MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 812/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 812         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

846. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.288(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 14 mai 2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

794. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.288(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 14 mai 2010

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Standardul de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.288(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 14 mai 2010, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului Securitătii Maritime privind cea de-a optzeci si saptea sesiune a sa - MSC 87/26/Add.1/Corr.1 pct. 1 si 2 din 28 septembrie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.288(87)

(adoptatăla 14 mai 2010)

Standardul de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28 b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând regula 11-1/3-11 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), asa cum a fost amendată (denumită în continuare Conventie), adoptată prin Rezolutia MSC.291(87), privind acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei,

notând, de asemenea, că regula 11-1/3-11, mai sus mentionată, prevede că straturile de protectie care se aplică trebuie să fie în conformitate cu cerintele Standardului de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei (denumit în continuare Standard de calitate pentru acoperirile de protectie),

recunoscând că Standardul de calitate pentru acoperirile de protectie nu doreste a inhiba dezvoltarea de tehnologii noi sau inovatoare, pentru sisteme alternative,

luând în considerare, în cadrul celei de-a optzeci si saptea sesiuni, proiectul textului pentru Standardul de calitate pentru acoperirile de protectie:

1. adoptă Standardul de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, textul fiind prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. invită guvernele contractante ale Conventiei să noteze că Standardul de calitate pentru acoperirile de protectie va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012, atunci când regula 11-1/3-11 din Conventia SOLAS intră în vigoare;

3. ia act că, în conformitate cu prevederile regulii 11-1/3-11.3.1 din Conventia SOLAS, amendamentele la Standardul de calitate al acoperirilor de protectie vor fi adoptate si vor intra în vigoare producând efecte în conformitate cu dispozitiile art. VIII din Conventie privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, excluzând cap. I;

4. solicită secretarului general să transmită copii certificate ale prezentei rezolutii si Standardul de calitate pentru acoperirile de protectie anexat tuturor guvernelor contractante;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante ale Conventiei;

6. invită guvernele să promoveze dezvoltarea de tehnologii inovatoare care ar oferi sisteme alternative si să informeze Organizatia cu privire la progresul făcut în acest domeniu;

7. decide să mentină în curs de revizuire Standardul de calitate pentru acoperirile de protectie si să le modifice, dacă este cazul, în functie de experienta dobândită în punerea sa în aplicare.

 


ANEXĂ

la Rezolutia MSC.288(87)

 

STANDARDUL DE CALITATE

pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei

 

1 Scop

Prezentul standard stabileste cerintele tehnice minime aplicabile acoperirilor de protectie în faza constructiei pentru tancurile de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor noi care transportă titei.

 

2 Definitii

În sensul prezentului standard se aplică următoarele definitii:

2.1 Tancurile de titei sunt definite în anexa I la MARPOL 73/78.

2.2 Punctul de rouă este temperatura la care vaporii de apă din aer devin saturati si încep să condenseze.

2.3 DFT este grosimea peliculei uscate.

2.4 Pulberile de praf reprezintă particule prezente pe suprafata pregătită pentru vopsire ce provin de la decapare sau alte metode de pregătire a suprafetei ori care rezultă în urma actiunii mediului.

2.5 SIefuirea marginilor este un tratament aplicat marginilor înainte de a doua fază de pregătire a suprafetelor.

2.6 Stare “BUNĂ” este starea cu mici puncte de rugină, asa cum este definită în Rezolutia A.744(18) pentru evaluarea acoperirii tancurilor de balast ale petrolierelor.

2.7 Acoperire dură este o acoperire de protectie care suferă o transformare chimică de uscare sau o bună acoperire ce nu suferă o reactie de uscare în aer si care poate fi utilizată pentru întretinere. Poate fi organică sau anorganică.

2.8 NDFT este grosimea nominală a peliculei uscate. Starea 90/10 înseamnă că 90% din toate grosimile măsurate trebuie să fie egale sau mai mari decât NDFT, iar restul de 10% din grosimi nu sunt în niciun caz mai mici de 0,9 x NDFT.

2.9 Acoperire primară este primul strat din sistemul de acoperire aplicat în santierul naval, după aplicarea grundului de atelier.

2.10 Grundul de ateliereste grundul de acoperire în faza de preconstructie care este aplicat pe tablele de otel, de multe ori în instalatii automatizate (si înainte de acoperirea primară a unui sistem de acoperire).

2.11 Acoperiri bandă reprezintă aplicarea de vopsea pe margini, suduri, zone cu acces dificil etc, pentru a asigura o bună aderentă la vopsea si o corectă grosime a vopselei în zonele critice.

2.12 Durata nominală de viată este numărul de ani pentru care sistemul de acoperire este proiectat să dureze.

2.13 Fisa tehnică este fisa de date privind produsele producătorului vopselei, care contine instructiuni tehnice detaliate si informatii relevante despre acoperire si despre aplicarea sa.

 

3 Principii generale

3.1 Capacitatea unui sistem de acoperire de a ajunge la întreaga durată nominală de viată depinde de tipul sistemului de acoperire, de pregătirea otelului, precum si de aplicarea, de inspectia si întretinerea acoperirii. Toate aceste elemente contribuie la o bună calitate a sistemului de acoperire.

3.2 Inspectia de pregătire a suprafetelor si a procesului de aplicare a acoperirii trebuie să fie pusă de acord între proprietarul navei, santierul naval si fabricantul acoperirii si să fie prezentată Administratiei pentru examinarea finală. Dovezile justificative ale inspectiei trebuie să fie înregistrate si incluse în dosarul tehnic de acoperire (CTF) (a se vedea subsectiunea 3.4).

3.3 La examinarea conform standardului prevăzut în sectiunea 4 trebuie luate în considerare următoarele elemente:

.1 este important ca constructorul navei să respecte cu strictete specificatiile, procedurile si diferitele etape ale procesului de aplicare a acoperirii (incluzând, dar nelimitându-se ia pregătirea suprafetelor), pentru a se evita orice degradare si/sau deteriorare prematură a sistemului de acoperire;

.2 se poate ameliora calitatea acoperirii adoptând, în stadiul proiectării navei, măsuri constând spre exemplu în reducerea tăieturilor în zigzag, utilizarea profilurilor laminate, evitarea configuratiilor geometrice complexe si asigurarea că configuratia structurii permite un acces usor cu unelte si facilitează operatiile de curătare, de golire si uscare a spatiului destinat acoperirii; si

.3 standardul calitătii acoperirii enuntat în prezentul document se bazează pe experienta producătorilor, santierelor navale si a operatorilor navali; nu se doreste să se excludă alte sisteme de acoperire adecvate, cu conditia ca acestea din urmă să asigure un grad de calitate cel putin echivalent cu al celui care este specificat în acest standard. Criteriile de acceptare aplicabile unor sisteme alternative sunt indicate în sectiunea 8.

3.4 Dosarul tehnic de acoperire (CTF)

3.4.1 Specificarea sistemului de acoperire aplicat la tancurile destinate transportului de hidrocarburi, înregistrările despre activitatea de acoperire efectuată de către santierul naval si de către proprietarul navei, criteriile detaliate despre selectarea acoperirii, observatiile executării lucrărilor, în special inspectia, întretinerea si reparatiile, trebuie să fie înregistrate în dosarul tehnic de acoperire, solicitat prin Rezolutia MSC.215(82).

