MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 749/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 octombrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

770. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

771. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

772. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

773. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

774. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

775. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

776. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

777. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 6 Operatii Speciale “Mihai Viteazul”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.656. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

Rectificări la:

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 240/2011

 

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ciolponea Marin Constantin- Adrian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 770.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Duican Simion Dorinei i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 771.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Roman Vasile Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 772.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Tărpescu Ion Ovidiu-Ionel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 773.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Ion Gheorghe Cristinel-Reliu i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 774.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Bocai Ion Corneliu i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 775.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 80/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Frătilă Ion Tiberiu i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 776.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 6 Operatii Speciale “Minai Viteazul”

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 25 octombrie 2011 se acordă Drapelul de luptă Brigăzii 6 Operatii Speciale “Mihai Viteazul”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 777.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.005/2011 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 3 martie 2011, se abrogă.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia

secretar general

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 2.656.


* Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor editat de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”. “

 

ANEXĂ

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumirea

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistentă**

1

2

3

4

5

6

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid, cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

1.01.2008

1.01.2009

 

SREN1:2001/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

 

1.10.2006

1.10.2007

 

SR EN 40-4:2006/ AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

 

1.02.2003

1.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

1.02.2003

1.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

1.10.2003

1.10.2004

6.

SR EN 54-2 + AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

 

1.01.2008

1.08.2009

 

SR EN 54-2 + AC:2000/ A1:2007

 

1.01.2008

1.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

1.04.2003

1.06.2009

 

SR EN 54-3:2002/ A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

 

SR EN 54-3:2002/ A2:2006

 

1.03.2007

1.06.2009

8.

SR EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

1.10.2003

1.08.2009

 

SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003

 

1.10.2003

1.08.2009

 

SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007

 

1.06.2007

1.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

1.04.2003

30.06.2005

 

SR EN 54-5:2002/ A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

1.04.2003

1.08.2009

 

SR EN 54-7:2002/ A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

 

SR EN 54-7:2002/ A2:2007

 

1.05.2007

1.08.2009

11.

SREN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

1.09.2006

1.09.2008

 

SREN 54-10:2002/ A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

12.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

1.09.2006

1.09.2008

 

SREN 54-11:2002/ A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

13.

SREN 54-12:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

1.10.2003

31.12.2005

14.

SREN 54-16:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control si semnalizare vocală a alarmei

 

1.01.2009

1.04.2011

15.

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

1.10.2006

1.12.2008

 

SR EN 54-17:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

16.

SREN 54-18:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire

 

1.10.2006

1.12.2008

 

SREN 54-18:2006/ AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie

 

1.04.2007

1.07.2009

 

SR EN 54-20:2006/ AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

18.

SREN 54-21:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

 

1.03.2007

1.06.2009

19.

SREN 54-23:2010

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - dispozitive de alarmare optică

 

1.12.2010

1.03.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

1.01.2009

1.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicatie radio

 

1.01.2009

1.04.2011

 

SR EN 54-25:2008/ AC:2011

 

 

1.01.2011

1.01.2011


1

2

3

4

5

6

22.

SREN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinte si metode de încercare

SREN 179:2004

1.01.2009

1.01.2010

23.

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

 

1.04.2001

1.04.2002

 

SREN 197-1:2002/ A1:2004

 

1.02.2005

1.02.2006

 

SREN 197-1:2002/ A3:2007

 

1.04.2008

1.04.2009

24.

SREN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

 

1.02.2005

1.02.2006

25.

SREN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

 

1.01.2006

1.01.2007

26.

SREN 331:2002”*

Robinete cu sferă si robinete cu cep cu fund plat cu actionare manuală utilizate la instalatiile de gaz din constructii

 

1.09.2011

1.09.2012

 

SREN 331:2002/ A1:2011***

 

1.09.2011

1.09.2012

27.

SREN 413-1:2011*”

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

SREN 413-1:2004

1.02.2012

1.02.2013

28.

SREN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

1.12.2009

1.12.2010

29.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

 

1.11.2005

1.11.2006

30.

SREN 442-1:2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

 

1.12.2004

1.12.2005

 

SREN 442-1:2000/ A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

31.

SREN 450-1+ A1:2008

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

SREN 450-1:2006

1.01.2009

1.01.2010

32.

SREN 459-1:2011

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate

SREN 459-1:2003

1.06.2011

1.06.2012

33.

