MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 733/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 octombrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

180. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

757. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

181. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010

 

758. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010

 

182. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

759. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

183. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “LJRBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

 

760. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

 

184. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

 

761. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.488. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

5.553. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la nasterea lui George Bacovia

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 180.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 757.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 17 martie 2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 24 martie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 181.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitătile afectate de inundatiile din perioada iunie-august 2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 758.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 19 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 si 22, cu următorul cuprins:

“21. La anexa nr. 1 tabelul 3, parametrul «Clor rezidual liber», valoarea CMA se modifică si va avea următorul cuprins:

«Valoare CMA 0,1- 0,5»

22. La anexa nr. 1 tabelul 3, nota 6) se modifică si va avea următorul cuprins:

«6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităti de pH. Pentru apa îmbuteliată care contine în mod natural sau este îmbogătită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.»“

2. La articolul unic punctul 3, cu referire la anexa nr. 1 tabelul 3, la parametrul “Clor rezidual liber”, nota 13) se modifică si va avea următorul cuprins:

“13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în reteaua de distributie (bransament, capăt de retea).”

Art. II. - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 182.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 759.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 21 iulie 2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 2 august 2010, cu următoarea modificare:

- La anexa nr. 2 coloana a 5-a, valoarea de inventar va avea următorul cuprins:

 

Valoarea de inventar

- lei -

“362,70”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 183.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 760.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 9 februarie 2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 184.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referintă câstigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 761.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 563/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul prevederilor art. 62 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ preuniversitarduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 5.488.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la înfiintarea, organizarea, functionarea si desfiintarea consortiilor scolare, constituite din unităti de învătământ preuniversitar de stat si/sau particulare autorizate să functioneze provizoriu/acreditate.

Art. 2. - Consortiile scolare, înfiintate potrivit Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au următoarele atributii:

a) facilitarea accesului la servicii educationale de calitate pentru toti elevii;

b) utilizarea optimă a unor resurse materiale, umane si financiare proprii unitătilor de învătământ si/sau obtinute în comun;

c) lărgirea oportunitătilor de învătare oferite elevilor;

d) îmbunătătirea calitătii serviciului de educatie prin adaptarea la nevoile si optiunile elevilor (curriculum la decizia scolii adoptat în functie de necesitătile unitătilor de învătământ care fac parte din consortiu);

e) dezvoltarea de programe curriculare si extracurriculare la nivelul unitătilor de învătământ, inclusiv pentru sectii si structuri în limbile minoritătilor nationale;

f) recunoasterea reciprocă a rezultatelor învătării si evaluării acestora;


g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale si utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii;

h) facilitarea accesului unitătilor de învătământ din cadrul acestora la proiecte în parteneriat cu alte institutii si organizatii publice ori private, din tară sau din străinătate;

i) efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii din învătământul liceal tehnologic si postliceal, cât si pentru cei înscrisi în alte programe curriculare sau extracurriculare;

j) investigarea nevoilor de educatie si formare profesională dintr-un sector de activitate sau arie teritorială de interes comun si planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu si lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor identificate;

k) realizarea de actiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare si consiliere a elevilor;

l) colaborarea în teritoriu pentru asistentă specializată, consiliere si sprijin în favoarea familiilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii;

m) colaborarea pentru specializările/calificările care presupun competente combinate;

n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării si formarea competentelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoasterii;

o) colaborarea pentru asigurarea calitătii prin benchmarking, schimb de bune practici în cadrul retelei si cu scoli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calitătii, învătarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învătare etc;

p) realizarea de actiuni comune de marketing pe piata serviciilor educationale;

q) diversificarea ofertei de servicii educationale, prin programe de stimulare a performantei, de educatie timpurie, de realizare a programului “Scoală după scoală”, de formare a adultilor, contractarea unor servicii pentru întreprinderi si comunitătile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultantă etc).

