MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 342/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 342         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

436. - Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând 12 obiective de investitii pentru sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate menajere si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

 

456. - Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Alba, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Iasi, Sălaj, Suceava si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

473. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Academiei Române si Consiliului Judetean Mures din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si sigurantă publică al politiei locale

 

1.471. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

1.485. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale “Laborator Central Constructii CCF” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si retragerea desemnării si notificării Societătii Comerciale “Societatea de Constructii CCCF - Filiala Laborator Central CCF” - S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea Regatului României


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând 12 obiective de investitii pentru sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate menajere si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând 12 obiective de investitii pentru sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate menajere, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1-M/12.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 11/1-M/12 se realizează după cum urmează:

a) din împrumutul contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

b) de la bugetele locale ale comunelor în care se realizează investitiile, inclusiv din sume repartizate de consiliile judetene către acestea.

Art. 3. - Anexele nr. I si M/1-11/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

Nr. 436.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

cuprinzând 12 obiective de investitii pentru sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate menajere

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albestii Pământeni si Albestii Ungureni, comuna Albestii de Arges, judetul Arges

2.

Canalizare zonală si statie de epurare, localitătile Sălacea si Otomani, comuna Sălacea, judetul Bihor

3.

Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău si Lisnău, judetul Covasna

4.

Sistem de canalizare în comuna Ozun, satul Sântionlunca, judetul Covasna

5.

înfiintare retele de canalizare menajeră în satele Bontida (partial) si Răscruci, comuna Bontida, judetul Cluj

6.

Retea de canalizare si statie de epurare în satele Homita si Cristesti, comuna Cristesti, judetul Iasi

7.

Canalizare menajeră a localitătii Petin, comuna Păulesti, judetul Satu Mare

8.

Canalizare menajeră a localitătilor Amati, Ruseni, Hrip, comuna Păulesti, judetul Satu Mare

9.

Extindere retea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judetul Teleorman

10.

Retea de canalizare apă menajeră si statie de epurare în comuna Crăiesti, judetul Mures

11.

înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova

12.

Realizare (prima înfiintare) sistem de canalizare satul Strejnicu, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova


ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albestii Pământeni si Albestii Ungureni, comuna Albestii de Arges, judetul Arges”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Albestii de Arges, judetul Arges

Amplasament: comuna Albestii de Arges, judetul Arges

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA 24%)

 

mii lei

7.739 *)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj,

 

mii lei

6.350

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

7.178*)

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

6.350

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

561*)

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

3.900

 

 

C+M

mii lei

3.200

 

Anul II

INV

mii lei

3.839

 

 

C+M

mii lei

3.150

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- canalizare menajeră DN 250 mm, inclusiv punerea în operă,

 

m

1.000

 

adâncimea medie 2,5 m, desfacere si refacere drum

 

 

 

 

modernizat

 

 

 

 

- canalizare menajeră DN 250 mm, inclusiv punerea în operă,

 

m

12.870

 

adâncimea medie 2,5 m, desfacere si refacere drum

 

 

 

 

nemodernizat

 

 

 

 

- conductă refulare DN 125 mm, inclusiv punerea în operă,

 

m

1.250

 

adâncimea medie 2,5 m

 

 

 

 

- cămine de vizitare DN 1000, inclusiv armături

 

buc.

272

 

- subtraversare canal deschis

 

m

30

 

- subtraversare foraj orizontal DN7C, 12 foraje

 

m

168

 

- statii pompare ape uzate

 

buc.

3

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 92,75% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 7,25% de la bugetul local al localitătii Albestii de Arges, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Arges către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Canalizare zonală si statie de epurare, localitătile Sălacea si Otomani, comuna Sălacea, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Sălacea, judetul Bihor

Amplasament: comuna Sălacea, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA 24%)

 

mii lei

17.426*)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj,

 

mii lei

13.178

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

16.686*)

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

13.178

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

740*)

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

11.600

 

 

C+M

mii lei

8.800

 

Anul II

INV

mii lei

5.826

 

 

C+M

mii lei

4.378

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- retele de canalizare Otomani

 

m

7.699

 

- retele de canalizare Sălacea

 

m

16.408

 

- conducta legătura Sălacea-Otomani

 

m

658

 

- statie de epurare 450 m3/zi

 

buc.

1

 

- statie de pompare Otomani (SP1, SP2)

 

buc.

2

 

- statie de pompare Sălacea (SP3-^SP7)

 

buc.