3.4.2 Stadiul de navă în constructie

Dosarul tehnic de acoperire trebuie să contină cel putin elementele următoare care decurg din prezentul standard si trebuie să fie eliberat de către santierul naval în stadiul de navă în constructie:

.1 copie a declaratiei de conformitate sau a certificatului de aprobare de tip;

.2 copia fisei tehnice, indicând:

.2.1 numele produsului si marca si/sau numărul de identificare;

.2.2 materiale, componente si compozitia sistemului de acoperire, culori;

.2.3 grosimi minimale si maximale ale peliculei uscate;

.2.4 metode de aplicare, unelte si/sau masini;

.2.5 starea suprafetei pe care trebuie să se aplice acoperirea (calitatea curătării de rugină, curătenia, profilul etc); si

.2.6 limitele impuse de către conditiile de mediu (temperatură si umiditate);

.3 dosarele de activitate ale santierului naval cu privire la aplicarea acoperirii, incluzând:

.3.1 suprafata reală de acoperire (în metri pătrati) a fiecărui tanc de marfă pentru transportul de hidrocarburi;

.3.2 sistemul de acoperire care este aplicat;

.3.3 momentul în care este aplicată acoperirea, grosimea, număr de straturi etc;

.3.4 conditiile de mediu în timpul acoperirii; si

.3.5 metoda de pregătire a suprafetelor;

.4 proceduri de inspectie si reparare a sistemului de acoperire în timpul constructiei navei;

.5 registru de evidentă zilnică emis de către inspectorul care supraveghează acoperirea, indicând faptul că acoperirea a fost aplicată conform specificatiilor, pentru a îndeplini cerintele producătorului de acoperire, si mentionând diferentele în raport cu specificatiile (vezi anexa nr. 2);

.6 raport de inspectie verificat de către santierul naval, incluzând:

.6.1 data de finalizare a inspectiei;

.6.2 rezultatul inspectiei;

.6.3 observatii (dacă există); si

.6.4 semnătura inspectorului; si

.7 proceduri pentru întretinerea si repararea sistemului de acoperire în timpul serviciului*.

3.4.3 Întretinerea si reparatiile pe durata exploatării

Activitătile de întretinere si de reparatie pe durata exploatării trebuie să fie înregistrate în dosarul tehnic de acoperire, conform sectiunii relevante a Instructiunilor pentru întretinerea si reparatia acoperirilor.

3.4.4 Dosarul tehnic de acoperire trebuie păstrat la bord pe toată perioada de viată a navei.

3.5 Sănătatea si securitatea

Îi revine santierului naval responsabilitatea să aplice reglementarea natională care vizează garantarea sănătătii si securitătii persoanelor si reducerea la minimum a riscurilor de incendiu si de explozie.

 

4 Standard de aplicare a acoperirilor

4.1 Standard de calitate

Prezentul standard prevede specificatiile si dispozitiile care vizează să garanteze o durată de viată nominală de 15 ani, adică durata în timpul căreia, odată sistemul de acoperire aplicat, starea lui rămâne “BUNĂ”. Durata de viată reală poate varia în functie de numerosi parametri, cum ar fi conditiile întâlnite în timpul utilizării.

4.2 Aplicarea standardului

Acoperirile de protectie pentru tancurile de marfă care transportă hidrocarburi aplicate în perioada constructiei petrolierelor care transportă titei trebuie să corespundă cerintelor prezentului standard.

4.3 Sistem de acoperire

Sistemul epoxidic trebuie prevăzut cu documentatie referitoare la încercări si caracteristici fizice (tabelul 1 pct. 1.3) si trebuie prevăzut cu un certificat de acceptare de tip sau o declaratie de conformitate.

4.4 Domenii de aplicare

Următoarele suprafete sunt suprafetele minime care trebuie să fie protejate în conformitate cu prezentul standard:

.1 Puntea superioară cu structura internă completă, inclusiv guseurile de conectare la peretii transversali si longitudinali. În tancurile cu coaste cadre întărite, constructia de sub punte, ce are elemente transversale, se aplică un strat protector până la nivelul cel mai de jos al guseului de rigidizare situat la partea superioară.

.2 Peretii longitudinali si transversali vor fi acoperiti până la nivelul celor mai de sus mijloace de acces. Mijloacele de acces cele mai de sus si guseurile de sprijin trebuie acoperite în întregime.

.3 Pe peretii din tancurile de marfă unde nu sunt prevăzute mijloace de acces superioare trebuie să se aplice o acoperire de până la 10% din înăltimea tancurilor măsurată în planul diametral, dar nu mai mult de 3 m în jos de la nivelul puntii.

.4 Plafonul interior al dublului fund si întreaga structură trebuie acoperite până la o înăltime de 0,3 m de la plafonul dublului fund.

 

SECTIUNE INTR-O NAVA SUPERTANC(NAVA TIP V.L.C.C.)

 


* Linii directoare elaborate de către Organizatie.


 

4.5 Aplicarea specială

4.5.1 Prezentul standard se referă la cerintele aplicabile acoperirilor de protectie ale structurilor de otel din tancurile de hidrocarburi. Există alte elemente independente care sunt instalate în interiorul tancurilor ce transportă hidrocarburi si pe care sunt aplicate acoperiri destinate protectiei contra coroziunii.

4.5.2 Este recomandat ca prezentul standard să fie aplicat, în măsura posibilitătilor, mijloacelor de acces prevăzute pentru inspectiile specificate în subsectiunea 4.4 care nu fac parte integrantă din structura navei, cum ar fi mâinile curente, platformele independente, scările etc. De asemenea, se pot utiliza alte metode echivalente permitând protejarea contra coroziunii elementelor care nu sunt parte integrantă a structurii, cu conditia ca ele să nu compromită calitatea acoperirii structurii învecinate. Mijloacele de acces care fac parte integrantă din structura navei, cum ar fi înăltimea mărită a nervurilor de rigidizare pentru pasarele, stringherii etc, situate în zonele de acoperire, trebuie să respecte în totalitate prezentul standard.

4.5.3 De asemenea, este recomandat ca suporturile tubulaturilor, dispozitivelor de măsură etc. să fie acoperite cel putin la fel ca si elementele care nu fac parte integrantă din structura navei si care sunt indicate în paragraful 4.5.2.

4.6 Cerintele de bază aplicabile acoperirii

4.6.1 Cerintele sistemului de acoperire care trebuie să fie aplicate tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei aflate în constructie, în vederea satisfacerii standardului de calitate descris la paragraful 4.1, sunt enumerate în tabelul 1.

4.6.2 Producătorii de acoperiri trebuie să furnizeze specificatiile sistemelor de acoperire de protectie care îndeplinesc cerintele enuntate în tabelul 1 si corespund mediului în care sunt utilizate.

4.6.3 Administratia trebuie să verifice fisa tehnică si declaratia de conformitate sau certificatul de aprobare de tip stabilit pentru sistemul de acoperire de protectie.

4.6.4 Santierul naval trebuie să aplice sistemul de acoperire de protectie în conformitate cu fisa tehnică verificată si propriile sale proceduri de aplicare verificate.

4.7 Standardele la care se face referire în acest standard sunt acceptabile pentru Organizatie. Echipamentul de încercare, metodele de încercare, metodele de preparare si/sau rezultatele încercărilor trebuie să fie conforme standardelor de calitate si să nu fie inferioare normelor acceptabile pentru Organizatie.

