MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 379/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

533. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

541. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

62. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

63. - Decizie privind detasarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director general în cadrul Consiliului Judetean Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

719. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulantă cu casele de asigurări de sănătate

 

1.441. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice si electronice

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 4 din 17 ianuarie 2011


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 si 597 bis din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Harghita” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 17 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciumani” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “6.187 m2”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ciumani nr. 517, lemn, acoperit cu tiglă, teren aferent de 1.100 m2, vecinătăti: Nord - curti si constructii, Sud - curti si constructii, Est - drum judetean 126, Vest - curti si constructii”.

3. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corund”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 41;

b) după pozitia nr. 87 se introduc 36 de noi pozitii, pozitiile nr. 88-123, conform anexei nr. 2.

4. Anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ditrău” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dârjiu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 16;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tigle pe o suprafată de 658 m2, situată în comuna Dârjiu, nr. 185, vecinătăti: Nord, Vest- proprietate privată; Est - parc comunal; Sud - drum judetean;”

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent 2.038 m2”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tigle pe o suprafată de 466 m2, situată în localitatea Mujna nr. 140, vecinătăti: Nord, Est - drum comunal; Sud, Vest - proprietate privată”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent 692 m2”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tigle, în suprafată de 459 m2, situată în localitatea Dârjiu nr. 26, vecinătăti: Nord - pârâu; Est - proprietate privată; Sud - drum judetean; Vest - post de politie”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata: 3.200 m2; teren aferent 2.168 m2”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Ulita Kicsi”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 2.300 m; suprafata = 9.200 m2; teren aferent = 2.100 m2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.500”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata 3.200 m2; teren aferent 3.200 m2; vecinătăti: Est - drum spre Mătiseni; Nord, Sud, Vest - proprietate privată”;

c) după pozitia nr. 67 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 68-73, conform anexei nr. 4.

6. Anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frumoasa” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 4 si 9;

b) după pozitia nr. 24, se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 241-243, conform anexei nr. 5.

7. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lueta” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 17;

b) se modifică pozitia nr. 7, unde coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lueta nr. 1442; 3.455 mp; C.F. nr. 3.356, nr. top: 10.925/1; C.F. nr. 1.459, nr. top.: 10926/1, 10927/1, 10931; C.F. nr. 86, nr. top. 10928/1/2; C.F. nr. 95, nr. top.: 10929, 10930; C.F. nr. 2830, nr. top.: 10933/1/2; clădire din cărămidă: acoperis tiglă, suprafată construită 200 mp, constructie din lemne; acoperis tiglă; suprafată construită 70 mp; vecinătăti: Nord - proprietate privată; Sud - proprietate privată; Est - proprietate privată; Vest - drum comunal 29”;

c) după pozitia nr. 21, se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 22-24, conform anexei nr. 6.


8. Anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca de Sus” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7.

9. Anexa nr. 40 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plăiesii de Jos” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 52, unde coloana 2 va avea următorul cuprins: “drumuri forestiere”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Casin Axial 9,1 km, 5,6 ha, Casin II 3,2 km, 1,9 ha, Centură Casin 1,40441 km, 2,1 ha, Piatra Albă 2 km 0,7 ha, Repad mare 5,6 km, 3,5 ha, Lupu Mare 1,4 km, 0,8 ha, Tekero 4,7 km, 8,9 ha, Tiszâs 1,1 km, 0,7 ha, Veszes 5,5 km, 3,6 ha, Baska 9 km, 5,4 ha, pârâul Bello 4,4 km, 2,7 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “523.073,25”.

10. Anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Praid” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8.

11. Anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Subcetate” se completează, conform anexei nr. 9, după cum urmează:

- la punctul A (anexa 3), sectiunea I: Bunuri imobile, după pozitia nr. 15 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 16-34;

- la punctul B (anexa 3), sectiunea I: Bunuri imobile, după pozitia nr. 4 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 5-8.

12. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suseni” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Valea-Strâmbă nr. 195, aria construită 161 mp, P, din cărămidă, cu acoperis din tigle”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Valea-Strâmbă nr. 195, 1.594 m2.”

13. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simonesti” se abrogă pozitiile nr. 90 si 91.

14. Anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tulghes” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10.

15. Anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zetea” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “20,4 ha”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zetea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2009 - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren aferent Centrului pentru copii cu nevoi speciale”;

b) după pozitia nr. 55 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 56-72, conform anexei nr. 11.

16. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cozmeni”, după pozitia nr. 159 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 160, conform anexei nr. 12.

17. Anexa nr. 68 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “337.121,00”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “690.035,00”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Baia comunală Sfânta Ana”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Baia comunală Sfânta Ana”;

- la pozitia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 1107, 1143, 1146, 279, 180, 184, 108”;

b) după pozitia nr. 88 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 89-91, conform anexei nr. 13.

Art. II. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 533.


*) Anexele nr. 1-13 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 si 681 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 6 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Agrij”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, la litera F “Poduri”, după pozitia 107 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1071, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bobota”:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la litera D “Drumuri Vicinale” se abrogă pozitiile nr. 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34 si 38;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se introduce litera N “Drumuri de exploatatie agricolă”, care va cuprinde zece pozitii, pozitiile nr. 93-102, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crasna”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera A “Constructii si terenuri aferente” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 5, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Crasna, nr. 781/a; suprafata construită: 1.300 mp, suprafata totală: 4.389 mp; vecini: N - Gecse Arpad, S - Pap Ambroziu, E - Consiliul Judetean Sălaj, V - Valea Crasnei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Crasna, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011”.

4. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobrin”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera A “Constructii si terenuri aferente” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3, rândul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafata: 2.365 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Domeniu public al comunei Dobrin, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2011”.

5. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pericei”:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” la litera D “Drumuri vicinale” se abrogă pozitiile nr. 19, 20, 21, 22, 23 si 25;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se introduce litera H “Drumuri de exploatatie agricolă”, care va cuprinde sase pozitii, pozitiile nr. 117-122, conform anexei nr. 3.

6. Anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sărmăsag” se modifică si se înlocuieste cu o nouă anexă, care va cuprinde pozitiile nr. 1-343, conform anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zimbor”:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la litera D “Drumuri vicinale toate din pământ” se abrogă pozitiile nr. 112, 117 si 119;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, litera D1 “Drumuri de exploatatie agricolă”, după pozitia 1288 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 1289-12812, conform anexei nr. 5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 541.


 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Agrij

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

F. PODURI

SATUL AGRIJ

1071.

1.3.17.2

Pod peste pârâul Pe Vale

Satul Agrij, DC 72; km 0 + 025

2009

394.842

Domeniu public al comunei Agrij, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bobota

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

N. DRUMURI DE EXPLOATATE AGRICOLĂ

SAT BOBOTA

93.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Făget

D.l. 1F, km 4,00 – Păsunea comunală Lungime: 2,00 km, din pământ

1965

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

94.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Rogojele

D.l. 1F, km 3,500 –Păsunea comunală

Lungime: 2,000 km, din pământ

1968

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

95.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Fogădauă

D.l. 1F-4,600 -C.F.R., Lungime: 1,150 km - din pământ

1966

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

96.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Pekari

D.l. 1F, km 4,600 -C.F.R., Lungime: 1,000 km, din pământ

1966

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

97.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Sterbineasa

D.l. 1F, km 2,600 -C.F.R., Lungime: 0,800 km, din pământ

1966

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

98.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Ovese

Hotar comuna Supur - km 0,000 - Pârâu Zănicel, Lungime: 5,000 km, din pământ

1965

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010


99.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Hurducuta

D.l. 1F, km 2,100 –Drum Ciomoranu, Lungime: 1,500 km, din pământ

1963

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

SATDERSIDA

100.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Divoroagă

Strada Sein, km 2,500 - Hotar Giorocuta, Lungime: 3,000 km, din pământ

1963

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

101.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Zugău

D.C. nr. 1, km 2,200 –Hotar Sărmăsag, Lungime: 2,000 km, din pământ

1968

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

SAT ZALNOC

102.

