MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 809/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 809         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.094. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

 

1.096. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

1.109. - Hotărâre privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, judetul Hunedoara

 

1.113. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

274. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia

 

275. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

`

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.607/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.094.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

 

Nota 1 Termenii între ghilimele duble (““) sunt termeni definiti. Definitiile termenilor utilizati în listă sunt anexate la prezenta listă.

Nota 2 În anumite cazuri, substantele chimice sunt prezentate după denumire si număr CAS. Lista se aplică substantelor chimice cu aceeasi formulă structurală (inclusiv hidratii), indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substante chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare, deoarece unele forme ale substantelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile continând substante chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

Nota 3 Produsele specificate în listă includ atât produse noi, cât si produse utilizate.

ML1. Arme cu teava lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc si arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,5 inch) si accesorii, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea: a. Pusti, carabine, revolvere, pistoale, pistoale mitralieră si mitraliere;

Notă ML1.a. nu se aplică următoarelor:

a. muschete, pusti si carabine fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de muschete, pusti si carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. revolvere, pistoale si mitraliere fabricate înainte de anul 1890 si reproducerile acestora.


b. Arme cu teava lisă, după cum urmează:

1. arme cu teava lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu teava lisă, după cum urmează:

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

o Arme care folosesc munitie fără tub cartus; d. Amortizoare de zgomot, monturi speciale pentru arme, cleme, dispozitive de ochire si ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML1 .a., ML1 .b. sau ML1 .c.

Nota 1 ML1. nu se aplică armelor cu teava lisă utilizate pentru vânătoare sau sport. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată.

Nota 2 ML1. nu se aplică armelor de foc special concepute pentru tragere cu munitie inertă de instructie si care nu pot folosi niciun fel de munitie specificată la ML3.

Nota 3 ML1. nu se aplică armelor care folosesc munitie încasetată cu percutare excentrică si care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

Nota 4 ML1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire pentru arme fără procesarea electronică a imaginii, cu mărire 4x sau mai mică, atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

ML2. Arme cu teava lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,5 inch), lansatoare si accesorii, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, pusti, arme fără recul, arme cu teava lisă si dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;

Nota 1 ML2.a. include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum si alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2 ML2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

1. muschete, pusti si carabine fabricate înainte de anul 1938;

2. reproduceri de muschete, pusti si carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890.

Nota 3 ML2.a. nu se aplică lansatoarelor portabile (tinute în mână) de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicatie, la o distantă de 500 m sau mai mică.

b. Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz si pirotehnice, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă ML2.b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c. Dispozitive de ochire pentru arme si suporturi pentru dispozitive de ochire pentru arme, având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; si

2. special concepute pentru armele specificate la ML2.a.;

d. Monturi special concepute pentru armele specificate la ML2.a.

ML3. Munitii si dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Munitie pentru armele specificate la ML1., ML2. sau ML12.;

b. Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru munitia specificată la ML3.a.

Nota 1 Componentele special concepute specificate la ML3. includ:

a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartus, benzi pentru cartuse, tambur! rotativi si repere metalice ale munitiei;

b. dispozitive de sigurantă si armare, focoase, senzori si dispozitive de initiere a exploziei;

c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuintare;

d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e. submunitii incluzând grenade, mine si proiectile dirijate pe portiunea finală a traiectoriei.

Nota 2 ML3.a. nu se aplică munitiei sertizate fără proiectil (blank star) si munitiei inerte de instructie cu tubul cartus perforat.

Nota 3 ML3.a. nu se aplică cartuselor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a. semnalizare;

b. alungarea păsărilor; sau

c. aprinderea gazelor la puturile petroliere.

ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive si încărcături explozive si echipamente si accesorii conexe, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

N.B.1 Pentru echipamentul de ghidare si navigatie, a se vedea ML11.

N.B.2 Pentru sistemele de protectie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.C.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive si seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu “încărcături pirotehnice”, cartuse si simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare si dispozitive explozive;

b. ajutaje pentru rachete dirijate si vârfuri pentru mijloace de transport la tintă cu reintrare în atmosferă.

b. Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; si

2. special concepute pentru «activităti» legate de oricare dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricatie artizanală (lEDs);

Notă tehnică

În sensul ML4.b.2. termenul «activităti» se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuintare, simularea unor tinte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.


Nota 1 ML4.b. include:

a. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2 ML4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (tinute în mână), limitate prin conceptie numai la detectarea obiectelor metalice si care nu au capacitatea de a face diferentierea între mine si alte obiecte metalice

 c. Sisteme de protectie antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă ML4.c. nu se aplică sistemelor de protectie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a. oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1. senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 si 400 nm; sau

2. senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b. sisteme lansatoare de dipoli;

c. capcane termice cu functionare în spectrul vizibil si infrarosu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; si

d. sunt instalate pe o “aeronavă civilă” si au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe “aeronava civilă” pe care acesta este instalat si pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizatii:

a. un certificat de tip civil; sau

b. un document echivalent recunoscut de Organizatia Internatională a Aviatiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseste măsuri de protectie pentru a preveni accesul neautorizat la “software”; si

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să functioneze atunci când este înlăturat din “aeronava civilă” pe care a fost instalat.

ML5. Sisteme de conducere a focului si echipamente si sisteme aferente de alertare si avertizare, echipamente de testare, reglare si contraactiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum si componente si accesorii special concepute pentru acestea:

a. Dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în pozitie de tragere pentru tunuri si sisteme de control al armamentului;

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a tintelor; echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoastere sau identificare; echipamente de integrare a senzorilor;

c. Echipamente de contraactiune pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.;

Notă În sensul ML5.C, echipamentele de contraactiune includ echipamentele de detectare.

d. Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5.a. ML5.b. sau ML5.C.

ML6. Vehicule terestre si componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare si navigatie, a se vedea ML11.

a. Vehicule terestre si componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă tehnică

La ML6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b. Alte vehicule terestre si componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Vehicule cu tractiune pe toate rotile, ce pot fi utilizate pe drumuri neamenajate si care au fost realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protectie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard national comparabil) sau mai bună;

2. Componente având toate caracteristicile următoare:

a. special concepute pentru vehicule specificate la ML6.b.1.; si

b. asigură o protectie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard national comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea si ML 13.a. Nota 1 ML6.a. include:

a. tancuri si alte vehicule militare înarmate si vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea munitiei specificate la ML4.;

b. vehicule blindate;

c. vehicule amfibii si vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d. vehicule de recuperare si vehicule pentru remorcare sau pentru transport munitie sau sisteme de arme si echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare la ML6.a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, ce cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a. anvelope special concepute pentru a asigura protectia la penetrarea glontului;

b. protectia prin blindaj a părtilor vitale (de exemplu rezervoare de combustibil sau cabina soferului);

c. întărituri speciale sau suporturi pentru fixarea armelor;

d. iluminare mascată.

Nota 3 ML6. nu se aplică automobilelor civile sau masinilor proiectate ori modificate pentru a transporta bani sau valori, având blindaj sau protectie balistică.

ML7. Agenti toxici chimici sau biologici, “agenti pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente si materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenti biologici sau materiale radioactive “adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b. Agenti chimici de război (CW), incluzând:

1. agenti CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonati de O-alchil (<C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O-izopropil (CAS 107-44-8); si

soman (GD): metilfluorofosfonat de O-pinacolil (CAS 96-64-0);

b. N, N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfati de O-alchil (<C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

tabun (GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonati de O-alchil (H (<C10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] si sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

VX: metiltiofosfonat de 0-etil-S-[2-

(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2. agenti CW vezicanti:

a. Iperite cu sulf, cum ar fi:

1. 2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2. bis (2-cloroetil)-sulfură (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetiltio)-metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis(2-cloroetiltio)-etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometil)-eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetil)-eter (CAS 63918-89-8);

b. lewisite, cum ar fi:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. iperite cu azot, cum ar fi:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris(2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);

3. substante toxice incapacitante, cum ar fi:

benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substante toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LNF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9) ];

c. Precursori pentru arme chimice binare si precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi: DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniti de O-alchil (H sau <C10, inclusiv cicloalchil)-6-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amino) etil] si sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonitde 0-etil-0-[2-(diizopropilamino) etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonatde O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d. “Agenti pentru combaterea dezordinii publice”, constituentii chimici activi si combinatiile acestora, incluzând:

1. a-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.2-clor-1-feniletanonă, clorură de fenilacil (w-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoilmorfolină,(MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 ML7.d. nu se aplică “agentilor pentru combaterea dezordinii publice” în ambalaj individual, destinati autoapărării.