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea consortiilor scolare

 

Art. 3. - Consortiile scolare sunt structuri asociative, fără personalitate juridică, constituite din două sau mai multe unităti de învătământ preuniversitar.

Art. 4. - Pentru a se putea asocia în consortii scolare, unitătile de învătământ preuniversitar trebuie să fie autorizate/acreditate, parte a sistemului national de învătământ, cu personalitate juridică.

Art. 5. - Consortiile scolare se înfiintează între două sau mai multe unităti de învătământ preuniversitar, de stat ori particulare autorizate/acreditate, în baza unui contract de parteneriat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

Art. 6. - Contractul de parteneriat stabileste modul de colaborare între unitătile de învătământ preuniversitar semnatare ale contractului si principalele domenii de activitate.

Art. 7. - Contractul de parteneriat se încheie pentru o perioadă de 3-5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părtilor, prin act aditional.

Art. 8. - Unitătile de învătământ preuniversitar care doresc să constituie un consortiu scolar solicită avizul de oportunitate al inspectoratului scolar si acceptul de înfiintare al autoritătilor administratiei locale din raza teritorială unde functionează fiecare unitate de învătământ.

Art. 9. - (1)0 unitate de învătământ preuniversitar poate deveni parte într-un consortiu scolar deja constituit, prin încheierea unui act aditional la contractul de parteneriat existent.

(2) Solicitarea unitătii de învătământ preuniversitar de a deveni parte a unui consortiu scolar deja constituit este adresată consiliilor de administratie ale unitătilor de învătământ care fac parte din consortiul scolar si va fi însotită de avizul de oportunitate al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si de avizul autoritătilor administratiei locale.

Art. 10. - Unitătile de învătământ preuniversitar care încheie un contract de parteneriat în vederea constituirii unui consortiu scolar trebuie să functioneze pe teritoriul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti sau în judete limitrofe. La constituirea consortiului scolar, unitătile de învătământ preuniversitar vor avea în vedere posibilitatea de a derula activităti comune ale elevilor si cadrelor didactice. În acest sens vor fi analizate conditiile de acces între unitătile de învătământ preuniversitar, distanta dintre unitătile de învătământ, căile de acces, existenta mijloacelor de transport în comun si a transportului scolar etc.

Art. 11. - Consortiile scolare se află în următoarele tipuri de relatii cu alte structuri de interes public si privat:

a) de colaborare cu inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti;

b) de colaborare cu autoritătile locale;

c) de colaborare cu societatea civilă, fundatii, organizatii neguvernamentale, companii private nationale si internationale etc.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

Art. 12. - Consortiile scolare vor fi organizate conform prezentului regulament si vor functiona în baza contractului de parteneriat încheiat între unitătile de învătământ.

Art. 13. - În vederea optimizării gestionării resurselor umane, cu acordul părtilor, se poate realiza mobilitatea personalului didactic între unitătile de învătământ membre ale consortiului, cu acordul expres al angajatului implicat în mobilitate, cu respectarea metodologiei privind miscarea personalului didactic, aprobată anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 14. - Consortiile scolare, în aplicarea principiului colaborării, pot organiza activităti educationale de tip ateliere de lucru, dezbateri, discutii tematice, seminare, vizite etc, de responsabilizare socială si civică a elevilor, în colaborare cu institutii publice, companii private, organizatii neguvernamentale etc.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea consortiilor scolare

 

Art. 15. - Conducerea consortiului scolar este asigurată de consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ membre ale acestuia.

Art. 16. - Conducerea consortiului scolar se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea a două treimi din membri. Cvorumul se consideră întrunit dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile: este reprezentată fiecare unitate de învătământ preuniversitar membră si sunt prezenti cel putin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administratie al unitătilor scolare membre ale consortiului scolar.


