare la nou-născuţi şi sugari, concentratul trombocitar de afereză poate fi divizat în condiţii sterile, în sistem închis. Conţinutul minim de trombocite în acest caz trebuie să fie de 0,5 x 1011, în produsul final obţinut după divizare. Acesta va fi etichetat corespunzător, cu menţiunea «unitate nou-născut/sugar».”

18. În anexa nr. 1, la articolul 11, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. Concentrat trombocitar de afereză

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereză trombocitară, cu un separator automat de celule, din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical. Conţine trombocite într-o doză terapeutică eficace, resuspendate în plasmă.

Recoltarea se face cu un separator automat de celule, în sistem închis funcţional, utilizându-se un dispozitiv steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule).

Concentratul trombocitar de afereză prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără semne de hemoliză.

În funcţie de separatorul automat de celule şi de protocolul utilizat, numărul de trombocite poate varia între 200 şi 800 x 109.

Prin afereză se poate recolta, o singură dată, de la un singur donator, un număr de trombocite care reprezintă echivalentul celor obţinute din 3 până la 13 unităţi de sânge total recoltate. Astfel, este redus riscul aloimunizării HLA, riscul contaminării virale şi pot fi trataţi, în mod eficient, pacienţii deja aloimunizaţi.

Trombocitele obţinute prin afereză sunt recoltate şi conservate într-un volum plasmatic programabil, conform cu criteriile de conservare care garantează respectarea specificaţiilor referitoare la pH. Astfel, este recomandat să se respecte o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 109 trombocite.

Numărul de trombocite/unitate de concentrat trombocitar de afereză trebuie să fie mai mare de 200 x 109.

Conţinutul de leucocite reziduale nu trebuie să depăşească 0.3x109/unitate.

Valoarea pH corectată la +22°C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, este de minimum 6,4.

Pentru utilizare la nou-născuţi şi sugari, concentratul trombocitar de afereză poate fi divizat în condiţii sterile, în sistem închis. Conţinutul minim de trombocite în acest caz trebuie să fie de 0,5 x 1011, în produsul final obţinut după divizare. Acesta va fi etichetat corespunzător, cu menţiunea „unitate nou-născut/sugar.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Concentratul trombocitar de afereză trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 109/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20°C - +24°C, în condiţii de agitaţie lentă şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Concentratele trombocitare de afereză trebuie transportate la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După

recepţionare, ele trebuie conservate în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea înaintea utilizării lor.”

19. În anexa nr. 1, la articolul 11 punctul 8 „Concentrat granulocitar de afereză”, la „Descriere”, paragraful al 3-lea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Concentratul granulocitar de afereză este o suspensie de granulocite într-un volum de plasmă mai mic de 500 ml.”

20. În anexa nr. 1, la articolul 11, după punctul 12 „Plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată” se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins:

„13. Concentrat eritrocitar - unitate adult

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate de sânge total - unitate adult care este centrifugată şi din care este îndepărtată plasma, fără a se elimina stratul leucotrombocitar.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă şi cel puţin o altă pungă de transfer.

Volumul este de 280+/-50ml şi se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Concentratul eritrocitar conţine un număr de leucocite de aproximativ 2,5-3,0 x 109. Numărul de trombocite din produs variază în funcţie de metoda de centrifugare.

Conţinutul minim de hemoglobina al concentratului eritrocitar - unitate adult este de 45 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 65% şi 75%.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliză trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

14. Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate de sânge total - unitate adult care este centrifugată şi din care sunt îndepărtate plasma şi stratul leucotrombocitar.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă şi cel puţin o altă pungă satelit, de transfer.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Unitatea conţine totalitatea eritrocitelor din unitatea de sânge total de origine, cu excepţia a 10-30 ml de sediment eritrocitar, care este îndepărtat împreună cu stratul leucotrombocitar.

Conţinutul minim de hemoglobina al concentratului eritrocitar - unitate adult este de 43 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 65% şi 75%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1,2 x 109, iar numărul de trombocite variază în funcţie de metoda de centrifugare.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliză trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

15. Concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate adult Descriere

Concentrat eritrocitar din care s-a eliminat cea mai mare parte a leucocitelor prin filtrare în sistem închis

Poate fi obţinut fie dintr-o unitate de sânge total - unitate adult deleucocitat, prin centrifugarea acesteia şi îndepărtarea ulterioară a plasmei, sau dintr-o unitate de concentrat eritrocitar prin aplicarea unei proceduri de filtrare în sistem închis, care să asigure sterilitatea produsului.

În ambele situaţii filtrarea trebuie să fie efectuată în primele 48 de ore de la recoltare.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Conţinutul minim de hemoglobina al concentratului eritrocitar deleucocitat - unitate adult este de 40 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1 x 106.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

16. Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard Descriere

Component sanguin derivat din 4-6 unităţi de sânge total - unitate adult, proaspăt, care conţine majoritatea trombocitelor din unităţile de origine, în doza terapeutic eficace, resuspendate în plasmă

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard poate fi produs prin două metode:

- pornind de la stratul leucotrombocitar (buffy-coat) derivat din 4-6 unităţi de sânge total - unitate adult;

- pornind de la concentratele trombocitare standard, preparate din plasma bogată în trombocite, şi amestecarea lor ulterioară, în cursul unei procesări secundare.

În ambele cazuri, amestecarea unităţilor se face printr-o tehnică ce asigură sterilitatea produselor, în sistem închis, utilizând dispozitive şi metode validate.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără eritrocite.

Numărul de trombocite din produsul final trebuie să fie de minimum 200 x 109.

Numărul de leucocite reziduale din produsul final trebuie să fie de maximum 1 x 109.

Volumul produsului final trebuie stabilit astfel încât să asigure o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 109 trombocite.

Valoarea pH corectată la +22°C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 109/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20°C- +24°C, în condiţii de agitaţie lentă în plan orizontal şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard trebuie transportat la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, el trebuie conservat în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea produsului înaintea utilizării.

17. Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard, deleucocitat

Descriere

Component sanguin deleucocitat, derivat din 4-6 unităţi de sânge total - unitate adult, proaspăt, care conţine majoritatea trombocitelor din unităţile de origine, în doza terapeutic eficace, resuspendate în plasmă

Deleucocitarea amestecului (pool) de concentrate trombocitare standard se face prin filtrare. Filtrarea înaintea conservării, imediat după prepararea amestecului, este opţiunea recomandată, comparativ cu filtrarea în timpul sau imediat înaintea transfuzării produsului.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat poate fi produs prin două metode:

- pornind de la stratul leucotrombocitar (buffy-coat) derivat din 4-6 unităţi de sânge total - unitate adult;

- pornind de la concentratele trombocitare standard, preparate din plasma bogată în trombocite, şi amestecarea lor ulterioară, în cursul unei procesări secundare.

În ambele cazuri, amestecarea unităţilor şi filtrarea se face printr-o tehnică ce asigură sterilitatea produselor, în sistem închis, utilizând dispozitive şi metode validate.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără eritrocite.

