MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 344/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 mai 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

488. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

489. - Decret privind retragerea unei decoratii

 

490. - Decret privind conferirea Crucii comemorative a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945

 

491. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

492. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

493. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

494. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

495. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

496. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

497. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

498. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

499. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

500. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

501. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

502. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

503. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

504. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

505. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

506. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

507. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.977. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

228. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

229. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratura, precum si procedura de numire în functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SANATATE

 

520. - Ordin pentru aprobarea specificatiilor informatice ale sistemului national al cardurilor nationale de asigurari sociale de sănătate

 

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militara

în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apararii nationale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism si a rezultatelor obtinute de personalul unitatii în îndeplinirea misiunilor încredintate în cadrul exercitiilor nationale si internationale,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se confera Ordinul Virtutea Militara în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de lupta al Batalionului 1 Operatii Speciale “Vulturii”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 488.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind retragerea unei decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, ale art. 3 alin. (3) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, avizul Comisiei parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Decretul nr. 237/2011 privind retragerea titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se retrage Ordinul Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, conferit prin Decretul nr. 1.169/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2005, domnului Oana Marin, fiul lui Florea si Maria, nascut la data de 20 iunie 1946 în Alexandria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 489.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Crucii comemorative

a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945”, republicata, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apararii nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se confera Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945, unor veterani de razboi care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv si permanent pe lânga aceasta, prevazuti în anexa care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 490.

 

ANEXA

 

Veteranii de razboi ai Armatei Române carora li se confera Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945

Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi

 

- judetul Arges:

1. Vîjan C. Aurelian

-judetul Bacau:

2. Efstatiade D. Ion

- judetul Botosani:

3. Airimitoaie I. Gheorghe

4. Macovei Profira loan

5. Popusoi I. Dumitru

6. Zbugnin C. Gheorghe

- judetul Buzau:

7. Andrei M. Aurel

- judetul lasi:

8. Duca D. Vasile

- judetul Mures:

9. Chirila I. Vasile

- judetul Prahova:

10. Grigore Gh. Constantin


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Lucian Fatu se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Finlanda si în Republica Estonia.

Art. 2. - Domnul Lucian Fatu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 491.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Doamna Andreea Pastârnac se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cipru.

Art. 2. - Doamna Andreea Pastârnac îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 492.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Ion Macovei se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Serbia.

Art. 2. - Domnul Ion Macovei îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 493.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Adrian Stefan Constantinescu se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Macedonia.

Art. 2. - Domnul Adrian Stefan Constantinescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 494.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Doamna Simona Corlan-Ioan se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Senegal, Republica Islamica Mauritania, Republica Mali, Republica Guineea, respectiv în Statul Burkina Faso.

Art. 2. - Doamna Simona Corlan-Ioan îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 495.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Nicolae Ureche se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Azerbaidjan.

Art. 2. - Domnul Nicolae Ureche îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 496.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Alexandru Victor Micula se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Danemarcei si în Republica Islanda.

Art. 2. - Domnul Alexandru Victor Micula îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 497.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Cristian Istrate se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Norvegiei.

Art. 2. - Domnul Cristian Istrate îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 498.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Doamna Ireny Comaroschi se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Ungara.

Art. 2. - Doamna Ireny Comaroschi îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 499.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Vasile Gheorghe Popovici se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Maroc.

Art. 2. - Domnul Vasile Gheorghe Popovici îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 500.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Vlad Alexandrescu se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Marele Ducat de Luxemburg.

Art. 2. - Domnul Vlad Alexandrescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 501.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Daniel Banu se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Bosnia si Hertegovina.

Art. 2. - Domnul Daniel Banu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 502.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Doamna Manuela Vulpe se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statele Unite Mexicane, Republica Costa Rica, Republica Guatemala, Republica Honduras, Republica Nicaragua si Republica El Salvador.

Art. 2. - Doamna Manuela Vulpe îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 503.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Constantin Volodea Nistor se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Kuwait.

Art. 2. - Domnul Constantin Volodea Nistor îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 504.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Ionel Nicu Sava se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Confederatia Elvetiana si în Principatul Liechtenstein.

Art. 2. - Domnul Ionel Nicu Sava îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 505.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Radu Onofrei se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Hasemit al Iordaniei.

Art. 2. - Domnul Radu Onofrei îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 506.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Ion Pascu se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Turcia.

Art. 2. - Domnul Ion Pascu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicata,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 507.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei

si finantelor nr. 425/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor masuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. În vederea privatizarii, aprobata prin Legea nr. 285/2005, cu modificarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 punctul 7.1 din Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, teza I se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“7.1. Capitalul social al Bancii subscris si varsat integral este de 1.047.672.800 lei, împartit în 10.476.728 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 100 lei/actiune.”

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suporta de catre C.E.C. BANK - S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Dan Tudor Lazar,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.977.

 


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTARÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere

si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (8), dupa litera f) se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:

,,g) adeverinta din care rezulta ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, eliberata de orice institutie sau persoana autorizata.”