 

Tabelul 1 - Cerinte de bază aplicabile sistemului de acoperire la tancurile de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei

 

 

Caracteristici

Cerinte

1.

Detalii privind sistemul de acoperire

.1

Alegerea sistemului de acoperire

Alegerea sistemului de acoperire trebuie să fie efectuată de către părtileinteresate în functie de conditiile de utilizare si planul de întretinere. Trebuietinut cont mai ales de următorii factori:

.1 amplasarea spatiului în raport cu suprafetele încălzite;

.2 frecventa operatiunilor de manipulare a încărcăturii;

.3 starea impusă de suprafată;

.4 cerintele suprafetei de curătare, uscare;

.5 protectia catodică complementară, acolo unde este cazul (unde acoperireaeste suplimentar protejată catodic, acoperirea trebuie să fie compatibilă cusistemul de protectie catodic);

.6 permeabilitatea acoperirii si rezistenta la gaz inert si acid; si

.7 proprietăti mecanice adecvate (flexibilitate, rezistentă la impact).Producătorii de acoperiri trebuie să fabrice produse pentru care pot furnizao dovadă a eficientei si fise tehnice satisfăcătoare. Ei trebuie, de asemenea,să fie în măsură să ofere o asistentă tehnică adecvată. Informatiile privitoarela calitate, specificatiile tehnice si orice asistentă tehnică oferită de producătortrebuie să fie înregistrate în dosarul tehnic de acoperire.Acoperirile destinate să fie aplicate sub puntile încălzite de soare sau peperetii care separă spatiile încălzite trebuie să poată suporta o încălzire si/sauo răcire repetată fără să devină casante.

.2

Tipul de acoperire

Sisteme pe bază de epoxi

Alte sisteme de acoperire a căror calitate satisface metoda de încercare dinanexa nr. 1

Este recomandat să se aplice un sistem de multistraturi în care fiecare stratsă fie de culoare contrastantă.Ultimul strat trebuie să aibă o culoare deschisă, pentru a facilita inspectiile întimpul exploatării.

Ar trebui să se ia în considerare aplicarea unui strat consolidat în dreptulorificiilor de aspiratie si returul coloanelor serpentinei de încălzire a apei.

Ar trebui să se ia în considerare utilizarea unei protectii catodicecomplementare în cazul în care poate apărea riscul de coroziune galvanică.

.3

Încercări pentru acoperiri

Sistemele pe bază de epoxi supuse testării înainte de data de intrare în vigoare a prezentului standard într-un laborator cu ajutorul unei proceduri de încercare prevăzute în anexa nr. 1 ori echivalentul său cu minimum de cerinte în ceea ce priveste ruginirea si formarea de bule de aer sau care au o expunere de 5 ani în conditiile reale, demonstrată prin documente, a căror stare finală este considerata cel putin “BUNĂ”, pot fi acceptate. Pentru sistemele pe bază de epoxi aprobate la data intrării în vigoare a acestui standard sau după această dată se cer încercări în conformitate cu anexa nr. 1 sau echivalentul său.

.4

Specificatii de executie a lucrărilor

Trebuie aplicate cel putin două straturi în bandă si două straturi pulverizatecu pistolul, al doilea strat putând fi redus în zona de suduri, dacă estedemonstrat că straturile aplicate pot satisface NDFT, în sensul de a evita oîncărcare inutilă. Orice reducere în aplicarea celui de-al doilea strat trebuiesă fie pe deplin detaliată în dosarul tehnic de acoperire (CFT).

Straturile în bandă trebuie să fie aplicate cu pensula sau cu rola. Se utilizeazărola doar pentru zonele zimtate sau orificiile mici etc.

Trebuie să se lase să se usuce în mod corespunzător fiecare strat principalde acoperire înainte să se aplice stratul următor, conform recomandărilorproducătorului.

Specificatiile de executie trebuie să includă durata uscării înainte de aplicareaunui nou strat si durata necesară pentru întărire, cum este indicat de cătreproducător.

Suprafata contaminată cu rugină, grăsime, sare, ulei, praf etc. trebuiecurătată înainte de aplicarea vopselei. Metoda trebuie să fie conformărecomandărilor fabricantului vopselei. Incluziunile abrazive încrustate înstratul de acoperire trebuie înlăturate.

.5

NDFT (grosime nominală totală a peliculei)1

NDFT 320 um după regula 90/10 pentru acoperirile pe bază de epoxi si dupăspecificatiile producătorului acoperirii pentru celelalte sisteme

Grosimea totală maximă a peliculei uscate după specificatiile detaliate aleproducătoruluiTrebuie avută în vedere evitarea cresterii exagerate a grosimii stratului.

Grosimea stratului proaspăt trebuie controlată în mod regulat în timpulaplicării.Diluantii utilizati trebuie să fie limitati la tipurile si la cantitătile recomandatede producător.

2.

PSP (Prima etapă de pregătire a suprafetelor)

.1

Decapare si profil2,3

Sa 21/4; cu profiluri între 30 si 75 um

Decaparea nu trebuie să fie efectuată dacă:

.1 indicele de umiditate relativă este mai mare decât 85%; sau

.2 temperatura de suprafată a otelului este mai mică de 3°C sub punctul derouă.

Un control al curăteniei si rugozitătilor profilului de la suprafata otelului trebuiesă fie efectuat după pregătirea acesteia si înaintea aplicării grundului,conform indicatiilor producătorului.

.2

Limită de sare solubilă în apă echivalentă cu NaCI4

50 mg/m2 de clorură de sodiu

.3

Grundul de atelier

Continutul de zinc din silicatul de zinc fără inhibitor sau echivalent

Compatibilitatea cu sistemul principal de acoperire trebuie să fie confirmată de către producătorul acoperirii.

3.

A doua etapă de pregătire a suprafetelor

.1

Starea suprafetei otelului5

Trebuie să se pregătească suprafata de otel astfel încât acoperirea aleasă să se poată repartiza într-un mod uniform conform NDFT si să prezinte o aderentă adecvată, îndepărtând marginile ascutite, slefuind cordoanele de sudurăsi înlăturând orice strop de sudură si orice ar putea contamina suprafata conform standardului P2.

Marginile trebuie să fie tratate în asa fel încât să aibă rotunjirea cu cel putin o rază de 2 mm sau să facă obiectul unei slefuiri în 3 etape (treceri) ori cel putin al unui procedeu echivalent înainte de aplicarea vopselei.


1 Tip de măsurare si de etalonare, în conformitate cu standardul SSPC-PA2: 2004. Specificatie relativă a aplicării vopselei nr. 2.

2 Standard de referintă ISO 8501-1:1988/Supl: 1994. Pregătirea substraturilor de otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea vizuală a curătirii suprafetei.

3 Se raportează la standardul ISO 8503-1/2:1988. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Rugozitatea suprafetei si starea de decapare a acesteia.

4 Conductivitate măsurată conform standardului ISO 8502-9:1998. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea curătirii suprafetelor.

5 Standard de referintă: ISO 8501 -3:2001. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea vizuală a curătirii unui substrat.