1.3.7.1.

Drum de exploatatie agricolă Aboru

Pârâu Zanicel - Str. Bisericii, km - 0,000 Lungime: 2,400 km, din pământ

1963

0

Domeniu public al comunei Bobota, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2010

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pericei

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

H. DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLĂ SAT PERICEl

117.

1.3.7.3.

Kalău

DN 1H - parcela pădure Kalău, lungime: 2,63 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

118.

1.3.7.3.

Debre tog

DN 1H - limita intravilan sat Pericei, str. Doia, lungime: 2,03 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

119.

1.3.7.3.

Poias

DN 1H - parcela Poias - păsunea Agral, lungime: 2,34 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

120.

1.3.7.3.

Tarina de jos

Limita intravilan sat Pericei, str. Joseni - hotarul cadastral oras Simleu Silvaniei, lungime: 1,55 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

SAT BĂDĂCIN

121.

1.3.7.3.

Pe vale

Limita intravilan Str. Principală, sat Bădăcin - limită intravilan Str. Principală, sat Sici,

lungime: 3 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

122.

1.3.7.3.

Soloman

De la drum Pe vale până la păsunea Nandor, lungime: 0,97 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010


ANEXA Nr. 4

 

INVENTARUL BUNURILOR

care apartin domeniului public al comunei Sărmăsag

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

A. CONSTRUCTII SI TERENURI AFERENTE

1.

 

 

1.6.4.

 

 

Sediul comunei Sărmăsag (PriMaria Nouă)

Sărmăsag, Str. Teilor nr 34, constructie din cărămidă, suprafata construită: 1.343,40 mp,

Vecini: N - Str. Teilor, S - grădini particulare, E - Keresztes Zoltan, V - Str. Crizantemelor

2011

1.088.247,08

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit otărâriiConsiliului Local nr. 39/2011

 

 

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Teilor nr 34, suprafata: 500 mp, Vecini: N - Str. Teilor, S - grădini particulare, E - Keresztes Zoltan, V - Str. Crizantemelor

1910

0

2.

1.6.2.

Clădire P.S.I.

Sărmăsag, Str. Teilor nr 75, constructie din cărămidă Suprafata construită: 261,6 mp

Vecini: E - Kocsis Arpad; V - Cămin cultural; S - Str. Teilor; N – curtea căminului cultural

2007

109.039,45

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

3.

 

 

1.6.2.

 

 

Casa de pompe Moiad

Sărmăsag, sat Moiad, constructie din cărămidă, suprafata: 240 mp

2010

91.370

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

 

 

Magazia Moiad

Sărmăsag, sat Moiad, constructie din cărămidă, suprafata 70 mp

2010

3.840

4.

 

 

1.6.2.

 

 

Cămin cultural Moiad

Sărmăsag, sat Moiad nr. 53/a, constructie cărămidă, suprafata: 206,45 mp Vecini: N - Str. Principală; S - grădinita de copii; E - Borlean Vasile; V - Biserica ortodoxă

1928

83.960

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

 

 

Teren aferent

Sărmăsag, sat Moiad nr. 53/a, suprafata: 429 mp

Vecini: N - Clădirea scolii, S - Parohia ortodoxă, E - Borlean Vasile, V - Biserica ortodoxă

1928

0

5.

1.6.2.

Clădire Casa Satului

Sărmăsag, Str. Teilor nr. 72/c, constructie din cărămidă, suprafata: 719,51 mp Vecini: N - Str. Pomilor; S - Str. Teilor, E – Baia comunală; V - Forgacs losif

1974

204.532

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

6.

 

 

1.6.4.

 

 

Sală de sedintă

Sărmăsag, Str. Stadionului nrH, constructie din cărămidă, suprafata: 468 mp

Vecinii: N - ANIF – Canton Sărmăsag, S - canal pluvial;  E -Str. Stadionului, V - comuna Sărmăsag – teren  fotbal

1990

13.833

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Stadionului nr. 11, suprafata: 1.000 mp

Vecini: N - ANIF – Canton Sărmăsag, S - canal pluvial; E - Str. Stadionului, V- comuna Sărmăsag - teren fotbal

1990

0

7.

 

 

1.6.4.

 

 

Clădire baia comunală Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Teilor nr. 75/a, constructie din cărămidă, suprafată parter - 140,53 mp

Vecini: N - Str. Pomilor; S – cămin cultural, E - Kocsis Arpad; V - Casa Satului

1982

89.326

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

 

 

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Teilor nr. 75/a, suprafata: 150 mp

Vecini: N - Str. Pomilor; S - Cămin cultural, E - Kocsis Arpad; V - Casa Satului

1982

0

8.

 

 

1.6.4.

 

 

Cămin Cultural Iisua

Sat Iisua nr. 244, constructie din cărămidă, suprafata: 362 mp

Vecini: N - Geczi Antal; S - Drum; E - Stradă; V – drum

1905

235.790,5

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

 

 

Teren aferent

Sat Iisua nr. 244, suprafata: 470 mp

Vecini: N - Geczi Antal; S - drum; E - Stradă; V – drum

1905

0

9.

1.6.4.

Casa albă

Sărmăsag, Str. Pietii nr. 15/a, constructie din cărămidă, suprafata: 450 mp

Vecini: N - Str. Pietii; S - curtea Grup Scolar E - curtea Grup Scolar; V -Str. Pietii

2008

108.341

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

10.

1.6.4.

Sală de sport

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata: 1.107 mp

Vecini: N – curte Grup Scolar; S – Keresztes Kis Jozsef; E - curte Grup Scolar; V- Str. Pietii

2008

2.381.717

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

11.

1.6.4.

Grup Scolar Industrial Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită 800 mp

Vecini: N - Str. Primăverii; S - Str. Pietii, E – Consum Coop, V -Str. Morii

1968

1.450.645

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

12.

 

 

1.6.4.

 

 

Scoala generală nr. 1 Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită: 800 mp,

Vecini: N - Str. Primăverii, S - Str. Pietii, E – Consum Coop, V -Str. Morii

1962

480.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Clădire cantină + birouri

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită: 210 mp

Vecini: N - Str. Primăverii, S - Str. Pietii, E – Consum Coop, V -Str. Morii

1945

316.684

13.

 

 

 

1.6.4.

 

 

 

Scoala veche + sala de sport + grup sanitar

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită: 558 mp

Vecini: N - Str. Primăverii, S - Str. Pietii, E- Consum Coop, V- Str. Morii

1945

166.400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Ateliere + magazii

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită: 300 mp

Vecini: N - Str. Primăverii, S - Str. Pietii, E - Curte Grup Scolar; V - Str. Morii

2002

528.381

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, suprafata: 727 mp

Vecini: N - Str. Primăverii, S - Str. Pietii, E – Consum Coop, V -Str. Morii

1945

0

14.

1.6.4.

Grup sanitar

Sărmăsag, Str. Primăverii nr.15, constructie din cărămidă, suprafată construită - 28 mp

Vecini: N - Curtea Grupului Scolar; S - Centrala termică; E - Clădirea Grupului Scolar; V - Str. Pietii

2008

40.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

15.