Nota 2 ML7.d. nu se aplică constituentilor chimici activi si combinatiilor acestora identificati si ambalati pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia dintre următoarele, precum si componente special concepute pentru acestea:

1. materiale sau agenti specificati la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d.; sau

2. agenti chimici de război (CW) obtinuti din precursori specificati la ML7.o;

f. Echipamente de protectie si decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente si amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum si componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b., precum si componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b.;

Notă ML7.f. 1. include:

a. unităti de aer conditionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b. Îmbrăcăminte de protectie.

N.B. Pentru măstile de gaze civile si echipamentul de protectie si decontaminare, a se vedea, de asemenea, 1.A.004. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.


g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detectia ori identificarea materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum si componente special concepute pentru acestea; Notă ML7.g. nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiatiilor.

N.B. A se vedea, de asemenea, 1.A.004. Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h. “Biopolimeri” special conceputi sau prelucrati pentru detectia ori identificarea agentilor chimici de război (CW) specificati la ML7.b. si culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i. “Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agentilor chimici de război (CW) si sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. “biocatalizatori” special conceputi pentru decontaminarea sau degradarea agentilor chimici de război (CW) specificati la ML7.b., care rezultă prin selectie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice continând informatie genetică specifică productiei de “biocatalizatori” specificati la ML7.L1., după cum urmează:

a. “vectori de expresie”;

b. virusuri;

c. culturi de celule.

Nota 1 ML7.b. si MLl.d. nu se aplică următoarelor:

a. clordan (CAS 506-77-4). A se vedea 1.C.450.a.5. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c. clor (CAS 7782-50-5);

d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea 1.C.450.a.4. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e. difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. Neutilizat din 2004;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromură de benzii (CAS 100-39-0);

i. iodură de benzii (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea 1.C.450.a.7. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Nota 2 Culturile de celule si sistemele biologice specificate la ML7.h. si ML7.I.2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile, cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protectia mediului, tratarea deseurilor sau în industria alimentară.

ML8. “Materiale energetice” si substantele aferente, după cum urmează:

N.B.1. A se vedea, de asemenea, 1.C.011. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE. N.B.2. Pentru încărcături si dispozitive, a se vedea ML4. si 1.A.008. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Note tehnice

1. În sensul ML8., amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substante din care cel putin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2. Orice substantă cuprinsă în ML8. face obiectul acestei liste, chiar si atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv, dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

a. “Explozivi”, după cum urmează, si amestecurile acestora:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7- amino-4,6-dinitrobenzofurazan- 1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (perclorat de cis-bis (5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt III) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7-diamino-4,6- dinitrobenzofurazan -1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIWsau hexanitrohexaazaizowurtzitan) (CAS 135285-90-4); clatrati ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3 si ML8.g.4 pentru “precursorii” săi);

5. CP (perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX 7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3-diamino-2,2,4,4,6,6-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a. DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX si derivati (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5. pentru “precursorii” săi), după cum urmează:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminati ai HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo [3,3,0] octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, după cum urmează:

a. BNNII (octahidro-2,5-bis (nitroimino) imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA(N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18. NTO (ONTAsau 3-nitro-1,2,4-trtiazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani cu mai mult de 4 grupe nitro;


20. PYX (2,6-bis (picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21. RDXsi derivati, după cum urmează:

a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7 pentru “precursorii” săi);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis (difluoroamino) octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6 pentru “precursorii” săi);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2 pentru “precursorii” săi);

29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină)(CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c.ADNT(1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e. DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. Neutilizat din 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol); i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol); j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinsi în altă parte în ML8.a. si care au oricare dintre următoarele:

a. o viteză de detonatie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă; sau

b. o presiune de detonatie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. explozivi organici care nu sunt cuprinsi în altă parte în ML8.a si care au toate caracteristicile următoare:

a. având presiuni de detonatie de 25 GPa (250 kbar) sau mai mari; si

b. care rămân stabili la temperaturi de 523 K (250°C) sau mai mari pentru perioade de 5 minute sau mai lungi;

b. “încărcături de propulsie”, după cum urmează:

1. orice “încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.1

a Natiunilor Unite (UN) cu un impuls specific teoretic (în conditii standard) mai mare de 250 de secunde pentru compozitii nemetalice sau mai mare de 270 de secunde pentru compozitii continând aluminiu;

2. orice “încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.3 a UN cu un impuls specific teoretic (în conditii standard) mai mare de 230 de secunde pentru compozitii nehalogenate, 250 de secunde pentru compozitii nemetalice si 266 de secunde pentru compozitii metalice;

3. “încărcături de propulsie” având o fortă mai mare de 1.200 kJ/kg;

4. “încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim stationar mai mare de 38 mm/s în conditii standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) si temperatură de 294K(21°C);

5. “încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat si turnat (EMCDB) cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim si la temperatura de 233 K (-40°C);

6. orice “încărcătură de propulsie” continând substantele specificate la ML8.a.;

7. “încărcături de propulsie” care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute pentru utilizări militare;

c. “încărcături pirotehnice”, carburanti si substante aferente, după cum urmează, precum si amestecurile acestora:

1. carburanti de aviatie special realizati pentru scopuri militare;

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 si 18433-84-6) si derivatii acestora;

4. hidrazină si derivati, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8. si ML8.d.9. pentru derivatii oxidanti ai hidrazinei):

a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentratia de 70% sau mai mare;

b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

5. carburanti metalici cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care contin 99% sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a. metale, după cum urmează, precum si amestecuri ale acestora:

1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 um;

2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 um sau mai mică, obtinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. amestecuri care contin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 um; sau

2. carburanti cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare si mărimea particulelor mai mică de 60 um;

6. materiale militare, continând gelifianti pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la munitiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic sau palmitic (de


exemplu, octal (CAS 637-12-7)) si gelifianti M1, M2 si M3;

7. amestecuri de perclorati, clorati si cromati cu pulberi metalice sau alti componenti combustibili cu energie înaltă;

8. pulbere sferică de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 um sau mai mică, fabricată din material cu un continut în aluminiu de 99% sau mai mare;

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65 -1,68.

Nota 1 Carburantii pentru aviatie specificati la ML8.c. 1. sunt produse finite si nu constituentii acestora.

Nota 2 ML8.c.4.a. nu se aplică «amestecurilor» de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

Nota 3 ML8.C.5. se aplică explozivilor si carburantilor chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 4 ML8.c.5.b.2. nu se aplică borului si carburii de bor îmbogătite cu bor-10 (20% sau mai mult din continutul total de bor-10).