Numărul de trombocite din produsul final trebuie să fie de minimum 200 x 109.

Numărul de leucocite reziduale din produsul final trebuie să fie de maximum 1 x 106.

Volumul produsului final trebuie stabilit astfel încât să asigure o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 109 trombocite.

Valoarea pH corectată la + 22°C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 109/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20°C - +24°C, în condiţii de agitaţie lentă în plan orizontal şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat trebuie transportat la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, el trebuie conservat în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea produsului înaintea utilizării.”

21. În anexa nr. 1, la articolul 12 punctul 1 „Prepararea componentelor sanguine pediatrice”, la literele a)-d), la „Condiţiile şi durata maximă de conservare” ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.”

22. În anexa nr. 1, la articolul 12 punctul 1, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:

,,e) Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobina al unităţii de concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de 43 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

f) Concentrat eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar resuspendat - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este de 50%-70%.

Conţinutul minim de hemoglobina a concentratului eritrocitar resuspendat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 45 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

g) Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin provenit din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematrocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobina al concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 43 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

h) Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin provenit din divizarea în sistem închis a unei unităţi de concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult.

Volumul unei unităţi de concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobina al concentratului eritrocitar deleucocitat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 40 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.”

23. În anexa nr. 1, la articolul 13, punctul 1 „Fenotipat”, la „Definiţie”, după paragraful al 3-lea se introduce un nou paragraf, paragraful al 4-lea, cu următorul cuprins:

„Calificativul «fenotipat» se poate aplica şi celorlalte componente celulare, dacă se determină antigene HLA sau/şi specifice seriei celulare, în situaţii patologice speciale.”

24. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alexandru Rafila,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2012.

Nr. 814.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.237/2007)

 

Condiţii de depozitare, transport şi distribuţie pentru sânge uman şi componente sanguine umane

1. Depozitare

1.1. Depozitare sub formă lichidă

 

Produs sanguin

Temperatura de depozitare

Perioada maximă de valabilitate

Concentrate eritrocitare şi sânge total (dacă este folosit pentru transfuzie ca sânge total)

între +2°C şi +6°C

între 28 şi 49 zile, în funcţie de procesele utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare

Concentrate trombocitare

între +20°C şi +24°C

5 zile; Pot fi depozitate 7 zile, cu condiţia detectării sau reducerii contaminării bacteriene.

Concentrat granulocitar

între +20°C şi +24°C

24 ore

 

1.2. Crioconservare

 

Component sanguin

Condiţii şi perioada de depozitare

Concentrat eritrocitar

Până la 30 ani, în funcţie de procesele utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare

Concentrat trombocitar

Până la 24 de luni, în funcţie de procesele utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare

Plasmă şi crioprecipitat

Până la 36 de luni, în funcţie de procesele utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare

Eritrocitele şi trombocitele crioconservate trebuie preparate într-un mediu adecvat după decongelare. Perioada admisă de depozitare după decongelare depinde de metoda utilizată.

 

2. Transport şi distribuţie

Transportul şi distribuţia de sânge şi componente sanguine în toate etapele lanţului transfuzional se fac în condiţii care asigură menţinerea integrităţii produsului.

3. Cerinţe privind controlul calităţii pentru sânge şi componente sanguine

3.1. Sângele şi componentele sanguine trebuie să respecte încercările tehnice de calitate prezentate în continuare şi trebuie să fie conforme cu rezultatele acceptabile.

3.2. Trebuie să se asigure controlul bacteriologic adecvat la recoltare şi în timpul procesării.

3.3. Ministerul Sănătăţii trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că importurile de sânge şi de componente sanguine din ţări terţe, inclusiv cele utilizate ca materie primă pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge sau plasmă de origine umană, îndeplinesc standarde de calitate şi siguranţă echivalente cu cele prevăzute de ordin.

3.4. Pentru donările autologe, încercările marcate cu un asterisc (*) reprezintă doar recomandări.

3.5. Cerinţe privind controlul de calitate:

 

Componente

Încercări de calitate necesare

Frecvenţa necesară a prelevării de probe pentru toate încercările se determină utilizând controlul statistic al procesului.

Rezultate acceptabile pentru încercările de calitate

1

2

3

Concentrat eritrocitar

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 45 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite

Volum

în funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 43 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar deleucocitat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 40 g pe unitate

 

Conţinut de leucocite

Sub 1 x 106 pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar resuspendat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 45 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 43 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 40 g pe unitate

 

Conţinut de leucocite

Sub 1 x 106 pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat eritrocitar de afereză

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina şi hemoliză

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 40 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Sânge total

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru hemoglobina si hemoliză; 450 ml ± 50 ml

Pentru donări pediatrice autologe de sânge total - cel mult 10,5 ml/kg greutate corporală

 

Hemoglobina (*)

Cel puţin 45 g pe unitate

 

Hemoliză

Sub 0,8% din masa eritrocitelor la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat trombocitar de afereză

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite pentru o singură donare în limitele conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat trombocitar de afereză

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite pentru o singură donare în limitele conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

Conţinut de leucocite

Sub 1 x 106 pe unitate

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite per amestec în limite conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

Conţinut de leucocite

Sub 0,2 x 109 pe unitate (metoda plasmei îmbogăţite în trombocite) Sub 0,05 x 109 pe unitate (metoda „buffy-coat*)

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite per amestec în limite conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

Conţinut de leucocite

Sub 1 x 106 pe amestec

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat trombocitar standard

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite pentru o singură unitate în limitele conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

Conţinut de leucocite

Sub 0,2 x 109 pe unitate (metoda plasmei îmbogăţite cu trombocite) Sub 0,05 x 109 pe unitate (metoda „buffy coat*)

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Concentrat trombocitar standard deleucocitat

Volum

În funcţie de caracteristicile de depozitare, astfel încât să se menţină produsul în limitele specificaţiilor pentru pH

 

Conţinut de trombocite

Sunt permise variaţii ale conţinutului de trombocite pentru o singură unitate în limitele conforme cu condiţiile validate de preparare şi conservare.

 

Conţinut de leucocite

Sub 1 x 106 pe unitate

 

pH

Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la sfârşitul perioadei de valabilitate

Plasmă proaspătă - congelată

Volum

Volumul declarat ± 10%

 

Factor VII Ic (*)

Media (după congelare şi decongelare): cel puţin 70% din valoarea unităţii de plasmă proaspăt recoltată

 

Proteine totale (*)

Cel puţin 50 g/l

 

Conţinut celular rezidual (*)

Eritrocite: sub 6,0 * 109/1 Leucocite: sub 0,1 * 109/l Trombocite: sub 50 * 109/l

Plasmă proaspătă – congelată decrioprecipitată

Volum

Volumul declarat ± 10%

 

Conţinut celular rezidual (*)

Eritrocite: sub 6,0 * 109/1 Leucocite: sub 0,1 * 109/l Trombocite: sub 50 * 109/l

Crioprecipitat

Conţinut de fibrinogen (*)

Mai mare sau egal cu 140 mg pe unitate

 

Conţinut de factor Vlllc (*)

Mai mare sau egal cu 70 de unităţi internaţionale pe unitate

Concentrat granulocitar de afereză

Volum

Sub 500 ml

 

Conţinut de granulocite

Mai mare decât 1 x 1010 granulocite/unitate

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin Răducu Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 august 2012.