 


 

Caracteristici

Cerinte

.2

Tratarea suprafetelor6

Sa 2 1/2 din deteriorarea stratului aplicat în atelier si pe suduri Suprafetele care urmează să fie acoperite trebuie să fie sablate la Sa 2 prin eliminarea a cel putin 70% din grundul de atelier care nu a trecut la precalificarea certificată prin procedura de încercare conform tabelului 1 paragraful 1.1.3

Dacă sistemul de acoperire complet, bazat pe epoxi si grundul de atelier, a trecut de încercarea de precalificare, conform procedurilor din tabelul 1 paragraful 1.1.3, se poate păstra stratul initial aplicat în atelier, cu conditia să se utilizeze acelasi sistem de acoperiri epoxi. Grundul de atelier trebuie curătat prin decapare cu peria, spălat cu apă la presiune mare sau printr-o metodă echivalentă.

Dacă grundul de atelier pe bază de silicat de zinc a trecut testul conform tabelului 1 paragraful 1.1.3 ca parte a unui sistem de acoperire epoxidic, poate fi folosit în combinatie cu alte acoperiri epoxidice certificate prin tabelul 1 paragraful 1.1.3, cu conditia ca producătorul să confirme compatibilitatea acestora cu referire la testul de imersie descris în anexa nr. 1 sau în concordantă cu standardul de calitate pentru acoperiri de protectie pentru tancurile de balast cu apă de mare la orice tip de navă si pentru dublu fund la navele vrachier [Rezolutia MSC.215(82)].

.3

Tratarea suprafetelor după montare

Îmbinările de montaj St 3 sau mai bine de SA2 1/2, dacă în practică esteposibil

Pentru plafonul dublului fund:

- Defecte până la 20% din suprafata acoperită vor fi tratate minimum St 3.

- Defecte continue mai mari de 25 m2 sau peste 20% din suprafata acoperită - trebuie aplicat SA2 1/2.

Sub punte:- Defecte mai mari de 3% din suprafata acoperită vor fi tratate minimum St 3.

- Defecte continue mai mari de 25 m2 sau mai mult de 3% din suprafata acoperită - trebuie aplicat SA2 V2.

Acoperirea se va face în straturi subtiri.

.4

Prescriptii aplicabile profilului7

În caz de decapaj total sau partial, 30-75 um; dacă nu, după recomandările producătorului acoperirii

.5

Particule de praf8

Gradul de prăfuire “1” pentru particule de praf de clasă “3”, “4” sau “5”

Particulele mici de praf, vizibile cu ochiul liber, trebuie să fie îndepărtate de pe suprafata acceptată pentru acoperire.

.6

Limită de sare solubilă în apă echivalentă cu NaCI după decapaj / slefuire9

50 mg/m2 de clorură de sodiu

.7

Contaminare

Nicio contaminare de hidrocarburiTrebuie să se urmeze recomandările producătorului vopselei cu privire laorice contaminare între straturi.

4.

Diverse

 

.1

Ventilatie

O ventilatie adecvată este necesară pentru ca uscarea si întărirea acoperirii să fie îndeplinite. Ar trebui asigurată o ventilatie pe toată durata procesului de aplicare si pentru o perioadă de timp după terminarea aplicării, după recomandările producătorului acoperirii.

.2

Conditii de mediu

Acoperirea trebuie să fie aplicată în conditii controlate de umiditate si detemperatură de suprafată, conform specificatiilor producătorului. În plus,acoperirea nu trebuie să fie aplicată dacă:

.1 indicele de umiditate relativă este mai mare de 85%; sau

.2 temperatura de suprafată a otelului este mai mică de 3°C sub punctul derouă; sau

.3 în toate cazurile în care conditiile impuse de producător nu sunt respectate.

.3

Testarea acoperirii10

Trebuie evitate testările distructive.

Grosimea stratului uscat se măsoară după aplicarea fiecărui strat, cu scopul de control al calitătii; grosimea totală a peliculei trebuie să fie confirmată după aplicarea ultimului strat, folosind mijloace adecvate de măsurare a grosimii.

.4

Reparatii

Zonele cu defecte, de exemplu suprafetele poroase, cu bule de aer sau neacoperite eto, trebuie să fie marcate si efectuate reparatii adecvate. Toate reparatiile de acest tip trebuie să fie verificate si înregistrate.


6 Standard de referintă ISO 8501-1:1988/Supl: 1994. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare- Evaluarea vizuală a curătirii unui substrat.

7 Standard de referintă ISO 8503-1/2:1988. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Rugozitate de suprafată a substraturilor de otel decapate.

8 standard de referintă ISO 8502-2:1993. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea vizuală a curătirii unui substrat.

9 Conductivitate măsurată conform standardului ISO 8502-9: 1998. Pregătirea substraturilor de pe otel înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Test pentru aprecierea curătirii unei suprafete.

10 Tip de măsurare si de etalonare în conformitate cu standardul SSPC-PA2: 2004. Specificatii pentru aplicarea vopselei nr. 2.

 

5 Aprobarea sistemelor de acoperire

Rezultatele încercărilor de preselectie (tabelul 1, paragraful 1.1.3) a sistemului de acoperire trebuie să fie înregistrate în documente si o declaratie de conformitate sau un certificat de aprobare de tip trebuie să fie eliberat(ă) dacă sistemul este considerat satisfăcător de o parte tertă independentă de producătorul acoperirii.

 
6 Acoperiri, norme de inspectii
6.1 Generalităti

6.1.1 Casase asigure conformitatea cu prezentul standard, procedurile următoare trebuie să fie aplicate de către inspectori calificati în materie de acoperiri, certificati de către NACE la nivel II, de către FROSIO la nivel III sau la un nivel echivalent, verificat de către Administratie.

6.1.2 Inspectorii de acoperire trebuie să inspecteze pregătirea suprafetelor si aplicarea acoperirii în timpul procesului de aplicare, efectuând cel putin elementele de inspectie enuntate la subsectiunea 6.2, pentru a asigura conformitatea cu acest standard. Trebuie să se pună accent pe începutul fiecărui stadiu de pregătire a suprafetelor si a aplicării acoperirii, fiind extrem de dificilă remedierea în timpul procesului de aplicare. Trebuie examinată grosimea acoperirii de pe elementele reprezentative ale structurii într-o manieră nedistructivă. Inspectorul trebuie să verifice dacă măsurile colective corespunzătoare au fost efectuate.

6.1.3 Rezultatele inspectiei trebuie să fie înregistrate de către inspector si incluse în dosarul tehnic de acoperire (CTF) (vezi anexa nr. 2).

 

6.2 Elemente de inspectat

 

Etapa constructiei

Elemente de inspectat

Prima fază a pregătirii suprafetei

1

Trebuie măsurată si înregistrată temperatura de suprafată a otelului, umiditatea relativă si punctul de rouă înainte de începutul procesului de decapare si atunci când sunt schimbări bruste de timp.

 

2

Trebuie examinată suprafata tablelor de otel pentru a reduce prezenta sărurilor solubile, a hidrocarburilor, a grăsimii si a altor contaminanti.

 

3

Trebuie controlată curătarea suprafetei de otel în timpul procesului de aplicare a stratului de grund de atelier.

 

4

Trebuie confirmat faptul că grundul de atelier respectă prescriptiile punctului 3 al paragrafului 2 din tabelul 1. Acest punct trebuie verificat de producător.

Grosime

 

Dacă compatibilitatea cu sistemul de acoperire principal a fost atestată, trebuie confirmat faptul că grosimea si duritatea stratului aplicat în atelier pe bază de silicat de zinc sunt conforme valorilor specificate.