SR EN 490:2005

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse

 

1.09.2005

1.06.2007

 

SR EN 490:2005/ A1:2006

 

1.01.2009

1.01.2009

34.

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare

 

1.01.2006

1.01.2007

 

SR EN 492:2005/ A1:2006

 

1.01.2006

1.01.2007

 

SR EN 492:2005/ A2:2007

 

1.07.2007

1.07.2008

35.

SR EN 494+A3:2007

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

SR EN 494:2005

1.01.2008

1.01.2009

36.

SREN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

 

1.11.2006

1.11.2007

37.

SREN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperis. Cârlige de sigurantă

 

1.12.2006

1.12.2007


1

2

3

4

5

6

38.

SREN520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

SR EN 520:2005

1.06.2010

1.12.2010

39.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

 

1.06.2004

1.06.2005

40.

SREN534+A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

SR EN 534:2006

1.01.2011

1.01.2011

41.

SREN 544:2011*”

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

SR EN 544:2006

1.04.2012

1.04.2012

42.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

43.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

 

1.10.2002

1.10.2003

44.

SREN598+A1:2009

Tuburi, racorduri si accesorii din fontă ductilă si îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Conditii si metode de încercare

SR EN 598:2008

1.04.2010

1.04.2011

45.

SREN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât locuintele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

46.

SREN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide

 

1.02.2002

1.04.2004

 

SREN 671-1:2002/ AC:2003

 

1.01.2007

1.01.2007

47.

SREN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate

 

1.02.2002

1.04.2004

 

SREN 671-2:2002/ A1:2004

 

1.03.2007

1.03.2008

48.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2009

 

SREN 681-1:2002/ A1:2002

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-1:2002/A2:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-1:2002/ A3:2006

 

1.01.2008

1.01.2009

49.

SREN 681-2:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-2:2002/ A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-2:2002/ A2:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

50.

SREN 681-3:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-3:2002/ A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

51.

SREN 681-4:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

 

1.01.2003

1.01.2004

 

SREN 681-4:2002/ A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

52.

SR EN 682:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

 

1.10.2002

1.12.2003


1

2

3

4

5

6

53.

SREN 771-1:2011*”

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SREN 771-1:2003

1.02.2012

1.02.2013

54.

SREN 771-2:2011”*

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SREN 771-2[2003]:2003

1.02.2012

1.02.2013

55.

SREN 771-3:2011***

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare)

SREN 771-3:2004

1.02.2012

1.02.2013

56.

SREN 771-4:2011***

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SREN 771-4:2004

1.02.2012

1.02.2013

57.

SREN 771-5:2011***

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SREN 771-5:2004

1.02.2012

1.02.2013

58.

SREN 771-6:2011***

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SREN 771-6:2006

1.02.2012

1.02.2013

59.

SREN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

60.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

61.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

62.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

63.

SREN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau al produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

64.

SREN 845-1+A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console

SREN 845-1:2004

1.01.2009

1.01.2010

65.

SR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

 

1.02.2004

1.04.2006

66.

SREN845-3+A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3:2004

1.01.2009

1.01.2010

67.

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 858-1:2002/ A1:2005

 

1.09.2005

1.09.2006

68.

SR EN 877:2004

Tuburi si racorduri de fontă, elemente de legătură si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii

 

1.01.2008

1.09.2009

 

SR EN 877:2004/ A1:2007

 

1.01.2008

1.09.2009

 

SREN877:2004/A1:2007/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009


1

2

3

4

5

6

69.

SR EN 934-2:2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-2:2003

1.03.2010

1.03.2011

70.

SREN 934-3:2010

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-3:2004

1.05.2010

1.05.2011

71.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-4:2002

1.03.2010

1.03.2011

72.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 5:Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

 

1.01.2009

1.01.2010

73.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri si accesorii de fontă ductilă si îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinte si metode de încercare

 

1.01.2010

1.01.2011

74.

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

 

1.12.2004

1.12.2006

 

SR EN 997:2004/ A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

75.

SREN 998-1:2011

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire

SREN 998-1:2004

1.06.2011

1.06.2012

76.

SREN 998-2:2011

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

1.06.2011

1.06.2012

77.

SREN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

78.

SREN 1036-2:2008

Sticlă pentru constructii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

79.

SREN 1051-2:2008

Sticlă pentru constructii. Cărămizi de sticlă si dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

80.