Nota 5 ML8.c.5.b. se aplică carburantilor metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecati cu alte substante pentru a forma un amestec realizat pentru utilizări militare, cum ar fi reziduurile de la încărcături lichide de propulsie, încărcături solide de propulsie sau amestecuri pirotehnice.

d. Oxidanti, după cum urmează, precum si amestecurile acestora:

LAND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compusi pe bază de fluor si oricare dintre următoarele:

a. alti halogeni;

b. oxigen; sau o azot;

Nota 1 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-

7);

5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanti lichizi compusi din sau continând acid azotic rosu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă ML 8.d.10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e. Adezivi, plastifianti, monomeri si polimeri, după cum urmează:

1.AMMO (azidometilmetiloxetan si polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru “precursorii” săi);

2. BAMO (bisazidometiloxetan si polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru “precursorii” săi);

3. BDNPA(bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8. pentru “precursorii” săi);

6. monomeri energetici, plastifianti sau polimeri, special conceputi pentru utilizări militare si care contin oricare dintre următoarele:

a. grupuri nitro;

b. grupuri azido;

c. grupuri nitrat;

d. grupuri nitraza; sau

e. grupuri difluoroamino;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) si polimerii acestuia;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) si derivatii acestuia;

12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă functională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 si mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g si o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. poli (epiclorhidrină), cu functiuni alcool si masă moleculară sub 10.000, după cum urmează:

a. poli (epiclorhidrindiol);

b. poli (epiclorhidrintriol);

14. NENAs (compusi ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 si 85954-06-9);

15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli (nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonati;

18.TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis (difluoroamino) etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0); f. “Aditivi”, după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroxietil) glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitril oxid) (CAS 9003-18-3);

4. derivati de ferocen, după cum urmează:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului inclusiv: acidul ferocen carboxilic al (CAS 1271-42-7), acidul 1,1-ferocendicarboxilic(CAS 1293-87-4);

d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alti aducti ai derivatilor polimerici ai ferocenului;

5. betarezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelati plumb-cupru de beta-rezorcilati sau salicilati (CAS68411-07-4);

8. maleatde plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tri-1-(2-metil) aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis (2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilaminofosfin oxid); si alti derivati MAPO;

12. metil BAPO (bis (2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14. 3- Nitraza-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15. agenti de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a. (dialil) oxi, tri (dioctil) fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil) fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [(2-propenolat-1) metil, n-metil-propanolat] butanolat-1, tris (dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c. titan IV, [ (2-propenolat-1) metil, n-metil-propanolat] butanolat-1, tris (dioctil) fosfat;

16. policiandifluoraminoetilenoxid;

17. amide de aziridină polifunctionale cu structuri de bază izoftalice, trimesice (BITAsau butilen imină trimesamidă), izocianurice sau trimetiladipice si substitutii de 2-metil sau 2-etil pe inelul aziridinic;

18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (Fe203) (CAS 1317-60-8) cu o suprafată specifică mai mare de 250 m2/g si mărimea particulelor de 3 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate si sărurile lor;

21.TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducti de glicidol si sărurile lor; 22. TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8); g. “Precursori”, după cum urmează:

N.B. În cadrul ML8.g. trimiterile se referă la “materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substante.

1. BCMO (bisclorometiloxetan) (CAS 142173-26-0) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.1. si ML8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28.);

3. HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

4. TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23.);

8. 1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5.).

Nota 5 Neutilizat din 2009.

Nota 6 ML8. nu se aplică următoarelor substante în afară de cazul când intră în compozitia sau sunt amestecate cu “materialele energetice” specificate la ML8.a. sau pulberile metalice specificate la ML8.c:

a. picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalină;

h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxilen;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) si alti alchili si arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stifnatde plumb normal (CAS 15245-44-0) si stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) si explozivi primari sau compozitii de initiere continând azide sau complecsi de azide;

u. trietilenglicoldinitrât (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic) (CAS 82-

71-3); w. dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metiletildifenil uree [centralite]; x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică)

(CAS 603-54-3); y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree

nesimetrică) (CAS 13114-72-2); z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4); aa. 2-nitrodifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5); bb. 4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6); ce. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5); dd. nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea 1.C.11.d. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

ML9. Nave de război (de suprafată sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente si alte nave de suprafată, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare si navigatie, a se vedea ML11.

a. Nave si componente, după cum urmează:

1. nave (de suprafată sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întretinere sau de conditiile de operare si indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum si corpurile de nave ori părtile de corpuri pentru astfel de nave si componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2. nave de suprafată, altele decât cele specificate la ML9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:


a. arme automate având un calibru de 12,7 mm sau mai mare specificate la ML1. ori arme specificate la ML2., ML4., ML12. sau ML19 ori «monturi» sau puncte întărite pentru astfel de arme;

Notă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme.

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML5.;

c. având toate caracteristicile următoare:

1. «protectie chimică, biologică, radiologică si nucleară (CBRN)»; si

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

1. «Protectie CBRN» este un spatiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilatie, deschideri limitate pentru ventilatie prin filtre CBRN si puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2. «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară si puntile unei nave.

d. sisteme active de contramăsuri specificate la ML4.b., ML5.c. sau ML11.a. si care au oricare dintre următoarele:

1. «protectie CBRN»;

2. corpul si suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu, sistem de răcire a gazelor evacuate), cu exceptia celor special concepute pentru a creste randamentul instalatiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de demagnetizare conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave;

b. Motoare si sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare si componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; si

b. viteză de rotatie de 700 rot./min. sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotatie; o răcire cu lichid; si

d. total etanse;

3. motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; si

b. continut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine;

Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer» (AIP) permite unui submarin scufundat să îsi folosească sistemul de propulsie, fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML9.b.4, AIP nu include energia nucleară.

c. Dispozitive de detectie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora si componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d. Plase antisubmarin si antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e. Neutilizat din 2003;

f. Elemente de trecere prin corpul navei si conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei si componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML9.f include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă si mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltratiile din exterior si de a-si păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m, precum si conectoare cu fibre optice si mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului “laser”, indiferent de adâncime. ML9.f nu se aplică mijloacelor obisnuite de trecere prin corpul navei a arborelui de propulsie si a tijei de control hidrodinamic.

g. Rulmenti silentiosi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru acestia si echipamente care contin astfel de rulmenti, special concepute pentru utilizări militare:

1. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3. sisteme de control al suprimării vibratiei.

ML10. “Aeronave”, “vehicule mai usoare decât aerul”, vehicule aeriene nepilotate, motoare de aviatie si echipamente pentru “aeronave”, echipamente si componente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare si navigatie, a se vedea ML11.

a. “Aeronave” de luptă si componente special concepute pentru acestea;

b. Alte “aeronave” si “vehicule mai usoare decât aerul”, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, incluzând cercetare din aer, atac, antrenament, transport, desăntare de trupe sau echipamente militare, sprijin logistic, precum si componente special concepute pentru acestea;

c. Vehicule aeriene nepilotate si echipamente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

1. vehicule aeriene nepilotate incluzând vehicule aeriene comandate de la distantă (RPVs), vehicule autonome programabile si “vehicule mai usoare decât aerul”;

2. lansatoare de vehicule aeriene nepilotate si echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente aferente pentru comandă si control;


d. Motoare de aviatie special concepute sau modificate pentru utilizări militare si componente special concepute pentru acestea;

e. Echipamente aeronautice, inclusiv echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute pentru a fi utilizate de “aeronavele” specificate la MLIO.a. sau MLIO.b. ori la motoarele de aviatie specificate la MLIO.d. si componente special concepute pentru acestea;

f. Alimentatoare cu carburanti sub presiune, echipamente de alimentare cu carburanti sub presiune, echipamente special concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate si echipamente terestre, special realizate pentru “aeronavele” specificate la MLIO.a. sau MLIO.b. ori pentru motoarele de aviatie specificate la MLIO.d.;

g. Căsti de protectie si măsti de protectie si componente special concepute pentru acestea, echipamente etanse pentru respiratie si costume de compensare pentru altitudini mari destinate a fi utilizate în “aeronave”, costume de suprasarcină, convertoare de oxigen lichid utilizate pentru “aeronave” sau rachete dirijate, dispozitive de catapultare si ejectare actionate de cartuse utilizate pentru salvarea în caz de urgentă a personalului de la bordul “aeronavei”;

h. Parasute, parasute planoare si echipamente aferente, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

1. parasute care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă;

2. parasute planoare;

3. echipamente special concepute pentru parasutisti aflati la mare altitudine (de exemplu, costume, căsti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigatie);

i. Sisteme de pilotare automată pentru încărcături parasutate; echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare pentru salturile cu deschidere controlată a parasutei la orice înăltime, inclusiv echipamente de oxigen.

Nota 1 MLIO.b. nu se aplică “aeronavelor” sau variantelor acelor “aeronave” special concepute pentru utilizări militare si care au toate caracteristicile următoare:

a. nu sunt configurate pentru utilizări militare si nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; si

b. sunt certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar (AW).

