MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 784/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.046. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 152+990-km 200+745 Oravita-Moravita”

 

1.047. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000 - km 227+000 - etapa I”

 

1.054. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 29 Est Rapsodia, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd.

 

1.055. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX - 30 Trident, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd.

 

1.060. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României la fondurile strânse pentru finantarea proiectelor de la Cernobîl, Ucraina

 

1.073. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale GOSTRANS - S.A. Anina, aflatăîn portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.074. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

 

5.568. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 152+990-km 200+745 Oravita-Moravita”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 152+990- km 200+745 Oravita-Moravita”, judetele Caras-Severin si Timis, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art.1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.046.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Consolidare DN 57 km 152+990-200+745 Oravita-Moravita”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - Directia Regională de Drumuri si Poduri Timisoara

Amplasament: Pe DN 57 Oravita-Moravita între km 152+990-200+745, în judetele Caras-Severin si Timis

Indicatori tehnico economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

 

(1 euro = 4,2848 lei la data de 1 ianuarie 2011)

 

133.148 mii lei

- din care: constructii-montaj (C+M)

 

118.664 mii lei

Esalonarea investitiei

 

 

Anul I

INV

53.259 mii lei

 

C+M

47.466 mii lei

Anul II

INV

79.889 mii lei

 

C+M

71.198 mii lei

Capacităti:

 

 

Lungimea traseului proiectat

 

47,755 km

Lătimea părtii carosabile

 

7,00 m (km 152+990-160+000) 6,00 m (km 160+000-200+745)

Lătime platformă

 

9,00 m

Lătime acostamente

 

2x 1,00 m (km 152+990-160+000) 2x 1,50 m (km 160+000-200+745)

Benzi de încadrare consolidare

2x0,50 m

înlocuire podete

36 buc.

Reparatii podete

37 buc.

Configurări intersectii

2 buc.

Amenajare intersectii pe existent

4 buc.

Amenajare trecere la nivel cu CF

3 buc.

Durata de realizare a investitiei

24 de luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1-2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000 - km 227+000 - etapa I”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000 - km 227+000 - etapa I”, judetul Tulcea, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de interventii mentionate la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.047.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrărilor de interventii “Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000 - km 227+000 - etapa I”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - Directia Regională de Drumuri si Poduri Constanta

Amplasament: judetul Tulcea

Indicatori tehnico economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA:

 

93.653 mii lei

(1 euro=4,2669 lei la data de 14 ianuarie 2011)

 

 

- din care: constructii-montaj (C+M)

 

84.697 mii lei

Esalonarea investitiei:

 

 

Anul I

INV

28.096 mii lei

 

C+M

25.409 mii lei

Anul II

INV

37.461 mii lei

 

C+M

33.879 mii lei

Anul III

INV

28.096 mii lei

 

C+M

25.409 mii lei

Durata de realizare a investitiei

 

36 luni

Capacităti:

 

 

Lungime drum

 

49,000 km

Lătime platformă

 

9,00 m (pentru 43,375 km)

- parte carosabilă

 

7,00 m

- parte carosabilă

 

8,00-10,00 m (pentru 4,580 km)

Lătime platformă

 

12,50 m (pentru 0,815 km)

- parte carosabilă

 

10,50 m

Lătime platformă

 

17,00 m (pentru 0,230 km)

- parte carosabilă

 

14,00 m

Lătime acostamente

 

2x1,00 m

din care benzi de încadrare

 

2x0,50 m

Structura rutieră este dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone.

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea lucrărilor de interventii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 29 Est Rapsodia, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 29 Est Rapsodia, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 29 Est Rapsodia, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.054.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX - 30 Trident, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX - 30 Trident, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco International Ltd., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX - 30 Trident, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

p. Ministrul economiei, comertului si mediului

de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.055.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României la fondurile strânse pentru finantarea proiectelor de la Cernobîl, Ucraina

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la fondurile strânse pentru finantarea unor proiecte de securizare împotriva radiatiilor la Cernobîl, Ucraina, administrate de către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”, cu suma de 2.150 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.060.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale GOSTRANS - S.A. Anina, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale GOSTRANS - S.A. Anina, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale si pe structură prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se fac numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.073.

 

 


ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială GOSTRANS - S.A.

Adresa: Orasul Anina, Str. Uzinei nr. 12, judetul Caras-Severin

Cod unic de înregistrare 7056092

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr.rd

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

750

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

740

 

 

a)

din productia vândută

3

740

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

 

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

10

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

10

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

740

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

740

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

135

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

12

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

434

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

305

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

92

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

68

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

2

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

21

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

37

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif cările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

37

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

71

 

 

î)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

25

 

 

 

i1) contract de mandat

39

 

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

25

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10


IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

8

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

8

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

0

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

 


 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

0

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

750

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

740

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

30

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

30

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

305

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

303

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

2

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

842

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (miilei/persoanâ)(rd.81/84)

89

25

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

25

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1Q00 ={rd.16/rd.1)x1000

92

987

 

11

 

Plăti restante

93

2.057

 

 

a)

preturi curente

94

2.057

 

 

b)

preturi comparabile

95

2.057

 

12

 

Creante restante

96

980

 

 

a)

preturi curente

97

980

 

 

b)

preturi comparabile

98

980


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale si pe structură, prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se fac numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.074.

 

 


ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREAACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială CEPROHART - S.A. Brăila

Sediul/Adresa: Municipiul Brăila, bd. A. I. Cuza nr. 3

Cod unic de înregistrare: 2269251

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

6.010,0

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

5.885,0

 

 

a)

din productia vândută

3

4.900,0

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

10,0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

475,0

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

500,0

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

el)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

125,0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5,0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

120,0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

5.984,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

5.684,9

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.324,0

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.000,0

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.086,4

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.542,0

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

449,4

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

336,3

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

8,1

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

85,0


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

20,0

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

95,0

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

30,0

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

65,0

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

31,5

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

325,0

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

817,5

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

100,5

 

 

 

i1) contract de mandat

39

75,0

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,5

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

25,0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

iSi ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 


 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

300,0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

150,0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

150,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25,1

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3,8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21,3

 

1

 

Rezerve legale

55

1,3

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

20,0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

2,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

18,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0,0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

380,0

 

1

 

Surse proprii

65

370,0

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

10,0

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

380,0


 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

290,0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

90,0

 

 

a)

interne

74

90,0

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

1,3

 

1

 

Rezerve legale

77

1,3

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

6.010,0

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

5.984,9

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

115,0

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

85,0

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

1.547,0

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.542,0

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5,0

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.511,8

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană )(rd.81/84)

89

70,7

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

70,7

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

995,8

 

11

 

Plăti restante

93

772,2

 

 

a)

preturi curente

94

777,2

 

 

b)

preturi comparabile

95

777,2

 

12

 

Creante restante

96

1.532,4

 

 

a)

preturi curente

97

1.532,4

 

 

b)

preturi comparabile

98

1.532,4


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2006 privind aprobarea Procedurii pentru monitorizarea pietei de certificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.

Art. 3. - Societatea Comercială „Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - S.A. elaborează si actualizează procedurile referitoare la functionarea pietei de certificate verzi în concordantă cu prevederile Regulamentului prevăzut la art. 1, cu consultarea operatorilor economici din piata de energie electrică, si le supune spre avizare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Societatea Comercială “Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - S.A. elaborează propuneri de revizuire a Regulamentului prevăzut la art. 1 si le transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 octombrie 2011

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament de organizare si functionare a pietei de certificate verzi (denumit în continuare regulament) stabileste:

a) modul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi;

b) părtile implicate si responsabilitătile acestora în organizarea si functionarea pietei de certificate verzi;

c) modul de înregistrare si de gestionare a informatiilor referitoare la tranzactionarea certificatelor verzi;

d) informatiile necesare monitorizării functionării pietei de certificate verzi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică: a) participantilor la piata de certificate verzi;

b) operatorului pietei de certificate verzi - Societatea Comercială “Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - S.A., în calitate de organizator al pietei centralizate de certificate verzi, administrator al pietei de certificate verzi si al registrului de certificate verzi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii folositi sunt cei definiti în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în întelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie definitivă de achizitie de certificate verzi, cât si furnizorii de energie electrică si producătorii mentionati la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu obligatie de achizitie de CV si care nu si-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalitătile pentru acestia;


b) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi de către un operator economic care are această obligatie;

c) certificate verzi disponibile pe piata de certificate verzi - certificatele verzi aflate în piata de certificate verzi si care sunt valabile la momentul stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achizitie de CV;

d) cod numeric al certificatului verde - codul unic de identificare a certificatului verde, atribuit de OTS la emiterea acestuia;

e) codul de identificare al participantului la piata de certificate verzi - codul alfanumeric alocat de către operatorul pietei de certificate verzi unui operator economic la înregistrarea acestuia ca participant la piata de certificate verzi;

f) confirmare de tranzactie - mesajul transmis de operatorul pietei de certificate verzi fiecărui participant la piata centralizată de CV care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzactionare, prin care este informat asupra tranzactiilor care îl privesc, realizate în cadrul acelei sesiuni;

g) conventie de participare la piata de certificate verzi - conventia standardizată elaborată de operatorul pietei de certificate verzi si avizată de ANRE, care prevede drepturile si obligatiile reciproce ale operatorului pietei de certificate verzi si ale fiecărui participant la piata de certificate verzi;

h) durata de valabilitate a certificatului verde - perioada de 16 luni cuprinsă între data emiterii certificatului verde de către operatorul de transport si sistem si data la care acesta este anulat din Registrul certificatelor verzi; dacă CV nu a fost utilizat în această perioadă de către un furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, acesta este considerat consumat;

i) furnizor de energie electrică - orice operator economic care detine licenta de furnizare a energiei electrice si care achizitionează energia electrică pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;

 

NOTĂ:

În definitia furnizorului de energie electrică este asimilat si producătorul de energie electrică cu drept complementar de furnizare care alimentează consumatori racordati prin linii directe la centrala electrică sau locuri proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic.