SREN1057+A1:2010

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

SREN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

81.

SREN 1090-1:2009

Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitătii componentelor structurale

 

1.01.2011

1.07.2012

 

SREN 1090-1:2009/ AC:2010

 

1.01.2011

1.01.2011

82.

SREN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

83.

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

 

SREN 1123-1:2002/ A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006


1

2

3

4

5

6

84.

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

 

SREN 1124-1:2002/ A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006

85.

SREN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinte si metode de încercare

SREN 1125:2001

1.01.2009

1.01.2010

86.

SREN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru usi. Cerinte si metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN 1154:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN1154:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

87.

SREN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere actionate electric pentru usi batante. Cerinte si metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN 1155:2001/ A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN1155:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

88.

SREN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinte si metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN 1158:2001/ A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

 

SREN1158:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

89.

SREN1168+A2:2009

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

SREN1168: +A1:2008

1.12.2009

1.12.2010

90.

SREN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

SREN1279-5+A1:2009

1.02.2011

1.02.2012

91.

SREN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produs

 

1.02.2006

1.02.2007

92.

SREN1317-5+A1:2008

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitătii pentru dispozitivele de retentie a autovehiculelor

SREN 1317-5:2007

1.04.2009

1.01.2011

93.

SREN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

94.

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

1.01.2006

1.01.2007

95.

SREN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

1.02.2005

1.02.2006

 

SREN 1337-4:2004/ AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

96.

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

1.01.2006

1.01.2007

97.

SREN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

1.02.2005

1.02.2006

98.

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

SREN 1337-7:2003

1.12.2004

1.06.2005


1

2

3

4

5

6

99.

SREN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate si aparate de reazem blocate

 

1.01.2009

1.01.2010

100.

SREN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

 

SREN 1338:2004/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

101.

SREN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

 

SREN 1339:2004/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

102.

SREN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări

 

1.02.2004

1.02.2005

 

SREN 1340:2004/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

103.

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

1.10.2002

1.10.2003

104.

SREN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

1.10.2002

1.10.2003

105.

SREN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

 

1.10.2002

1.10.2003

106.

SREN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

 

1.01.2003

1.01.2004

107.

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente

 

1.05.2004

1.05.2005

 

SREN 1423:1999/ A1:2004

 

1.05.2004

1.05.2005

108.

SREN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii

 

1.08.2003

1.08.2004

 

SREN 1433:2003/ A1:2006

 

1.01.2006

1.01.2006

109.

SREN 1457:2003

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

1.08.2003

1.08.2004

 

SREN 1457:2003/ A1:2003

 

1.08.2003

1.08.2004

 

SREN 1457:2003/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

 

SREN1457:2003/A1:2003/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

110.

SREN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

SREN 1463-1:1999

1.01.2010

1.01.2011

111.

SREN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

 

1.07.2005

1.07.2006

112.

SREN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

 

1.09.2005

1.01.2009

113.

SREN 1504-3:2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

 

1.10.2006

1.01.2009

114.

SREN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

 

1.09.2005

1.01.2009


1

2

3

4

5

6

115.

SREN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

 

1.10.2005

1.01.2009

116.

SREN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

1.06.2007

1.01.2009

117

SREN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

 

1.06.2007

1.01.2009

118.

SREN 1520:2011***

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă cu armături structurale si nestructurale

SREN 1520:2003

1.01.2012

1.01.2013

119.

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

120.

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

121.

SREN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru cosuri de fum cu perete simplu. Conditii si metode de încercare

 

1.05.2007

1.05.2008

122.

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 1825-1:2005/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

123.

SREN 1856-1:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

SREN 1856-1:2004

1.03.2010

1.03.2011

124.

SREN 1856-2:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

SREN 1856-2:2004

1.03.2010

1.03.2011

125.

SREN 1857:2010

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SREN 1857+A1:2008

1.01.2011

1.01.2012

126.

SREN1858+A1:2011***

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

SREN 1858:2009

1.04.2012

1.04.2013

127.

SREN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

128.

SREN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

 

1.10.2006

1.10.2009

129.

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

 

SREN 1916:2003/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

130.

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

 

SREN 1917:2003/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

131.

SREN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare

 

1.10.2002

1.12.2003

 

SREN 1935:2003/AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

132.

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

 

1.09.2005

1.09.2006


1

2

3

4

5

6

133.