Nota 2 MLIO.d. nu se aplică:

a. motoarelor de aviatie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate pentru utilizare la o “aeronavă civilă” de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al UE sau stat participant la AW ori componentelor special concepute pentru acestea;

b. motoarelor reversibile sau componentelor special concepute pentru acestea, cu exceptia celor special concepute pentru vehicule aeriene nepilotate. Nota 3 MLIO.b. si MLIO.d. referitoare la componentele special concepute si echipamentele aferente pentru “aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviatie modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente si echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

ML11. Echipamente electronice care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML11.a. include:

a. echipamente electronice de contraactiune si de contra-contraactiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicatii sau care împiedică sub orice formă receptia, functionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraactiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj si de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecventei (agilitate de frecventă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea si controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informatiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operatiuni de supraveghere si control;

d. echipamente subacvatice de contraactiune, inclusiv echipamente acustice si magnetice de bruiaj si de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor si echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni si de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f echipamente de identificare, autentificare si cifrare, precum si echipamente pentru gestionare, generare si distributie cifru;

g. echipamente de ghidare si navigatie;

h. echipamente digitale de radiocomunicatii cu dispersie troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obtinerea informatiilor secrete sub formă de semnale;

j. “sisteme automate de comandă si control”; N.B. Pentru “software” asociat tehnologiilor radio bazate pe programe “software” (SDR) militare, a se vedea ML21.

b. Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigatie prin satelit (GNSS).


ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză si echipamente aferente, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei tinte să îsi abandoneze misiunea;

b. Instalatii de evaluare si testare special concepute si modele de testare pentru testarea dinamică a proiectilelor si a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv tinte si aparatură de diagnosticare;

N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc munitie subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum si pentru munitia aferentă, a se vedea ML1.-ML4.

Nota 1 ML12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b. echipamente pentru producerea puterii primare, a blindajului electric, pentru înmagazinarea energiei, controlul termic, conditionarea, comutarea sau manipularea combustibilului; interfete electrice între sursa de putere, tun si alte functii de comandă electrică a turelei;

c. sisteme pentru descoperirea si urmărirea tintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a tintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleratie laterală) pentru proiectile.

Nota 2 ML12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a. electromagnetică;

b. electrotermică;

c. cu plasmă;

d. cu gaz usor; sau

e. chimică (în situatia în care se utilizează în combinatie cu oricare dintre cele de mai sus).

ML13. Echipamente si constructii blindate sau de protectie si componente, după cum urmează:

a. Plăci de blindaj având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificatii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare;

b. Constructii din materiale metalice ori nemetalice sau combinatii ale acestora, special concepute pentru a asigura protectia balistică a sistemelor militare si componente special concepute pentru acestea;

o Căsti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificatii militare ori cu standarde nationale comparabile si componente special concepute pentru acestea (adică partea destinată protectiei, căptuseala si buretii);

d. Veste antiglont si îmbrăcăminte de protectie confectionate în conformitate cu standarde sau specificatii militare ori echivalente, precum si componente special concepute pentru acestea.

Nota 1 ML13.b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive

la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2 ML13.C. nu se aplică căstilor conventionale din otel, care nu sunt echipate cu, modificate sau concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3 ML13.C. si d. nu se aplică vestelor de protectie, căstilor sau îmbrăcămintei de protectie atunci când însotesc utilizatorul în scopul protectiei personale.

Nota 4 Singurele căsti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13. sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1 A se vedea, de asemenea, 1.A.005. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B. 2 Pentru “materiale fibroase si filamentare” utilizate la fabricarea vestelor si căstilor de protectie, a se vedea 1.C.010. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

4. «Echipamente specializate pentru instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor si armamentului specificate la ML1. sau ML2., precum si componente si accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operational, descoperire tinte radar, generare de tinte radar, executare a tragerilor, actiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul pilotilor sau astronautilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigatie, de lansare a rachetelor, de echipamente-tintă, de “aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de “aeronave” nepilotate, precum si unităti mobile de instructie si echipamente de instructie pentru operatii militare terestre.

Nota 1 ML14. include generatoare de imagine si sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2 ML14. nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

5. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraactiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum si componente si accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente de înregistrare si prelucrare a imaginii;

b. Camere fotografice si de filmat, echipamente fotografice si echipamente de prelucrare a filmelor;

c. Echipamente intensificatoare de imagine;

d. Echipamente de obtinere a imaginilor în infrarosu sau spectru termic;

e. Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f. Echipamente de contraactiune sau de contra-contraactiune pentru echipamentele specificate la ML15.a. - ML15.e.

Notă ML15.f include echipamente concepute să perturbe functionarea sau eficacitatea


sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 În cadrul ML15., termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a. tuburi convertoare de imagine în infrarosu;

b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generatie);

c. plăcute microcanal;

d. tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. retele de detectoare (inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f tuburi de camere TV piroelectrice;

g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declansare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 /vs, cu exceptia obturatoarelor care constituie o parte esentială a unei camere ultrarapide

 i. invertoare de imagine cu fibre optice;

j. fotocatozi din semiconductor! compusi.

Nota 2 ML15. nu se aplică “tuburilor intensificatoare de imagine din prima generatie” sau echipamentelor special concepute să functioneze cu “tuburi intensificatoare de imagine din prima generatie”.

N.B. Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire care încorporează “tuburi intensificatoare de imagine din prima generatie” a se vedea ML1., ML2. si ML5.a.

N.B. A se vedea, de asemenea, 6.A.002.a.2. si 6.A.002.b. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

ML16. Produse forjate, turnate si alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1. - ML4., ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19.

Notă ML16 se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compozitia materialului, geometrie sau functionare.

ML17. Alte echipamente, materiale si «biblioteci», după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate autonome de imersiune si de deplasare sub apă, după cum urmează:

1. aparate (de reîmprospătare a aerului) cu circuit închis sau semiînchis special concepute pentru utilizări militare (de exemplu, care sunt special concepute să fie nemagnetice);

2. componente special concepute pentru a fi folosite în transformarea pentru utilizări militare a aparatelor cu circuit deschis;

3. articole concepute exclusiv pentru utilizări militare împreună cu aparate autonome de imersiune si de deplasare sub apă;

b. Echipamente pentru constructii, special concepute pentru utilizări militare;

c. Accesorii, acoperiri si tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare;

d. Echipamente pentru unităti de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operatiunilor militare;

e. “Roboti”, controlere de “roboti” si “efectori-terminali” pentru “roboti”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt special conceputi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuti cu mijloace de protectie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu încorporând conducte cu autoetansare) si conceputi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566°C); sau

3. sunt special conceputi sau calificati pentru a functiona în conditii de mediu supus actiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenta accidentală cauzată de radiatia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu masini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. “Biblioteci” (baze de date continând parametri tehnici) special concepute pentru utilizări militare împreună cu echipamentele specificate în prezenta listă;

g. Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv “reactoare nucleare”, special concepute pentru utilizări militare si componente ale acestora special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

h. Echipamente si materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă;

i. Simulatoare special concepute pentru “reactoare nucleare” militare;

j. Ateliere mobile de reparatii special concepute sau «modificate» pentru întretinerea si repararea echipamentelor militare; k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare; m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri si pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n. Modele de test special concepute pentru “dezvoltarea” produselor specificate la ML4., ML6., ML9. sauMUO.;

o. Echipamente de protectie laser (de exemplu protectia ochilor si senzorilor) special concepute pentru utilizări militare;

p. “Pile de combustie”, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare.

Note tehnice

1. În sensul ML17., termenul «bibliotecă» (bază de date continând parametri tehnici) semnifică o colectie de informatii tehnice de natură militară, a cărei consultare permite îmbunătătirea performantelor echipamentelor sau sistemelor militare.


2. În sensul ML17., termenul «modificat» semnifică orice modificare structurală, electrică, mecanică sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităti echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

ML18. Echipamente de productie si componente, după cum urmează:

a. Echipamente de “productie” special concepute sau modificate pentru «productia» de produse specificate în prezenta listă, precum si componente special concepute pentru acestea;

b. Instalatii special concepute pentru testare în conditii de mediu înconjurător si echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

În sensul ML18., termenul «productie» include proiectarea, examinarea, productia, testarea si verificarea.