5

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

18

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 95,75% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 4,25% de la bugetul local al localitătii Sălacea, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Bihor către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău si Lisnău -judetul Covasna”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Ozun, judetul Covasna

Amplasament: intravilanul si extravilanul localitătilor Bicfalău si Lisnău, comuna Ozun, judetul Covasna

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

 

mii lei

6.028*)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

 

din care: constructii-montaj, din care:

 

mii lei

4.072

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

5.655*)

 

din care: constructii-montaj - Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

mii lei

4.072

373*)

 

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

3.700

 

 

C+M

mii lei

2.500

 

Anul II

INV

mii lei

2.328

 

 

C+M

mii lei

1.572

 

- Capacităti:

 

 

 

 

Satul Bicfalău

 

 

 

 

- Retea de canalizare

 

km

5,637

 

- Statie de epurare Qzi max (100 m3/zi)

 

buc.

1

 

Satul Lisnău

 

 

 

 

- Retea de canalizare

 

km

7,038

 

- Statii de pompare

 

buc.

6

 

- Statie de epurare Qzi max (100m3/zi)

 

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

20

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 93,82% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 6,18% de la bugetul local al localitătii Ozun, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Covasna către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satul Sântionlunca, judetul Covasna”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Ozun, judetul Covasna

Amplasament: intravilanul si extravilanul localitătii Sântionlunca, comuna Ozun, judetul Covasna

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA 24%)

 

mii lei

5.547*)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011;1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj,

 

mii lei

3.695

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

5.193*)

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

3.695

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

354*)

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

3.300

 

 

C+M

mii lei

2.300

 

Anul II

INV

mii lei

2.247

 

 

C+M

mii lei

1.395

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- retea de canalizare

 

km

10,733

 

- statii de pompare

 

buc.

6

 

- statia de epurare

 

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

20

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 93,62% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 6,38% de la bugetul local al localitătii Ozun, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Covasna către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “înfiintare retele de canalizare menajeră în satele Bontida (partial) si Răscruci, comuna Bontida, judetul Cluj”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Bontida, judetul Cluj

Amplasament: intravilanul satelor Bontida si Răscruci, comuna Bontida, judetul Cluj

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

 

mii lei

10.024*)

 

(în preturi valabile la 1 februarie 2011; 1 euro = 4,2549 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj,

 

mii lei

6.384

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

9.629*)

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

6.384

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

395*)

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

5.100

 

 

C+M

mii lei

3.200

 

Anul II

INV

mii lei

4.924

 

 

C+M

mii lei

3.184

 

- Capacităti:

 

 

 

 

Obiectul 1: Retea de canalizare menajeră în satul Bontida - partial

 

 

 

 

- retea canalizare gravitatională

 

m

8.326

 

- cămine de vizitare

 

buc.

159

 

- statii de pompare

 

buc.

4

 

- statie de epurare 150 m3/zi

 

buc.

1

 

- subtraversare drum national

 

buc.

1

 

- subtraversare drum judetean

 

buc.

1

 

- subtraversare cale ferată

 

buc.

1

 

Obiectul 2: Retea de canalizare menajeră în satul Răscruci

 

 

 

 

- retea canalizare gravitatională

 

m

19.750

 

- retea de canalizare refulare

 

m

285

 

- cămine de vizitare

 

buc.

390

 

- statii de pompare

 

buc.

15

 

- statie de epurare 300 m3/zi

 

buc.

1

 

- subtraversare drum national

 

buc.

2

 

- subtraversare drum judetean

 

buc.

1

 

- subtraversare vale

 

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 96% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 4% de la bugetul local al localitătii Bontida, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Cluj către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Retea de canalizare si statie de epurare în satele Homita si Cristesti, comuna Cristesti, judetul Iasi”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Cristesti, judetul Iasi

Amplasament: satele Homita si Cristesti, comuna Cristesti, judetul Iasi

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

mii lei

5.845*)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

3.827

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

5.536*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

3.827

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

309*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- retea de canalizare

m

15.300

 

- statie de epurare compactă (Q = 300 m3/zi)

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 94,7% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 5,3% de la bugetul local al localitătii Cristesti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Iasi către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Canalizare menajeră a localitătii Petin, comuna Păulesti, judetul Satu Mare”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Păulesti, judetul Satu Mare

Amplasament: intravilanul si extravilanul comunei Păulesti, judetul Satu Mare

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA 24%)

mii lei

2.167*)

 

(în preturi valabile la 1 februarie 2011; 1 euro = 4,2549 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

1.802

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

2.043*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

1.802

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

124*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- retea de canalizare

m

5.460

 

- statii de pompare

buc.

1

 

- subtraversare DJ/DC Dn 600 mm

m

48

 

- relocare retea electrică aeriană

m

800

 

- protejare si relocare retele subterane de telefonie

m

1.500

 

si apă potabilă

 

 

 

- refacere podete

buc.

