MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 785/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.051. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Minai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilau, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors” si a Hotărârii Guvernului nr.  689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov- Cluj-Bors

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.529. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru educatia de bază din cadrul programului “A doua sansă” pentru învătământul secundar inferior

 

5.562. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

 

5.574. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati în învătământul de masă

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors” si a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) si art. 31 si 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, se completează cu pozitia prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele care constituie amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj- Bors”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu completările ulterioare, cu suma totală de 546 lei alocată de la bugetul de stat, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilului cuprins în anexa nr. 1.

Art. III. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005 si nr. 208 bis din 7 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. IV. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu suma totală de 320 mii lei alocată de la bugetul de stat, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. V. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 24 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. VI. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică “Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Ip si Marca din judetul Sălaj si al localitătilor Spinus, Ciuhoiu, Sălard si Tămăseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Cluj-Bors, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu suma totală de 368 mii lei alocată de la bugetul de stat, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. VII. - Sumele individuale prevăzute la art. II, IV si VI se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrările prevăzute la art. I, III si V, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. VIII. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul transporturilor

si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.051.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, situate pe raza localitătii Mihai Viteazu din judetul Cluj, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele si prenumele proprietarului/ detinătorului de teren

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosintă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Valoarea totală

Suprafata totală

Suprafata de expropriat

m2

m2

m2

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

646

CLUJ

MIHAI VITEAZU

COMUNA MIHAIVITEAZU (SNP PETROM)

-

arabil

2319

50779

2.525,00

475,00

0,00

546,00

 

 

 

 

 

 

 

Total

2.525,00

475,00

 

546,00

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, situate pe raza localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele si prenumele proprietarului/ detinătorului de teren

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosintă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Valoare despăgubire teren conformLegii nr. 255/2010

Suprafata totală

Suprafata de expropriat

m2

m2

m2

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

206

BIHOR

ABRAM

COMUNA ABRAM

748

păsune

839

-

371,00

371,00

0,00

149,33

207

BIHOR

ABRAM

COMUNA ABRAM

562

arabil

844

-

61,00

61,00

0,00

35,08

208

BIHOR

ABRAM

COMUNA ABRAM

771

arabil

841, 842

-

27.244,00

46,00

0,00

26,45

209

BIHOR

ABRAM

FRITEA LENUTA, COTE MINERVA, COSTEA IONEL

973

arabil

845

-

1.974,00

57,00

0,00

32,78

210

BIHOR

ABRAM

MAGHIAR V. FLOARE

1606/2

arabil

849

-

5.755,00

608,00

0,00

349,60

211

BIHOR

ABRAM

ANDRISCA I. IOAN

1606/2

arabil

847

-

11.510,00

363,00

0,00

208,73

212

BIHOR

ABRAM

MAL S. FLORIAN

1606

arabil

648

-

8.600,00

15,00

0,00

8,63

213

BIHOR

ABRAM

TRIFAN ILIE

1606/2

arabil

852

-

5.755,00

20,00

0,00

11,50

214

BIHOR

ABRAM

BRISCUT FLORIN, BRISCUT MALVINA

1606/2

arabil

1716

-

11.510,00

160,00

0,00

92,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

1.701,00

0,00

914,10

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele si prenumele proprietarului/ detinătorului de teren

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosintă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Valoare despăgubire teren conformLegii nr. 255/2010

Suprafata totală

Suprafata de expropriat

m2

m2

m2

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

180

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ACOM IOSIF, ACOM NORA

1505

curti constructii

2416

660

1.359,00

689,00

0,00

7.923,50

181

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BĂCILĂ IRMA

2057/3

arabil

3328

-

5.057,00

62,00

0,00

35,65

182

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BARDI MARIA, KALNOKI LUDOVIC

1802

arabil

2087

497

6.233,00

6.230,00

0,00

3.582,25

183

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BENDE ELISABETA

1589

arabil intravilan

2014

-

7.309,00

909,00

0,00

4.181,40

184

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BODISZ GHEORGHE

2058/1

arabil

3322

-

2.469,00

34,00

0,00

19,55

185

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BODIZS GHEORGHE LUDOVIC

2026/2,

2027, 2028

neproductiv

3190, 3191,

3192

-

28.993,00

3.162,00

0,00

181,82

186

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BORZASI FRANCISC

1590

arabil intravilan

2022

-

8.824,00

1.276,00

0,00

5.869,60

187

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BORZASI STEFAN, TOTH-SURU MARIA

