MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 642/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

828. - Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

868. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecătoriilor si parchetelor de pe lângă judecătorii

 

879. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul PIX -14 Vârfuri, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas P.L.C.

 

881. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX -12 Silindru, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas P.LC.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.811. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.590/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar “Puskas Tivadar” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băgaciu” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cucerdea” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 828.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 181a Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băgaciu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2

Strada nr. I

Stradă asfaltată în satul Băgaciu, lungime 1.230 m, lătime 7 m, de la nr. administrativ 8 la nr. administrativ 281/C

1968

20.376

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

2

1.3.7.1

Strada nr. II

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 95 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 7

1968

1.283

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

3

1.3.7.1

Strada nr. III

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 901 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 20 la nr. administrativ 68

1968

12.164

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

4

1.3.7.1

Strada nr. IV

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.188 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 308 la nr. administrativ 311

1968

16.040

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

5

1.3.7.2

Strada nr. V

Stradă asfaltată în satul Băgaciu, lungime 1.500 m, lătime 8 m, de la DJ 142/Ala nr. administrativ 147

1973

24.849

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

6

1.3.7.1

Strada nr. VI

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 202 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 85

1968

2.727

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

7

1.3.7.1

Strada nr. VII

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 112 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 122

1968

1.512

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

8

1.3.7.1

Strada nr. VIII

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 120 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 126 la nr. administrativ 129

1968

1.620

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

9

1.3.7.1

Strada nr. IX

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 200 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 182 la strada XIII

1968

2.700

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

10

1.3.7.1

Strada nr. X

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 156 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 200 la nr. administrativ 200/E

1968

2.106

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

11

1.3.7.1

Strada nr. XI

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 165 m, lătime 4 m, de la nr. de casă 315 la nr. de casă 339

1968

2.228

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

12

1.3.7.1

Strada nr. XII

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 150 m, lătime 4 m, de la nr. de casă 291 la nr. de casă 294

1968

2.026

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

13

1.3.7.1

Strada nr. XIII

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.052 m, lătime 4 m, de la nr. de casă 159 la nr. de casă 200/A

1968

14.202

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

14

1.3.7.1

Strada nr. XIV

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.025 m, lătime 8 m, de la nr. de casă 275 la nr. de casă 248/N

1968

13.837

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

15

1.3.7.1

Strada nr. XV

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 566 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 238 la nr. administrativ 238/K

1968

7.642

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

16

1.3.7.1

Strada nr. XVI

Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 117 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 277 la nr. administrativ 278

1968

1.579

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

17

1.3.7.1

Strada nr. XVII

Stradă de pământ în satul Băgaciu, lungime 208 m, lătime 6 m, de la strada XIII lastrada XV

1960

2.808

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

18

1.3.7.1

Strada nr. XVIII

Stradă de pământ în satul Băgaciu, lungime 210 m, lătime 6 m, de la strada XIII lastrada XV

1960

2.835

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

19

1.3.7.1

Strada nr. I

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 514 m, lătime 5,5 m, de la nr. administrativ 23 la nr. administrativ 48

1968

9.323

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

20

1.3.7.1

Strada nr. II

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 251 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 68

1968

4.555

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

21

1.3.7.1

Strada nr. III

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 246 m, lătime 5,5 m, de la nr. administrativ 48 la nr. administrativ 164

1968

4.463

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

22

1.3.7.1

Strada nr. III

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 285 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 164

1968

5.170

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

23

1.3.7.1

Strada nr. IV

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 775 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 130

1968

14.058

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

24

1.3.7.1

Strada nr. V

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 198 m, lătime 5 m, de la nr. administrativ 184 la nr. administrativ 156

1968

3.591

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011Hotărârea

nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

25

1.3.7.1

Strada nr. VI

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 684 m, lătime 5,5 m, de la nr. administrativ 229 la nr. administrativ 245

1968

12.407

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

26

1.3.7.1

Strada nr. VII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 221 m, lătime 4,5 m, de la nr. administrativ 324 la nr. administrativ 335

1968

4.009

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

27

1.3.7.1

Strada nr. VIII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 490 m, lătime 4,5 m, de la nr. administrativ 260 la nr. administrativ 331

1968

8.888

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

28

1.3.7.1

Strada nr. IX

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 552 m, lătime 4,5 m, de la nr. administrativ 300 la nr. administrativ 317

1968

10.013

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

29

1.3.7.1

Strada nr. X

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 140 m, lătime 3 m, de la nr. administrativ 274 la nr. administrativ 285

1968

2.540

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

30

1.3.7.1

Strada nr. XI

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 134 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 410 la nr. administrativ 414

1968

2.430

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

31

1.3.7.1

Strada nr. XII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 2 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 394 la nr. administrativ 406/A

1968

5.061

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

32

1.3.7.1

Strada nr. XIII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 385 m, lătime 4,5 m, de la nr. administrativ 393/A la DJ 142 D

1968

6.984

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

33

1.3.7.1

Strada nr. XIV

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 470 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 410 la DJ 142 D

1968

8.526

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

34

1.3.7.1

Strada nr. XV

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 306 m, lătime 3,5 m, de la nr. administrativ 223 la DCL 18

1968

5.551

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

35

1.3.7.1

Strada nr. XVI

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 54 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 371 la DJ 142 D

1968

979

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

36

1.3.7.1

Strada nr. XVII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 104 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 431 la DJ 142 D

1968

1.886

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

37

1.3.7.1

Strada nr. XVIII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 522 m, lătime 5,5 m, de la nr. administrativ 112 la nr. administrativ 135

1968

9.469

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

38

1.3.7.1

Strada nr. XVIII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 401 m, lătime 7 m, de la nr. administrativ 245 la DJ 142 D

1968

7.274

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

39

1.3.7.1

Strada XIX

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 64 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 1/C

1968

1.160

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

40

1.3.7.1

Strada nr. XX

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 60 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 1/A la nr. administrativ 1/C