1.6.4.

Centrală termică

Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata construită - 30 mp

Vecini: N - Grup sanitar; S - Curtea Grupului Scolar; E - Clădirea Grupului Scolar; V - Curtea Grupului Scolar

2008

151.311,95

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

16.

 

 

1.6.4.

 

 

Scoala generală nr. 2

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9/a, constructie din cărămidă, suprafata construită - 935,5 mp

Vecini: N - Str. Minerilor, S - Str. Parcului, E - Bloc 9, V -Bloc 48

1974

850.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9/â, suprafata - 5.527 mp

Vecini: N - Str. Minerilor, Str. Parcului, E - bloc nr. 9, V - bloc nr. 48

1974

0


0

1

2

3

4

5

6

17.

 

 

 

1.6.4.

 

 

 

Grădinita nr. 1 Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Castanilor nr. 2, constructie din cărămidă, suprafata 723,24 mp

Vecini: N - Kupas Arpad, S - Duca Sara, E - Grădină Kupas Francisc, V - Str. Castanilor

1977

400.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Anexe

Sărmăsag, Str. Castanilor, constructie din cărămidă, suprafata 26,16 mp

Vecini: N - Kupas Arpad, S - Duca Sara, E - Grădină Kupas Francisc, V – Clădirea grădinitei

2007

50.000

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Castanilor,  suprafata 1.622,85 mp

Vecini: N - Kupas Arpad, S - Duca Sara, E - Grădină Kupas Francisc, V – Clădirea grădinitei

1977

45.000

18.

 

 

 

1.6.4.

 

 

 

Grădinita nr. 2, Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Parcului nr. 407a, constructie din cărămidă, suprafata 293 mp

Vecini: N - bloc 9, S - Str. Parcului, E – teren viran, V - Scoala generală nr. 2

1974

600.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Centrala termică

Sărmăsag, Str. Parcului nr. 40/a, constructie din cărămidă, suprafata 40 mp

Vecini: N - bloc 9, S - Grădinita nr. 2; E - Teren viran, V – Scoala generală nr. 2 Sărmăsag

2007

50.000

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Parcului nr. 40/a, suprafata 2.693 mp

Vecini: N - bloc 9, S - Grădinita, E – teren viran, V - Scoala generală nr. 2 Sărmăsag

1974

0

19.

 

 

1.6.4.

 

 

Grădinita nr 3 Sărmăsag

Sărmăsag, Str. Garoafelor nr. 4, constructie din cărămidă, suprafata construită 50,16 mp

Vecini: N - Str. Garoafelor; S - Banto Mihai, E – Major Sandor, V - Dări Alexandru

1959

56.631

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Garoafelor nr. 4, suprafata 350 mp

Vecini: N - Str. Garoafelor; S - Banto Mihai, E - Major Sandor, V - Dări Alexandru

1959

0

 


0

1

2

3

4

5

6

20.

 

 

 

1.6.4.

 

 

 

Scoala Lompirt

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 51, constructie din cărămidă, suprafata 607 mp

Vecini: N - Str. Mare, S - curtea scolii, E - Solyom Valentin, V - Demjen Odon

1930

412.600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Anexa + latrină

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 51, constructie din cărămidă, suprafata 68 mp

Vecini: N - Str. Mare, S - curtea scolii, E - Solyom Valentin, V - Demjen Odon

1995

10.000

Teren aferent

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 51, suprafata 8.396 mp

Vecini: N - Str. Mare, S -DJ110B, E –Solyom Valentin, V - Demjen Odon

1995

0

21.

 

 

1.6.4.

 

 

Grădinita de copii Lompirt

Sat Lompirt nr. 160, constructie din cărămidă, suprafata 200 mp

Vecini: N – Szekely Alexandru; S - Demjen Iuliu; E -DJ110B, V - Szekely Alexandru

1978

143.554

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Teren aferent

Sat Lompirt nr. 160, suprafata 500 mp

Vecini: N – Szekely Alexandru, S - Demjen Iuliu; E -DJ110B, V - Szekely Alexandru

1978

0

22.

 

 

 

1.6.4.

 

 

 

Scoala Iisua (Leitner) Grădinita

Sărmăsag, sat Iisua nr. 54/a, constructie din cărămidă, suprafata 278,80 mp

Vecini: N - Str. Nouă, S - Nemeti Zsigmond, E - Szentkiraly Laszlo, V - Str. Principală

1863

110.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

Latrină

Sărmăsag, sat Iisua nr. 54/a, constructie din cărămidă, suprafata 8 mp

Vecini: N - Str. Nouă, S - Nemeti Zsigmond, E - Szentkiraly Laszlo, V - clădirea scolii

1945

15.000

Teren aferent

Sărmăsag, sat Iisua nr. 54/a, suprafata 7.392 mp

Vecini: N - Str. Nouă, S - Nemeti Zsigmond, E - Szentkiraly Laszlo, V - Clădirea scolii

1863

0

23.

1.6.4.

Scoala generală

Sărmăsag, sat Iisua 261/b, constructie din cărămidă, suprafata 296,90 mp

Vecini: N –Zsigmond Alexandru, S – Szentkiraly Janos, E - DJ 110B, V - Zsigmond Alexandru

1945

60.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

 

 

Teren aferent

Sărmăsag, sat Iisua, suprafata 1.196 mp

Vecini: N –Zsigmond Alexandru, S – Szentkiraly Janos, E - DJ 110 B, V - Csoka Ferenc

1945

0

 

B. TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUCTII

24.

1.1.5.

Platforma de colectare si depozitare deseuri

Pădurea Toklean, suprafata 500 mp

1997

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

25.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, Str. Pietii, suprafata 640 mp

Vecini: N - Scoala Generală nr. 1; S - Str. Primăverii; E - Keresztes Sandor; V -Str. Pietii

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

26.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, intersectia Str. Crinului si Sălajului, suprafata 1.057 mp

Vecini: N - Str. Sălajului; S - Str. Crinului; E - DJ108F (Str. Sălajului); V - Str. Sălajului

2008

15.950,70

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

27.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, cartier Minier, între Str. Parcului-Minerilor, suprafata 3.310 mp

Vecini: N - Str. Minerilor - bloc 9; S - Str. Minerilor, bloc G39; E - Str. Minerilor; V - Str. Parcului

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

28.

1.1.5

Parcare auto

Sărmăsag, Str. Pietii, suprafata 1.600 mp

Vecini: N- Str. Pietii; S -Scoala generală nr. 1; E - Str. Primăverii; V -Str. Pietii

2008

35.189,80

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

29.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, sat Iisua, suprafata 1.330 mp

Vecini: N - str. Bokeny; S - pârâul Măgura; E - Kovacs Francisc; V - Kovacs Gheorghe

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

30.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, sat Iisua, suprafata 225 mp

Vecini: N - pârâul Măgura; S - str. Alszeg; E -Gal Paul; V –drum judetean DJ 108

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

31.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, sat Iisua, suprafata 740 mp

Vecini: N - DJ108F; S -DJ108F;E -DJ108F; V - Balla Minai

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

32.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, sat Lompirt, suprafata 5.600 mp

Vecini: N - stradă; S - stradă; E - stradă; V -DJ108F

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

33.

1.1.5.