Notă ML18.a. si ML18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalatii de nitrare de tip continuu;

b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forta centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt actionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2. sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3. sunt capabile de a imprima o acceleratie centrifugă de 8g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu surub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. masini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;

f tambur! rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare si o capacitate de peste 227 kg;

g. amestecătoare cu actiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru explozivi militari;

i. echipamente pentru obtinerea atât a sfericitătii, cât si a uniformitătii dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.C.8.;

j. convertoare folosind curenti de convectie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML8.C.3.

ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraactiune si modele de testare, după cum urmează, precum si componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme “laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei tinte să-si abandoneze misiunea;

b. Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei tinte să-si abandoneze misiunea;

c. Sisteme de radio frecventă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei tinte să-si abandoneze misiunea;

d. Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a. - ML19.c;

e. Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele si componentele specificate la ML19.;

f. Sisteme “laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiti sau asupra celor care au dispozitive pentru corectia vederii.

Nota 1 Sistemele DEW specificate la ML19. includ sistemele a căror performantă derivă din utilizarea controlată a:

a. “laserilor” de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de munitia conventională;

b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c. emitătoarelor de fascicule de radiofrecventă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei tinte aflate la distantă.

Nota 2 ML19. include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, conditionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea tintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către tintă;

d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operatiunile rapide asupra tintelor multiple;

f sisteme optice adaptive si dispozitive de conjugare a fazei; g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h. componente de acceleratoare “calificate pentru utilizări spatiale”;

i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

j. echipamente pentru controlul si orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k. folii “calificate pentru utilizări spatiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

ML20. Echipamente criogenice si “supraconductoare”, după cum urmează, precum si componente si accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spatiale, capabile să functioneze din miscare si să producă ori să mentină temperaturi sub 103K (-170°C);

Notă ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răsini epoxidice.


b. Echipamente electrice “supraconductoare” (masini rotative si transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spatiale si capabile să functioneze din miscare.

Notă ML20.b. nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obisnuite cu un singur pol si care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăsurările supraconductoare, dacă aceste înfăsurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

ML21. “Software”, după cum urmează:

a. “Software” special conceput sau modificat pentru “dezvoltarea”, “productia” ori “utilizarea” echipamentelor, materialelor sau “software” specificate în prezenta listă;

b. “Software” specific, altul decât cel specificat la ML21.a., după cum urmează:

1. “software” special conceput pentru utilizări militare si special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. “software” special conceput pentru utilizări militare si special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operatii militare;

3. “software” pentru determinarea efectelor armelor conventionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. “software” special conceput pentru utilizări militare si special conceput pentru aplicatii de comandă, comunicatii, control si informatii (C3I) sau de comandă, comunicatii, control, computer si informatii (C4I);

c. “Software” care nu este specificat la ML21.a. sau b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească functiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

ML22. “Tehnologie”, după cum urmează:

a. “Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b., care este “necesară” pentru “dezvoltarea”, “productia” sau “utilizarea” produselor specificate în prezenta listă.

b. “Tehnologie”, după cum urmează:

1. “tehnologie” “necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor si pentru functionarea, întretinerea si reparatia instalatiilor complete de productie pentru produsele specificate în prezenta listă, chiar dacă elementele componente ale acestor instalatii de productie nu sunt specificate;

2. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea” si “productia” armelor de calibru mic chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea”, “productia” sau “utilizarea” agentilor toxici, echipamentului aferent sau componentelor specificate la ML7.a. - ML7.g.;

4. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea”, “productia” sau “utilizarea” “biopolimerilor” sau culturilor de celule specifice specificate la ML7.h.;

5. “tehnologie” “necesară” exclusiv pentru încorporarea “biocatalizatorilor”, specificati la ML7.L1., în substante purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1 “Tehnologia”“necesară”pentru “dezvoltarea”, “productia” sau “utilizarea” produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar si când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2 ML22 nu se aplică:

a. “tehnologiei” care reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întretinerea (verificarea) si repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licentă;

b. “tehnologiei” care apartine “domeniului public”, pentru “cercetări stiintifice fundamentale” sau informatiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. “tehnologiei” pentru dispozitive de propulsie cu inductie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

Definitiile termenilor utilizati în prezenta listă

Nota 1 Definitiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ si nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiti în cuprinsul listei.

Nota 2 Cuvintele si termenii din lista de definitii preiau acceptiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble (““). Definitiile termenilor între ghilimele simple («») sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv. În toate celelalte cazuri, termenii si expresiile sunt folosite în sensul definitiilor general acceptate (de dictionar).

“Adaptat pentru utilizare în război” (ML7)

Orice modificare sau selectie (cum ar fi alterarea puritătii, stabilitătii la depozitare, virulentei, caracteristicilor de diseminare sau rezistentei la radiatii ultraviolete) destinată să crească eficienta în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

“Aditivi” (ML8)

Substante utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătătirii proprietătilor lor.

“Aeronavă” (ML8, ML9, ML10)

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

“Aeronavă civilă” (ML10)

Acea “aeronavă” care, potrivit destinatiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autoritătile aviatiei civile, si este utilizată în zboruri pe rute interne sau internationale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

“Agenti pentru combaterea dezordinii publice” ( ML7) Substante care, în anumite conditii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substantele lacrimogene sunt o subclasă a “agentilor pentru combaterea dezordinii publice”).

“Biocatalizatori” (ML7, ML 22)

Enzime pentru reactii chimice sau biochimice specifice sau alti compusi biologici care se leagă de agentii chimici de război si accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamnă “biocatalizatori” pentru reactii chimice specifice sau biochimice specifice.


“Biopolimeri” (ML7, ML22)

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reactii chimice sau biochimice specifice;

b. anticorpi monoclonali, policlonali sau antiidiotipici; o receptori special conceputi sau special prelucrati; Note tehnice

1. «Anticorpi antiidiotipici» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2. «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs antigenic si sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific si care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează functiile fiziologice.

“Calificat pentru utilizare spatială” (ML19)

Produse, care sunt concepute, fabricate si testate pentru a corespunde cerintelor speciale electrice, mecanice sau de mediu necesare pentru utilizarea la lansarea si desfăsurarea satelitilor ori a sistemelor de zbor de mare altitudine care operează la altitudini de 100 km sau mai mari.

“Cercetare stiintifică fundamentală” (ML22)

Activitate experimentală sau teoretică desfăsurată în principal pentru obtinerea de noi cunostinte despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile si care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

“Dezvoltare” (ML21, ML22)

Este legată de toate fazele anterioare productiei de serie, cum sunt: definirea conceptiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, executia si testarea de prototipuri, schemele pentru productia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

“Din domeniul public” (ML22)

În sensul prezentei liste, înseamnă că “tehnologia” sau “software” au devenit accesibile fără restrictii privind difuzarea viitoare.

Notă Restrictiile de copyright nu determină ca “tehnologia” sau “software” să nu fie considerate “din domeniul public”.

“Efectori terminali” (ML17)

Clesti, unităti active de prelucrare si orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a bratului de manipulare al unui “robot”.

Notă tehnică

«Unităti active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, relativ la piesa ce urmează a fi prelucrată, a fortei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

“Explozivi” (ML8, ML18)

Substante sau amestecuri de substante lichide, solide ori gazoase care utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicatii militare, sunt necesare pentru detonare.

“Încărcături de propulsie” (ML8)

Substante sau amestecuri care reactionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinti la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

“încărcături pirotehnice” (ML4, ML8)

Amestecuri de combustibili si oxidanti solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reactie chimică energică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităti determinate de căldură, zgomot, fum, radiatii în spectrul vizibil sau infrarosu. Substantele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu contin oxidanti, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

“Laser” (ML5, ML19)

Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp si în spatiu lumină coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiatie

“Materiale energetice” (ML4, ML8)

Substante sau amestecuri care reactionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. “Explozivii”, “încărcăturile pirotehnice” si “încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale “materialelor energetice”.

“Materiale fibroase si filamentare” (ML13) Includ:

a. monofilamente continue;

b. fire toarse si răsucite continue;

c. benzi, tesături, tesături groase si diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre si materiale de protectie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono sau poli cristalină, de orice lungime;

f. poliamide aromatice neprelucrate.