1968

1.088

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

41

1.3.7.1

Strada nr. XXI

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 196 m, lătime 3 m, de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 210

1968

3.556

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

42

1.3.7.1

Strada nr. XXII

Stradă de pământ în satul Delenii, lungime 1.310 m, lătime 9 m, de la nr. administrativ 434 la DCL 52/2

1968

23.763

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

43

1.3.7.1

Strada nr. XXIII

Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 2.507 m, lătime 4 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 474

1968

45.443

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

44

1.3.7.1

Trotuare sat Băgaciu

Lungime 1.000 m, lătime 0,66 m, aferent străzilor:

- IV de la nr. administrativ 308 la nr. administrativ 311; L-215 m;

- VI de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 85; L-202 m;

- VII de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 122; L-112 m;

- X de la nr. administrativ 200 la nr. administrativ 200/E; L-156 m;

- XI de la nr. administrativ 315 la nr. administrativ 339; L-165 m;

- XII de la nr. administrativ 291 la nr. administrativ 294; L-150 m

1970

764

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

45

1.3.7.1

Trotuare sat Băgaciu

Lungime 1.500 m, lătime 0,83 m, aferent străzilor:

- I de la nr. administrativ 8 la nr. administrativ 281/G; L-1.230 m;

- XV de la nr. administrativ 238 la nr. administrativ 238/K; L-270 m

1970

2.402

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

46

1.3.7.1

Trotuare sat Băgaciu

Lungime 2.500 m, lătime 1 m, aferent străzilor:

- III de la nr. administrativ 20 la nr. administrativ 68, L-880 m;

- VdelaDJ142A la nr. administrativ 147, L-1.500 m;

- VIII de la nr. administrativ 126 la nr. administrativ 129; L-120 m

1970

1.736

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

47

1.3.7.1

Trotuare sat Delenii

Lungime 2.000 m, lătime 0,33 m, aferent străzilor:

- VI de la nr. administrativ 229 la nr. administrativ 245; L-684 m;

- XI de la nr. administrativ 410 la nr. administrativ 414; L-134 m;

- XII de la nr. administrativ 394 la nr. administrativ 406/A; L-279 m;

- XIII de la nr. administrativ 393/Ala DJ 142D; L-385 m;

- XIV de la nr. administrativ 410 la DJ 142D; L-470 m;

- XVI de la nr. administrativ 371 la DJ 142D; L-^l8m

1970

764

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

48

1.3.7.1

Trotuare sat Delenii

Lungime 3.500 m, lătime 0,50 m, aferent străzilor:

- I de la nr. administrativ 23 la nr. administrativ 48; L-514 m;

- II de la nr. administrativ 48 la nr. administrativ 164; L-246 m;

- IV de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 130; L-775 m;

- VIII de la nr. administrativ 260 la nr. administrativ 331; L-490 m;

- IX de la nr. administrativ 300 la nr. administrativ 317; L-552 m;

- X de la nr. administrativ 274 la nr. administrativ 285; L-95 m;

- XV de la nr. administrativ 223 la DC 18; L-306 m;

- XVIII de la nr. administrativ 112 la nr. administrativ 135; L-522 m

1970

2.026

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

49

1.3.7.1

Trotuare sat Delenii

Lungime 3.500 m, lătime 0,83 m, aferent străzilor:

- II de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 68; L-251 m;

- III de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 164; L-285 m;

- V de la nr. administrativ 184 la nr. administrativ 156; L-198 m;

- VII de la nr. administrativ 324 la nr. administrativ 335; L-221 m;

- XVII de la nr. administrativ 371 la DJ 142 D; L-104 m;

- XVIII de la nr. administrativ 205 la DJ 142 D; L-401 m; - de la DJ 142D la nr. administrativ 246; L-401 m;

- XIX de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 1A; L-64 m;

- XX de la nr. administrativ 1/A la nr. administrativ 1/C; L-60 m;

- XXI de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 210; L-196 m;

- XXIII de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 474; L-1.319 m

1970

3.360

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

50

1.3.17.2

Pod cu cadru din beton

Sat Băgaciu - o bucată situată pe strada VI, nr. administrativ 53

2001

47

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

51

1.3.17.2

Poduri tub beton

Sat Delenii - două bucăti situate pe:

- strada VI nr. administrativ 240; Dn - 1.000 mm; L-9m;

- strada V la nr. administrativ 174; Dn -1.500 mm; L-7 m

2001

98

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

52

1.3.17.2

Podet din tub de beton

Sat Băgaciu - o bucată situată pe strada I la nr. administrativ 219

2001

49

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

53

1.3.17.2

Podete tub beton

Sat Delenii - 9 bucăti situate pe:

- strada I la nr. administrativ 30, Dn - 800 mm, L-7 m;

- strada III la nr. administrativ 154, Dn - 800 mm, L-6 m;

- strada IV la nr. administrativ 71, Dn- 400 mm, L-6 m;

- strada VIII la nr. administrativ 326, Dn- 400 mm, L-8 m;

- strada IX la nr. administrativ 285, Dn - 500 mm, L-6 m;

- strada XI la nr. administrativ 414, Dn- 400 mm, L-6 m;

- strada XII la nr. administrativ 394, Dn- 400 mm, L-6 m;

- strada XIII la nr. administrativ 416, Dn - 500 mm, L-7 m;

- strada XIV la nr. administrativ 411, Dn- 400 mm, L-6m

1999

437

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

54

1.3.17.2

Podete tub beton

Sat Băgaciu - 5 bucăti situate pe:

- strada I la nr. administrativ 215;

- strada XI la nr. administrativ 339,

- strada 1 la nr. administrativ 227;

- strada V la nr. administrativ 74;

- strada 1 la nr. administrativ 210

1999

243

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

55

1.3.17.2

Podete tub beton

Sat Delenii 12 bucăti situate pe:

- strada VIII la nr. administrativ 279, Dn- 400 mm, L-8 m;

- strada IX la nr. administrativ 324, Dn- 400 mm, L-8 m;

