MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 311/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

357/462. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

1.925. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010

 

REPUBLICĂRI

 

Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobilare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 357 din 28 aprilie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 462 din 14 aprilie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.642/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. DG 1.557 din 14 aprilie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 si 53 bis din 21 ianuarie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea A, capitolul II “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer FNUASS

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

56.550

47.661

104.211

97

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

 

5.000

5.000

 

III. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

22.000

52.000

74.000

 

IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile

317.884

864.802

1.182.686

1.000.508

V Programul national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

 

7.720

7.720

 

VI. Programul national de sănătate a femeii si copilului

33.015

10.002

43.017

 

VII. Programul national de tratament în străinătate

29.000

 

29.000

 

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

 

120.000

120.000

120.000

Retinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare

 

75.690

75.690

63.368

Retinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare

18.891

31.262

50.153

 

Total programe nationale de sănătate

477.340

1.214.137

1.691.477

1.183.973”

 

2. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV “Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 1 “Programul national de boli cardiovasculare”, subpunctul 1.1 “Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare”, titlul “Unităti care derulează subprogramul” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Unităti care derulează subprogramul:


1) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C. C. Iliescu» Bucuresti;

b) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

d) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

e) Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. loan» Bucuresti;

f) Spitalul Clinic de Urgentă «Elias»;

g) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

i) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

j) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

k) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca;

1) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea;

m) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov;

n) Spitalul de Urgentă «Prof. Dr. Agrippa lonescu»;

o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;

p) Clinicile ICCO Brasov.

2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC. Iliescu» Bucuresti;

b) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

d) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

e) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

g) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

i) Centrul de cardiologie Craiova;

j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

3) implantare de stimulatoare cardiace:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC. Iliescu» Bucuresti;

b) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

d) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

e) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

g) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

i) Centrul de cardiologie Craiova;

j) Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. loan» Bucuresti;

k) Spitalul Clinic «Colentina» Bucuresti;

1) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;

m) Spitalul Judetean de Urgentă Baia Mare;

n) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sibiu;

o) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta;

p) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad;

q) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov;

r) Spitalul de Urgentă «Prof. Dr. Agrippa lonescu»;

s) clinicile ICCO Brasov.

4) implantare de defibrilatoare interne:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC. Iliescu» Bucuresti;

b) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

d) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

e) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

g) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

i) Centrul de cardiologie Craiova;

j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;

k) Spitalul Judetean de Urgentă Baia Mare;

l) Spitalul de Urgentă «Prof. Dr. Agrippa lonescu».

5) resincronizare cardiacă în insuficienta cardiacă severă:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC Iliescu» Bucuresti;

b) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

d) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

e) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

g) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

i) Centrul de cardiologie Craiova.

6) proceduri de chirurgie cardiovasculară adulti:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC Iliescu» Bucuresti;

b) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

d) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;

e) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

f) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

g) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

h) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

i) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta;

j) Spitalul de Urgentă «Dr. Agrippa lonescu».

7) proceduri de chirurgie cardiovasculară copii:

a) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

b) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;

c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

d) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M.S. Curie».

8) proceduri de chirurgie vasculară:

a) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC Iliescu» Bucuresti;

b) Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucuresti;

c) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

d) Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. Pantelimon» Bucuresti;

e) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

f) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca - Sectia clinică de chirurgie vasculară;

g) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iasi;

i) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă «Sf. Spiridon» Iasi;

j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

k) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sibiu;

l) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta;

m) Spitalul Judetean de Urgentă Brasov;


n) Spitalul Judetean de Urgentă «Sf. loan cel Nou» Suceava;

0) Spitalul de Urgentă «Prof. Dr. Agrippa lonescu»;

p) Spitalul Judetean de Urgentă Baia Mare;

q) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara”.

3. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 1, subpunctul 1.2 “Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut”, titlul “Unităti care derulează subprogramul”, litera e) se abrogă.

4. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5 “Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană”, subpunctul 5.1 “Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană”, titlul “Unităti care derulează subprogramul” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Unităti care derulează subprogramul*):

a) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Sectia clinică de hematologie si transplant celule stern, Clinica ATI, Sectia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1, coordonare transplant, Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant - Laboratorul clinic de imunologie transplant;

b) Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti - Centrul de Hematologie si Transplant Medular, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLAsi virusologie, Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni, Centrul de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia de chirurgie cardiovasculară, Clinica ATI, Sectia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, Clinica Ortopedie-Traumatologie I, II si III;

d) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti - Clinica ortopedie-traumatologie I si II;

e) Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov - realizează coordonarea la nivel national a activitătilor de transplant;

f) Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar - Arseni» Bucuresti - Sectia ATI, Sectia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;

g) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;

h) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M.S. Curie» - Sectia clinică de ortopedie si traumatologie;

i) Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia clinică de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă I arsi;

j) Spitalul Clinic Colentina - Sectia de ortopedie-traumatologie;

k) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

1) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Cluj-Napoca - Sectia ATI;

m) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Sectia clinică de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă;

n) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;

o) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Timisoara - Centrul regional de imunologie si transplant, Clinica ATI, Centrul de hemodializă si transplant renal, coordonare transplant, Sectia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria;

p) Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale si imunologie, coordonare transplant;

q) Spitalul Clinic Judetean Constanta - Clinica chirurgie, coordonare transplant, Clinica ATI, Sectia clinică de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă;

r) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă «Sf. Spiridon» Iasi - Laboratorul de imunologie si genetică, Clinica ATI, coordonare transplant;

s) Spitalul Clinic «CI. Parhon» Iasi - Clinica urologie;

t) Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T Nicolau» Bucuresti;

u) Spitalul Judetean de Urgentă Alba lulia - Sectia ATI;

v) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Craiova - Sectia ATI, coordonare transplant;

w) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov - Sectia ATI, coordonare transplant;

x) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea - Sectia ATI, coordonare transplant;

y) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sibiu - Sectia ATI.


*) Unitătile sanitare derulează subprogramul numai în conditiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea si acreditarea unitătilor sanitare pentru efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană.”

 

5. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.2 “Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice si centrale”, titlul “Activităti” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Activităti:

a) recrutarea donatorilor voluntari de celule stern;

b) recoltarea probelor de la donatorii voluntari de celule stern;

c) transportul probelor recoltate de la donatorii voluntari către laboratoarele de histocompatibilitate;

d) realizarea grupei sanguine si a Rh-ului;

e) realizarea testărilor virusologice si de histocompatibilitate.”

6. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.2, titlul “Indicatori de evaluare” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) numărul de donatori voluntari de celule stern hematopoietice identificati si testati: 3.400;

2) indicatori de eficientă:

a) cost mediu/donator voluntar identificat si testat: 2.200 lei;

3) indicatori de rezultat:

a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stern, în care să fie prevăzute datele personale, medicale si de histocompatibilitate;

b) realizarea interconectării Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice cu organismele similare internationale”.

7. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul VI “Programul national de sănătate a femeii si copilului”, punctul 1 “Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutritie a gravidei si copilului, subpunctul 1.3 “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf,” titlul “Activităti” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Activităti:

- procurarea si distributia de lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în vigoare*) (inclusiv cheltuieli de depozitare si transport)


*) Laptele praf se distribuie în conditiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni si Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.”


 

8. La sectiunea B, capitolul I “Cadrul general de realizare a programelor nationale de sănătate”, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Reprezentantul legal al unitătii sanitare încheie contract pentru derularea programelor/subprogramelor de sănătate cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Unitătile sanitare din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, respectiv din reteaua Ministerului Transporturilor si Infrastructurii încheie contracte pentru derularea programelor/subprogramelor de sănătate numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, avându-se în vedere la contractare si decontare asiguratii, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care sunt luati în evidentă.”