Art. 17. - Consortiul scolar are următoarele atributii:

a) elaborează si adoptă regulamentul intern de organizare si functionare a consortiului scolar, cu respectarea prezentului regulament;

b) elaborează si adoptă la începutul fiecărui an scolar planul de actiune al consortiului scolar (P.A.C.). P.A.C. stabileste obiectivele strategice pe termen mediu (3-5 ani), precum si planurile anuale de măsuri si actiuni necesare îndeplinirii obiectivelor asumate. În elaborarea P.A.C. conducerea consortiului scolar se va informa din documentele strategice ale unitătilor de învătământ membre ale consortiului scolar (planul de dezvoltare institutională, planul de actiune al scolii) si documentele strategice de la nivel judetean si regional specifice învătământului (planul regional de actiune pentru învătământ, planul local de actiune pentru învătământ). P.A.C. va contine planuri de măsuri pentru:

- utilizarea în comun a resurselor materiale si umane de care dispun unitătile de învătământ preuniversitar din cadrul consortiului scolar, inclusiv mobilitatea personalului între unitătile membre ale consortiului scolar;

- lărgirea oportunitătilor de învătare oferite elevilor si recunoasterea reciprocă a rezultatelor învătării si evaluării acestora prin actiuni vizând: analiza nevoilor de educatie si formare profesională din zona de actiune a unitătilor de învătământ, asigurarea accesului la educatie, coordonarea ofertei pentru acoperirea nevoilor de educatie si formare profesională, elaborarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii comun/convergent pentru unitătile de învătământ preuniversitar din cadrul consortiului scolar, alte actiuni specifice;

c) adoptă hotărâri pentru punerea în aplicare a P.A.C;

d) întocmeste calendarul întrunirilor si tematica acestora;

e) stabileste, la sfârsitul fiecărui an calendaristic, proiectele comune de investitii si dezvoltare pentru anul scolar următor;

f) stabileste bugetul proiectelor comune;

g) identifică si atrage surse de finantare pentru proiecte comune;

h) are si alte atributii stabilite prin contractul de parteneriat.

Art. 18. - Hotărârile consortiului scolar se iau în sedinta reunită a consiliilor de administratie ale tuturor unitătilor de învătământ partenere, cu votul a cel putin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administratie, fiind duse la îndeplinire de unitătile partenere.

Art. 19. - Reprezentantii legali ai unitătilor de învătământ preuniversitar asigură prin rotatie, anual, secretariatul consortiului scolar. În acest scop realizează:

- convocarea consiliilor de administratie ale unitătilor de învătământ preuniversitar la întâlnirile consortiului scolar;

- completarea registrului de procese-verbale ale întâlnirilor consortiului scolar;

- transmiterea la consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ preuniversitar a copiilor după procesele-verbale ale întâlnirilor consortiului scolar;

- coordonarea activitătii de întocmire a P.A.C. P.A.C. este prezentat spre aprobare consortiului scolar si este adus la cunostinta unitătilor de învătământ preuniversitar componente si inspectoratului scolar;

- monitorizarea aplicării P.A.C;

- elaborarea anuală a unui raport privind îndeplinirea obiectivelor, măsurilor si actiunilor din P.A.C. Raportul este prezentat spre aprobare consortiului scolar si este adus la cunostinta unitătilor de învătământ preuniversitar componente si inspectoratului scolar;

- desfăsurarea altor actiuni stabilite prin contractul de parteneriat si/sau în regulamentul intern de organizare si functionare al consortiului scolar.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile unitătilor de învătământ preuniversitar parte în consortiul scolar

 

Art. 20. - Unitătile de învătământ preuniversitar partenere în consortiul scolar beneficiază de următoarele drepturi:

a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consortiului scolar, precum si la procesul de luare a hotărârilor;

b) să îsi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;

c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalti membri ai consortiului scolar;

d) să fie implicate în proiectele desfăsurate de către consortiul scolar;

e) alte drepturi prevăzute de părti în contractul de parteneriat.

