MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 762/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

944. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2011 -31 martie 2012

 

1.063. - Hotărâre privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si în folosinta gratuită a Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.428. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 “Burse doctorale” cofinantate din Fondul Social European

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

715. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Asig Invest Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

716. - Decizie privind sanctionarea doamnei Doina Alexandra Mărgărit, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială “Asig Invest Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

717. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Corporate Insurance Services - Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

718. - Decizie privind sanctionarea doamnei Elena Tomescu, conducător executiv la Societatea Comercială “Corporate Insurance Services - Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2011 - 31 martie 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2011 - 31 martie 2012, denumit în continuare Program de iarnă, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competentelor, prevederile Programului de iarnă.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 944.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2011 - 31 martie 2012

 

- sinteză -

 

Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2011 -31 martie 2012, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică si termică al tării în perioada 1 octombrie 2011 -31 martie 2012, pentru satisfacerea acestuia în conditii de calitate si sigurantă în alimentare si functionare sigură si stabilă a Sistemului Electroenergetic National.

Documentul a fost întocmit atât pe baza evolutiei consumului realizat în anii anteriori, cât si al celui realizat după declansarea crizei economice si financiare, tinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare si, în acelasi timp, necesară a stocurilor la data de 1 octombrie 2011. În acest sens a fost analizată si perioada 1 iulie-1 octombrie, ca perioadă de racord.

La energia electrică, pentru perioada octombrie 2011 - martie 2012, luându-se în considerare prognoza evolutiei economiei românesti, precum si rezultatele înregistrate în intervalul corespunzător iernii 2010-2011, s-a prevăzut o crestere a consumului cu o medie de circa 3,5% fată de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste conditii, cantitătile de cărbune prevăzute în balanta de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situatia o va impune.

Datorită prognozei hidrologice rezervate pentru finele trimestrului II al anului 2011, au fost luate deja măsuri în acest sens.


A. Perioada de racord si pregătire a Programului de iarnă, 1 iulie-30 septembrie 2011

1. Prevederi globale privind balantele de energie electrică si termică în această perioadă se prevede o productie de energie electrică de cea 12.133 mii MWh si de cea 1.878 mii Gcal energie termică.

2. Prevederi globale privind balantele de achizitie, consum si stocuri de combustibili

Pentru satisfacerea cererii de resurse în vederea realizării cantitătilor de energie electrică si termică prognozate, precum si pentru constituirea stocurilor la 1 octombrie 2011, se prevăd următoarele:

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Prognoze iulie-septembrie 2011

U.M.

Cumulat prognoză iulie 2011 - septembrie 2011

TOTAL:

Achizitii de combustibili

Lignit

mii tone

11.146,000

Huile

mii tone

716,591

Gaze

mii. m3

312,848

mii. m3/zi

3.401

Păcură

mii tone

57,808

Consum de combustibili

Lignit

mii tone

8.866,154

Huile

mii tone

564,169

Gaze

mii. m3

312,848

mii. m3/zi

3.401

Păcură

mii tone

13,252

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

Lignit

mii tone

3.218,812

Huile

mii tone

552,249

Păcură

mii tone

258,301

 

Stocurile minime necesar a fi constituite la 1 octombrie 2011, pentru buna desfăsurare a activitătii odată cu începerea sezonului rece, urmează a fi următoarele:

 

- Lignit

tone

3.218.812

- Huile

tone

552.249

- Păcură

tone

258.301

- Volum de apă în lacuri - grad de umplere

%

50,80

- Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

1.510

- Volum gaze înmagazinate (la sfârsitul ciclului de înmagazinare)*

mld. Nm3

3,15


*Stoc activ


 

B. Perioada programului de iarnă, 1 octombrie 2011 - 31 martie 2012

1. Prevederi globale privind balantele de energie electrică si termică

1.1. Balanta productie-consum de energie electrică a tării

Cantitătile de cărbune prevăzute în balanta de combustibil pot fi considerate suficiente, acestea fiind rezultatul unei prognoze hidrologice rezervate.

Totodată, se poate remarca existenta unor capacităti disponibile care ar putea fi pornite în cazul în care situatia o va cere.

