MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 218/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

213. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 

233. - Hotărâre privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

80. - Decizie privind eliberarea domnului Mihai Cristian-Sebastian din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

36. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuza rea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 şi 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mehedinţi” se abrogă poziţiile nr. 159,160 şi 162.

2. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Butoieşti”, după poziţia nr. 413 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 414-417, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dubova”:

- la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„a) nr. 1 Curmătura; L = 6 km; l = 3 m;

b) nr. 2 Covei; L = 5 km; l = 3 m;

c) nr. 3 Poieni; L = 8 km; l = 3 m;

d) nr. 4 Marniţi; L = 9 km; l = 3 m;

e) nr. 5 Pirlag; L = 7 km; l = 3 m;

f) nr. 6 Ivaniş; L = 9 km; l = 3 m;

g) nr. 7 Luzovita; L = 5 km; l = 3 m;

h) nr. 8 Ripi; L = 6 km; l = 3 m; S = 24.420 mp;

i) nr. 9 Codicea; L = 5 km, l = 3 in;

j) nr. 10 Colnic; L = 5 km, l = 3 m;

k) nr. 11 Libotina; L = 7,420 km; l = 4 m; S = 31.304 mp; îmbrăcăminte balast pe teren stabilizat, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: la lit. h) „1.837,62 lei” şi la lit. k) „2,450,16 lei”.

4. Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eşelniţa” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 17 şi 37;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la nr. 267 la nr. 390, l = 9 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „122.500 lei”;

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 241 la nr. 266, L = 0,5 km, l = 8,5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „46.800 lei”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 413 la nr. 517, L = 1 km, l = 9 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „96.600 lei”;

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 391 la nr. 412, L = 0,6 km, l = 9 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500 lei”;

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 518 la nr. 592, L = 1,5 km, l = 9 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „153.300 lei”;

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 593 la nr. 605, L = 1 km, l = 9 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19.800 lei”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 600 la nr. 620, L = 1 km, l = 9 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000 lei”

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 621 la nr. 686 şi până la intersecţia cu Str. Salcâmilor, L = 1 km, l = 8 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „94.700 lei”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 687 la nr. 782, L = 1 km, l = 8,5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „184.400 lei”;

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 782 la nr. 869, L = 1 km, l = 8,5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „111.700 lei”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 869 la nr. 900, L = 1 km, l = 8,5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000 lei”;

- la poziţia nr. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „192,700 lei”;

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „363.100 lei”;

- la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „67.300 lei”;

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „121.000 lei”;

- la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „624,637 lei”;

- la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.453.434 lei”;

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „731.240 lei”;

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa de copii «Arlechino»”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:”873.394 lei”;

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Staţie de tratare şi epurare + teren”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.752.652 lei”;

- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna Izvorul Tămăduirii + parcare”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.002 lei”;

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.400 lei”;

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: ^411.800 lei”;

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „548.380 lei”;

- la poziţia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: .13.342.094 lei”;

- la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „470.000 lei”;

c) după poziţia nr. 50 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 51-55, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

5. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Godeanu”, după poziţia nr. 146 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 147-151, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.

6. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvorul Barzii”, după poziţia nr. 335 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 336, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4.

7. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ponoarele”, după poziţia nr. 268 se Introduc 9 noi poziţii, poziţiile nr. 269-277, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5.

8. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prunişor” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 65 şi 66;

b) după poziţia nr. 124, se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 125-127, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6.

9. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Punghina”, după poziţia nr. 242 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 243-245, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fee parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 213.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Butoieşti

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

414

1.3.7.1

Drum exploataţie 2311

L = 1.607 m, 1 = 7 m, de la E 70 până la De 734 (Punte Pluta)

-

964,2

Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL15/2011

415

1.3.7.1

Drum exploataţie 2312

L = 2.231 m, l = 7 m, de la De 734 până la DJ 716 (Pod Buiceşti)

-

1.338,6

Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011

416

1.3.7.1

Drum exploataţie 2313

L = 1.339 m, l =7 m, de la DJ 716 până la De 690 {Drum Balastieră)

-

803,4

Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011

417

1.3.7.1

Drum exploataţie 2314

L = 1.430 m, l = 7m, de la De 690 până la De 657

-

858

Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eşelniţa

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

51

1.8.6

Conducte pentru alimentare cu apă şi reţele de distribuţie

L = 15.470 m, sunt amplasate pe domeniul public al comunei Eşelniţa de-a lungul străzilor comunei pe spaţiul verde dintre rigole şi trotuare

2010

1.179.798

Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011

52

1.8.7

Conducte pentru canalizare

L = 11.100 m, sunt amplasate pe domeniul public al comunei Eşelniţa de-a lungul străzilor din comuna Eşelniţa pe spaţiul verde dintre rigole şi trotuare

2010

3.344.970

Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011

53

1.6.2

Sală de sport

Str. Teilor nr. 522, în curtea Scolii Generale Eselnita, construcţie nivel parter din metal. Suprafaţa totală = 600 mp, N - canal ui de gardă; S - teren curtea şcolii; E - curtea şcolii; V - proprietatea comunei Eşelniţa

2010

1.304.359

Domeniul public al comunei Eselnita, conform HCL nr. 134/2011

54

1.6.2

a) Construcţie clădire vestiar

b) Teren stadion

a) Eşelniţa, pe Str. Teilor şi Dunării, construcţie nivel parter din cărămidă cu şarpantă din lemn şi lindab; S = 95 mp

b) Suprafaţă stadion 17.074 mp, cu vecinii: N - Balica Marius, S - canal de gardă; E - proprietăţi particulare; V-DN57

