MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 580/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 14 august 2012

 

SUMAR

 

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

801. - Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012, 16 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale si pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

993/1.089/1.140. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A, filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

2 030. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Metodologiei deselectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 670/2012;

- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.107/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012,16 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012, 16 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 801.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

26 ianuarie 2012

 

Str. Apolodor nr. 17 Sectorul 5, Bucureşti

Tel.: +021 319 97 39

Fax: +021 312 2011

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnului Peter Harrold, director

Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală

 

Ref.: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă Amendament la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă (TF 053472 RO)

 

Ne referim la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 26 mai 2004, cu amendamentele ulterioare.

 

Ca urmare a schimbului nostru de scrisori prin care Banca, între altele, a fost de acord să extindă datele de închidere a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă până la 30 iunie 2012, la solicitarea agenţiei de implementare (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale), rugăm Banca să fie de acord cu următoarele realocări între categoriile grantului:

- suma de 255.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” !a categoria (2) „Lucrări”. Realocarea este justificată prin necesitatea acoperirii unor diferenţe de curs valutar în cadrul contractului pentru un număr suplimentar de iazuri de decantare reabilitate faţă de cele 5 prevăzute iniţial, precum şi pentru instalarea unor sisteme de monitorizare a mediului şi de alarmare timpurie în situaţii de urgenţă, prevăzute iniţial la altă categorie;

- suma de 30.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (4) „Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii”. Realocarea este necesară pentru finanţarea unei vizite de lucru în ţări cu experienţă în întocmirea ghidurilor pentru garanţii financiare de mediu (fondul de contingenţă pentru mediu), aplicabile activităţilor miniere, în special în managementul deşeurilor miniere;

- suma de 85.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (3) „Servicii de consultanţă, inclusiv audit”. Necesitatea realocării derivă din transferul unor activităţi de la împrumut la grant (dezvoltarea şi instalarea unor sisteme informatice de răspuns în cazul dezastrelor provocate de deversări miniere, monitorizarea mediului şi sprijin pentru adoptarea deciziilor în industria minieră), precum şi pentru serviciile de consultanţă în legătură cu vizita de lucru menţionată mai sus.

Prin urmare, tabelul care prezintă categoriile grantului şi sumele alocate pentru fiecare categorie va fi modificat după cum urmează:

 

Categoria

Suma (dolari SUA)

 

Suma (dolari SUA)

(1) Bunuri

1.200.000

 

1.200.000

(2) Lucrări

2.700.000

+255.000

2.955.000

(3) Servicii de consultanţă, inclusiv audit

1.600.000

+85.000

1.685.000

(4) Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii

360.000

+30.000

390.000

(5)- A. Costuri de operare pentru partea D a Proiectului

0

 

0

(5)-B. Costuri de operare pentru partea E.4 a Proiectului

770.000

 

770.000

(6) Nealocate

370.000

-370.000

0

 

Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil la cele de mai sus.

 

Al dumneavoastră sincer,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

607.396 din 21 martie 2012

 

Str. Apolodor 17 Sectorul 5, Bucureşti

Tel.:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnului Peter Harrold, director

Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală

 

Ref.: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (împrumut nr. 4.736 RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 26 mai 2004, cu amendamentele ulterioare.

Ca urmare a extinderii cu 6 luni a datei de închidere a împrumutului mai sus menţionat (de la 20 decembrie 2011 la 30 iunie 2012), Ministerul Mediului şi Pădurilor a înaintat către Ministerul Finanţelor Publice o solicitare pentru realocarea sumelor împrumutului, în vederea asigurării fondurilor suficiente la categoria 5 (c) a Proiectului - Costuri de operare pentru MMP, până la 30 iunie 2012.

În consecinţă, vă supunem atenţiei următoarea propunere pentru modificarea anexei nr. 1 „Trageri din împrumut”, după cum urmează:

 

Categoria

Sume (dolari SUA)

 

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

 

 

(a) Partea B a Proiectului

40.306.000

 

(b) Partea C a Proiectului

69.594.769

 

(c) Partea D a Proiectului

2.333.000

 

(d) Partea E a Proiectului

 

 

(i) Partea E.1

0

 

(ii) Partea E.2

0

 

(iii) Partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

 

(a) Partea A a Proiectului

8.904.000

 

(b) Partea C a Proiectului

367.500

-14.580

(c) Partea E a Proiectului

 

 

(i) Partea E.1

69.091

 

(ii) Partea E.2

134.000

 