Nr. 1.305.

 

ANEXA

 

TARIFE

percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

CAPITOLUL 1

Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

1.1

Certificarea operatorilor de transport aerian public (AOC)

 

 

 

1.1.1

Certificarea iniţială

 

 

 

1.1.1.1

Tarif fix (stabilit în funcţie de tipul de aeronavă cu cea mai mare masă maximă la decolare):

€/certificat

 

la depunerea cererii

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

2.000

 

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

3.000

 

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

5.000

 

d)

Avioane peste 40 tone

 

6.000

 

e)

Elicoptere monomotor

 

1.200

 

f)

Elicoptere multimotor

 

1.800

 

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

2.000

 

1.1.1.2

Tarife adiţionale

 

 

 

1.1.1.2.1

Tarif adiţional în funcţie de structura flotei de aeronave:

€/tip aeronavă

 

la emiterea AOC

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

800

 

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

1.600

 

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

2.400

 

d)

Avioane peste 40 tone

 

4.000

 

e)

Elicoptere monomotor

 

960

 

f)

Elicoptere multimotor

 

1.440

 

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

1.600

 

1.1.1.2.2

Tarif adiţional în funcţie de specificaţiile de operare

 

 

la emiterea AOC

1.1.1.2.2.1

Tipuri de operaţiuni

€/tip de operaţiune şi tip aeronavă

 

 

 

A1 -Transport pasageri

 

 

 

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

50

 

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

100

 

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

200

 

d)

Avioane peste 40 tone

 

300

 

e)

Elicoptere monomotor

 

50

 

f)

Elicoptere multimotor

 

50

 

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

75

 

 

A2 - Cargo

 

 

 

h)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

50

 

i)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

100

 

j)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

200

 

k)

Avioane peste 40 tone

 

300

 

I)

Elicoptere monomotor

 

50

 

m)

Elicoptere multimotor

 

50

 

n)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

75

 

o)

A3 - Servicii medicale de urgenţă

 

300

 

1.1.1.2.2.2

Zone de operare

€/zonă de operare

100

 

1.1.1.2.2.3

Autorizări speciale:

€/tip de aeronavă

 

 

a)

Operaţiuni cu vizibilitate redusă (LVO)

 

500

 

b)

Operaţiuni în condiţii cu specificaţii minime de performanţe de navigaţie (MNPS)

 

350

 

c)

Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)

 

750

 

d)

Operaţiuni de navigaţie aeriană Basic/Precision (BRNÂV/PRNAV)

 

350

 

e)

Operaţiuni în spaţiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)

 

350

 

f)

Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică

 

50

 

g)

Transportul aerian al bunurilor periculoase

 

750

 


1

2

3

4

5

1.1.2

Modificarea certificatului de operator aerian

 

 

la emiterea AOC

1.1.2.1

Introducerea de noi tipuri de aeronave:

€/tip de aeronavă

 

 

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

900

 

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

1.800

 

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

2.700

 

d)

Avioane peste 40 tone

 

4.500

 

e)

Elicoptere monomotor

 

1.080

 

f)

Elicoptere multimotor

 

1.620

 

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

1.800

 

1.1.2.2

Introducerea de noi aeronave de acelaşi tip cu cele deja înscrise în AOC:

€/aeronavă

 

 

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

100

 

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

160

 

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

230

 

d)

Avioane peste 40 tone

 

300

 

e)

Elicoptere monomotor

 

100

 

f)

Elicoptere multimotor

 

160

 

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

230

 

1.1.2.3

Modificarea specificaţiilor de operare (se aplică tarifele corespunzătoare de la pct. A. 1.1.1.2.2.3)

 

 

 

1.1.2.4

Modificarea datelor de identificare a operatorului aerian (nume, sediu social, adresă etc.)

€/modificare

100

la depunerea cererii

1.1.2.5

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale obligatorii

€/persoană

200

la emiterea AOC

1.1.3

Supravegherea menţinerii condiţiilor de certificare:

 

 

 

1.1.3.1

Tarif în funcţie de structura flotei operate:

€/an şi aeronavă

 

până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima

a)

Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)

 

300

b)

Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)

 

500

c)

Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)

 

800

d)

Avioane peste 40 tone

 

1.000

e)

Elicoptere monomotor

 

350

f)

Elicoptere multimotor

 

450

g)

Elicoptere multimotor operaţiuni maritime

 

500

1.1.3.2

Tarif în funcţie de autorizările speciale deţinute pentru:

€/an şi tip de aeronavă

 

 

a)

Operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă (LVO)

 

500

până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima

b)

Operaţiuni în condiţii MNPS

 

350

c)

Operaţiuni în condiţii ETOPS

 

750

d)

Operaţiuni BRNAV/PRNAV

 

350

e)

Operaţiuni în spaţiu RVSM

 

350

f)

Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică

 

50

g)

Transportul aerian al bunurilor periculoase

 

750


1

2

3

4

5

1.1.4

Supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor

 

 

lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea

1.1.4.1

Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare sub 15.000 kg:

 

 

* Tariful minim aplicabil pe an/aeronavă se plăteşte până la

sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de autorizare.

a)

Până la 10 locuri pentru pasageri sau până la 1,2 t marfă

€/ora de zbor

1,00 (dar nu mai puţin de 300 euro/an aeronavă)

b)

între 11 şi 20 de locuri pentru pasageri sau între 1,2 şi 2,4 t marfă

€/ora de zbor

1,25 (dar nu mai puţin de 400 euro/an aeronavă)

c)

Peste 20 de locuri pentru pasageri sau peste 2,4 t marfă

€/ora de zbor

1,85 (dar nu mai puţin de 600 euro/an aeronavă)

1.1.4.2

Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare peste 15.000 kg, care execută:

 

 

 

a)

Transport de pasageri

€/1.000 pasageri per km - zburat

0,1

 

b)

Transport de marfă

€/1.000 tone per km - zburat

0,25

 

1.1.5

Aprobarea închirierii de aeronave în sistem „wet”

€/aeronavă şi lună sau fracţiune de lună

100

la depunerea cererii

1.1.6

Eliberarea unui duplicat după certificatul de operator aerian

€/certificat

50

la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 „Condiţii generale de aplicare a tarifelor” pct. 1

1.2

Autorizarea operatorilor aerieni (AOA)

 

 

 

1.2.1

Autorizarea iniţială

 

 

 

1.2.1.1

Tarif fix(Include maximum 3 tipuri de operaţiuni de lucru aerian)

€/autorizare

1.000

la depunerea cererii

1.2.1.2

Tarife adiţionale:

 

 

la emiterea AOA

a)

Tarif adiţional în funcţie de structura parcului de aeronave

€/tip de aeronavă

800

 

b)

Tarif adiţional în funcţie tipurile de operaţiuni suplimentare

€/operaţiune

50

 

1.2.2

Modificarea autorizaţiei de operator aerian:

 

 

 

a)

Modificarea prin introducerea de noi tipuri de aeronave

€/tip de aeronavă

800

la emiterea AOA

b)

Modificarea prin introducerea de aeronave de acelaşi tip cu cele înscrise deja în AOA

€/aeronavă

50

la emiterea AOA


1

2

3

4

5

c)

Modificarea prin adăugarea de noi operaţiuni autorizate

€/operaţiune

50

la emiterea AOA

d)

Modificarea datelor de identificare a operatorului aerian (nume, sediu social, adresă etc.)