40

 

- refacere drum pietonal

m2

600

 

- alimentare cu energie electrică statii de pompare

m

100

 

- supratraversare canal Homorod

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 94,28% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 5,72% de la bugetul local al localitătii Păulesti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Satu Mare către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Canalizare menajeră a localitătilor Amati, Ruseni, Hrip, comuna Păulesti, judetul Satu Mare”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Păulesti, judetul Satu Mare

Amplasament: intravilanul si extravilanul comunei Păulesti, judetul Satu Mare

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

mii lei

10.231*)

 

în preturi valabile la 1 februarie 2011; 1 euro = 4,2549 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

8.470

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

9.552*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

8.470

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

679*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- retea de canalizare

m

27.210

 

- statii de pompare

buc.

8

 

- subtraversare DJ/DC (Dn 600 mm)

m

128

 

- relocare retea electrică aeriană

m

3.000

 

- protejare si relocare retele subterane de telefonie

m

11.000

 

si apă potabilă

 

 

 

- refacere podete

buc.

200

 

- refacere drum pietonal

m2

2.600

 

- alimentare cu energie electrică statii de pompare

m

800

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 93,37% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 6,63% de la bugetul local al localitătii Păulesti, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Satu Mare către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Extindere retea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judetul Teleorman”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Gratia, judetul Teleorman

Amplasament: comuna Gratia, judetul Teleorman

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

mii lei

7.344*)

 

(în preturi valabile la 7 februarie 2011; 1 euro = 4,2632 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

5.982

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

6.910*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

5.982

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

434*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- Retea canalizare totală,

m

17.497

 

din care:

 

 

 

- conductă canalizare DN 250 mm

m

16.730

 

- conductă refulare DN 160 mm

m

767

 

- Statie de pompare

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

8

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 94,09% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 5,91% de la bugetul local al localitătii Gratia, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Teleorman către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Retea de canalizare apă menajeră si statie de epurare în comuna Crăiesti, judetul Mures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Crăiesti, judetul Mures

Amplasament: intravilanul localitătii Crăiesti, comuna Crăiesti, judetul Mures

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

mii lei

6.003*)

 

(în preturi valabile la 1 februarie 2011; 1 euro = 4,2549 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

4.230

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

5.813*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

4.230

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

190*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- retea canalizare cu scurgere gravitatională

m

10.472

 

- subtraversare DN16

m

65

 

- retea de canalizare sub presiune

m

78

 

- statii de pompare ape uzate (locale)

buc.

3

 

- statie de epurare ape uzate, mecanobiologică

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 96,83% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 3,17% de la bugetul local al localitătii Crăiesti, inclusiv din sumele repartizate de Consiliul Judetean Mures către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/11

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Târgsoru Vechi, judetul Prahova

Amplasament: comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

mii lei

10.440*)

 

(în preturi valabile la 7 februarie 2011; 1 euro = 4,2632 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj,

mii lei

5.414

 

din care:

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

mii lei

10.066*)

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

mii lei

5.414

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

mii lei

374*)

 

- Capacităti:

 

 

 

- retea de canalizare

m

12.118

 

- conductă de refulare

m

785

 

- statie de epurare Q max-582,94 m3/zi

buc.

1

 

- cămine de vizitare

buc.

211

 

- statii de pompare

buc.

2

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 96,42% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 3,58% de la bugetul local al localitătii Târgsoru Vechi, inclusiv din sumele repartizate de Consiliul Judetean Prahova către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/12

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Realizare (prima înfiintare) sistem de canalizare satul Strejnicu, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Consiliul Local Târgsoru Vechi, judetul Prahova

Amplasament: satul Strejnicu, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA24%)

 

mii lei

13.557*)

 

(în preturi valabile la 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj,

 

mii lei

10.668

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea totală finantată din împrumut (inclusiv TVA),

 

mii lei

12.833*)

 

din care:

 

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

10.668

 

- Valoarea totală cofinantare beneficiar (inclusiv TVA)

 

mii lei

724*)

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

8.200

 

 

C+M

mii lei

6.400

 

Anul II

INV

mii lei

5.357

 

 

C+M

mii lei

4.268

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- Lungime retea canalizare etapa I,

 

m

17.750

 

din care:

 

 

 

 

- lungime retea stradală

 

m

14.329

 

- lungime retea racorduri menajere

 

m

3.331

 

- lungime retea refulare

 

m

92

 

- Cămine de vizitare si inspectie

 

buc.

330

 

- Statii de pompare intermediare,

 

buc.