2010

92.380

Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011

55

1.6.2

Centru de zi

Str. Liliacului nr. 794 C construcţie P+1 din cărămidă şi şarpantă din lemn si lindab, S = 500 mp,

vecini: N – teren proprietate primărie; S - proprietăţi Legea nr. 15/2003; E - Pătăşanu Mircea; V - domeniul public al comunei Eşelniţa

2010

74.500

Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Godeanu

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

147

1.3.7.1

Grupul sanitar de la Primara Godeanu

E - Primăria Godeam; V - Petrescu Ispas; S - Gherghinescu Constantin; N – Armulescu Anica

1978

16.700

Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011

148

1.3.1

Staţia de autobuz din satul Godeanu

E - Dragomirescu Silvia; V - drum Liscovăt; S - DJ 670; N - drum Liscovăt

1978

4.650

Domeniul public al comunei Godeanu, conform nr. HCL 2/2011

149

1.3.1

Staţia de autobuz din satul Marga

E - DJ 670; V - Rotescu Gheorghiţa; S - DJ 608; N - DJ 670

1978

4.650

Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011

150

1.3.1

Staţia de autobuz din satul  Şuiroca

E - Magazin Şiroca; V – DJ 670; S - Bogdan Antoneta

2011

4.650

Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011

151

1.8.1

Fântâna situată la intersecţia drumurilor DJ 670 - DC 6A – DC 6B

E - DC 6A; V - Dragimirescu Stana; S -DC6A; N - DJ 670

2011

5.000

Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvorul Barzii

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

 

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

336

1.3.7.1

Teren neproductiv pentru extindere reţea electrică

Izvoru Barzii, S = 1.640 mp Vecini: N,S, E -izlaz, V -DC7

-

964,2

Domeniul public al comunei Izvoru Barzii, conform HCL nr. 15/2011

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ponoarele

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

269

 

Drum de exploataţie

Şipot-Dealul Turtăbii - lung de 5,5 km, l = 4 m, din DJ 670 locuinţa Doandeş Ion până în punctul Movilă izlaz Şipot - Cruce Şipot

1960

9.500

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 18/2011

270

 

Drum de exploataţie DC9

Bârâiacu - lung de 3,3 km, lat de 6 m, cu plecare din DC 38 punct Răduica Anghelina până în DN 67D punct Şuişelu

1960

7.500

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 18/2011

271

1.37.1

Teren gospodăria de apă

S = 1.018 mp, în zona cimitirului ortodox din satul Ponoarele

2011

15.500

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39,2011

272

1.3.7.1

Teren staţie de pompare apă nr. 1

S = 100 mp, situaţia intersecţia DJ.670 cu DC 57 Băluta

2011

2.150

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39.2011

273

1.3.7.1

Teren staţie de pompare apă nr. 2

S = 100 mp, situat lângă proprietatea Marinescu Ionut Emilian

2011

2.750

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011

274

1.3.7.1

Teren zonă protecţie izvor nr. 1

S = 672 mp, vecin cu terenurile proprietate Tudorescu Elisabeta şi Pîrvan Sorina

2011

7.330

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 392011

275

1.3.7.1

Teren zonă protecţie izvor nr. 2

S = 685 mp, vecin cu teren proprietate Tatomir Liliana

2011

7.500

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39.2011

276

 

Teren staţie de epurare ape uzate

S = 1.869 mp, situate la intersecţia DJ. 670 (varianta ocolitoare) şi drum sătesc Biserica ortodoxă , Sf. Nicodim de la Tismana”

2011

10.800

Domeniu) public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011

277

1.3.7.1

Drum de exploataţie gospodăria de apă

Lung de 150 ml, din Valea Morilor Tihoi, din punctul Cimitirul ortodox până la Biserica „Sf. Nicolae”

2011

3.500

Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011

 

ANEXA Nr. 6

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prunişor

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

125

 

Pârâu 1882

T79

Lungime = 1.000 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 3.000 mp

Vecinătăţi:

N - intravilan sat Cerveniţa; S - teren agricol extravilan; E - drum exploataţie 1967; V - pod Albina

 

 

Domeniul public al comunei Prunişor, conform HCL nr. 437/2011

126

 

Pârâu 1763

T71

Lungime = 500 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 1.500 mp,

Vecinătăţi:

N - OC 59; S - teren extravilan; E - pod Cerveniţa; V - drum exploataţie 1967

-

-

Domeniul public al comunei Prunişor,conform HCL nr. 437/2011

127

 

Pârâu

T64, T65, T66

Lungime = 1.500 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 4.500 mp,

Vecinătăţi:

N - teren intravilan şi extravilan; S - teren extravilan şi pârâul 1697; E - drum exploataţie 1689; V - drum exploataţie 1720

-

-

Domeniul public al comunei Prunişor, conform HCL nr. 437/2011

 

ANFXA Nr. 7

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Punghina

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

243

1.3.7.1

Drum exploataţie

Punghina, L = 4.800 m; DJ 563 (pod ciment Punghina) - pct. Stejeri - DC 122 (pod ciment Recea)

2011

4000

Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24.2011

244

1.3.7.1

Drum exploataţie

Punghina, L = 105 m, DN56A-Bărbulescu

2011

100

Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24/2011

245

1.5.9.

Teren primărie

Cearâng, S = 500 n situat în cv.13, vecinii: E, S - drum comunal; N – Muscu;.V - Popa D.

2011

650

Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează metodologia de autorizare a organismelor private române să desfăşoare servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne, precum şi serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de acestea în cadrul procedurii adopţiei interne.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, prin organisme private se înţelege asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, precum şi filialele acestora, înfiinţate în condiţiile legii.

Art. 3. - Autorizarea prevăzută la art. 1 se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii, denumit în continuare Oficiu, şi se acordă pentru o perioadă de un an de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura.

