MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 722/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 octombrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

734. - Decret privind conferirea unor ordine

 

735. - Decret privind conferirea unor ordine

 

736. - Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

963. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 210 obiective de investitii, grădinite cu program normal cu două săli de grupă, cuprinse în Proiectul “Reforma educatiei timpurii în România”, componentele 1.a, 1.b si 1.c

 

986. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

991. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 9 Dolani - Tătărani, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic

 

992. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 3 Bogeiu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic

 

993. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 18 Postăvari, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic

 

994. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 22 Sâniob, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic

 

995. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 11.478/2008 a activitătii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul Ciocaia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Petrom” - S.A.

 

996. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul PIX - 8 Lăculete, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas Pic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.426/752. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea sectiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor ordine

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române,

în semn de înaltă apreciere pentru talentul si dăruirea de care au dat dovadă în întreaga lor carieră universitară si academică, pentru contributia personală avută la îmbogătirea patrimoniului cultural universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului profesor universitar Thierry de Montbrial, directorul Institutului Francez pentru Relatii Internationale, Republica Franceză.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor.

- domnului profesor universitar Jaime Gil Aluja, presedintele Academiei Regale de Stiinte Economice si Financiare, Regatul Spaniei;

- domnului profesor universitar doctor Jose Casajuana Gibert, presedintele Academiei Regale a Doctorilor din Barcelona, Regatul Spaniei;

- domnului academician Evanghelos Moutsopoulos, membru al Academiei din Atena, Republica Elenă;

- domnului profesor universitar doctor Michael Metzeltin, membru al Academiei de Stiinte din Republica Austria.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria A “Literatura”:

- domnului profesor Jacques De Decker, secretar permanent al Academiei Regale de Limbă si Literatură Franceză din Regatul Belgiei;

- domnului profesor universitar Serge Fauchereau, scriitor si critic de artă, Republica Franceză;

- domnului profesor universitar Radivoje Konstantinovic, Universitatea din Belgrad, Republica Serbia;

- doamnei profesor universitar Gisele Vanhese, Universitatea din Calabria, Republica Italiană.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H “Cercetarea Stiintifică” domnului profesor universitar Mohamed Laichoubi, fost ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Algeriene Democrate si Populare în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 11 octombrie 2011.

Nr. 734.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor ordine

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru al României,

în semn de înaltă apreciere pentru abnegatia si perseverenta cu care au promovat valorile nationale si culturale ale României, militând pentru respectarea drepturilor comunitătilor românesti din afara hotarelor tării si contribuind la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter domnului Neculai Popa, fost detinut politic, activist anticomunist, coordonator al “Centrului Româno-American” din LosAngeles (Statele Unite ale Americii).

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter:

- domnului Ivan Alexandrov, inginer, presedinte de onoare al “Asociatiei Vlahilor (Rumânilor) din Bulgaria” (Republica Bulgaria);


- domnului Vasile Iordăchescu, agronom, epitrop al bisericii ortodoxe “Sf. Petru si Pavel” si “Sf. Nicolae” din Camâsovca (Ucraina).

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria A “Literatura”:

- domnului Alexandru Bantos, publicist, editor, redactor-sef al revistei de stiintă si cultură “Limba Română” (Republica Moldova);

- domnului Dumitru Matcovschi, poet, membru titular al Academiei de Stiinte a Moldovei (Republica Moldova).

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria A “Literatura”, domnului Milan Marinov Anghelov (Milan Anghel Cosoveanu), profesor, scriitor, fondator al ziarului “Timpul/Vreme”, editat de “Asociatia Vlahilor (Rumânilor) din Bulgaria” (Republica Bulgaria).

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria A “Literatura”:

- domnului Ion Berlovan, profesor de limbă si literatură română la Liceul “Borislav Petrov Braca” din Vârset (Republica Serbia);

- domnului Simion Plămădeală, poet (Republica Kazahstan);

- doamnei Eva Iova Simon, redactor-sef al săptămânalului “Foaia Românească”, membru al Prezidiului Uniunii Culturale a Românilor (Republica Ungară).