1590

arabil intravilan

2018

-

8.703,00

1.156,00

0,00

5.317,60

188

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1381/55

arabil

2052

-

1.091,00

526,00

0,00

302,45

189

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1375/1

arabil

2060

-

607,00

143,00

0,00

82,23

190

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1864/3

arabil

2067

-

5.034,00

156,00

0,00

89,70

191

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1381/57

arabil

2089

-

2.330,00

105,00

0,00

60,38

192

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2140

drum de exploatare

2091

-

100,00

100,00

0,00

57,50

193

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2140

drum de exploatare

2092

-

257,00

257,00

0,00

147,78

194

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

761

canal

2100

-

353,00

353,00

0,00

142,08

195

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1094

drum de exploatare

2101

-

133,00

133,00

0,00

76,48

196

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2140

drum de exploatare

2102

-

290,00

290,00

0,00

166,75

197

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2154

drum de exploatare

2103

-

67,00

67,00

0,00

38,53

198

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2140

drum de exploatare

2104

-

1.678,00

1.678,00

0,00

964,85

199

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2140

drum de exploatare

2105

-

14,00

14,00

0,00

8,05

200

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1094

drum de exploatare

2106

-

22,00

22,00

0,00

12,65

201

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1094

drum de exploatare

2107

-

100,00

100,00

0,00

57,50

202

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2152

drum de exploatare

2108

-

1.321,00

1.321,00

0,00

759,58

203

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2153

drum de exploatare

2116

-

74,00

74,00

0,00

42,55

204

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2139

drum de exploatare

2118

-

25,00

25,00

0,00

14,38

205

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1834

drum de exploatare

2120

-

165,00

165,00

0,00

94,88

206

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1087

drum de exploatare

2121

-

343,00

343,00

0,00

197,23

207

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1590

arabil

2188

-

2.992,00

694,00

0,00

399,05

208

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

627

arabil

2191

-

200,00

49,00

0,00

28,18

209

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1380/1

drum de exploatare

2304

-

216,00

216,00

0,00

124,20


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

210

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2138

drum de exploatare

2361

-

5.622,00

5.622,00

0,00

3.232,65

211

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2031/1

drum de exploatare

2362

-

67,00

67,00

0,00

38,53

212

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1373/1

arabil

2364

-

5.200,00

956,00

0,00

549,70

213

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2031/1

drum de exploatare

2366

-

278,00

278,00

0,00

159,85

214

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2031/2

drum de exploatare

2367

-

147,00

147,00

0,00

84,53

215

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2031/2

drum de exploatare

2368

-

119,00

119,00

0,00

68,43

216

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

761

drum de exploatare

2378

-

1.104,00

1.104,00

0,00

634,80

217

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1381/35

arabil

2421

-

1.911,00

2,00

0,00

1,15

218

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2070

arabil

2424

-

95,00

9,00

0,00

5,18

219

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1831

arabil

3171

-

2.723,00

93,00

0,00

53,48

220

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2030/3a

arabil

3180

-

3.569,00

402,00

0,00

231,15

221

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2030/3a

arabil

3182

-

3.569,00

22,00

0,00

12,65

222

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1803/1

arabil

3195

-

3.220,00

893,00

0,00

513,48

223

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1803/1

arabil

3196

-

3.220,00

2.327,00

0,00

1.338,03

224

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1829

arabil

3202

-

6.399,00

62,00

0,00

35,65

225

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1829

arabil

3205

-

6.399,00

25,00

0,00

14,38

226

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1832

arabil

3227

-

7.582,00

355,00

0,00

204,13

227

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1832

arabil

3230

-

7.582,00

107,00

0,00

61,53

228

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1832

arabil

3232

-

7.582,00

56,00

0,00

32,20

229

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1832

arabil

3234

-

7.582,00

258,00

0,00

148,35

230

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

3104

arabil

3242

-

14.600,00

4.856,00

0,00

2.792,20

231

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1830