Art. 4. - (1) Pentru prestarea/desfăşurarea efectivă a serviciilor şi activităţilor pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligaţia de a încheia contracte de colaborare cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumite în continuare DGASPC, în a căror rază administrativ-teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(2) Organismul privat are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la încheierea contractelor de colaborare prevăzute la alin. (1), să transmită o fotocopie a acestora Oficiului.

 

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare

 

Art. 5. - Organismele private române care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie persoane juridice române, fără scop lucrativ, constituite în condiţiile legii;

b) să aibă înscris în statut desfăşurarea de activităţi în domeniul adopţiei şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

c) scopul şi obiectul de activitate, înscrise în statut, să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei române;

d) să dispună de resursele materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor a căror autorizare o solicită sau să demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;

e) să aibă relaţii contractuale pe perioada pentru care se solicită autorizaţia cu cel puţin 3 specialişti, absolvenţi ai învăţământului universitar cu diplomă de licenţă - unul în specializarea asistenţă socială, unul în specializarea psihologie şi unul în drept sau ştiinţe juridice;

f) persoanele din conducerea organismului privat, precum şi cele prevăzute la lit. e) să nu fi fost condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;

g) să aibă proceduri/metodologii de lucru adecvate şi conforme cu principiile şi prevederile legale în materia adopţiei, precum şi proceduri de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor;

h) să aibă prevăzută în regulamentele proprii obligativitatea păstrării confidenţialităţii de către persoanele angajate şi colaboratori a datelor şi informaţiilor la care au acces referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori şi părinţii fireşti;

i) să asigure măsurile necesare în vederea protecţiei datelor şi informaţiilor prevăzute la lit. h).

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

 

Art. 6. - În vederea obţinerii autorizaţiei, organismele private vor depune o cerere însoţita de următoarele documente:

a) actul constitutiv şi statutul, în copie legalizată sau certificată;

b) încheierea judecătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, în Registrul federaţiilor a organismului privat;

c) regulamentul intern al organismului privat solicitant:

d) lista personalului care va realiza activităţile în domeniul adopţiei, însoţită de cv-urile acestora, diplomele de studii şi contractele în baza cărora îşi vor desfăşura activitatea; diplomele de studii şi contractele se depun în copie legalizată sau certificată;

e) documentele prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 lit. e);

f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum şi al colaboratorilor, care au acces la date şi informaţii referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori, părinţii fireşti şi rudele biologice ale adoptatului, cu privire la păstrarea confidenţialităţii acestor date;

g) document de prezentare a organismului privat care să cuprindă şi descrierea activităţilor planificate şi a metodologiilor/ procedurilor de lucru utilizate;

h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum şi ale persoanelor prevăzute la art. 5 lit. e);

i) declaraţia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obligă să prezinte Oficiului raportul anual de activitate în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia;

j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbările în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în maximum 15 zile de la data la care a luat cunoştinţă de producerea acestora.

Art. 7. - În vederea autorizării, Oficiul poate solicita de la organismul privat sau de la alte autorităţi competente orice alte informaţii pe care le va considera pertinente.

Art. 8. - (1) Oficiul va soluţiona cererea de eliberare a autorizaţiei în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Pentru motive temeinice, la iniţiativa Oficiului sau a solicitantului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de maximum 15.ziJe. Prelungirea termenului prevăzut la alin. (1), precum şi durata acestei prelungiri, în cazul în care iniţiativa aparţine Oficiului, se motivează în mod corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

(3) în situaţia în care documentaţia depusă nu este completă, solicitantul este informat de către Oficiu, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii, în vederea completării documentelor.

Art. 9. - (1) Analizarea cererii şi a documentaţiei depuse se realizează de către persoanele desemnate prin ordin al preşedintelui Oficiului, care întocmesc un raport ce conţine propunerea privind eliberarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare.

(2) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale, preşedintele Oficiului emite un ordin prin care autorizează organismul privat să desfăşoare servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne.

(3) Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă de un an de la data emiterii.

(4) în ordinul prevăzut la alin. (2) se vor menţiona serviciile şi activităţile pe care organismul privat a fost autorizat să le desfăşoare în cadrul procedurii adopţiei interne.

(5) în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de autorizare, ordinul prin care se respinge cererea de autorizare a solicitantului va conţine şi indicarea expresă a motivelor care justifică această soluţie.

(6) Ordinul privind eliberarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii lui.

Art. 10. - Ordinul preşedintelui Oficiului, prin care a fost soluţionată cererea de autorizare, poate fi atacat în contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Autorizaţia poate fi reînnoită, la solicitarea organismului privat, fiind însoţită de documentele prevăzute la art. 6, de un raport anual de activitate, precum şi de un raport întocmit de DGASPC/DGASPC-urile cu care a colaborat, vizând modul în care organismul privat a desfăşurat activităţile pentru care a fost autorizat.

(2) La soluţionarea cererii privind reînnoirea autorizaţiei se va avea În vedere şi modul în care organismul privat a implementat eventualele propuneri şi recomandări formulate ca urmare a realizării unor acţiuni de control de către Oficiu.

Art. 12. - (1) Autorizaţia acordată în condiţiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către Oficiu în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 lit. d), e) şi g).

(2) Suspendarea autorizaţiei poate fi dispusă şi în situaţia în care Oficiul constată că organismul privat nu dă curs propunerilor şi recomandărilor formulate ca urmare a realizării unor acţiuni de control de către această instituţie.

(3) Ordinul privind suspendarea autorizaţiei se comunică atât organismului privat, cât şi DGASPC/DGASPC-urilor care se află în relaţie contractuală cu acesta în maximum 5 zile lucrătoare de la data_emiterii.

(4) în perioada de suspendare a autorizaţiei, organismul privat nu mai poate desfăşura activităţi în domeniul adopţiei.