100

la depunerea cererii

1.2.3

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare:

€/an şi aeronavă

150

până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care este valabilă autorizaţia

1.2.4

Supravegherea asigurării siguranţei operării aeronavelor de către operatorul deţinător de AOA

€/ora de zbor

 

lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea

1.2.4.1

Pentru operatori cu:

 

 

a)

Aeronave cu masa maximă la decolare până la 2.730 kg

 

0,25 (dar nu mai puţin de 40 euro/an şi tip de aeronavă)

b)

Aeronave cu masa maximă la decolare între 2.731 kg şi 15.000 kg

 

c)

Aeronave cu masa maximă la decolare peste 15.001 kg

 

0,35 (dar nu mai puţin de 195 euro/an şi tip de aeronavă)

1.2.5

Alte tarife aplicabile operatorilor aerieni deţinători de AOA

€/aeronavă închiriată şi lună sau fracţiune de lună

 

 

1.2.5.1

Aprobarea închirierii de aeronave în sistem „wet”

 

100

la emiterea scrisorii

1.2.6

Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale

€/persoană

150

la eliberarea scrisorii de acceptare

1.2.7

Eliberarea unui duplicat după autorizaţia de operator aerian

€/autorizaţie

50

la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)

1.3

Certificarea operatorilor aerieni de baloane/dirijabile (AOC-B)

 

 

 

1.3.1

Certificarea iniţială

 

 

 

1.3.1.1

Tarif fix (stabilit în funcţie de tipul de aeronavă cu capacitatea cea mai mare):

€/certificat

 

la depunerea cererii

a)

Până la 10 pasageri (inclusiv)

 

900

 

b)

între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)

 

1.100

 

c)

Peste 21 de pasageri (inclusiv)

 

1.300

 

1.3.1.2

Tarife adiţionale:

 

 

 

1.3.1.2.1

Tarif adiţional în funcţie de structura flotei de baloane/dirijabile operate:

€/tip aeronavă

 

la emiterea AOC

a)

Până la 10 pasageri (inclusiv)

 

450

 

b)

între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)

 

550

 

c)

Peste 21 de pasageri (inclusiv)

 

650

 

1.3.2

Modificarea certificatului de operator aerian - baloane

 

 

 

1.3.2.1

Introducerea de noi tipuri de baloane/dirijabile:

€/tip de aeronavă

 

la emiterea AOC

a)

Până la 10 pasageri (inclusiv)

 

450

 

b)

între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)

 

550

 

c)

Peste 21 de pasageri (inclusiv)

 

650

 

1.3.2.2

Introducerea de noi baloane/dirijabile de acelaşi tip cu cele deja înscrise în AOC-B:

€/aeronavă

 

la depunerea cererii

a)

Până la 10 pasageri (inclusiv)

 

50

 

b)

între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)

 

60

 

c)

Peste 21 de pasageri (inclusiv)

 

75

 

1.3.3

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare

€/an şi tip de aeronavă

450

până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima

1.3.4

Eliberarea unui duplicat după AOC-B

€/certificat

50

la emiterea duplicatului

(a se vedea cap. 12 pct. 1)

1.4

Operaţiuni de aviaţie generală efectuate cu aeronave complexe motorizate

 

 

la emiterea scrisorii de aprobare

1.4.1

Aprobarea iniţială

€/tip de aeronavă

500

 

1.4.2

Modificarea aprobării

€/tip de aeronavă

250

 

 

B. Condiţii de aplicare

1. Prin tip de aeronavă se înţelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.

2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabileşte, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.

3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în „dry lease” şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor şi aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective.

4. Condiţiile prevăzute la pct. 3 se aplică şi aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.

5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării iniţiale, respectiv pentru completarea autorizării şi în condiţiile prevăzute la pct. 3.

6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave şi/sau execută în aceeaşi perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate şi categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referinţă.

7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 şi A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare, în cazul în care un operator este autorizat să desfăşoare mai multe tipuri de activităţi, respectiv transport aerian public şi/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabileşte prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.

8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.

9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea iniţială.

10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, „un pasager per kilometru zburat” se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea „pasagerilor per kilometri zburaţi” se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO „passenger kilometers performed”.

11. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de consultanţă.

12. Tarifele privind operaţiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) şi la pct. Â.1.1.3.2 lit. a), se aplicaşi la modificarea categoriei de apropiere.

13. Tarifele privind operaţiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) şi la pct.A. 1.1.3.2 lit. d), se aplică şi la modificarea preciziei de navigaţie. De exemplu, un operator care deţine specificaţia RNAV (BRNAV) şi doreşte obţinerea specificaţiei PRNAV va achita acest tarif.

14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizaţiilor de pregătire autorizate.

 

CAPITOLUL 2

Certificarea de navigabilitate a aeronavelor

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

2.1

Certificatul de evaluare a navigabilităţii (CEN)

 

 

la depunerea cererii

2.1.1

Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15a pe baza evaluării AACR

 

 

 

2.1.1.1

Baloane

€/aeronavă

400

 

2.1.1.2

Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

€/aeronavă

600

 

2.1.1.3

Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

€/aeronavă

1.100

 

2.1.1.4

Elicoptere monomotor

€/aeronavă

650

 

2.1.1.5

Elicoptere bimotor

€/aeronavă

850

 

2.1.1.6

Alte tipuri de aeronave

€/aeronavă

450

 

2.1.2

Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15a pe baza recomandării unei organizaţii autorizate

€/aeronavă

250

 

2.2

Evaluarea aeronavelor în vederea eliberării certificatului de navigabilitate

 

 

la depunerea cererii

2.2.1

Certificat de navigabilitate EASA Form 25

 

 

 

2.2.1.1

Baloane

€/aeronavă

250

 

2.2.1.2

Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

€/aeronavă

300

 

2.2.1.3

Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

€/aeronavă

450

 

2.2.1.4

Elicoptere monomotor

€/aeronavă

300

 

2.2.1.5

Elicoptere bimotor

€/aeronavă

350

 

2.2.1.6

Alte tipuri de aeronave

€/aeronavă

250

 

2.2.2

Certificat de navigabilitate restrictiv EASA Form 24

 

 

 

2.2.2.1

Baloane

€/aeronavă

450

 

2.2.2.2

Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

€/aeronavă

700

 

2.2.2.3

Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

€/aeronavă

1.400

 

2.2.2.4

Elicoptere monomotor

€/aeronavă

750

 

2.2.2.5

Elicoptere bimotor

€/aeronavă

1.100

 