9. La sectiunea B, capitolul III “Decontarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice programelor nationale de sănătate”, la articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în vederea decontării contravalorii testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, prescriptiile medicale se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si facturi distincte: pentru medicamente specifice (insulina, insulina si ADO, după caz) si pentru teste de automonitorizare.”

10. La sectiunea B, capitolul IV “Prescrierea si eliberarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor nationale de sănătate”, la articolul 31, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor inclusi în Programul national de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unitătilor sanitare; achizitionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(4) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice inclusi în Programul national de oncologie se prescriu, se eliberează si se administrează după cum urmează:

a) eliberarea medicamentelor oncologice se realizează astfel:

a.1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală;

a.2) prin farmaciile cu circuit închis din structura unitătilor sanitare aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achizitie publică. Până la data finalizării procedurii (nu mai târziu de 31 martie 2011), eliberarea se face în aceleasi conditii ca medicamentele nominalizate la lit. a1);

b) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în unitătile sanitare cu paturi sau în structuri sanitare ambulatorii care furnizează servicii de specialitate oncologie medicală, în conditiile legii;

c) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară se face pe prescriptie medicală distinctă pentru fiecare serie de tratament din cadrul unei luni. Prescrierea medicamentelor oncologice cu administrare subcutanată se face pe prescriptie medicală distinctă, pentru o perioadă de maximum o lună calendaristică;

d) pentru medicamentele oncologice cu administrare orală se întocmesc prescriptii medicale distincte;

e) administrarea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în structuri sanitare ambulatorii de specialitate oncologie medicală, conform recomandării medicului oncolog prescriptor.

În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului un exemplar al prescriptiei medicale rămâne la medicul oncolog prescriptor, un alt exemplar rămâne în farmacia cu circuit închis care a eliberat medicamentele si un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si factura.”

11. La sectiunea B, capitolul IV, la articolul 33, literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se initiază de către medicul specialist diabetolog sau de către medicul cu competentă/atestat în diabet si poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnati. Medicii desemnati sunt medicii specialisti (medicină internă, medicină de familie), nominalizati de directia de sănătate la propunerea unitătii judetene pentru implementarea Programului national de diabet zaharat, în situatia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice la nivel judetean. Unitatea judeteană este formată din:

- coordonatorul local al programului, medici diabetologi sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice aflati în relatie cu casele de asigurări de sănătate;

- responsabilul programului de la nivelul directiei de sănătate;

- responsabilul programului de la nivelul casei de asigurări de sănătate.

Medicii de familie desemnati în situatia în care există un deficit de medici diabetologi sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice la nivel judetean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.

d) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant si nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii, care are în evidentă si monitorizează pacientii transplantati, eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidentă. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice. În situatia în care valoarea prescriptiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea sefului centrului acreditat. Pentru următoarele DCI-uri: VORICONAZOLUM, VALGANCICLOVIRUM, EPOETINUM BETA si DARBOPOETINUM, prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agentiei Nationale de Transplant. Referatul de aprobare se completează de către medicul specialist din centrele acreditate, care îl transmite spre aprobare sefului centrului si, după caz, Agentiei Nationale de Transplant. În termen de două zile acestia trimit un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celălalt exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea analizării si validării prescriptiei medicale în vederea


decontării. Pe baza referatului aprobat de comisie medicul va întocmi prescriptia medicală, cu obligativitatea mentionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, perioadă care poate fi de până la maximum 90 de zile, respectiv 92 de zile, după caz, si o înmânează împreună cu referatul asiguratului. Acesta îl

păstrează pe toată perioada de valabilitate a referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării medicamentelor.”