- strada XIV la nr. administrativ 399, Dn - 500 mm, L-6 m;

- strada XIV la nr. administrativ 382, Dn - 500 mm, L-8 m;

- strada XIV la nr. administrativ 422, Dn- 500 mm, L-11 m;

- strada XV la nr. administrativ 86 , Dn- 400 mm, L-6 m;

- strada XV la nr. administrativ 88, Dn - 800 mm, L-6 m;

- strada XVIII la nr. administrativ 122, Dn - 800 mm, L-5 m;

- strada XVIII la nr. administrativ 112, Dn- 400 mm, L-6 m;

- stradaXVIIIla nr. administrativ 191, Dn -1.000 mm, L-7 m;

- strada XVIII la nr. administrativ 207, Dn - 800 mm, L-9 m;

- strada XVIIIla nr. administrativ 341, Dn- 400 mm, L-7m

1968

584

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

56

1.6.4

Clădire administrativă si teren aferent

Situată în Băgaciu nr. 305, clădire S + P, cu suprafată construită de 150 mp, pe fundatie de piatră cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, încălzită cu gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 1.512 mp. Vecini: E - DCL;V - DJ 142 A; N - proprietar Plăias Traian; S - proprietar Berchi Augustin C.F. 182 Băgaciu nr. top. 566

1840

98.328

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

57

1.62

Clădire scoală si teren aferent

Situată în Băgaciu, nr. 190, clădire S+P, cu suprafată construită de 264 mp, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 1.424 mp. Vecini: E - Scoala generală Băgaciu; V - clădire administrativă RAIF Târgu Mures; N -strada XIII; S -strada I. C.F. 130 Băgaciu, nr. top. 474, 475 - Decret nr. 241/1986

1840

20.600

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

58

1.6.2

Clădire scoală si teren aferent

Situată în Băgaciu, nr. 189, clădire S+P, cu suprafata construită de 542 mp, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric, teren aferent în suprafată de 3.366 mp. Vecini: E - Scoala generală Băgaciu; V - proprietar Schebesc Reinhold; N -strada XIII; S - strada I C.F nr. 125 Băgaciu, nr. top. 472, 473

1870

148.104

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

59

1.6.2

Clădire dispensar medical

Situată în Băgaciu, nr. 76, clădire S+P, cu suprafata construită de 112 mp, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată 888 mp. Vecini: E - Societatea Comercială Agrozooviticola Seuca -S.A.; V - proprietar Boaru Vasilică; N - pârâul Torent; S - strada V

 

34.655

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

60

1.6.2

Clădire administrativă

Sediul primăriei si teren aferent

Situată în Băgaciu, nr. 112, clădire S+P, cu suprafata construită de 350 m, pe fundatie de piatră, cu pivnită, pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 1.122 mp. Vecini: E - proprietar Sillmen Mihai; V -strada I; S -strada I; N - Brutăria Coop. Consum Gănesti C.F. nr. 182 Băgaciu, nr. top. 359

1920

217.816

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

61

1.6.2

Clădire cămin cultural si teren aferent

Situată în Delenii, nr. 342, clădire tip P, cu suprafata construită de 512 m, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 17.238 mp. Vecini: E - Romsilva; V -strada XVIII; N - proprietar Murvai Susana; S - proprietar Cseran Ioan. C.F nr. 92 Băgaciu, nr. top. 206/1, 207, 208

1956

367.953

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

62

1.6.2

Clădire scoală si teren aferent

Situată în Delenii, nr. 426, clădire P+E, cu suprafata construită 486 m, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 5.035 mp. Vecini: E - proprietar Bartha Ioan; V - proprietar Orban Măria; N - Kendi Iosif; S -DJ142D C.F nr. 3482 Băgaciu, nr. top. 266/1, 267/1

1969

773.271

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

63

1.6.2

Clădire grădinită si teren aferent

Situată în Delenii, nr. 377, constructie P, cu suprafata construită 212 m, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric si teren aferent în suprafată de 1.512 mp. Vecini: E - proprietar Baciu Samoilă; V - strada XIV; N - Bandi Iosif; S - Biserica reformată. C.F. nr. 61 Băgaciu, nr. top. 305

1927

131.934

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


0

1

2

3

4

5

6

64

1.6.2

Clădire dispensar medical

Situată în Delenii, nr. 1, clădire tip P, cu suprafata construită 74 m, pe fundatie de piatră, cu pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, instalatii gaz metan, curent electric, apă, canalizare. Vecini: E -strada XXIII;

V - strada XX; N -Societatea Comercială ROMGAZ - S.A; S -Societatea Comercială ROMGAZ - S.A.

1950

38.301

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

Protocol de predare-primire în anul 2003

65

 

Teren destinat statiei de epurare

Situat în localitatea Băgaciu, în suprafată de 1.741 mp. Vecini: E -canal; V - sectia extractie gaz; N - Pârâul Bedea;

S - drum de exploatare.

1986

5.814

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

66

 

Teren extravilan

Situat în localitatea Băgaciu, în suprafată de 23.529 mp.

Vecini: E - drum de exploatare; V - proprietar Varga Petru; N - proprietar Faghiura Petru; S - proprietar Bidi Măria.

1989

23.256

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

67

 

Teren destinat statiei de epurare

Situat în localitatea Delenii, în suprafată de 7.711 mp.

Vecini: E - Romsilva; V - Pârâul Sărat; N - DCL 52/2; S - păsunea comunală. C.F. nr. 962 Delenii, nr. top. 2619/10

1960

15.116

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

68

 

Teren “Bază sportivă multi­functională”

Situat în localitatea Băgaciu, cu suprafata de 15.142 mp.

Vecini: E - proprietar Bidi Petru; V - proprietar Notar Stefan; N - proprietar Berchi Augustin; S - drum de exploatare.

1922

17.442

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

69

 

Teren sport

Situat în localitatea Băgaciu, cu suprafata de 9.559 mp.