(5) Ordinul privind suspendarea autorizaţiei poate fi revocat dacă organismul privat face dovada încetării cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.

Art. 13. - (1) Autorizaţia poate fi retrasă de către Oficiu, prin ordin, în următoarele situaţii:

a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 lit. a)-c). f);

b) nerespectarea de către personalul din conducerea organismului privat, precum şi de către persoanele prevăzute la art. 5 lit. e) a obligaţiei vizând păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor la care au acces referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori şi părinţii fireşti;

c) nerespectarea angajamentului prevăzut la art. 6 lit. j). (2) Ordinul privind retragerea autorizaţiei se comunică

organismului privat, cât şi DGASPC/DGASPC-urilor care se află în relaţie contractuală cu acesta în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Art. 14. - Autorizaţia încetează de drept în următoarele situaţii:

a) divizarea, transformarea, fuzionarea sau dizolvarea organismului privat;

b) împlinirea termenului pentru care a fost acordată.

Art. 15. - Ordinul vizând suspendarea sau retragerea autorizaţiei poate fi atacat în contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Serviciile şi activităţile ce pot fi prestate/desfăşurate de organismele private autorizate în cadrul procedurii adopţiei Interne

 

Art. 16. - Beneficiarii serviciilor şi activităţilor prestate/ desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie internă de către organismele private care îndeplinesc condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 sunt:

a) copiii care au fost sau urmează să fie adoptaţi;

b) adoptatorii;

c) părinţii fireşti şi familia extinsă;

d) comunitatea - persoanele fizice, precum şi membrii organizaţi ai colectivităţilor locale.

Art. 17. - (1) Activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private, adresate copiilor care au fost sau urmează să fie adoptaţi, sunt:

a) informarea şi consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protecţie şi includerea adopţiei interne ca finalitate a acestuia, precum şi referitor la procesul de adopţie, la implicaţiile şi consecinţele adopţiei, etapele, procedurile şi activităţile specifice;

b) informarea şi consilierea copilului cu privire la modul şi consecinţele exprimării consimţământului la adopţie, sau după caz, în vederea exprimării opiniei sale în cadrul procedurilor de adopţie, precum şi cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luată în considerare;

c) participarea la potrivirea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare, întreprinderea demersurilor necesare acomodării copilului cu familia potenţial adoptatoare şi întocmirea unor rapoarte în acest sens, pe care le înaintează DGASPC;

d) asistenţa de specialitate a copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită, în cazul în care demersurile de adopţie ale copilului au eşuat sau adopţia a încetat;

e) întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile şi efectele adopţiei;

f) consilierea şi pregătirea adoptatului pentru realizarea contactelor acestuia cu părinţii fireşti şi/sau rudele biologice;

g) activităţile postadopţie prevăzute de lege.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi realizate de către organismele private autorizate doar în cazul în care copilul beneficiază de o măsură de protecţie specială dispusă în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, la un asistent maternal angajat al acestuia sau, după caz, la un serviciu rezidenţial al organismului privat.

Art. 18. - Activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private destinate adoptatorilor sunt:

a) informarea familiilor/persoanelor care îşi exprimă intenţia de a adopta cu privire la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei interne;

b) pregătirea adoptatorilor pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte;

c) informarea şi consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condiţiile legii, a identităţii părinţilor fireşti ai copilului şi, după caz, necesare contactării acestora şi/sau a rudelor biologice de către copil;

d) activităţile postadopţie prevăzute de lege.

Art. 19. - Activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private, destinate părinţilor fireşti şi familiei extinse a copiilor care au fost sau urmează să fie adoptaţi, sunt:

a) asigurarea de asistenţă de specialitate în situaţia încetării adopţiei;

b) consilierea şi pregătirea părinţilor fireşti şi/sau a rudelor biologice pentru realizarea contactelor cu adoptatul.

Art. 20. - (1) Serviciile ce pot fi prestate de către organismele private destinate comunităţii vizează informarea şi promovarea adopţiei interne în scopul conştientizării problematicii şi nevoilor beneficiarilor şi creşterii numărului adopţiilor interne.

(2) în vederea realizării serviciilor prevăzute la alin. (1) pot fi organizate întâlniri, conferinţe, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicaţii, precum şi orice alte servicii de promovare a adopţiei interne.

(3) în cazul în care se solicită autorizarea doar pentru realizarea serviciilor prevăzute la alin. (1), nu este aplicabilă condiţia prevăzută la art. 5 lit. e).

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 21. - (1) Organismele private care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei pe teritoriul României în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne au obligaţia ca până la data de 7 iunie 2012 să solicite obţinerea autorizaţiei în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la alin. (1) atrage, de drept, imposibilitatea continuării activităţilor în cadrul procedurii adopţiei interne, iniţiate anterior în baza convenţiilor de parteneriat încheiate cu DGASPC.

(3) Organismele private prevăzute la alin. (1), care au solicitat obţinerea autorizaţiei până la data de 7 iunie 2012, îşi pot continua activităţile aflate în derulare, până la soluţionarea cererii de autorizare.

(4) în cazul obţinerii autorizaţiei, organismele private au obligaţia încheierii unor noi contracte de colaborare cu DGASPC-urile în a căror rază administrativ-teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea şi să transmită Oficiului o fotocopie a acestora în termen de 5 zile de la încheierea lor.

Art. 22. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7 aprilie 2012.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

Oficiul Român pentru Adopţii,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Minai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 233.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mihai Cristian-Sebastian din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Cristian-Sebastian se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 2 aprilie 2012.

Nr. 80.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea

prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 3 pronunţată la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 3/2012

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 3

pronunţată la data de 15 martie 2012

având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Manolache Onofrei Tatiana – preşedinte

Tănăsescu Mihai Alexandru – arbitru

Gozia Dan-Cristian - arbitru

Niţu Ion - arbitru

Ştiolică Florin - arbitru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. 274 din 11 ianuarie 2012, cerere având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

Primul termen al arbitrajului a avut loc la data de 9 februarie 2012.