12. La sectiunea B, capitolul VII “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

-mii lei-

Denumire programe nationale de sănătate

Credite bugetare aprobate în 2011, din care:

Transferuri MS

“I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ, din care:

2.484.461

1.183.973

1. Programul national de boli transmisibile, din care:

215.003

97

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDAsi tratamentul postexpunere

200.000

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

15.003

97

2. Programul national de boli cardiovasculare*)

35.308

35.308

3. Programul national de oncologie

761.996

275.428

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice***)

751.996

265.428

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT

10.000

10.000

4. Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5.560

5.560

5. Programul national de diabet zaharat

323.664

323.572

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare**)

221.402

221.402

7. Programul national de boli endocrine

4.300

0

8. Programul national de ortopedie

29.972

0

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

58.786

58.786

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

563.000

0

11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

1.650

0

II. Programul national de sănătate profilactică

80.452

80.452

Programul national de depistare activă a afectiunilor oncologice***)

80.452

80.452

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor***)

120.000

120.000

Retinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare***)

63.368

63.368


*) Sumele alocate în Programul national de boli cardiovasculare prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.

**) Din sumele alocate în cadrul programului national de diagnostic si tratament pentru boli rare, în anul 2011, pentru programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever, se utilizează fonduri numai pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010 si neachitate.

***) În fondurile aferente «Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse si:

- suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor», care se regăseste la paragraful «Medicamente cu si fără contributie personală»;

- suma de 80.452 lei aferentă «Programului national de depistare activă a afectiunilor oncologice», care se regăseste la paragraful «Spitale generale»;

- din suma de 761.996 mii lei aferentă «Programului national de oncologie» suma de 751.996 mii lei este aferentă «Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice», din care suma de 184.920 mii lei este aferentă medicamentelor specifice bolnavilor cu afectiuni oncologice care începând cu 1 aprilie 2011 se eliberează prin farmaciile cu circuit închis din structura unitătilor sanitare aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, si este cuprinsă la paragraful «Spitale generale»;

- din suma de 63.368 mii lei, suma de 59.197 mii lei este aferentă retinerii de 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, si este cuprinsă la paragraful «Spitale generale».”

 

13. La sectiunea B, capitolul VIII “Structura programelor nationale de sănătate aprobate pentru anii 2011 si 2012”, subcapitolul I “Programe nationale de sănătate cu scop curativ”, punctul 5 “Programul national de diabet zaharat”, subtitlul “Indicatori de evaluare”, subpunctul 1 “indicatori fizici”, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 78.526;”.

14. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 5, subtitlul “Unităti care derulează programul”, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în functie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinatie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de către medicii diabetologi, dar nu mai mult de 2 dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz.”

15. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6 “Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare”, subtitlul “Activităti”, punctul 1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“1) asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroză multiplă;”.

16. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, subtitlul “Unităti care derulează subprogramul”, punctul 1) “scleroză multiplă”, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) Spitalul de Urgentă «Prof. Agrippa lonescu» - Clinica de neurologie;”.

17. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, subtitlul “Unităti care derulează subprogramul”, punctul 12) “Hipertensiune arterială pulmonară”, litera a1) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a1) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant;”.

18. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 10 “Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană”, subtitlul “Activităti”, liniuta a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“- asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulină antihepatitică B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic.”

19. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 10, subtitlul “Natura cheltuielilor programului”, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cheltuieli pentru medicamente specifice (imunoglobulină antihepatitică B) tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic.”

20. La sectiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 12 “Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice”, subtitlul “Natura cheltuielilor programului” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Natura cheltuielilor programului:

- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice epurării extrahepatice.”

21. La anexa nr. 3 “Contract pentru finantarea programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ în anii 2011 si 2012”, la articolul 4, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Casa de asigurări de sănătate decontează în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract si a sumelor disponibile cu această destinatie, tinând cont de stocurile cantitativ-valorice, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, necesare tratamentului.”

22. La anexa nr. 3, capitolul III “Durata contractului”, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012.”

23. La anexa nr. 3, capitolul IX “Clauze speciale”, articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Sumele înscrise în actele aditionale la contractele pe anul 2010 pentru anul 2011 sunt cuprinse în fondurile aprobate pe anul 2011.”