arabil

3248

-

2.532,00

66,00

0,00

37,95

232

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2139

drum de exploatare

3259

-

3,00

3,00

0,00

1,73

233

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2030/1

arabil

3286

-

7.142,00

145,00

0,00

83,38

234

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2030/1

arabil

3288

-

7.142,00

310,00

0,00

178,25

235

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1587

arabil

2030, 2031

-

2.131,00

455,00

0,00

261,63

236

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2068

arabil

2041, 2043

-

23.126,00

3.587,00

0,00

2.062,53

237

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1381/56

arabil

2056, 2058

-

3.878,00

1.768,00

0,00

1.016,60

238

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1804/1

arabil

3177, 3178

-

3.126,00

2.219,00

0,00

1.275,93

239

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

3103

arabil

3251, 3252, 3253

-

23.000,00

545,00

0,00

313,38

240

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2058/1

arabil

3339, 3340

-

2.485,00

15,00

0,00

8,63

241

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1381/58

arabil

2076

-

974,00

54,00

0,00

31,05

242

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

628/1

arabil

2110

-

1.567,00

684,00

0,00

393,30

243

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1492

arabil

2114

-

2.207,00

27,00

0,00

15,53

244

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

628/2

arabil

2123

-

2.934,00

1.149,00

0,00

660,68

245

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COSTAN CĂTĂLIN

1864

arabil

2079

-

8.875,00

355,00

0,00

204,13

246

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COSTAN MARIA

2030/2

arabil

3368

178

7.143,00

587,00

0,00

337,53

247

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

CSAPO MARIA, GEREB MARIA

2063/2

arabil

2323

-

1.887,00

230,00

0,00

132,25

248

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DOMBI IOSIF-IOAN

2058/2

arabil

2226

-

4.938,00

80,00

0,00

46,00

249

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DOMOKOS SUSANA

2063/1

arabil

2149

-

1.415,00

158,00

0,00

90,85


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

250

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DOMOKOS SUSANA

2063/2

arabil

2171

-

2.801,00

371,00

0,00

213,33

251

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DOMOKOS SUSANA

2007

arabil =1486 cc= 10

2243, 2245

-

5.219,00

1.496,00

0,00

969,45

252

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DRUTĂ ANA

1381/48

arabil

1235

-

3.902,00

690,00

0,00

396,75

253

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUMA EUGEN

631

arabil intravilan

2146

-

1.953,00

491,00

0,00

2.258,60

254

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUMA EUGEN

631

curti constructii

2319, 2320

-

1.016,00

122,00

0,00

1.403,00

255

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUMA IOAN

631

arabil intravilan

2136

-

1.953,00

326,00

0,00

1.499,60

256

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUNA MARIA

2063/2

arabil

2168

 

3.774,00

442,00

0,00

254,15

257

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUNA MARIA

2031

arabil

3309

-

19.467,00

4.703,00

0,00

2.704,23

258

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DUNA MARIA

2031

arabil

3516

-

19.467,00

63,00

0,00

36,23

259

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DURNEA DORIAN

749

arabil

2159

-

818,00

486,00

0,00

279,45

260

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GAL FLOARE

1381/52

arabil

1995

-

748,00

630,00

0,00

362,25

261

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GAL FLOARE

1381/49

arabil

2373

-

568,00

564,00

0,00

324,30

262

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GLIGA IOAN

660

arabil

2162

-

647,00

12,00

0,00

6,90

263

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOAN, GHIRASA ILEANA, HAJNAL IOSIF, HAJNAL ERZSEBET

1381/40, 1381/39

arabil

3257

-

6.424,00

423,00

0,00

243,23

264

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOSIF

1381/43

arabil

2181

-

683,00

683,00

0,00

392,73

265

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOSIF

1381/35

arabil

2183

-

1.386,00

201,00

0,00

115,58

266

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOSIF

1508

curti constructii

2186

-

1.080,00

386,00

0,00

4.439,00

267

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL JANOS

1508

arabil intravilan

2194

-

1.080,00

49,00

0,00

225,40

268

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOSIF

1381/44

arabil

2260

-

5.553,00

371,00

0,00

213,33

269

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL IOZSEF

1381/42

arabil

1230

-

3.877,00

3.877,00

0,00

2.229,28

270

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HELMECZI IULIANA, SZEGEDI ELISABETA, SEGEDI GHEIZA

1805

arabil

2233

-

3.377,00

985,00

0,00

566,38

271

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MAGHIAR IULIANA, SASS IOSIF-IANOS, KOVACS IOSIF, SZUCS IOSIF, SZUCS ERZSEBET