SREN 10088-4:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 4 : Conditii tehnice de livrare pentru table si benzi din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

 

1.02.2010

1.02.2011

134.

SREN 10088-5:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 5 : Conditii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profiluri si produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

 

1.01.2010

1.01.2011

135.

SREN 10210-1:2006

Profiluri cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

136.

SREN 10219-1:2006

Profiluri cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

137.

SREN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Conditii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

 

SREN 10224:2003/ A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

138.

SREN10255+A1:2007

Tevi din otel nealiat pentru sudare si filetare. Conditii tehnice de livrare

 

1.01.210

1.01.2011

139.

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă

 

1.03.2006

1.03.2007

140.

SREN 10312:2003

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Conditii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

 

SREN 10312:2003/ A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

141.

SREN 10340:2008

Oteluri turnate pentru constructii

 

1.01.2010

1.01.2011

 

SREN 10340:2008/AC:2009

 

1.01.2010

1.01.2010

142.

SREN 10343:2009

Oteluri pentru călire si revenire utilizate în constructii. Conditii tehnice de livrare

 

1.01.2010

1.01.2011

143.

SREN 12004:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinte, evaluarea conformitătii, clasificare si notare

SREN 12004:2001

1.06.2008

1.06.2010

144.

SREN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.11.2001

1.11.2002

145.

SREN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

146.

SREN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

147.

SREN 12050-4:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

148.

SREN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii

 

1.09.2005

1.09.2006

149.

SREN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli si scări. Conditii

 

1.09.2005

1.09.2006


1

2

3

4

5

6

150.

SREN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

151.

SREN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

152.

SREN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire

 

1.01.2004

1.09.2005

153.

SREN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de încercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor

 

1.05.2005

1.08.2007

154.

SREN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă si joasă presiune si declansatoarele lor

SREN 12094-5:2002

1.02.2007

1.05.2009

155.

SREN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune

SREN 12094-6:2002

1.02.2007

1.05.2009

156.

SREN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

1.10.2001

1.04.2004

 

SREN 12094-7:2002/ A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

157.

SREN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si metode de încercare pentru racorduri

 

1.02.2007

1.05.2009

158.

SREN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

1.01.2004

1.09.2005

159.

SREN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de încercare pentru manometre si presostate

 

1.02.2004

1.05.2006

160.

SREN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

1.01.2004

1.09.2005

161.

SREN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

1.01.2004

1.09.2005

162.

SREN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de încercare pentru clapete antiretur

 

1.01.2002

1.04.2004

 

SREN 12094-13:2002/ AC:2002

 

1.01.2010

1.01.2010

163.

SREN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum

 

1.06.2006

1.09.2008

 

SREN 12101-1:2006/ A1:2006

 

1.12.2006

1.09.2008


1

2

3

4

5

6

164.

SREN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti

 

1.04.2004

1.09.2006

165.

SREN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului si al căldurii. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si a degajărilor de căldură

 

1.04.2004

1.04.2005

 

SREN 12101-3:2003/ AC:2005

 

1.01.2006

1.01.2006

166.

SREN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - kituri

 

1.04.2006

1.04.2007

 

SREN 12101-6:2005/ AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

167.

SREN 12101-7:2011*”

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

168.

SREN 12101-8:2011”*

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 8: Trape de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

169.

SREN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

1.10.2006

1.05.2012

 

SREN 12101-10:2006/ AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

170.

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

171.

SREN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaste îngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare

 

1.12.2004

1.06.2006

 

SREN 12209:2004/ AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

172.

SREN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

1.04.2002

1.09.2005

 

SREN 12259-1+A1:2002/A2:2004

 

1.03.2005

1.03.2006

 

SREN 12259-1 +A1:2002/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

173.

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

1.01.2002

1.08.2007

 

SREN 12259-2:2002/ A1:2002

 

1.01.2002

1.08.2007

 

SREN 12259-2:2002/ A2:2006

 

1.09.2006

1.08.2007

 

SREN 12259-2:2002/ AC:2003

 

1.06.2005

1.06.2005

174.

SREN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

1.01.2002

1.08.2007

 

SREN 12259-3:2002/ A1:2003

 

1.01.2002

1.08.2007

 

SREN 12259-3:2002/A2:2006

 

1.09.2006

1.08.2007

175.

