MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 350/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 350         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

 

362. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

499. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

625/1.947. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

267. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011

 

Decizia nr. 5 din 4 aprilie 2011

 

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

 

În contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat si afectează în continuare sectorul economic,

având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în conditiile actualei crize economice mondiale, resimtită în mod drastic si la nivelul economiei nationale,

în vederea eliminării dificultătilor întâmpinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finantare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementărilor în vigoare nu pot face angajări de personal cu consecinte asupra derulării contractelor si dezvoltării afacerii,

având în vedere necesitatea luării în regim de urgentă a unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri si a accesului la noi locuri de muncă, mărirea ritmului de crestere economică prin suplimentarea veniturilor la bugetul de stat si plata contributiilor aferente acestor noi locuri de muncă, actiuni ce conduc la diminuarea efectelor crizei economice,

tinând cont că aceste măsuri constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) PFA îsi poate desfăsura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de muncă, încheiat în conditiile legii.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) PFA nu va fi considerată un angajat al unor terte persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Károly Borbély,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - aparat propriu:

a) se introduce o nouă pozitie: “Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu - parter bloc M 39”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1;


b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 150066 - Clădire - Tronson 6;

- pozitia cu nr. M.F. 35256 - Spital “Prof. dr. Constantin Angelescu”;

c) se actualizează valorile de inventar si datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 2.

2. Se introduce “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Alba lulia”, conform anexei nr. 3.

3. Se introduce “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Pitesti”, conform anexei nr. 4.

4. Se introduce “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Târgu Mures”, conform anexei nr. 5.

5. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Alba:

a) se introduce o nouă pozitie: “Teren pentru sediu nou Judecătoria Câmpeni”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6;

b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 39799 - Curtea de Apel Alba lulia;

- pozitia cu nr. M.F. 39803 - Cartea funciară Aiud;

- pozitia cu nr. M.F. 39804 - Judecătoria Blaj + CF Blaj;

- pozitia cu nr. M.F. 39806 - Cartea funciară Sebes;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 7.

6. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Arad, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 8.

7. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Arges:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 36695 - Curtea de Apel Pitesti;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 9.

8. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bacău:

a) se introduce o nouă pozitie: “Curtea de Apel Bacău/Tribunalul Bacău”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10;

b) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 35621 - Birou Carte funciară Onesti;

c) se schimbă unitatea de folosintă si denumirea imobilului:

- pentru bunul din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 35619, din “Tribunalul Bacău/Judecătoria Bacău” în “Judecătoria Bacău”, conform anexei nr. 11;

- pentru bunul din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 35618, din “Curtea de Apel Bacău” în “Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ”, conform anexei nr. 12;

d) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 13.

9. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bihor, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 14.

10. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bistrita-Năsăud:

a) se introduc două noi pozitii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 15, respectiv:

- “Palatul de Justitie Bistrita-Năsăud, sediu Tribunal Bistrita-Năsăud si Judecătoria Bistrita”;

- “Judecătoria Năsăud si Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud - sediu nou”;

b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 38175 - Judecătoria Beclean;

- pozitia cu nr. M.F. 38176 - Judecătoria Năsăud - corpul B si Cartea funciară;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 16.

11. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Botosani, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 17.

12. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Brasov, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 18.

13. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Brăila, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 19.

14. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Buzău, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 20.

15. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Caras-Severin:

a) se introduc două noi pozitii: “Judecătoria Bozovici” si “Garaj - Tribunalul Caras-Severin (clădire + teren)”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21;

b) se abrogă pozitiile cu număr M.F. 136610 si 136611;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 22.

16. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Călărasi:

a) se introduc două noi pozitii: “Sediu Tribunal/Judecătorie Călărasi” si “Judecătorie Lehliu - sediu nou”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 23;


b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 36221 -Tribunalul Călărasi;

- pozitia cu nr. M.F 36222 - Judecătoria Călărasi;

- pozitia cu nr. M.F 36224 - Sediu Carte Funciară Oltenita;

- pozitia cu nr. M.F. 36225 - Judecătoria Lehliu;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 24.

17. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Cluj:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 39083 - Judecătoria si CF Turda;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 25.

18. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Constanta, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 26.

19. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Covasna, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 27.

20. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Dâmbovita:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F 37304 - Judecătoria Moreni;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 28.

21. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Dolj:

a) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F 39979 - Judecătoria Bechet;

- pozitia cu nr. M.F 39980 - Judecătoria Băilesti;

- pozitia cu nr. M.F. 39874 - Curtea de Apel Craiova;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 29.

22. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Galati, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 30.

23. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Giurgiu:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 28297 - Tribunalul Giurgiu;

b) se introduce o nouă pozitie: “Tribunalul Giurgiu (sediu nou)”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 31;

c) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 32.

24. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Gorj, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 33.

25. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Harghita:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 34992 - Judecătoria Toplita;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 34.

26. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Hunedoara:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 37765 CF Orăstie;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 35.

27. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Ialomita:

a) se introduce o nouă pozitie: “Teren pentru construire sediu administrativ si parcări adiacente Tribunal Ialomita”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 36;

b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 38595 - Judecătoria SIobozia;

- pozitia cu nr. M.F. 38596 - Birou Carte Funciară Tribunalul Ialomita;

- pozitia cu nr. M.F. 38599 - Judecătoria Fetesti: Utilizator - Birou carte funciară;

c) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 37.

28. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul lasi, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 38.

29. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Maramures:

a) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 27662 - Carte funciară Dragomiresti;

- pozitia cu nr. M.F. 27667 - Carte funciară Judecătoria Viseu de Sus;

- pozitia cu nr. M.F. 106354 - Garaj;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 39.

30. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Mehedinti, se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 40.

31. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Mures:

a) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 36987;

- pozitia cu nr. M.F. 36990 - Notariatul Târnăveni;

- pozitia cu nr. M.F. 150271;

- pozitia cu nr. M.F 36994 - Notariatul Sighisoara;

b) se actualizează datele imobilelor, conform anexei nr. 41.

32. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Neamt:

a) se introduce o nouă pozitie: “Teren pentru sediu nou Tribunal Neamt”, conform anexei nr. 42;

b) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 28290 - Tribunalul Neamt;

- pozitia cu nr. M.F 28292 - Judecătoria Piatra-Neamt;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 43.

33. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Olt, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 44.


34. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Prahova, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 45.

35. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Satu Mare:

a) se abrogă pozitia cu nr. M.F. 28076 - Carte Funciară Cărei;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor conform anexei nr. 46.

36. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Sălaj:

a) se introduc două noi pozitii: “Judecătoria Jibou” si “Judecătoria Simleu Silvaniei”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 47;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 48.

37. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Sibiu, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 49.

38. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Suceava:

a) se abrogă:

- pozitia cu nr. M.F. 34813 - Judecătoria si CF Vatra Dornei;

- pozitia cu nr. M.F 150276 - Carte funciară Câmpulung Moldovenesc;

b) se introduce o nouă pozitie: “Teren cu clădire în constructie Vatra Dornei”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 50;

c) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 51.

39. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Teleorman:

a) se introduce o nouă pozitie: “Judecătoria Rosiorii de Vede - Extindere”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 52;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor,

rnnfnrm anpypi nr R3

40. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Timis:

a) se abrogă pozitiile cu nr. M.F. 141573 si 141574;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 54.

41. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Tulcea, se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 55.

42. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Vaslui:

a) se introduce o nouă pozitie: “Tribunalul Vaslui”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 56;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 57.

43. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Vâlcea:

a) se introduce o nouă pozitie: “Teren pentru Judecătoria Horezu”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 58;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 59.

44. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Vrancea:

a) se introduce o nouă pozitie: “Tribunalul Vrancea - Sectia comercială si Serviciul de probatiune”, având datele de identificare conform anexei nr. 60;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor conform anexei nr. 61.

45. La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bucuresti:

a) se schimbă unitatea de folosintă pentru imobilele de la pozitiile cu nr. M.F. 35253 si 100623, conform anexei nr. 62;

b) se actualizează valorile de inventar si datele imobilelor, conform anexei nr. 63.

46. Se introduce “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu»“, conform anexei nr. 64.

Art. II. - Anexele nr. 1-64*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 362.


*) Anexele nr. 1-64 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor, a unui imobil situat în municipiul Oradea, judetul Bihor, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Bihor nr. 62 din 31 martie 2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean Bihor nr. 104 din 10 mai 2011, cu destinatia de sediu pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 499.


ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului

din domeniul public al autoritătii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

-lei-

Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public

Str. Sucevei, nr. 24,

municipiul Oradea,

judetul Bihor

Hotărârea Consiliului Judetean Bihor nr. 62 din 31 martie 2011, modificată prin Hotărârea

Consiliului Judetean Bihor nr. 104 din 10 mai 2011

Statul român, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de

Ambulantă Bihor

Suprafata constructiei = 1.531 m2

Suprafata terenului aferent = 3.560 m2

Nr. topo: 3172/14, 3172/18, 3173

CF nr. 5503 (CF 151093), Oradea, Str. Sucevei nr. 24

si CF nr. 5228 (CF 169775 si CF 169776) Oradea, Str. Sucevei nr. 24

433.437,11

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 625 din 22 martie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.947 din 2 mai 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale finantate în cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”, denumită în continuare Lista cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” si obiectivelor Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011, si să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Pentru a fi eligibilă în vederea finantării, o cheltuială trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie efectuată si efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 si 31 iulie 2015;

b) să respecte prevederile din contractul de finantare si Ghidul solicitantului;

c) să fie efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, comunitare si nationale, privind achizitiile publice.

(3) Cheltuielile privind achizitia de active corporale sau necorporale prin leasing, precum si contributia în natură nu sunt eligibile.