1864/2

arabil

2049

-

3.597,00

93,00

0,00

53,48

272

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MATEI OVIDIU, CIORDAS MIHAELA-CARMEN, IACOB EUGENIA

1369/31

arabil

1999

-

11.509,00

4.050,00

0,00

2.328,75

273

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MEDVE CAROL, MEDVE IOSIF, MEDVE GEZA, MEDVE MARGARETA, MOLNAR ANA

1863

arabil

2082

-

2.208,00

101,00

0,00

58,08

274

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MEDVE LUDOVIC

2030/3b

neproductiv

3211

-

1.768,00

618,00

0,00

35,54

275

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS ALBERT

2031/1

arabil

2380

-

9.868,00

1.246,00

0,00

716,45

276

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS ALBERT

2031/1

arabil

2383

-

9.868,00

651,00

0,00

374,33

277

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZ YMARTA, SOOS ALBERT

2031/1

arabil

2386, 2387

-

9.868,00

1.101,00

0,00

633,08

278

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS LASZLO

2031/2

arabil

2333

-

8.138,00

6.843,00

0,00

3.934,73

279

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS LASZLO

2031/2

arabil

2337

-

8.138,00

126,00

0,00

72,45

280

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS LASZLO

2031/1

arabil

2340

-

2.361,00

1.040,00

0,00

598,00

281

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MISKOLCZY MARTA, SOOS LASZLO

2031/1

arabil

2343

-

2.361,00

240,00

0,00

138,00

282

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MOZES IOSIF

1865

arabil

2064

-

3.400,00

8,00

0,00

4,60

283

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

NAFY IOSIF

1373/3

arabil

1992

-

5.000,00

2.444,00

0,00

1.405,30

284

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

NAGY IOSIF,LOCSKAI ELISABETA

1373/3

arabil

2039

 

6.510,00

1.849,00

0,00

1.063,18


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

285

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

NITS IOSIF

2057/3

arabil

2237

-

5.057,00

36,00

0,00

20,70

286

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN ERNO-LASZLO, SZEGEDI ROZALIA

2010

arabil

3214

1800

2.559,00

161,00

0,00

92,58

287

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN ERNO-LASZLO, SZEGEDI ROZALIA

2010

arabil

3216

1800

2.559,00

319,00

0,00

183,43

288

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN ERNO-LASZLO, SZEGEDI ROZALIA

2010

arabil

3218

1800

2.559,00

217,00

0,00

124,78

289

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN ERNO-LASZLO, SZEGEDI ROZALIA

2010

arabil

3220

1800

2.559,00

47,00

0,00

27,03

290

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN ERNO-LASZLO, SZEGEDI ROZALIA

2010

arabil

3222, 3224

1800

2.559,00

1.188,00

0,00

683,10

291

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN IULIANA

2011

arabil

2292

-

3.702,00

888,00

0,00

510,60

292

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN IULIANA

2009

arabil

3238

-

1.367,00

531,00

0,00

305,33

293

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN IULIANA

2009

arabil

3239

-

1.367,00

91,00

0,00

52,33

294

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN IULIANA

2009

arabil

3240

-

1.367,00

789,00

0,00

453,68

295

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

ORBAN IULIANA

2011

arabil

2295, 2296

-

3.702,00

113,00

0,00

64,98

296

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

PAP LUDOVIC

1372/2

arabil

2001

-

8.940,00

13,00

0,00

7,48

297

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

POP MARGARETA

2057/2

arabil

2213

-

5.057,00

6,00

0,00

3,45

298

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

PORTAN MARIA, PORTAN IULIANA, BUZA MARIA, SUMĂLAN AUREL

1369/30

arabil

2406

-

7.610,00

330,00

0,00

189,75

299

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

RAJNA ANA

950/3

arabil

1984

-

6.506,00

1.336,00

0,00

768,20

300

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

RAJNA ANA, RAJNA LUDOVIC, RAJNA GHEZA

1594

arabil intravilan

2035

-

8.049,00

818,00

0,00

3.762,80

301

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

RAJNA ELISABETA

1499

livadă

2070

-

1.289,00

29,00

0,00

29,19

302

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

RAJNA IOSIF

950/3

arabil

1988

-

6.509,00

1.334,00

0,00

767,05

303

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

RAJNA MARIA, ZIMA AGNES-EVA

1592

arabil intravilan

2045

-

8.319,00

1.296,00

0,00

5.961,60

304

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SALAMKl IOAN

1794

arabil

2073

-

2.408,00

78,00

0,00

44,85

305

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SALANKI ELISABETA

2034, 2035, 2036

arabil

2221

-

2.990,00

244,00

0,00

140,30

306

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SANTA Ml HAI

2057

arabil

2326

-

5.057,00

13,00

0,00

7,48

307

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SIRCA VERONICA, TÎRTEATĂ VIRAG