 

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică

Productia, soldul import-export si consumul brut de energie electrică Prognoze octombrie 2011 - martie 2012

U.M.

Prognoză octombrie 2011

Prognoză noiembrie 2011

Prognoză decembrie 2011

Prognoză ianuarie 2012

Prognoză februarie 2012

Prognoză martie 2012

Cumulat prognoză octombrie 2011 – prognoză martie 2012

TOTAL PRODUCTE S.E.N. PROGNOZATA

mii MWh

5.031,679

5.434,558

5.846,702

6.002,699

5.635,725

6.127,514

34.074,877

 

MW

6.763,010

7.547,998

7.858,470

8.068,144

8.097,306

8.235,906

7.758,396

S.C.PE.E. “Hidroelectrica” - S.A

mii MWh

871,234

883,058

920,349

1.069,067

983,453

1.411,469

6.138,630

 

MW

1.171,013

1.226,469

1.237,028

1.436,918

1.413,007

1.897,136

1.397,684

S.N. “Nuclearelectrica” - S.A.

mii MWh

1.009,815

975,928

1.008,460

1.006,913

944,110

1.008,649

5.953,875

 

MW

1.357,279

1.355,456

1.355,457

1.353,378

1.356,480

1.355,711

1.355,618

S.C.PE.E.T “Termoelectrica” - S.A. - TOTAL

mii MWh

873,303

1.107,942

1.347,498

1.179,911

1.086,244

1.009,192

6.600,089

 

MW

1.173,794

1.538,808

1.811,153

1.585,902

1.560,695

1.356,441

1.502,753

S.C.PE.E.T “Termoelectrica” - S.A.

mii MWh

166,350

183,800

186,800

165,800

156,580

159,300

1.018,630

 

MW

223,589

255,278

251,075

222,849

224,971

214,113

231,929

S.E. Borzesti

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.E. Brăila

mii MWh

73,050

93,500

93,500

72,500

69,300

66,000

467,850

 

MW

98,185

129,861

125,672

97,446

99,569

88,710

106,523

S.E. Doicesti

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.E. Paroseni

mii MWh

93,300

90,300

93,300

93,300

87,280

93,300

550,780

 

MW

125,403

125,417

125,403

125,403

125,402

125,403

125,405

Filiala S.C. “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

mii MWh

317,784

522,202

728,584

691,176

616,810

538,952

3.411,507

 

MW

427,129

725,281

979,280

929,000

886,221

724,398

776,755

S.E. Bucuresti

mii MWh

187,224

353,002

475,624

438,216

384,250

348,713

2.187,028

 

MW

251,645

490,280

639,280

589,000

552,083

468,700

497,957

S.E. Constanta

mii MWh

11,520

54,000

66,960

66,960

60,480

67,200

327,120

 

MW

0,000

75,000

90,000

90,000

86,897

90,322

74,481

S.E. Mures

mii MWh

119,040

115,200

186,000

186,000

172,080

119,040

897,360

 

MW

160,000

160,000

250,000

250,000

247,241

160,000

204,317

Filiala S.C. “Electrocentrale Deva”- S.A.

mii MWh

334,800

334,800

334,800

223,200

223,200

223,200

1.674,000

 

MW

450,000

465,000

450,000

300,000

320,690

300,000

381,148

Filiala S.C. “Electrocentrale Galati” - S.A.

mii MWh

54,369

67,140

97,314

99,735

89,654

87,740

495,952

 

MW

73,077

93,250

130,798

134,052

128,813

117,930

112,922

R.A.A.N. - Sucursala “Romag-Termo” Drobeta-Turnu Severin

mii MWh

122,760

126,000

130,200

127,968

115,584

122,760

745,272

 

MW

165,000

175,000

175,000

172,000

166,069

165,000

169,689

S.C. “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

mii MWh

358,000

348,000

358,000

358,000

324,000

358,000

2.104,000

 

MW

481,183

483,333

481,183

481,183

465,517

481,183

479,053

S.C. “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

mii MWh

502,200

520,400

539,600

550,000

530,000

520,000

3.162,200

 

MW

675,000

722,778

725,269

739,247

761,494

698,925

719,991

S.C. “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

mii MWh

650,000

600,000

550,000

600,000

600,000

600,000

3.600,000

 

MW

873,656

833,333

739,247

806,452

862,069

806,452

819,672

S.C. “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.C. “C.E.T Arad” S.A.

mii MWh

34,200

34,294

37,019

41,694

37,457

40,629

225,293

 

MW

45,968

47,631

49,757

56,040

53,818

54,609

51,296


S.C. “C.E.T.” - S.A. Bacău

mii MWh

6,655

25,290

32,140

32,835

29,920

28,292

155,132

 

MW

8,945

35,125

43,199

44,133

42,989

38,027

35,321

S.C. “C.E.T. Brasov” -S.A.