2.2.2.6

Alte tipuri de aeronave

€/aeronavă

500

 

2.2.3

Certificat de navigabilitate pentru export pentru aeronave de serie, noi sau utilizate

 

 

 

2.2.3.1

Baloane

€/aeronavă

200

 


1

2

3

4

5

2.2.3.2

Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

€/aeronavă

250

 

2.2.3.3

Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

€/aeronavă

350

 

2.2.3.4

Elicoptere monomotor

€/aeronavă

250

 

2.2.3.5

Elicoptere bimotor

€/aeronavă

300

 

2.2.3.6

Alte tipuri de aeronave

€/aeronavă

250

 

2.3

Eliberarea autorizaţiei de zbor pentru aeronave noi sau utilizate

 

 

la depunerea cererii

2.3.1

Baloane

€/aeronavă

250

 

2.3.2

Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg

€/aeronavă

300

 

2.3.3

Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg

€/aeronavă

450

 

2.3.4

Elicoptere monomotor

€/aeronavă

350

 

2.3.5

Elicoptere bimotor

€/aeronavă

400

 

2.3.6

Alte tipuri de aeronave

€/aeronavă

300

 

2.4

Eliberarea certificatului de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă

€/aeronavă

100

la depunerea cererii

2.5

Eliberarea certificatului de zgomot

€/aeronavă

100

la depunerea cererii

2.6

Modificarea datelor din certificatele de navigabilitate, de zgomot, de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc.

€/certificat

50

la depunerea cererii

2.7

Eliberarea de duplicate după certificatele de navigabilitate, zgomot, autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc.

€/certificat

50

la depunerea cererii

2.8

Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor naţional iniţial

2.8.1

Aeronave istorice

€/aeronavă

500

la depunerea cererii

2.8.2

Aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice

€/aeronavă

630

2.8.3

Aeronave construite de amatori

€/aeronavă

630

2.8.4

Aeronave ex-militare

€/aeronavă

720

2.8.5

Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)

€/aeronavă

540

2.9

Evaluarea aeronavelor în vederea menţinerii valabilităţii permisului de zbor naţional

2.9.1

Aeronave istorice

€/aeronavă

250

la depunerea cererii

2.10

Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilităţii permisului de zbor naţional

2.10.1

Aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice

€/aeronavă

250

la depunerea cererii

2.10.2

Aeronave construite de amatori

€/aeronavă

100

2.10.3

Aeronave ex-militare

€/aeronavă

300

2.10.4

Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)

€/aeronavă

300

2.11

Verificarea în vederea aprobării unei modificări a proiectului unei aeronave

€/om/oră de investigaţie

45

minimum 90 € la depunerea cererii, restul la data eliberării

aprobării, în baza postcalculului

2.12

Analiza unui program de întreţinere pentru un tip de aeronavă în vederea aprobării

€/program

200

la depunerea programului

2.13

Analiza unui contract de întreţinere în vederea aprobării

€/contract de întreţinere

50

la depunerea cererii

 

B. Condiţii de aplicare

1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor naţional al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizaţi, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.

2. În condiţiile în care, ca urmare a investigaţiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ şi, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.

3. Tarifele pentru analiza unui program de întreţinere pentru o aeronavă şi analiza unui contract de întreţinere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii sau al aeronavelor aflate sub incidenţa anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2.004/36/CE.

4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.

5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizaţie autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.

6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înţelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).

 

CAPITOLUL 3

Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarcini

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/

 

 

U.M.

Valoarea

Observaţii

3.1

Rezervarea înmatriculării/identificării aeronavelor

€/aeronavă

45

 

3.2

Certificarea înmatriculării/identificării aeronavelor

 

 

 

a) aeronave cu MTOW < 5.700 kg

€/aeronavă

90

b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg

 €/aeronavă

180

3.3

Certificarea radierii sau neînmatriculării aeronavelor

€/aeronavă

90

 

3.4

Efectuarea modificărilor în Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile

€/aeronavă

45

 

3.5

înscrierea unor menţiuni în Registrul foilor de sarcini (înscriere primară)

€/aeronavă

180

la depunerea cererii

3.6

Modificarea stării sarcinilor în Registrul foilor de sarcini

€/modificare

135

 

3.7

Furnizarea de informaţii din Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini

€/aeronavă

45

 

3.8

Eliberarea de duplicate după certificatele de identificare, înmatriculare, neînmatriculare, radiere şi după cele care atestă înscrierea/mutaţia sarcinii constituite asupra aeronavelor

€/aeronavă

45

 

 

B. Condiţii de aplicare

1. Prin eliberarea în regim de urgenţă a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol se înţelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR îşi rezervă dreptul de a

refuza emiterea în regim de urgenţă a documentelor menţionate în prezentul capitol.

2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.

 

CAPITOLUL 4

Autorizări pentru procese speciale

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

4.1

Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă

 

4.1.1

Evaluare în vederea autorizării iniţiale/prelungirii/extinderii/procedeu de sudare/grupă de materiale

€/procedeu de sudare/grupă de materiale/ persoană

200

la depunerea cererii

4.1.2

Menţinerea valabilităţii condiţiilor de autorizare

€/procedeu de sudare/grupă de materiale/ persoană

100

anual

4.1.3

Evaluarea dosarului de acceptare a sudorului coordonator/organizaţiei

€/persoană

50

la depunerea cererii

4.1.4

Reexaminarea sudorilor de aviaţie

€/procedeu de sudare/grupă de materiale/ persoană

100

la depunerea cererii

4.2

Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)

4.2.1

Evaluare în vederea autorizării iniţiale/reautorizării/extinderii

4.2.1.1

Examinarea operatorilor de nivel 1

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

100

la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de autorizare

50

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

100

 

4.2.1.2

Examinarea operatorilor de nivel 2

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

150

la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de autorizare

50

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

150

 

4.2.1.3

Examinarea operatorilor de nivel 3

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

250

la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de activitate

50

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

250

 

 

c) practică nivel 2

€/metodă

100

 

4.2.2

Supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor de autorizare

4.2.2.1

Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

10

anual, la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de autorizare

5

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

10

 

4.2.2.2

Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

15

anual, la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de autorizare

10

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

15

 

4.2.2.3

Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3

 

a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu

€/metodă

20

anual, la depunerea cererii

 

 

€/domeniu de autorizare

15

 

 

b) pentru alte metode

€/metodă

20

 

4.2.3

Reexaminare teoretică pentru operatorii de nivel 1, 2 şi 3

€/metodă/ persoană

80

 

4.2.4

Reexaminarea practică pentru operatorii de nivel 1,2 şi 3

€/metodă/ persoană

30

 

4.3

Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)

4.3.1

Autorizarea iniţială/Reautorizare

1.500

la depunerea cererii

4.3.2

Analiza şi aprobarea suporturilor de curs

€/metodă

800

 

4.3.3

Analiza şi aprobarea programelor de instruire

€/metodă

50

 

4.3.4

Modificarea domeniului de autorizare

€/metodă

100

 

4.3.5

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare

€/an

1.200

în primul trimestru pentru fiecare an pentru

care este valabil certificatul de autorizare

 

B. Condiţii de aplicare

1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice şi practice se suportă de către solicitant.