(iii) Partea E.3

246.241

 

(iv) Partea E.4

23.000

 

(d) Partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a proiectului

0

 

(4) Serviciile consultanţilor, inclusiv audit şi instruire pentru:

 

 

(a) Partea A a Proiectului

3.300.000

 

(b) Partea B a Proiectului

4.536.000

 

(c) Partea C a Proiectului

5.853.369

-45.420

(d) Partea E a Proiectului

 

 

(i) Partea E.1

100.000

 

(ii) Partea E.2

2.406.000

 

(iii) Partea E.3

28.875

 

(e) Partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

(a) UMP-MAI

 100.909

 

(b) UMP-MDRT

272.000

 

(c) UMP-MMP

1.927.000

+60.000

(d) UMP- ANRM

 482.000

 

(6) Nealocate pentru:

 

 

(a) Partea A a Proiectului

 0

 

(b) Partea B a Proiectului

0

 

(c) Partea C a Proiectului

0

 

(d) Partea D a Proiectului

0

 

Total:

143.324.463

 

 

Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil la cele de mai sus.

 

Al dumneavoastră sincer,

Cristian Sporiş,

secretar de stat

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

U.S.A.

(202)473-1000

CableAddress: INTBAFRAD

Cable Address: INDEVAS

 

Excelenţei Sale, 15 martie 2012

Bogdan Alexandru Drăgoi,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Re: România - Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (HRMEP, TF 053472 RO) - Realocarea sumelor

 

Am primit scrisoarea dumneavoastră datată 26 ianuarie 2012, prin care ne-aţi solicitat realocarea sumelor în cadrul Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă pentru TF 053472 RO. Suntem încântaţi să răspundem cererii dumneavoastră. Prin urmare, Banca realocă prin aceasta sumele grantului prevăzute în paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă, după cum urmează:

- 255.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (2) „Lucrări”;

- 30.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (4) „Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii”;

- 85.000 dolari SUA de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (3) „Servicii de consultanţă, inclusiv audit”.

În consecinţă, sumele alocate în prezent pentru diferitele categorii sunt după cum urmează:

Categoria (1) - 1.200.000 dolari SUA

Categoria (2) - 2.955.000 dolari SUA

Categoria (3) - 1.685.000 dolari SUA

Categoria (4) - 390.000 dolari SUA

Categoria (5) - 770.000 dolari SUA

Categoria (6) - 000 dolari SUA

 

Al dumneavoastră sincer,

Peter Harrold,

director Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

CC: Domnul Cristian Sporiş,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Doamna Angela Carabaş,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

Domnul Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

BANCA MONDIALA

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

17 Avenue Mamix, Et. 2,1000 Bruxelles, Belgia

Tel.: (322)5040994, Fax: (322) 5040999

 

16 aprilie 2012

 

Excelenţei Sale,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

(împrumut nr. 4.736 RO)

Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă TF 053472 RO

Realocarea sumelor

 

Dragă domnule ministru,

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră datate 21 martie 2012, prin care ne-aţi solicitat realocarea sumelor în cadrul împrumutului menţionat, sunt încântat să vă informez că Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) răspunde cererii dumneavoastră.

În consecinţă, Banca realocă prin aceasta sumele împrumutului alocate în tabelul din secţiunea 1 a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România şi Bancă, datat 26 mai 2004. Tabelul revizuit cu sumele realocate este prezentat în anexa la această scrisoare

 

Al dumneavoastră sincer,

Peter Harrold,

director regional

 

CC: Domnul Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

E.S. Attila Korodi,

ministrul mediului şi pădurilor

Bucureşti, România

 

Domnul Cristian Sporiş,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

 

Doamna Angela Carabaş,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

ANEXA

 

Anexa nr. 1

Trageri din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sume or din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finanţat (%)

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

 

 

a) partea B a Proiectului

40.306.000

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile ulterioare

b) partea C a Proiectului

69.594.769

 

c) partea D a Proiectului

2.333.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

0

 

(ii) partea E.2

0

 

(iii) partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziţionate pe piaţa internă (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 75% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

8.904.000

b) partea C a Proiectului

352.920

c) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

69.091

 

(ii) partea E.2

134.000

 

(iii) partea E.3

246.241

 

(iv) partea E.4

23.000

 

d) partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a Proiectului

0

100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale

(4) Servicii de consultanţă, inclusiv audit şi instruire pentru:

 

