MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 810/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.097. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului rir. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul timis

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

849. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutiile MSC.290(87) si MSC.291(87) ale Comitetului Securitătii Maritime din 21 mai 2010

 

6.179. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agroturism” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Comăteanu” din municipiul Tulcea

 

6.180. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca

 

6.181. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea lemnului”, respectiv pentru nivelul “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca

 

6.182. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician electromecanic auto” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iasi

 

6.183. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician în constructii si lucrări publice” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Ovid Caledoniu” din municipiul Tecuci

 

6.184. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta

 

6.185. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru

 

6.234. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei

 

6.236. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru electrician în constructii”, “maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Anghel Saligny” din municipiul Iasi

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Timis”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casă cu două etaje si teren - sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă al judetului Timis”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Timisoara, str. Cluj nr. 14, CF nr. 403.652, nr. top 9.637 si 9.638, suprafată teren = 724 mp.; Str. Siretului nr. 10 CF nr. 419.035, nr. top 9.629, suprafată teren = 640 mp; Str. Siretului nr. 12 CF nr. 419.032, nr. top 9.630, suprafată teren = 591 mp; str. Siretului nr. 14 CF nr. 419.033, nr. top 9.636, suprafată teren = 606 mp;”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.358.684,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Timis, conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teatrul pentru Copii si Tineret Merlin Timisoara - parterul si subsolul corpului de clădire Asi corpul de clădire Bcu P+1E+M”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Timisoara, bd. Regele Carol nr. 3, CF nr. 404.020, nr. top 17196/XIII si 17196/XIV, suprafata de teren construită si neconstruită 473 = mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.981.258,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Timis, conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002”;

b) după pozitia nr. 116 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 117-125, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă următoarele pozitii: nr. 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26 si 51;

b) după pozitia 4.806 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 4.807 si 4.808, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Jimbolia”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă următoarele pozitii: nr. 44, 67, 68 si 70;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Stefan cel Mare nr. 9, CF nr. 3423, nr. top 1738, suprafata totală=619 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. George Enescu nr. 9, CF nr. 7494, nr. top 1186, suprafata totală= 4.142 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire destinată pentru sediul policlinicii cu dependinte si curte în Str. Republicii nr. 33”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Republicii nr. 33, CF nr. 147, nr. top 2215/1, suprafata totală= 2.664 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Liviu Rebreanu, nr. 20-22, CF colectiv nr. 642, nr. top 1833/1, suprafata =7.500 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 7679, nr. top 15011, lungime= 1.850 m, lătime=15 m, suprafata =13.442 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 6290, nr. top 1533, 1772, lungime = 2.000 m, lătime = 40 m, suprafata = 64.154 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Jimbolia, conform HCL nr. 83/2002”;

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 6290, nr. top 4106, lungime = 80 m, lătime = 8 m, suprafata = 630 mp”;

c) după pozitia nr. 155 se introduc 107 noi pozitii, pozitiile nr. 156-262, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 15 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 43 se introduc 22 de noi pozitii, pozitiile nr. 44-65, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biled”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 59 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 60, conform anexei nr. 5.

6. Anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brestovăt”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie De 1653 Lucaret/Sanovita”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime = 2.800 m, lătime = 8 m”;

b) după pozitia 97 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 98-101, conform anexei nr. 6.


7. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenei”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: “402.220,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Cenei, conform H.C.L. nr. 7/2002”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu After School, curte si grădină”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “215.000,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Cenei, conform H.C.L. nr. 7/2002”;

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Consiliul Local Cenei, Primăria Comunei Cenei si teren pentru statia de tratare a apei si foraj”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC 215, lungime = 3,8 km, de la DN 59A până la Cenei, modernizat = 1,8 km, din pământ = 2 km”;

b) după pozitia 141 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 142, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ciacova”, la sectiunea “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 47, 66 si 86.

9. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costeiu”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1,3,7,9, 17, 18,20,25,27,31,33, 34, 36, 40, 41, 48, 50, 55, 57, 63 si 64.

b) Se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400584, nr. top 400584, suprafată^ 9.705 mp si CF 400585, top 400585, suprafată =1.000 mp”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 330, nr. top 119/2, suprafată =2.362 mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată = 278,83 ha”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 367, nr. top 18/1, suprafată = 2.420 mp”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF39, nr. top 39/1, suprafată = 2.340 mp si CF 20027, top 39/2, suprafată = 500 mp”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată = 207,43 ha”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin Cultural Valea Lungă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 68, nr. top 68, suprafată = 2.878 mp”;

c) la sectiunea “Bunuri imobile” după pozitia nr. 67 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 68-86, conform anexei nr. 8.

10. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Darova”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 22 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 23, conform anexei nr. 9.

11. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Denta”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 41 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 42-48, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 25 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 26-37, conform anexei nr. 11.

13. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrăvita”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 22; b)se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Dumbrăvita, str. Doja nr. 38, CF 1238, nr. top 24/2/1, suprafată = 1.673 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “737.418,66”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Dumbrăvita, str. Petofi nr. 52, CF nr. 193, nr. cadastral 148/1; 148/2/1, 148/2/2/1, suprafată =13.086 mp”.

14. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fârdea”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Fârdea, L = 2,393 km”;

b) după pozitia nr. 39 se introduc 24 noi pozitii, pozitiile nr. 40- 63, conform anexei nr. 12.

15. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Găvojdia”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 33 se introduc 32 de noi pozitii, pozitiile nr. 34-65, conform anexei nr. 13.

16. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 46 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 47, conform anexei nr. 14.

17. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giulvăz”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la localitatea Crai Nou se abrogă pozitia nr. 2;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, la localitatea Giulvăz, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.255.199,23”;

- la pozitia nr. 5, la localitatea Giulvăz, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.280.000”;

- la pozitia nr. 9, la localitatea Giulvăz, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “227.447,65”;

- la pozitia nr. 16, la localitatea Giulvăz, coloana 5 va avea următorul cuprins: “86.299,83”;

- la pozitia nr. 10, la localitatea Ivanda, coloana 5 va avea următorul cuprins: “84.399,82”;

c) la localitatea Giulvăz, după pozitia nr. 24 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 25-29, la localitatea Rudna, după pozitia nr. 13 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 14, la localitatea Crai Nou, după pozitia nr. 8 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 9, conform anexei nr. 15.

18. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Nouă”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ds 41 = 790 ml, Ds 139/2 = 295 ml, Ds 208 = 685 ml, Ds 86 = 360 ml, Dj 592/342 = 1.300 ml, Ds 510 = 630 ml, Ds 572 = 550 ml, Ds 552 = 610 ml, Ds 605 = 430 ml, Ds 209 = 260 ml, Ds 239 = 190 ml, Ds 243 = 190 ml, Ds 11 = 160 ml, Ds 6 = 60 ml, De 285 = 370 ml, Ds 307 = 360 ml, Ds 519 = 300 ml, Ds 450 = 185 ml, Ds 553 = 100 ml, De 414 = 295 ml, Ds 381 = 300 ml”;


- la pozitia nr. 6, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 8, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 9, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mosnita Veche - Ds 712 = 1.560 ml, Ds 717 = 1.560 ml, Ds 718 = 500 ml, Ds 725 = 1.450 ml, Ds 732 = 1.300 ml, Ds 741 = 655 ml, Ds 733 = 335 ml, Ds 710 = 110 ml, Ds 713 = 220 ml, Ds 720 = 595 ml, Ds 714 = 220 ml, Ds 721 =715 ml, Ds 721/1 = 180 ml, Ds 715 = 215 ml, Ds 722 = 715 ml, Ds 711/1 = 180 ml, Ds 716 = 215 ml, Ds 723 = 380 ml, Ds 724 = 490 ml, Ds 736 = 470 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mosnita Veche”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mosnita Veche”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural si clădire administrativă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mosnita Veche nr. 261, CF 401421, nr. cadastral 401421, 8615”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “443014,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 18, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

- la pozitia nr. 20, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mosnita Nouă, conform H.C.L. nr. 34/1999”;

b) după pozitia nr. 22 se introduc 77 de noi pozitii, pozitiile nr. 23-99, conform anexei nr. 16.

19. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu Nou”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 20, 25 si 48;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.091.573 lei”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.433.725 lei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.747.809 lei”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.942.936 lei”;

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.670.393 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.229 lei/buc.”;

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.667.994 lei”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401436 Peciu Nou, nr. cadastral 50302, suprafată =3.700 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.359 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401428 Peciu Nou, nr. cadastral 50172, suprafată =20.546 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.310.147 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400998 Peciu Nou, nr. cadastral 50173, suprafată =13.968 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.187.587 lei”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren sport cu casă si teren intravilan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401458 Peciu Nou, nr. top 217/b/17/31/a/118/3/1/1/68/1/1/1/a/1/1/2/1/a, suprafată =19.941 mp. si CF 400907 Peciu Nou, nr. top 217/b/17/31/a/118/3/1/ 1/68/1/1/1/a/1/1/2/1/b, suprafată = 250 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.354.759 lei”;

- la pozitia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: “289 lei”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401063 Peciu Nou, nr. top. 125, suprafată =2.446 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “444.781 lei”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401159 Peciu Nou, nr. cadastral 401159, suprafată = 2.950 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “902.148 lei”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casele cu nr. 62 cu destinatia de grădinită si casa cu nr. 62Acu destinatia de scoală generală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400680 Peciu Nou, nr. top 400680, suprafată = 2.174 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “274.746 lei - grădinită si 224.281 lei - scoala generală”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400681 Peciu Nou, nr. top 400681, suprafată = 1.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “63.767 lei”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan nr. 190”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401231 Peciu Nou, nr. top 401231, suprafată = 1.752 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.959 lei”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401250 Peciu Nou, nr. top 93/b, suprafată = 342 mp si CF Peciu Nou, nr. top 124, suprafată = 1.086 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “121.411 lei”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 401308 Peciu Nou, nr. top. 401308, suprafată =6.278 mp”;

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: “50.170 lei”;

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: “109 lei/mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.783.280 lei”;

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.687 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: “710.970 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400699 Peciu Nou, suprafată 11.712 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.468 lei”;

- la pozitia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: “229.559 lei”;


- la pozitia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: “395 lei”;

- la pozitia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: “373.590 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “5 bucăti”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “109 lei/mp”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.256.351 lei”;

- la pozitia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.458 lei”;

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.377 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.190 lei”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan pentru constructii statie apă Sânmartinu Sârbesc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400676 Peciu Nou, nr. top 400676, suprafată =2.193 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.398 lei”;

- la pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: “109 lei/mp”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.749 lei”;

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.902 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “218.213 lei”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 400963 Peciu Nou, nr. top 172, suprafată 1.460 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “479.799 lei”;

c) după pozitia 57 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 58 si 59, conform anexei nr. 17.

20. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasa”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 178 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 179-181, conform anexei nr. 18.

21. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secas”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 23 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 24-35, conform anexei nr. 19.

22. La anexa nr. 78 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tormac”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19,21, 23, 25, 26, 28 si 30;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime = 4.620 m, suprafată = 24.020 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.226.819”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime = 4.800 m, pietruit = 700 m, pământ = 4.100 m, suprafată = 24.000 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:”610.937”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tormac, suprafată străzi = 12.900 mp, suprafata terenului = 524.178 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “970.833”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sipet, suprafată străzi = 23.420 mp, suprafata terenului = 445.490 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.461.311”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cadar, suprafată străzi = 14.020 mp, suprafata terenului = 65.021 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “754.768”;

c) după pozitia nr. 30 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 31-36, conform anexei nr. 20.

23. La anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian Vuia”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 46 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 47-55, conform anexei nr. 21.

24. La anexa nr. 92 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pădureni”, sectiunea “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.271.790,04”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “699.000,00”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “306.400,00”;

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: “182.900,00”;

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “426.600,00”;

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.136.700,00”;

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: “764.869,64”;

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: “654.280,92”;

- la pozitia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: “68.000,00”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: “240.680,00”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: “125.800,00”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.600,00”;

b)după pozitia 17 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 18-20, conform anexei nr. 22.

25. La anexa nr. 97 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Livezile”, la sectiunea “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 21 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 22-26, conform anexei nr. 23.

Art. II. - Anexele nr. 1-23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.097.