2. În condiţiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.

3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.

 

CAPITOLUL 5

Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

5.1

Investigaţii în cadrul proceselor de autorizare iniţială în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de proiectare şi producţie, partea 21, secţiunea Aşi secţiunea B capitolul G

 

 

 

5.1.1

Pentru organizaţii cu un singur amplasament

€/ora de

investigaţie/

auditor

45 (minimum 1.500 €)

la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1

5.1.2

Pentru organizaţii cu un amplasament principal şi unul sau mai multe amplasamente adiţionale

 

 

 

5.1.2.1

Pentru amplasamentul principal

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.500 €)

 

5.1.2.2

Pentru fiecare amplasament adiţional

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 500 €)

 

5.2

Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizaţiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B capitolul G

 

 

 

5.2.1

Aprobarea modificărilor semnificative [definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.153] referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului [definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct.21A.148]

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.000 €)

la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1

5.2.2

Aprobarea modificărilor semnificative definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.147

€/ora de investigaţie/auditor

45 €

Conform pct. B.2.1

5.3

Investigaţii în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menţinerea condiţiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B, capitolul G

 

 

 

5.3.1

Pentru organizaţii cu un singur amplasament

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.500 €/anual)

la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2

5.3.2

Pentru organizaţii cu un amplasament principal şi unul sau mai multe amplasamente adiţionale

 

 

 

5.3.2.1

Pentru amplasamentul principal

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.500 €/anual)

la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2.

5.3.2.2

Pentru fiecare amplasament adiţional

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 500 €/anual)

5.4

Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a condiţiilor desfăşurării activităţii de producţie fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea Aşi secţiunea B capitolul F

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.000 €/anual)

la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3

5.5

Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conţinuţi în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A, capitolul F

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 500 €)

la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3

5.6.

Investigaţii în cadrul proceselor de menţinere a valabilităţii unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea Aşi secţiunea B, capitolul F

€/ora de investigaţie/auditor

45 (minimum 1.000 €)

la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2 şi B.3

5.7

Inspecţii de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea B, capitolul F

€/ora de inspecţie/inspector

45

la încheierea inspecţiei, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecţie

5.8

Restabilirea valabilităţii autorizării unei organizaţii după ce aceasta a fost limitată, suspendată

200

anterior notificării de restabilire a valabilităţii

5.9

Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare/scrisori de agrement

50

la cerere

 

B. Condiţii de aplicare

1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigaţii [auditurile planificate şi cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizaţiei) şi/sau inspecţii de conformitate asupra produselor, pieselor şi echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:

 

Tarif = Valoare x N x n,

unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 €/auditor, inspector;

N reprezintă numărul total de ore de investigaţie consumate de către auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-suport) şi furnizarea serviciului respectiv (investigaţii şi/sau inspecţii) la amplasamentul(ele) organizaţiei;

n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnaţi pentru furnizarea serviciului respectiv.

2. Numărul orelor de investigaţie necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 şi A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenţii încheiate între AACR şi organizaţia de producţie în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigaţie necesare sunt:

2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 şi A.5.5, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informaţiilor (de exemplu: număr de angajaţi din organizaţie ce desfăşoară activităţi în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activităţi necesar a fi investigate, performanţe ale sistemului de management al calităţii, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziţie de către organizaţia solicitantă prin scrisoarea de intenţie, cererea de autorizare/modificare, precum şi prin celelalte documente-suport ataşate cererii. Analiza informaţiilor respective este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.

2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 şi A.5.6, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza informaţiilor specifice menţionate la pct. B.2.1 şi pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizaţii în parte cu cerinţele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).

NOTE:

a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigaţii aferent fiecărui serviciu furnizat, menţionat la pct. A.5.1- A.5.6, este o metodă calitativă şi se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcţie de numărul de angajaţi din cadrul organizaţiei şi care ulterior poate varia (scădea sau creşte), în funcţie de un număr de variabile, printre care: performanţele sistemului de management al calităţii, tipurile de activităţi investigate, complexitatea şi numărul proceselor/programelor de fabricaţie, numărul de neconformităţi constatate anterior, investigaţii suplimentare, rata de fabricaţie etc.

b) Performanţele ridicate ale sistemului de management al calităţii în conformarea cu cerinţele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigaţie şi, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.

3. Pentru organizaţiile de producţie aprobate să desfăşoare activităţi de producţie fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menţionate la pct. A.5.5 şi A.5.7.

4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigaţie, pentru situaţiile în care acesta depăşeşte tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menţionate la pct. A.5.1- A.5.6, se stabileşte şi se agreează cu organizaţiile anterior furnizării serviciului respectiv şi/sau pe parcursul desfăşurării investigaţiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigaţiei efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigaţii aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizaţie în parte, respectiv modificării acesteia, precum şi investigaţii specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigaţie. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizaţie în cel mult 30 de zile de la data facturării şi condiţionează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum şi menţinerea valabilităţii autorizării/aprobării.

5. Tarifele achitate în avans pentru investigaţiile care sunt întrerupte pentru o perioada mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizaţiei sau, la cererea organizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată.

6. Pentru restabilirea valabilităţii autorizării unei organizaţii după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.

7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizaţiilor după o renunţare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.

8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecţie/inspector determinate la încheierea inspecţiei şi facturată ulterior emiterii raportului de inspecţie.

 

CAPITOLUL 6

Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

6.1

Autorizarea organizaţiilor de întreţinere

 

 

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2

6.1.1

Autorizare iniţială

 

 

 

6.1.1.1

Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145

 

 

 

a.1)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de bază

3.200

 

a.2)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de linie

3.000

 

b.1)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2.A3, lucrări de bază

2.800

 

b.2)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2.A3, lucrări de linie

2.600

 

c.1)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de bază

2.200

 

c.2)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de linie

2.000

 

d)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria B1

2.200

 

e)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile B2, B3

2.000

 

f)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria C

1.600

 

g)

Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria D

1.600

 

6.1.1.2

Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F

 

 

 

a.1)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de bază

2.200

 

a.2)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de linie

2.000

 

b.1)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4, lucrări de bază

1.900

 

b.2)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4, lucrări de linie

1.700

 

c)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile B2, B3

1.700

 

d)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria C

1.300

 

e)

Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria D

1.300

 


1

2

3

4

5

6.1.1.3

Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea RACR- AZAC

 

 

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

a)

Autorizare în conformitate cu RACR- AZAC aeronave peste 2.700 kg

1.600

 

b)

Autorizare în conformitate cu RACR- AZAC aeronave sub 2.700 kg/componente/procese speciale

1.500

 

6.1.1.4

Tarife adiţionale

 

 

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2

a)

Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere la linie

€/locaţie

500

 

b)

Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere de bază

€/locaţie

800

 

c)

Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT suplimentare:

 

 

 

c.1)

pentru tip de aeronavă în categoria A1

€/tip

150

 

c.2)

pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT în cadrul categoriei D1

€/tip şi/sau categorie componentă/ metodă

100

 

