MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 743/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.011. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 57+560 linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti, între statiile Brazi- Ploiesti Sud”

 

1.012. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogosoaia”

 

1.013. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 - 19+910; km 20+975- 69+340”

 

1.014. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare DN 28 km 69+657 - km 79+927”

 

1.015. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamt-Târgu Neamt, km 1 + 975 - km 42 + 472”

 

1.016. - Hotărâre privind acordarea statutului de statiune balneară si balneoclimatică pentru unele localităti si areale care dispun de factori naturali de cură

 

1.020. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A.

 

1.021. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A.

 

1.022. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Petro Ventures Europe B.V.

 

1.026. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000 - km 287+400”

 

1.027. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 -km 15+000”

 

1.030. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 59C km 0+000 - km 41+900 Jimbolia - Sânnicolau Mare”

 

1.031. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Reparatii sistem rutier DN 21 km 70+900 - km 87+850”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.667. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati în litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 57+560 linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti, între statiile Brazi-Ploiesti Sud”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 57+560 linia CF 300 Bucuresti- Ploiesti, între statiile Brazi-Ploiesti Sud”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile, alocate de Comisia Europeană, prin Fondul european de dezvoltare regională, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.011.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Pod km 57+560 linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti, între statiile Brazi-Ploiesti Sud”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judetului Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

30.819*)

 

(în preturi la data de 26 aprilie 2011; 1 euro = 4,0735 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii+montaj:

 

mii lei

25.596

 

Esalonarea investitiei

INV

mii lei

 

 

 

C+M

mii lei

 

 

Anul I

INV

mii lei

14.241

 

 

C+M

mii lei

11.828

 

Anul II

INV

mii lei

16.578

 

 

C+M

mii lei

13.768

 

Capacităti:

 

 

 

 

Lungime pod

 

61,75 ml

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

19 luni

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul european de dezvoltare regională, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogosoaia”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogosoaia”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile, alocate de Comisia Europeană, prin Fondul european de dezvoltare regională, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogosoaia”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judetului Ilfov

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

32.080*)

 

(în preturi la data de 26 aprilie 2011; 1 euro = 4,0735 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii+montaj:

 

mii lei

27.262

 

Esalonarea investitiei

INV

mii lei

 

 

 

C+M

mii lei

 

 

 

INV

mii lei

10.689

 

Anul I

C+M

mii lei

9.084

 

 

INV

mii lei

15.100

 

Anul II

C+M

mii lei

12.832

 

 

INV

mii lei

6.291

 

Anul III

C+M

mii lei

5.346

 

Capacităti:

 

 

 

 

Lungime pod

 

32,97 ml

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

 

29 luni

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul european de dezvoltare regională, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 - 19+910;km 20+975 - 69+340”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 - 19+910; km 20+975 - 69+340”, judetul Brasov, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.013.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 - 19+910; km 20+975 - 69+340”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - Directia Regională de Drumuri si Poduri Brasov

Amplasament: judetul Brasov

Indicatori tehnico economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

85.741 mii lei

 

(1 euro = 4,2265/4.01.2011)

 

 

 

din care C+M:

 

84.461 mii lei

 

Valoare de finantat pentru restul de executat (inclusiv TVA),

 

84.484 mii lei

 

din care C+M

 

84.461 mii lei

 

Durata de realizare a investitiei

 

3 luni

 

Capacităti (în unităti fizice):

 

 

 

- lungime traseu

69,471 km

 

 

- lătime parte carosabilă

6,00-7,00 m

 

 

- lătime platformă

9,00 m

 

 

- lătime benzi de încadrare

2x0,50 m

 

 

- lătime acostamente

2x1,00 m

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare DN 28 km 69+657 - km 79+927”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare DN 28 km 69+657 - km 79+927”, judetul Iasi, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.014.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare DN 28 km 69+657 - km 79+927”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - Directia Regională de Drumuri si Poduri Iasi

Amplasament: municipiul Iasi

Indicatori tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

38.174 mii lei

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011, 1 euro = 4,2848 lei),

 

din care: constructii-montaj (C+M)

37.892 mii lei

Valoarea de finantat, inclusiv TVA:

3.956 mii lei

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011, 1 euro = 4,2848 lei),

 

din care: constructii-montaj (C+M)

3.956 mii lei

Durata de realizare a investitiei,

24 luni

din care: durata de realizare a restului de executat

3 luni

Capacităti:

                                   

- tronson II + III - Posta Păcurari-Gara Iasi, L = 2,02 km

 

- tronson IV - Gara Iasi-Podu de Piatră, L = 1,030 km

 

- tronson V - Podu de Piatră-Pasaj Nicolina, L = 1,427 km

 

- tronson VI - Pasaj Nicolina-Calea Chisinăului, L = 1,060 km

 

- tronson VII - Bd. Primăverii-bd. T. Vladimirescu, L = 0,596 km

 

- tronson IX - str. Bucium-aleea acces Agmus, L = 1,454 km

 

- tronson X - aleea acces Agmus- str. Sf. loan, L = 1,640 km

 

- tronson XI - str. Sf. loan-limita intravilan municipiul Iasi, L = 0,934 km Lungime totală - 10,161 km

 

Suprafată trotuare - 54.574 mp

 

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006.