1376/12

arabil

2098

-

632,00

164,00

0,00

94,30

308

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P PETROM S.A.

cadastral 483

arabil

483

48NDF

600,00

600,00

0,00

345,00

309

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 534

arabil

534

48NDF

600,00

600,00

0,00

345,00

310

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 535

arabil

535

48NDF

600,00

600,00

0,00

345,00

311

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 459

arabil

2127

47NDF

1.702,00

806,00

0,00

463,45

312

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 484

neproductiv

2129

48NDF

995,00

75,00

0,00

4,31

313

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 481

arabil

2138

48NDF

1.007,00

3,00

0,00

1,73

314

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 435

arabil

2140

46NDF

992,00

11,00

0,00

6,33

315

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 458

arabil

2142

47NDF

783,00

413,00

0,00

237,48

316

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 533

arabil

2157

48NDF

726,00

62,00

0,00

35,65

317

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 143

neproductiv

2173

38NDF

1.088,00

25,00

0,00

1,44

318

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 429

neproductiv

2175

46NDF

724,00

469,00

0,00

26,97

319

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 430

neproductiv

2177

-

733,00

724,00

0,00

41,63

320

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 431

neproductiv

2179

-

692,00

28,00

0,00

1,61


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

321

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P PETROM S.A.

cadastral 20

neproductiv

2196

16NDF

1.686,00

47,00

0,00

2,70

322

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 497

neproductiv

2207

-

3.634,00

95,00

0,00

5,46

323

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 602

neproductiv

2209

-

930,00

18,00

0,00

1,04

324

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 432

neproductiv

2274

-

755,00

10,00

0,00

0,58

325

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 546

neproductiv

2277

-

646,00

33,00

0,00

1,90

326

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 547

neproductiv

2279

-

600,00

200,00

0,00

11,50

327

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 548

neproductiv

2281

-

689,00

25,00

0,00

1,44

328

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 545

neproductiv

2369

48NDF

600,00

199,00

0,00

11,44

329

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 531

neproductiv

2371

48NDF

701,00

279,00

0,00

16,04

330

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 434

neproductiv

3290

46NDF

600,00

28,00

0,00

1,61

331

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 456

neproductiv

2198, 2199, 2200, 2201

-

1.039,00

572,00

0,00

32,89

332

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 609

neproductiv

2311, 3351, 3366

54NDF

737,00

142,00

0,00

8,17

333

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 532

neproductiv

2345, 2346, 2347

48NDF

600,00

238,00

0,00

13,69

334

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 530

neproductiv

2351, 2352, 2353, 2354, 2355

48NDF

1.589,00

1.376,00

0,00

79,12

335

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 457

neproductiv

3260, 3261, 3262, 3263, 3264

-

907,00

374,00

0,00

21,51

336

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 370

neproductiv

3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274

29NDF

2.504,00

2.372,00

0,00

136,39

337

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 605

neproductiv

3292, 3293

-

716,00

26,00

0,00

1,50


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

338

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P PETROM S.A.

cadastral 482

neproductiv

3223, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302

48NDF

1.035,00

949,00

0,00

54,57

339

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 369

neproductiv

2401, 2431, 2432

29NDF

7.410,00

960,00

0,00

55,20

340

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

S.N.P. PETROM S.A.