(4) Cheltuielile efectuate în regie proprie, aferente obiectivelor de investitii, nu sunt eligibile.

(5) Activele corporale achizitionate, cu exceptia terenurilor si constructiilor, trebuie să fie noi.

(6) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achizitionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare comunitare si nationale privind achizitiile publice;

d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei si rămân în locatia care a beneficiat de ajutor de stat cel putin 5 ani.

(7) Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei activelor eligibile de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

(8) Cheltuielile cofinantate din alte fonduri publice nu sunt eligibile.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport din cadrul operatiunii 4.1.b “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.

Art. 4. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXA

 

LISTA

cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren aferent investitiei (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investitiei în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări de materiale rezultate, devieri de retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază) etc.

3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială:

a) lucrări si actiuni de protectia mediului;

b) refacerea cadrului natural si aducerea la starea initială după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului investitiei, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

5. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), si anume:

a) studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului);

b) obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor (obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism; obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/ desfiintare; obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc; obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă; întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în Cartea funciară; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului PSI; alte avize, acorduri si autorizatii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislatiei nationale legate de obiectivul investitiei);

c) proiectare si inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performantă energetică, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului investitiei conform proiectului, precum si, după caz, expertiza tehnică si auditul energetic pentru interventii la constructii existente sau începute si neterminate, cu conditia ca aceste clădiri să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii);

d) organizarea procedurilor de achizitie publică, numai dacă documentatia de atribuire este pusă la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, cuprinzând cheltuieli aferente plătii serviciilor externe pentru întocmirea documentatiei de atribuire, multiplicarea documentatiei de atribuire si cheltuieli aferente plătii anunturilor implicate de aplicarea procedurilor de achizitie;

e) consultantă (servicii de consultantă la elaborarea studiilor de piată si evaluare; servicii de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie);

f) asistentă tehnică pe perioada de executie a lucrărilor (asistentă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării executiei prin diriginti de santier autorizati, desemnati de autoritatea contractantă).

6. Cheltuieli pentru investitia de bază, si anume:

a) constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (clădiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);

b) montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora, desfăsurate pe obiecte de constructie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări;

c) achizitia de utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfăsurate pe obiecte de constructie;

d) achizitia de utilaje si echipamente fără montaj si a echipamentelor de transport tehnologic, desfăsurate pe obiecte de constructie;

e) achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăsurate pe obiecte de constructie (dotări);

f) achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

7. Cheltuieli pentru achizitia serviciilor de auditare a proiectului atunci când auditul este solicitat de Organismul Intermediar pentru Energie, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”.


 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) si ale art. 42 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Lucrările Plenului si sectiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau sectiile hotărăsc, cu majoritate de voturi, situatiile în care sedintele nu sunt publice. Sedintele în care sectiile Consiliului hotărăsc asupra cererilor având ca obiect încuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor sau magistratilor-asistenti nu sunt publice.”

2. După articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 261-263, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - (1) Cererile având ca obiect încuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se înregistrează de către Inspectia judiciară într-un registru special nepublic, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru solutionarea cererii, solutia dispusă de sectia corespunzătoare a Consiliului si data comunicării acesteia către parchetul sau instanta care a solicitat încuviintarea, după caz.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de un referat întocmit de organul care solicită încuviintarea, de dosarul original al cauzei sau, după caz, de copia certificată a acestuia si de un opis al continutului dosarului.

(3) Cererile având ca obiect încuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se solutionează de îndată de sectia corespunzătoare, prevăzută de art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La dezbaterea cererilor nu participă judecătorul, procurorul sau magistratul-asistent fată de care se cere încuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestării preventive si nici reprezentantul parchetului.

(5) Copia certificată a dosarului cauzei se păstrează si se arhivează la Inspectia judiciară.

(6) în cazul înaintării dosarului original al cauzei, acesta va fi restituit de îndată ce sectia corespunzătoare a Consiliului s-a pronuntat asupra încuviintării, urmând a se efectua si păstra

copii de pe înscrisurile considerate relevante, care vor fi atasate la dosarul de încuviintare a perchezitiei, retinerii sau arestării preventive.

Art. 262. - (1) Hotărârile prin care sectiile Consiliului solutionează cererile prevăzute la art. 261 alin. (1) vor cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea faptei pentru care s-a început urmărirea penală si încadrarea juridică a acesteia;

b) motivele pentru care s-a solicitat încuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorului, procurorului ori magistratului-asistent;

c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea;

d) temeiul de drept al solutionării cererii de încuviintare.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se tehnoredactează de îndată de grefa sectiilor si se comunică organului care a formulat cererea. Aceste hotărâri nu se publică.

Art. 263. - (1) Registrele prevăzute la art. 261 alin. (1) si dosarele având ca obiect cereri de încuviintare a perchezitiei, retinerii si arestării preventive a judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se arhivează la Inspectia judiciară.