 

j) interval de ofertare - perioada de 3 zile lucrătoare anterioară unei zile de tranzactionare dintr-o sesiune de tranzactionare, în intervalul orar 9,00-14,00;

k) lună de tranzactionare - luna calendaristică în care se desfăsoară cel putin o sesiune de tranzactionare a certificatelor verzi;

l) notă de decontare - nota întocmită de operatorul pietei de certificate verzi în care sunt înregistrate, pentru tranzactiile efectuate pe piata centralizată de certificate verzi în cadrul unei sesiuni de tranzactionare, toate valorile obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor pe piata centralizată de certificate verzi, în calitate de cumpărători, respectiv vânzători;

m) ofertă - perechea număr/pret de certificate verzi, pentru cumpărare sau vânzare pe piata centralizată de certificate verzi;

n) ofertă validată - oferta verificată si acceptată, conform procedurilor specifice, de către operatorul pietei de certificate verzi;

o) operator piată de certificate verzi- persoana juridică ce asigură organizarea si functionarea pietei centralizate de certificate verzi, îndeplinind functiile prevăzute de prezentul regulament, precum si administrarea pietei contractelor bilaterale de verificate verzi prin intermediul Registrului de certificate verzi; operatorul pietei de certificate verzi este Societatea Comerciala “Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - S.A.;

p) participant la piata de certificate verzi - orice operator economic care a fost înregistrat de operatorul pietei de certificate verzi să participe la piata de certificate verzi;

q) piată centralizată de certificate verzi - cadrul organizat de desfăsurare a tranzactiilor cu certificate verzi între participantii la piată, administrat de Societatea Comercială “Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - SA, pe baza unor reguli specifice aprobate de către ANRE;

r) piată a contractelor bilaterale de certificate verzi - totalitatea contractelor bilaterale negociate între participantii la piata de certificate verzi, pentru vânzarea-cumpărarea de certificate verzi;

s) piată de certificate verzi - piata formată din piata centralizată de certificate verzi si piata contractelor bilaterale de certificate verzi;

t) pret de închidere al pietei centralizate de certificate verzi - pretul la care sunt încheiate tranzactiile pe piata centralizată de certificate verzi, într-o lună de tranzactionare;

u) producător de E-SRE - orice operator economic, persoană fizică sau juridică, ce detine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile si este acreditat prin decizie de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

v) Registrul participantilor la piata de certificate verzi - registrul în format electronic întocmit de operatorul pietei de certificate verzi în care se înregistrează operatorii economici care au dreptul să deruleze tranzactii cu certificate verzi;

w) Registrul certificatelor verzi- registrul în format electronic întocmit de operatorul pietei de certificate verzi în care se înregistrează toate certificatele verzi emise de operatorul de transport si de sistem, precum si toate tranzactiile de certificate verzi efectuate între participantii la piata de certificate verzi;

x) sistem de tranzactionare - sistem informatic stabilit si mentinut de operatorul pietei de certificate verzi în scopul realizării tranzactiilor de certificate verzi pe piata centralizată a certificatelor verzi;

y) scală de pret - intervalul în care trebuie să se situeze pretul de vânzare/cumpărare a certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

z) tranzactionare de certificate verzi- comercializarea de certificate verzi la pretul de închidere al pietei centralizate de certificate verzi sau la pretul negociat pe piata contractelor bilaterale de certificate verzi, urmată de transferul certificatelor verzi din contul vânzătorului în contul cumpărătorului;

aa) zi lucrătoare - zi calendaristică, cu exceptia sâmbetei, duminicii si a oricărei zile declarate sărbătoare legală în România;

bb) zi de tranzactionare - ziua lucrătoare din sesiunea de tranzactionare pe piata centralizată de certificate verzi în urma căreia se stabilesc numărul de certificate verzi si pretul de tranzactionare a certificatelor verzi între vânzători si cumpărători.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificatii:

a) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CV- certificat verde;

c) E-SRE - energie electrică din surse regenerabile de energie;


d) Lege - Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) OTS - operatorul de transport si de sistem;

f) OPCV-operatorul pietei de certificate verzi;

g) PIPCCV - pret de închidere al pietei centralizate de certificate verzi;

h) PCV- piata de certificate verzi; i) PCCV- piata centralizată de certificate verzi; j) PCBCV- piata contractelor bilaterale de certificate verzi; k) RCV- Registrul certificatelor verzi; I) RPPCV- Registrul participantilor la piata de certificate verzi;

m) SRE - surse regenerabile de energie; n) SEN - Sistemul electroenergetic national.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea PCV

 

SECTIUNEA 1

Structura PCV

 

Art. 5. - (1) PCV este o piată concurentială, separată de piata de energie electrică, unde se tranzactionează CV aferente E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare a E-SRE instituit prin Lege.

(2) PCV are două componente:

a) PCBCV;

b) PCCV.

Art. 6. - Tranzactionarea CV emise de OTS nu este conditionată de tranzactionarea energiei electrice aferente acestora.

Art. 7. - Pe durata de valabilitate a unui CV, acesta poate face obiectul mai multor tranzactii succesive si se înscrie în contul operatorului economic căruia i se transferă si, în final, al celui care îl utilizează pentru a dovedi îndeplinirea cotei de achizitie de CV stabilite de ANRE, în conditiile legii.

Art. 8. - Valoarea de tranzactionare a CV se stabileste prin mecanisme concurentiale specifice celor două piete, cu încadrare în scala de pret.

Art. 9. - Transferul CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului se face de către OPCV, numai după confirmarea plătilor, si îsi produce efectele începând cu data înregistrării transferului în RCV.

 

SECTIUNEA a 2-a

Participantii la PCV

 

Art. 10. - În cadrul sistemului de tranzactionare a CV sunt implicati:

a) participantii la piată, care tranzactionează CV;

b) OPCV, caadministrator al PCV.

Art. 11. - (1) Participantii la PCV sunt producătorii de E-SRE si furnizorii de energie electrică.

(2) La PCV pot participa, pe lângă operatorii economici prevăzuti la alin. (1), si persoane care au calitatea de administrator/lichidator, în sensul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, pentru operatorul economic cu obligatie de achizitie de CV si/sau pentru cel care detine centrale/grupuri de producere a E-SRE si care a intrat în procedură de faliment.

(3) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) si (2) au obligatia de a se înregistra la PCV.

(4) OPCV are obligatia de a trata în mod nediscriminatoriu orice participant la PCV.

Art. 12. - Participantii la PCV achită la OPCV tarifele de administrare a PCV, conform reglementărilor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Înregistrarea participantilor la PCV

 

Art. 13. - Operatorii economici se înregistrează ca participanti la PCV conform Procedurii de înregistrare a participantilor la piata de certificate verzi, elaborată de OPCV si avizată de ANRE.

Art. 14. - (1) Pentru a se înscrie la PCV, operatorii economici se adresează în scris la OPCV si semnează cu acesta conventia de participare la PCV.

(2) înregistrarea ca participant la PCV a operatorului economic respectiv devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a conventiei prevăzute la alin. (1).

(3) Semnarea conventiei de participare la PCV oferă participantilor la PCV dreptul de a participa atât la PCBCV, cât si la PCCV.

(4) După semnarea conventiei de participare la PCV, operatorii economici vor fi înregistrati în RPPCV.

(5) OPCV stabileste continutul-cadru al conventiei de participare la PCV, care trebuie să cuprindă drepturile si responsabilitătile reciproce ale OPCV si ale participantului la PCV. Conventia este făcută publică de către OPCV, după avizarea sa de către ANRE.

Art. 15. - RPPCV contine pentru fiecare participant cel putin următoarele informatii:

a) numele complet, adresa sediului oficial si detalii de contact ale participantului la PCV;

b) codul de identificare al participantului la PCV;

c) data si numărul de înregistrare ale conventiei de participare la PCV.