Spatiu verde

Sărmăsag, sat Lompirt, suprafata 407 mp

Vecini: N - magazin sătesc; S - cămin cultural; E - Str. Mare; V - Sera lulianna

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

34.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, teren extravilan, suprafata 936 mp

Vecini: N - Drum national E 81; S -Cale ferată; E - Drum judetean DJ 108 F; V - Canal pluvial

2008

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

35.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 7, suprafata 38 mp

Vecini: N - bloc nr. 7; S - Str. Minerilor; E - grădini; V - Str. Trandafirilor

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

36.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9, suprafata 455 mp

Vecini: N - Str. Minerilor; S - curtea Grădinitei nr. 2; E - bloc nr. 9; V - curtea Scolii generale

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

37.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9/a, suprafata 72,60 mp

Vecini: N - bloc G39; S - Str. Parcului; E -Bloc 19/a; V -Str. Minerilor

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

38.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9/a, suprafata 66 mp

Vecini: N - Str. Minerilor; S - Str. Parcului; E – Erdei Zoltan;V - bloc M9

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

39.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 10/a, suprafata 168 mp

Vecini: N - Voichitoiu Virgil; S - Str. Minerilor; E -Clubul Minier; V - Balaj Elisaveta

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

40.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 10/b, suprafata - 150 mp

Vecini: N - Voichitoiu Virgil; S - Str. Minerilor; E - garaje auto; V -blocnr. 10

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

41.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 12, suprafata 22,60 mp

Vecini: N - curte; S - Str. Minerilor; E - bloc 12; V - blocnr. 13

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

42.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 13, suprafata 5 mp

Vecini: N – anexe gospodăresti; S - Str. Minerilor; E - curte; V -blocnr. 13

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

43.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 15, suprafata 2672 mp

Vecini: N - bloc nr. 48; S - garaje auto; E – Scoala generală; V - Str. Minerilor

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

44.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 16/a, suprafata 20 mp

Vecini: N –bloc nr. 16; S - Str. Minerilor; E - curtea blocului; V -blocnr. 17

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

45.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 18/a, suprafata 13,5 mp

Vecini: N - Str. Minerilor; S - Consum Coop.; E - Consum Coop; V - Consum Coop.

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

46.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 20, suprafata 116,5 mp

Vecini: N - Str. Florilor; S - Str. Minerilor; E - Str. Trandafirilor; V - Preda Maria

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

47.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 22, suprafata 2215 mp

Vecini: N - Str. Florilor; S - Spurigan Geza; E - Bălaie Vasile; V - Spurigan Geza

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

48.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Trandafirilor nr. 3, suprafata 30 mp

Vecini: N - Rus Ioan; S - curte club minier; E - Voichitoiu Virgil; V - Str. Trandafirilor

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

49.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Trandafirilor nr. 6, suprafata 110 mp

Vecini: N - Str. Trandafirilor; S - curte club minier; E - Voichitoiu Virgil; V - Voichitoiu Virgil

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

50.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Trandafirilor nr. 7/a, suprafata 50 mp

Vecini: N -grădini particulare; S – Szanto Andrei; E – grădini particulare; V – cimitir ortodox

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

51.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Trandafirilor nr. 20, suprafata 50 mp

Vecini: N - Păduran Ioan; S - grădini particulare; E - Păduran Ioan; V - Pop Elisabeta

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

52.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Trandafirilor nr. 19, suprafata 30 mp

Vecini: N - Str. Trandafirilor; S - grădini particulare; E - Henkel Stefan; V - Păduran Ioan

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

53.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Albinei, suprafata 2.340 mp

Vecini: N - Str. Albinei; S - grădini particulare; E - statia de epurare; V - grădini particulare

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

54.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Parcului, suprafata 6.800 mp

Vecini: N – locuinte particulare; S - Str. Parcului; E - teren viran; V - teren viran

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

55.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Parcului, suprafata 150 mp

Vecini: N – Societatea Comercială A&M - S.R.L Sărmăsag; S - Str. Parcului; E - Str. Minerilor; V - teren viran

2011

0

D Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

56.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Parcului, suprafata 639 mp

Vecini: N - teren viran si bloc nr. 48; S - Str. Parcului; E - curtea Scolii generale nr. 2; V - Str. Minerilor

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

57.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Parcului, suprafata 580 mp

Vecini: N - Bloc M9, M10; S - Str. Parcului; E - curte; V -bloc 19/a (Str. Parcului)

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

58.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Parcului nr. 19/a, suprafata 63,72 mp

Vecini: N - Bloc M9, M10; S - Str. Parcului; E -bloc 19/a; V - Str. Parcului

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

59.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Gării nr. 1/a, suprafata 900 mp

Vecini: N - Str. Gării; S - calea ferată; E - Kupas Jozsef; V - comuna Sărmăsag

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

60.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Pietii, suprafata 30 mp

Vecini: N- Str.Pietii; S - cale ferată; E - Balogh Zoltan; V - cale ferată

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

61.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Stadionului, suprafata 1.040 mp

Vecini: N - Str. Stadionului; S - comuna Sărmăsag; E - Str. Stadionului; V - comuna Sărmăsag

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

62.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Stadionului, suprafata 7.435,4 mp

Vecini: N - Str. Stadionului; S - calea ferată; E - Str. Pietii; V – comuna Sărmăsag

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

63.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Teilor nr. 72/b, suprafata 145 mp

Vecini: N – comuna Sărmăsag; S - Str. Teilor; E - Ihos Simona; V - biserica catolică

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

64.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, Str. Crizantemelor nr. 9/b, suprafata 200 mp

Vecini: N - Consum coop.; S - Bai Ileana; E - Str. Crizantemelor; V - Consum coop.

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

65.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt, suprafata 200 mp

Vecini: N - vale; S - Str. Mare; E - Loga Vasile; V -DJ108F

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

66.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt, suprafata 311 mp

Vecini: N - drum; S - Dako Blaziu; E - Zahoranski Stefan; V – stradă

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

67.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 80/a, suprafata 200 mp

Vecini: N - Farnas Istvan; S - stradă; E – comuna Sărmăsag; V – comuna Sărmăsag

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

68.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt, suprafata 257 mp

Vecini: N - vale; S - Str. Mare; E -Str. Mare; V - DJ108F

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

69.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 85/a, suprafata 367 mp

Vecini: N - Str. Mare; S - Asociatia crestină apostolică; E - drum; V - Dako Blaziu

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

70.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Lompirt nr. 95/b, suprafata 305 mp

Vecini: N - str. Mare; S - Asociatia crestină apostolică; E - drum; V - Dako Blaziu

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

71.

1.1.5.

Teren viran

Sărmăsag, sat Iisua nr. 287, suprafata 305 mp

Vecini: N – comuna Sărmăsag; S - Str. Nouă; E - PikermajerAttila; V - Consum coop

2011

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

72.

1.6.2.

Teren intravilan

Sărmăsag, suprafata 500 mp

Vecini: N - Str. Salcâmului; S - Str. Crasnei; E - Kaszta Ioan; V - drum

2005

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

C. ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

73.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă, retele de distributie

Sărmăsag, lungimea de 16,023 km:

Str. Gării - 1,475 km

Str. Morii - 1,263 km

str. Tărmure - 0,900 km

Str. Răsăritului - 0,320 km

Str. Teilor - 1,530 km

Str. Viilor - 0,400 km

Str. Pomilor - 0,425 km

Str. Liliacului - 0,230 km

Str. Amurgului - 0,200 km

Str. Mioritei - 0,220 km

Str. Castanilor -0,150 km

Str. Crizantemelor -0,110 km

Str. Pietii - 0,330 km

Str. Stadionului - 0,535 km

Str. Primăverii -0,750 km

Str. Crinului - 0,575 km

Str. Sălajului - 0,900 km

Str. Turturelelor - 0,230 km

Str. Viitorului - 0,560 km

Str. Garoafelor - 0,200 km

Str. Zorilor -0,230 km

Str. Crasnei - 0,580 km

Str. Salcâmului - 0,400 km

Str. Izvorului - 0,650 km

Str. Minerilor -0,915 km

Str. Parcului - 0,455 km

Str. Florilor - 0,480 km

Str. Trandafirilor - 0,430 km

Str. Albinei - 0,580 km

2005

53.208

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

74.