Vecini: E - proprietar Varga Petru; V - proprietar Todor Ioan; N - drum de exploatare; S - proprietar Cercea Nicusor.

1945

17.442

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

70

 

Teren sport

Situat în localitatea Delenii, cu suprafata de 7.920 mp.

Vecini: E - Valea Sărată; V - drum de exploatare; N - proprietar Balazs Acatiu; S - sectia extractie gaz.

1945

15.116

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

71

 

Teren destinat bazinului de alimentare cu apă potabilă

Situat în localitatea Delenii, cu suprafata de 1.300 mp.

Vecini: E - Balazs Măria; V -DJ142D; N - drum de exploatare; S - Balazs Măria.

1960

2.548

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

 

SECTIUNEA II

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

1.

 

Fond carte bibliotecă

9.617 volume

1990

1.104

Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cucerdea

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

A. CLĂDIRI SI TERENURI

1.

1.6.4

Clădire administrativă - sediul primăriei cu anexe si teren aferent

Sat Cucerdea, nr. 329, construită din cărămidă, acoperis tiglă, 6 încăperi, suprafata construită = 257 mp, instalatie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: V - cimitir; N -Sandu I; S - Coman M;

E -DN14A

Anexe: magazie lemne cu acoperis tiglă, suprafata construită = 28 mp;

WC - constructie din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 3 mp; remiză PSI - constructie cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 42 mp; teren în suprafată de 1.872 mp

1960

450.816

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

2.

1.6.2

Cămin cultural cu anexe gospodăresti si teren aferent

Sat Cucerdea, nr. 358, constructie din cărămidă, acoperis tiglă, 6 încăperi, suprafata construită = 515,22 mp, dotată cu gaz metan, curent electric, apă.

Vecini: E - DN14A; V -Morar V; N - Morar C; S -Potorl.

Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 15 mp teren în suprafată de 2.478 mp

1985

138.975

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

3.

1.6.2

Cămin cultural cu anexe si teren aferent

Sat Seulia de Mures, nr. 51, constructie din cărămidă, acoperis tiglă, 4 încăperi, suprafata construită = 261,50 mp, instalatie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E -Degan N.; V -VitanM.; N - DC84; S – pârâu

Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 10 mp teren în suprafată de 2.478 mp

1968

172.778

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit H otărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

4.

1.6.2

Scoala generală cu anexe si teren aferent

Sat Cucerdea, nr. 155, P+1, construită din cărămidă, acoperis tiglă, 10 încăperi, suprafata construită = 480 mp; instalatie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E - Serban A., Sabău I., Stoica I.; V -Valea Cucerdea;

N -Coman R.; S - strada nr. 24

Anexe: magazie - construită din cărămidă, acoperis tiglă suprafata construită = 50 mp, WC - construit din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 12 mp teren aferent în suprafată de 4.336 mp

1985

414.996

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

5.

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor

Gard împrejmuitor aferent Scolii generale din localitatea Cucerdea, nr. 155, din stâlpi de beton si teava, pe fundatie de beton, plasă de sârmă, L = 160 ml

1985

5.662

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

6.

1.6.2

Scoala generală cu anexe si teren aferent

Sat Seulia de Mures, nr. 55, construită din cărămidă, acoperis tiglă, 6 încăperi, se = 356 mp; instalatie de gaz metan, curent electric, apă.

Vecini: E -Popa I., V - Cioară S.; N - pârâu; S - DC 84

Anexe: magazie, construită din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 50 mp, WC construit din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 12 mp teren aferent în suprafată de 3.084 mp

1964

293.156

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

7.

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor

Gard împrejmuitor aferent Scolii generale din Seulia de Mures, nr. 55, din stâlpi de beton de formă pătrată pe fundatie de beton, plasă de sârmă si sârmă ghimpată, L = 60 ml

1964

3.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

8.

1.6.2.

Scoala generală cu anexe si teren aferent

Sat Bord, nr. 63, construită din cărămidă, acoperis tiglă, 5 încăperi, suprafata construită = 350 mp; instalatie de gaz metan, curent electric

Vecini: E - strada nr. 2; V - Biserica ortodoxă; N - Popa A.; S - strada nr. 3

Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită = 10 mp si teren aferent în suprafată de 2.260 mp

1963

154.180

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

9.

1.6.2.

Dispensarul uman cu teren aferent

Sat Cucerdea, nr. 292, construit din cărămidă, acoperis tiglă, 19 încăperi, suprafata construită = 270 mp.

Vecini: E -pârâu; V -DN14A; N -Bogdan T; S - Masca G. Si teren aferent în suprafată de 2.528 mp

1975

129.252

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

10.

1.6.2.

Dispensarul veterinar cu teren aferent

Sat Cucerdea, nr. 298, constructie din cărămidă, acoperis tiglă, 4 încăperi, suprafata construită = 32 mp.

Vecini: E - strada nr. 2; V - strada nr. 3; N - Societatea Comercială RAMADEL - SA; S - Primăria comunei teren aferent în suprafată de 1.200 mp

1960

95.682

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

11.

 

Teren sport

Sat Seulia de Mures, suprafata = 10.000 mp.

Vecinătăti: N - DC84, S, E, V –păsune

1934

25.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

12.

 

Teren sport

Sat Cucerdea, suprafata = 20.000 mp.

Vecinătăti: N - Hulpus E; E - drum exploatatie agricolă; S -Cernea G.; V -DN14A

1934

50.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

13.

 

Teren sport cu gazon sintetic

Sat Cucerdea, nr. 155, suprafata = 900 mp.

Vecinătăti: E - Scoala Generală Cucerdea; V -Valea Cucerdea;

S - strada nr. 24; N - Coman R.

2009

183.225

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

14.

 

Teren sport cu gazon sintetic

Sat Seulia de Mures, nr. 55, suprafata = 900 mp.

Vecinătăti: E -Popa I.; V -Cioară S.; N - pârâu; S - Scoala Generală Seulia de Mures

2009

217.464

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

15.