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria D “Arta spectacolului”, domnului Ion Rotariu-Cordîn, dirijor, compozitor si actor, fondator al “Scolii de muzică” din Costei-Vârset (Republica Serbia).

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F “Promovarea culturii”, domnului Ion Mihai Botos, medic, presedinte fondator al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia “Dacia” (Ucraina).

Art. 8. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria G “Cultele”, preacucernicului părinte Dhimitraq Veriga, preot paroh al Bisericii Aromâne “Schimbarea la Fată” din Korce (Republica Albania).

Art. 9. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H “Cercetarea stiintifică”, doamnei dr. Maria Berenyi, filolog, director al Institutului de Cercetări al Românilor (Republica Ungară).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 11 octombrie 2011.

Nr. 735.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Chifu se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 736.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 210 obiective de investitii, grădinite cu program normal cu două săli de grupă, cuprinse în Proiectul “Reforma educatiei timpurii în România”,

componentele 1.a, 1.b si 1.c

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii, grădinite noi cu două săli de grupă cuprinse în Proiectul “Reforma educatiei timpurii în România”, componentele 1.a, l.b si 1.c, prevăzută în anexele nr. 1/1.a, 1/1.b si 1/1.c.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1.a/1 -2/1.a/64, 2/1.b/1- 2/1.b/73 si 2/1.c/1-2/1.c/73.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 se face din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Guvernului României, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea Proiectului “Reforma educatiei timpurii în România”, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1/1.a, 1/1.b, 1/1.c, 2/1.a/1-2/1.a/64, 2/1.b/1-2/1.b/73 si 2/1.c/1-2/1.c/73*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 963.


*) Anexele nr. 1/1.a, 1/1.b, 1/1.c, 2/1.a/1-2/1.a/64, 2.1 b/1- 2/1.b/73 si 2/1.c/1-2/1.c/73 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 si 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Baia Mare”, la pozitia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Clădire Centru de zi pensionari si teren aferent”, iar coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “Amenajare CT 18, suprafată constructie = 294 mp, suprafată teren = 871 mp, teren identificat prin CF nr. 6812 Baia Mare, nr. topo. 653/2/2, 654/2/1”.

2. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Seini”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 126212, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “L = 450 m, I = 6 m”;

- la pozitia 126213, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “L = 2.300 m, I = 8 m”;

- la pozitia 126234, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “L = 420 m, I = 9 m”;

- la pozitia 126240, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.800 m, I = 6 m”;

- la pozitia 126252, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.950 m, I = 8 m”;

b) după pozitia nr. 126271 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 126272, prevăzută în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Târgu Lăpus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 95 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 96, prevăzută în anexa nr. 2.

4. Anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grosi” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 986.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Seini

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

126272.

1371

Drum exploatare 4871

L= 1.250 m, l = 6m

1962

 

Domeniul public al orasului Seini, conform H.C.L. nr. 17/2010

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Târgu Lăpus

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

96.

 

Teren intravilan

Orasul Târgu Lăpus,

Str. 1 Mai Suprafată teren - 3.338 mp

2011

140.489,70

Domeniul public al orasului Târgu Lăpus, conform H.C.L. nr. 60/2011

Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1.011 din 17 iunie 2011


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002)

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grosi

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.2.

Drum comunal - DC 48

DN 18B, cimitir “Miristină” Grosi - Satu Nou de Jos

5.234 m, din care 4.200 m asfalt

2000

4.228.397,34

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

H.G. nr. 540/2000

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 528 din 19 iulie 2011

2.

1.3.7.2.

Drum comunal - DC 49

Cimitirul “Miristină” Grosi, Mănăstirea “Habra”; 3.450 m, din care 300 m asfalt

2000

624.500

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

H.G. nr. 540/2000

3.