cadastral 608

neproductiv

2248, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303

54NDF

714,00

714,00

0,00

41,06

341

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO ANTONIU, SZABO ANA

626/2

arabil intravilan

2305, 2306

1574

5.575,00

496,00

0,00

2.281,60

342

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO ANTONIU, SZABO ANNA

627

arabil intravilan

2152

1574

1.918,00

1.691,00

0,00

7.778,60

343

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZEGEDI FRANCISC

2059/1

arabil

2391,2392

-

4.942,00

96,00

0,00

55,20

344

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

TOPAN ANGELA-MARIA, RATIU RODICA ROZALIA

631

arabil intravilan

2147

-

2.245,00

2.245,00

0,00

10.327,00

345

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

TOTH ANA, TOTH STEFAN, FESUS IMOLA NOEMI, TOTH IOSIF

1587

arabil

2026

-

19.115,00

2.965,00

0,00

1.704,88

346

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

TOTH SURU IOAN

1588

arabil intravilan

2010

-

8.220,00

1.004,00

0,00

4.618,40

347

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VALOCSIK IOAN

1588

arabil intravilan

2006

-

6.059,00

786,00

0,00

3.615,60

348

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VERES MARIA

3107

arabil

2003

-

15.680,00

1,00

0,00

0,58

349

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VIGH BALINT GYORGY, BORZASI EVA GYONGYI

2008

arabil

2094

-

5.264,00

5.095,00

0,00

2.929,63

350

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VIGVARI MARIA

1804/2

arabil

2263

-

2.778,00

1.504,00

0,00

864,80

351

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GUTI ELENA, KOVACS ECATERINA, NISIPEANU MARIA, NISIPEANU ECATERINA

2063/1

arabil

3336

-

4.244,00

306,00

0,00

175,95

352

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MATEI GAVRIL, MATEI IULIANA

631

arabilintravilan = 535 ce = 14

2165

1685

2.500,00

549,00

0,00

2.622,00


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

353

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DRUTĂ ANA, GAL FLOARE

1381/48

arabil =1008 VH = 343

2314, 2315

-

3.902,00

1.351,00

0,00

697,94

354

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO TIBERIU

2060

arabil

2247

-

3.443,00

275,00

0,00

158,13

355

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GECZO SOFIA, GECZO ESTERA

2037

arabil

2276, 2278, 2280, 2282

-

9.930,00

397,00

0,00

228,28

356

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HELMECZI ZOLTAN, HELMECZI ANNA- ANDREA

1803/2

arabil

2254, 2253, 2252

-

3.420,00

2.811,00

0,00

1.616,33

357

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HAJNAL ERZSEBET

1508

curti constructii

2267

-

1.112,00

759,00

-

8.728,50

anexe gospodăresti

-

226,00

25.917,00

358

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

GAHER PETRU

2032, 2033

arabil

2397, 2398, 2399, 2400, 2402

-

18.703,00

3.371,00

0,00

1.938,33

359

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO LUDOVIC

1833

arabil =359neproductiv =3909

3357, 3359, 3360, 3362, 3363

-

7.679,00

4.268,00

0,00

431,19

360

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BAGOSI ALEXANDRU

2060

arabil

3352

-

3.443,00

120,00

0,00

69,00

361

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MEDVE LUDOVIC

2059/2

arabil

2375

-

4.938,00

208,00

0,00

119,60

362

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO ELISABETA

2060

arabil

2309

-

3.443,00

356,00

0,00

204,70

363

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2063/2

arabil

2439

-

547,00

87,00

0,00

50,03

364

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SALANKI EMERIC

2063/2

arabil

2436

-

5.307,00

658,00

0,00

378,35

365

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

MADAIOAN

2063/2

arabil

2442

-

2.653,00

391,00

0,00

224,83

366

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SZABO ANTONIU, SZABO ANNA

626/2

arabil intravilan

1499

-

5.575,00

649,00

0,00

2.985,40

367

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

2064

arabil

1518

 

2.018,00

136,00

0,00

78,20

368

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

NAGYIOSIF, LOCSKAI ELISABETA

1373/3

arabil

3406

-

6.510,00

2,00

0,00

1,15

369

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BAGOSI ALEXANDRU

1862

arabil

3404

-

2.093,00

1,00

0,00

0,58

370

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SALANKI EMERIC

2006

arabil

3389

-

5.197,00

6,00

0,00

3,45


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

371

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BEDE IOSIF

1373/2

arabil

3386

551

11.509,00

34,00

0,00

19,55

372

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

KUN IOSIF

3110/1

arabil

3384

-

8.736,00

1,00

0,00

0,58

373

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

PAPP IOSIF

1795/3

arabil

3382

-

4.877,00

1,00

0,00

0,58

374

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

EGRI IOSIF, EGRIADEL

1861

arabil

3396

-

2.356,00

1,00

0,00

0,58

375

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VIGH BALINT GYORGY, BORZASI EVA GYONGYI