*) Anexele nr. 1-23 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutiile MSC.290(87) si MSC.291(87) ale Comitetului Securitătii Maritime din 21 mai 2010

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) si ale art. VIII (b)(vii)(2) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974),

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.290(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 21 mai 2010, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.291 (87) a Comitetului Securitătii Maritime din 21 mai 2010, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 849.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MSC.290(87) (adoptată la 21 mai 2010)

Adoptarea de amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28 b) din Conventie privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), (denumită în continuare Conventie), referitor la procedura de amendare a anexei la Conventie, cu exceptia cap. I,

amintind în continuare că printre directiile strategice ale Organizatiei cu privire la dezvoltarea si mentinerea unui cadru corespunzător privind siguranta, securitatea si eficienta unui transport maritim ecologic este stabilirea unor standarde de proiectare si constructie de nave noi bazate pe obiective aplicabile,

având în vedere că navele ar trebui să fie proiectate si construite pentru o durată de viată prevăzută determinată, în conditii de sigurantă si de respectare a mediului astfel încât, dacă sunt corect exploatate si întretinute în conformitate cu conditiile de exploatare si mediul determinate, ele pot rămâne în sigurantă pe tot parcursul vietii lor,

luând în considerare, în cadrul celei de-a optzeci si saptea sesiuni, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII b) i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII b) iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezenta rezolutie;

2. hotărăste că, în conformitate cu art. VIII b) vi)2)bb) al Conventiei, amendamentele mentionate vor fi considerate acceptate la 1 iulie 2011, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, peste o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave au notificat obiectiile lor fată de aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să ia notă că, în conformitate cu art. VIII b) vii) 2) al Conventiei, amendamentele intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, după acceptarea lor în conformitate cu pct. 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general să transmită, în conformitate cu art. VIII b) v) din Conventie, copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continute în anexă tuturor guvernelor contractante la Conventie;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie;

6. decide că în anul 2014 va analiza progresele care au fost realizate în vederea punerii în aplicare a Regulii 11-1/3-10 din Conventia SOLAS si, dacă este necesar, va modifica datele prevăzute în paragraful 1 din această regulă.

 


ANEXA

la Rezolutia MSC.290(87)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II

CONSTRUCTIE - STRUCTURĂ, COMPARTIMENTARE SI STABILITATE, MASINI SI INSTALATII ELECTRICE

 

PARTEA

Generalităti

 

Regula 2 - Definitii

1 Se adaugă un nou paragraf 28 de mai jos, după paragraful existent 27:

“28 Standardele pentru constructia navelor bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor sunt Standardele internationale pentru constructia navelor bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor, adoptate de către Comitetul Securitătii Maritime prin rezolutia MSC.287(87), asa cum poate fi amendată de Organizatie, cu conditia că aceste amendamente vor fi adoptate, vor intra în vigoare si vor produce efecte în conformitate cu dispozitiile art. VIII al prezentei conventii cu privire la procedura de modificare a anexei, cu exceptia cap. I.”

 

PARTEA A-1

Structura navelor

 

2 Se adaugă o regulă nouă, 3-10, după regula existentă, 3-9:

 

“Regula 3-10

Standarde pentru constructia navelor bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor

 

1 Prezenta regulă se aplică petrolierelor cu o lungime egală sau mai mare de 150 m si vrachierelor a căror lungime este egală sau mai mare de 150 m, construite cu o singură punte, cu tancuri laterale superioare si tancuri de gurnă în zona spatiilor de marfă, exceptând mineralierele si navele pentru transport combinat, si:

.1 al căror contract de constructie este încheiat la 1 iulie 2016 sau după această dată; .2 în absenta unui contract de constructie, ale căror chile au fost puse sau sunt într-un stadiu similar de constructie la 1 iulie 2017 sau după aceasta dată; sau .3 a căror livrare este la 1 iulie 2020 sau după această dată.

2 Navele trebuie să fie proiectate si construite pentru o durată de viată specificată în proiect, pentru a fi sigure si ecologice în stare intactă si de avarie specifică atunci când sunt exploatate si întretinute corect în conditii de operare si mediu, pe toată durata de viată.

2.1 Prin sigur si ecologic se întelege că nava are o rezistentă, integritate si stabilitate suficiente pentru reducerea la minim a riscului de pierdere a navei sau de poluare a mediului marin, din cauza unor avarii structurale, inclusiv colaps, ducând la inundare sau la pierderea etanseitătii.