(2) Dosarul de încuviintare si anexele acestuia nu pot fi consultate si copiate. De asemenea, informatiile în legătură cu documentele continute de acestea nu pot fi comunicate.”

3. La articolul 43 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) efectuează verificări în vederea încuviintării de către Sectia pentru judecători a perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorilor si magistratilor-asistenti. Verificările vor fi consemnate într-un referat care va cuprinde: situatia de fapt retinută, încadrarea juridică, argumentele aduse de către organul care solicită încuviintarea, precum si alte aspecte relevante, inclusiv cele vizând admisibilitatea cererii, fără a se analiza fondul cauzei;”.

4. La articolul 44 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) efectuează verificări în vederea încuviintării de către Sectia pentru procurori a perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a procurorilor. Verificările vor fi consemnate într-un referat care va avea continutul prevăzut de art. 43 alin. (1) lit. d).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 28 aprilie 2011.

 Nr. 267.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII -

DECIZIA Nr. 3

din 4 aprilie 2011

 

Dosar nr. 2/2011

 

Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Roxana Popa - judecător la Sectia comercială, judecător raportor

Iulia Manuela Cârnu - judecător la Sectia comercială

Veronica Carmen Popescu - judecător la Sectia comercială

Viorica Trestianu - judecător la Sectia comercială

Ileana Izabela Dolache - judecător la Sectia comercială

Nicolae Mănigutiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal, judecător raportor

Eugenia Marin - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Pusoiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Lungeanu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Rîciu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Mariana Ghena - judecător la Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecător la Sectia penală

Cristina Iulia Tarcea - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală, judecător raportor

Adina Nicolae - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Raluca Moglan - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Alina Macavei - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Mihaela Tăbârcă - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător dr. Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror general adjunct Gabriela Scutea.

La sedinta de judecată participă prim-magistratul-asistent al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnată în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, referitor la pretentiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferentelor dintre drepturile salariale încasate si cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în functie de coeficientul de inflatie până la data efectivă a plătii.

Prim-magistratul-asistent Aneta Ionescu referă cu privire la obiectul recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2011, aflat pe rolul completului de judecată, precum si cu privire la faptul că, la data de 4 aprilie 2011, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin reprezentant, a depus la dosarul cauzei “Precizări asupra recursului în interesul legii”, însotite de 5 hotărâri judecătoresti identificate după sesizarea instantei supreme, si o cerere prin care a solicitat, în principal, amânarea cauzei pentru ca Înalta Curte de Casatie si Justitie să pronunte o decizie întemeiată pe un examen jurisprudential complet si actual iar, în subsidiar, amânarea pronuntării, pentru aceleasi motive.

Presedintele completului, doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a acordat cuvântul reprezentantului procurorului general, doamna procuror general adjunct Gabriela Scutea, pentru sustinerea cererii de amânare si a materialului întocmit în acest scop.

Doamna procuror general adjunct Gabriela Scutea a sustinut, în esentă, că procurorul general a solicitat amânarea cauzei, având în vedere evolutia jurisprudentei instantelor nationale în materie, concurent cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, căreia, prin solutiile jurisprudentiale diferite, instantele de judecată continuă să îi dea noi orientări, diferite de cele prezentate în recursul în interesul legii, astfel cum rezultă din hotărârile judecătoresti anexate. S-a subliniat că solutionarea problemei de drept cu care instanta supremă este învestită presupune lămurirea întinderii în timp a efectelor deciziilor succesive ale Curtii Constitutionale indicate cu privire la cauzele aflate pe rolul instantelor, fiind imperios necesară o extindere a analizei jurisprudentei relevate, dar si sondarea jurisprudentei, care nu a fost examinată, pentru ca în mod rezonabil să poată fi cunoscută de către Înalta Curte de Casatie si Justitie practica judiciară recentă. De asemenea, doamna procuror general adjunct a arătat că examenul jurisprudential efectuat după sesizarea instantei supreme a identificat orientări care nu fac distinctie relativ la momentul anterior intrării în vigoare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 si după intrarea în vigoare a legii evocate, fiind încălcate astfel dispozitiile acestei legi. În concluzie, doamna procuror general adjunct a solicitat, în principal, amânarea cauzei si, în subsidiar, amânarea pronuntării pentru motivele expuse.

Deliberând, completul de judecată, cu majoritate de voturi, a respins cererea de amânare a cauzei, având în vedere că precizările aduse de procurorul general tind la o extindere a recursului în interesul legii asupra unor chestiuni cu care Înalta Curte de Casatie si Justitie nu a fost sesizată prin memoriul initial si a dispus reluarea dezbaterilor în fond a cauzei.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, revenit la dezbateri, a sustinut recursul în interesul legii, astfel cum a fost formulat în scris, si a solicitat admiterea recursului, să se constate jurisprudenta neunitară în aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008, arătând că opinia procurorului general este în sensul opiniei majoritare conform căreia pretentiile reclamantilor sunt întemeiate, iar pârâtii au fost obligati la plata diferentelor salariale cuvenite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, si drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 si până la data de 31 decembrie 2009.