Asamblare în blocsectii

1

După terminarea constructiei blocsectiilor si înainte de începutul celei de-a doua etape de pregătire a suprafetei, trebuie făcută o inspectie vizuală a tratării suprafetei otelului, precum si a marginilor. Trebuie eliminată orice urmă de ulei, grăsime sau alti contaminanti vizibili.

 

2

După decapare/slefuire/curătire si după aplicarea acoperirii, trebuie procedat la o inspectie vizuală a suprafetei pregătite.

Odată terminate decaparea si curătarea si înaintea aplicării primului strat, trebuie examinată suprafata otelului într-un loc cel putin pentru fiecare blocsectie, pentru a determina cantitătile de săruri solubile rămase.

 

3

Trebuie monitorizate în permanentă si înregistrate temperatura suprafetei, umiditatea relativă si punctul de rouă în timpul aplicării acoperirii, duritatea/întărirea acesteia.

 

4

Trebuie procedat la o inspectie a etapelor procesului de aplicare a acoperirii mentionate în tabelul 1.

 

5

Trebuie măsurată DFT pentru a dovedi că grosimea acoperirii aplicate este conformă celei specificate.

Montare

1

Trebuie efectuată o inspectie vizuală pentru constatarea stării si pregătirii suprafetei otelului si pentru verificarea de conformitate cu celelalte prescriptii din tabelul 1 si specificatiile aprobate.

 

2

Trebuie măsurate si înregistrate temperatura suprafetei, umiditatea relativă si punctul de rouă înainte de începutul aplicării acoperirii si la intervale regulate în timpul procesului aplicării.

 

3

Inspectia trebuie realizată pe etapele procesului de aplicare a acoperirii mentionate în tabelul 1.

 

7 Cerinte de verificare a acoperirilor

Înainte de a examina dosarul tehnic de acoperire a navei supuse prezentului standard de calitate, Administratia trebuie:

.1 să verifice dacă fisa tehnică si declaratia de conformitate sau certificatul de aprobare de tip respectă prezentul standard;

.2 să verifice dacă datele de identificare ale acoperirii de pe containerele reprezentative corespund cu acoperirea descrisă în fisa tehnică si declaratia de conformitate sau certificatul de tip aprobat;

.3 să verifice dacă inspectorul are calificările cerute conform standardului de calificare mentionat la paragraful 6.1.1;

.4 să verifice dacă procesele-verbale ale inspectorului în ceea ce priveste pregătirea suprafetelor si aplicarea acoperirii indică faptul că ele sunt conform fisei tehnice a producătorului si declaratiei de conformitate sau certificatului de aprobare de tip; si

.5 să monitorizeze implementarea cerintelor de inspectie a acoperirii.

 
8 Sisteme alternative de acoperire

8.1 Toate sistemele care nu utilizează o acoperire epoxidică aplicată conform tabelului 1 din prezentul standard sunt definite ca fiind sisteme alternative.

8.2 Prezentul standard de calitate se bazează pe sisteme de acoperire care au fost probate si sunt de utilizare curentă. Prezentul standard nu pretinde în niciun caz să excludă alte sisteme a căror calitate a fost aprobată ca echivalentă, de exemplu sistemele care nu utilizează o acoperire pe bază de epoxi.

8.3 Alte sisteme pot fi acceptate, cu conditia să se demonstreze, cu documente justificative, că au o eficientă anticoroziune cel putin echivalentă celei specificate în prezentul standard:

.1 atunci când sunt testate în conformitate cu prezentul standard; sau

.2 atunci când sunt prezentate documente justificative care să dovedească faptul că 5 ani acoperirea a fost expusă la transportul de titei11 neîntrerupt. Starea acoperirii nu este mai jos de nivelul “BUN” după 5 ani.


11 Pentru conditiile reale ar trebui să se considere că nava oferă un serviciu comercial pe rute diferite si transporturi diferite de tipuri de titei pentru a obtine un esantion realist. De exemplu, 3 nave care furnizează un serviciu comercial în 3 zone diferite si care transportă diferite tipuri de titei.

 


ANEXA nr. 1

la standard

 

Proceduri de încercare pentru acceptarea acoperirilor de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei

 

1 Scop

Această metodă descrie în detaliu procedurile de încercare aplicabile acoperirilor pentru tancurile de marfă ale petrolierelor care transportă titei în conformitate cu subsectiunea 4.6 si paragraful 8.3 din standard. Pe plafonul tancului de balast si al puntii superioare trebuie să fie aplicat acelasi sistem de acoperire care a trecut protocolul complet de încercare descris în acest document.

 
2 Definitii

Specificatia de acoperire reprezintă specificatia sistemului de acoperire, care cuprinde tipul de sistem de acoperire, pregătirea otelului, pregătirea suprafetelor, curătarea suprafetelor, conditii de mediu, procedura de aplicare, criteriile de acceptare si inspectie.

 
3 Generalităti

Este recunoscut faptul că tancurile de marfă ale navelor care transportă de titei sunt expuse la două conditii de mediu foarte diferite.

3.1 într-un tanc de marfă plin există 3 zone în plan vertical: .1 partea inferioară si părtile orizontale ale stingheriilor etc, care sunt expuse la ape ce pot fi acide si la nămoluri care pot contine bacterii anaerobe;

.2 partea de mijloc, în cazul în care încărcătura de petrol este în contact cu otelul;

.3 spatiul cu vapori, în care aerul este saturat cu diversi vapori cum ar fi H2S, C02, S02, proveniti de la tancurile de marfă, vapori de apă sau alte gaze produse prin sistemul de gaz inert.

3.2 Când petrolierul este în balast:

.1 partea inferioară si părtile orizontale ale stingheriilor etc, care sunt expuse la reziduurile de marfă si ape ce pot fi acide si la nămoluri care pot contine bacterii anaerobe;

.2 spatiul tancului, care contine aer cu diversi vapori emanati de reziduurile de titei, cum ar fi H2S, C02, S02, vapori de apă si alte gaze produse prin sistemul de gaz inert.

 
4 Testarea

Încercările descrise în acest standard sunt menite a simula, pe cât posibil, cele două conditii practice de mediu la care va fi supusă acoperirea într-un tanc de marfă cu titei. Acoperirea trebuie să răspundă următoarelor încercări: procedurile de încercare trebuie să fie conforme apendicelui 1 (simularea într-un spatiu închis la expunerea de gaze provenite de la un tanc plin) si apendicelui 2 (testul de scufundare simulând conditiile de încărcare a tancului cu titei12).

 

5. Componenta gazului de încercare

Gazul de încercare este în functie de continutul de gaze din tancurile de marfă pentru titei, cu exceptia hidrocarburilor care nu sunt incluse, deoarece acestea nu au efecte adverse asupra acoperirii epoxidice, cum ar fi cele utilizate în tancurile de marfă.