 

SECTIUNEA a 4-a

RCV

 

Art. 16. - OPCV înfiintează si actualizează ori de câte ori este cazul RCV.

Art. 17. - În RCV, OPCV consemnează următoarele informatii:

1. participantii la PCV, codurile numerice ale CV din contul fiecărui participant, precum si starea fiecărui CV (valabil, transferat, vândut, consumat sau anulat);

2. numărul de CV vândute/cumpărate de pe PCBCV si PCCV, înregistrate după primirea confirmării de plată/încasare;

3. evidenta tuturor CV tranzactionate pe PCBCV si PCCV;

4. alte informatii necesare în procesul de validare a ofertelor pe PCCV.

Art. 18. - OPCV pune la dispozitia fiecărui participant la PCV o cheie de acces la contul propriu din RCV.

Art. 19. - Pentru actualizarea RCV si a RPPCV, OTS transmite lunar la OPCV lista noilor participanti înregistrati în Registrul producătorilor de CV din cadrul OTS, lista producătorilor de E-SRE cărora li s-au emis CV, precum si codurile numerice aferente acestor CV emise.

 

SECTIUNEA a 5-a

Competente si atributii în organizarea si functionarea PCV

 

Art. 20. - OPCV - Societatea Comercială “Operatorul Pietei de Energie Electrică OPCOM” - S.A. - administrator al PCV are următoarele atributii si competente:

a) înfiintează si actualizează RPPCV si RCV;


b) înregistrează în RPPCV participantii la PCV în baza conventiei de participare la PCV si înscrie datele participantilor în RPPCV, în conformitate cu prevederile procedurii de înregistrare a participantilor la PCV prevăzute la art. 13;

c) înregistrează în RCV codurile numerice ale CV emise de OTS în conturile producătorilor de E-SRE;

d) înregistrează în RCV numărul de CV si codurile numerice ale CV tranzactionate prin contractele bilaterale încheiate între vânzătorii si cumpărătorii de CV;

e) elaborează continutul conventiei de participare la PCV si îl propune spre avizare la ANRE;

f) asigură preluarea, validarea si prelucrarea ofertelor de vânzare/cumpărare de CV pe PCCV, conform Procedurii de preluare, validare si prelucrare a ofertelor de vânzare-cumpărare de CV pe PCCV si de stabilire a numărului de CV tranzactionate pe PCCV, elaborată de OPCV si avizată de ANRE;

g) stabileste si face public numărul de CV tranzactionate în fiecare sesiune de tranzactionare pe PCCV;

h) face public pretul de închidere al fiecărei sesiuni de tranzactionare al PCCV;

i) afisează după fiecare sesiune de tranzactionare, pentru anul de tranzactionare în curs, informatii cumulate privind numărul de CV emise de OTS, numărul de CV tranzactionate pe PCCV, respectiv pe PCBCV, precum si numărul de CV disponibile pentru tranzactionare;

j) transferă CV tranzactionate din contul vânzătorului în contul cumpărătorului, atât pentru tranzactiile încheiate pe PCCV, cât si pentru tranzactiile încheiate pe PCBCV;

k) propune ANRE anularea CV cărora Ie-a expirat perioada de valabilitate conform unei proceduri proprii avizate de ANRE;

l) stabileste drepturile si obligatiile de plată ale participantilor la piata centralizată de CV, în conformitate cu o procedura proprie avizată de ANRE;

m) transmite lunar la ANRE, în formă electronică, până în ultima zi lucrătoare a lunii de tranzactionare, pentru fiecare sesiune de tranzactionare, un raport care contine informatiile referitoare la functionarea PCV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul regulament;

n) înregistrează în RCV numărul de CV anulate în conturile participantilor, conform deciziei ANRE sau ca urmare a înstiintării de către OTS, si îi informează în scris pe detinătorii acestor CV despre această operatiune.

 

SECTIUNEA a 6-a

Functionarea PCBCV

 

Art. 21. - Pe PCBCV, participantii sunt liberi să se angajeze în tranzactii bilaterale cu CV, în conformitate cu drepturile si obligatiile din prezentul regulament.

Art. 22. - (1) Pe PCBCV se încheie contracte de vânzare-cumpărare de CV între participantii la PCV, la preturi negociate, pe durate determinate.

(2) Preturile negociate trebuie să fie cuprinse între valoarea minimă si maximă de tranzactionare a CV stabilite prin Lege.

(3) Modalitătile de plată a CV tranzactionate se stabilesc conform întelegerii părtilor contractante.

Art. 23. - (1) Vânzătorul de CV are următoarele drepturi:

a) să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;

b) să încaseze contravaloarea CV vândute, la termenele prevăzute în contract;

c) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informatiile din RCV referitoare la situatia CV pe care acesta le detine asupra tranzactiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;

d) să solicite corectarea oricărei inexactităti din RCV identificate în contul său.

(2) Vânzătorul de CV are următoarele obligatii:

a) să se înregistreze la PCV în conditiile art. 13;

b) să transmită la OPCV informatiile referitoare la tranzactiile efectuate prin contractele bilaterale încheiate (numărul de CV tranzactionate si codurile numerice ale acestora), inclusiv confirmările privind stingerea obligatiilor de plată între părti corespunzătoare CV tranzactionate, în termen de 5 zile calendaristice de la realizarea acestora;

c) să transmită la ANRE contractele bilaterale, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea acestora;

d) să factureze contravaloarea CV vândute PCBCV, respectând termenele si conditiile impuse prin contract.

Art. 24. - (1) Cumpărătorul de CV are următoarele drepturi:

a) să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;

b) să vândă altor cumpărători de CV cumpărate în plus fată de cota anuală obligatorie cu încadrarea în scala de pret legal stabilită;

c) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar fată de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligatiilor aferente anului următor, dacă acestea îsi păstrează valabilitatea;

d) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informatiile din RCV referitoare la situatia CV pe care acesta le detine asupra tranzactiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;

e) să solicite corectarea oricărei inexactităti din RCV identificate în contul său.

(2) Cumpărătorul de CV are următoarele obligatii:

a) să se înregistreze la PCV în conditiile art. 13;

b) să răspundă cerintelor OPCV referitoare la confirmarea tranzactiilor efectuate si a plătilor efectuate pentru aceste tranzactii;

c) să achite contravaloarea CV cumpărate din piata contractelor bilaterale, respectând termenele si conditiile impuse prin contract.

 

SECTIUNEA a 7-a

Functionarea PCCV

 

SUBSECTIUNEA 7.1

Regulile de functionare a PCCV

 

Art. 25. - PCCV are ca scop să pună la dispozitia participantilor la piată un cadru concurential de tranzactionare a CV transparent, nediscriminatoriu, cu lichiditate ridicată si care oferă acestora un pret de referintă pentru încheierea contractelor bilaterale stabilit conform unor reguli predefinite.

Art. 26. - Participarea la PCCV este voluntară si este permisă participantilor PCV care s-au înregistrat conform sectiunii a 3-a.

Art. 27. - OPCV asigură organizarea si administrarea cadrului de tranzactionare a CV pe PCCV.

Art. 28. - Tranzactiile pe PCCV se încheie cel putin o dată pe lună, în baza ofertelor de vânzare-cumpărare transmise de participantii la această piată.

Art. 29. - Tranzactiile încheiate pe PCCV creează obligatia participantului implicat în tranzactie de a vinde, respectiv de a achizitiona CV, în functie de tipul de ofertă (de vânzare sau de cumpărare).


 

SUBSECTIUNEA 7.2

Drepturile si obligatiile participantilor la PCCV

 

Art. 30. - (1) Participantii la PCCV au următoarele drepturi:

a) să transmită oferte de vânzare-cumpărare de CV în intervalul de ofertare, conform procedurii proprii elaborate de OPCV si avizate de ANRE;

b) să primească confirmări de tranzactie de la OPCV asupra CV tranzactionate si a preturilor de tranzactionare ale acestora, după fiecare sesiune de tranzactionare pe PCCV;

c) să vândă altor cumpărători CV cumpărate suplimentar fată de cota anuală obligatorie la preturi cuprinse între valoarea minimă si maximă de tranzactionare a CV stabilite prin Lege;

d) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar fată de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligatiilor aferente anului următor, dacă acestea îsi păstrează valabilitatea;

e) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informatiile din RCV referitoare la situatia CV pe care acesta le detine, asupra tranzactiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;

f) să solicite corectarea oricărei inexactităti din RCV identificate în contul său.

(2) Participantii PCCV au următoarele obligatii:

a) să se înregistreze la PCV în conditiile art. 13;

b) să transmită la OPCV, după fiecare sesiune de tranzactionare, confirmările de încasare/plată a contravalorii corespunzătoare CV tranzactionate, în luna precedentă, pe PCCV.