“Necesar” (ML22)

Atunci când se aplică “tehnologiei” sau “software-ului”, desemnează numai acea parte a “tehnologiei” sau “software-ului” care este esentială pentru atingerea ori depăsirea parametrilor, caracteristicilor sau functiunilor legate de performantele supuse controlului. Aceste “tehnologii” “necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

“Precursori” (ML8)

Substante chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

“Productie” (ML21, ML22)

Desemnează toate fazele de productie, respectiv: tehnologia de productie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspectia, testarea, asigurarea calitătii.

“Pilă de combustie” (ML17)

Dispozitiv electrochimie care converteste energia chimică direct în energie electrică de curent continuu (CC) prin consum de combustibil dintr-o sursă externă.

“Reactor nuclear” (ML17)

Include materiale din interiorul vasului reactor sau atasate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă si componente care în mod normal contin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

“Robot”(ML17)

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori si care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifunctional;

b. este capabil să pozitioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor miscări variabile în spatiu tridimensional;

c. Încorporează 3 sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; si


d. este dotat cu “programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învătare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără interventie mecanică.

Notă Definitia anterioară nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secventă fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror miscări sunt programate si limitate prin mijloace mecanice. Miscările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea miscărilor si alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3. mecanisme de manipulare cu secventă variabilă si cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror miscări sunt programate si limitate prin mijloace mecanice. Miscările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea miscărilor si alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuratiei programate. Variatiile sau modificările configuratiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de miscare sunt realizate exclusiv prin operatii mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secventă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror miscări sunt programate si limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secventa este initiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare functionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare si concepute pentru accesul la continutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

“Sisteme automate de comandă si control” (ML11) Sisteme electronice, în care intră, este procesată si transmisă o informatie esentială pentru o operatiune de luptă eficientă a unei grupări, formatii majore, formatii tactice, unităti, nave, subunităti sau a unor arme comandate. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer si a altor hardware specializate să sprijine functionarea unei organizatii militare de comandă si control. Principalele functii ale unui sistem automat de comandă si control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, procesarea automate si eficiente ale informatiei; afisarea pe ecran a situatiei si circumstantelor care afectează pregătirea si desfăsurarea operatiunilor de luptă; calcule la nivel operativ si tactic pentru alocarea de resurse elementelor si grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăsurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operatiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situatiei si luarea deciziei în orice moment pe timpul operatiunii sau luptei; simularea pe computer a operatiunilor de luptă.

“Software” (ML21)

O colectie de unul sau mai multe “programe” ori “microprograme” stocate pe orice suport accesibil.

Note tehnice

1. “Program” reprezintă o secventă de instructiuni pentru transformarea sau convertirea unui proces într-o formă executabilă de către un computer electronic;

2. “Microprogram” reprezintă o secventă de instructiuni elementare păstrate în mediu special, a cărei executie se initiază prin introducerea registrului cu instructiuni de referintă.

“Supraconductor” (ML18, ML20)

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compusi), care îsi pot pierde în totalitate rezistenta electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită si pot transporta curenti electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

Note tehnice

1. Starea “supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o «temperatură critică», un câmp magnetic critic, care este în functie de temperatură si de densitatea critică a curentului, care este în acelasi timp în functie de câmpul magnetic si de temperatură.

2. «Temperatură critică» (uneori indicată ca temperatură de tranzitie) a unui material “supraconductor” este temperatura la care materialul pierde total rezistenta la trecerea curentului electric continuu.

“Tehnologie” (ML22)

Informatii specifice necesare pentru “dezvoltarea”, “productia” sau “utilizarea” unui produs. Informatiile iau forma de «date tehnice» sau «asistentă tehnică».

Note tehnice

1. «Datele tehnice» se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte si specificatii tehnice, manuale si instructiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. «Asistenta tehnică» se prezintă sub formă de instructiuni, procedee practice, instruire, cunostinte aplicate, servicii de consultantă. «Asistenta tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

“Tuburi intensificatoare de imagine din prima generatie”

(ML15)

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare si iesire fibre optice sau plăcute cu suprafată din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcute microcanal.

“Utilizare” (ML21, ML22)

Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întretinerea (verificarea), repararea, revizia generală si modernizarea.

“Vehicule mai usoare decât aerul” (ML10)

Baloane si nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai usoare decât aerul cum ar fi heliu sau hidrogen.

“Vectori de expresie” (ML7)

Purtători (de exemplu o plasmidă sau un virus) utilizati pentru a introduce material genetic în celule-gazdă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Călan”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 223 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 224-233, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băita”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 294 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 295, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buces”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitia nr. 35;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins “Drum forestier Frăteasa”, coloana 3 va avea următorul cuprins “Din DJ 742 A spre Frăteasa, lungime 1 km, lătime platformă drum 3,5 m, îmbrăcăminte macadam”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “787.755,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proces-verbal receptie nr. 24/15.10.2008”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DN 74 Valea Artanului spre Dumbrava (comuna Ribita) îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime 1 km, lătime 4”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum forestier Măgura”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DJ 705 D spre cătunul Măgura si Valea Săritorii, lungime 1 km, lătime platformă drum 3,5 m, îmbrăcăminte macadam”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “893.574,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proces-verbal receptie nr. 24/15.10.2008”;

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum forestier Câinele”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Din DJ 705D spre cătunul Câinele -Valea Mijlocii, lungime 1,8 km, lătime platformă drum 3,5 m, îmbrăcăminte macadam”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: “704.840,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proces-verbal receptie nr. 24/15.10.2008”;

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum forestier Porcurea”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DJ 742A spre cătunul Porcurea, lungime 2,2 km, lătime platformă drum 3,5 m, îmbrăcăminte macadam”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.113.487,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proces-verbal receptie nr. 24/15.10.2008”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent drumului de exploatare Valea Ludului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DJ 742A Valea Tarnitei (casa nr. 51) spre Ludu, lungime 2,0 km, S = 1,10 ha.”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 77 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 78-96, potrivit anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 184 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 185, potrivit anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 394 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 395-399, potrivit anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ribita”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 75 se introduc 13 noi pozitii, pozitiile nr. 76-88, potrivit anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vata de Jos”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 108, 116 si 117;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “302.235,86 lei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “590.064 lei”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “621.476 lei”;

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: “636.511 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “721.533 lei”;

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: “817.129 lei”;


c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 124 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 125-143, potrivit anexei nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.096.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Călan

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar

- lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

224.

1.3.7.1

Ulite sat Strei

Drum cu o lungime de 2.953 m si lătime de 4 m, din care o suprafată de 1.400 mp cu beton asfaltic si o suprafată de 10.412 mp drum pietruit

2010

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

225.

1.3.7.1

Ulite sat Grid

Drum cu o lungime de 4.955 m si lătime de 4 m, din care cu beton asfaltic o suprafată de 2.200 mp si o suprafată de 17.620 mp drum pietruit

2010

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

226.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan Str. Bradului nr. 3, 5, 7, în suprafată de506 mp, cu beton asfaltic

2007

56.667

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

227.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan Str. Independentei nr. 1, 3, 5, 7, însuprafată de 128 mp, cu pavele

2006

33.322

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

228.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan Str. Florilor nr. 7-9, în suprafată de1.660 mp, cu beton asfaltic

2008

42.417

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

229.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan Str. Florilor nr. 17, în suprafată de 465mp, cu beton asfaltic

2008

36.382

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

230.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan str. Piata Libertătii, în suprafată de 355 mp, cu beton asfaltic

2009

45.136

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

231.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan str. Ovid Densusianu, în suprafată de 2.200 mp, cu beton asfaltic

2008

153.109

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

232.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan str. Mihai Eminescu, în suprafată de 660 mp, cu beton asfaltic

2009

691.534

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

233.

1.3.7.2

Parcare

Orasul Nou Călan Scoala generală  Str. Unirii, în suprafată de 400 mp, cu beton asfaltic

2010

16.807

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 104/2010

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băita

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar

- lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

295.

 

Teren statie epurare

Teren în suprafată totală de 3.820 mp situat în localitatea Băita, din care suprafata de 2.741 mp înscris în CFnr. 60324, nr. top. 477/a, si 1.079 mp înscris în CF nr. 60309, nr. top. 475

2010

 

Domeniul public al comunei Băita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 16/2010

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buces

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar- lei -

Situatia juridică actualăDenumire act de proprietatesau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

78.