1.3.7.2.

Drum comunal - DC 79

DJ182 B pod Cătălina - sat Ocolis, Chechis DJ 184 A; 5.624 m, din care 2.300 m asfalt

2000

1.343.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

H.G. nr. 540/2000

4.

1.3.7.2.

Străzi

Satul Grosi, 12.600 m

1972

1.848.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

5.

1.3.7.2.

Străzi

Satu Nou de Jos, 8.500 m

1972

1.009.200

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

6.

1.3.7.2.

Străzi

Satul Ocolis, 4.940 m

1948

575.200

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

7.

1.3.17.2.

Pod de beton

Satul Ocolis (pe vale), două bucăti

1978

87.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

8.

1.3.17.2.

Pod de beton

Satul Ocolis (la Reghina), o bucată

1977

13.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

9.

1.3.17.2.

Pod de beton

Satul Ocolis (pe vale), o bucată

1998

21.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

10.

1.3.17.2.

Pod din tuburi de beton

Satul Ocolis (Rosia), două bucăti

1979

2.900

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

11.

1.3.17.2.

Pod din tuburi de beton

Păsune Satu Nou de Jos

1979

400

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

12.

1.3.17.2.

Pod din beton

Satu Nou de Jos (La Dorofte)

1978

6.400

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

13.

1.3.17.2.

Pod din beton

Satu Nou de Jos (Fântâna Satului)

1974

6.600

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

14.

1.3.17.2.

Pod din tuburi de beton

Grosi (Valea Mare), două bucăti

1976

7.200

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

15.

1.3.17.2.

Pod din tuburi de beton

Grosi (Braniste), o bucată

1980

1.600

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

16.

1.3.17.2.

Podete

Grosi, 15 bucăti

1975-1982

9.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

17.

1.3.17.2.

Podete

Satu Nou de Jos, 14 bucăti

1975-1982

7.600

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

18.

1.3.17.2.

Podete

Satul Ocolis, 17 bucăti

1975-1985

9.300

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

19.

1.3.17.2.

Punte suspendată

Satul Ocolis - La Moară, construită din cabluri metalice si traverse din lemn

1974

23.400

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

20.

 

Bază sportivă

Grosi (Miristină); nr. topo. 799, CF 583, Grosi

1960

208.600

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

21.

1.6.4.

Clădire fostă primărie (magazin)

Centru civic nr. 189, Grosi, nr. topo. 356

1956

62.400

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Clădire administrativă (bibliotecă)

Centru civic nr. 187/A, Grosi, nr. topo. 356

 

137.400

Teren aferent

Teren aferent 638 mp, CF 1093

 

27.400


0

1

2

3

4

5

6

22.

1.6.4.

Clădire sediu primărie si cămin cultural

Grosi nr. 187, nr. topo. 350, CF313, Grosi

1963

926.200

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Teren aferent

Teren aferent 3.036 mp, CF313, Grosi

130.500

23.

1.6.4.

Clădire scoală primară veche Grosi

Grosi nr. 170, nr. topo.201 CF491, Grosi

1936

438.600

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Clădire anexă gospodărească

Grosi nr. 170, nr. topo. 201, CF491, Grosi

1936

5.600

Teren aferent

Teren aferent 3.298 mp, nr. topo. 201, CF 491 Grosi

 

141.800

24.

1.6.4.

Clădire scoală generală nouă Grosi

Grosi nr. 174, nr. topo. 343, CF 583, Grosi

1988

614.500

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Teren aferent

Teren aferent 2.280 mp, nr. topo. 343, CF 583, Grosi

 

98.000

25.

1.6.4

Clădire scoala generală Satu Nou de Jos

Satu Nou de Jos nr. 194, nr. topo. 162

1971

641.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Teren aferent

Teren aferent 9.000 mp, nr. topo. 162

 

387.000

26.