Presedintele completului, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronuntare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, referitor la pretentiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferentelor dintre drepturile salariale încasate si cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în functie de coeficientul de inflatie până la data efectivă a plătii, divergenta de practică fiind creată de efectele deciziei Curtii Constitutionale prin care se constată neconstitutionalitatea unei dispozitii legale sau a unui act normativ în întregul lui cu privire la actul normativ abrogat.

2. Examenul jurisprudential

La data de 13 mai 2010, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati a hotărât sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a se pronunta asupra problemei de drept ce a generat existenta unei practici neunitare cu privire la modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ.

Sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curtii de Apei Galati a fost înaintată de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru a se verifica existenta unei practici neunitare la nivelul tării.

În urma verificărilor efectuate, la data de 26 ianuarie 2011, prin Adresa nr. 952/C/4043/111-5/2010, procurorul general a formulat recurs în interesul legii, constatând că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, referitor la pretentiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferentelor dintre drepturile salariale încasate si cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în functie de coeficientul de inflatie până la data efectivă a plătii.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Într-o opinie majoritară s-a apreciat că pretentiile reclamantilor sunt întemeiate, pârâtii fiind obligati la plata diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, si drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 si până la data de 31 decembrie 2009.

Aceste instante au considerat că efectele deciziilor pronuntate de Curtea Constitutională prin care s-a constatat neconstitutionalitatea diminuării dreptului salarial se traduc prin neaplicarea dispozitiilor ordonantelor de urgentă prin care s-au dispus aceste diminuări, deoarece prevederile legii declarate neconstitutionale nu mai pot fi aplicate.

3.2. Într-o a doua opinie, instantele au admis actiunea reclamantilor numai pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 martie 2009, cu motivarea că dispozitiile ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 31/2009 si nr. 41/2009 nu au fost declarate neconstitutionale, ele producându-si efectele până în momentul în care au fost abrogate.

3.3. Într-o a treia opinie s-a considerat că pretentiile formulate nu sunt întemeiate, deoarece modificările aduse Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 prin Legea nr. 221/2008 au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008, iar declararea neconstitutionalitătii acestei ordonante de urgentă nu este de natură să repună în vigoare texte abrogate expres.

3.4. Într-o a patra opinie, pretentiile reclamantilor au fost respinse pentru perioada 1 octombrie 2008 - 2 decembrie 2008 si admise pentru perioadele ulterioare, motivat de faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 a fost declarată neconstitutională prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 a Curtii Constitutionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, ordonanta producându-si efectele în perioada 1 octombrie 2008 - 2 decembrie 2008.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat în sensul că au făcut o corectă interpretare si aplicare a legii instantele care au apreciat ca întemeiate pretentiile reclamantilor si au obligat pârâtii la plata diferentelor de drepturi salariale cu începere de la 1 octombrie 2008 si până la data de 31 decembrie 2009.

În esentă, punctul de vedere exprimat de procurorul general se întemeiază pe ideea că modificările aduse prin ordonantele de urgentă ulterioare Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, devin lipsite de eficientă juridică în virtutea caracterului obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Judecătorii raportori, prin raportul comun întocmit în cauză, au apreciat, ca si procurorul general, că prima orientare jurisprudentială este în acord cu litera si spiritul legii, proiectul solutiei fiind exprimat în acest sens.

6. Înalta Curte

Prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată si modificată prin Legea nr. 221/2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru personalul de învătământ a fost stabilită la 400,00 lei.

Această valoare a fost diminuată prin ordonante de urgentă succesive care au fost apoi declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale.

Hotărârile analizate si care au determinat promovarea prezentului recurs în interesul legii au fost pronuntate în perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010, după ce ordonantele de urgentă prin care s-au modificat dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 au fost declarate neconstitutionale.

Prin hotărârile pronuntate instantele de judecată au trebuit să statueze cu privire la efectele deciziei pronuntate de Curtea Constitutională prin care s-a constatat ca fiind neconstitutional un text dintr-un act normativ sau actul normativ în întregul său prin care s-a abrogat o dispozitie legală asupra dispozitiei legale abrogate.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, deciziile Curtii Constitutionale prin care se constată neconstitutionalitatea unei legi aflate în vigoare sunt definitive si obligatorii, iar potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, dispozitiile din legile în vigoare constatate neconstitutionale îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, dacă în acest interval de timp Parlamentul sau Guvernul nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile declarate neconstitutionale sunt suspendate de drept.