 

SUBSECTIUNEA 7.3

Retragerea, suspendarea si revocarea participantilor de la tranzactiile de pe PCCV

 

Art. 31. - Un participant se poate retrage din proprie initiativă de la PCCV în baza unei înstiintări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piată.

Art. 32. - OPCV poate suspenda din proprie initiativă un participant la tranzactionarea pe PCCV în oricare dintre următoarele cazuri:

a) acesta nu respectă obligatiile prevăzute în conventia de participare la PCV, referitoare la participarea la PCCV;

b) acesta este găsit de cel putin 3 ori vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PCCV;

c) are un comportament anticoncurential sau a uzitat de practici care au condus la manipularea PCCV, la solicitarea ANRE sau a Consiliului Concurentei;

d) nu îsi achită obligatiile de plată ce îi revin pe PCCV.

Art. 33. - În oricare dintre cazurile stipulate la art. 32, OPCV dispune suspendarea participantului de la tranzactiile de pe PCCV pentru o perioadă care să nu depăsească 3 luni, prin transmiterea unei notificări participantului în cauză. Notificarea trebuie să cuprindă atât motivele suspendării, cât si data la care aceasta intră în vigoare.

Art. 34. - Dacă după expirarea perioadei de suspendare de la PCCV un participant nu poate dovedi că a înlăturat cauzele care au condus la suspendarea sa, OPCV revocă participarea acestuia la PCCV si îi transmite acestuia o notificare corespunzătoare, în care se va specifica momentul intrării în vigoare a revocării. Din acest moment, participarea la PCCV a participantului respectiv este interzisă.

Art. 35. - (1) Dacă un participant la PCCV se retrage sau dacă este suspendat ori revocat de la participarea la piată conform prevederilor art. 31, 32 si 34, atunci respectivul participant nu mai are dreptul să transmită noi oferte pe PCCV, iar toate ofertele validate ale acestuia, pentru sesiunea de tranzactionare curentă, se consideră automat anulate.

(2) OPCV informează ANRE în cadrul rapoartelor lunare elaborate conform anexei nr. 3 asupra participantilor retrasi, suspendati sau revocati de la PCCV.

(3) Detalierea procesului de suspendare, retragere si revocare a unui participant la PCCV se realizează printr-o procedură elaborată de OPCV care se avizează de ANRE.

 

SUBSECTIUNEA 7.4

Ofertarea pe PCCV

 

Art. 36. - (1) Participantii la PCCV pot transmite pentru fiecare sesiune de tranzactionare oferte de cumpărare si oferte de vânzare de CV.

(2) Ofertele de cumpărare si ofertele de vânzare de CV nu pot fi combinate într-o singură ofertă.

(3) Ofertele transmise de participantii la PCCV reprezintă angajamente ferme ale acestora.

Art. 37. - Atât modul de transmitere, cât si formatul si continutul-cadru al ofertelor pentru piata centralizată de CV sunt stabilite de OPCV în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 20 lit. f).

Art. 38. - Pretul CV din ofertele participantilor la PCCV se încadrează în scala de pret a CV.

Art. 39. - (1) Ofertele trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) codul de identificare pe PCV al participantului;

b) ziua de tranzactionare pentru care este valabilă oferta;

c) tipul ofertei - ofertă de cumpărare sau ofertă de vânzare;

d) numărul de CV de tranzactionat si pretul acestora.

(2) Numărul de CV din ofertele de cumpărare nu trebuie să depăsească numărul maxim de CV valabile pentru tranzactionare, care este afisat pe pagina web a OPCV.

Art. 40. - Procesul de verificare a ofertelor si informarea participantilor la PCCV despre acceptarea sau respingerea acestora se desfăsoară conform regulilor specificate în procedura mentionată la art. 20 lit. f).

Art. 41. - (1) Pentru fiecare zi de tranzactionare, pe baza ofertelor de CV validate, OPCV stabileste:

a) curba ofertei, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de vânzare, sortate în ordinea crescătoare a preturilor;

b) curba cererii, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a preturilor;

c) PIPCCV si numărul de CV tranzactionate.

(2) Stabilirea PIPCCV si a numărului de CV tranzactionate se face în conformitate cu procedura mentionată la art. 20 lit. f).

(3) Calculul PIPCCV si al numărului de CV tranzactionate pe PCCV se face luându-se în considerare numai ofertele validate.

Art. 42. - Tranzactiile nu pot avea loc pe PCCV, în cazul în care:

a) curba ofertei nu se intersectează cu curba cererii si pretul cel mai mic din oferta agregată de vânzare este mai mare decât pretul cel mai mare din oferta agregată de cumpărare;

b) oferta este zero;

c) cererea este zero;

d) toate ofertele pentru sesiunea de tranzactionare respectivă se anulează; CV netranzactionate în aceste conditii pot fi tranzactionate în sesiunile de tranzactionare următoare.


 

SUBSECTIUNEA 7.5

Confirmarea si acceptarea tranzactiilor pe PCCV

 

Art. 43. - OPCV informează în ziua de tranzactionare fiecare participant la PCCV asupra tuturor tranzactiilor încheiate de acesta în ziua respectivă, prin intermediul confirmărilor de tranzactie.

Art. 44. - Fiecare confirmare de tranzactie cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) numele participantului si codul de identificare pe PCV al acestuia;

b) ziua si sesiunea de tranzactionare din luna de tranzactionare;

c) numărul de CV vândute, respectiv cumpărate de participant în sesiunea de tranzactionare pe PCCV curentă;

d) PIPCCV - pretul la care s-a încheiat tranzactia.

Art. 45. - Dacă OPCV identifică o eroare în procesul de închidere a pietei, procesul de închidere a pietei se reia si OPCV va transmite confirmări de tranzactie corectate.

Art. 46. - (1) Sunt acceptate contestatii la continutul confirmărilor de tranzactie numai în cazul unor erori rezultate din actiunile OPCV.

(2) Modul de transmitere de către participanti a contestatiilor la continutul confirmărilor de tranzactie si solutionarea acestora de către OPCV se realizează în conformitate cu prevederile procedurii mentionate la art. 20 lit. f).

(3) Orice contestatie transmisă nu exonerează participantii în cauză de îndeplinirea obligatiilor rezultate din tranzactiile efectuate si contestate.

(4) în cazul contestatiilor ce se dovedesc ulterior a fi justificate, OPCV va opera regularizările corespunzătoare în sesiunea de tranzactionare imediat următoare.

Art. 47. - OPCV elaborează si transmite la ANRE spre avizare o procedură de urgentă pentru PCCV, care reglementează gestionarea unor situatii de fortă majoră, cum ar fi:

a) incapacitatea totală sau partială de functionare ori altă defectiune a sistemului de tranzactionare sau a altui sistem informatic utilizat de OPCV pentru procesul de închidere a pietei;

b) întreruperea liniilor de comunicatie ale OPCV.

 

SUBSECTIUNEA 7.6

Decontarea si plata pe PCCV

 

Art. 48. - OPCV întocmeste si transmite separat fiecărui participant care a tranzactionat CV în sesiunea de tranzactionare pe PCCV curentă, în conformitate cu prevederile procedurii mentionate la art. 20 lit. I), note de decontare care vor cuprinde cel putin informatii referitoare la:

a) contravaloarea CV vândute/cumpărate de participant;

b) valoarea tarifului aferent OPCV;

c) valoarea TVA-ului aplicat;

d) valoarea totală rezultată din aplicarea lit. a), b) si c);

e) datele de identificare ale participantului/participantilor la PCV care a/au cumpărat/vândut CV.

Art. 49. - În baza notelor de decontare transmise de OPCV, vânzătorul este obligat să emită facturile si să le transmită la cumpărător până în a 5-a zi lucrătoare inclusiv, de la data transmiterii notelor de decontare de către OPCV.

Art. 50. - (1) Facturile trebuie achitate până la data scadentă, care se consideră a 5-a zi lucrătoare de la data transmiterii acestora.

(2) Dacă un cumpărător nu achită factura până la data scadentă mentionată în factură, acesta plăteste o dobândă de întârziere de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(3) Dacă un cumpărător nu achită facturile în termen de 30 de zile de la data scadentă mentionată în factură, acesta va fi suspendat de la PCCV si i se anulează tranzactiile neachitate de către OPCV.

Art. 51. - OPCV transferă CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului, după primirea confirmărilor de plată/încasare de la părtile implicate în tranzactie.

 

CAPITOLUL III

Raportări privind functionarea PCV

 

Art. 52. - (1) ANRE monitorizează anual modul de functionare a PCV din România, pentru anul de analiză.

(2) Monitorizarea PCV se evaluează prin intermediul unui set de indicatori care rezultă fie direct, fie prin prelucrarea acestora din informatiile transmise atât de participantii la PCV, cât si de OPCV si OTS, prin machetele aferente reglementărilor în vigoare.