1.6.2

Cimitirul eroilor

Sat Cucerdea, suprafata = 250 mp.

Vecinătăti: N, E - Biserica Ortodoxă Cucerdea; S –Precup D.; V – Muth D.

1986

50.005

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

16.

1.6.2

Cimitirul eroilor

Sat Seulia de Mures, suprafata = 250 mp, în curtea Bisericii Ortodoxe Seulia de Mures

1944

50.005

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

17.

 

Teren pentru statie epurare

Sat Cucerdea, extravilan, suprafata = 900 mp. Vecinătăti: S, E, N - drum de exploatatie agricolă; V - Valea Cucerdea

1930

2.115

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

18.

 

Teren pentru statie epurare

Sat Seulia de Mures, intravilan, suprafata = 1.000mp.

Vecinătăti: N, S - păsune; E - strada nr. 1; V -Valea Seuliei

1930

2.350

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

19.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului = 1.008 mp, parcela nr. 6.

Vecinătăti: N - Serban V; S, E, V - strada nr. 29

2009

3.679

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009

20.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului = 324 mp, parcela nr. 146.

Vecinătăti: N - strada nr. 24; E -Gligorl.; S -LoghinG.; V -DN14A

2009

1.183

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009

21.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului = 240 mp, parcela nr. 174. Vecinătăti: N - Vodă A.; E - strada nr. 26; S, V - strada nr. 24

2009

876

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 181152 din 16 aprilie 2009 eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

22.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului = 304 mp, parcela nr. 195.

Vecinătăti: N - strada nr. 4,; E - strada nr. 26; S -ChincisanA.; V - pârâu

2009

1.110

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009 eliberat de Comisia judeteană

pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor


0

1

2

3

4

5

6

23.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului 3.065 mp, parcela nr. 205.

Vecinătăti: N -valea Cucerdea; E, S - strada nr. 5; V - Marian A.

2009

11.187

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberatele Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

24.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului 1.631 mp, parcela nr. 504.

Vecinătăti: N - strada nr. 19; E - strada nr. 4; V -Muresan R.; S - PotorA.

2009

5.953

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberatele Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

25.

 

Teren intravilan

Sat Cucerdea, suprafata totală a terenului 767 mp, parcela nr. 521.

Vecinătăti: N, V - strada nr. 25; E -MuthV; S -strada nr. 19

2009

2.800

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberatele Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

26.

 

Teren extravilan

Sat Cucerdea, extravilan, suprafata totală a terenului 20.000 mp, parcela nr. 141/1/5.

Vecinătăti: N, V - drum de exploatatie agricolă; E -Masca V; S - Marian S.

2009

5.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 40.554/1999

27.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 2.748 mp, parcela nr. 172.

Vecinătăti: N - strada nr. 9; E - Oltean G.; S -Popal.; V -strada nr. 11.

2009

8.711

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

28.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 161 mp, parcela nr. 324.

Vecinătăti: N - Coman T; E - strada nr. 9; S -pârâu; V - Coman T.

2009

510

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009


0

1

2

3

4

5

6

29.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 192 mp, parcela nr. 233.

Vecinătăti: N -TeancA.; S -strada nr. 12; E -strada nr. 11; V -Teanc A.

2009

609

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

30.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 288 mp, parcela nr. 555.

Vecinătăti: N - DC 84; E - strada nr. 5; S, V - Degan P.

2009

913

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

31.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 1.098 mp, parcela nr. 255.

Vecinătăti: N - strada nr. 12; S, E -pârâu; V –Vodă E.

2009

3.481

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

32.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 962 mp, parcela nr. 256.

Vecinătăti: N - Platon V; E -pârâu; S, V - strada nr. 11

2009

3.050

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

33.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, suprafata totală a terenului 2.115 mp, parcela nr. 647.

Vecinătăti: N - DC 84; E -Teanc P.; S - Scoala Generală Seulia de Mures; V -Tămas I.

2009

6.705

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

34.

 

Teren extravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, extravilan, suprafata totală a terenului 5.000 mp, parcela nr. 73/1/4/2.

Vecinătăti: N - Biserica Ortodoxă Seulia de Mures; E - drum de exploatatie agricolă; S –Precup D.; V -DN14A

2000

1.250

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 40.553 din 28 ianuarie 2000, eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor


0

1

2

3

4

5

6

35.

 

Teren extravilan

Comuna Cucerdea, sat Seulia de Mures, extravilan, suprafata totală a terenului 15.000 mp, parcela nr. 115/3. Vecinătăti: N - Oltean V; E-Teanc A.; S - Oltean Samfora; V - Stan Gligor

2009

3.750

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Titlul de proprietate nr. 40.553 din 28 ianuarie 2000, eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

36.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.102 mp, parcela nr. 51.

Vecinătăti: N - Vodă A.; E -pârâu; S - strada nr. 2; V - Serban N.

2009

2.964

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

37.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.336 mp, parcela nr. 52.

Vecinătăti: N - Popa N.; E - strada nr. 1; S, V - pârâu

2009

3.594

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

38.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 990 mp, parcela nr. 78.

Vecinătăti: N, V - pârâu; E - strada nr. 1; S –Sim G.

2009

2.663

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

39.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 240 mp, parcela nr. 221.

Vecinătăti: N - strada nr. 4; E - strada nr. 1; S –Tămas A.;

V - pârâu

2009

646

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

40.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 2.115 mp, parcela nr. 223.

Vecinătăti: N –Deac I.; E -pârâu; S –Făt S.; V - Ratiu E.

2009

5.689

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009


0

1

2

3

4

5

6

41.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.242 mp, parcela nr. 414.

Vecinătăti: N - Primăria Cucerdea; E -Vodă A.; S –Deac M.; V –Rus Ghe.

2009

3.341

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

42.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.493 mp, parcela nr. 415.

Vecinătăti: N - pârâu; E - Primăria Cucerdea: S -Vodă A.; V -Rusu I.