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.C. “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A.

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.C. “C.E.T. Govora” -S.A.

mii MWh

54,981

64,358

67,394

70,000

61,000

66,000

383,733

 

MW

73,899

89,386

90,583

94,086

87,644

88,710

87,371

S.C. “C.E.T. lasi” -S.A.

mii MWh

11,160

23,340

48,360

73,060

67,133

50,815

273,868

 

MW

15,000

32,417

65,000

98,199

96,455

68,300

62,356

S.C. “Electrocentrale Oradea” - S.A.

mii MWh

36,500

43,000

45,000

48,000

50,000

49,000

271,500

 

MW

49,059

59,722

60,484

64,516

71,839

65,860

61,817

S.C. “Termo Calor Confort” - S.A. Pitesti

mii MWh

1,116

1,440

1,860

1,860

1,740

1,860

9,876

 

MW

1,500

2,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,249

S.C. “Dalkia Termo Prahova” - S.R.L. Ploiesti

mii MWh

26,586

45,016

71,369

79,498

71,804

55,198

349,471

 

MW

35,734

62,522

95,926

106,852

103,167

74,191

79,570

S.C. “ Termica” - S.A. Suceava

mii MWh

19,000

37,000

38,000

42,000

36,400

39,000

211,400

 

MW

25,538

51,389

51,075

56,452

52,299

52,419

48,133

S.C. “Colterm” - S.A. Timisoara

mii MWh

0,325

6,555

10,248

11,584

10,242

8,527

47,481

 

MW

0,437

9,104

13,774

15,570

14,716

11,461

10,811

S.C. “Modern Calor” - S.A. Botosani

mii MWh

1,832

4,168

4,651

4,298

3,852

3,652

22,453

 

MW

2,462

5,789

6,251

5,777

5,534

4,909

5,112

S.C. C.E.T. S.A. Brăila

mii MWh

0,000

7,400

10,650

11,842

10,361

8,502

48,755

 

MW

0,000

10,278

14,315

15,917

14,886

11,427

11,101

R.AM. Buzău

mii MWh

0,380

0,469

0,454

0,469

0,425

0,469

2,666

 

MW

0,511

0,651

0,610

0,630

0,611

0,630

0,607

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.C. “Enet” -S.A. Focsani

mii MWh

1,700

3,400

5,250

4,700

4,000

3,500

22,550

 

MW

2,285

4,722

7,056

6,317

5,747

4,704

5,134

S.C. “Goscom” - S.A. Miercurea-Ciuc

mii MWh

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

MW

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S.C. “Petrom” -S.A.

mii MWh

214,032

302,400

302,400

449,000

405,000

449,000

2.121,832

 

MW

287,677

420,000

406,452

603,495

581,897

603,495

483,113

Alti producători independenti si autoproducători

mii MWh

235,900

275,100

317,800

240,000

263,000

293,000

1.624,800

 

MW

317,070

382,083

427,151

322,581

377,874

393,817

369,945

SOLD IMPORT-EXPORT PROGNOZATDED.E.N.din care, S.C.PE.E. “Hidroelectrica” - S.A.

mii MWh

-74,400

-72,000

-74,400

-148,800

-139,200

-148,800

-657,600

MW

-100,000

-100,000

-100,000

-200,000

-200,000

-200,000

-149,727

mii MWh

75,689

75,689

75,689

75,689

75,689

75,689

454,134

MW

101,733

105,124

101,733

101,733

108,749

101,733

103,400

Consum brut tară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor

mii MWh

4.957,279

5.362,558

5.772,302

5.853,899

5.496,525

5.978,714

33.417,277

 