24. La anexa nr. 4 “Contract de furnizare de medicamente si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, capitolul IV “Durata contractului”, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012.”

25. La anexa nr. 4, capitolul V “Obligatiile părtilor”, articolul 6, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie, contravaloarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programe nationale de sănătate si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la nivelul realizat, în baza documentelor justificative depuse de furnizori în vederea decontării si la termenele prevăzute în contract.”

26. La anexa nr. 4, capitolul V, articolul 7, punctul 7), sintagma “de la pct. 24” se modifică si se înlocuieste cu sintagma “de la pct. 23”.

27. La anexa nr. 4, capitolul VI “Modalităti de plată”, articolul 8, la alineatul (3) se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

NOTĂ - Se specifică pentru fiecare program/subprogram de sănătate.”

28. La anexa nr. 5, “CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice în cadrul unor programe nationale de sănătate”, capitolul IV “Durata contractului”, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012.”

29. La anexa nr. 5, capitolul V “Obligatiile părtilor”, articolul 6, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însotite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, în formatul solicitat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările si completările ulterioare, la nivelul realizat, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în anii 2010 si 2011, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, Ministerul Finantelor Publice acordă unitătilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioadă de gratie de un an.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Valoarea împrumutului solicitat de unitatea administrativ-teritorială în anul 2011 nu poate depăsi valoarea cea mai mică dintre totalul obligatiilor de plată restante înregistrate de aceasta la data de 31 decembrie 2010 fată de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrări, inclusiv fată de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului, si totalul obligatiilor fiscale restante prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr! 37/2011.

(4) Unitătile administrativ-teritoriale care au beneficiat de împrumuturi în anul 2010 pot solicita în cursul anului 2011 contractarea de noi împrumuturi pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010.”

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si dobânzilor de plătit la împrumutul acordat din venituri din privatizare se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la data stingerii obligatiei.”

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Directia generală de trezorerie si datorie publică din Ministerul Finantelor Publice va transmite în sistem electronic Trezoreriei Operative Centrale Situatia privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011. Obligatiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile si ratele de capital.”

5. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) în situatia în care unitătile administrativ-teritoriale au contractat două sau mai multe împrumuturi stingerea obligatiilor de plată se realizează în functie de data scadentei fiecărui împrumut, în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile si ratele de capital.”

6. La formularul nr. 3 “Conventie de împrumut”, la articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la data stingerii obligatiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.”

Art. II. - Pentru sumele neutilizate si virate integral în contul Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, unitătile administrativ-teritoriale nu datorează dobândă. Dobânda si dobânda de întârziere virate de unitătile administrativ-teritoriale pentru aceste sume în contul Ministerului Finantelor Publice, respectiv în bugetul Trezoreriei Statului, se restituie unitătii administrativ-teritoriale, iar obligatiile de plată viitoare se scot din evidenta contabilă.

Restituirea dobânzilor si dobânzilor de întârziere se efectuează din oficiu de Ministerul Finantelor Publice, din conturile de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului la care acestea au fost virate, în contul indicat de unitatea administrativ-teritorială.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2011.

 Nr. 1.925.


 

REPUBLICĂRI

 

ORDINUL

Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii*)

 


*) Republicat în temeiul art. 4 din Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/75/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 1 noiembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006 si ulterior a fost modificat si completat prin:

- Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/146/2007 privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007;

- Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/99/2008 privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008;

- Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/24/2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009;

- Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/71/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 14 octombrie 2010.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 18/23/2006

privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică băncilor, băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit si institutiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, denumite în continuare institutii de credit, si reglementează metodologia de calcul a fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat si, după caz, la nivel de retea cooperatistă, precum si nivelul minim al capitalului initial al acestor institutii si al retelei cooperatiste.

(2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent fondurilor proprii ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste determinarea fondurilor proprii la nivelul cooperativelor de credit si nu vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Nationale a României.