1.8.8.

Statie de captare, tratare si pompare apă Teren aferent

Sărmăsag, parcela

Hidvegiret, suprafata

100.000 mp, constructie

din cărămidă

Vecini: N - drum de

exploatatie agricolă;

S - canal; E - proprietate

privată; V - canal

2005

3.608.210

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

D. RETEA DE CANALIZARE

75.

1.8.4.

Canal pentru evacuarea apelor uzate

Sărmăsag, lungimea de

14,340 km

Str. Gării - 1,475 km

str. Tărmure - 1,100 km

Str. Răsăritului - 0,270 km

Str. Teilor - 1,530 km

Str. Viilor - 0,400 km

Str. Mioritei - 0,220 km

Str. Castanilor -0,100 km

Str. Crizantemelor - 0,50 km

Str. Pietii - 0,330 km

Str. Stadionului - 0,535 km

Str. Primăverii -0,750 km

Str. Crinului - 0,575 km

Str. Sălajului - 0,900 km

Str. Turturelelor - 0,230 km

Str. Viitorului - 0,560 km

Str. Garoafelor - 0,260 km

Str. Zorilor -0,230 km

Str. Crasnei - 0,580 km

Str. Salcâmului - 0,400 km

Str. Izvorului - 0,650 km

2005

2.721.647,17

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Str. Minerilor-1,830 km

Str. Parcului - 0,455 km

Str. Florilor - 0,480 km

Str. Trandafirilor - 0,430 km

 

 

 

76.

1.8.8.

Statie de pompare apă menajeră

Sărmăsag, Str. Zorilor; constructie din cărămidă, suprafata - 36 mp

Vecini: N - Str. Zorilor; S - cale ferată; E – Kovacs Andrei; V - Kovacs Andrei

2005

60.850,69

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

77.

 

 

1.8.8.

 

 

Statie de epurare

Sărmăsag, Str. Albinei, constructie din cărămidă, suprafata - 1.000 mp

Vecini: N - drum spre haltă; S - Farcău Vasile; E - Str. Albinei; V - Farcău Vasile

2005

1.864.068,2

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

 

 

Teren aferent

Sărmăsag, Str. Albinei; suprafata - 1.000 mp

Vecini: N - drum spre haltă; S - Farcău Vasile; E - Str. Albinei; V - Farcău Vasile

2005

0

E. DRUMURI DE EXPLOATATE AGRICOLĂ

78.

1.3.7.1.

Vagas

Sărmăsag, DJ 108F - Păsune comunală Lungime - 3,2 km

1994

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

79.

1.3.7.1.

Papkut

Sărmăsag, E 81 – Păsune comunală

Lungime - 3,5 km

1994

15.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

80.

1.3.7.1.

Nyolcolos

Sărmăsag, E 81 – Păsune comunală - sat Tărmure

Lungime - 5 km

1994

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

81.

1.3.7.1.

Kistag

Sărmăsag, Drum Vagas - Drum Nyolcolos

Lungime - 2,8 km

1994

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

82.

1.3.7.1.

Kavicsos

Sărmăsag, Drum Vagas - Drum Nyolcolos

Lungime - 2,5 km

1994

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

83.

1.3.7.1.

Teleki

Sărmăsag, Drum Vagas - Drum Nyolcolos

Lungime - 2 km

1994

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

84.

1.3.7.1.

Braniste

Sărmăsag, E81 – Parcela Braniste

Lungime -1,8 km

1994

50

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

85.

1.3.7.1.

Also

Sărmăsag, Str. Turturelelor -E81

Lungime -1,1 km

1994

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

86.

1.3.7.1.

Lente

Sărmăsag, Str. Teilor - Parcela Lente - E81

Lungime -1,5 km

1994

5.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

87.

1.3.7.1.

Pocsikhegy

Sărmăsag, DJ 108F - Pocsikhegy

Lungime -11 km

1994

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

88.

1.3.7.1.

Fandika

Sărmăsag, DJ 108F - Fandika

Lungime - 23 km

1994

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

89.

1.3.7.1.

Kishegy

Sărmăsag, DJ 108F - Kishegy - Berc -

Str. Izvorului Lungime -18 km

1994

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

90.

1.3.7.1.

Buson

Sărmăsag, Str. Minerilor - Păsune Buson

Lungime -1,8 km

1994

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

91.

1.3.7.1.

Reszugya

Sărmăsag, Str. Albinei - Parcela Reszugya

Lungime -1,1 km

1994

100.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

92.

1.3.7.1.

Nagyhegy

Sărmăsag, E81 – Parcela  Nagyhegy

Lungime - 2,2 km

1994

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

93.

1.3.7.1.

Kismalom

Lompirt, DJ 110B - Parcela Kismalom

Lungime -1,8 km

1994

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

94.

1.3.7.1.

Pusztaret

Lompirt, DJ 110B - Parcela Pusztaret

Lungime - 4 km

1994

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

95.

1.3.7.1.

Laz

Lompirt, Str. Românească - Parcela Lay

Lungime -1,6 km

1994

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

96.

1.3.7.1.

Szekely

Lompirt, Str. Românească de sus - Păsune Szekely

Lungime -1,2 km

1994

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

97.

1.3.7.1.

Fermei

Iisua, Str. Mare – Pădurea comunală - Ferma I.A.S

Lungime -11 km

1994

15.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

98.

1.3.7.1.

Toviskoz

Iisua, str. Alszeg – Pădurea comunală

Lungime -1,2 km

1994

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

99.

1.3.7.1.

Egresoldal

Iisua, Str. Bokeny – Parcela Egresoldal

Lungime - 4,5 km

1994

700

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

100.

1.3.7.1.

Temetohat

Iisua, DJ 110B - Parcela Temetohat, lungime - 2,3 km

1994

15.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

101.

1.3.7.1.

Hamas

Iisua, Str. Mare - Parcela Hamas, lungime - 7 km

1994

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

102.

1.3.7.1.

Zoltantag

Iisua, str. Gyorgy - parcela Zoltantag, lungime - 5 km

1994

800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

F. STRĂZI

103.

1.3.7.3.

Teilor

Sărmăsag, Str. Sălajului- Str. Crizantemelor, lungime - 0,270 km

1975

65.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

104.

1.3.7.3.

Teilor

Sărmăsag, PriMaria Comunei Sărmăsag, Str. Castanilor, lungime - 0,360 km

1975

83.240

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

105.

1.3.7.2.

Teilor

Sărmăsag, Str. Castanilor- Str. Răsăritului, lungime -0,900 km

1975

228.124

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

106.

1.3.7.3.

Mioritei

Sărmăsag, DJ 110B - Str. Teilor, lungime - 0,220 km

1975

37.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

107.

1.3.7.2.

Răsăritului

Sărmăsag, E 81 -Str. Teilor, lungime - 0,320 km

1975

78.630

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

108.

1.3.7.3.

Castanilor

Sărmăsag, DJ 110B - Str. Teilor, lungime - 0,150 km

1975

21.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

109.

1.3.7.2.

Crizantemelor

Sărmăsag, DJ 110B - Str. Teilor, lungime - 0,110 km

1975

30.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

110.

1.3.7.3.