2.2 Prin ecologic se întelege, de asemenea, că nava este construită cu materiale care pot fi reciclate într-un mod ecologic acceptabil pentru mediu.

2.3 Siguranta implică, de asemenea, faptul că structura, echipamentul si amenajarea navei oferă căi sigure de acces, evacuare si inspectii, permitând întretinerea corespunzătoare si facilitarea functionării în conditii de sigurantă.

2.4 Conditiile de operare si mediu determinat sunt determinate de zona de operare a navei pe tot parcursul vietii sale si acoperă inclusiv conditiile intermediare rezultate din operatiunile legate de marfă si balast în porturi, căi navigabile si mare.

2.5 Durata de viată specificată în proiect este perioada nominală în care se presupune că nava va fi exploatată si/sau în conditii de mediu corosiv si este utilizată pentru selectarea parametrilor corespunzători de proiectare ai navei. Cu toate acestea, durata efectivă de exploatare a navei poate să fie mai lungă sau mai scurtă, în functie de conditiile reale de functionare si întretinere ale navei pe toată durata sa de viată.

3 Conditiile prevăzute la paragrafele 2-2.5 trebuie să fie îndeplinite prin satisfacerea cerintelor structurale aplicabile ale unei organizatii recunoscute de Administratie potrivit dispozitiilor Regulii XI-1/1 sau normelor nationale ale Administratiei, care trebuie să fie în conformitate cu cerintele de performantă ale Standardelor pentru constructia navelor bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor.

4 Un dosar privind constructia navei cu informatii specifice referitoare la modul de aplicare a cerintelor de performantă din Standardele pentru constructia navelor bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor în proiectarea si constructia navelor trebuie să fie întocmit până la livrarea navei, păstrat la bord si/sau uscat si actualizat, în mod corespunzător, pe toată perioada de viată a navei. Continutul dosarului de constructie a navei trebuie să fie, cel putin, conform liniilor directoare elaborate de către Organizatie.1)


1) Se referă la Liniile directoare privind informatiile care vor fi incluse în dosarul de constructie al navei (MSC.1/Circ. 1343).


 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA MSC.291 (87) (adoptată la 21 mai 2010)

Adoptarea de amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28 b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), (denumită în continuare Conventie) referitor la procedura de amendare a anexei la Conventie, cu exceptia cap. I,

luând în considerare, în cadrul celei de-a optzeci si saptea sesiuni, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII b) i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII b) iv) al Conventiei, amendamentele la conventie, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezenta rezolutie;

2. hotărăste că, în conformitate cu art. VIII b) vi) 2) bb) al Conventiei, amendamentele mentionate vor fi considerate acceptate la 1 iulie 2011, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, peste o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave au notificat obiectiile lor fată de aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu art. VIII b) vii) 2) al Conventiei, amendamentele intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, după acceptarea lor în conformitate cu alin. 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general să transmită, în conformitate cu art. VIII b) v) din Conventie, copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continute în anexă tuturor guvernelor contractante la Conventie;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC.291(87)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II

Constructie - structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

 

PARTEA A-1

Structura navelor

 


1 După Regula 3-10 se adaugă noua Regulă 3-11, după cum urmează:

 

“Regula 3-11

Protectia împotriva coroziunii a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei

 

1 Paragraful 3 se aplică petrolierelor care transportă titei2), astfel cum sunt definite în regula 1 din anexa I la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, având un tonaj deadweight de 5000 sau mai mare, si:

.1 pentru care contractul de constructie este încheiat la 1 ianuarie 2013 sau după această dată; sau

.2 în absenta unui contract de constructie, dar a căror chilă a fost pusă sau este într-un stadiu similar de constructie la 1 iulie 2013 ori după aceasta dată; sau

.3 a căror livrare este la 1 ianuarie 2016 sau după această dată.

2 Paragraful 3 nu se aplică navelor pentru transport combinat sau navelor-tanc pentru transportul produselor chimice, asa cum sunt definite în regula 1 a anexelor I si II din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost amendată prin Protocolul din 1978, referitor la aceasta. În sensul prezentei reguli, navele-tanc pentru transportul produselor chimice includ si navele pentru transportul produselor chimice autorizate să transporte hidrocarburi.