2009

4.016

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

43.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 745 mp, parcela nr. 417.

Vecinătăti: N - Primăria Cucerdea; E - strada nr. 2; S, V – pârâu

2009

2.004

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

44.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.345 mp, parcela nr. 418.

Vecinătăti: N - strada nr. 7; E - Primăria Cucerdea; S -pârâu; V - Popean M.

2009

3.618

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

45.

 

Teren intravilan

Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafata totală a terenului 1.865 mp, parcela nr. 440.

Vecinătăti: N - Vodă O.; E - strada nr. 2; S, V - strada nr. 7

2009

5.017

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

Hotărârea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

B. MONUMENTE

46.

1.6.2

Monumentul eroilor din anul 1918

Sat Cucerdea, suprafata construită = 16 mp.

Vecinătăti: N - Vânt N.; S - strada nr. 24; E - Postul de Politie Cucerdea; V -DN14A

1935

5.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

47.

1.6.2

Monumentul eroilor din anul 1944 si Monumentul Revolutiei din anul 1989, sat Cucerdea

Sat Cucerdea, suprafata construită = 6 mp.

Vecinătăti: N, V, S- Primăria Comunei Cucerdea; E -DN14A

2001

10.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

C. SISTEME DE ALIMENTARE CU APA

48.

1.8.11

Bazin de colectare a apei

Sat Cucerdea, bazin de colectare 100 mc, suprafata construită = 75 mp.

Vecinătăti: N -Tenie Z.; E, V - VunvuleaV.; S -strada nr. 13

1986

10.300

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

49.

1.8.6

Retea de alimentare cu apă

Conductă distributie situată în satul Cucerdea - PEHD, Dn -120 mm, L -6.000 ml

1983

93.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea

nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

50.

1.8.6

Sistem de alimentare cu apă

Sistem situat în satul Cucerdea, compus din:

- conductă distributie PEHD, Dn 75 mm - 1.451 ml;

Dn 90 mm -5.347 ml; Dn 110 mm -2.046 ml; Dn 125 mm-1.691 ml; Dn 160 mm -509 ml;

- rezervor metalic 200 mc - o bucată;

- teren aferent în suprafată de 850 mp

2009

1.961.782

213.354

786.217

300.842

248.643

77.925

331.401

3.400

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

51.

1.8.6

Sistem de alimentare cu apă

Sistem situat în satul Seulia de Mures, compus din:

- conductă distributie PEID, Dn 63 mm - 2.803 ml;

Dn 90 mm -292 ml; De 90 mm -1.068 ml; Dn 110 mm-1.181 ml;

- rezervor metalic 100 mc - o bucată;

- cămin apometru tip I Dn 50 mm necarosabil - o bucată;

- cămin apometru tip II Dn 80 mm necarosabil - o bucată

- cismele - 18 bucăti;

- subtraversare râu SPR, PEHD De 90 mm - 18 m;

- teren aferent în suprafată de 1.085 mp

2005

642.258

119.903

26.371

83.216

96.093

259.959

3.863

3.960

35.535

9.019

4.340

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

D. DRUMURI SI STRĂZI

52.

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Cucerdea, de la DN 14Ala limita intravilanului

localitătii Cucerdea,

L = 819 m, l = 5 m, pietruită

1860

342.930

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

53.

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Cucerdea, de la DN 14A

la nr. administrativ 300, L = 36 m, l = 4 m, pietruită

1860

16.128

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

54.

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea Cucerdea,

de la nr. administrativ 34 la nr. administrativ 36 inclusiv, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 53 inclusiv, de la nr. administrativ 58 la nr. administrativ 67 inclusiv, de la nr. administrativ 76 la nr. administrativ 83 inclusiv, de la nr. administrativ 98 la nr. administrativ 100 inclusiv, de la nr. administrativ 133 la nr. administrativ 140 inclusiv, de la nr. administrativ 144 la nr. administrativ 145 inclusiv, de la nr. administrativ 235 la nr. administrativ 245 inclusiv, L= 1.325 m, l = 6m, pietruită

1860

314.800

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

55.

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 109 la nr. administrativ 112 inclusiv, L = 402 m, l = 4 m, pietruită

1860

180.096

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

56.

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 141 la

nr. administrativ 142,

L = 29 m, l = 3 m, pietruită

1860

12.760

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

57.

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 113 la nr. administrativ 115 inclusiv, L = 82 m, l = 4 m, pietruită

1860

36.736

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

58.

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 108 la nr. administrativ 110 inclusiv, de la nr. administrativ 116 la nr. administrativ 118 inclusiv, L= 163 m, l = 4 m, pietruită

1860

71.776

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

59.

1.3.7.1

Strada nr. 9

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 101 la nr. administrativ 107 inclusiv, de la nr. administrativ 120 la nr. administrativ 122 inclusiv, de la nr. administrativ 129 la nr. administrativ 132 inclusiv, L = 330 m, l = 6,5 m, pietruită

1860

154.440

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

60.

1.3.7.1

Strada nr. 10

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 123 la nr. administrativ 128 inclusiv, L = 138 m, l = 3,5 m, pietruită

1860

61.272

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

61.

1.3.7.1

Strada nr. 11

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 72 la nr. administrativ 73 inclusiv, de la nr. administrativ 90 la nr. administrativ 91 inclusiv, L = 455 m, l = 4 m, pietruită

1860

203.840

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

62.

1.3.7.1

Strada nr. 12

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 84 la nr. administrativ 89 inclusiv,

nr. administrativ 96 si nr. administrativ 97, L = 156 m, l = 4 m, pietruită

1860

69.888

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

63.

1.3.7.1

Strada nr. 13

Localitatea Cucerdea, de la strada nr. 4 la nr. administrativ 71, L= 184 m, l = 6 m, pietruită

1860

85.376

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

64.

1.3.7.1

Strada nr. 14

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 70 inclusiv,

L = 247 m, l = 3 m, pietruită

1860

108.680

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

65.