Pietii

Sărmăsag, DJ 110B - Piată, lungime - 0,330 km

1975

78.540

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

111.

1.3.7.3.

Sălajului

Sărmăsag, Str. Parcului - DJ 110B, lungime - 0,900 km

1975

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

112.

1.3.7.1.

Viilor

Sărmăsag, Str. Teilor - parcela Pocsikhegy, lungime - 0,400 km

1975

20.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

113.

1.3.7.1.

Pomilor

Sărmăsag, Str. Viilor - Str. Liliacului, lungime - 0,425 km

1975

22.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

114.

1.3.7.1.

Liliacului

Sărmăsag, Str. Teilor -  DJ 108F, lungime - 0,230 km

1975

10.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

115.

1.3.7.2.

Crinului

Sărmăsag, Str. DJ 108 F - Str. Sălajului, lungime - 0,575 km

1975

215.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

116.

1.3.7.1.

Stadionului

Sărmăsag, DJ 108F - calea ferată- Str. Turturelelor, lungime - 0,635 km

1975

77.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

117.

1.3.7.2.

Turturelelor

Sărmăsag, DJ 108F - Calea ferată, lungime - 0,230 km

1975

73.700

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

118.

1.3.7.2.

Viitorului

Sărmăsag, DJ 108 F - Str. Zorilor, lungime - 0,340 km

1975

143.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

119.

1.3.7.1.

Viitorului

Sărmăsag, Str. Zorilor - Canal, lungime - 0,220 km

1975

8.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

120.

1.3.7.3.

Garoafelor

Sărmăsag, DJ 108F - înfundat, lungime - 0,200 km

1975

50.700

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

121.

1.3.7.1.

Zorilor

Sărmăsag, Str. Viitorului - calea ferată, lungime - 0,230 km

1975

28.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

122.

1.3.7.3.

Tărmure

Sărmăsag, E 81 - Str. Tineretului, lungime - 0,230 km

1975

67.260

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

123.

1.3.7.1.

Tărmure

Sărmăsag, Str. Tineretului - Valea Zalăului, lungime - 0,670 km

1975

38.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

124.

1.3.7.1.

Tineretului

Sărmăsag, Str. Tărmure - Valea Zalăului, lungime - 0,610 km

2010

24.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

125.

1.3.7.1.

Amurgului

Sărmăsag, Str. Teilor - Str. Pomilor, lungime - 0,200 km

1997

11.400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

126.

1.3.7.2.

Crasnei

Sărmăsag, DJ 10 B - calea ferată, lungime - 0,580 km

1975

121.115

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

127.

1.3.7.1.

Salcâmului

Sărmăsag, DJ 110B - înfundat, lungime - 0,400 km

1975

104.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

128.

1.3.7.2.

Izvorului

Sărmăsag, DJ 110B - iesire spre parcela Kishegy, lungime - 0,200 km

1975

55.240

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

129.

1.3.7.3.

Izvorului

Sărmăsag, iesire spre parcela Kishegy - curte M.A.T., lungime - 0,240 km

1975

30.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

130.

1.3.7.2.

Izvorului

Sărmăsag, iesire spre parcela Kishegy - Str. Minerilor, lungime - 0,210 km

 

50.300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

131.

1.3.7.3.

Parcului

Sărmăsag, DJ 110B - Societatea Comercială Sălajul - SA, lungime - 0,455 km

1975

78.250

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

132.

1.3.7.3.

Minerilor

Sărmăsag, Str. Izvorului - Societatea Comercială Sălajul - SA, lungime - 0,915 km

1975

188.856

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

133.

1.3.7.2.

Trandafirilor

Sărmăsag, Str. Minerilor - Str. Florilor, lungime - 0,430 km

1975

76.850

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

134.

1.3.7.2.

Florilor

Sărmăsag, Str. Minerilor - Societatea Comercială Sălajul - SA, lungime - 0,480 km

1975

93.400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

135.

1.3.7.1.

Albinei

Sărmăsag, Str. Parcului - Societatea Comercială Sălajul - SA, lungime - 0,520 km

1975

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

136.

1.3.7.1.

Albinei

Sărmăsag, Societatea Comercială Sălajul - S.A. - localitatea Dersida, lungime - 0,580 km

1975

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

137.

1.3.7.1.

Principală

Moiad, DJ108F -DJ108F, lungime -1,57 km

1999

224.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

138.

1.3.7.1.

Principală

Sat Tărmure, păsune - iesire spre Zalnoc, lungime-0,115km

1999

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

139.

1.3.7.1.

Românească

Lompirt, DJ 110B - păsune Laz, lungime - 0,800 km

1999

71.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

140.

1.3.7.1.

Mare

Lompirt, DJ 110B – iesire sat spre câmpia Sălaj, lungime - 1 km

1999

178.800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

141.

1.3.7.1.

Nova

Lompirt, DJ 110B - iesire din sat spre câmp, lungime - 0,400 km

1999

40.600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

142.

1.3.7.1.

Cămin

Lompirt, Str. Mare - DJ 110B, lungime - 0,395 km

1999

45.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

143.

1.3.7.1.

Cimitir

Lompirt, Str. Mare - DJ 110 B, lungime - 0,860 km

1999

69.900

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

144.

1.3.7.1.

Szeldomb

Lompirt, DJ 110 B - iesire din sat spre păsune, lungime - 0,370 km

1999

30.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

145.

1.3.7.1.

Deal

Lompirt, str. Szeldomb - păsune Laz, lungime - 0,650 km

1999

38.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

146.

1.3.7.1.

Bokeny

Iisua, DJ 110 B –pârâul Măgura - iesire câmp, lungime - 0,700 km

1999

332.494

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

147.

1.3.7.1.

Barth

Iisua, DJ 110 B - Iesire spre Poiana Măgurii, lungime - 0,650 km

1999

55.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

148.

1.3.7.1.

Cimitirului

Iisua, DJ 110 B -păsune (cimitir), lungime - 0,300 km

1999

25.400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

149.

1.3.7.1.

Demjen

Iisua, DJ 110 B - DJ110B, lungime - 0,480 km

1999

50.700

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

150.

1.3.7.1.

Alszeg

Iisua, DJ 110 B – păsune Toviskoz, lungime - 0,800 km

1999

67.600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

151.

1.3.7.1.

Nouă

Iisua, DJ 110 B - valea Lesente, lungime - 6,420 km

1999

44.300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

152.

1.3.7.1.

Gyorgy

Iisua, DJ 110 B - iesire din sat spre I.A.S., lungime - 0,500 km

1999

52.700

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

153.

1.3.7.1.

Pălinciei

Iisua, DJ 110B –valea Lesente, lungime - 0,500 km

1999

15.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

154.

1.3.7.1.

Principală

Poiana Măgurii, intrare în loc Poiana Măgurii – pădure Poiana Măgurii, lungime - 1,13 km

1999

58.760

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

G. FÂNTÂNI PUBLICE SI CISMELE

155.

1.8.1.

Cismea publică

Sărmăsag, Str. Gării nr. 13

1988

5.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

156.

1.8.1.

Cismea publică

Sărmăsag, Str. Crinului nr. 48

1986

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

157.

1.8.1.

Cismea publică

Sărmăsag, Str. Minerilor nr. 9/A

1985

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

158.

1.8.1.

Cismea publică

Sărmăsag, Str. Florilor nr. 10 (nefunctional)

1972

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

159.

1.8.1.

Fântâna nr. 1

Sărmăsag, Str. Viilor nr. 8

1975

800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

160.

1.8.1.