(3) Indicatorii mentionati la alin. (2) sunt stabiliti în baza unei metodologii de monitorizare a energiei produse din surse regenerabile de energie si a schemei de sprijin prin certificate verzi, aprobată de ANRE.

Art. 53. - Informatiile transmise de OPCV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 1-5, se referă la participantii înregistrati la PCV, cu specificarea acestora pe cele două piete, ofertele de vânzare/cumpărare înregistrate pe PCCV, numărul de CV tranzactionate pe PCCV, respectiv PCBCV de fiecare participant, PIPCCV.

Art. 54. - Machetele de culegere a datelor se revizuiesc ori de câte ori este necesar pentru a reflecta prevederile cadrului legal în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 55. - (1) Orice neîntelegere sau dispută care poate apărea pe PCV va fi solutionată pe cale amiabilă între părtile implicate, în termen de cel mult 15 zile de la data aparitiei unei astfel de neîntelegeri sau/si dispute.

(2) Dacă neîntelegerea/divergenta respectivă nu a putut fi rezolvată, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), pe cale amiabilă, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei curti prevăzute de lege.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cuprinsul contractelor bilaterale încheiate pe PCBCV, părtile pot stabili, de comun acord, alte organe sau entităti de arbitraj decât cea prevăzută la alin. (2) pentru rezolvarea divergentelor.

Art. 56. - Pentru a asigura cresterea lichiditătii pe PCV, OPCV transmite la ANRE propuneri de revizuire a prezentului regulament pentru îmbunătătirea modalitătii de tranzactionare a CV pe PCCV, a conditiilor de participare la PCV si a altor categorii de operatori economici decât de cei prevăzuti la art. 11, precum si pentru introducerea garantiilor bancare pe PCCV.

 

 


ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Anul:

Luna:

Lista operatorilor economici înscrisi la piata de certificate verzi

 

Nr. crt.

Numele participantului

Data înscrierii la piata de certificate verzi

Adresă, telefon, fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În tabel se vor evidentia prin scriere cu o altă culoare operatorii economici înscrisi la piata de certificate verzi în luna de raportare.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Anul:

Luna:

Lista participantilor care au efectuat tranzactii pe piata contractelor bilaterale de certificate verzi

 

Nr. crt.

Numele participantului

Nr./Data contractului bilateral

Nr. de certificate verzi tranzactionate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Anul:

Luna:

Sesiunea de tranzactionare:

A. Lista ofertelor înregistrate pe piata centralizată de certificate verzi

 

Nr. crt.

Numele participantului

Tipul ofertei

Nr. de certificate verzi ofertate

 

 

Cumpărare

 

 

 

Cumpărare

 

 

 

Vânzare

 

 

 

Vânzare

 

 

B. Lista participantilor retrasi/suspendati/revocati de pe piata centralizată de certificate verzi

 

Nr. crt.

Numele participantului

Starea participantului pe piatacentralizată de certificate verzi

(retragere/suspendare/revocare)

Data retragerii/suspendării/revocării


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Anul:

Luna:

Sesiunea de tranzactionare:

Rezultatele tranzactionării pe piata centralizată de certificate verzi

Pretul de închidere al pietei centralizate de certificate verzi: lei/certificat verde

Nr. de certificate verzi tranzactionate: buc.

 

Nr. crt.

Vânzător

Numărul de certificate verzi vândute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total certificate verzi vândute

 

Nr. crt.

Cumpărător

Numărul de certificate verzi cumpărate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total certificate verzi cumpărate

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Anul:

Luna:

Rezultatele tranzactionării pe piata contractelor bilaterale de certificate verzi

Nr. de certificate verzi tranzactionate: buc.

 

Nr. crt.

Nr. contractului

Vânzător

Numărul de certificate verzi vândute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total certificate verzi vândute

 

Nr. crt.

Nr. contractului

Cumpărător

Numărul de certificate verzi cumpărate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total certificate verzi cumpărate

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.568.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitătilor de învătământ în care este organizat învătământ cu program sportiv integrat si completează Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică personalului de conducere, îndrumare si control din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, denumite în continuare inspectorate scolare, personalului de conducere, îndrumare, control, personalului didactic de predare si instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor, părintilor si reprezentantilor autoritătilor locale care vin în contact cu unitatea de învătământ.

Art. 3. - (1) învătământul cu program sportiv integrat se organizează pentru elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obtinerea performantelor sportive si promovarea la loturile nationale.

(2) învătământul cu program sportiv integrat se organizează, potrivit legii, numai ca învătământ de zi.

(3) Prin planul-cadru, învătământul cu program sportiv integrat asigură pregătirea aprofundată a elevilor la disciplinele sportive pentru care au optat.

(4) în sprijinul performantei, unitătile cu învătământ sportiv pot să fie organizate, pe cât posibil, după următoarele variante: primar-gimnazial, gimnazial-liceal, primar-gimnazial-liceal.

Art. 4. - (1) învătământul cu program sportiv integrat se organizează prin:

a) unităti de învătământ cu profil sportiv;

b) clase cu profil sportiv în cadrul altor unităti de învătământ. (2) în cadrul unitătilor de învătământ cu profil sportiv si în cadrul unitătilor de învătământ care au clase cu profil sportiv se pot organiza cluburi sportive scolare/sectii de club sportiv scolar, care îsi desfăsoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv suplimentar.

Art. 5. - Unitătile de învătământ în care este organizat învătământul cu program sportiv integrat functionează în baza legislatiei generale si specifice, actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prezentului regulament, deciziilor inspectoratelor scolare si a regulamentului intern al fiecărei unităti de învătământ.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unitătilor de învătământ cu program sportiv Integrat

 

Art. 6. - Înfiintarea, functionarea si/sau desfiintarea unitătilor de învătământ cu profil sportiv, respectiv a claselor cu profil sportiv din cadrul altor unităti de învătământ sunt reglementate de Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si de prevederile prezentului regulament.

Art. 7. - (1) în învătământul cu program sportiv integrat primar si gimnazial, elevii pot fi înscrisi numai în urma îndeplinirii cerintelor de selectie specifice.


(2) În învătământul cu program sportiv integrat liceal, elevii pot fi înscrisi numai cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfăsurare si a calendarului admiterii în învătământul liceal si a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 8. - (1) Disciplina Pregătire sportivă teoretică se studiază cu întreaga clasă, indiferent de specializare/ specializări.

(2) Pregătirea sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învătământ, specificului fiecărei discipline sportive, performantelor elevilor, criteriilor de vârstă si sex, astfel:

a) pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete si/sau băieti, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;

b) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive si în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;

c) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete si/sau băieti, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive si în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;

d) pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete si/sau de băieti, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive si în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;

e) pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete si/sau de băieti, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive si în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;

f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniti din două sau mai multe clase, din cadrul aceluiasi ciclu de învătământ;

g) individual si/sau pe grupe constituite din 2-3 elevi atestati ca fiind membri ai loturilor sportive nationale, ai echipelor divizionare sau din elevi care dispun de calităti morfologice de exceptie, solicitate de înalta performantă la disciplina sportivă respectivă.

(3) O grupă de studiu contine minimum 10 elevi. Prin exceptie, inspectoratul scolar poate aproba grupe si grupe valorice, fiecare cuprinzând cel putin 7 elevi.

(4) în situatii deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer scolar, alte situatii - când nu există posibilitatea completării imediate cu alti elevi, clasele, grupele si grupele valorice rămase sub efectiv pot functiona până la sfârsitul anului scolar, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(5) în orice situatie se recomandă conducerii unitătii de învătământ să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora si numărul de elevi, pe de o parte, si numărul profesorilor, specializările acestora si constituirea normelor didactice, pe de altă parte.

Art. 9. - (1) Clasele “mozaic” sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive, pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi, prevăzut în reglementările legale în vigoare.

(2) în cazul în care, pentru elevii din clasa “mozaic”, unitatea de învătământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire teoretică si practică de specialitate a elevilor se desfăsoară, în mod obligatoriu, în unitatea scolară, cu aceste cadre didactice.

(3) în cazul în care, pentru o parte sau pentru toti elevii din clasa mozaic, unitatea de învătământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, acesti elevi vor efectua obligatoriu în unitatea scolară cele două ore de pregătire sportivă teoretică si 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmăreste realizarea competentelor specifice marcate cu asterisc în programele scolare corespunzătoare profilului sportiv. La sfârsitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezenta la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive scolare sau la structurile sportive la care se pregătesc.

Art. 10. - Pregătirea practică de specialitate se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore în norma de predare.

Art. 11. - În învătământul primar si gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansati si/sau de performantă.

Art. 12. - În învătământul liceal, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de avansati (II si I) si/sau de performantă/înaltă performantă.

Art. 13. - Învătământul sportiv se organizează pentru disciplinele sportive aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în următoarele conditii:

a) bază sportivă si dotări corespunzătoare desfăsurării lectiilor de pregătire practică de specialitate;

b) profesori cu specializări corespunzătoare disciplinelor sportive pentru care se organizează învătământul sportiv.