(3) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatistă.

(4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societătilor de servicii de investitii financiare, precum si societătilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. În acest sens, orice referire la Banca Natională a României se consideră a fi făcută, după caz, la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(5) Prevederile cap. II, sectiunea 1.1 - “Componenta fondurilor proprii de nivel 1”, ale cap. IV - “Dispozitii privind raportarea fondurilor proprii” si ale cap. V - “Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale” din prezentul regulament se aplică, în mod corespunzător, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Termenii si expresiile: securitizare, pozitie din securitizare, initiator, îmbunătătire a calitătii creditului au semnificatiile prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.

(3) În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) participatie - detinerea unor drepturi în capitalul unei entităti, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activitătile acesteia ori detinerea, în mod direct sau indirect, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităti;

b) IFRS - Standardele Internationale de Raportare Financiară, incluzând Standardele Internationale de Contabilitate, si interpretările lor, în cea mai recentă versiune a acestora adoptată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, care se aplică în conditiile prevăzute de Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare;

c) instrumente de capital hibride - instrumente prevăzute la art. 4 lit. c) din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Fondurile proprii la nivel individual

 

Art. 3. - (1) Fondurile proprii ale institutiilor de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) si, respectiv, ale unei retele cooperatiste de credit sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

(2) Fondurile proprii ale sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte sunt reprezentate de fondurile proprii de nivel 1.

(3) Elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 1 trebuie să poată fi utilizate în orice moment si cu prioritate pentru a absorbi pierderile, să nu implice costuri fixe pentru institutia de credit si să fie efectiv puse la dispozitia acesteia, respectiv să fie integral plătite.

 

SECTIUNEA 1

1.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 1

 

Art. 4. - Fondurile proprii de nivel 1 reprezintă o componentă a fondurilor proprii si cuprind:

a) capitalul social subscris în sensul prevederilor pct. 54 din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, împreună cu primele de capital integral încasate, aferente acestuia, sau, după caz, capitalul de dotare pus la dispozitia sucursalei din România de către institutia de credit din statul tert, care acoperă în întregime pierderile în conditii de asigurare a continuitătii activitătii si care, în cazul falimentului sau lichidării institutiei de credit, are rang de prioritate inferior fată de toate celelalte creante. Sumele respective se iau în calcul în măsura în care sunt efectiv vărsate.

În cazul societătilor de servicii de investitii financiare, precum si al societătilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, acest element al fondurilor proprii de nivel 1 cuprinde capitalul, în sensul prevederilor reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, împreună cu primele de capital integral încasate, aferente acestuia. Sumele respective se iau în calcul în măsura în care sunt efectiv vărsate;

b) rezervele legale, statutare si alte rezerve, precum si rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii adunării generale a actionarilor;

c) instrumentele, altele decât cele prevăzute la lit. a), care îndeplinesc cerintele stipulate în cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, precum si pe cele mentionate la art. 18 lit. a), lit. c)-e) si la art. 20 din prezentul regulament.

Art. 5. - Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii si a altor instrumente proprii de capital, detinute de institutia de credit;

b) obligatiile casei centrale fată de cooperativele de credit afiliate reprezentând diferente rămase de regularizat ca urmare a recalculării la sfârsitul exercitiului financiar a valorii participatiilor acestora la capitalul social al casei centrale;

c) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, în cazul în care aceste cooperative participă la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste, în urma căruia vor părăsi reteaua, sau în cazul în care casa centrală a hotărât dizolvarea lor, urmată de lichidare. Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la încetarea calitătii de cooperativă de credit afiliată la respectiva casă centrală;

d) rezultatul reportat, reprezentând pierdere;

e) pierderea perioadei curente înregistrată până la data determinării fondurilor proprii;

f) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale;

g) alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 stabilite în conformitate cu prevederile art. 26.

Art. 6. - (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generală a actionarilor, pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare si dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibilă/previzibil la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată.