Dezbaterile au avut loc la data de 2 martie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Completul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv pentru datele de 8 martie 2012 şi 15 martie 2012.

Prin cererea arbitrală iniţială, ARAIEX a solicitat stabilirea unui procent de 0,8% din veniturile ce constituie baza de calcul sub condiţia stabilirii unui colector unic pe domeniu, prin mandatarea unuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă existente să reprezinte în relaţia cu utilizatorii toţi artiştii interpreţi sau executanţi pentru care fiecare dintre acestea a primit mandat.

La data de 27 ianuarie 2012, ARAIEX a formulat cerere completatoare prin care a solicitat stabilirea formei finale a metodologiei astfel:

„1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual aduse anterior la cunoştinţa publicaşi ale căror drepturi patrimoniale conexe se află în termenele de protecţie prevăzute de lege de către organismele de televiziune se face în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă acordată de organismele de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi.

3. Organismele de televiziune, denumite utilizatori în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească organismului de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pentru artiştii interpreţi sau executanţi o remuneraţie pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, ce reprezintă 1% din baza de calcul prevăzută la pct. 4 din prezenta metodologie.

4. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obţinute de fiecare dintre utilizatori, fără a include TVA şi alocaţia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

5. Prin excepţie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proporţie minimă prestaţiile artistice din domeniul audiovizual (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneraţie ce reprezintă un procent de 0,75% din baza de calcul menţionată mai sus.

6. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârziere la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.

7. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă al artiştilor interpreţi sau executanţi, după efectuarea plăţilor, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentaţiei solicitate. Organismul de gestiune colectivă are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei, efectuat de către un auditor agreat de toate părţile.

8. Utilizatorii au obligaţia să transmită organismului de gestiune colectivă al artiştilor interpreţi desemnat drept colector, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă:

 

 

 

 

 

 

Titlu autor

 

Orchestră

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Data difuzării

Minute

Secunde

Piesă

Muzică

Artist

Formaţie

Artişti

Nr. album

Catalog

Nr.

producător

înregistrare

Anul

Ţara FA/ Grup

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul trebuie să fie transmis în format electronic şi să fie însoţit de o adresă de înaintare în scris purtând humele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor conţinute în raport.

9. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.”

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) a formulat la termenul din data de 9 februarie 2012 cerere de suspendare a procedurii arbitrale, cerere respinsă de completul arbitrai prin încheierea interlocutorie de la data arătată.

Tot la termenul din data de 9 februarie 2012, drept chestiuni prealabile, CREDIDAM a invocat nulitatea procesului-verbal încheiat de ORDA la data de 16 ianuarie 2012, proces-verbal care consemnează acţiunea de tragere la sorţi a membrilor completului, excepţia prematurităţii arbitrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj.

Completul a respins prin încheierea mai sus menţionată cererea de constatare a nulităţii procesului-verbal încheiat la data de 16 ianuarie 2012, a respins excepţia prematurităţii şi a unit cu fondul excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj.

La data de 13 februarie 2012, Societatea Română de Televiziune (SRTV) a formulat întâmpinare, solicitând ca la stabilirea metodologiei completul să aibă în vedere existenţa unui acord între utilizatori şi ARAJEX pentru procentul de 0,8% direct proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat colectiv. Din dezbateri a rezultat că SRTV şi ARAIEX nu au fost în măsură să convină asupra formei finale a metodologiei în cadrul negocierilor, deoarece ARAIEX a solicitat ca acest procent să fie neponderat şi a condiţionat aplicabilitatea lui de desemnarea unui colector unic. CREDIDAM a formulat apărări pe cale de excepţie prin notele de şedinţă depuse la data de 9 februarie 2012 şi pe fondul cauzei prin notele de concluzii scrise.

Pe fondul cauzei, CREDIDAM a solicitat să se constate că procentul propus de ARAIEX nu este în concordanţă cu practica europeană şi, deci, încalcă dispoziţiile art. 1311 lit. h) şi art. 150 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. A mai solicitat CREDIDAM să se constate că cererea ARAIEX este nedovedită, la dosar neexistând niciun înscris, nicio dovadă privind practica europeană sau studiu/expertiză care să dovedească în vreun fel procentele solicitate.

Ceilalţi participanţi la arbitraj [Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - SA. (Antena 1), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercială SBS BROADCÂSTING MEDIA - SRL. {Prima TV), Societatea Comercială PRO TV - SA] nu au formulat concluzii, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a achita onorariile arbitrilor, fiind decăzuţi din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii.

Prin încheierea din data de 13 februarie 2012, completul a admis, pentru toate părţile nedecăzute din dreptul de a propune probe, proba cu înscrisuri şi a prorogat discutarea admisibilităţii probei cu expertiza tehnică solicitată de CREDIDAM, probă la care, la termenul din data de 2 martie 2012, CREDIDAM a şi renunţat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitrai reţine:

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii formulate de CREDIDAM, completul de arbitraj apreciază drept pertinente susţinerile acestuia potrivit cărora în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

Acest text prevede că „Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă”.

Ţinând seama că obiectul arbitrajului îl constituie remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru prestaţiile artistice din domeniul audiovizualului, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1232 alin. (1) lit. d), aflându-ne în prezenţa unei gestiuni colective facultative.

Faţă de acest aspect un organism de gestiune colectivă poate începe procedura negocierilor în vederea stabilirii unei metodologii doar pentru membrii săi, în limita repertoriului gestionat.