Aceleasi reglementări se regăsesc si în art. 147 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

Fată de aceste reglementări, în cazul în care legiuitorul nu actionează în termenul impus de textele de lege indicate, dispozitiile declarate neconstitutionale încetează să producă efecte juridice. Prin Decizia nr. 62/2007, Curtea Constitutională a înlăturat orice dubii cu privire la efectele declarării neconstitutionalitătii unei dispozitii de abrogare, stabilind că, în cazul constatării neconstitutionalitătii lor, acestea îsi încetează efectele juridice în conditiile prevăzute de art. 147 alin. (1) din Constitutie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte juridice.

Această interpretare dată de Curtea Constitutională însesi efectelor unei decizii prin care s-a declarat neconstitutional un text de abrogare face ca hotărârile instantelor interne prin care a fost respinsă cererea reclamantilor, cu motivarea că decizia Curtii Constitutionale nu poate activa un text abrogat, să fie total lipsite de temei legal.

Particularitatea problemei pusă în discutie prin recursul în interesul legii constă în faptul că un act normativ a fost în mod repetat modificat si chiar abrogat prin ordonante de urgentă care au fost apoi declarate neconstitutionale.

În aceste conditii, se pune întrebarea în ce limite actionează efectul ex nune al deciziilor Curtii Constitutionale si cum se conciliază acesta cu faptul că pentru scurte perioade ordonantele de urgentă declarate neconstitutionale au produs efecte.

Unele instante, asa cum s-a arătat, au exprimat punctul de vedere în sensul că pe perioada dintre intrarea în vigoare a ordonantei si până la declararea ei ca neconstitutională aceasta trebuie să îsi producă efectele, deoarece se bucură de prezumtia de neconstitutionalitate.

Curtea Constitutională, însă, a avut o altă abordare, iar în Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 272 din 27 aprilie 2010, a reamintit considerentele de principiu din Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, unde a retinut că “nici modificarea sau completarea dispozitiei legale criticate de către legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstitutionalitatea constatată de către Curtea Constitutională, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate în măsura în care confirmă solutia legislativă declarată neconstitutională”.

Mai mult decât atât, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31 iulie 2009, Curtea Constitutională a afirmat că “ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonantă de urgentă să se aplice si să îsi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 si celelalte care vizează perioada de după 1 mai 2009 să fie neconstitutionale si să îsi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere”.

Această analiză a fost făcută de Curtea Constitutională în conditiile în care a constatat neconstitutionalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, desi unele dispozitii din ordonantă si-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp.

Or, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că ele trebuie aplicate întocmai, nu numai în ceea ce priveste dispozitivul deciziei, dar si considerentele care îl explicitează.

Prin urmare, instantele, chemate să transeze asupra cererilor reclamantilor după ce Curtea Constitutională s-a pronuntat la modul arătat asupra neconstitutionalitătii ordonantelor de urgentă succesive de modificare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, erau obligate să se conformeze deciziilor Curtii Constitutionale si să nu dea eficientă actelor normative declarate neconstitutionale.

De aceea, sunt lipsite de suport legal si hotărârile instantelor de judecată prin care s-a dat eficientă, pe o anumită perioadă, actelor normative declarate neconstitutionale.

Dacă aplicarea unui act normativ în perioada dintre intrarea sa în vigoare si declararea neconstitutionalitătii îsi găseste ratiunea în prezumtia de constitutionalitate, această ratiune nu mai există după ce actul normativ a fost declarat neconstitutional, iar prezumtia de constitutionalitate a fost răsturnată.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, ca în multe dintre cauzele în care s-au pronuntat hotărârile analizate, cererea de chemare în judecată a fost introdusă după declararea neconstitutionalitătii uneia din ordonantele de urgentă de modificare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, iar hotărârile (în toate cauzele) au fost pronuntate după interventia Curtii Constitutionale.

Numai în această manieră se pot concilia efectul obligatoriu al deciziei Curtii Constitutionale cu efectul ex nune al acesteia.


Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si, în consecintă:

Ca efect al deciziilor Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 si nr. 1/2009, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 si până la data de 31 decembrie 2009.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată, în sedintă publică, astăzi, 4 aprilie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Prim-magistrat-asistent,

Aneta Ionescu

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII -

DECIZIA Nr. 5

din 4 aprilie 2011

 

Dosar nr. 4/2011

 

Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Ileana Izabela Dolache - judecător la Sectia comercială, judecător raportor

Roxana Popa - judecător la Sectia comercială

Minodora Condoiu - judecător la Sectia comercială

Veronica Carmen Popescu - judecător la Sectia comercială

Viorica Trestianu - judecător la Sectia comercială

Manuela Iulia Cârnu - judecător la Sectia comercială

Veronica Rădulescu - judecător la Sectia comercială

Elena Cârcei - judecător la Sectia comercială

Lucia Paulina Brehar - judecător la Sectia comercială

Adriana Chioseaua - judecător la Sectia comercială

Mariana Cârstocea - judecător la Sectia comercială

Elena Daniela Marta - judecător la Sectia comercială

Lidia Bărbulescu - judecător la Sectia comercială

Carmen Trănica Teau - judecător la Sectia comercială

Adina Nicolae - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Raluca Moglan - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Eugenia Marin - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Pusoiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Mariana Ghena - judecător la Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecător la Sectia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. 1 si 8 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 271 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.