(2) în sensul prezentului regulament, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se întelege profitul net calculat de institutia de credit la data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Pierderea perioadei curente în sensul art. 5 lit. e) se deduce indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare.

Art. 7. - (1) La determinarea fondurilor proprii de nivel 1 ale caselor centrale, în cadrul elementelor prevăzute la art. 4 lit. b) nu se includ sumele existente în sold reprezentate de: fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare si alte fonduri constituite în vederea efectuării unor plăti pentru necesitătile casei centrale si ale cooperativelor de credit, fondul social si fondurile de natura fondului social constituite potrivit prevederilor statutare si rezerva mutuală de garantare.

(2) La determinarea fondurilor proprii de nivel 1 ale cooperativelor de credit nu se vor lua în considerare sumele existente în sold reprezentând rezerva de întrajutorare, fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare, fondul social sau fondurile constituite în vederea efectuării unor plăti pentru necesitătile cooperativelor de credit si ale membrilor cooperatori.

Art. 8. - În cazul unei institutii de credit care este initiatorul unei operatiuni de securitizare, câstigurile nete aferente activelor securitizate, recunoscute în conturile de rezerve si care contribuie la o crestere a calitătii creditului pentru pozitiile din securitizare, vor fi excluse de la calculul elementelor prevăzute la art. 4 lit. b).

1.2. Cerinte privind instrumentele de capital hibride

Art. 9. - Instrumentele de capital hibride, prevăzute la art. 4 lit. c), trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de art. 10 si art. 11, precum si următoarele:

a) trebuie să fie emise pe durată nedeterminată sau să aibă scadenta, potrivit contractului initial, de cel putin 30 de ani. Determinarea scadentei se face de la data includerii sumelor respective în calculul fondurilor proprii;

b) pot include una sau mai multe optiuni de cumpărare (caii options) la discretia exclusivă a emitentului, dar nu pot fi răscumpărate cel putin 5 ani de la data includerii sumelor aferente acestora în calculul fondurilor proprii;

c) dispozitiile care guvernează instrumentele emise pe durată nedeterminată pot să prevadă un stimulent de răscumpărare pentru institutia de credit doar dacă acesta se consideră a fi moderat si nu va interveni mai devreme de 10 ani de la data emiterii instrumentelor. Banca Natională a României va defini, pentru scopurile acestui regulament, notiunea de stimulent moderat de răscumpărare;

d) prevederile care guvernează instrumentele emise pe durată determinată nu trebuie să permită un stimulent de răscumpărare la o dată diferită de cea a scadentei;

e) instrumentele emise pe durată determinată si nedeterminată pot fi răscumpărate numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României;

f) prevederile care guvernează instrumentul trebuie să permită institutiei de credit să înceteze, atunci când este necesar, plata dobânzii sau dividendelor pentru o perioadă nelimitată de timp, pe bază necumulativă. Cu toate acestea, institutia de credit trebuie să înceteze aceste plăti dacă nu îndeplineste cerintele de capital prevăzute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare. Banca Natională a României poate solicita încetarea plătilor de dobânzi sau dividende, pe baza situatiei financiare si a solvabilitătii institutiei de credit. Banca Natională a României va reglementa criteriile avute în vedere la solicitarea încetării plătii de dobânzi/dividende de către institutia de credit;

g) prevederile care guvernează instrumentul trebuie să asigure, prin aplicarea unor mecanisme adecvate, că principalul, dobânda sau dividendul neplătite acoperă pierderile si nu împiedică recapitalizarea institutiei de credit. Banca Natională a României va reglementa modul în care trebuie să se deruleze aceste mecanisme;

h) în cazul falimentului sau lichidării institutiei de credit, instrumentele de capital hibride au rang de prioritate la plată inferior celui aferent elementelor prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c).