Art. 14. - Pentru participarea la competitiile federatiilor sportive nationale, unitătile de învătământ în care este organizat învătământ cu program sportiv integrat se înscriu în Registrul sportiv si se afiliază la federatiile sportive nationale.

 

CAPITOLUL III

Managementul unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

Art. 15. - (1) Conducerea unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.

(2) La nivelul fiecărei unităti de învătământ cu program sportiv integrat din România functionează comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii în educatie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - Consiliul profesoral si consiliul de administratie functionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si ale prezentului regulament.

Art. 17. - Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.

Art. 18. - Unitătile de învătământ cu program sportiv integrat sunt conduse de un director si/sau de unul sau mai multi directori adjuncti, numiti în conditiile legii.

Art. 19. - Directorul asigură conducerea executivă a unitătii de învătământ cu program sportiv integrat, în conformitate cu responsabilitătile si atributiile conferite de legislatia în vigoare si cu hotărârile consiliului de administratie si ale consiliului profesoral.

Art. 20. - Directorul adjunct îndeplineste atributiile stabilite de către director prin fisa postului si preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.


 

CAPITOLUL IV

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

Art. 21. - (1) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă practică este predată de profesori de educatie fizică si sport cu specializare în disciplinele sportive pentru care sunt organizate clasele/grupele.

(2) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă teoretică este predată de profesori de educatie fizică si sport, de regulă dintre cei care predau pregătirea sportivă practică.

Art. 22. - (1) Pentru asigurarea asistentei si a controlului medical periodic privind participarea elevilor atât la competitii, cât si la lectiile de pregătire, unitătile de învătământ cu program sportiv integrat sunt obligate să angajeze medici, de regulă cu specializarea medicină sportivă, si personal medical, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Pentru buna desfăsurare a activitătii sportive de performantă si în limita posturilor alocate, în unitătile de învătământ cu program sportiv integrat se încadrează si se normează posturi specifice pe discipline sportive, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 23. - (1) Perfectionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din unitătile de învătământ cu program sportiv integrat se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Personalul didactic din unitătile de învătământ cu program sportiv integrat poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federatiile nationale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

CAPITOLUL V

Evidenta, proiectarea si evaluarea activitătii

 

Art. 24. - Evidenta activitătii în unitătile de învătământ cu program sportiv integrat cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfăsurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat si contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25. - (1) Activitatea din unitătile de învătământ cu program sportiv integrat se desfăsoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale si a documentelor de analiză si de sinteză.

(2) Documentele de identificare sunt:

a) actul de înfiintare a unitătii de învătământ;

b) autorizatia sanitară de functionare;

c) organigrama unitătii de învătământ;

d) planul de învătământ;

e) planul de scolarizare;

f) certificatul de identitate sportivă.

(3) Documentele manageriale sunt:

a) documentele elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului care reglementează activitatea unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat;

b) regulamentul de ordine interioară;

c) proiectul de dezvoltare institutională (3-5 ani);

d) planul managerial anual;

e) calendarul competitional;

f) proiectele de parteneriat;

g) protocoalele de colaborare cu diferite institutii; h) componenta consiliului de administratie;

i) tematicile sedintelor consiliului profesoral si ale sedintelor consiliului de administratie;

j) componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii;

k) componenta comisiilor metodice si a catedrelor;

l) componenta si atributiile comisiilor pe probleme specifice activitătii;

m) încadrarea personalului didactic pe grupe si niveluri valorice;

n) criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice si sportivilor, conform legislatiei în vigoare;

0) fisa postului pentru fiecare angajat;

p) contractele individuale de muncă pentru întregul personal;

q) fisa de evaluare a activitătii personalului;

r) registrul de evidentă a salariatilor.

(4) Documentele de analiză si de sinteză sunt:

a) registrul matricol cu evidenta elevilor;

b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;

c) raportul semestrial si anual al activitătii;

d) dosarul cu documentele de transfer sportiv si contracte încheiate;

e) orarul activitătilor didactice;

f) condica de prezentă;

g) registrele de procese-verbale; h) registrul de inspectie scolară; i) registrul unic de control;

j) baza electronică de date a unitătii de învătământ; k) registrul scolar al performantelor sportive. Art. 26. - Activitatea la nivelul catedrei se desfăsoară pe baza registrului catedrei, care cuprinde:

a) planul managerial al catedrei;

b) evidenta membrilor catedrei;

c) încadrarea personalului didactic pe grupe si nivele valorice;

d) planificarea si evidenta activitătilor metodice;

e) evidenta activitătii de perfectionare si formare continuă;

f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

g) criteriile specifice de selectie si de promovare a elevilor sportivi;

h) orientarea metodică, calendarul competitional si regulamentele federatiei nationale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor si juniorilor;

i) calendarul competitional intern si international al catedrei;

j) evidenta participării elevilor la competitii si rezultatele obtinute;

k) evidenta nominală a elevilor transferati sau cu dublă legitimare;

1) evidenta elevilor convocati la loturile nationale; m) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice;

n) evidenta elevilor convocati la centrele de excelentă.

Art. 27. - (1) Profesorul de pregătire sportivă practică îsi desfăsoară activitatea pe baza documentelor de proiectare didactică si a documentelor de evidentă.

(2) Documentele de proiectare didactică sunt:

a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani;

b) planul anual de pregătire sportivă;

c) planificările calendaristice;

d) planul de pregătire pe etapă;

e) proiectele didactice/schitele de lectii;

f) calendarul competitional.

(3) Documentele de evidentă sunt:

a) catalogul clasei/grupei;

b) caietul profesorului antrenor;

c) evidenta participării la competitii si rezultatele obtinute;

d) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;


e) evidenta normelor si probelor de control periodic al elevilor si a rezultatelor obtinute;

f) evidenta transferărilor elevilor sportivi;

g) evidenta elevilor convocati la loturile nationale; h) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice;

i) evidenta elevilor convocati la centrele de excelentă;

j) evidenta distribuirii echipamentului si a materialelor sportive.

Art. 28. - (1) Evaluarea personalului didactic din unitătile de învătământ cu program sportiv integrat se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

(2) Evaluarea activitătii elevilor constă în analiza rezultatelor obtinute la probele de control si a celor obtinute în competitiile sportive oficiale.

Art. 29. - Anual, până la data de 31 decembrie, unitătile de învătământ cu program sportiv integrat înaintează inspectoratelor scolare bilantul activitătii din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 1.

Art. 30. - Planificarea si evidenta activitătii didactice se realizează corespunzător normelor Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si specificului fiecărei discipline sportive.

Art. 31. - Volumul crescut al pregătirii practice si concursurile recomandă ca întregul proces didactic pentru clasele cu program sportiv să se desfăsoare în prima parte a zilei.

 

CAPITOLUL VI

Părintii - parteneri educationali

 

Art. 32. - (1) Părintii/Tutorii legal instituiti au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învătământ cu program sportiv integrat, în vederea realizării obiectivelor educationale si a obiectivelor de performantă sportivă.

(2) Părintii/Tutorii legal instituiti au obligatia ca cel putin o dată pe lună să ia legătura cu profesorul antrenor al clasei/grupei pentru a cunoaste evolutia copiilor lor.

(3) Părintele/Tutorele legai instituit sau sustinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecventa scolară a elevului în învătământul obligatoriu.

Art. 33. - Comitetul de părinti al clasei si consiliul reprezentativ al părintilor/asociatia de părinti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

 

CAPITOLUL VII

Elevii unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea si exercitarea calitătii de elev

 

Art. 34. - (1) Elevii din unitătile de învătământ cu program sportiv integrat poartă denumirea de elevi-sportivi.

(2) în învătământul sportiv integrat primar si gimnazial, calitatea de elev-sportiv se dobândeste în urma îndeplinirii cerintelor de selectie specifice, stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) în învătământul sportiv integrat liceal, calitatea de elev-sportiv se dobândeste astfel:

a) în clasa a IX-a, prin admitere, conform prevederilor Metodologiei de admitere a elevilor în învătământul de stat, sau prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si functionarea unitătilor de învătământ preuniversitar;

b) în clasele a X-a-a XII-a, prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si functionarea unitătilor de învătământ preuniversitar.

(4) Calitatea de elev-sportiv se exercită prin frecventarea cursurilor, a lectiilor de pregătire sportivă practică si prin participarea la activitătile existente în programul unitătii de învătământ cu program sportiv integrat.

Art. 35. - Evidenta prezentei elevilor-sportivi se face la fiecare lectie de curs sau lectie de pregătire sportivă practică.

Art. 36. - Unitătile de învătământ cu program sportiv integrat păstrează o evidentă strictă a miscării elevilor-sportivi atât în interiorul sistemului de învătământ, cât si în afara acestuia, evidentă pe care o înaintează Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului la sfârsitul fiecărui an scolar, conform formularului privind evidenta miscării absolventilor de învătământ sportiv, prevăzut în anexa nr. 2.