La sedinta de judecată participă prim-magistratul-asistent al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnată în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârilor pronuntate de judecătorul sindic, divergenta de jurisprudentă fiind determinată de aprecierile diferite asupra aplicării dispozitiilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, coroborate cu dispozitiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei, raportat la caracterul special al acestei proceduri.

2. Examenul jurisprudential

Judecătorul sindic din cadrul tribunalului, învestit cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolventei formulate fie de creditori, fie de către debitori ori de alte persoane cu legitimare procesuală activă, respectiv în contestatiile debitorilor împotriva cererii introductive formulate de creditori, pronuntă hotărâri de respingere a cererilor introductive si, în mod corespunzător, de admitere a contestatiilor debitorilor, considerând că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, pentru deschiderea procedurii generale ori simplificate, după caz. Curtile de apel, învestite pe calea recursului, au pronuntat, în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedură civilă, solutii de admitere a recursurilor declarate si, constatând că debitorul se află în stare de insolventă, au modificat hotărârea judecătorului sindic, în sensul admiterii cererilor formulate pentru deschiderea procedurii, respectiv în sensul respingerii contestatiilor formulate de debitor împotriva cererilor creditorilor.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

Examenul jurisprudential a relevat existenta unor solutii diferite ale instantelor judecătoresti cu privire la problema de drept, în sensul că deciziile pronuntate de curtile de apel sunt divergente atât sub aspectul dispozitiei vizând deschiderea procedurii insolventei, cât si în privinta adoptării primelor măsuri de către instanta de recurs, identificându-se astfel 3 orientări:

3.1. Unele instante, fără o motivare expresă sub acest aspect, au dispus trimiterea cauzei judecătorului sindic din cadrul tribunalului, cu indicatia expresă de a dispune deschiderea procedurii insolventei.

3.2. Alte instante de recurs, în aceleasi ipoteze, au dispus ele însele deschiderea procedurii generale ori simplificate, după caz.

3.3. A existat si o orientare izolată, de asemenea, fără o motivare expresă în această privintă, conform căreia instanta de recurs a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma generală, a adoptat primele măsuri prevăzute la art. 20, art. 21 alin. (1), art. 35, 47, 61, art. 62 lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si efectuarea cuvenitelor comunicări si notificări, potrivit dispozitiilor art. 37, 48 si 61 din lege.

Subsecvent s-a dispus trimiterea dosarului la tribunal, în vederea stabilirii termenelor pentru continuarea procedurii, cu deplina respectare a termenelor stabilite anterior prin decizia pronuntată de instanta de recurs.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a sustinut, în esentă, că aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedură civilă în procedura insolventei si, consecutiv, a mecanismului procedural pe care îl implică modificarea hotărârii primei instante presupune, din perspectiva dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, examinarea compatibilitătii deschiderii procedurii insolventei direct de către instanta de recurs cu dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. a), art. 32, art. 33 alin. (4) si alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, potrivit cărora competenta de a deschide această procedură, fie la cererea creditorilor, fie la cererea debitorului, apartine judecătorului sindic.

În acest context s-a arătat că deschiderea procedurii insolventei de către instanta de recurs, în urma modificării în totalitate a hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins o astfel de cerere, respectiv s-a admis contestatia debitorului, este incompatibilă cu procedura instituită prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Sub aspect material s-a sustinut că, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, tribunalul are competenta exclusivă în privinta tuturor procedurilor reglementate de legea insolventei, cu exceptia recursului, atributiile jurisdictionale aflate în legătură cu administrarea acestei proceduri fiind exercitate de judecătorul sindic.

În fine, s-a arătat că în situatia în care procedura se deschide la cererea debitorului se ridică problema respectării dreptului creditorilor la exercitarea opozitiei, în conditiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si, ca atare, a eficientei garantiilor oferite de art. 21 din Constitutia României, republicată.


5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Proiectul de solutie propus prin raportul întocmit în cauză a vizat o altă orientare jurisprudentială decât cea exprimată de procurorul general, respectiv solutia instantelor de recurs care, în aceeasi ipoteză, au dispus ele însele deschiderea procedurii generale ori simplificate, după caz, si trimiterea cauzelor judecătorului sindic, pentru luarea primelor măsuri si continuarea procedurii.

În sprijinul acestei solutii s-a sustinut că în situatia ce face obiectul prezentei cauze judecătorul sindic a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei formulate fie de către debitor, fie de către creditorul/creditorii acestuia, apreciind că nu sunt îndeplinite cerintele legale în acest sens, nefiind dovedită starea de insolventă.