1.3.7.1

Strada nr. 15

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 54 la nr. administrativ 57 inclusiv,

L = 58 m, l = 4 m, pietruită

1860

25.984

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

66.

1.3.7.1

Strada nr. 16

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 51 inclusiv,

L = 56 m, l = 4 m, pietruită

1860

25.088

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

67.

1.3.7.1

Strada nr. 17

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 37 la nr. administrativ 49 inclusiv,

L = 317 m, l = 4 m, pietruită

1860

142.016

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

68.

1.3.7.1

Strada nr. 18

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 29 la nr. administrativ 33 inclusiv, L= 110 m, l = 4 m, pietruită

1860

49.280

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

69.

1.3.7.1

Strada nr. 19

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 22 la nr. administrativ 27, de la nr. administrativ 258 la nr. administrativ 260 inclusiv, L = 258 m, l = 4 m, pietruită

1860

115.594

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

70.

1.3.7.1

Strada nr. 20

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 183 la nr. administrativ 186 inclusiv, L = 257 m, l = 4 m, pietruită

1860

115.136

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

71.

1.3.7.1

Strada nr. 21

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 181 la nr. administrativ 182 inclusiv, de la nr. administrativ 210 la nr. administrativ 212 inclusiv,

L= 189 m, l = 3 m, pietruită

1860

83.160

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

72.

1.3.7.1

Strada nr. 22

Localitatea Cucerdea, de la strada nr. 21 la nr. administrativ 214,

L = 90 m, l = 3 m, pietruită

1860

5.904

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

73.

1.3.7.1

Strada nr. 23

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 189 la nr. administrativ 207 inclusiv, L = 332 m, l = 4 m, pietruită

1860

148.736

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

74.

1.3.7.1

Strada nr. 24

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 161 inclusiv si de la nr. administrativ 220 la nr. administrativ 223 inclusiv, L = 410 m, l = 4 m, pietruită

1860

183.680

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

75.

1.3.7.1

Strada nr. 25

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 162 la nr. administrativ 180A inclusiv si de la nr. administrativ 215 la nr. administrativ 219 inclusiv, L = 645 m, l = 5 m, pietruită

1860

294.120

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

76.

1.3.7.1

Strada nr. 26

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 149 la nr. administrativ 153 inclusiv si de la nr. administrativ 224 la nr. administrativ 234 inclusiv, L = 375 m, l = 4 m, pietruită

1860

147.200

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

77.

1.3.7.1

Strada nr. 27

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 315 la nr. administrativ 324 inclusiv, L= 140 m, l = 5 m, pietruită

1860

63.840

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

78.

1.3.7.1

Strada nr. 28

Localitatea Cucerdea, de la DN 14A la nr. administrativ 167,

L= 140 m, l = 3 m, pietruită

1860

61.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

79.

1.3.7.1

Strada nr. 29

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 339 la nr. administrativ 350 inclusiv, L = 295 m, l = 3,5 m, pietruită

1860

130.980

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

80.

1.3.7.1

Strada nr. 30

Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 93 la nr. administrativ 95 inclusiv, L = 40 m, l = 4 m, pietruită

1860

17.920

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

81.

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 1A la nr. administrativ 1D inclusiv, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 12 inclusiv, de la nr. administrativ 36 la nr. administrativ 53 inclusiv, de la nr. administrativ 174 la nr. administrativ 187 inclusiv, de la nr. administrativ 196 la nr. administrativ 197 inclusiv, de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 242 inclusiv, L= 1.882 m, l = 7m, pietruită

1860

816.562

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

82.

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Seulia de Mures, de la DC 84 la nr. administrativ 1,

L = 85 m, l = 3 m, pietruită

1860

36.995

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

83.

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Seulia de Mures, de la DC 84 la nr. administrativ 237,

L= 112 m, l = 3 m, pietruită

1860

46.592

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

84.

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 198 la nr. administrativ 207 inclusiv, L= 190 m, l = 3 m, pietruită

1860

79.800

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

85.

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 188 la nr. administrativ 195 inclusiv, L = 420 m, l = 4 m, pietruită

1860

178.080

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

86.

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Seulia de Mures, de la strada nr. 5 la nr. administrativ 192 L = 37 m, l = 3 m, pietruită

1860

17.205

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

87.

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Seulia de Mures, de la DC 84 la nr. administrativ 12, L = 85 m, l = 5 m, pietruită

1860

45.050

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

88.

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 13A la nr. administrativ 13C inclusiv si de la nr. administrativ 13 la nr. administrativ 35 inclusiv, L = 485 m, l = 4 m, pietruită

1860

205.640

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

89.

1.3.7.1

Strada nr. 9

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 54 la nr. administrativ 56 inclusiv, de la nr. administrativ 88 la nr. administrativ 90 inclusiv, de la nr. administrativ 92 la nr. administrativ 94 inclusiv, de la nr. administrativ 136 la nr. administrativ 138 inclusiv, L = 535 m, l = 6 m, pietruită

1860

240.750

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

90.

1.3.7.1

Strada nr. 10

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 84 inclusiv, de la nr. administrativ 144 la nr. administrativ 147 inclusiv, de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 128 inclusiv, de la nr. administrativ 158 la nr. administrativ 171 inclusiv, L= 1.210m,l = 6m, pietruită

1860

544.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

91.

1.3.7.1

Strada nr. 11

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 91 la nr. administrativ 92A inclusiv, de la nr. administrativ 95 la nr. administrativ 107 inclusiv, de la nr. administrativ 129 la nr. administrativ 132 inclusiv, de la nr. administrativ 148 la nr. administrativ 149 inclusiv, de la nr. administrativ 152 la nr. administrativ 157 inclusiv, L = 455 m, l = 4 m, pietruită

1860

192.920

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

92.

1.3.7.1

Strada nr. 12

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 150 la nr. administrativ 151 inclusiv, L= 190 m, l = 4 m, pietruită

1860

80.560

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

93.