În acest sens ARAIEX poate solicita declanşarea procedurii de arbitraj doar în privinţa membrilor săi, nu şi în privinţa repertoriului gestionat de CREDIDAM. Faţă de acest motiv de inadmisibilitate, pe care completul îl reţine ca fondat, efectele prezentei hotărâri arbitrale urmează a se produce numai cu privire la raporturile dintre ARAIEX, ca organism de gestiune colectivă, şi utilizatori, întrucât CREDIDAM nu a formulat cerere de arbitraj.

Astfel, completul apreciază că cererea de arbitraj formulată de ARAIEX este inadmisibilă cu privire la repertoriul gestionat de CREDIDAM.

Poziţia procesuală a CREDIDAM a fost una explicită, în sensul că nu a dorit să fie parte în prezentul arbitraj. În atari condiţii, completul nu poate obliga un organism de gestiune colectivă să negocieze o metodologie peste voinţa sa, ţinând seama de caracterul facultativ al gestiunii colective.

Cu privire la metodologia propusă de ARAIEX ca anexă la cererea completatoare, completul constată că această variantă de metodologie nu a fost supusă negocierii părţilor, nefiind astfel îndeplinită condiţia prealabilă instituită de art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În raport cu aceste considerente şi faţă de motivarea excepţiei de inadmisibilitate invocate de către CREDIDAM prin notele de şedinţă de la termenul din 3 februarie 2012, excepţie unită cu fondul, completul de arbitraj va respinge ca inadmisibilă cererea completatoare formulată de ARAIEX, rămânând învestit numai cu soluţionarea cererii iniţiale, constatând că părţile au purtat negocieri nefinalizate cu privire la „procentul de 0,8% din veniturile ce constituie baza de calcul sub condiţia stabilirii unui colector unic pe domeniu”.

Pe fondul cauzei, completul arbitrai constată:

1. Pe parcursul negocierilor, între organismele de gestiune colectivă şi utilizatori au avut loc două întâlniri în datele de 16 decembrie 2011 şi 19 decembrie 2011, în cadrul cărora ARAIEX a solicitat un procent de 0,8% neponderat şi condiţionat de stabilirea unui colector unic.

În conformitate cu art. 1312 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, remuneraţiile se calculează direct proporţional cu gradul de utilizare a repertoriului, astfel încât orice altă metodă de calcul este nelegală.

Cu privire la procentul ce reprezintă cuantumul remuneraţiei, completul constată că pe parcursul negocierii SRTV şi ARCA şi-au arătat disponibilitatea de a conveni cu ARAIEX cuantumul de 0,8% şi baza de calcul, procent ponderat, şi că, ulterior, ARAIEX şi-a modificat punctul de vedere, fără a fi în măsură nici în cadrul negocierii, nici în cadrul cauzei arbitrale să indice vreun temei legal care să justifice o altă modalitate de calcul decât aceea instituită de art. 1312 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În ceea ce priveşte baza de calcul la care se aplică remuneraţia procentuală, completul are în vedere dispoziţiile art. 1232 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că dreptul la remuneraţie recunoscut artiştilor interpreţi pentru prestaţiile din domeniul audiovizual este supus gestiunii colective facultative, iar organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat, direct sau indirect.

Această reglementare exclude de la calculul remuneraţiei acele prestaţii artistice din domeniul audiovizual pentru care utilizatorii şi artiştii interpreţi au încheiat contracte directe în baza cărora sunt achitate direct remuneraţiile cuvenite, utilizarea nefiind condiţionată de plata unor remuneraţii suplimentare.

În conformitate cu art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de radiodifuzare remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate.

Faţă de această dispoziţie legală completul constată că este nefondată solicitarea ARAIEX de stabilire a cuantumului remuneraţiei procentual neponderat. O astfel de soluţie ar fi inechitabilă, întrucât repertoriile sunt utilizate în proporţii diferite de către utilizatori şi admiterea unui procent raportat la o bază de calcul care include toate veniturile obţinute, fără ponderare, cu utilizarea repertoriului gestionat ar reprezenta o încălcare a dispoziţiilor legale enunţate anterior.

Completul a avut în vedere şi practica Corpului de arbitri de pe lângă ORDA, consolidată de către Curtea de Apel Bucureşti (Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 271A/2007).

3. Cu privire la solicitarea ARAIEX de desemnare a unui colector unic, completul urmează să respingă această cerere ca nefondată, întrucât vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, din interpretarea căruia rezultă că pentru categoria de drepturi ce formează obiectul prezentului arbitraj organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat.

Faţă de caracterul imperativ al textului, completul constată că nu se poate substitui titularilor de drepturi în exercitarea de către aceştia a dreptului de a acorda mandat unui organism de gestiune colectivă şi că a condiţiona stabilirea procentului datorat ca remuneraţie de existenţa unui colector unic ar reprezenta o încălcare a principiului consensualismului care stă la baza raporturilor juridice de mandat.

4. Referitor la cheltuielile arbitrale, în temeiul art. 359 alin. 2 şi art. 3591 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că cererea de arbitraj iniţiată de ARAIEX urmează a fi admisă în parte, completul obligă, în solidar, Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata către SRTV a cheltuielilor arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 5.625 lei.

Obligă ARAIEX la plata către CREDIDAM a cheltuielilor arbitrale, în sumă de 9.375 lei.

Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV si Societatea Comercială PRO TV - S.A., în solidar, să achite către CREDIDAM cheltuielile arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.

Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - SA, în solidar, să achite către ARAIEX cheltuielile arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de CREDIDAM cu privire la cererea completatoare de arbitraj depusă de ARAIEX şi înregistrată sub nr. 51 din data de 27 ianuarie 2012.

Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de CREDIDAM cu privire la cererea de arbitraj depusă de ARAIEX şi, în temeiul art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, constată inopozabilitatea metodologiei faţă de CREDIDAM.