-

Teren destinatie forestieră

Teren aferent drumului forestier Frăteasa, conform pozitiei nr. 4 + teren aferent drumului de exploatare forestieră aflat în prelungirea drumului forestier Frăteasa (nr. cadastral DE 1733 si DE 1722), lungime totală 2,0 km, S = 0,94 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010Ordin MAPDRnr. 445/2006

79.

-

Teren destinatie forestieră

Teren aferent drumului forestier Măgura, conform pozitiei nr. 24, S = 0,52 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Ordin MAPDR nr. 445/2006

80.

-

Teren destinatie forestieră

Teren aferent drumului forestier Câinele, conform pozitiei nr. 27, S = 0,94 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Ordin MAPDR nr. 445/2006

81.

-

Teren destinatie forestieră

Teren aferent drumului forestier Porcurea, conform pozitiei nr. 29, S= 1,40 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Ordin MAPDR nr. 445/2006

82.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatareValea Mărginii (Valea Fierbintele), din DC 14A Stănija, lungime 0,40 km, S = 0,21 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

83.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Mărginii (ValeaFierbintele) Teren acoperit cu păduri, S = 137,09 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietate nr. 88.788/157/2005

84.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatare Valea Sărunii, din DJ 705D, lungime 0,03 km, S = 0,02 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

85.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Sărunii Teren acoperit cu păduri, S = 165,96 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietatenr. 88.788/157/2005

86.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatareValea Grohas, din DJ 742A, lungime 1,20 km, S = 0,63 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

87.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Grohas Teren acoperit cu păduri, S = 143,30 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietatenr. 88.788/157/2005

88.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Ludului Teren acoperit cu păduri, S = 248,60 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietatenr. 88.788/157/2005

89.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatare Valea Tisei; din DJ 705D, Valea Stănijaspre casa nr. 83, lungime 2,0 km, S = 1,10 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

90.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatareValea Artanului, din DC 8C Mihăileni, lungime 3,5 km, S = 1,92 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

91.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de exploatare Săritorii, din punctul final al drumului forestier Măgura spre Valea Săritorii, lungime 1,3 km, S = 0,71 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010

92.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Săritorii Teren acoperit cu păduri, S = 41,40 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietatenr. 88.788/157/2005

93.

-

Teren destinatie forestieră

Bazinet Valea Frăteasa Teren acoperit cu păduri, S = 218,13 ha

-

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Titlul de proprietatenr. 88.788/157/2005

94.

-

Teren intravilan

Teren intravilan, curti constructii:sediu Primărie Buces, în suprafată de 1.149 mp

2010

40.000

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Extras CFnr. 60.159/BucesNr. top. 460/b

95.

-

DC14B

Drum comunal ce porneste din DN 74 Brad- Abrud-Delureni-DealulUngurului “Drumul Aurului”, în lungimede 23 km

2008

-

Domeniul public al comunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Hotărârea Guvernuluinr. 1.026/2009

96.

-

Teren extravilan

Teren extravilan situat în satul Stănija (CF 60143, nr. cadastral 60143) S = 76.045 mp

2010

-

Domeniul public alcomunei Buces, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010 Extras CF 60143Nr. top. 5149 - S =29.010 mp –fâneată Nr. top. 5150- S = 34.322 mp – fâneată Nr. top. 5151/1-S = 7.252 mp Nr. top. 5152/2- S = 5.461 mp

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar

- lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

185.

-

Teren agricol

Teren înscris în C.f. nr. 60283, comuna Dobra (Mihăiesti), nr. cadastral 60283 în suprafată totală de 1.498 mp

2010

-

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2010,dobândit în bazaContractului de donatieimobiliară autentificat cunr. 628 din 12.03.2010,Birou Notar Public OrsaMarius


ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar

- lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

395.

-

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.425, în suprafată de 2.315 mp

2010

4.927

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

396.

-

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.428, în suprafată de 2.800 mp

2010

5.960

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

397.

-

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.429, în suprafată de 1.760 mp

2010

3.746

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

398.

-

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.414, în suprafată de 2.800 mp

2010

5.960

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

399.

-

Teren extravilan

Hărău, nr. cadastral 60.432, în suprafată de 7.802 mp

2010

16.607

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 51/2010

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ribita

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoareade inventar

- lei -

Situatia juridică actualăDenumire act de proprietatesau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

76.

1.6.4.

Casa muzeu alsatului “Lada dezestre”

Teren intravilan si locuintă familială, anexe gospodăresti, sură, înscrise în CF nr. 106N cu nr.top. 623,624

2006

12.000

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2009

77.

-

Terenuri extravilane

Terenuri extravilane în suprafată de3.074 mp, respectiv de 2.680 mp ,înscrise în CF nr. 142 N, nr. cadastral 156, respectiv în CF nr. 141N, nr. cadastral 155 Se includ în domeniul public în scopul construirii unei statii de epurare.

2008

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2009

78.

1.6.8.

Cabana “între Ape”

Clădire în suprafată de 100 mp si anexă în suprafată de 60 mp

2007

173.346

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2009

79.

 

Teren apartinătorCabanei “ÎntreApe”

Teren cu nr. cadastral 182 înscris în CF nr. 60004, în suprafată de 9.924 mp Se include în domeniul public în scopul construirii unei statii de captare si aunei clădiri Afterschool.

2009

9.176

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2009

80.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 1, între “Bela” si iazul de decantare, lungime 1.953 m, S = 6.835,5 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

81.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 2, din hotarul cu municipiul Brad până în DJ 760, lungime 1.189 m, S = 4.161,5 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

82.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 3, între podul Crisul Alb si podul peste Valea Ribitei, lungime1.469 m, S = 5.14l,5 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

83.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de acces nr. 1, între Mârzesti si sediul Primăriei Ribita, lungime 272 m, S = 952 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

84.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 4, între podul ValeaRibitei si iazul de decantare, lungime1.540 m, S = 5.390 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

85.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 5, între Sfârliuta, “DupăVie” si zona Curteni, lungime de2.000 m, S = 7.000 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

86.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului de acces nr. 2, între Niculeasa si “Pe Vale”, lungime de1.539 m, S = 5.386,5 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

87.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 6 din DC 9 până în zona “Între Ape”, lungime de 1.933 m, S = 6.765,5 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010

88.

-

Teren destinatie agricolă

Teren aferent drumului agricol de exploatatie nr. 7, în satul Crisan si hotarul cu localitatea Valea Brad, lungime de 1.864 m, S= 6.524 mp

-

 

Domeniul public al comunei Ribita, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 33/2010


ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vata de Jos

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

125.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 565,75 ha, Amplasament: satul Prăvăleni

Număr topo. si nr. cadastral: 4/2; 23; 44; 53; 58; 64; 192/2; 169; 171; 150; 275; 324; 322; 206; 267; 271

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/2262 din 31.01.2008

126.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 184,03 ha, Amplasament: satul Birtin

Număr topo. si nr. cadastral: 4692/4; 4707/1; 4717/19; 4717/20; 4717/21

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/2261 din 31.01.2008

127.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 172,72 ha, Amplasament: satul Căzănesti

Număr topo. si nr. cadastral: 1903/1; 1903/2; 1903/3; 1903/4; 1903/5; 1903/6; 1903/7

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/1158 din 19.02.2008

128.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 322,88 ha, Amplasament: satul Căzănesti

Număr topo. si nr. cadastral: 1940/1; 1914/2; 1926; 1929; 1940/2; 1940/3

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/1541 din 19.02.2008

129.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 193,22 ha, Amplasament: satul Căzănesti

Număr topo. si nr. cadastral: 1914/1; 1910; 1903/12; 1903/10; 1903/9; 1903/8; 1903/1

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/1306 din 19.02.2008

130.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 256,63 ha, Amplasament: satul Prihodiste

Număr topo. si nr. cadastral: 2623/1; 2571/; 2574/1; 2534/1; 2578; 2582/1; 2583; 1705/2; 2250/1; 2252; 2241/1; 2232/1; 2277/1; 1705/1; 1343/2; 1678/2; 1678/3; 1757; 1743; 1735; 4345/1; 4345/2