Fântâna nr. 2

Sărmăsag, Str. Pomilor  nr. 19

1975

800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

161.

1.8.1.

Fântâna nr. 3

Sărmăsag, Str. Sălajului nr. 72

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

162.

1.8.1.

Fântâna nr. 4

Sărmăsag, Str. Sălajului nr. 26

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

163.

1.8.1.

Fântâna nr. 5

Sărmăsag, Str. Sălajului nr. 48

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

164.

1.8.1.

Fântâna nr. 6

Sărmăsag, Str. Parcului nr. 24

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

165.

1.8.1.

Fântâna nr. 7

Moiad, Str. Principală nr. 70

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

166.

1.8.1.

Fântâna nr. 8

Moiad, Str. Principală, nr. 53

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

167.

1.8.1.

Fântâna nr. 9

Moiad, Str. Principală nr. 27

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

168.

1.8.1.

Fântâna nr. 10

Moiad, păsune Guikut

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

169.

1.8.1.

Fântâna nr. 11

Moiad, păsune

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

170.

1.8.1.

Fântâna nr. 12

Moiad, păsune

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

171.

1.8.1.

Fântâna nr. 13

Moiad, păsune Toklen

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

172.

1.8.1.

Fântâna nr. 14

Lompirt, Str. Mare nr. 26

1975

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

173.

1.8.1.

Fântâna nr. 15

Lompirt, Str. Mare nr. 42

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

174.

1.8.1.

Fântâna nr. 16

Lompirt, Str. Românească nr. 160

1975

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

175.

1.8.1.

Fântâna nr. 17

Lompirt, DJ 110B km 0+900

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

176.

1.8.1.

Fântâna nr.18

Lompirt, DJ 110Bkm 1+950

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011Local nr. 39/2011

177.

1.8.1.

Fântâna nr. 19

Lompirt, valea Lesente (lângă pălincie)

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

178.

1.8.1.

Fântâna nr. 20

Lompirt, valea Lesente (lângă pălincie)

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

179

1.8.1.

Fântâna nr. 21

Lompirt, păsunea Szekely

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

180.

1.8.1.

Fântâna nr. 22

Lompirt, păsune

1975

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

181.

1.8.1.

Fântâna nr. 23

Iisua, str. Bokeny

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

182.

1.8.1.

Fântâna nr. 24

Iisua, str. Bokeny

1975

400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

183.

1.8.1.

Fântâna nr. 25

Iisua, str. Alszeg

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

184.

1.8.1.

Fântâna nr. 26

Iisua, Borbelytag

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

185.

1.8.1.

Fântâna nr. 27

Iisua, Borbelytag

1975

100

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

186.

1.8.1.

Fântâna nr. 28

Iisua, DJ110B 3+200

1975

200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

H. CIMITIRE

187.

 

Cimitir

Cimitir, Cartierul Minier,

Str. Trandafirilor, suprafata

10.000 mp

1970

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

I. PODETE

188.

1.3.17.2.

Podet nr. 1

Sărmăsag, Str. Gării km 0+0

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

189.

1.3.17.2.

Podet nr. 2

Sărmăsag, Str. Gării km 0+150

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

190.

1.3.17.2.

Podet nr. 3

Sărmăsag, Str. Gării km 0+600

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

191.

1.3.17.2.

Podet nr. 4

Sărmăsag, Str. Gării km 1+100

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

192.

1.3.17.2.

Podet nr. 5

Sărmăsag, Str. Morii km 0+30

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

193.

1.3.17.2.

Podet nr. 6

Sărmăsag, Str. Morii km 0+375

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

194.

1.3.17.2.

Podet nr. 7

Sărmăsag, Str. Morii km 0+675

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

195.

1.3.17.2.

Podet nr. 8

Sărmăsag, Str. Teilor km 0+225

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

196.

1.3.17.2.

Podet nr. 9

Sărmăsag, Str. Teilor km 0+425

1987

5.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

197.

1.3.17.2.

Podet nr. 10

Sărmăsag, Str. Teilor km 0+425

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

198.

1.3.17.2.

Podet nr. 11

Sărmăsag, Str. Teilor km 0+650

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

199.

1.3.17.2.

Podet nr. 12

Sărmăsag, Str. Sălajului  km 0+0

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

200.

1.3.17.2.

Podet nr. 13

Sărmăsag, Str. Sălajului km 0+150

1987

400

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

201.

1.3.17.2.

Podet nr. 14

Sărmăsag, Str. Sălajului km 0+210

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

202.

1.3.17.2.

Podet nr. 15

Sărmăsag, Str. Sălajului km 1+070

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

203.

1.3.17.2.

Podet nr. 16

Sărmăsag, Str. Sălajului km 1+200

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

204.

1.3.17.2.

Podet nr. 17

Sărmăsag, Str. Sălajului km 1+700

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

205.

1.3.17.2.

Podet nr. 18

Sărmăsag, Str. Primăverii

la intersectie

cu Str. Crizantemelor km 0+0

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

206.

1.3.17.2.

Podet nr. 19

Sărmăsag, Str. Primăverii km 0+100

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

207.

1.3.17.2.

Podet nr. 20

Sărmăsag, Str. Primăverii km 0+200

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

208.

1.3.17.2.

Podet nr. 21

Sărmăsag, Str. Primăverii - intersectia cu Str. Crinului km 0+290

1987

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

209.

1.3.17.2.

Podet nr. 22

Sărmăsag, Str. Primăverii  km 0+435

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

210.

1.3.17.2.

Podet nr. 23

Sărmăsag, Str. Primăverii - intersectia cu Str. Turturelelor  km 0+750

1987

2.200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

211.

1.3.17.2.

Podet nr. 24

Sărmăsag, str. Tărmure km 0+50

1987

28.750

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

212.

1.3.17.2.

Podet nr. 25

Sărmăsag, str. Tărmure km 0+375

1987

8.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

213.

1.3.17.2.

Podet nr. 26

Sărmăsag, Str. Viitorului km 0+250

1987

7.733,59

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

214.

1.3.17.2.

Podet nr. 27

Sărmăsag, Str. Răsăritului km 0+0

1987

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

215.

1.3.17.2.

Podet nr. 28

Sărmăsag, Str. Răsăritului km 0+230

1987

4.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

216.

1.3.17.2.

Podet nr. 29

Sărmăsag, Str. Liliacului  km 0+0

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

217.

1.3.17.2.

Podet nr. 30

Sărmăsag, Str. Pomilor km 0+55

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

218.

1.3.17.2.

Podet nr. 31

Sărmăsag, Str. Viilor km 0+0

1987

1.800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

219.

1.3.17.2.

Podet nr. 32

Sărmăsag, Str. Viilor km 0+60

1987

1.800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

220.

1.3.17.2.

Podet nr. 33

Sărmăsag, Str. Mioritei km 0+0

1987

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

221.

1.3.17.2.

Podet nr. 34

Sărmăsag, Str. Mioritei km 0+208

1987

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

222.

1.3.17.2.

Podet nr. 35

Sărmăsag, Str. Castanilor km 0+0

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

223.

1.3.17.2.

Podet nr. 36

Sărmăsag, Str. Castanilor  km 0+200

1987

600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

224.

1.3.17.2.

Podet nr. 37

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+30

1987

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

225.

1.3.17.2.

Podet nr. 38

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+60

1987

300

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

226.

1.3.17.2.

Podet nr. 39

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+90

1987

600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

227.

1.3.17.2.

Podet nr. 40

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+130

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

228.

1.3.17.2.

Podet nr. 41

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+150

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

229.

1.3.17.2.