Art. 21. - Unitătile de învătământ preuniversitar parte în consortii scolare au următoarele obligatii:

a) să desemneze membrii consiliului de administratie care le vor reprezenta în consortiul scolar;

b) să participe, prin intermediul reprezentantilor, la toate întrunirile consortiului scolar si la adoptarea tuturor hotărârilor;

c) să contribuie la elaborarea P.A.C. si la îndeplinirea acestor obiective;

d) să informeze prompt conducerea consortiului scolar cu privire la orice modificări apărute în structura lor;

e) să sprijine celelalte unităti de învătământ preuniversitar din cadrul consortiului scolar, atunci când acestea le solicită aportul;

f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune;

g) alte obligatii prevăzute de părti în contractul de parteneriat/acordul de asociere.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea din consortiile scolare/Desfiintarea consortiilor scolare

 

Art. 22. - Retragerea sau excluderea din consortiul scolar a unei unităti de învătământ preuniversitar va fi reglementată prin contractul de parteneriat.

Art. 23. - O unitate de învătământ îsi pierde dreptul de partener în cadrul consortiului scolar când nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 sau alte conditii specifice, stipulate în contractul de parteneriat.

Art. 24. - Consortiile scolare pot fi desfiintate prin acordul părtilor.

Art. 25. - Modificarea componentei consortiului scolar prin retragerea sau excluderea unor unităti de învătământ din consortiul scolar, precum si desfiintarea consortiului scolar vor fi aduse la cunostinta inspectoratului scolar si a autoritătilor publice locale care si-au dat acceptul de înfiintare a consortiului scolar.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului printr-un act aditional la contractul de parteneriat, prin consens, în cadrul consortiului scolar.

 


ANEXA

la regulamentul-cadru

 

Aviz Consiliul Local.....................................

 

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr. ......./.....................

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

Unitatea de învătământ........................................................, cu sediul în......................................., str..................................................nr........Judetul ......................................, tel./fax............................., e-mail......................................., C.U.I.............................., reprezentată prin.............................................,

având functia de director

Unitatea de învătământ........................................................, cu sediul în......................................., str..................................................nr........Judetul ......................................, tel./fax............................., e-mail......................................., C.U.I.............................., reprezentată prin.............................................,

având functia de director

.................................................(si celelalte posibile unităti scolare)

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

 

Prezentul contract are ca obiect constituirea consortiului scolar între părtile contractante, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.488/2011.

Denumirea consortiului scolăr este..........................................................................................................

Domenii principale de activitate ale consortiului scolar:.....................................................................

......................................................................................................................................................................

Consortiul scolar se înfiintează pentru a asigura:

a) mobilitatea personalului între unitătile de învătământ preuniversitar ale consortiului scolar;

b) utilizarea în comun a resurselor unitătilor de învătământ preuniversitar ale consortiului scolar;

c) lărgirea oportunitătilor de învătare oferite elevilor si recunoasterea reciprocă a rezultatelor învătării si evaluării acestora;

d) facilitarea accesului la servicii educationale de calitate pentru toti elevii;

e) îmbunătătirea calitătii serviciului de educatie prin adaptarea la nevoile si optiunile elevilor (curriculum la decizia scolii adoptat în functie de necesitătile unitătilor de învătământ ce fac parte din consortiul scolar);

f) dezvoltarea de programe curriculare si extracurriculare;

g) eficientizarea alocării de resurse de la bugetele locale si utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii; h) accesul unitătilor de învătământ din cadrul consortiului scolar la proiecte în parteneriat cu alte institutii si organizatii publice sau private, din tară ori din străinătate;

i) efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii unitătilor de învătământ tehnologic, cât si pentru cei înscrisi în alte programe de educatie curriculare sau extracurriculare;

j) investigarea si planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu si lung, pentru acoperirea optimă a nevoilor de educatie si formare profesională în teritoriu;

k) actiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare si consiliere a elevilor;

l) colaborarea în teritoriu pentru asistentă specializată, consiliere si sprijin în favoarea familiilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii;

m) colaborarea pentru specializările/calificările care presupun competente combinate;

n) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării inovării si formării competentelor pentru dezvoltare sustenabilă în societatea cunoasterii;

o) colaborarea pentru asigurarea calitătii prin benchmarking (schimb de bune practici în cadrul retelei si cu scoli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calitătii, învătarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învătare etc);

p) realizarea de actiuni comune de marketing pe piata serviciilor educationale;

q) diversificarea ofertei de servicii educationale, prin programe de stimulare a performantei, de educatie timpurie, de realizare a programului “Scoală după scoală”, de formare a adultilor, contractarea unor servicii pentru întreprinderi si comunitătile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultantă etc);

r) alte obiective..................................................................................................................................

 


ARTICOLUL 3

Drepturile si obligatiile unitătilor de învătământ preuniversitar parte în consortii scolare

 

(1) Unitătile de învătământ preuniversitar parte în consortii scolare beneficiază de următoarele drepturi:

a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consortiului scolar, precum si la procesul de luare a hotărârilor;

b) să îsi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;

c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalti membri ai consortiului scolar;

d) să fie implicate în proiectele desfăsurate de către consortiul scolar;

e) alte drepturi...................................................................................................................................

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar parte în consortii scolare au următoarele obligatii:

a) să desemneze toti membrii consiliului de administratie care le vor reprezenta în consortiul scolar;

b) să participe, prin intermediul reprezentantilor, la toate întrunirile consortiului scolar si la adoptarea tuturor hotărârilor;

c) să contribuie la elaborarea planului de actiune al consortiului scolar (P.A.C.) si la îndeplinirea acestor obiective;

d) să informeze prompt conducerea consortiului scolar cu privire la orice modificări apărute în structura lor;

e) să sprijine celelalte unităti de învătământ preuniversitar din cadrul consortiului scolar, atunci când acestea le solicită aportul;

f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune;

g) alte obligatii....................................................................................................................................

 

ARTICOLUL 4

Încetarea consortiului scolar

 

Consortiul scolar încetează prin:

a) desfiintare cu acordul părtilor;

b) încetare de drept.

 

ARTICOLUL 5

Retragerea/Excluderea părtilor contractante

 

(1) O unitate de învătământ preuniversitar parte a consortiului scolar constituit se poate retrage în următoarele conditii:...................................................................................................................................

(2) O unitate de învătământ preuniversitar parte a consortiului scolar constituit poate fi exclusă sau îsi pierde dreptul de partener în cadrul consortiului scolar atunci când:

a) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.488/2011;

b) alte situatii.....................................................................................................................................

 

ARTICOLUL 6

Durata contractului

 

Prezentul contract se încheie pentru o durată de.............., cu începere din data de.......................

Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părtilor contractante cu cei putin 15 zile înainte de expirare.

 

ARTICOLUL 7

Prevederi finale

 

Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului printr-un act aditional la contractul de parteneriat, prin consens, în cadrul consortiului.

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabilă.

Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat astăzi,......................, în..........exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte.

 

Unitate de învătământ - membră în consortiul scolar:

Numele si prenumele directorului:

Semnătură:

Stampilă

 

Unitate de învătământ - membră în consortiul scolar:

Numele si prenumele directorului:

Semnătură:

Stampilă

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si institutiile de învătământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.553.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Categoriile de cadre didactice încadrate în învătământul preuniversitar care îsi pot echivala învătământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, în vederea ocupării unei functii didactice, în specialitate, în învătământul preuniversitar, sunt:

a) absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au absolvit cu diplomă si studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadrati în învătământul prescolar si primar;

b) absolventii învătământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie si metodic, încadrati în învătământul prescolar si primar;

c) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire;

d) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire si învătământul universitar de scurtă durată;

e) absolventii învătământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire.

(2) Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învătământul preuniversitar prevăzute la alin. (1) care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare si forme de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, pentru dobândirea licentei, în cadrul ciclului I de studii universitare de licentă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, în vigoare, numit în continuare Centralizator.