 

SECTIUNEA a 2-a

Legitimarea si transferarea elevilor-sportivi

 

Art. 37. - (1) Elevii-sportivi înscrisi în clasele cu profil sportiv din cadrul unitătilor de învătământ cu profil sportiv sau din cadrul altor unităti de învătământ care au clase cu profil sportiv depun la conducerea unitătii de învătământ cererea de legitimare (anexa nr. 3), după care sunt legitimati la sectiile sportive ale unitătilor de învătământ prin federatiile nationale pe ramură de sport sau prin asociatiile judetene/ale municipiului Bucuresti de specialitate.

(2) Retragerea elevilor-sportivi de la sectiile sportive se va face prin cerere scrisă si înregistrată la unitatea de învătământ.

(3) Exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) fac elevii-sportivi de la clasele “mozaic”, care pot rămâne legitimati la cluburile sportive de provenientă.

Art. 38. - (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii-sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competitiile destinate seniorilor.

(2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federatiilor nationale pe ramură de sport si al unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.

Art. 39. - (1) Transferul elevilor-sportivi din sectiile sportive ale unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat se face pe baza reglementărilor federatiilor nationale pe ramura de sport.

(2) Transferul elevilor-sportivi între sectiile sportive ale unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat sau între acestea si cluburile sportive scolare ori universitare se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.

(3) Transferul elevilor-sportivi de la sectiile sportive ale unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat la cluburile din afara sistemului de învătământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată de timp sau definitiv, cu acordul consiliului de administratie al unitătii de învătământ si după achitarea obligatiilor financiare de către clubul care solicită transferul către unitatea de învătământ cu program sportiv integrat, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federatiile nationale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unitătii de învătământ cu program sportiv integrat va negocia transferul. Unitatea de învătământ cu program sportiv integrat la care a fost selectionat si pregătit initial elevul-sportiv va beneficia de cota de transfer, în functie de numărul de ani cât elevul-sportiv a fost înscris la aceasta.


(4) Transferul elevilor-sportivi de la unitătile de învătământ cu program sportiv integrat la alte cluburi din sistemul de învătământ sau din afara lui se realizează cu acordul unitătii de învătământ si numai dacă familia elevului-sportiv îsi schimbă domiciliul în localitatea unitătii solicitante.

(5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor-sportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 40. - Sportivii din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat care nu mai frecventează o formă de învătământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste sectii până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile legale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile elevilor-sportivi

 

Art. 41. - (1) Pe lângă drepturile si obligatiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, elevii-sportivi din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat au drepturi si obligatii specifice activitătii sportive.

(2) Elevii-sportivi din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat au următoarele drepturi, specifice activitătii sportive:

a) să fie legitimati, în numele unitătii de învătământ, la federatiile nationale sportive;

b) să folosească echipamentul de reprezentare cu însemnele unitătii de învătământ;

c) să folosească în mod organizat si gratuit baza sportivă, materialele, instalatiile si aparatele sportive;

d) să fie inclusi în loturile care participă la taberele de pregătire sportivă, cantonamente/semicantonamente;

e) să primească alimentatie de efort si sustinătoare de efort, conform legii;

f) să beneficieze de burse sportive si alte forme de sprijin material, conform legii;

g) să fie premiati în functie de performantele obtinute;

h) să reprezinte unitatea de învătământ în competitiile nationale si internationale;

i) să fie selectionati în loturile nationale si în centrele olimpice;

j) să beneficieze de asistentă si controale medicale periodice, în conformitate cu prevederile legale;

k) să beneficieze de gratuitate sau preturi reduse la manifestări sportive;

l) să beneficieze de respectul personalului didactic si al celorlalti elevi pentru calitatea de a fi elevi-sportivi.

(3) Elevii-sportivi din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat au următoarele obligatii, specifice activitătii sportive:

a) să manifeste devotament si respect pentru prestigiul unitătii de învătământ, în orice împrejurare;

b) să înteleagă, să îsi însusească si să îsi exprime demnitatea de elevi-sportivi în orice împrejurare, să fie combativi în limitele regulamentului si ale sportivitătii în competitii, onesti, loiali, să manifeste un comportament civilizat, o atitudine hotărâtă fată de abaterile celor din jur, modestie, onestitate, politete, disciplină si o bună pregătire profesională;

c) să frecventeze cu regularitate lectiile de pregătire sportivă practică si teoretică;

d) să participe la actiunile de pregătire - cantonamente, semicantonamente - la care sunt convocati de conducerea scolii;

e) să se pregătească temeinic, pentru a obtine performante din ce în ce mai mari;

f) să participe la competitiile sportive la care sunt convocati de conducerea scolii;

g) să poarte si să respecte însemnele unitătii de învătământ;

h) să cunoască si să respecte normele eticii sportive;

i) să folosească si să păstreze cu grijă materialele si echipamentul sportiv încredintat;

j) să cunoască si să respecte regulamentele tehnice ale disciplinelor sportive la care se pregătesc;

k) să cunoască si să respecte normele pentru protectia si securitatea activitătii specifice;

l) să cunoască, să îsi însusească si să respecte normele igienico-sanitare ale activitătii specifice;

m) să efectueze controalele medicale periodice;

n) să respecte prevederile angajamentului încheiat cu conducerea unitătii de învătământ;

o) să nu folosească substante neaprobate pentru cresterea artificială a randamentului sportiv;

p) să cunoască si să manifeste atitudinea de fair-play.

q) să nu folosească substante interzise care pot îmbunătăti performanta sportivă;

r) să respecte regulamentul intern si regulamentele Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

s) să încheie contracte si angajamente (anexa nr. 4) la momentul legitimării sportivului cu unitatea de învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni

 

Art. 42. - (1) Pe lângă sanctiunile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, pentru elevii-sportivi din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat se pot acorda si sanctiuni specifice activitătii sportive.

(2) Elevilor-sportivi din sectiile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat li se pot aplica următoarele sanctiuni, specifice activitătii sportive:

a) ridicarea temporară sau definitivă a unora dintre drepturile prevăzute la art. 41 alin. (2);

b) transferarea la clase cu alt profil de învătământ, în conditiile în care nu manifestă interes pentru cresterea performantelor sportive proprii, cu respectarea prevederilor regulamentare;

c) transferarea la clase cu alt profil de învătământ, dacă recidivează în nerespectarea prevederilor prezentului regulament, cu respectarea prevederilor regulamentare;

d) suportarea valorii daunelor materiale produse unitătii de învătământ, dacă s-a probat că vina le apartine.

 

CAPITOLUL VIII

Baza materială si finantarea unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat

 

Art. 43. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii, sectiile sportive din cadrul unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat beneficiază de baze sportive proprii si de dreptul de acces în bazele sportive care apartin celorlalte unităti de învătământ preuniversitar de stat, prioritar si în mod gratuit, după desfăsurarea activitătilor de educatie fizică si sport ale unitătilor de învătământ respective.

(2) Unitătile de învătământ cu program sportiv integrat pot închiria, în limita fondurilor disponibile, si alte baze sportive.

Art. 44. - În cadrul unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat pot functiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri si cantine scolare/restaurante pentru elevii-sportivi.


Art. 45. - (1) Finantarea legată de desfăsurarea procesului didactic de pregătire sportivă, competitii, tabere, cantonamente, procurarea de materiale si echipament sportiv, acordarea de premii si indemnizatii, chirii, transport, arbitraje, asistentă si control medical etc. se va asigura de către institutiile abilitate în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Unitătile de învătământ cu program sportiv integrat pot încheia contracte cu finantatori, persoane fizice sau juridice române sau străine, în sensul sustinerii financiare sau materiale a sectiilor sportive proprii si a elevilor-sportivi.

Art. 46. - În vederea reducerii cheltuielilor, a cresterii sigurantei, precum si a facilitării obtinerii de venituri proprii, inspectoratele scolare acordă întregul sprijin conducerilor unitătilor cu învătământ sportiv, în vederea dotării cu mijloace de transport proprii, prin transferuri, donatii, cumpărări etc.

Art. 47. - Respectând cadrul legal, unitătile de învătământ sportiv pot desfăsura activităti prin care să îsi constituie un buget propriu de finantare, prin organizarea pentru terti de activităti de initiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unitătile de învătământ respective, precum si alte activităti în scopul autofinantării, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IX

Protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare

 

Art. 48. - (1) La începutul fiecărui semestru al anului scolar, în unitătile de învătământ cu program sportiv integrat se constituie comitete pentru sănătatea si securitatea muncii si comisii pentru paza si stingerea incendiilor. Presedintii acestora se numesc prin decizii ale directorului unitătii de învătământ.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea si controlează aplicarea normelor legale si cunoasterea acestora de către personalul didactic, personalul nedidactic si auxiliar si elevii-sportivi, pe bază de semnătură.