1.6.4.

Clădire scoala generală + cămin Ocolis

Ocolis nr. 138, nr. topo. 109

1984

428.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Teren aferent

Teren aferent 700 mp, nr. topo. 109

 

30.100

27.

1.6.2.

Clădire magazie + remiză PSI Grosi

Grosi, lângă primărie, CF313, nr. topo. 350

1978

19.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

28.

1.6.2.

Clădire anexă scoala generală Grosi

Grosi, la Scoala cu clasele V-VIII, nr. topo. 343, CF 583

1988

24.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

29.

1.6.2.

Clădire anexă scoala Satu Nou de Jos

Satu Nou de Jos, la scoală, nr. topo. 162

1971

4.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

30.

 

Retea de canalizare Ocolis

Ocolis, 9.520 m

2009

3.172.400

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 3.450 din 1.10.2009

31.

 

Retea de apă Ocolis

Ocolis, 8.775 m

2009

1.282.800

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 3.450 din 1.10.2009

32.

 

Retea de apă Grosi

Grosi, 18.000 m

2009

2.461.700

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 3.450 din 1.10.2009

33.

 

Bransamente apă, canalizare Ocolis

De-a lungul drumului DC 79

Bransamente apă 105 buc.

Bransamente canalizare 33 buc.

2010

109.000

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie nr. 1.747 din29.04.2010

34.

 

Retea de apă Satu Nou de Jos

Satu Nou de Jos, 15.670 m

2011

1.363.180,66

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 528 din 19 iulie 2011

35.

 

Retea de canalizare Satu Nou de Jos

Satu Nou de Jos, 4.899 m

2011

1.250.035,77

Domeniul public al comunei Grosi, conform H.C.L. nr. 29/2011

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 528 din 19 iulie 2011


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 9 Dolani - Tătărani, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 9 Dolani - Tătărani, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Blackstairs Energy Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 9 Dolani -Tătărani, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 991.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 3 Bogeiu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 3 Bogeiu, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Blackstairs Energy Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 3 Bogeiu, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 992.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 18 Postăvari, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 18 Postăvari, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Blackstairs Energy Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 18 Postăvari, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 993.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 22 Sâniob, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Pic.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 22 Sâniob, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Blackstairs Energy Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 22 Sâniob, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 994.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 11.478/2008 a activitătii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul Ciocaia, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Petrom” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.478/2008 a activitătii miniere de exploatare a dioxidului de carbon, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Ciocaia, situat în localitatea Săcuieni, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 995.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 8 Lăculete, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas Pic.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 8 Lăculete, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Moesia Oil and Gas Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 8 Lăculete, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 996.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.426 din 11 octombrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 752 din 29 septembrie 2011

 

ORDIN

privind modificarea sectiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. RL 1.599 din 11 octombrie 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 3.268 din 28 septembrie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare, în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Sectiunea B a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 si 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II “Achizitia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea specifice programelor nationale de sănătate” articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Programele/subprogramele nationale de sănătate pentru care achizitia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea se realizează prin proceduri de achizitie publică organizate la nivel national în anul 2012 se vor nominaliza prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

2. La capitolul III “Decontarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice programelor nationale de sănătate” articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut si a bugetului aprobat pentru Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică.

Contractarea cu furnizorii publici si privati de servicii de hemodializă si dializă peritoneală, autorizati si evaluati în conditiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, aprobat prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si adaptat corespunzător, după caz.”