COMPONENTA GAZULUI DE ÎNCERCARE:

N2 83 ± 2% din volumul de gaz uscat

CO2 13 ± 2% din volumul de gaz uscat

O2 4 ± 1% din volumul de gaz uscat

SO2 300 ± 20 ppm

H2S 200 ± 20 ppm

6. Lichid de încercare

Titeiul este un complex chimic care devine instabil în timp, atunci când este depozitat. Compozitia titeiului poate varia, de asemenea, în timp. În plus, utilizarea de titei a creat în practică probleme de sănătate, securitate si mediu pentru laboratoarele de încercări implicate. Pentru a depăsi aceste probleme, se foloseste un tip de lichid de imersiune ce simulează titeiul. Componenta acestui tip de lichid este prezentată mai jos:

.1 se începe cu distilat marin clasa DMA13, densitatea la 15 °C: 890 kg/m3, viscozitate maximă la 40 °C: 6 mm2/s;

.2 se adaugă acid naftenic până se obtine un indice de aciditate14 de 2,5 ±0,1 mg de hidroxid de potasiu (KOH)/g;

.3 se adaugă benzen/toluen (raport 1:1) până la o concentratie totală de 8,0 ± 0,2% (m/m) DMA;

.4 se adaugă apă de mare artificială15 amestec până la o concentratie de 5,0 ± 0,2% (m/m);

.5 se adaugă H2S dizolvat într-un mediu lichid [pentru a obtine o concentratie de 5 ± 1 ppm (m/m) de H2S lichidul total de încercare];

.6 se amestecă componentele de mai sus, imediat înainte de utilizare; si

.7 în cazul în care amestecul este terminat, ar trebui să se verifice dacă lichidul obtinut respectă concentratiile din amestecul de încercare.

 

NOTĂ:

Pentru a evita orice eliberare de H2 S în încercarea de laborator, se recomandă să se utilizeze o solutie din depozit pentru etapele 1-4, apoi se umplu vasele de încercare si se trece la etapele 5 si 6.


12 Metoda de încercare este inspirată din standardul ISO 2812-1:2007 - Vopseluri si lacuri. Determinarea rezistentei la lichide. Partea 1 : Scufundarea în lichide altele decât apa.

13 Se bazează pe standardul ISO 8217:2005 - Produse petroliere - Combustibili (Clasa F) - Specificatii de combustibili marini.

14 Se bazează pe standardul ISO 6618:1997 - Produse petroliere si lubrifianti - Determinarea indicelui de aciditate si bază - Metoda de titrare cu prezenta unui indicator de culoare.

15 Se bazează pe normele ASTM D1141 - 98(2008) - Standarde practice pentru prepararea apei de mare artificiale.

 


APENDICE 1

ÎNCERCAREA IN CAMERA ETANSA LA GAZ

 

1 Conditii de încercare

Încercarea la vapori trebuie să fie efectuată într-o cameră etansă la gaz. Dimensiunile si proiectarea acestei camere nu sunt determinante, cu conditia ca cerintele de la pct. 6-10 de mai jos să fie îndeplinite. Încercarea de gaz este concepută pentru a simula conditiile reale dintr-un tanc de marfă pentru transportul de titei, aflat în conditii de balast la fel ca în conditii de vapori când tancul este plin.

.1 Timpul de expunere este de 90 de zile.

.2 Testele se efectuează folosind două panouri; un panou tert trebuie să fie pregătit si conservat în conditii ambientale pentru a servi ca panou de referintă pentru evaluarea finală a panourilor de testare.

.3 Fiecare panou de testare este de 150 mm x 100 mm x 3 mm.

.4 Panourile trebuie să fie tratate în conformitate cu pct. 1.2 din tabelul 1 din standard si acoperite conform pct. 1.4 si 1.5 din tabelul!

.5 Dacă grundul de atelier este pe bază de silicat de zinc, trebuie expus intemperiilor minimum două luni si apoi spălat cu jet de apă cu presiune scăzută. Metoda de pregătire a grundului de atelier înainte de aplicare va fi descrisă într-o procedură împreună cu criteriile de acceptare pentru sistemul în cauză. Spatele si marginile piesei trebuie acoperite corespunzător pentru a nu influenta rezultatele testului.

.6 În interiorul camerei de testare va fi amplasat un jgheab. Acesta trebuie să fie umplut cu 2 ± 0,2 I de apă. Apa va fi drenată si înlocuită de fiecare dată când se va schimba gazul de încercare.

.7 Spatiile de vapori din interiorul camerei etanse la gaze trebuie să fie umplute cu un amestec de gaz de încercare având compozitia indicată la pct. 5 din anexa nr. 1 la standard. Atmosfera camerei trebuie să fie mentinută pe toată perioada de încercare. Dacă gazul nu îndeplineste criteriile din metoda de încercare, acesta trebuie să fie schimbat. Frecventa de verificare si metoda utilizată, precum si data si ora de reînnoire a gazului de încercare trebuie să fie indicate în raportul de încercare.

.8 Umiditatea relativă în interiorul camerei de încercare trebuie să fie permanent de 95 ± 5%.

.9 Temperatura din atmosfera camerei de încercare trebuie să fie de 60 ± 3 ° C.

.10 Panourile de încercare trebuie mentinute vertical la distanta de cel putin 20 mm între ele cu ajutorul unui suport format dintr-un material inert adecvat. Suportul trebuie să fie plasat în camera de testare astfel încât extremitatea inferioară a panourilor să se găsească la o distantă de cel putin 200 mm de suprafata apei si la cel putin 100 mm de peretele camerei. Dacă în interiorul camerei sunt amplasate două rafturi, trebuie avut grijă să se asigure că solutia nu va picura pe panourile inferioare.

 
2 Rezultatele încercării

2.1 înainte de încercare prioritar trebuie să se măsoare si să se înregistreze următoarele date pentru fiecare dintre acoperirile care formează sistemul de acoperire, inclusiv grundul de atelier pe bază de zinc silicat, atunci când este utilizat în acoperire:

.1 identificarea prin spectrometrie în infrarosu (IR) a componentelor de bază si a duritătii acoperirii;

.2 densitatea16 componentelor de bază si a întăritorilor de vopsea; si

.3 grosimea medie de peliculă uscată (DFT) (utilizând un sablon)1?.

2.2 După terminarea încercării, panourile trebuie să fie scoase din camera de încercare si se clătesc cu apă fierbinte. Panourile trebuie uscate cu prosoape de hârtie absorbantă si evaluate la 24 de ore de la terminarea încercării în ceea ce priveste rugina si băsicarea.

2.3 După testare, trebuie să se înregistreze următoarele date: băsicarea si rugina18.

 
3 Criterii de acceptare

3.1 Rezultatele încercărilor efectuate conform sectiunii 2 trebuie să îndeplinească următoarele criterii; rezultatele mai slabe ale panourilor duplicat trebuie prinse în raport:

 

Obiect

Criterii de acceptare pentru sistemele pe bază de epoxi

Criterii de acceptare pentru alte sisteme

Bule (de aer) pe panou

Nicio bulă (de aer)

Nicio bulă (de aer)

Rugină pe panou

Ri 0 (0%)

Ri 0 (0%)

 

3.2 La evaluarea panourilor de încercare trebuie să se facă abstractie de prezenta particulelor de rugină sau a băsicării pe marginile panourilor pe o lătime de 5 mm.