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de ARAIEX şi înregistrată sub nr. 274 din data de 11 ianuarie 2012 în contradictoriu cu SRTV, Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A.

Stabileşte forma finală a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune:

 

METODOLOGIE

privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Art. 1. - Pentru radiodifuzarea directă sau indirectă a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie echitabilă ARAIEX, conform repertoriului acesteia, cu respectarea principiului gestiunii colective facultative.

Art. 2. - Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi patrimoniale conexe se află în termenele de protecţie prevăzute de lege se poate face numai în baza unui contract încheiat cu ARAIEX.

Art. 3. - Organismele de televiziune, denumite utilizatori în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească ARAIEX o remuneraţie pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, ce reprezintă 0,8% din baza de calcul prevăzută la art. 4, direct proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat colectiv.

Art. 4. - (1) Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut este constituită din veniturile obţinute de fiecare utilizator din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale. Veniturile sunt constituite din totalitatea surselor financiare care susţin activitatea de radiodifuzare în domeniul audiovizual (abonamente, sponsorizări, alocaţii bugetare, închirieri spaţiu de emisie, autorizaţii de recepţie, alte contribuţii financiare ori venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuzare), fără a fi luate în considerare taxele aferente, cum ar fi TVA ori alte deduceri fiscale stabilite prin lege.

(2) Sunt în aceeaşi măsură considerate venituri în sensul arătat mai sus veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare (televiziune) a utilizatorului corespunzător spotului/spoturilor publicitar/publicitare radiodifuzat/radiodifuzate şi în măsura în care există un transfer inechitabil, contrar uzanţelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv.

(3) Dacă utilizatorul nu obţine venituri din activitatea de radiodifuzare, remuneraţia se calculează sub forma unui procent din totalitatea cheltuielilor efectuate de către utilizator pentru această activitate.

Art. 5. - Ponderea utilizării va fi determinată pe baza playlisturilor realizate de utilizatori, în raport cu repertoriul gestionat colectiv. În situaţia în care ARAIEX deţine informaţii din care rezultă o pondere diferită, părţile vor analiza toate informaţiile şi vor stabili de comun acord ponderea utilizării.

Art. 6. - Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârziere la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% pe zi, aferente sumelor neachitate la termen.

Art. 7. - La solicitarea scrisă a ARAIEX, după efectuarea plăţilor, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea ARAIEX o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate. ARAIEX are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei, efectuat de către un auditor agreat de toate părţile.

Art. 8. - (1) Utilizatorii au obligaţia să transmită ARAIEX, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate din repertoriul ARAIEX, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

De ta difuzării

Minute

Secunde

Titlu piesă

Autor

muzica

Artist

Orchestra/

Formaţie

Nr. de artişti

Album

Nr.

de catalog

Producător

Anul înregistrării

Ţara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de ARAIEX;

b) baza de calcul a remuneraţiei.

(2) Raportul trebuie să fie transmis în format electronic şi să fie însoţit de o adresă de înaintare în scris purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată” pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor conţinute în raport.

Art. 9. - Utilizatorii pot consulta repertoriul ARAIEX, iar acesta trebuie să conţină cel puţin informaţiile necesare completării raportului mai sus menţionat.

Art. 10. - (1) Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care ARAIEX sau utilizatorii vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.

(2) Obligă, în solidar, Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata către Societatea Română de Televiziune (SRTV) a cheltuielilor arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 5.625 lei.

(3) Obligă ARAIEX la plata către CREDIDAM a cheltuielilor arbitrale, în sumă de 9.375 lei.

(4) Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A., în solidar, să achite către CREDIDAM cheltuielile arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.

(5) Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - SA, în solidar, să achite către ARAIEX cheltuielile arbitraje avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre a fost pronunţată la sediul Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, astăzi, 15 martie 2012.

 

Completul de arbitraj,

Manolache Onofrei Tatiana

Tănăsescu Mihai Alexandru

Gozia Dan-Cristian

Niţu Ion

Ştiolică Florin

 

Încheiere

Şedinţa din data de 2 martie 2012, ora 13,00

 

Completul de arbitraj este compus din:

- Manolache Onofrei Tatiana

- Tănăsescu Mihai Alexandru

- Ştiolică Florin

- Gozia Dan-Cristian

- Niţu Ion

 

Arbitraj având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

La apelul nominal au răspuns în şedinţă publică următorii: Societatea Română de Televiziune (SRTV) - Laurenţiu Oprea, şef Serviciu Drepturi de Autor, Irina Lucan - Arjoca, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) - Savu Mariana - avocat, Ştefan Gheorghiu - director general, Iulian Vrabete - membru consiliul director, Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) - Gheoghita Cristian Valentin - avocat, Frâncu George - director general, Cristina Todor - consilier juridic, Societatea Comercială PRO TV - S.A. - Adrian Pintilie - avocat.

În privinţa probei cu expertiză solicitată de CREDIDAM la termenul din data de 27 februarie 2012 a cărei admisibilitate a fost prorogată după administrarea probei cu înscrisuri, CREDIDAM arată că nu înţelege să mai administreze această probă ca expertiză tehnică şi depune la dosar situaţia ponderii de utilizare stabilită şi comunicată de CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L. şi transmisă către CREDIDAM în funcţie de lista membrilor ARAIEX de care a luat cunoştinţă în derularea prezentei proceduri arbitrale.

ARAIEX solicită ca înscrisul depus de către CREDIDAM să fie înlăturat întrucât conţinutul acestuia tinde la a substitui concluziile unui raport de expertiză cu caracter extrajudiciar şi că în lipsa playlisturilor care au fost puse la dispoziţia emitentului acestui înscris, respectiv CRITERIA SOFT & WEB - SRL., nu poate fi analizat punctul de vedere exprimat de această entitate juridică.