1860

fânete

3398

-

3.359,00

1,00

0,00

0,46

376

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

761

drum de exploatare

3395

-

1,00

1,00

0,00

0,58

377

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

761

drum de exploatare

3394

-

1,00

1,00

0,00

0,58

378

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

BERECZKI IULIANA, SALANKI ERZSEBET

1369/29

arabil

3392

-

11.510,00

16,00

0,00

9,20

379

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

VERES MARIA, VERES FRANCISC

3107

arabil

3402

-

15.680,00

21,00

0,00

12,08

380

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

DOMOKOS SUSANA

2007

arabil

3400

-

5.219,00

1,00

0,00

0,58

381

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

SALANKI JULIANA

1795/1

arabil

3408

-

4.252,00

1,00

0,00

0,58

382

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

HELMECZI IULIANA, SZEGEDI ELISABETA, SEGEDI GHEIZA

1805

arabil

2444

-

3.377,00

30,00

0,00

17,25

383

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

COMUNA SUPLACU DE BARCĂU

1806/1

arabil

2447, 2448

-

7.359,00

25,00

0,00

14,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

144.159,00

226,00

176.421,48

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele si prenumele proprietarului/ detinătorului de teren

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosintă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Valoare despăgubire teren conformLegii nr. 255/2010

Suprafata totală

Suprafata de expropriat

m2

m2

m2

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

230

BIHOR

CHISLAZ

SZABO KATALIN

3154

fânete

2653

-

3.451,00

544,00

0,00

218,96

231

BIHOR

CHISLAZ

FILIP VICTOR, BUTAFLORICA

629

arabil

2650

-

8.600,00

28,00

0,00

12,88

232

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

375

drum de exploatare

2649

-

87,00

87,00

0,00

40,02

233

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

969/9

neproductiv

2647

-

20,00

20,00

0,00

0,92

234

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

268

H

2646

-

1.052,00

1.052,00

0,00

338,74

235

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

602/1

drum de exploatare

2645

-

95,00

95,00

0,00

43,70

236

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

600/1

arabil

2642

-

5.800,00

1.694,00

0,00

779,24

237

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

269

H

2972

-

229,00

229,00

0,00

73,74

238

BIHOR

CHISLAZ

MOLNAR ALEXANDRU, MOLNAR IOAN, MOLNAR FLOARE, TOBESCU VIORICA

1014/6

arabil

2656

-

5.800,00

471,00

0,00

216,66

239

BIHOR

CHISLAZ

FURTOS FLOARE, FURTOS CORNELU, BAKHAUS RACHELA, POPESCU DAVID

1731

arabil

2659

-

8.600,00

4.094,00

0,00

1.883,24

240

BIHOR

CHISLAZ

COMUNA CHISLAZ

602/1

drum de exploatare

2663

-

18,00

18,00

0,00

8,28

241

BIHOR

CHISLAZ

IVAN DANIEL PETRU

2772

arabil

2664

66

10.000,00

45,00

0,00

20,70

242

BIHOR

CHISLAZ

POP ION

624

arabil

2666

-

10.100,00

118,00

0,00

54,28

243

BIHOR

CHISLAZ

ROMAN FLORIAN, ROMAN EUGENIA

Cadastral 7

arabil

2670

3NDF

18.694,00

34,00

0,00

15,64

244

BIHOR

CHISLAZ

NAGY ALEXANDRU, ROMAN FLORIAN

446/2

arabil

2668

-

4.902,00

101,00

0,00

46,46

245

BIHOR

CHISLAZ

BARTOS IOSIF, LAKATOS IULIANA

3151/2

arabil

2679, 2680, 2681

-

6.393,00

62,00

0,00

28,52

246

BIHOR

CHISLAZ

GAL EUGENIA

600/1

arabil

2674

-

4.351,00

635,00

0,00

292,10

247

BIHOR

CHISLAZ

DAN ANGELA

600/1

arabil

2677

-

4.350,00

607,00

0,00

279,22

248

BIHOR

CHISLAZ

IUHAS GHEORGHE, IUHAS EUGENIA

401/2

arabil

2697