6.1.2

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare a organizaţiilor de întreţinere

€/an

50% din tarifele prevăzute la pct.A.6.1.1

trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală

6.1.3

Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare

 

 

 

6.1.3.1

Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, prin adăugare categoria A1 sau B1

€/categorie

1.600

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

6.1.3.2

Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3 sau D

€/categorie

1.000

 

6.1.3.3

Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F sau RACR- AZAC, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3, B3 sau D

€/categorie

900

la depunerea cererii

6.1.3.4

Modificare domeniu de autorizare prin adăugare de clasă de autorizare în cadrul categoriei C (C1-C20)

100 + 100/clasă

 

6.1.3.5

Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiaşi categorii

 

 

 

a)

Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază

500

 

b)

Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie

350

 

c)

Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 prin adăugare de lucrări la domeniul de autorizare existent sau tip aeronavă/motor ori D prin adăugare de metodă NDT

€/tip, respectiv metodă

200

 

d)

Modificare în cadrul aceleiaşi categorii de componente (modificarea listei de capabilităţi pentru o categorie deja autorizată)

€/componentă

50

 


1

2

3

4

5

6.1.3.6

Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere la linie

€/locaţie

600

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

6.1.3.7

Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere de bază

€/locaţie

1.000

 

6.1.4

Evaluarea privind prelungirea valabilităţii autorizării conform RACR- AZAC

400

 

6.2

Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere

 

 

 

6.2.1

Autorizare iniţială

 

 

 

6.2.1.1

Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PART 147

3.200

50% la depunerea cererii si 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9

6.2.1.2

Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PIAC- ASI

1.600

 

6.2.1.3

Tarife adiţionale

 

 

 

a)

Tarif adiţional aprobare modul pregătire de bază pentru o categorie de licenţă

€/modul

500

 

b)

Tarif adiţional aprobare curs tip aeronavă pentru o categorie de licenţă

€/curs

350

 

c)

Tarif adiţional aprobare curs de diferenţe

€/curs

200

 

d)

Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară

€/locaţie

500

 

6.2.2

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare

€/an

50% din tariful prevăzut la pct.A.6.2.1.1, respectiv pct.A6.2.1.2 + 15% din tariful prevăzut la pct. 6.2.1.3

trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală

6.2.3

Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare

 

 

 

6.2.3.1

Modificare domeniu de autorizare prin introducere curs tip aeronavă sau categorie

€/curs tip aeronavă sau modul

500

la depunerea cererii

6.2.3.2

Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară

€/locaţie

600

 

6.3

Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART 145/PART 147/RACR- AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507

€/persoană

150

 

6.4

Modificare date autorizaţie/certificat (altele decât domeniul de autorizare)

€/modificare

100

 

6.5

Autorizarea unui curs pe tip de aeronavă efectuat în afara organizaţiilor de pregătire autorizate

€/curs

800

 

6.6

Autorizarea organizaţiilor de managementul continuităţii navigabilităţii

 

 

 


1

2

3

4

5

6.6.1

Autorizare iniţială

 

 

 

6.6.1.1

Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART M(G)

3.000

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.11

6.6.1.2

Tarife adiţionale

 

 

 

a)

Acordare privilegiu emitere CEN, PART M(G şi I)

750

 

b)

Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)

750

 

c)

Tip de aeronavă suplimentar

150

 

d)

Evaluare iniţială program întreţinere

€/program

200

 

e)

Evaluare iniţială contract de întreţinere

€/contract

100

 

f)

Evaluare iniţială sistem jurnal de bord

100

 

6.6.2

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare

€/an

50% din tariful prevăzut la pct.A.6.6.1

trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală

6.6.3

Modificare autorizare PART M(G)

 

 

 

6.6.3.1

Introducerea unui nou tip de aeronavă

€/tip aeronavă

500

50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

6.6.3.2

Acordare privilegiu emitere CEN, PART M(G şi I)

750

 

6.6.3.3

Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)

750

 

6.6.3.4

Evaluare modificare program întreţinere

€/program

100

la depunerea cererii

6.6.3.5

Evaluare modificare contract de întreţinere

€/contract

50

 

6.6.3.6

Evaluare modificare sistem jurnal de bord

50

 

6.6.4

Autorizarea iniţială în conformitate cu reglementarea naţională RACR- AZAC privind autorizarea managementului sistemului de întreţinere al operatorului

6.6.4.1

Tarif fix

1.000

la depunerea cererii

6.6.4.2

Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare RACR- AZAC - management sistem de întreţinere

500

 

6.4.4.3

Introducerea în domeniul autorizat a unui tip de aeronavă suplimentar

200

 

6.6.5

Modificare autorizare RACR- AZAC - management sistem de întreţinere

6.6.5.1

Analiza unui program de întreţinere pentru un tip de aeronavă

€/program

100

la depunerea cererii

6.6.5.2

Aprobare modificare program întreţinere

€/program

45

 

6.6.5.3

Evaluare iniţială contract de întreţinere în vederea acceptării

€/contract

45

 

6.6.5.4

Acceptare modificare contract de întreţinere

€/contract

45

 

6.6.5.5

Evaluare iniţială jurnal de bord în vederea aprobării

€/jurnal

45

 

6.6.5.6

Aprobare amendament al jurnalului de bord

€/jurnal

45

 

 

B. Condiţii de aplicare

1. Tarifele pentru autorizarea iniţială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal şi unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT

2. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie şi bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiţionale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special şi locaţie suplimentară.

 

Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniţială pentru organizaţie de întreţinere, conform listei de mai jos:

 

 

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Cat. A1

Boeing B737-100/200 (PW JT8D)

(A.6.1.1.1 a.1)  3.200

 

Cessna 550/560 (PWC PW530/535)

(A.6.1.1.4.c1)  150

Cat. A2

Cessna 500 (PWCJT15D)

(A.6.1.1.4.C.2)  100

Cat. A3

Bell 230 (RR Corp 250)

(A.6.1.1.4.C.2)  100

Cat. C

C5 Electrical Power conform listei de capabilităţi

(A.6.1.1.4.C.2)  100

 

C8 Flight Controls conform listei de capabilităţi

(A.6.1.1.4.C.2)  100

 

C9 Fuel Airframe conform listei de capabilităţi

(A.6.1.1.4.C.2)  100

Cat. D

Ultrasonic

(A.6.1.1.4.C.2.)  100

 

Eddy Current

(A.6.1.1.4.C.2)  100

TOTAL:

 

4.050

 

3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 şi A.6.6.2 se calculează având ca referinţă domeniul de autorizare iniţial şi se recalculează la fiecare modificare a acestuia.

4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.

Exemplu pentru pct. A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special şi locaţie suplimentară.

5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreţinere şi un contract de întreţinere.

6. Pentru motoarele, agregatele şi componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.

7. Pentru reautorizarea organizaţiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleaşi tarife ca pentru autorizarea iniţială.

8. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de pregătire pentru întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplice tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferenţe/locaţie suplimentară.

9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 induc aprobarea unei locaţii, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaţii numai cele declarate ca locaţii permanente în manualul de prezentare.