MW

6.663,010

7.447,998

7.758,470

7.868,144

7.897,306

8.035,906

7.608,670

Consum brut tară prognozat de D.E.N. (medie +3,5% peste realizatul 2010-2011)

mii MWh

5.190,000

5.300,000

5.770,000

5.810,000

5.415,000

5.450,000

32.935,000

MW

6.975,806

7.361,111

7.755,376

7.809,140

7.780,172

7.325,269

7.498,862

Consum brut tară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor - Consum brut tară prognozat de D.E.N.

mii MWh

-232,721

62,558

2,302

43,899

81,525

528,714

482,277

MW

-312,797

86,886

3,094

59,004

117,134

710,637

109,808


1.2. Balanta de energie termică a principalilor furnizori de căldurăîn cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populatiei acoperă un consum mediu de energie termică de 14.324 mii. Gcal.

 

Productia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice si termice

Productia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice si termice- prognoze octombrie 2011 - martie 2012

Prognoză octombrie 2011

Prognoză noiembrie 2011

Prognoză decembrie 2011

Prognoză ianuarie 2012

Prognoză februarie 2012

Prognoză martie 2012

Cumulat prognoză octombrie 2011-prognoză martie2012

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCTIE PROGNOZATĂ

1.236,178

2.083,329

2.820,169

3.101,760

2.677,703

2.405,264

14.324,403

S.C.PE.E.T “Termoelectrica” - S.A - TOTAL

451,012

890,653

1.213,211

1.402,127

1.189,597

1.069,153

6.215,753

S.C.PE.E.T “Termoelectrica” - S.A.

10,000

30,000

35,000

37,000

33,000

32,000

177,000

S.E. Borzesti

 

 

 

 

 

 

 

S.E. Brăila

 

 

 

 

 

 

 

S.E. Doicesti

 

 

 

 

 

 

 

S.E. Paroseni

10,000

30,000

35,000

37,000

33,000

32,000

177,000

Filiala S.C. “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

380,000

765,000

1.032,000

1.207,090

1.013,695

915,970

5.313,755

S.E. Bucuresti

335,000

660,000

890,000

1.047,090

878,695

790,970

4.601,755

S.E. Constanta

45,000

105,000

142,000

160,000

135,000

125,000

712,000

S.E. Mures

 

 

 

 

 

 

 

Filiala S.C. “Electrocentrale Deva” - S.A.

17,700

27,300

33,200

31,000

27,000

22,000

158,200

Filiala S.C. “Electrocentrale Galati” - S.A.

43,312

68,353

113,011

127,037

115,902

99,183

566,798

R.A.A.N. - Sucursala “Romag - Termo” Drobeta-Turnu Severin

152,800

181,580

196,900

219,768

198,674

198,933

1.148,655

S.C. “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

30,000

105,000

170,000

170,000

122,000

110,000

707,000

S.C. “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

0,000

0,040

0,040

0,060

0,050

0,060

0,250

S.C. “Complexul EnergeticTurceni” -S.A.

0,000

0,200

0,250

0,250

0,200

0,170

1,070

S.C. “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari

8,822

26,527

33,265

34,015

27,777

23,992

154,398

S.C. “C.E.T Arad” -S.A.

32,800

59,556

77,625

80,923

66,876

70,547

388,327

S.C. “C.E.T” -S.A. Bacău

16,787

37,100

48,292

48,483

41,230

38,439

230,331

S.C. “C.E.T. Brasov” -S.A.

2,365

4,279

7,779

8,033

7,319

6,154

35,929

S.C. “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A.

0,000

10,100

28,571

34,000

29,000

21,000

122,671

S.C. “C.E.T. Govora” -S.A.

199,606

221,534

242,516

232,000

206,000

214,000

1.315,656

S.C. “C.E.T. lasi” -S.A.

29,052

74,591

86,023

126,194

104,020

88,686

508,566

S.C. “Electrocentrale Oradea” - S.A.