SREN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

1.01.2002

1.04.2004

 

SREN 12259-4:2002/ A1:2003

 

1.01.2002

1.04.2004

176.

SREN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

1.07.2003

1.09.2005

177.

SREN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinte

 

1.01.2008

1.01.2011


1

2

3

4

5

6

178.

SREN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte

 

1.01.2009

1.01.2011

179.

SREN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa

 

1.01.2006

1.01.2008

180.

SREN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru învelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs

 

1.05.2005

1.05.2008

181.

SREN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

182.

SREN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

 

1.02.2007

1.02.2008

183.

SREN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

1.02.2007

1.02.2008

184.

SREN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de încercare si evaluarea conformitătii

 

1.10.2003

1.10.2004

185.

SREN 12446:2011”*

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SREN 12446:2004

1.04.2012

1.04.2013

186.

SREN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de încercare

 

1.01.2006

1.01.2007

 

SREN 12467:2006/ A1:2006

 

1.01.2006

1.01.2007

 

SREN 12467:2006/ A2:2007

 

1.07.2007

1.07.2008

187.

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

1.12.2004

1.12.2005

 

SREN 12566-1:2002/ A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

188.

SREN12566-3+A1:2009

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate in situ

SREN 12566-3:2006

1.11.2009

1.11.2010

189.

SREN 12566-4:2008

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

 

1.01.2009

1.01.2010

190.

SREN 12591:2009

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

 

1.01.2010

1.01.2011

191.

SREN12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SREN 12620:2003

1.01.2009

1.01.2010

192.

SREN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici

 

1.02.2004

1.02.2006

 

SREN 12676-1:2002/ A1:2004

 

1.02.2004

1.02.2006

193.

SREN12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

1.01.2009

1.01.2010

194.

SREN12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificatii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SREN 12764:2005

1.01.2009

1.01.2010

195.

SREN12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie

SREN 12794:2006

1.02.2008

1.02.2009

 

SREN12794+A1:2007/ AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009


1

2

3

4

5

6

196.

SREN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinte si metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 12809:2003/ A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 12809:2003/ AC:2006

 

1.01.2008

1.01.2008

 

SREN12809:2003/A1:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

197.

SREN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 12815:2003/ A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 12815:2003/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

 

SREN12815:2003/A1:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

198.

SREN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

 

1.03.2002

1.03.2003

199.

SREN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

1.09.2005

1.09.2007

200.

SREN 12859:2011”*

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercare

SREN 12859:2008

01.12.2011

01.12.2012

201.

SREN 12860:2003

Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definitii, caracteristici si metode de încercare

 

1.04.2002

1.04.2003

 

SREN 12860:2003/ AC:2003

 

1.01.2010

1.01.2010

202.

SREN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

 

SREN 12878:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

203.

SREN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe

 

1.01.2009

1.01.2013

204.

SREN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne verticale luminoase

 

1.01.2009

1.01.2013

205.

SREN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive reflectorizante

 

1.01.2009

1.01.2013

206.

SREN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperis. Scări de acoperis fixate permanent. Specificatie de produs si metode de încercări

 

1.09.2005

1.09.2006

207.

SREN 12966-1+A1:2009

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SREN 12966-1:2006

1.08.2010

1.08.2010

208.

SREN 13024-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

209.

SREN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

 

1.07.2003

1.06.2004

 

SREN 13043:2003/ AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

210.

SREN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment

 

1.03.2003

1.06.2004

 

SREN 13055-1:2003/ AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

211.

SREN 13055-2:2004

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate

 

1.05.2005

1.05.2006


1

2

3

4

5

6

212.

SREN 13063-1+A1:2007

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Conditii si metode de încercare corespunzătoare determinării rezistentei la focul din cos

SREN 13063-1:2006

1.05.2008

1.05.2009

213.

SREN13063-2+A1:2007

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinte si metode de încercare în conditii umede

SREN 13063-2:2005

1.05.2008

1.05.2009

214.

SREN 13063-3:2007

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Conditii si metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

1.05.2008

1.05.2009

215.

SREN 13069:2006

Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de încercare

 

1.05.2006

1.05.2007

216.

SREN 13084-5:2005

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs

 

1.04.2006

1.04.2007

 

SREN 13084-5:2005/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

217.