5

 

din care:

 

 

 

 

- Qp = 3-5 m3/h

 

buc.

4

 

- Qp = 25-40 m3/h

 

buc.

1

 

- Statie epurare Qzi med = 300 m3/zi

 

buc.

1

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

20

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face după cum urmează:

- 94,66% dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii;

- 5,34% de la bugetul local al localitătii Târgsoru Vechi, inclusiv din sumele repartizate de la Consiliul Judetean Prahova către acesta.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Alba, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Iasi, Sălaj, Suceava si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii din judetele Alba, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Iasi, Sălaj, Suceava din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 2/1- 2/9 se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru

Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 456.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din judetele Alba, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Iasi, Sălaj, Suceava, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

Programul pentru persoane cu dizabilităti

 

1. Centru de îngrijire si asistentă Baia de Aries, Str. Brazilor fn, judetul Alba

2. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Beclean, judetul Bistrita-Năsăud

3. Centru rezidential pentru persoane adulte cu handicap din localitătile Ionăseni si Botosani, judetul Botosani

4. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihică Ghimbav, judetul Brasov

5. Locuinte protejate în municipiul Săcele, judetul Brasov

6. Centru de îngrijire si asistentă socială pentru persoane adulte cu dizabilităti din localitatea Budăi, judetul Iasi

7. Complex de 4 locuinte protejate de tip familial în cartierul Galata, municipiul Iasi, judetul Iasi

8. Centru de îngrijire si asistentă Nusfalău, Str. Gării, judetul Sălaj

9. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică “O nouă sansă” în comuna Todiresti, judetul Suceava

 

 


ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de îngrijire si asistentă Baia de Aries, Str. Brazilor fn, judetul Alba”, din cadrul Proiectului privind incluziunea Socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Alba

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Alba

Amplasament: Str. Brazilor fn, oras Baia de Aries, judetul Alba

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

4.550*)

 

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro= 4,2396 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

3.316

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

1.500

 

- Suprafata totală construită

m2

595

 

- Suprafata terenului

m2

2.568

 

- Regim de înăltime

D partial + P+ 1 E

 

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

50

 

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Beclean, judetul Bistrita-Năsăud”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Bistrita-Năsăud

Amplasament: Str. Podirei (Drumul Figa nr. 32) fn, oras Beclean judetul Bistrita-Năsăud

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

3.348*)

 

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro= 4,2620 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

2.733

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

1.505

 

- Suprafata totală construită

m2

593

 

- Suprafata terenului

m2

10.000

 

- Regim de înăltime

S + P+ 1 E

 

 

- Număr de beneficiari

nr.persoane

48

 

Durata de realizare a investitiei

luni

10

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru rezidential pentru persoane adulte cu handicap din localitătile lonăseni si Botosani, judetul Botosani”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Botosani

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Botosani

Amplasament: comuna Stăuceni, satul Victoria, judetul Botosani

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

4.321*)

 

(în preturi din luna septembrie 2010; 1 euro= 4,2964 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii+montaj:

 

mii lei

3.340

 

Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

2.805

 

 

C+M

mii lei

2.450

 

Anul II

INV

mii lei

1.516

 

 

C+M

mii lei

890

 

Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.473

 

- Suprafata totală construită

 

m2

1.345

 

- Suprafata terenului

 

m2

3.564

 

- Regim de înăltime

 

P + M

 

 

- Număr de beneficiari

 

nr. persoane

50

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

18

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de recuperare si reabilitare neuropsihică Ghimbav, judetul Brasov”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Brasov

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Brasov

Amplasament: Str. Aeroportului în localitatea Ghimbav, judetul Brasov

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

4.394*)

 

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro= 4,2644 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii+montaj:

 

mii lei

3.493

 

Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

2.280

 

 

C+M

mii lei

1.960

 

Anul II

INV

mii lei

2.114

 

 

C+M

mii lei

1.533

 

Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

2.736

 

- Suprafata totală construită

 

m2

916

 

- Suprafata terenului

 

m2

3.985

 

- Regim de înăltime

 

DS + P +2E

 

 

- Număr de beneficiari

 

nr. persoane

50

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

20

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Locuinte protejate în municipiul Săcele, judetul Brasov”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Brasov

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Brasov

Amplasament: Str. Barajului nr. 76, localitatea Brădet, municipiul Săcele, judetul Brasov

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

635*)

 

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro= 4,2644 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

499

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

436

 

- Suprafata totală construită

m2

436

 

- Suprafata terenului

m2

89.398

 

- Regim de înăltime

 

P

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

12

 