Art. 2. - Cadrele didactice încadrate în învătământul preuniversitar prevăzute la art. 1, care sunt înmatriculate la programe de studii universitare si forme de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, pentru dobândirea licentei, în cadrul ciclului I de studii universitare de licentă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupate, au obligatia de a dobândi diploma de licentă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în concordantă cu Centralizatorul în vigoare, în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL II

Cadrul institutional si procedural

 

Art. 3. - (1) Se echivalează pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) învătământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de învătământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru institutorii încadrati în învătământul prescolar, prescolar special, primar, primar special si gimnazial special, în vederea ocupării functiilor didactice de profesor în învătământul prescolar, profesor în învătământul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator.

(2) în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea functiilor didactice de profesor în învătământul prescolar, profesor în învătământul primar, profesor itinerant si de sprijin sau profesor-educator, cadrele didactice prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte la data solicitării echivalării:

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învătământul preuniversitar;

b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită echivalarea;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

d) au obtinut definitivarea în învătământ;

e) au obtinut gradul didactic II;

f) au obtinut gradul didactic I;

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;

h) au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfectionare acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) Pentru absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au

absolvit cu diplomă si studii universitare de scurtă durată, încadrati în învătământul prescolar si primar, precum si pentru absolventii învătământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie si metodic, încadrati în învătământul prescolar si primar, se echivalează pe baza ECTS/SECT învătământul superior absolvit în cadrul institutiilor de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de învătământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licentă, în vederea ocupării functiilor didactice de profesor în învătământul prescolar, profesor în învătământul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării echivalării, cerintele prevăzute la alin. (2).

(4) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învătământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani, în cadrul institutiilor de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru absolventii colegiilor universitare de institutori încadrati în învătământul gimnazial sau în palatele si cluburile copiilor si elevilor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor în învătământul gimnazial.

(5) în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor în învătământul gimnazial, cadrele didactice prevăzute la alin. (4) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte la data solicitării echivalării:

a) sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învătământul gimnazial sau din palatele si cluburile copiilor si elevilor;

b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită echivalarea;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

d) au obtinut definitivarea în învătământ;

e) au obtinut gradul didactic II;

f) au obtinut gradul didactic I;

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;

h) au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfectionare acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(6) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învătământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, în cadrul institutiilor de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de învătământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru maistrii-instructori încadrati în învătământul gimnazial special si scolile de arte si meserii din învătământul special, în învătământul liceal si postliceal, la anul de completare, precum si în palatele si cluburile copiilor si elevilor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor de instruire practică.

(7) în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor de instruire practică, cadrele didactice prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte la data solicitării echivalării:

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învătământul preuniversitar;

b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită echivalarea;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

d) detin atestatul de formare psihopedagogică;

e) au obtinut definitivarea în învătământ;

f) au obtinut gradul didactic II;

g) au obtinut gradul didactic I;

h) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;

i) au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfectionare acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(8) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învătământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de învătământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru antrenorii încadrati în palatele si cluburile copiilor si elevilor si cluburile sportive scolare, în vederea ocupării functiei didactice de profesor antrenor.

(9) în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor antrenor, cadrele didactice prevăzute la alin. (8) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte la data solicitării echivalării:

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învătământul preuniversitar;

b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită echivalarea;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

d) detin atestatul de formare psihopedagogică;

e) au obtinut definitivarea în învătământ;

f) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;

g) au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfectionare acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(10) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învătământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de învătământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru profesorii încadrati în învătământul gimnazial, gimnazial special, scolile de arte si meserii din învătământul special sau la anul de completare, precum si în palatele si cluburile copiilor si elevilor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor în învătământul preuniversitar obligatoriu.