2. La articolul 4, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neîndeplinirea conditiilor de participare la concurs, prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), sau a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii îndeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare si se solutioneaza în termen de 30 de zile de la înregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), si a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de comisia de admitere a concursului.”

4. La articolul 27, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi verificati sub aspectul îndeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Biroul concursuri din cadrul Directiei resurse umane si organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si valideaza rezultatele concursului. Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.”

5. Articolul 29 se abroga.

Art. II. - Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecator Nicolae Horatius Dumbrava

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 228.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTARÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului

de admitere în magistratura, precum si procedura de numire în functiile de judecator si procuror,

fara concurs, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 33 si ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratura, precum si procedura de numire în functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (10), dupa litera i) se introduce o litera noua, litera j), cu urmatorul cuprins:

,,j) adeverinta din care rezulta ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, eliberata de orice institutie sau persoana autorizata.”

2. La articolul 4, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii îndeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza în termen de 30 de zile de la înregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de comisia de organizare a concursului.”

4. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 226. - (1) Candidatii admisi la proba scrisa vor fi verificati sub aspectul bunei reputatii de catre inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.

(2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.”

5. Articolul 37 se abroga.

Art. II. - Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecator Nicolae Horatius Dumbrava

 

Bucuresti, 14 aprilie 2011.

 Nr. 229.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

ORDIN

pentru aprobarea specificatiilor informatice ale sistemului national al cardurilor nationale

de asigurari sociale de sanatate

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unitatii de implementare sisteme informatice;

- art. 333 alin. (1) si art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalitatii de realizare a sistemului national al cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba specificatiile informatice ale sistemului national al cardurilor nationale de asigurari

sociale de sanatate, prevazute în anexa la prezentul ordin.


Art. 2. - Detalierea specificatiilor prevazute la art. 1 se realizeaza prin caietul de sarcini aferent procedurii de achizitie publica derulate de  ompania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. potrivit art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalitatii de realizare a sistemului national al cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Nicolae-Lucian Duta

 

Bucuresti, 9 mai 2011.

Nr. 520.

 

 

ANEXA

 

Specificatiile informatice ale sistemului national al cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate

 

1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.

2. În cadrul sistemului se vor realiza urmatoarele:

a) productia cardurilor nepersonalizate;

b) solutia de personalizare primara a cardurilor;

c) solutia de validare si de activare a cardurilor;

d) solutia de înscriere a datelor medicale pe card;

e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viata al cardului electronic de asigurari de sanatate.

3. Prin sistem se va promova o arhitectura orientata spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.

4. be vor promova standarde deschise pentru:

a) arhitectura:

a.1) recomandari W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;

a.2) specificatii W3C cu privire la XML;

b) securitate de tip PK-ISO 17090: “Public key infrastructure”;

c) tehnologii “Smart card”: c.1)ISO/IEC 7816-3/4/8/9; c.2) coprocesor criptografic;

d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 si/sau ANSI X9.24.

5. Specificatii formatare cip necesare sistemului.

 

 

 

Câmp

Tip

Scriere

Zona

Date dispozitiv

A.1

Numar card

Fix

La personalizare (datele înscrise la personalizare sunt semnate digital la nivel de bloc pentru validarea ulterioara facila a autenticitatii cardului)

 

 

 

A.2

Cod cip

Fix

 

 

 

 

 

A.3

Versiune

Fix

 

 

 

Date de identificare

B.1

Nume

Txt

 

 

 

 

 

B.2

Prenume

Txt

 

 

 

 

 

B.3

Data nasterii

Fix

 

 

 

 

 

B.4

Sex

Fix

 

 

 

 

 

B.5

CNP

Fix

 

 

 

Date administrative

C.1

Numar de asigurat

Fix

 

 

 

 

C.2

Data emitere card

Fix

 

 

 

 

 

C.3

Cod medic de familie

Fix

Actualizare ad-hoc pe orice cititor on-line

II

 

 

C.4

Spatiu dezvoltari ulterioare 1

Fix

 

 

II

 

 

C.5

Status donator de organe

Fix

La medicul de familie

 

 

 

C.6

împuterniciti

Lista

 

 

 

Date clinice primare

D.1

Grupa sanguina

Fix

 

 

 

 

 

D.2

Rh

Fix

 

 

 

 

 

D.3

Diagnostice medicale cu risc vital

Txt

La medici

IV

 

 

E.1

Spatiu pentru extensii

Fix

 

 

IV


 

 

Câmp

Tip

Scriere

Zona

Dezvoltari ulterioare

F.1

Spatiu dezvoltari ulterioare 2

Fix

Ulterior

V

Date de securitate

G.1

Certificate digitale

Fix

La personalizare

VI

 

 

G.2

Chei private

Fix

 

 

VI

Dezvoltari ulterioare

H.O

Spatiu dezvoltari ulterioare 3

Fix

Ulterior

VII

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.