102,000

125,000

180,000

154,000

144,000

120,000

825,000

S.C. “Termo Calor Confort” - S.A. Pitesti

31,376

40,440

68,647

77,516

69,327

57,893

345,199

S.C. “Dalkia Termo Prahova” - S.R.L. Ploiesti

32,149

75,289

98,604

112,372

103,844

84,509

506,767

S.C. “Termica” - S.A. Suceava

21,523

30,149

47,997

49,600

45,360

38,724

233,353

S.C. “Colterm” - S.A. Timisoara

71,926

92,600

149,800

166,766

152,500

122,700

756,292

S.C. “Modern Calor” - S.A. Botosani

6,015

18,405

21,455

23,435

21,195

20,195

110,700

S.C. C.E.T -S.A. Brăila

7,690

27,500

36,500

39,427

35,830

30,451

177,398

R.AM. Buzău

2,570

3,389

7,321

7,950

6,950

5,610

33,790

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

20,000

20,500

34,000

40,000

39,500

26,000

180,000

S.C. “Enet” - S.A. Focsani

11,697

18,828

37,450

38,371

32,994

28,148

167,488

S.C. “Goscom” - S.A. Miercurea-Ciuc

5,833

9,869

14,423

13,670

12,460

10,600

66,855

S.C. “Energoterm” - S.A. Tulcea

0,155

10,200

19,500

22,800

21,000

19,300

92,955


2. Prevederi globale privind balantele de achizitie, consum si stocuri de combustibiliAvând în vedere stocurile prognozate a fi constituite la 1 octombrie 2011, precum si cantitătile de energie electrică si energie termică prognozate a fi produse în intervalul octombrie 2011-martie 2012, de 34 TWh si, respectiv 14.324 Tcal, achizitia, consumul si stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză se prevăd a fi după cum urmează:

 

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice

Achizitia, consumul si stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice si termice Prognoze 2011-2012

U.M.

Prognoză octombrie 2011

Prognoză noiembrie 2011

Prognoză decembrie 2011

Prognoză ianuarie 2012

Prognoză februarie 2012

Prognoză martie 2012

Cumulat prognoză octombrie 2011 –prognoză martie 2012

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

3.105,000

2.854,000

2.597,000

2.526,000

2.503,000

2.525,000

16.110,000

Huile

mii tone

280,730

286,330

248,661

192,800

188,800

193,400

1.390,721

Gaze

mii. m3

282,406

424,736

511,347

550,639

507,781

477,531

2.753,809

 

mii. m3/zi

9,110

14,158

16,495

17,763

17,510

15,404

15,131

Păcură

mii tone

28,614

28,300

31,800

30,800

17,600

7,845

144,959

R.E.R.

mii t.c.c.

6,394

1,394

1,394

0,019

0,019

0,019

9,239

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

2.725,119

2.791,446

2.946,587

3.008,094

2.857,802

2.898,634

17.227,682

Huile

mii tone

308,022

331,890

355,587

285,067

265,423

256,294

1.802,283

Gaze

mii. m3

282,406

424,736

511,347

550,639

507,781

477,531

2.753,809

 

mii. m3/zi

9,110

14,158

16,495

17,763

17,510

15,404

15,048

Păcură

mii tone

7,622

10,836

41,212

61,215

34,947

17,256

173,088

R.E.R.

mii t.c.c.

1,394

3,894

6,394

5,019

5,019

2,519

24,239

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

3.600,085

3.684,459

3.334,943

2.853,780

2.501,711

2.142,758

2.142,758

Huile

mii tone

524,457

478,797

371,821

280,209

204,083

141,334

141,334

Păcură

mii tone

279,393

295,757

288,777

257,325

239,581

229,425

229,425

S.C.PE.E.T. “Termoelectrica” - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