3 Toate tancurile de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei trebuie:

.1 să fie acoperite cu un strat protector în timpul constructiei navei în conformitate cu Standardul calitătii pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, adoptat de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.288(87), astfei cum poate fi amendată de Organizatie, cu conditia ca aceste modificări să fie adoptate, să intre în vigoare si să producă efecte în conformitate cu dispozitiile art. VIII din prezenta conventie, cu privire la procedura de modificare aplicabilă anexei, cu exceptia cap. I; sau

.2 să fie protejate prin mijloace alternative de protectie contra coroziunii sau prin utilizarea unui material rezistent la coroziune, care mentine integritatea structurii pentru o perioadă de 25 de ani, conform Standardului calitătii pentru mijloace alternative de protectie contra coroziunii tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei, adoptat de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.289(87), astfel cum poate fi amendată de Organizatie, cu conditia ca aceste modificări să fie adoptate, să intre în vigoare si să producă efecte în conformitate cu dispozitiile art. VIII din prezenta Conventie, cu privire la procedura de modificare.

4 Administratia poate scuti un petrolier care transportă titei de aplicarea cerintelor paragrafului 3 pentru a permite utilizarea unui nou sistem de protectie prototip, alternativ, în locul sistemului de acoperire specificat la paragraful 3.1, pentru probare, cu conditia ca acest sistem să facă obiectul unor controale adecvate, să fie evaluat periodic si cu conditia recunoasterii necesitătii luării imediate a unor măsuri de remediere în cazul în care sistemul se degradează sau sunt indicii că se va degrada. Această scutire trebuie consemnată într-un certificat de scutiri.

5 Administratia poate scuti un petrolier care transportă titei de aplicarea cerintelor paragrafului 3, în cazul în care nava este construită pentru a fi angajată să transporte exclusiv mărfuri si să efectueze operatiuni de manipulare a mărfurilor care nu provoacă coroziune3). Această scutire, precum si conditiile pentru care se acordă scutire trebuie consemnate într-un certificat de scutiri.


2) Se referă la sectiunile 1.11.1 si 1.11.4 din suplimentul Certificatului international pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi (model B).

3) Se referă la îndrumările elaborate de Organizatie.

 

CAPITOLUL II-2

Constructie - prevenirea, detectarea si stingerea incendiului

 

PARTEA A

Generalităti

 

Regula 1 - Aplicare

2 În paragraful 2.2 la alineatul .4, cuvântul “si” se sterge; în alineatul 5 la sfârsit se adaugă cuvântul “si” si se adaugă un nou alineat .6 după actualul alineat .5:

“.6 regula 4.5.7.1.”

 

PARTEA B

Prevenirea incendiilor si exploziilor

 

Regula 4 - Probabilitatea de aprindere

3 Se înlocuieste paragraful existent 5.7 cu următorul text:

“5.7 Măsurare si detectarea gazelor

5.7.1 Instrumente portabile

Navele-tanc trebuie să fie echipate cu cel putin un instrument portabil pentru măsurarea concentratiei de oxigen si altul pentru măsurarea concentratiei de vapori inflamabili si să aibă un număr suficient de piese de schimb. Mijloace adecvate trebuie să fie prevăzute pentru a calibra aceste instrumente.

5.7.2 Dotări pentru măsurarea gazelor în spatiile dublului corp si spatiile dublului fund

5.7.2.1. Trebuie să fie prevăzute instrumente portabile adecvate pentru măsurarea concentratiei de oxigen si vapori inflamabili din spatiile dublului corp si spatiile dublului fund. În alegerea acestor instrumente trebuie să se dea atentia cuvenită utilizării lor în combinatie cu sistemele fixe de prelevare de gaze mentionate la pct. 5.7.2.2.

5.7.2.2. În cazul în care atmosfera din spatiile dublului corp si spatiile dublului fund nu poate fi măsurată în mod fiabil utilizând furtunuri flexibile de prelevare de gaz, aceste spatii trebuie să fie prevăzute cu tubulaturi fixe de prelevare de probe de gaz permanent. Configuratia tubulaturilor de prelevare de gaz trebuie să fie adaptată la configuratia unor astfel de spatii.