SREN 13084-7:2006

Cosuri independente. Partea 7: Specificatii de produs ale prefabricatelor cilindrice de otel pentru cosuri de otel cu pereti simpli si canale interioare de otel

 

1.08.2006

1.08.2007

 

SREN 13084-7:2006/ AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

218.

SREN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinte, marcare, încercări si evaluarea conformitătii

 

1.08.2003

1.08.2004

219.

SREN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-1:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

220.

SREN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-2:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

221.

SREN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-3:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

222.

SREN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-4:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

223.

SREN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-5:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

224.

SREN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-6:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

225.

SREN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

1.03.2007

1.03.2008

 

SREN 13108-7:2006/ AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009


1

2

3

4

5

6

226.

SREN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

1.03.2003

1.06.2004

 

SREN 13139:2003/ AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

227.

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

1.03.2004

1.03.2005

228.

SREN 13162:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie

SREN 13162:2003

1.09.2009

1.09.2010

229.

SREN 13163:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie

SREN 13163:2003

1.09.2009

1.09.2010

230.

SREN 13164:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

SREN 13164:2003

1.09.2009

1.09.2010

231.

SREN 13165:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie

SREN 13165:2003

1.09.2009

1.09.2010

232.

SREN 13166:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie

SREN 13166:2003

1.09.2009

1.09.2010

233.

SREN 13167:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie

SREN 13167:2003

1.09.2009

1.09.2010

234.

SREN 13168:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie

SREN 13168:2003

1.09.2009

1.09.2010

235.

SREN 13169:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie

SREN 13169:2003

1.09.2009

1.09.2010

236.

SREN 13170:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificatie

SREN 13170:2003

1.09.2009

1.09.2010

237.

SREN 13171:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie

SREN 13171:2003

1.09.2009

1.09.2010

238.

SREN13224+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri

SREN 13224:2005

1.03.2008

1.03.2009

239.

SREN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

 

1.09.2005

1.09.2007

 

SREN 13225:2005/ AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

240.

SREN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 13229:2003/ A1:2004

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13229:2003/ A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 13229:2003/ AC:2006

 

1.07.2007

1.07.2007

 

SREN13229:2003/A2:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008


1

2

3

4

5

6

241.

SREN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 13240:2003/ A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

 

SREN 13240:2003/ AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

 

SREN13240:2003/A2:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

242.

SREN 13241-1+A1:2011”*

Usi pentru uz industrial, comercial si pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistentă la foc sau protectie la fum

SREN 13241-1:2004

1.01.2012

1.01.2013

243.

SREN13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă si în constructii de drumuri

SREN 13242:2003

1.01.2009

1.01.2010

244.

SREN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinii neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în constructii. Partea 2: Profile PVC-U si PVC-UE pentru finisări de pereti si plafoane interioare si exterioare

 

1.07.2010

1.07.2010

 

SREN 13245-2:2008/ AC:2010

 

1.07.2010

1.07.2012

245.

SREN 13249:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia căilor ferate si a straturilor de uzură)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13249:2001/ A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

246.

SREN 13250:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de căi ferate

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13250:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

247.

SREN 13251:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundatii si structuri de sustinere

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13251:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

248.

SREN 13252:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13252:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

249.

SREN 13253:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protectii costiere, apărări de maluri)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13253:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

250.

SREN 13254:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructii de rezervoare si baraje

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13254:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13254:2001/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

251.

SREN 13255:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13255:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13255:2001/ AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

252.

SREN 13256:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13256:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13256:2001/ AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006


1

2

3

4

5

6

253.

SREN 13257:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deseurilor solide

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13257:2001/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13257:2001/ AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

254.

SREN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1:Definitii, conditii si criterii de conformitate

SREN 13263-1:2005

1.01.2010

1.01.2011

255.

SREN 13265:2003

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deseurilor lichide

 

1.10.2001

1.10.2002

 

SREN 13265:2003/ A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

 

SREN 13265:2003/ AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

256.

SREN 13279-1:2009

Ipsos si tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1:Definitii si conditii

SREN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

257.

SREN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Conditii de functionare si metode de încercare

 

1.02.2004

1.02.2006

258.

SREN 13341+A1:2011***

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei si a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare si de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinte si metode de încercare

SREN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

259.

SREN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare si baraje

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13361:2005/ A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

260.

SREN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de canale

 

1.02.2006

1.02.2007

261.

SREN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1:Specificatii

 

1.03.2003

1.06.2004

 

SREN 13383-1:2003/ AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

262.