Podet nr. 42

Sărmăsag, Str. Stadionului km 0+165

1987

5.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011Local nr. 39/2011

230.

1.3.17.2.

Podet nr. 43

Sărmăsag, Str. Stadionului  km 0+460

1987

5.567,38

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

231.

1.3.17.2.

Podet nr. 44

Sărmăsag, Str. Crinului km 0+155

1987

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

232.

1.3.17.2.

Podet nr. 45

Sărmăsag, Str. Crinului km 0+345

1987

5.667

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

233.

1.3.17.2.

Podet nr. 46

Sărmăsag, Str. Crinului km 0+465

1987

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

234.

1.3.17.2.

Podet nr. 47

Sărmăsag, Str. Amurgului km 0+0

1987

800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

235.

1.3.17.2.

Podet nr. 48

Sărmăsag,

Str. Turturelelor - intersectie

Str. Garoafelor 0+100

1987

1.200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

236.

1.3.17.2.

Podet nr. 49

Sărmăsag,

Str. Turturelelor - intersectie

Str. Viitorului km 0+190

1987

2.200

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

237.

1.3.17.2.

Podet nr. 50

Sărmăsag, Str. Turturelelor  km 0+400

1987

1.800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

238.

1.3.17.2.

Podet nr. 51

Sărmăsag, Str. Turturelelor  km 0+465

1987

1.800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

239.

1.3.17.2.

Podet nr. 52

Sărmăsag, Str. Pietii km 0+360

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

240.

1.3.17.2.

Podet nr. 53

Sărmăsag, Str. Izvorului km 0+210

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii  Consiliului Local nr. 39/2011

241.

1.3.17.2.

Podet nr. 54

Sărmăsag, Str. Izvorului km 0+450

1987

3.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii  Consiliului Local nr. 39/2011

242.

1.3.17.2.

Podet nr. 55

Sărmăsag, Str. Minerilor

intersectie Str. Izvorului

km 0+0

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

243.

1.3.17.2.

Podet nr. 56

Sărmăsag, Str. Minerilor

intersectie Str. Trandafirilor

km 0+350

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

244.

1.3.17.2.

Podet nr. 57

Sărmăsag, Str. Minerilor -

intersectie spre Str. Parcului

km 0+350

1987

1.600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

245.

1.3.17.2.

Podet nr. 58

Sărmăsag, Str. Parcului km 0+450

1987

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

246.

1.3.17.2.

Podet nr. 59

Sărmăsag, Str. Parcului km 0+680

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

247.

1.3.17.2.

Podet nr. 60

Sărmăsag, Str. Parcului km 0+810

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

248.

1.3.17.2.

Podet nr. 61

Sărmăsag, Str. Parcului km 0+890

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

249.

1.3.17.2.

Podet nr. 62

Sărmăsag, Str. Trandafirilor  km 0+126

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

250.

1.3.17.2.

Podet nr. 63

Sărmăsag, Str. Trandafirilor  km 0+165

1987

800

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

251.

1.3.17.2.

Podet nr. 64

Sărmăsag, Str. Trandafirilor  km 0+375

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

252.

1.3.17.2.

Podet nr. 65

Sărmăsag, Str. Florilor km 0+56

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

253.

1.3.17.2.

Podet nr. 66

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+255

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

254.

1.3.17.2.

Podet nr. 67

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+500

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

255.

1.3.17.2.

Podet nr. 68

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+695

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

256.

1.3.17.2.

Podet nr. 69

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+645

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

257.

1.3.17.2.

Podet nr. 70

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+1005

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

258.

1.3.17.2.

Podet nr. 71

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+1035

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

259.

1.3.17.2.

Podet nr. 72

Sărmăsag, Str. Albinei km 0+1583

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

260.

1.3.17.2.

Podet nr. 73

Sărmăsag, Str. Gării km 0+350

1987

600

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

261.

1.3.17.2.

Podet nr. 74

Sărmăsag, Str. Gării km 0+450

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

262.

1.3.17.2.

Podet nr. 75

Sărmăsag, Str. Gării km 0+500

1987

10.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

263.

1.3.17.2.

Podet nr. 76

Sărmăsag, intersectie Str. Gării - Str. Morii

1987

4.115

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

264.

1.3.17.2.

Podet nr. 77

Sărmăsag, intersectie Str. Gării - Str. Morii

1987

4.115

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

265.

1.3.17.2.

Podet nr. 78

Lompirt, Str. Românească km 0+50

1987

3.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

266.

1.3.17.2.

Podet nr. 79

Lompirt, Str. Românească km 0+200

1987

3.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

267.

1.3.17.2.

Podet nr. 80

Lompirt, Str. Românească km 0+300

1987

2.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

268.

1.3.17.2.

Podet nr. 81

Lompirt, Str. Românească km 0+350

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

269.

1.3.17.2.

Podet nr. 82

Lompirt, str. Deal km 0+200

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

270.

1.3.17.2.

Podet nr. 83

Lompirt, Str. Căminului km 0+0

1987

2.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

271.

1.3.17.2.

Podet nr. 84

Lompirt, Str. Căminului km 0+200

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

272.

1.3.17.2.

Podet nr. 85

Lompirt, str. Szeldomb km 0+200

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

273.

1.3.17.2.

Podet nr. 86

Lompirt, Str. Mare km 0+15

1987

10.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

274.

1.3.17.2.

Podet nr. 87

Lompirt, Str. Mare km 0+600

1987

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

275.

1.3.17.2.

Podet nr. 88

Lompirt, Str. Mare km 0+800

1987

4.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

276.

1.3.17.2.

Podet nr. 89

Lompirt, str. Nova km 0+0

1987

8.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

277.

1.3.17.2.

Podet nr. 90

Lompirt, str. Nova km 0+300

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

278.

1.3.17.2.

Podet nr. 91

Lompirt, Str. Cimitirului km 0+150

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

279.

1.3.17.2.

Podet nr. 92

Lompirt, Str. Cimitirului km 0+400

1987

1.500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011


0

1

2

3

4

5

6

280.

1.3.17.2.

Podet nr. 93

Lompirt, DJ 110Bkm 12+200

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

281.

1.3.17.2.

Podet nr. 94

Lompirt, DJ 110Bkm 12+500

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

282.

1.3.17.2.

Podet nr. 95

Lompirt, DJ 110Bkm 12+550

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

283.

1.3.17.2.

Podet nr. 96

Lompirt, DJ 110Bkm 12+650

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

284.

1.3.17.2.

Podet nr. 97

Lompirt, DJ 110Bkm 13+100

1987

1.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

285.

1.3.17.2.

Podet nr. 98

Lompirt, DJ 110Bkm 13+90

1987

5.000

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

286.

1.3.17.2.

Podet nr. 99

Lompirt, DJ 110Bkm 13+250

1987

21.854,47

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

287.

1.3.17.2.

Podet nr. 100

Lompirt, DJ 110Bkm 13+350

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

288.

1.3.17.2.

Podet nr. 101

Iisua, DJ 110B km 11+800

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

289.

1.3.17.2.

Podet nr. 102

Iisua, DJ 110B km 11+700

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

290.

1.3.17.2.

Podet nr. 103

Iisua, DJ 110B km 11+350

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

291.

1.3.17.2.

Podet nr. 104

Iisua, DJ 110B km 11+250

1987

0

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

292.

1.3.17.2.

Podet nr. 105

Iisua, DJ 110B km 10+800

1987

500

Domeniu public al comunei Sărmăsag, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2011

293.

1.3.17.2.

Podet nr. 106

Iisua, DJ 110B km 10+400

1987