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/6

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de îngrijire si asistentă socială pentru persoane adulte cu dizabilităti din localitatea Budăi, judetul Iasi”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si

Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Iasi

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Iasi

Amplasament: localitatea Podul Iloaiei, sat Budăi, judetul Iasi

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

3.227*)

 

(în preturi din luna iunie: 2010; 1 euro = 4,2396 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii+montaj:

 

mii lei

2.555

 

Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

968

 

 

C+M

mii lei

767

 

Anul II

INV

mii lei

2.259

 

 

C+M

mii lei

1.788

 

Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.628

 

- Suprafata totală construită

 

m2

575

 

- Suprafata terenului

 

m2

4.658

 

- Regim de înăltime

 

S partial + P + 1E

 

 

- Număr de beneficiari

 

nr. persoane

48

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

17

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/7

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial în cartierul Galata, municipiul Iasi, judetul Iasi” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Iasi

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Iasi

Amplasament: Str. Azilului nr. 1, cartier Galata, municipiul Iasi, judetul Iasi

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

1.003*)

 

(în preturi din luna iunie 2010; 1 euro= 4,2396 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

743

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

577

 

- Suprafata totală construită

m2

428

 

- Suprafata terenului

m2

1.225

 

- Regim de înăltime

P

 

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

24

 

Durata de realizare a investitiei

luni

11

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/8

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de îngrijire si asistentă Nusfalău, Str. Gării, judetul Sălaj” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Sălaj

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Amplasament: Str. Gării fn, localitatea Nusfalău, judetul Sălaj

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

(în preturi din luna august 2010; 1 euro= 4,2417 lei),

mii lei

4.228*)

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

3.513

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

1.846

 

- Suprafata totală construită

m2

1.530

 

- Suprafata terenului

m2

5.000

 

- Regim de înăltime

P + M

 

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

50

 

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/9

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de recuperare si reabilitare neuropshiatrică «O nouă sansă» în comuna Todiresti, judetul Suceava” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Suceava

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Suceava

Amplasament: comuna Todiresti, judetul Suceava

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

4.645*)

 

(în preturi din luna septembrie2010; 1 euro= 4,2642 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

3.766

 

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

1.498

 

- Suprafata totală construită

m2

1.498

 

- Suprafata terenului

m2

10.000

 

- Regim de înăltime

P

 

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

50

 

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Academiei Române si Consiliului Judetean Mures din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, cu suma de 2.300 mii lei, pentru finantarea Programului de sustinere a editării revistelor culturale, denumit în continuare Programul.

(2) Obiectivele principale ale Programului sunt:

a) promovarea identitătilor si valorilor culturale;

b) încurajarea editării publicatiilor culturale;

c) promovarea creatiei literare contemporane;

d) explorarea diversitătii culturale;

e) promovarea culturii minoritătilor prin intermediul publicatiilor;

f) valorificarea patrimoniului imaterial.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2011, pentru revistele si publicatiile culturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Pentru revistele si publicatiile culturale prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexă, finantarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii si Patrimoniului National si uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie, la rândul lor, contracte cu revistele si publicatiile culturale, în cuantumul prevăzut în anexă.

(5) Pentru revistele si publicatiile culturale prevăzute la nr. crt. 6-18 din anexă, finantarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii si Patrimoniului National si beneficiari, cu încadrarea în cuantumul prevăzut în anexă.

(6) Decontarea cheltuielilor realizate potrivit alin. (4) se face de către Ministerul Culturii si Patrimoniului National pe baza unui raport financiar întocmit de către uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare acordă finantarea revistelor si publicatiilor culturale în baza documentelor justificative întocmite potrivit legislatiei în vigoare.

(7) Decontarea cheltuielilor realizate potrivit alin. (5) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele si publicatiile prevăzute la alin. (5), prezentate Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Academiei Române pe anul 2011, la capitolul 53.01 “Cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare”, titlul “Bunuri si servicii”, cu suma de 50 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea publicatiilor culturale editate de Institutul de Etnografie si Folclor “Constantin Brăiloiu” si de Institutul de Istoria Artei “George Oprescu”.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011, cu suma de 200 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Mures, pentru finantarea editării revistelor culturale “Vatra” si “Lato”.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Academiei Române pe anul 2011.

Art. 5. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Academia Română, Consiliul Judetean Mures si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 473.

 

ANEXA

 

Reviste si publicatii culturale beneficiare ale sprijinului financiar din bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Nr. crt.

Uniunea/publicatia beneficiară

Suma - lei -

1.