În recursul promovat împotriva unei asemenea hotărâri, instanta de control judiciar este chemată să se pronunte tocmai asupra acestui aspect, respectiv dacă este sau nu în insolventă debitorul ori, cu alte cuvinte, dacă, raportat la situatia de fapt stabilită în cauză, sunt întrunite conditiile legale pentru a se proceda la deschiderea procedurii, acesta constituind, în fapt, “fondul” asupra căruia se pronuntă instanta de recurs admitând recursul si modificând încheierea/sentinta atacată. Odată solutionat “fondul”, în sensul deschiderii procedurii, efectul constitutiv al deciziei instantei de recurs stabileste momentul de la care debitorului îi este creată o situatie juridică nouă, cu referire la data pronuntării de către judecătorul sindic a hotărârii de respingere a cererii de deschidere a insolventei.

6. Înalta Curte

Obiectul practicii neunitare îl formează solutia pe care instanta de recurs, care, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea insolventei nr. 85/2006 privind procedura insolventei, este curtea de apel, o dă în cazul admiterii recursului declarat împotriva hotărârii de respingere a cererii creditorului sau a debitorului de deschidere a procedurii. Legea insolventei reglementează deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii în sectiunea a 2-a a cap. III “Procedura”, sub aspectul care interesează, în sensul care urmează. Dacă cererea de deschidere a procedurii este formulată de debitor si aceasta corespunde conditiilor prevăzute la art. 27, judecătorul sindic va pronunta o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaratia făcută de debitor acesta îsi arată intentia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele necesare, judecătorul sindic va pronunta încheiere de deschidere a procedurii simplificate (art. 32).

Dacă cererea de deschidere a procedurii este formulată de creditor, iar debitorul contestă starea de insolventă si judecătorul sindic stabileste că debitorul este în stare de insolventă, acesta va respinge contestatia si va deschide procedura generală printr-o sentintă. Dacă debitorul nu contestă starea de insolventă si îsi exprimă intentia de a-si reorganiza activitatea, judecătorul sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii generale.

În situatia în care judecătorul sindic stabileste că debitorul nu este în stare de insolventă, respinge cererea creditorilor, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. În acest caz, legiuitorul nu mai califică hotărârea judecătorului sindic, dar din context aceasta va fi tot o sentintă.

Potrivit art. 12 alin. (1) din lege, “hotărârile judecătorului sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.”, iar, potrivit art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, dispozitiile acesteia se completează, în măsura compatibilitătii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial.

Asadar, solutia pe care instanta de recurs o poate pronunta în situatia admiterii recursului împotriva hotărârii de respingere a cererii de deschidere a procedurii, care implică trimiterea fată de specificul procedurii de a fi prin lege succesivă, este solutia de casare. Altfel, solutia de modificare presupune o examinare limitată la motivele prevăzute la art. 304 pct. 6, 7, 8 si 9 din Codul procedură civilă, iar modificarea exclude trimiterea cauzei spre rejudecare.

Prin urmare, prevederile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă se aplică nu în litera lor, ci se aplică circumstantiat, în măsura compatibilitătii lor cu specificul procedurii insolventei de a fi etapizată legal si succesiv.

Solutia de casare este reglementată chiar de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prin dispozitiile art. 12 alin. (2), conform cărora “dispozitiile art. 24 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului sindic care pronuntă succesiv hotărâri în acelasi dosar, cu exceptia rejudecării, după casarea hotărârii în recurs”.

Pe de altă parte, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, “organele care aplică procedura sunt: instantele judecătoresti, judecătorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul”.

Atributiile pe care legea le prevede pentru fiecare dintre participantii la procedura insolventei sunt de competentă exclusivă, ele neputând fi îndeplinite de un alt participant la procedură.

Totodată, principalele atributii ale judecătorului sindic sunt reglementate de art. 11 din lege, iar prima dintre acestea este prevăzută la lit. a): “pronuntarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii si, după caz, de intrare în faliment atât prin procedura generală, cât si prin procedura simplificată”.

În acest context este exclusă posibilitatea ca prin decizia de casare instanta de recurs să pronunte deschiderea procedurii si să trimită cauza judecătorului sindic pentru dispunerea celorlalte măsuri pe care le impune această fază distinctă a procedurii.

Înalta Curte are în vedere că deschiderea procedurii generale a insolventei este de atributul si în competenta exclusivă a judecătorului sindic, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din legea insolventei, iar, pe de altă parte, hotărârea de deschidere a procedurii cuprinde dispozitii si comunicări realizabile în termene legale scurte, are un caracter unitar si nu poate fi partajată între instanta de recurs si judecătorul sindic, altfel nefiind nici în litera si nici în spiritul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Fată de aceste considerente, solutia asupra recursului în interesul legii este de casare a hotărârii si trimiterea cauzei judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei, în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, coroborate cu art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă.


Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în sensul că:

În aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispozitiile art. 312 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă, curtea de apel, învestită cu solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei, admitând recursul, va casa hotărârea si va trimite cauza judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 4 aprilie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Prim-magistrat-asistent,

Aneta Ionescu


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.