(11) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor în învătământul preuniversitar obligatoriu, cadrele didactice prevăzute la alin. (10) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte la data solicitării echivalării:

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învătământul preuniversitar;

b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani scolari încheiati, respectiv calificativul partial “Foarte bine” în anul scolar în care solicită echivalarea;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;

d) au obtinut definitivarea în învătământ;

e) au obtinut gradul didactic II;

f) au obtinut gradul didactic I;

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;

h) au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfectionare acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 4. - Dosarele cu documente justificative, care atestă că sunt îndeplinite cumulativ conditiile de echivalare prevăzute la art. 3, se transmit către inspectoratele scolare, inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, în vederea centralizării si înaintării către structurile universitare care asigură formarea initială si continuă a personalului didactic, pentru evaluare si eliberarea atestatelor de echivalare.

Art. 5. - Procedura de echivalare se finalizează cu acordarea Atestatului de echivalare, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, valabil pentru ocuparea de functii didactice în învătământul prescolar si preuniversitar obligatoriu.

Art. 6. - (1) Absolventii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire si absolventii învătământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire, încadrati în învătământul preuniversitar, care nu îndeplinesc cumulativ cerintele prevăzute la art. 3, au obligatia de a dobândi diploma de licentă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, în cadrul programelor de studii universitare de licentă si al formelor de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu.

(2) Cadrele didactice prevăzute la art. 1 alin. (1), care în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii nu dobândesc atestatul de echivalare valabil pentru ocuparea de functii didactice în învătământul prescolar si preuniversitar obligatoriu ori diploma de licentă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în cadrul programelor de studii universitare de licentă si formelor de învătământ acreditate/autorizate să functioneze provizoriu, nu mai pot ocupa, cu statut de cadru didactic calificat, posturi didactice/catedre în învătământul preuniversitar.

 

 


ANEXĂ*)

la metodologie

 

ATESTAT DE ECHIVALARE

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

SI SPORTULUI

 

UNIVERSITATEA.......................

 

Seria AA Nr. 000000

 

ATESTAT DE ECHIVALARE

 

 

Dlui/Dnei...............................................................................................

în cadrat/e la .........................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

pe postul didactic/catedra.....................................................................

............................................................................................................

în functia didactică de ..........................................................................,

specializarea.........................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

în baza Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si

sportului nr. 5.553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind

echivalarea pe baza ECTS/SEC T a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul 1 de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, i se echivalează studiile universitare de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare

specializarea...........................................................................

............................................................................................................

 

Director,

Nr........din..................

Secretarul

Comisiei de echivalare,

 

Data eliberării: anul........, luna.........., ziua.............

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII,

SI SPORTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria AA Nr. 000000

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI

SPORTULUI

 

UNIVERSITATEA.......................

 

ATESTAT DE ECHIVALARE

 

Dlui/Dnei...............................................................................................

în cadrat/e la .........................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

pe postul didactic/catedra.....................................................................

............................................................................................................

în functia didactică de ..........................................................................,

specializarea.........................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

în baza Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si

sportului nr. 5.553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind

echivalarea pe baza ECTS/SEC T a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul 1 de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, i se echivalează studiile universitare de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare

specializarea...........................................................................

............................................................................................................

 

Director,

Nr........din..................

Secretarul

Comisiei de echivalare,

 

Data eliberării: anul........, luna.........., ziua.............


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la nasterea lui George Bacovia

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 10 octombrie 2011, o monedă din argint dedicată aniversării a 130 de ani de la nasterea lui George Bacovia.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31, 103 g

Calitate

proof

Cant

zimtat

 

Aversul prezintă o compozitie sugerând lirica bacoviană, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, valoarea nominală “10 LEI”, stema României si anul de emisiune “2011”.

Reversul prezintă portretul si numele poetului George Bacovia, anii între care a trăit acesta, “1881”, “1957”, o compozitie sugerând poezia “Singur” si două versuri din cuprinsul ei: “Stau triste negrele tablouri - Făclia tremură-n oglindă”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la nasterea lui George Bacovia au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 33.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.