Finantarea investitiei:

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamt-Târgu Neamt, km 1 + 975 - km 42 + 472”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamt-Târgu Neamt, km 1 + 975 - km 42 + 472”, judetul Neamt, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.015.


 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamt-Târgu Neamt, km 1 + 975 - km 42 + 472”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - Directia Regională de Drumuri si Poduri Iasi

Amplasament: judetul Neamt

 

Indicatori tehnico-economici:

 

 

Valoarea totală a lucrărilor, inclusiv TVA:

36.787

mii lei

(în preturi din luna ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

din care: C+M

36.310

mii lei

Valoarea de finantat, inclusiv TVA:

13.833

mii lei

(în preturi din luna ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

din care: C+M

13.635

mii lei

Durata de realizare a lucrărilor

16 luni

 

din care: durata de realizare a restului de executat

2 luni

 

Capacităti:

 

 

- lungime totală = 35,47 km

 

 

- lătime platformă = 9,00 m

 

 

- lătime carosabil = 7,00 m

 

 

- parapeti = 4.970 m

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006.

Finantarea lucrărilor

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea statutului de statiune balneară si balneoclimatică pentru unele localităti si areale care dispun de factori naturali de cură

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă statutul de statiune balneoclimatică pentru localitătile si arealele prevăzute în anexa nr. 1.


Art. 2. - Se acordă statutul de statiune balneară pentru localitătile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul dezvoltării regionale si

turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.016.

 

ANEXA Nr. 1

 

Localitătile si arealele pentru care se acordă statutul de statiune balneoclimatică

 

1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judetul Bihor

2. Orasul Covasna, judetul Covasna

3. Orasul Sovata, judetul Mures

4. Orasul Ocna Sibiului, judetul Sibiu

5. Orasul Băile Olănesti, judetul Vâlcea

6. Arealul Călimănesti-Căciulata, judetul Vâlcea

 

ANEXA Nr. 2

 

Localitătile pentru care se acordă statutul de statiune balneară

 

1. Orasul Băile Herculane, judetul Caras-Severin

2. Orasul Techirghiol, judetul Constanta

3. Orasul Amara, judetul Ialomita

4. Orasul Băile Govora, judetul Vâlcea

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.020.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru

Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.021.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Petro Ventures Europe B.V.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Petro Ventures Europe B.V, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Anton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.022.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000-km 287+400”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000 - km 287+400”, judetul Tulcea si judetul Constanta, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.026.


 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000 - km 287+400”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. -

Directia Regională de Drumuri si Poduri Constanta

Amplasament: judetele Tulcea si Constanta

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

131.837 mii lei

 

(în preturi la data de 14 ianuarie 2011; 1 euro : = 4,2669 lei),

 

 

 

din care: constructii-montaj (C+M)

 

119.256 mii lei

 

Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

65.919 mii lei

 

 

C+M

59.628 mii lei

 

Anul II

INV

65.918 mii lei

 

 

C+M

59.628 mii lei

 

Durata de realizare a investitiei:

 

24 luni

 

Capacităti:

 

 

 

Lungime totală drum

 

60,400 km

 

Lătime platformă

 

9,00 m (pentru 56,8 km)

 

Lătime parte carosabilă

 

7,00 m

 

Lătime acostamente,

 

2x 1,00 m

 

din care: benzi de încadrare

 

2x0,50m

 

Lătime platformă

 

12,50 m (pentru 2,1 km)

 

Lătime parte carosabilă

 

10,50 m

 

Lătime acostamente,

 

2x 1,00 m

 

din care: benzi de încadrare

 

2x0,50m

 

Lătime platformă

 

17,00 m (pentru 1,5 km)

 

Lătime parte carosabilă

 

14,00 m

 

Lătime acostamente,

 

2x 1,50 m

 

din care: benzi de încadrare

 

2x0,75m

 

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 - km 15+000”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si art. 3 lit. d) din


Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 - km 15+000”, judetul Maramures, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.027.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 - km 15+000”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. -

Directia Regională de Drumuri si Poduri Cluj

Amplasament: DN 18 km 3+522 - km 15+000, de la limita municipiului Baia Mare până la intersectia drumului judetean spre Mogosa, judetul Maramures

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală (inclusiv TVA):

49.170

mii lei

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848),

 