ARAIEX mai arată că marja de eroare indicată de către emitent de 10% din 0,8% este una prea mare şi că nu rezultă din cuprinsul înscrisului criteriile obiective care au fost avute în vedere de către emitent la stabilirea ponderii de utilizare.

ARAIEX mai arată că este de notorietate ca membrii săi să acopere genul artistic „petreceri folclor” şi că, în cazul în care nu au fost puse la dispoziţia CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L. playlisturile utilizatorilor specifici ai acestui gen (ETNO TV, FAVORIT, TARAF TV, HORATV, MYNELE TV), obiectivitatea stabilirii ponderii de către CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L este discutabilă.

CREDIDAM arată că la emiterea punctului de vedere emis de CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L. au fost avute în vedere toate playlisturile transmise de utilizatori la CREDIDAM în perioada aprilie-septembrie 2011, perioadă în care ARAJEX funcţiona deja.

CREDIDAM mai arată că există o piedică obiectivă în punerea la dispoziţie a playlisturilor întrucât acestea conţin date cu caracter confidenţial ale utilizatorilor, iar utilizatorii nu şi-au exprimat acordul pentru punerea lor la dispoziţie în cadrul prezentului arbitraj.

SRTV arată că nu este utilă şi pertinentă administrarea probei cu expertiză tehnică întrucât, în cuprinsul metodologiei cu care a fost învestit completul arbitrai, nu exista nicio clauză care să facă referire la repertoriu, astfel încât nu se pune problema determinării ponderii de utilizare. Administrarea probei cu expertiză ar fi lipsită de relevanţă în opinia SRTV. SRTV nu se opune ca înscrisul să fie avut în vedere în ansamblul complexului probator.

ARAIEX în replică arată că dacă în prezenta cauză arbitrală nu ar fi fost relevantă ponderea de utilizare, înscrisul depus astăzi nu ar mai avea nicio utilitate. Pe de altă parte arată că, întrucât trimestrele 1 şi 4 ale anului 2011 nu au fost avute în vedere de către CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L, este de natură să producă prejudicii membrilor săi întrucât în aceste perioade ale anului majoritatea utilizatorilor îşi orientează programele spre a difuza programe de tip „folclor/petrecere*.

ARAIEX arată că în cuprinsul înscrisului se face referire exclusiv la ponderea de utilizare a membrilor ARAÎEX, putându-se desprinde astfel concluzia că diferenţa de pondere aparţine CREDIDAM, concluzie care ar fi eronată întrucât nu este avută în vedere situaţia nemembrilor.

În replică CREDIDAM arată că neanalizarea trimestrului 1 şi 4 din 2011 nu este de natură să genereze prejudicii membrilor ARAIEX întrucât televiziunile de „nişă” nu înregistrează variaţii de pondere pe parcursul anului. Cu privire la faptul că nu au fost avuţi în vedere „nemembri”, CREDIDAM arată că într-adevăr diferenţa de pondere faţă de ceea ce s-a stabilit că aparţine ARAIEX revine în totalitate CREDIDAM întrucât sunt aplicabile dispoziţiile art. 1232 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi, fiind vorba de gestiune colectivă facultativă, fiecare dintre organismele de gestiune colectivă, atât ARAIEX, cât şi CREDIDAM, acţionează strict cu privire la numărul de membri.

De asemenea, necesitatea determinării ponderii de utilizare nu rezultă din forma metodologiei, ci din dispoziţiile art. 1311 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care determină expres ca un criteriu în cadrul procedurilor de negociere această pondere.

Din oficiu, completul arbitrai solicită ARAIEX să precizeze ponderea aproximativă pe care apreciază că o deţine şi pe care a avut-o în vedere în cadrul negocierilor şi cu ocazia iniţierii cererii de arbitraj.

De asemenea, completul solicită CREDIDAM să depună la dosarul cauzei solicitarea pe care a adresat-o CRITERIA SOFT & WEB - S.R.L şi în baza căreia s-a comunicat răspunsul ce formează obiectul înscrisului depus astăzi.

ARAIEX precizează că are în vedere o pondere de utilizare de 10% determinată nu de numărul de membri, ci de împrejurarea că repertoriul acestora este mai utilizat decât al membrilor CREDIDAM.

SRTV comunică în exemplare suficiente înscrisuri, iar volumul acestor înscrisuri nu necesită acordarea unui termen, părţile urmând să îşi exprime punctul de vedere cu privire la înscrisurile depuse de SRTV în cuprinsul notelor de concluzii scrise.

Faţă de înscrisurile depuse de SRTV, respectiv cele două contracte încheiate cu membrii ARAIEX, acest organism de gestiune colectivă precizează că aceeaşi situaţie este aplicabilă şi artiştilor pe care îi reprezintă CREDIDAM.

Completul, faţă de susţinerile părţilor, constată că CREDIDAM nu îşi mai menţine solicitarea de administrare a probei cu expertiză şi că SRTV apreciază proba ca lipsită de relevanţă.

ARAIEX îşi însuşeşte acest punct de vedere.

Cu privire la documentele depuse în şedinţa de astăzi în cadrul probei cu înscrisuri completul urmează să le analizeze prin raportare la toate probele administrate în cauză şi să aprecieze cu privire la acestea în conformitate cu art. 261 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Nemaifiind cereri de formulare, completul arbitrai acordă părţilor cuvântul pe fond. Faţă de acestea,

COMPLETUL ARBITRAL

Rămâne în pronunţare şi amână pronunţarea cauzei la data de 8 martie 2012.

 

Completul de arbitraj,

Manolache Onofrei Tatiana

Tănăsescu Minai Alexandru

Ştiolică Florin

Gozia Dan-Cristian

Niţu Ion


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.