Uniunea Scriitorilor din România

 

 

1. “România literară”

330.000

 

2. “Luceafărul”

100.000

 

3. “Ramuri”

100.000

 

4. “Orizont”

100.000

 

5. “Apostrof

100.000

 

6. “Helikon”

100.000

 

7. “Convorbiri literare”

100.000

 

8. “Viata Românească”

100.000

 

9. “Steaua”

100.000

2.

Uniunea Arhitectilor din România - UAR

Revista “Arhitectura”

50.000

3.

Uniunea Artistilor Plastici din România - UAPPR

Revista “Arta”

100.000

4.

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor - UCMR

Revista “Muzica”

80.000

5.

Uniunea Teatrală din România - UNITER

“Teatrul azi”

80.000

6.

“Contemporanul - Ideea Europeană”

100.000

7.

“Conta”

30.000

8.

“Familia”

130.000

9.

“Hyperion”

30.000

10.

“Korunk”

100.000

11.

“Miscarea Literară”

30.000

12.

“Mozaicul”

30.000

13.

“Poezia”

30.000

14.

“Poesis”

90.000

15.

“Szekelytold

90.000

16.

“Tribuna”

90.000

17.

“Vă rad”

80.000

18.

“Cimibora”

30.000

 

TOTAL

2.300.000


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si sigurantă publică al politiei locale

 

Având în vedere dispozitiile art. 6 lit. a) din Legea politiei locale nr. 155/2010, precum si prevederile art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,

în considerarea atributiilor Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul ordinii si sigurantei publice, stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor Strategiei nationale de ordine publică 2010-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2010, a prevederilor Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetăteanului si prevenirea criminalitătii stradale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, si a dispozitiilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitătilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a planului de ordine si sigurantă publică al politiei locale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Planul de ordine si sigurantă publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de politie locală pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice pe teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale.

Art. 3. - (1) Elaborarea planurilor de ordine si sigurantă publică pentru unitătile administrativ-teritoriale în care sunt înfiintate structuri de politie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică si se aprobă de către autoritatea deliberativă a administratiei publice locale respective.

(2) La elaborarea planului de ordine si sigurantă publică se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, conceptia si modurile de actiune stabilite prin Planul unic de ordine si sigurantă publică elaborat la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.

(3) Datele mentionate la alin. (2) si principalele date de interes operativ necesare elaborării planului de ordine si sigurantă publică sunt puse la dispozitie de către reprezentantul unitătii/structurii teritoriale a Politiei Române în Comisia locală de ordine publică, acesta stabilind totodată modul de organizare a sectoarelor/zonelor de sigurantă publică, locurile/perimetrele de actiune si zonele de patrulare.

Art. 4. - Planul de ordine si sigurantă publică si hotărârea consiliului local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, structurii Politiei Române competente teritorial, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor si actiunilor desfăsurate în scopul mentinerii ordinii si sigurantei publice de către toate institutiile cu atributii în domeniul de referintă.

Art. 5. - (1) Planurile de ordine si sigurantă publică sunt elaborate si actualizate, după caz, anual până la data de 15 aprilie sau ori de câte ori survin modificări în evolutia situatiei operative sau cu privire la efectivele de politie locală participante la activitătile de mentinere a ordinii si sigurantei publice.

(2) în cazul unitătilor administrativ-teritoriale în care se înfiintează structuri de politie locală ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile de ordine si sigurantă publică se elaborează în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului local privind înfiintarea structurii de politie locală respective.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 5 mai 2011.

 Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de elaborare a planului de ordine si sigurantă publică al politiei locale

 

Planul de ordine si sigurantă publică

 

- Structura -

 

În preambul se prezintă cadrul legislativ care stă la baza întocmirii planului de ordine si sigurantă publică - prevederi cuprinse în legi, ordonante ale Guvernului, ordonante de urgentă ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului administratiei si internelor, precum si alte dispozitii incidente domeniului de referintă.


 

CAPITOLUL I

Analiza situatiei operative

 

În vederea analizării eficiente a situatiei operative, se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populatia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările traditionale periodice, starea infractională si contraventională înregistrată în anul anterior, precum si tendintele acesteia.

A. Teritoriul

În principal sunt avute în vedere următoarele aspecte:

a) asezarea geografică a unitătii administrativ-teritoriale;

b) suprafata si configuratia terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafete împădurite, suprafete arabile, suprafete cultivate;

c) regim climateric: temperaturile obisnuite, minimele/ maximele înregistrate, cantitătile de precipitatii înregistrate în ultimii ani si cele cu caracter temporar;

d) retele hidrografice: retelele construite, starea de întretinere, proprietarii sau administratorii acestora;

e) căi de comunicatie - rutiere, feroviare, maritime: lungimea, dispunerea acestora, legăturile cu alte unităti administrativ-teritoriale;

f) zone de agrement: atât din mediul urban, cât si din mediul rural;

g) obiectivele turistice, economice, institutiile de interes public, de cult, muzeistic, scoli si alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de mentinere a ordinii publice;

h) conductele magistrale de transport de produse petroliere cu instalatiile aferente, lungimea, traseul.