 

Exemplu de calcul:

 

 

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Pregătire de bază

Cat. B2

(A.6.2.1.1)  3.200 + nr. module aplicabile 12 *

(A.6.2.1.3.a)  500

 

Cat. A1

nr. module aplicabile 13

 (A.6.2.1.3.a) 500

Pregătire pe tip aeronavă

Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1

(A.6.2.1.3.b)  350

 

Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2

(A.6.2.1.3.b)  350

Locaţie suplimentară

Bacău

(A.6.2.1.3.d)  500

TOTAL:

16.900

 

10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreţinere, un contract de întreţinere şi un model de jurnal de bord.

 

Exemplu de calcul: Autorizare iniţială:

11. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de management al continuităţii navigabilităţii PARTM(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.

 

Domeniul de autorizare solicitat

Tariful (euro)

Part M(G) Part M (i)

Boeing B737-100/200 (PW JT8D)

(A.6.6.1.1) 3.000 + (A.6.6.1.2.1)  750

 

Cessna 550/560 (PWC PW530/535)

(A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4)  300 (A.6.6.1.2.5) 200

 

Cessna 500 (PWC JT15D)

(A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4)  300 (A.6.6.1.2.5) 200

TOTAL:

5.050

 

12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).

 

CAPITOLUL 7

Certificarea personalului aeronautic

 

A. Tarife

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tariful

Modul de plată/ Observaţii

 

 

U.M.

Valoarea

 

1

2

3

4

5

7.1

Personal aeronautic navigant

 

 

 

7.1.1

Acordare/Reînnoire licenţă

 

 

 

7.1.1.1

Examinare teoretică

 

 

 

7.1.1.1.1

Pilot linie (ATPL)

€/persoană

300

 

7.1.1.1.2

Pilot comercial (CPL)

 

 

 

7.1.1.1.2.1

- Calificare instrumentală (I.R.)

€/persoană

165

 

7.1.1.1.2.2

- Fără I.R.

€/persoană

55

 

7.1.1.1.3

Pilot particular (PPL)

 

 

 

7.1.1.1.3.1

-I.R.

€/persoană

55

 

7.1.1.1.3.2

- Fără I.R.

€/persoană

45

 

7.1.1.1.4

Navigator aerian

€/persoană

200

 

7.1.1.1.5

Mecanic navigant

€/persoană

150

 

7.1.1.1.6

Operator radionavigant

€/persoană

150

 

7.1.1.1.7

însoţitor de bord

€/persoană

100

 

7.1.1.1.8

Inginer recepţie şi control

€/persoană

265

 

7.1.1.1.9

Inginer recepţie şi control mijloace de protecţie navigaţie aeriene (PNA-Tc)

€/persoană

265

 

7.1.1.1.10

Pilot planor şi balon

€/persoană

55

 

7.1.1.1.11

Pilot comercial MPL

€/persoană

250

 

7.1.1.2

Examinare practică

 

 

 

7.1.1.2.1

Pilot linie (ATPL)

€/persoană

235

 

7.1.1.2.2

Pilot comercial (CPL)

 

 

 

7.1.1.2.2.1

-I.R.

€/persoană

155

 

7.1.1.2.2.2

- Fără I.R.

€/persoană

45

 

7.1.1.2.3

Pilot particular (PPL)

 

 

 

7.1.1.2.3.1

-I.R.

€/persoană

45

 

7.1.1.2.3.2

- Fără I.R.

€/persoană

40

 

7.1.1.2.4

Navigator aerian

€/persoană

145

 

7.1.1.2.5

Mecanic navigant

€/persoană

145

 

7.1.1.2.6

Operator radionavigant

€/persoană

145

 

7.1.1.2.7

însoţitor de bord

€/persoană

85

 

7.1.1.2.8

Inginer recepţie şi control

€/persoană

225

 

7.1.1.2.9

Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc

€/persoană

225

 

7.1.1.2.10

Pilot planor şi balon

€/persoană

60

 

7.1.1.2.11

Pilot comercial MPL

€/persoană

200

 


1

2

3

4

5

7.1.2.

Revalidare licenţă

 

 

7.1.2.1.

Piloţi avioane şi elicoptere

 

 

7.1.2.1.1

Pilot linie (ATPL)

€/persoană

250

 

7.1.2.1.2

Pilot comercial MPL

€/persoană

220

 

7.1.2.1.3

Pilot comercial (CPL)

 

7.1.2.1.3.1

-I.R.

€/persoană

185

 

7.1.2.1.3.2

- Fără I.R.

€/persoană

90

 

7.1.2.1.4

Pilot particular (PPL)

 

7.1.2.1.4.1

-I.R.

€/persoană

95

 

7.1.2.1.4.2

- Fără I.R.

€/persoană

75

 

7.1.2.1.5

Tip suplimentara/c

€/persoană

70

 

7.1.2.1.6

IR (SEP)

€/persoană

45

 

7.1.2.2

Alte categorii de personal navigant

 

 

7.1.2.2.1

Examinare teoretică

 

 

7.1.2.2.1.1

Navigator aerian

€/persoană

90

 

7.1.2.2.1.2

Mecanic navigant

€/persoană

90

 

7.1.2.2.1.3

Operator radionavigant

€/persoană

90

 

7.1.2.2.1.4

însoţitor de bord

€/persoană

65

 

7.1.2.2.1.5

Inginer recepţie şi control

€/persoană

90

 

7.1.2.2.1.6

Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc

€/persoană

90

 

7.1.2.2.1.7

Pilot planor şi balon

€/persoană

50

 

7.1.2.2.1.8

Tip suplimentara/c

€/persoană

25

 

7.1.2.2.2

Examinare practică

 

 

7.1.2.2.2.1

Navigator aerian

€/persoană

145

 

7.1.2.2.2.2

Mecanic navigant

€/persoană

145

 

7.1.2.2.2.3

Operator radionavigant

€/persoană

145

 

7.1.2.2.2.4

însoţitor de bord

€/persoană

80

 

7.1.2.2.2.5

Inginer recepţie şi control

€/persoană

200

 

7.1.2.2.2.6

Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc

€/persoană

200

 

7.1.2.2.2.7

Pilot planor şi balon

€/persoană

60

 

7.1.2.2.2.8

Tip suplimentara/c

€/persoană

45

 

7.1.3

Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c şi a calificării I.R., cu licenţa în termen de valabilitate

 

7.1.3.1

Examinare teoretică

 

7.1.3.1.1

ATPL

€/persoană

80

 

7.1.3.1.2

CPL

€/persoană

60

 

7.1.3.1.3

PPL

€/persoană

35

 

7.1.3.1.4

Pilot planor şi balon liber

€/persoană

30

 

7.1.3.1.5

Alte categorii de personal navigant

€/persoană

45

 

7.1.3.1.6

I.R.

€/persoană

45

 


1

2

3

4

5

7.1.3.1.7

Pilot comercial MPL

€/persoană

90

 

7.1.3.2

Examinare practică

 

 

7.1.3.2.1

ATPL

€/persoană

90

 

7.1.3.2.2

CPL

€/persoană

70

 

7.1.3.2.3

PPL

€/persoană