 
4 Raport de încercare

Raportul de încercare trebuie să contină următoarele informatii:

.1 numele producătorului acoperirii si locul de fabricare19;

.2 data testărilor;

.3 numele produsului/identificarea fiecărei acoperiri si, dacă este cazul, stratul de grund de atelier pe bază de silicat de zinc; .4 numărul lotului fiecărei componente a fiecărui produs;


16 Standard de referintă: ISO 2811-1/4 : 1997. Vopsele si lacuri - Determinarea densitătii/masei volumice.

17 Sase puncte de măsurare repartizate în mod egal sunt utilizate pe panourile de 150 mm x 100 mm.

18 Se referă la următoarele standarde:

.1 ISO 4628-1 : 2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor- Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 1: Introducere generală si sistemul de desemnare;

.2 ISO 4628-2 : 2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor- Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 2: Evaluarea gradului de băsicare;

.3 ISO 4628-3 : 2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor- Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 3: Evaluarea degradării acoperirilor.

19 Trebuie remarcat faptul că încercarea este valabilă indiferent de locul de productie, ceea ce înseamnă că nu este necesar pentru a testa produsele individuale din diferite locuri de productie.


 

.5 detalii privind pregătirea suprafetelor panourilor de otel înainte de aplicarea grundului de atelier si tratamentul înaintea aplicării acestuia, precum si următoarele date:

.5.1 tratarea suprafetei sau tratarea cu grund de atelier contra intemperiilor, precum si orice informatie importantă care influentează calitatea tratamentului; si

.5.2 cantitatea de sare solubilă în apă, măsurată la suprafata otelului înainte de aplicarea grundului de atelier20;

.6 detalii privind sistemul de acoperire, inclusiv următoarele:

.6.1 stratul de grund de atelier pe bază de silicat de zinc, dacă este relevant, tratarea secundară a suprafetei, conditiile în care s-a efectuat, perioada de expunere la intemperii;

.6.2 numărul de straturi, inclusiv cel de grund de atelier, si grosimea fiecărui strat;

.6.3 grosimea medie de peliculă uscată (DFT) înainte de testare21;

.6.4 diluantul, dacă este folosit21;

.6.5 umiditate21;

.6.6 temperatura aerului21; si

.6.7 temperatura otelului21;

.7 detalii privind programul de reînnoire a gazului de încercare;

.8 rezultatele încercării în conformitate cu sectiunea 2; si

.9 criterii de acceptare în conformitate cu sectiunea 3.


20 Se referă la următoarele standarde:

.1 ISO 8502-6:2006. Pregătirea suprafetelor de otel înainte de aplicarea vopselelor sau produselor similare - Teste privind aprecierea suprafetelor curătate - Partea 6: Prelevarea de particule de contaminare solubile pentru analize - Metoda Bresle; si

.2 ISO 8502-9:1998. Pregătirea suprafetelor de otel înainte de aplicarea vopselelor sau produselor similare - Teste privind aprecierea suprafetelor curătate - Partea 9: Metode de determinare a particulelor de sare solubile în apă prin conductimetrie.

21 Indicii privind esantioanele utilizate, cerinte/recomandări ale producătorului

 

APENDICE 2

ÎNCERCAREA DE IMERSIUNE

 

1 Conditii de încercare

Încercarea de imersiune22 este de a simula conditiile dintr-un tanc plin de titei.

.1 Durata de expunere este de 180 de zile.

.2 Lichidul de încercare trebuie să fie pregătit în conformitate cu pct. 6 din standard.

.3 Lichidul de încercare trebuie să fie pus într-un recipient cu fundul plat, astfel încât să se obtină o înăltime a lichidului de încercare de 400 mm, rezultând o fază apoasă de 20 mm. Orice încercare alternativă folosind lichid de încercare identic ce va determina imersiunea panoului de încercare în 20 mm fază apoasă este de asemenea acceptată. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin utilizarea de particule inerte.

.4 Lichidul de încercare trebuie să aibă o temperatură uniformă de 60 ± 2°C, mentinută constantă prin utilizarea de metode recunoscute, cum ar fi o baie de apă sau de ulei sau un cuptor cu aer circulat ce poate mentine temperatura lichidului de imersiune în intervalul necesar.

.5 Panourile de încercare trebuie să fie plasate vertical si să fie complet scufundate în timpul încercării.

.6 încercările trebuie să fie efectuate utilizând două panouri identice.

.7 Distantierele inerte nu trebuie să acopere suprafata de încercare si trebuie folosite prin plasarea între panouri.

.8 Fiecare panou de încercare este de 150 mm x 100 mm x 3 mm.

.9 Panourile trebuie să fie tratate în conformitate cu pct. 1.2 din tabelul 1 din standard si sistemul de acoperire aplicat în conformitate cu 1 pct. 1.4 si 1.5 din tabelul 1.

.10 Dacă este utilizat, grundul de atelier pe bază de silicat de zinc se va expune intemperiilor timp de minimum două luni, după care se va spăla cu apă dulce la presiune mică. Metoda de pregătire a grundului de atelier înainte de aplicare va fi descrisă într-o procedură împreună cu criteriile de acceptare pentru acest sistem. Spatele piesei de încercare si marginile acesteia trebuie acoperite cu un strat adecvat, astfel încât rezultatele testului să nu fie afectate.

.11 Atunci când testul de imersiune este finalizat, panourile se scot din lichidul de încercare si se sterg cu o cârpă curată înainte de evaluarea acestora.

.12 Panourile de testare trebuie să fie evaluate în termen de 24 de ore de la finalizarea testului.

2 Rezultatele încercării

2.1 înainte de încercare, următoarele date măsurate pentru fiecare strat care compune sistemul de acoperire, inclusiv grundul de atelier pe bază de silicat de zinc, atunci când este cazul, se înregistrează:

.1 identificarea prin spectrometrie în infrarosu (IR) a componentele de bază si întăritor de acoperire;

.2 densitatea componentei de bază si întăritor de vopsea23; si

.3 grosimea medie de peliculă uscată (DFT) (utilizând un sablon)24.

2.2 După testare, trebuie să se înregistreze următoarele date: băsicare si rugină25.


22 Metoda de încercare este inspirată din standardul ISO 2812-1:2007 - Vopseluri si lacuri. Determinarea rezistentei la lichide. Partea 1: Imersia în lichide, altele decât apa.

23 Standard de referintă: ISO 2811-1/4: 1997. Vopsele si lacuri - Determinarea densitătii/masei volumice.

24 Sase puncte de măsurare repartizate de o manieră egală sunt utilizate pe panourile de 150 mm x 100 mm.

25 Se referă la următoarele standarde:

.1 ISO 4628-1:2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor - Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 1: Introducere generală si sistemul de desemnare;

.2 ISO 4628-2:2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor - Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 2: Evaluarea gradului de băsicare;

.3 ISO 4628-3:2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor - Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 3: Evaluarea degradării acoperirilor cu rugină.


 
3 Criterii de acceptare

3.1 Rezultatele încercărilor efectuate conform sectiunii 2 trebuie să îndeplinească următoarele criterii; rezultatele mai slabe ale panourilor duplicat trebuie prinse în raport:

 

Obiect

Criterii de acceptare pentru sistemele pe bază de epoxi

Criterii de acceptare pentru alte sisteme

Bule (de aer) pe panou

Nicio bulă (de aer)

Nicio bulă (de aer)

Rugină pe panou

Ri 0 (0%)

Ri 0 (0%)

 

3.2 La evaluarea panourilor de încercare ar trebui să se ignore băsicarea sau rugina prezente pe marginile panourilor pe o lătime de 5 mm.