B. Populatia

Sunt consemnate date despre:

a) numărul populatiei si structura acesteia - după vârstă, sex, nationalitate;

b) ocupatii de bază si/sau temporare;

c) date demografice de interes-fluctuatia populatiei, somaj etc.

C. Evenimente social-economice, politice sau religioase

Sunt consemnate manifestările ce au loc în unitatea administrativ-teritorială respectivă, pe locatii de desfăsurare, precum si perioadele de timp când au loc, pentru a avea o imagine de ansamblu a acestora, permitând în acest fel o orientare flexibilă a fortelor din sistemul integrat de ordine publică.

Se au în vedere următoarele aspecte:

a) sărbătorile nationale - Ziua Natională, Unirea Principatelor etc;

b) zilele municipiilor, oraselor, comunelor;

c) sărbătorile organizatiilor si asociatiilor profesionale - de exemplu: Ziua Marinei, Zilele Metalurgistului etc;

d) sărbători religioase la nivel national si local;

e) manifestările traditionale periodice - de exemplu: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drăgaica, Sâmbra Oilor etc.

D. Starea infractională si contraventională

Se vor consemna date statistice globale, astfel:

a) date referitoare la evolutia fenomenului infractional;

b) date referitoare la faptele de natură contraventională - ponderea pe categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc;

c) stările conflictuale inter/intra familiale, interetnice, interconfesionale sau de altă natură;

d) alte date care să conducă la o radiografie a fenomenului contraventional si infractional.

 

CAPITOLUL II

Dispozitivele de ordine si sigurantă publică, misiunile si zonele de responsabilitate

 

A. Dispozitivele de ordine si sigurantă publică si zonele de responsabilitate

Sunt evidentiate următoarele aspecte:

a) delimitarea sectoarelor de sigurantă publică, a zonelor de patrulare si locurilor/perimetrelor unde actionează efectivele politiei locale;

b) amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea si controlul traficului rutier;

c) dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor.

B. Misiunile specifice

Sunt evidentiate, în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare si functionare, misiunile specifice componentelor politiei locale, cu referire strictă la obiectul documentului, respectiv doar pentru misiunile de mentinere a ordinii si sigurantei publice.

C. Activităti si misiuni executate în comun

Sunt evidentiate activitătile si misiunile ce sunt executate în comun cu: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, structuri ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, Garda Financiară, serviciile de urgentă voluntare sau private, formatiuni de protectie civilă de ia autoritătile administratiei publice, Agentia Natională Sanitară Veterinară si pentru Protectia Alimentelor, Garda Natională de Mediu si alte institutii sau societăti specializate de pază, care pot contribui la prevenirea infractiunilor si apărarea drepturilor si a sigurantei cetăteanului si au la bază protocoale de cooperare încheiate în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Efectivele aflate la dispozitie si suportul logistic

 

Sunt evidentiate numeric toate efectivele existente si angrenate în misiuni de mentinere a ordinii publice si sigurantei publice, precum si suportul logistic al acestora.

La dotarea logistică se fac mentiuni cu privire la personalul care actionează cu mijloacele de interventie specifice si la numărul de autovehicule de patrulare/interventie, motociclete, motoscutere etc. din dotare.

 

CAPITOLUL IV

Instruirea efectivelor pentru executarea activitătilor si controlul dispozitivelor

 

Sunt prevăzute modul de efectuare a instruirii pe tipuri de misiuni, potrivit atributiilor legale în domeniul de referintă, locul de desfăsurare, respectiv cine conduce, coordonează si controlează dispozitivele instituite.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Sunt prevăzute:

a) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evolutia situatiei operative între structurile de politie locală si celelalte institutii participante la activitătile de mentinere a climatului de ordine si sigurantă publică;

b) periodicitatea evaluării activitătilor desfăsurate. Anexe

1. harta unitătii administrativ-teritoriale si elementele de dispozitiv participante la activitătile de mentinere a ordinii publice si sigurantei publice;

2. tabel cuprinzând persoanele cu functii de conducere, cu atributii de coordonare si control al efectivelor participante la activitătile de mentinere a ordinii si sigurantei publice;

3. alte documente necesare, inclusiv documente de cooperare încheiate cu structuri ale altor institutii sau societăti specializate de pază, în scopul prevenirii infractiunilor si apărării drepturilor si a sigurantei cetătenilor.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

Având în vedere Procesul-verbal nr. 89 din 2 mai 2011 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 9 mai 2011.