(3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor-sportivi cu privire la regulile si normele de securitate/protectia muncii si controlează starea de functionare a tuturor aparatelor si instalatiilor sportive.

Art. 49. - (1) Controlul medical al elevilor-sportivi este obligatoriu si se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie si în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Profesorii antrenori si părintii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor-sportivi.

(3) Elevii-sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de pregătire sportivă practică.

Art. 50. - (1) Conducerile unitătilor cu învătământ sportiv sunt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea si garantarea securitătii transportului elevilor-sportivi la competitii.

(2) Cadrele care însotesc elevii-sportivi sunt obligate să manifeste grijă, exigentă si vigilentă maximă privind securitatea acestora, pe toată perioada transportului.

(3) Pe perioada transportului, elevii-sportivi îsi asumă întreaga responsabilitate pentru nerespectarea cu strictete a măsurilor de sigurantă impuse de cadrele însotitoare.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 51. - În cadrul unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 52. - Personalul didactic de predare din învătământul cu program sportiv integrat convocat de federatiile sportive de specialitate în loturile nationale beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.

Art. 53. - Pentru participarea la cantonamente si tabere sportive, competitii sportive oficiale si neoficiale si pentru alte activităti educative extrascolare, desfăsurate în tară si în străinătate, unitătile de învătământ cu program sportiv integrat pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.

Art. 54. - Activitătile specifice desfăsurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă si duminică pot fi introduse în norma didactică.

Art. 55. - (1) Indiferent de nivelul de învătământ, în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea admiterii, elevii declarati admisi, împreună cu părintii/tutorii legal instituiti ai acestora, încheie cu conducerile unitătilor de învătământ un angajament. Exceptie fac elevii declarati admisi la discipline sportive pentru care unitatea de învătământ nu detine certificat de identitate sportivă.

(2) Angajamentul prevăzut la alin. (1) priveste obligatiile elevilor si ale părintilor/tutorilor legal instituiti ai acestora fată de unitătile cu învătământ sportiv, în momentul când acestia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învătământ preuniversitar.

(3) Refuzul încheierii angajamentului prevăzut la alin. (1) de către elevii si părintii/tutorii legal instituiti ai acestora conduce la transferarea elevilor respectivi la clase cu alte profiluri din aceeasi unitate sau la alte unităti de învătământ, în conditiile prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

(4) Angajamentul este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 56. - Unitătile cu învătământ sportiv sunt obligate să aibă semne distinctive proprii: firmă, drapel, sigiliu, culori, fanion, ecuson, insignă, imprimate cu antet, postere, bannere, alte obiecte personalizate.

Art. 57. - În fiecare an, până la data de 31 decembrie, toate unitătile cu învătământ sportiv sunt obligate să înainteze, prin postă, inspectorului de specialitate din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii bilantul activitătilor specifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 58. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate celelalte acte normative elaborate anterior de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului cu privire la organizarea si functionarea unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală, după caz.

Art. 59. - (1) Personalul didactic de predare, profesori de educatie fizică si sport cu specializare în disciplinele sportive, care îsi desfăsoară activitatea si în perioada vacantelor scolare cu clasele/grupele de performantă din unitătile de învătământ sportiv integrat beneficiază de concediu de odihnă conform legislatiei în vigoare.

(2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută si se aprobă în consiliul de administratie si se aduc la cunostinta, în scris, a întregului personal al unitătii de învătământ.

Art. 60. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1

 

Unitatea de învătământ:............................................

Localitatea........................, judetul.....................

Str...................................................nr..................

Telefon............................., fax...............................

Număr de înregistrare:................/data:.................

 

BILANTUL

activitătii unitătii de învătământ

- anul calendaristic..........-

 

Indicatori statistici

Total/Club (Nr.)

Total pe discipline sportive (Nr.)

1. Elevi-sportivi înscrisi

 

 

2. Elevi-sportivi legitimati

 

 

3. Elevi-sportivi clasificati (categoriile I, II, III, maestri*)

 

 

4. Elevi-sportivi care si-au încheiat pregătirea sportivă în unitatea de învătământ cu program sportiv integrat

 

 

5. *Elevi-sportivi transferati la cluburi de seniori

 

 

6. *Elevi-sportivi selectionati în loturile nationale (juniori, tineret, seniori)

 

 

7. *Elevi-sportivi cu dublă legitimare

 

 

8. *Rezultateîn competitii internationale: europene, mondiale, olimpice (juniori, tineret, seniori)

 

 

9. *Recorduri: cădeti, juniori, tineret, seniori

 

 

10. *Elevi-sportivi campioni nationali: copii, juniori, tineret, seniori

 

 

11. Participări în campionatul national: copii, juniori, tineret, seniori

 

 

12. Săli sportive/Bazine de înot proprii: număr si grad de uzură

 

 

13. Terenuri sportive proprii: număr si grad de uzură

 

 

14. Mijloace de transport în comun proprii (functionale)

 

 

15. Inventarul aparaturii, instalatiilor si echipamentelor sportive

 

 

Bugetul:

 

Cheltuieli de personal

Total:.......................................

Cheltuieli materiale

Total:......................................

Venituri extrabugetare

Total:.......................................

Chirii baze sportive:

a) de la bugetul de stat...........

 

b) din venituri extrabugetare.....

 

NOTE:

La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale.

Datele cuprinse în bilant sunt extrase din evidentele federatiilor sportive si din evidentele statistice si contabile ale unitătii de învătământ.

 

Director,

........................

Contabil,

........................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea de învătământ:......................

Localitatea....................Judetul.........

Str............................................. nr......

Telefon............................, fax.............

Număr de înregistrare:............../data:

 

EVIDENTA

miscării absolventilor de învătământ sportiv

- anul scolar...............-

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Disciplina sportivă practicată

Structura sportivă unde a fost transferat

Valoarea transferului

Admis la universitatea/facultatea

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

........................

Secretar,

........................

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Unitatea de învătământ:...........................................

Profesor/Antrenor:....................................................

Avizul medical:.........................................................

Număr de înregistrare:............../data:.....................

 

Se aproba

Director,

........................

 

Domnule director,

 

Subsemnatul,.................................................., elev la................................din localitatea.............., clasa....., vă rog să îmi aprobati înscrierea si legitimarea ca elev-sportiv la unitatea de învătământ (se trece denumirea conform certificatului de identitate sportivă)................................, disciplina................., începând cu data de.......................

Mă angajez să respect toate obligatiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.568/2011.

Date personale:

□ Data nasterii (ziua, luna, anul)........................, localitatea........................, domiciliul.........................

□ Certificat de nastere/B.I./CI.: seria .... nr..............., eliberat(ă) la data de...............................de către

Numele si prenumele părintilor (sustinătorilor legali):

Tata:................................,

Mama:................................

Telefon acasă:..........................., serviciu:..............................

 

Semnătura elevului

..............................................

 

Semnătura părintelui

..............................................

Semnătura profesorului (antrenorului)

..............................................

RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII

 

SEMNĂTURA PROFESORULUI (ANTRENORULUI )

 

ANUL.......................

 

..............................................

ANUL.......................

 

..............................................

ANUL

 

..............................................

ANUL

 

..............................................

ANUL......................

 

..............................................


 

ANEXA Nr. 4

 

Unitatea de învătământ:..............................................

Localitatea....................Judetul.................................

Str......................................................nr.....................

Telefon....................................fax..............................

Număr de înregistrare:............../data:........................

 

Se aproba

Director,

...............................

 

L.S.

(semnătura profesorului)

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul,............................, posesor al CI. seria... nr............., eliberat de................la data............., C.N.P..............., având domiciliul stabil în localitatea............, str........, nr....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon..........., judetul........., în calitate de părinte/tutore legal al sportivei (sportivului)..............., legitimatie nr.............., posesor al CI. seria.....nr......., eliberat de.............. la data..........., C.N.P..............., certificat de nastere nr........, eliberat de........., la data........., sportiv (sportivă) la grupa..........., disciplina sportivă......................., a unitătii de învătământ sportiv integrat........................................., din localitatea........................., str...........................nr.....Judetul........................, fată de sus-numita unitate de învătământ si recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:

1. fiul (fiica) meu/mea, pe perioada cât este sportiv(ă) si încă 2 ani competitionali după terminarea perioadei de scolarizare va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar numai cu acordul scris al conducerii unitătii de învătământ pentru care semnăm acest angajament;

2. În cazul nerespectării prevederii prevăzute la pct. 1, ne obligăm, atât eu, cât si fiul (fiica) meu/mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata scolarizării sportive.

Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru unitatea de învătământ, profesorul antrenor, părinte/tutore legal si sportiv(ă).

 

Părinte/Tutorele legal

...............................

(semnătură)

Sportiv(ă),

...............................

(semnătură)

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.