75% din cheltuielile cu consultanţi locali şi 85% din cheltuielile cu consultanţi străini

a) partea A a Proiectului

3.300.000

 

b) partea B a Proiectului

4.536.000

 

c) partea C a Proiectului

5.807.949

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

2.406.000

 

(iii) partea E.3

28.875

 

e) partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

a) UMP-MAI

100.909

75%

b) UMP-MTCT

272.000

75%

c) UMP-MMGA

1.987.600

75%

d) UMP- ANRM

482.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

a) partea A Proiectului

0

 

b) partea B a Proiectului

0

 

c) partea C a Proiectului

0

 

d) partea D a Proiectului

0

 

TOTAL:

143.324.463

 

 

BANCA MONDIALĂ

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

17 Avenue Mamix, Et. 2,1000 Bruxelles, Belgia

Tel.: (322)5040994, Fax: (322) 5040999

 

10 mai 2012

 

Domnului Cristian Sporiş,

secretar de stat

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

(împrumut nr. 4.736 RO)

Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă TF 053472 RO

Scrisoarea de realocare a sumelor împrumutului datată 16 aprilie 2012 - Corringendum

 

Dragă domnule Sporiş,

 

Mă refer la scrisoarea noastră datată 16 aprilie 2012, prin care, în urma solicitării Ministerului Finanţelor Publice datate 21 martie 2012, am realocat sumele împrumutului alocate în tabelul din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut pentru proiectul de mai sus dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 26 mai 2004, aşa cum a fost amendat. Am observat o eroare de tipar la anexa nr. 1 ataşată la scrisoarea menţionată. Am efectuat corectura şi transmitem anexa revizuită. Procentul corect al cheltuielilor care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului este acum reflectat în anexa nr. 1 ataşată.

Ne cerem scuze pentru inconvenient.

 

Al dumneavoastră sincer,

Peter Harrold,

director regional

 

CC:

E.S. Rovana Plumb,

ministrul mediului şi pădurilor

Bucureşti, România

 

Doamna Boni Florinela Cucu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

Domnul Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Anexa nr. 1

Trageri din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finanţat (%)

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toaie cheltuielile ulterioare

a) partea B a Proiectului

40 306.000

b) partea C a Proiectului

69.594.769

c) partea D a Proiectului

2.333.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

0

 

(ii) partea E.2

0

 

(iii) partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

a) partea A a Proiectului

 

8.904.000

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

b) partea C a Proiectului

352.920

 

c) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

69.091

 

(ii) partea E.2

134.000

 

(iii) partea E.3

246.241

 

(iv) partea E.4

23.000

 

d) partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a Proiectului

(4) Servicii de consultanţă, inclusiv audit şi instruire pentru:

a) partea A a Proiectului

0 3.300.000

100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale

75% din cheltuielile cu consultanţi locali şi 85% din cheltuielile cu consultanţi străini efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

b) partea B a Proiectului

4.536.000

 

c) partea C a Proiectului

5.807.949

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

2.406.000

 

(iii) partea E.3

28.875

 

e) partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru: a) UMP-MAI

100.909

75% din cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

b) UMP^MTCT

272.000

 

c) UMP-MMGA

1.987.600

 

d) UMP- ANRM

482.000

 

(6) Nealocate pentru:

 

 

a) partea A a Proiectului

0

 

b) partea B a Proiectului

0

 

c) partea C a Proiectului

0

 

d) partea D a Proiectului

0

 

TOTAL:

143.324.463

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 993 din 6 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.089 din 8 august 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.140 din 11 iunie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 79f2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a! art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - SA, filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Informatică Feroviară” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

tichete

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială „Informatică Feroviară” - S.A.

Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucureşti

RO 14966210

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

.5

I.

 

 

VENITUNI TOTALE

1

31.366,15

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

31.071,80

 

 

a)

din producţia vândută

3

26.362,70

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

4.158.60

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

550.50

 

2

 

Venituri financiare din care:

10

29435

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

Din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

250.75

 

 

d)

alte venituri financiare

14

43.60

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

31 352,45

 

I

 

Cheltuieli de exploatare, din care

17

31.346,45

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

750,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.069,21

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

17411,16

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

13.588.64

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.737,87

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.812.85

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

67.94

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

823.11

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

33.97

 

 

 

d3

ane cheltuieli cu personalul din care:

28

84,65

 

 

 

 

d3.i) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

84.65

 

 

 

 

- tichete de creşa, cf. Legii nr. 191/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuiau sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3 2) tichete de masa