70,000

70,000

62,000

62,000

58,000

45,000

367,000

Gaze

mii. m3

21,610

27,500

27,870

21,960

20,935

19,840

139,715

 

mii. m3/zi

0,697

0,887

0,899

0,708

0,675

0,640

0,763

Păcură

mii tone

1,700

1,700

1,600

0,000

0,000

0,000

5,000

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

66,000

67,900

70,000

70,300

58,500

50,000

382,700

Gaze

mii. m3

21,610

27,500

27,870

21,960

20,935

19,840

139,715

 

mii. m3/zi

0,697

0,887

0,899

0,708

0,675

0,640

0,751

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

Huile

mii tone

54,000

56,100

48,100

39,800

39,300

34,300

34,300

Păcură

mii tone

39,613

41,313

42,913

42,913

42,913

42,913

42,913

S.E. Borzesti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 


Gaze

mii. m3

0,030

0,050

0,100

0,090

0,070

0,050

0,390

 

mii. m3/zi

0,001

0,002

0,003

0,003

0,002

0,002

0,002

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

0,030

0,050

0,100

0,090

0,070

0,050

0,390

 

mii. m3/zi

0,001

0,002

0,003

0,003

0,002

0,002

0,002

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

S.E. Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

20,800

26,500

26,500

20,600

19,800

18,800

133,000

 

mii. m3/zi

0,671

0,855

0,855

0,665

0,639

0,606

0,727

Păcură

mii tone

1,700

1,700

1,600

0,000

0,000

0,000

5,000

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

20,800

26,500

26,500

20,600

19,800

18,800

133,000

 

mii. m3/zi

0,671

0,855

0,855

0,665

0,639

0,606

0,727

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

28,672

30,372

31,972

31,972

31,972

31,972

31,972

S.E. Doicesti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

0,030

0,050

0,270

0,270

0,265

0,090

0,975

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 


Gaze

mii. m3

0,030

0,050

0,270

0,270

0,265

0,090

0,975

 

mii. m3/zi

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

53,418

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

1,792

S.E. Paroseni

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

70,000

70,000

62,000

62,000

58,000

45,000

367,000

Gaze

mii. m3

0,750

0,900

1,000

1,000

0,800

0,900

5,350

 

mii. m3/zi

0,024

0,029

0,032

0,032

0,026

0,029

0,029

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

66,000

67,900

70,000

70,300

58,500

50,000

382,700

Gaze

mii. m3

0,750

0,900

1,000

1,000

0,800

0,900

5,350

 

mii. m3/zi

0,024

0,029

0,032

0,032

0,026

0,029

0,029

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

54,000

56,100

48,100

39,800

39,300

34,300

34,300

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Filiala S.C. “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

122,731

211,130

263,224

263,259

247,174

224,552

1.332,070

 

mii. m3/zi

3,959

6,811

8,491

8,492

7,973

7,244

7,279

Păcură

mii tone

10,000

17,500

20,000

20,000

10,000

0,000

77,500

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

122,731

211,130

263,224

263,259

247,174

224,552

1.332,070

 

mii. m3/zi

3,959

6,811

8,491

8,492

7,973

7,244

7,279

Păcură

mii tone

0,000

2,320

26,607

41,247

17,331

6,468

93,973

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

125,332

140,512

133,905

112,658

105,327

98,859

98,859


S.E. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

80,077

155,132

180,323

178,295

170,426

162,425

926,679

 

mii. m3/zi

2,583

5,004

5,817

5,751

5,498

5,240

5,064

Păcură

mii tone

10,000

15,500

16,000

16,000

7,000

0,000

64,500

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

80,077

155,132

180,323

178,295

170,426

162,425

926,679

 

mii. m3/zi

2,583

5,004

5,817

5,751

5,498

5,240

5,064

Păcură

mii tone

0,000

0,000

23,443

37,879

14,402

3,649

79,372

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

115,788

131,288

123,845

101,967

94,565

90,916

90,916

S.E. Constanta

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

9,013

23,443

30,336

32,398

28,117

28,486

151,792

 

mii. m3/zi

0,291

0,756

0,979

1,045

0,907

0,919

0,829

Păcură

mii tone

 

2,000

4,000

4,000

3,000

 

13,000

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

9,013

23,443

30,336

32,398

28,117

28,486

151,792

 

mii. m3/zi

0,291

0,756

0,979

1,045

0,907

0,919

0,829

Păcură

mii tone

 

2,320

3,164

3,369

2,929

2,819

14,601

R.E.R.

mii t.c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârsitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

9,544

9,224

10,060

10,691

10,762

7,943

7,943

S.E. Mures

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

33,641

32,556

52,565

52,565

48,631

33,642

253,600

 

mii. m3/zi

1,085

1,050

1,696

1,696

1,569

1,085

1,386

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.