SREN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de încercări

 

1.01.2008

1.01.2009

263.

SREN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

1.10.2003

1.06.2004

 

SREN 13450:2003/ AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

264.

SREN 13454-1:2005

Lianti, lianti compoziti si amestecuri preparate în fabrică pentru sape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definitii si specificatii

 

1.07.2005

1.07.2006

265.

SREN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

1.10.2005

1.10.2006

266.

SREN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în constructia de tunele si de structuri subterane

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13491:2005/ A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

267.

SREN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de depozite de deseuri lichide, statii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13492:2005/ A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008


1

2

3

4

5

6

268.

SREN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de depozite de deseuri solide si amplasamente de depozitare

 

1.03.2006

1.03.2007

269.

SREN 13502:2003

Cosuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de încercare

 

1.08.2003

1.08.2004

270.

SREN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

SREN 13561:2004

1.08.2009

1.08.2010

271.

SREN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinte

 

1.05.2003

1.05.2004

272.

SREN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

1.05.2005

1.05.2006

 

SREN 13616:2004/ AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

273.

SREN 13658-1:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

1.03.2006

1.03.2007

274.

SREN 13658-2:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

1.03.2006

1.03.2007

275.

SREN13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

SREN 13659:2004

1.08.2009

1.08.2010

276.

SREN13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis

SREN 13693:2005

1.05.2010

1.05.2011

277.

SREN13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului. Definitii si caracteristici

SREN 13707:2005

1.04.2010

1.10.2010

278.

SREN13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de plansee

SREN 13747+A1:2009

1.01.2011

1.01.2011

279.

SREN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

1.06.2005

1.10.2006

 

SREN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.04.2006

1.10.2006

 

SREN 13748-1:2004/ AC:2005

 

1.06.2005

1.06.2005

280.

SREN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

1.04.2005

1.04.2006

281.

SREN 13808:2005

Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum

 

1.01.2010

1.01.2011

282.

SREN 13813:2003

Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte

 

1.08.2003

1.08.2004

283.

SREN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definitii, conditii si metode de încercări

 

1.06.2007

1.06.2008

284.

SREN 13830:2004

Fatade cortină. Standard de produs

 

1.12.2004

1.12.2005

285.

SREN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperis discontinue

SREN 13859-1+A1:2009

1.04.2011

1.04.2012

286.

SREN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereti

SREN 13859-2+A1:2009

1.04.2011

1.04.2012


1

2

3

4

5

6

287.

SREN 13877-3:2005

Îmbrăcăminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămintile de beton

 

1.09.2005

1.09.2006

288.

SREN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definitii, conditii si metode de încercări

 

1.06.2008

1.06.2009

289.

SREN 13924:2006

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere dure

 

1.01.2010

1.01.2011

 

SREN 13924:2006/AC:2007

 

1.01.2010

1.01.2010

290.

SREN 13950:2006

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definitii, conditii si metode de încercări

 

1.09.2006

1.09.2007

291.

SREN 13956:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici

 

1.07.2006

1.07.2007

 

SREN 13956:2006/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

292.

SREN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

 

SREN 13963:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

293.

SREN 13964:2004

Plafoane suspendate. Conditii si metode de încercare

 

1.01.2005

1.07.2007

 

SREN 13964:2004/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

294.

SREN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

 

1.10.2005

1.10.2006

 

SREN 13967:2005/A1:2007

 

 

1.01.2008

1.01.2009

295.

SREN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13969:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

296.

SREN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13970:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

297.

SREN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

1.03.2006

1.03.2008

298.

SREN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

 

SREN 13984:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

299.

SREN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

SREN 13986:2003

1.06.2005

1.06.2006

300.

SREN 14016-1:2004

Lianti pentru sape pe bază de magnezită. Magnezita caustică si clorură de magneziu. Partea 1: Definitii, cerinte

 

1.12.2004

1.12.2005

301.

SREN 14023:2010

Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

1.01.2011

1.01.2012

302.

SREN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

 

1.02.2004

1.02.2005


1

2

3

4

5

6

303.

SREN 14041:2004

Îmbrăcăminte rezistentă la soc, textilă si stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esentiale

 

1.01.2006

1.01.2007

 

SREN 14041:2004/ AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

304.

SREN 14055:2011***

Rezervoare de spălare cu apă pentru W