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

90.00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 


 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5.430,50

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

6515,28

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

80.30

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.30

 

 

 

i2) ch. de protocol din care

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate. din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă $1 publicitate potrivit Legii nr. 193/2006. eu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Leg” nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

6 00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli Financiare

50

6.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

13.70

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.08

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

11.62

 

1

 

Rezerve legate

55

0,68

 

2

 

Arie rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent

57

10.94

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56.57, 53 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau tocai în căzut regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 


 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

7 0

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

5.430.50

 

1

 

Surse proprii

72

5.430.50

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

76

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.900.00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1,900.00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

32

 

 

 

b)

externe

33

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

163,29

XI.

1

 

Rezerve legale

85

158,49

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

4,80

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

31.366.15

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

31.352,45

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

330

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

336

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata, din care:

93

13 588 64

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de munca

94

13.582,22

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6,42

 

 

c)

alte bonificaţii! şi bonusuri în bani şi/sau natura

9a

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

97

3368,61

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţai de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

98

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

93 351,64

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoana)

100

93 351,64

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi  fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 ier venituri totale (cheltuieli totale/venituri loiale)* 1000

102

999.56

 

11

 

Plaţi restante

103

5.500,00

 

 

a)

preţuri curente

104

5.500,00

 

 

b)

preturi comparabile

105

5.500,00

 

-1

 

Creanţe restante

106

41.164.26

 

 

a)

preţuri curente

107

41.164,26

 

 

b)

preţuri comparabile

108

41.164.26

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012

 

Ţinând cont de Nota nr. 121.928 din 2 iulie 2012 a Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, având în vedere prevederile:

- art. 99 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociala, prin Direcţia protecţia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Păun-Jura Petru-Radu,

secretar general

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 2.030.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012

 

Art. 1. - Proiectele finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie vor respecta obiectivele Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale, publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

Art. 3. - Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanţatoare:

- Asigurarea serviciilor de sprijin familial Activităţi eligibile:

- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centre de tip respiro/centre de criză, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.

Art. 4. - (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte organizate de către Autoritatea finanţatoare.

(2) Etapele procedurii de selecţie sunt:

a) publicarea anunţului de participare;

b) publicarea pe site-urile proprii de către Autoritatea finanţatoare (www.mmuncii.ro şi www.anph.ro) a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;

c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod poştal 010097, Bucureşti);

d) verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii şi îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;

f) efectuarea vizitelor de precontractare;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;

i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Art. 5. - (1) Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-urile proprii, www.mmuncii.ro şi www.anph.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.

(3) Din motive temeinice, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.

Art. 6. - (1) Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 7. - (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi cuprinde în principal următoarele informaţii:

a) informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;

b) cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

c) termenii de referinţă;

d) instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;

e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;

f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

g) modelul contractului de finanţare nerambursabilă.

(2) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Autoritatea finanţatoare publică pe site-urile www.mmuncii.ro şi www.anph.ro documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 8. - Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să comunice prin postarea pe site-urile www.mmuncii.ro şi www.anph.ro orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 9. Propunerea de proiect se depune la sediul Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii finanţatoare din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de

participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 10. - (1) Componenţa nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(6) Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului Autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordată fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor.

(9) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de contestaţii a cărei componenţă nominală este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.

Art. 11. - (1) Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează numa după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contribuţia minimă a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

(4) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicită a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 12. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

(2) Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, însoţite de documentele justificative. Plata se va realiza după verificarea rapoartelor transmise de către beneficiarii finanţării şi efectuarea vizitelor de monitorizare a implementării proiectelor de către reprezentanţii Autorităţii finanţatoare.

(3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilă şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.

Art. 13. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanţării nerambursabile în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) Metodologia de monitorizare include atribuţiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanţate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

Art. 14. - (1) Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate.

(2) Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 4-4/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. I lit. G „Titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii»„ pct. 1 [cu referire la pot, 10 din normele metodologice date în aplicarea art. 2965 alin. (1) din Codul fiscal], în tabel, la Nr. crt. asiguraţi „Total:”, coloana a 5-a „Suma câştigurilor realizate în condiţii speciale şi alte condiţii de muncă (lei)”, în loc de: „28.255” se va citi: „28.225”.

 

În cuprinsul anexei (anexa nr. 21 la reglementări) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.107/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică - RNTR1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 7.5 lit. a), în coloana a 4-a „Cod defect - DMi”, se va citi: „X”.