3. Capitolul VII “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” va avea următorul cuprins:

 

“mii lei

Denumirea programelor nationale de sănătate

Credite de angajament aprobate anul 2011

Credite bugetare aprobate anul 2011

Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care:

din transferuri din bugetul  Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

Total credite bugetare  aprobate în anul 2011, din care:

din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către

bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ, din care:

3.184.461

1.183.973

2.484.461

1.183.973

1. Programul national de boli transmisibile, din care:

248.996

 

215.003

97

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

233.651

 

200.000

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

15.345

 

15.003

97

2. Programul national de boli cardiovasculare*)

 

 

37.304

37.304

3. Programul national de oncologie

1.259.770

358.827

823.531

336.963

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, din care:

1.249.770

348.827

813.531

326.963

- Medicamente eliberate în anul 2010

309.274

 

 

 

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT

10.000

10.000

10.000

10.000

4. Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5.560

5.560

5.560

5.560

5. Programul national de diabet zaharat

656.956

408.459

430.415

430.323

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

179.544

179.544

179.544

179.544

7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)

 

 

8.136

8.136

8. Programul national de boli endocrine

4.833

 

4.300

 

9. Programul national de ortopedie

32.569

 

29.972

 

10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

66.046

66.046

66.046

66.046

11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

563.000

 

563.000

 

12. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

1.650

 

1.650

 

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor**)

120.000

120.000

120.000

120.000

Sume retinute în total programe nationale cu scop curativ

45.537

45.537

 

 


*) Creditele bugetare alocate Programului national de boli cardiovasculare, în sumă de 37.304 mii lei, si cele alocate Programului national de diagnostic si tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.

**) În fondurile aferente «Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările ulterioare, este cuprinsă si:

- suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor», care se regăseste la paragraful «Medicamente cu si fără contributie personală».”

 

4. La capitolul VIII “Structura programelor nationale de sănătate aprobate pentru anii 2011 si 2012” subcapitolul I “Programe nationale de sănătate cu scop curativ” punctul 1 “Programul national de boli transmisibile” subpunctul 1.1 “Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV-SIDA si tratamentul postexpunere” titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.171,38 lei.”

5. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 1 subpunctul 1.2 “Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză” titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, liniuta va avea următorul cuprins:

“- cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 360,17 lei.”

6. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 3 “Programul national de oncologie” subpunctul 3.1 “Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice” titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, liniuta va avea următorul cuprins:

“- cost mediu/bolnav tratat/an: 9.700,34 lei.”

7. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 “Programul national de diabet zaharat” titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 1) “indicatori fizici”, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) număr bolnavi automonitorizati: 125.965, din care:

c.1) număr copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizati: 2.500;

c.2) număr adulti cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizati: 123.465.”

8. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.004,31 lei;”.

9. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 “Programul national de boli endocrine”, titlul “Indicatori de evaluare”, subtitlul 1) “indicatori fizici” va avea următorul cuprins:

“1) indicatori fizici: număr de bolnavi tratati: 18.369, din care:

a) 9.269 cu osteoporoză;

b) 8.000 cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod;

c) 1.100 cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne.”

10. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod/an: 526,85 lei.”

11. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 “Programul national de ortopedie” titlul “Indicatori de evaluare”, subtitlul 1) “indicatori fizici” va avea următorul cuprins:

“1) indicatori fizici:

a) număr bolnavi cu afectiuni articulare endoprotezati: 9.100;

b) număr bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală: 15;

c) număr bolnavi cu implant segmentar de coloană: 599, din care:

c.1) număr bolnavi adulti cu implant segmentar 516; c.2) număr bolnavi copii cu implant segmentar 83.”

12. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.378,39 lei;”.

13. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 10 “Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană” titlul “Indicatori de evaluare” subtitlul 2) “indicatori de eficientă”, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 26.759,15 lei;”.

14. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 11 “Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică” titlul “Indicatori de evaluare”, subtitlul 1) “indicatori fizici” va avea următorul cuprins:

“1) indicatori fizici:

a) numărul total de bolnavi tratati prin dializă: 9.700, din care:

a.1) 8.550 prin hemodializă, din care:

- hemodializă conventională: 8.165;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 385; a.2) 1.150 prin dializă peritoneală, din care:

- dializă peritoneală continuă: 1.100;

- dializă peritoneală automată: 50.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.