 
4 Raport de încercare

Raportul de încercare trebuie să contină următoarele informatii:

.1 numele producătorului acoperirii si locul de fabricare26;

.2 date de încercare;

.3 denumirea produsului/de identificare a fiecărei acoperiri si, după caz, stratul de grund pe bază de silicat de zinc aplicat de atelier;

.4 numărul lotului fiecărei componente a fiecărui produs;

.5 detalii privind pregătirea suprafetelor panourilor de otel înainte de aplicarea grundului de atelier si tratamentul grundului de atelier înaintea aplicării acestuia, precum si următoarele date:

.5.1 tratarea suprafetei sau tratarea cu grund de atelier contra intemperiilor, precum si orice informatie importantă care influentează calitatea tratamentului; si

.5.2 cantitatea de sare solubilă în apă, măsurată la suprafata otelului înainte de aplicarea grundului în atelier27;

.6 detalii privind sistemul de acoperire, inclusiv următoarele:

.6.1 stratul de grund de atelier pe bază de silicat de zinc, dacă este relevant, pretratamentul secundar al suprafetei sale, conditiile în care s-a efectuat, perioada de expunere la intemperii;

.6.2 numărul de straturi, inclusiv cel de grund aplicat în atelier, si grosimea fiecărui strat;

.6.3 grosimea medie de peliculă uscată (DFT) înainte de încercare28;

.6.4 diluantul, dacă este folosit28;

.6.5 umiditatea28;

.6.6 temperatura aerului28; si

.6.7 temperatura otelului28;

.7 rezultatele încercării în conformitate cu pct. 2; si

.8 concluzii în conformitate cu sectiunea 3.


26 Trebuie remarcat faptul că încercarea este valabilă indiferent de locul de productie, care înseamnă că nu este necesar a testa produsele individuale din diferite locuri de productie.

27 Se referă la următoarele standarde:

.1 ISO 8502-6:2006. Pregătirea suprafetelor de otel înainte de aplicarea vopselelor sau produselor similare - Teste privind aprecierea suprafetelor curătate - Partea 6: Prelevarea de particule solubile de contaminare pentru analize - Metoda Bresle; si

.2 ISO 8502-9:1998. Pregătirea suprafetelor de otel înainte de aplicarea vopselelor sau produselor similare - Teste privind aprecierea suprafetelor curătate - Partea 9: Metode de determinare a particulelor de sare solubile în apă prin conductimetrie.

28 Indicii privind esantioanele utilizate, cerinte/recomandări ale producătorului.

 

APENDICE 3

 

PRECAUTII PRIVIND UTILIZAREA DE MATERIALE PERICULOASE

 

1 Metodele de testare implică utilizarea de materiale care pot fi periculoase pentru sănătate, după cum urmează:

.1 Dioxidul de sulf: coroziv în stare umedă, toxic dacă este inhalat, cauzează arsuri si este iritant pentru ochi si căile respiratorii.

.2 Hidrogenul sulfurat: foarte inflamabil (punct de aprindere: -82° C), poate forma un amestec exploziv cu aerul, coroziv în stare umedă, cauzează arsuri, trebuie să fie tinut departe de surse de aprindere, iritant si sufocant, limita de expunere pe termen lung este de 5 ppm, limita de expunere pe termen scurt este de 10 ppm; la concentratii mari, poate fi fatal si nu are miros. Expunerea repetată la concentratii mici poate reduce simtul mirosului la acest gaz.

.3 Benzenul: foarte inflamabil (punct de aprindere: -11° C), poate forma un amestec exploziv cu aerul, toxic, cancerigen, risc ridicat pentru sănătate.

.4 Toluen: foarte inflamabil (punct de aprindere: 4° C), poate forma un amestec exploziv cu aerul, iritant, risc ridicat pentru sănătate, efect toxic pentru reproducere.

2 Un aparat de încercare special si precautii speciale pot fi necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare din tara în care încercările sunt efectuate.

3 Desi unele tări nu au cerinte specifice care să interzică desfăsurarea oricăreia dintre aceste încercări, este obligatoriu/obligatorie:

.1 realizarea unei evaluări a riscurilor conditiilor de muncă;

.2 ca, în timpul perioadei de încercare, sistemul să fie este într-o incintă închisă; si

.3 ca mediul să fie controlat, în special la începutul si sfârsitul încercărilor, să existe o instalatie de ventilatie adecvată si ca personalul să poarte echipament individual de protectie.

 


ANEXA Nr. 2

la standard

 

Exemplu de registru de evidentă zilnică si raport de nonconformitate

 

registru de evidentă zilnică

Foaie nr:

 

Nava:

Tanc/Magazie nr.:

Bază de date:

Partea de structură:

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Metodă:

Suprafată (m2):

Abraziv:

Granulometrie:

Temperatura suprafetei:

Temperatura aerului:

Umiditatea relativă (maximum):

Punctul de rouă:

Nivelul atins:

Rotunjirea muchiilor:

 

Observatii:

 

 

 

Lucrarea nr.:

Data:

Semnătură:

APLICAREAACOPERIRII

 

Metoda:

 

Strat nr.

Sistem

Lot nr.

Data

Temperatura aer

Temperatura suprafată

Umiditate relativă%

Punct de rouă

Măsura DFT*

Specificatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DFT minim si maxim măsurat. Înregistrările DFT se atasează jurnalului zilnic.

Observatii:

 

 

 

 

 

 

Lucrarea nr.:

Data:

Semnătură:

 

 

 

RAPORT DE NONCONFORMITATE

Foaie nr.:

 

Nava:

Tanc/Magazie nr.:

Bază de date:

Partea de structură:

 

CONSTATĂRI SI MASURI CORECTIVE

Descrierea constatărilor:

 

 

 

Document de referintă (registru de evidentă zilnică):

 

 

 

Măsuri luate:

 

 

 

Lucrarea nr.:

Data:

Semnătură:


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat la Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Ploiesti, str. Duca Vodă nr. 23, judetul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J29/834/28.03.2007, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007, înscrisă în Registrul brakerilor de asigurare cu nr. RBK-634/8.06.2010, reprezentată de domnul Ciofu Andrei, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. La sediul Societătii Comerciale “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. nu este prezent în permanentă un angajat al brokerului în cadrul programului zilnic de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brakerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a pus la dispozitia membrilor echipei de control din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un spatiu adecvat care să fie folosit pe perioada desfăsurării controlului inopinat, precum si documentele necesare efectuării acestuia.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 381 alin. (12) si (14) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. c), d) si m5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. a înregistrat în registrul comertului modificări ale actului constitutiv fără aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 alin. (1) din Normele privind autorizarea brakerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Nu a fost comunicată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia contractului de muncă si/sau de mandat al conducătorului executiv/administratorului în termenul legal.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Normele privind autorizarea brakerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările aferente trimestrelor I si II 2011, precum si raportările aferente semestrului I 2011 nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. II si pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor I si II 2011 nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Ploiesti, str. Duca Vodă nr. 23, judetul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J29/834/28.03.2007, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-634/8.06.2010, reprezentată de domnul Ciofu Andrei, persoană semnificativă, până la data la care societatea va pune la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele si informatiile necesare efectuării controlului.

Art. 2. - Reluarea activitătii se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după verificarea îndeplinirii conditiilor de mentinere a autorizatiei.

Art. 3. - În perioada interzicerii temporare a exercitării activitătii, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Eurorisk Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 794.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.