5.7.2.3. Materialele din care sunt fabricate si dimensiunile tubulaturilor de prelevare de gaz trebuie să fie astfel încât să se evite înfundarea lor. În cazul în care sunt folosite materiale plastice, acestea trebuie să fie conducătoare de electricitate.

5.7.3 Dispunerea sistemelor fixe de detectare a gazelor de hidrocarburi în spatiile dublului corp si ale dublului fund a petrolierelor

5.7.3.1. În plus fată de cerintele prevăzute la pct. 5.7.1 si 5.7.2, petrolierele având un tonaj deadweight de 20.000 sau mai mare, construite la sau după 1 ianuarie 2012, trebuie să fie echipate cu un sistem fix de detectare a gazelor de hidrocarburi, în concordantă cu Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului, pentru măsurarea concentratiilor de gaze de hidrocarburi în toate tancurile de balast, în spatiile goale ale dublului corp si spatiile dublului fund, adiacente tancurilor de marfă, inclusiv în tancul forpic si în orice alte tancuri, sau spatii aflate sub puntea peretilor etansi adiacente tancurilor de marfă.

5.7.3.2. Petrolierele echipate cu instalatii de gaz inert care functionează permanent în astfel de spatii nu sunt obligate să fie dotate cu sisteme de detectare a gazelor de hidrocarburi.

5.7.3.3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, camerele pompelor de marfă, sub rezerva dispozitiilor paragrafului 5.10, nu trebuie să respecte cerintele prezentului alineat.”

 


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agroturism” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Cornăteanu” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agroturism”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Cornăteanu”, cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Cornăteanu” din municipiul Tulcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Cornăteanu” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.179.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca,

tinând cont de Adresa Fundatiei “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca nr. 88 din 25 februarie 2011 privind schimbarea denumirii Grupului Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca în Liceul Particular “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ “Virgil Madgearu” din municipiul Cluj-Napoca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 august 2011, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular «Virgil Madgearu», cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Meseriilor nr. 18-20, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ «liceal», profilul «servicii», domeniul «turism si alimentatie», calificarea profesională «tehnician în turism», limba de predare «română», forma de învătământ «zi».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.180.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea lemnului”, respectiv pentru nivelul “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea lemnului”, respectiv pentru nivelul “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu”, cu sediul în localitatea Borca, judetul Neamt, începând cu anul scolar 2011-2012.


Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca, Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.181.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician electromecanic auto” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician electromecanic auto”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate, cu sediul în municipiul Iasi, bd. Socola nr. 82, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.182.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician în constructii si lucrări publice” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Ovid Caledoniu” din municipiul Tecuci

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician în constructii si lucrări publice”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Ovid Caledoniu”, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Matei Basarab nr. 11, judetul Galati, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Ovid Caledoniu” din municipiul Tecuci este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Ovid Caledoniu” din municipiul Tecuci, Inspectoratul Scolar al Judetului Galati si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.183.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,


ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni”, cu sediul în municipiul Constanta, Str. Poporului nr. 82, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, program “normal/prelungit”, respectiv pentru nivelul “primar”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.184.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 9 august 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 iunie-5 august 2011,

tinând cont de Hotărârea Consiliului de administratie al Societătii Comerciale “Happy Planet Kids International” - S.R.L. din Bucuresti, reunit în data de 24 iunie 2010, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala “Happy Planet Kids” în Scoala “Pro Ingenio” din Bragadiru,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio”, cu sediul în localitatea Bragadiru, Str. Primăverii nr. 14, judetul Ilfov, pentru nivelul de învătământ “primar”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Happy Planet Kids International” - S.R.L. din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.185.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 24 august 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 2 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus”, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, Str. Oborului nr. 8, judetul Suceava, pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011- 2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia de învătământ, Cultură, Artă si Turism “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară “Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.234.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru electrician în constructii”, “maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Anghel Saligny” din municipiul Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 3 octombrie 2011 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 8 august-9 septembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru electrician în constructii”, “maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Anghel Saligny”, cu sediul în municipiul Iasi, str. Bucium nr. 17, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Anghel Saligny” din municipiul Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Anghel Saligny” din municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 6.236.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.