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/1809 din 19.02.2008


0

1

2

3

4

5

6

131.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 135,98 ha, Amplasament: satul Tătărăstii de Cris, Număr topo. si nr. cadastral: 4717/2;  4717/3

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/2635 din 2.04.2008

132.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 369,94 ha, Amplasament: satul Prihodiste

Număr topo. si nr. cadastral: 4295/6; 4295/17; 4300/10;4256; 4231/1; 4231/2; 4717/1; 4399/1; 4398/1; 4409/3

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/2636 din 2.04.2008

133.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 397,5 ha, Amplasament: satul Vata de Sus si Căzănesti

Număr topo. si nr. cadastral: 1902/3; 1883/1; 1888; 1641/2; 1641/1; 1732; 1718; 1693 2131/1; 2109

2008

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 20/1940 din 31.01.2008

134.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 114 ha, Amplasament: satul Ciungani

Număr topo. si nr. cadastral: 884/3; 884/2; 884/1; 876/1; 876/2; 841/1; 841/2; 841/3

2002

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 91.795/72 din 3.10.2002

135.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 124 ha, Amplasament: satul Prihodiste

Număr topo. si nr. cadastral: 4231/1; 4295/1; 4266/1; 4267/2; 4267/1; 4295/2; 4379/5; 4379/3; 4379/4;

4379/6; 4379/8; 4381/1; 4409/1; 4409/2; 4379/1

2002

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 91.795/73/1 din 3.10.2002

136.

 

Teren cu vegetatie forestieră

Suprafata: 285,5 ha, Amplasament: satul Birtin

Număr topo. si nr. cadastral: 4692/1 ;4692/2; 4693/3; 4717/18; 4717/16; 4717/15; 4717/17; 4717/13; 4717/14; 4717/11; 4717/12; 4717/8; 4717/10; 4717/9; 4717/6; 4717/7; 4717/2; 4717/3; 4717/5; 4717/4; 4717/6

2002

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 91.795/71/1 din 3.11.2002

137.

 

Teren agricol

Suprafata: 351,5 ha, Amplasament: satul Birtin

Număr topo. si nr. cadastral: 4355/1; 4355/2; 4411/1; 4411/2; 4411/3; 4707/1; 4711/1; 4711/2; 4712; 4717/1; 4717/2; 4719; 4721/1; 4721/2; 4725; 4726

2002

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Titlu proprietate nr. 5.947/75 din 7.06.2002

138.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,31 ha, Amplasament: satul Vata de Jos

2001

4.400

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.499/2001


0

1

2

3

4

5

6

139.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,04 ha

Amplasament: satul Prăvăleni

Număr topo. si nr. cadastral: 2141

2001

-

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de donatie nr. 251/31.01.2001

140.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,05 ha

Amplasament: satul Vata de Jos

2003

500

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.106/30.10.2003

141.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,44 ha

Amplasament: satul Vata de Jos

Număr topo. si nr. cadastral: 1412/5

2005

2.418

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 920/19.12.2005

142.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,47 ha

Amplasament: satul Vata de Jos

Număr topo. si nr. cadastral: 1412/6

2005

2.542

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 921/19.12.2005

143.

 

Teren agricol

Suprafata: 0,12 ha Amplasament: satul Basarabasa

2009

5.000

Domeniul public al comunei Vata de Jos, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 17/2010,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.929/1.12.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, cu sediul în orasul Petrila, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judetul Hunedoara, ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Orasului Petrila, unitate sanitară publică cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către autoritatea administratiei publice locale.

Art. 2. - Componentele bazei materiale achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern si celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare si alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) teza a II-a si a III-a-a din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care se află în administrarea spitalului prevăzut la art. 1 se dau în administrarea Spitalului de Urgentă Petrosani, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 193 de la rubrica “Judetul Hunedoara” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.109.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste

atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - SA, la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.113.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. Sos. Oltenitei nr. 103, Bucuresti

Cod fiscal R 10881986

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

455.650,60

 

1

 

Venituri din exploatare din care:

2

367,450,60

 

 

a)

din productia vândută

3

356.700,60

 

 

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

 

 

 

 

- subventii, cf.preved. legale in vigoare

6

0,00

 

 

 

 

transferuri, cf.preved. legate in vigoare

7

0.00

 

 

d)

productia imobilizata

8

3,950.00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.800.00

 

2

 

Venituri financiare din care:

10

38,200,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0.00

 

 

b)

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

500.00

 

 

d)

alte venituri financiare

4

67.700,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

453,909,66

 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care:

17

353.681,54

 

 

a)

cheltuieli materiale

10

11.149,86

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

33.058,23

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0.00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

122.614.46

 

 

 

d1

ch.cu salarii

2?

92,130,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

25,906,54

 

 

 

 

ch.privind contributia la asigurările sociale

24

19.163,04

 

 

 

 

ch.privind contributia ia asigurări pi. somaj

25

690,96

 

 

 

 

ch.privind contributia la asigurări sociale de sanatate

26

5.573,87

 

 

 

 

ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

478,66

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

26

4.677.94

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevazule prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.842,60

 

 

 

 

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si complelărie ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărte ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

2.735.34

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0.00

 

 

e)

ch. cu platile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

28.165,66

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

1.000,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

116.566,65

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

33,052,42

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

8,074,02

 

 

 

i1) contract de mandat (fara contributii angajator)

39

80.29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

5,90

 

 

 

 

- tichete cadou polrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completarile ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuielile de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0.00

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. companii din marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0.00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0.00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

43

100.228,14

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

20.119.14

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

80.109,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

52

1.740,92

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

278,55

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.462,37

 

1

 

Rezerve legala

55

73,12

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

1.389.25

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55.56,57.53 si 59

60

0,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

8

 

Minimum 90% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0.00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

0,00

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

523.924,24

 

1

 

Surse proprii

55

115.566,85

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,00

 

3

 

Credite bancare

67

407.357,39

 

 

a)

- interne

68

407.357,39

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

7I

523.924,24

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

435.219.93

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

83.704,31

 

 

a)

interne

70

33.132,68

 

 

b)

externe

75

55.571,63

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

0,00

 

2

 

Rezerve statutare

78

0.00

 

3

 

Alte rezerve

70

0.00

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

455.650.60

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

453.909,68

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.511

 

4

 

Nr. mediu de salariati totali

84

1.815

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

92.130,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

92 117.00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

13,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei persoana)

88

4.229.43

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente(lei/persoană) (rd.81/84)

89

251.047

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoană) (rd.81/84*IPC)

90

259.081

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu - (unităti fizice/persoană)

91

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totate) x 1000 = (rd.16/rd.1*1000)

92

996,18

 

11

 

Plăti restante

93

9.395.03

 

 

a)

preturi curente

94

9.395.03

 

 

b)

preturi comparabile

95

9.395.03

 

12

 

Creante restante

96

3.570.00

 

 

a)

preturi curente

97

3.570,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

3.684,24


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. a), art. 131 si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/12.766 din 13 octombrie 2011, de cererea formulată de PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/12.796 din 14 octombrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/13.588 din 4 noiembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia, după cum urmează:

- câte un reprezentant al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice si VISARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, pe de-o parte;

- câte un reprezentant al APDETIC, al Societătii Comerciale KONIKA MINOLTA ROMÂNIA- S.R.L., al Societătii Comerciale XEROX ROMÂNIA ECHIPAMENTE SI SERVICII - SA, si al Societătii Comerciale EUROCOM - SA, reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 274.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. a), art. 131 si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/12.766 din 13 octombrie 2011, de cererea formulată de PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/12.796 din 14 octombrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/13.754 din 9 noiembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1, - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, după cum urmează:

- câte un reprezentant al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice si


VISARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, pe de-o parte;

- câte un reprezentant al Asociatiei Hârtiei din România, al Societătii Comerciale RTC PROFFICE EXPERIENCE - SA, al Societătii Comerciale EUROPAPIER - S.R.L. si al Societătii Comerciale AGRESSIONE GROUP - S.R.L. (prinîmputernicit), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 275.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.