1.3.7.1

Strada nr. 13

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 108 la nr. administrativ 110 inclusiv, L = 79 m, l = 3 m, pietruită

1860

34.365

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

94.

1.3.7.1

Strada nr. 14

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 133 la nr. 134 inclusiv si de la nr. administrativ 142 la nr. administrativ 143 inclusiv, L= 119 m, l = 4 m, pietruită

1860

50.456

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

95.

1.3.7.1

Strada nr. 15

Localitatea Seulia de Mures, de la nr. administrativ 85 la nr. administrativ 87 inclusiv, L = 91 m, l = 4 m, pietruită

1860

38.584

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

96.

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Bord, de la nr. administrativ 2 la nr. administrativ 18 inclusiv si de la nr. administrativ 88 la nr. administrativ 114 inclusiv, L = 1.300 m, l = 5 m, pietruită

1860

553.757

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

97.

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Bord, de la nr. administrativ 19 la nr. administrativ 45 inclusiv, de la nr. administrativ 52 la nr. administrativ 62 inclusiv si de la nr. administrativ 79 la nr. administrativ 86 inclusiv, L = 952 m, l = 5 m, pietruită

1860

404.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

98.

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Bord, de la nr. administrativ 46 la nr. administrativ 51 inclusiv, L = 140 m, l = 5 m, pietruită

1860

59.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

99.

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea Bord, de la strada nr. 1 la nr. administrativ 2, L = 88 m, l = 5 m, pietruită

1860

39.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

100.

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Bord, de la nr. administrativ 19 la nr. administrativ 20 inclusiv, L = 352 m, l = 5 m, pietruită

1860

149.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

101.

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Bord de la strada nr. 5 la nr. administrativ 64, L = 223 m, l = 4 m, pietruită

1860

94.552

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

102.

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Bord de la strada nr. 2 la nr. administrativ 48, L= 100 m, l = 3 m, pietruită

1860

41.600

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

103.

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea Bord de la strada nr. 1 la limita intravilanului localitătii Bord, L = 40 m, l = 3 m, pietruită

1860

16.640

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

104.

1.3.7.1

Drum comunal DC 84

DC 84 face legătura între satele Bord - Seulia de Mures si DN14A,

L = 4.000 m, l = 7 m, pietruit.

1998

1.660.001

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

105.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 17 în dreptul nr. administrativ 11, L = 8m, l = 4m

1975

10.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

106.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 25 în dreptul nr. administrativ 21, L = 8m, l = 4m

1975

10.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

107.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 25 în dreptul nr. administrativ 289, L = 8m, l = 4m

1975

10.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

108.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 149, L = 8m, l = 4m

1975

10.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

109.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 3 în dreptul nr. administrativ 300, L = 4 m, l = 4 m

1975

4.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

110.

1.3.17

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 51, L = 6m, l = 4m

1975

8.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

111.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 13 în dreptul nr. administrativ 67, L= 1 m, l = 6m

1975

3.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

112.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 9 în dreptul nr. administrativ 100, L = 4m, l = 3m

1975

3.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

113.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 5 în dreptul nr. administrativ 142, L = 4 m, l = 4 m

1975

5.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

114.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Seulia de Mures pe strada nr. 9 în dreptul nr. administrativ 55, L= 10 m, l = 5m

1975

15.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

115.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Seulia de Mures pe strada nr. 10 în dreptul nr. administrativ 172, L = 3m, l = 4m

1975

3.500

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

116.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Bord pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 2, L = 6m, l = 4m

1975

8.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

117.

1.3.17.

Pod

Pod din beton în localitatea Bord pe strada nr. 2 în dreptul nr. administrativ 60, L = 6m, l = 4m

1975

8.000

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

118.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Morar Anuta, la nr. administrativ 136, L = 2m, l = 3m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

119.

1.3.17.

Podet

Podet din beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Serban Victoria, la nr. administrativ 352, L = 2m, l = 4m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

120.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Cernea Vaier, la nr. administrativ 309, L = 2m, l = 4m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

121.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Chincisan Anica, la nr. administrativ 149, L = 2m, l = 4m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

122.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Chincisan Ana, la nr. administrativ 279, L = 8m, l = 1 m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

123.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Murar Ioan, la nr. administrativ 162, L = 2m, l = 4m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

124.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Dreghici Petru, la nr. administrativ 166, L = 2m, l = 4m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

125.

1.3.17.

Podet

Localitatea Cucerdea, tub beton, L = 2 m, 1 = 4 m, se află în dreptul Primăriei Comunei Cucerdea, la nr. administrativ 329.

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

126.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Hulpus Măria, la nr. administrativ 350, L = 2m, l = 3m

1970

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

127.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Serban Petru, la nr. administrativ 225, L= 1 m, l = 4 m

1999

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

128.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Cernea Grigore, la nr. administrativ 180, L= 1 m, l = 5 m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

129.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Muth Ionică, la nr. administrativ 252, L= 1 m, l = 5 m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

130.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Martian Aurelia, la nr. administrativ 113 L= 1 m, l = 5 m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


0

1

2

3

4

5

6

131.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Nagy Ioan, la nr. administrativ 120, L= 1 m, l = 5 m

2008

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

132.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Tătar Aurelia, la nr. administrativ 111, L= 1 m, l = 4 m

2008

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

133.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Morar Ioan, la nr. administrativ 221, L= 1 m, l = 3m

1995

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

134.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Baciu Andronic, la nr. administrativ 103, L= 1 m, l = 3m

1995

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

135.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Mălaiu Dumitru, la nr. administrativ 158, L= 1 m, l = 3m

2005

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

136.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Masca Gavrilă, la nr. administrativ 51, L= 1 m, l = 4 m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

137.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Muresan Viorel, la nr. administrativ 53, L= 1 m, l = 3m

1980

2.936

Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

138.

1.3.17.

Podet

Podet din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuintei lui Sabău Augustin, la nr. administrativ 83, L= 1 m, l = 4 m