 Nr. 1.471.

 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială “Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L.

Adresa:

Sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucuresti, tel. +40(21) 202.55.00, fax: +40(21) 255.31.49,

e-mail: gantohe@icecon.ro, website: www.iceconcert.ro

Numărul de identificare alocat de Comisia Europeană: 2204

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul SR EN 45011: 2001

Valabilitatea notificării se acordă până la 12 iulie 2013.

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

98/601/CE

Produse pentru constructia drumurilor (1/2): . Bitumuri (pentru utilizări în constructia drumurilor si în tratarea suprafetei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2): . Produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial si produse preconizate a fi formate in-situ) (pentru utilizări supuse cerintelor privind reactia la foc)

Sistem 1

EN 14303:2009

EN 14304:2009

EN 14305:2009

EN 14306:2009

EN 14307:2009

EN 14308:2009

EN 14309:2009

EN 14313:2009

EN 14314:2009

CP

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale “Laborator Central Constructii CCF” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si retragerea desemnării si notificării Societătii Comerciale “Societatea de Constructii CCCF - Filiala Laborator Central CCF” - S.A.

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 90 din 3 mai 2011 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) si art. 27 alin. (5), (7) si (8) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale “Laborator Central Constructii CCF” - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se retrag desemnarea si notificarea la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii a Societătii Comerciale “Societatea de Constructii CCCF - Filiala Laborator Central CCF” - S.A.

(2) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Comercială “Laborator Central Constructii CCF” - S.R.L. va depune la secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii certificatul de recunoastere pentru functiile specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii al Societătii Comerciale “Societatea de Constructii CCCF - Filiala Laborator Central CCF” - S.A.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

 Nr. 1.485.


 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială “Laborator Central Constructii CCF” - S.R.L.

Adresa:

Calea Giulesti nr. 242, sectorul 6, Bucuresti, tel.: +40(21) 221.08.17, +40(21) 221.08.14, fax: +40(21) 221.08.14,

e-mail: office@laboratorccf.ro, website: www.laboratorccf.ro

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul SR EN 17025: 2005

Valabilitatea notificării se acordă până la 20 septembrie 2013,

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici:

. Cimenturi speciale:

- ciment slab alcalin (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 14216:2004

LAB

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici:

. Cimenturi obisnuite, incluzând:

- ciment Portland;

- cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură;

- ciment Portland cu praf de silice;

- ciment Portland cu puzzolană naturală;

- ciment Portland cu cenusă zburătoare;

- ciment Portland cu sist argilos calcinat;

- ciment Portland cu adaos de calcar;

- ciment Portland compozit;

- cimenturi de furnal;

- cimenturi puzzolanice;

- cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 14216:2004

EN 197-1:2000

EN 197-1:2000/A1:2004

EN 197-1:2000/A3:2007

EN 197-4:2004

LAB

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici:

. Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2004

LAB

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Produse pentru pardoseli rigide

(a) Componente: unităti de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, învelitori din plase sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide pentru pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizări la interior, inclusiv în incinte închise pentru transportul public)

Sistem 3

EN 12057:2004

EN 12058:2004

EN 14342:2005+A1:2008

EN 14411:2006

LAB

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II (pt. beton, mortar si pastă de ciment)

Sistem 1 +

EN 13263-1:2005

EN13263-1:2005+A1:2009

LAB

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului si de reparatii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

LAB

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului si de reparatii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reactia la foc)

Sistem 3

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

LAB


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea Regatului României

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 10 mai 2011, o monedă din aur dedicată aniversării a 130 de ani de la proclamarea Regatului României.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

Valoare nominală 100 lei

Metal aur

Titlu 900%o

Formă rotundă

Diametru 21 mm

Greutate 6,452 g

Calitate proof

Cant zimtat

Aversul prezintă castelul Peles si stema României, deasupra, valoarea nominală “100 LEI”; dedesubt, anul de emisiune “2011”; la exterior, în partea superioară, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”.

Reversul prezintă stema din 1881 a Regatului României si portretul regelui Carol I, în partea de jos, suprapusă peste portret, inscriptia “10 MAI 1881” si semnătura regelui; la exterior, inscriptiile în arc de cerc “130 ANI” si “PROCLAMAREA REGATULUI ROMÂNIEI”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur din emisiunea numismatică “Aniversarea a 130 de ani de la proclamarea Regatului României” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 mai 2011.

 Nr. 16.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.