 

din care: C + M

44.730

mii lei

Valoarea de finantat (inclusiv TVA):

37.426

mii lei

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848),

 

 

din care: C + M

33.106

mii lei

 

Capacităti

Sector 1

km 3+522-km 8+880

Sector 2

km 8+880-km 11+245

Sector 3

km 11+245-km 12+000

Sector 4

km 12+000-km 15+000

Lungime

5,358 km

2,365 km

0,755 km

3,000 km

Parte carosabilă

7,00 m

7,00-10,50 m

7,00 m

7,00 m

Platformă

9,00 m

10,50-17,00 m

9,50-10,50 m

9,00 m

Trotuare

 

2x 1,6 m

1,6 m

 

Acostamente

2x 1,00 m

 

1,00 m

2x 1,00 m

 

Durata de realizare a investitiei,

18 luni

din care durata de realizare a restului de executat

12 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 59C km 0+000 - km 41+900 Jimbolia - Sânnicolau Mare”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 59C km 0+000 - km 41+900 Jimbolia - Sânnicolau Mare”, judetul Timis, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.030.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 59C km 0+000-km 41+900 Jimbolia - Sânnicolau Mare”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - Directia Regională de Drumuri si Poduri Timisoara

Amplasament: DN 59C, între localitătile Jimbolia si Sânnicolau Mare până la intersectia cu DN 6 spre Cenad, judetul Timis

Indicatori tehnico economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

60.129 mii lei

 

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011, 1 euro : = 4,2848 lei),

 

 

din care: constructii-montaj (C+M)

57.157 mii lei

 

Valoare de finantat, inclusiv TVA:

396 mii lei

 

(în preturi la data de 1 ianuarie 2011, 1 euro : = 4,2848 lei),

 

 

din care: constructii-montaj (C+M)

396 mii lei

 

Capacităti:

 

 

Lungime totală drum

42,30 km

 

Profil transversal:

 

 

- lătimea platformei

8,00-16,00 m

 

- lătime partea carosabilă

6,00-7,00 m

 

- acostamente

2x1,00 m

 

- benzi de încadrare

2x0,50 m

 

Durata de realizare a restului de executat:

1 lună

 


Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Reparatii sistem rutier DN 21 km 70+900 - km 87+850”

 

În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si cu art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Reparatii sistem rutier DN 21 km 70+900 - km 87+850”, judetul Ialomita, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si

turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.031.


 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Reparatii sistem rutier DN 21 km 70+900 - km 87+850”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. -

Directia Regională de Drumuri si Poduri Constanta

Amplasament: judetul Ialomita

Indicatori tehnico economici:

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA:

46.665 mii lei

 

(în preturi la data de 14 ianuarie 2011, 1 euro = 4,2669 lei),

 

 

din care: constructii-montaj (C+M)

45.921 mii lei

 

Durata de realizare a investitiei:

12 luni

 

Capacităti:

 

 

Lungime drum

16,950 km

 

Lătime platformă:

9,00 m

 

- parte carosabilă

7,00 m

 

- acostamente

2x1,00 m

 

- din care: benzi de încadrare

2x0,50 m

 

Podet prefabricat

0 buc.

 

Parcări

1 buc.

 

Intersectii drumuri laterale

38 buc.

 

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati în litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2003/2011

 

Având în vedere Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 4.228/C8/4544, 4555, 4574 din data de 29 septembrie 2011, emisă în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati în litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 26 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa B la procedură, “Caiet de sarcini”, la capitolul 2 “Calificarea ofertantilor”, la punctul 2.1 litera a), subpunctul a.1) va avea următorul cuprins:

,,a.1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 si 181 (formularul din anexa nr. 3 «Declaratie privind eligibilitatea») din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Se vor prezenta în original sau copie cu mentiunea «conform cu originalul» următoarele documente sau echivalentul acestora pentru avocatii ofertanti străini:

- certificat de atestare fiscală, eliberat de organul de administrare fiscală competent privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor;

- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;

- cazier judiciar pentru avocatul/avocatii propus/propusi în ofertă;

- cazier fiscal pentru avocatul/avocatii propus/propusi în ofertă.

notă: Pentru claritate, precizăm că certificatul de atestare fiscală nu trebuie depus de către membrii echipei ofertantului.”

2. La anexa B la procedură, la capitolul 3 “Criterii de selectie”, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) numărul avocatilor din echipă care au participat la proceduri de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană sau la alte proceduri de mediere/conciliere comercială;”.

3. La anexa B la procedură, la capitolul 7 “Punctajul”, la punctul 7.1 “Punctajul ofertei tehnice”, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) numărul avocatilor din echipă care au prestat servicii de asistentă si reprezentare în proceduri de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană sau la alte proceduri de mediere/conciliere comercială - câte două puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care îndeplineste criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.667.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.