Art. 10. - (1) Aprobarea prealabilă prevăzută la art. 9 lit. e) se poate obtine numai în conditiile în care cererea este făcută la initiativa institutiei de credit emitente si, în opinia Băncii Nationale a României, atât situatia financiară, cât si cea a solvabilitătii institutiei de credit nu sunt afectate în mod semnificativ. Banca Natională a României va reglementa conditiile în care se acordă aprobarea prealabilă pentru răscumpărarea instrumentelor de capital hibride de către institutia de credit.

(2) în contextul aprobării prealabile prevăzute la art. 9 lit. e), Banca Natională a României poate solicita institutiilor de credit să înlocuiască instrumentele de capital hibride cu elemente din categoriile celor prevăzute la art. 4 lit. a) sau c), având aceeasi calitate sau o calitate mai bună.

(3) Banca Natională a României solicită suspendarea răscumpărării instrumentelor emise pe durată determinată în cazul în care institutia de credit nu îndeplineste cerintele de capital prevăzute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare. O astfel de solicitare poate fi adresată si în alte cazuri în functie de situatia financiară si cea a solvabilitătii institutiilor de credit.

(4) Banca Natională a României poate acorda în orice moment permisiunea pentru răscumpărarea anticipată a instrumentelor emise pe durată determinată si nedeterminată, în cazul în care regimul fiscal aplicabil sau clasificarea din punct de vedere al reglementărilor prudentiale a respectivelor instrumente suferă o modificare care nu a fost prevăzută la data emiterii acestora, având în vedere totodată si situatia financiară si cea a solvabilitătii institutiei de credit.

Art. 11. - (1) Orice încetare de plată de dobânzi sau dividende nu va aduce atingere dreptului institutiei de credit de a înlocui plata acestora cu o plată sub forma unui instrument mentionat la art. 4 lit. a), cu conditia ca orice astfel de mecanism alternativ de plată a dobânzilor/dividendelor să permită institutiei de credit păstrarea resurselor financiare.

(2) Banca Natională a României va reglementa conditiile specifice de derulare a mecanismelor alternative de plată a dobânzilor sau dividendelor.

1.3. Componenta fondurilor proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste

Art. 12. - Fondurile proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste cuprind elementele prevăzute la art. 4 si la art. 6 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrate ia nivelul organizatiilor cooperatiste de credit.

Art. 13. - Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste se vor deduce următoarele elemente:

a) elementele prevăzute la art. 5, înregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit, cu exceptia celor prevăzute la lit. b);

b) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale care urmează să fie restituite de cooperativele de credit din retea în cazurile de încetare a calitătii de membru cooperator. Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie cu privire la încetarea calitătii de membru cooperator.

1.4. Cerinte privind nivelul minim al capitalului initial

Art. 14. - (1) Capitalul initial al institutiilor de credit este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a) si b), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a), d) si e).

(2) Capitalul initial al unei case centrale este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a) si b), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a)-e).

(3) Băncile, persoane juridice române, trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 37 milioane lei.

(4) Băncile de credit ipotecar trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane lei.

(5) Băncile de economisire si creditare în domeniul locativ trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane lei.

(6) Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 12 milioane lei.

(7) Sucursalele din România ale institutiilor de credit din state terte vor mentine permanent capitalul initial cel putin la nivelul minim aplicabil stabilit prin prezentul regulament, conform alin. (3)-(6), după caz.

(8) Nivelul minim al capitalului initial si, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei case centrale se stabilesc la echivalentul în lei a 5 milioane euro.


(9) Limita minimă a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit se stabileste la 300 mii lei.

(10) Nivelul minim al capitalului agregat si, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei retele cooperatiste se stabileste la echivalentul în lei a 10 milioane euro. Capitalul agregat al unei retele este reprezentat de fondurile proprii de nivel 1, asa cum sunt acestea stabilite la art. 12 si 13.

 

SECTIUNEA a 2-a

2.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 2

 

Art. 15. - (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:

a) Fonduri proprii de nivel 2 de bază;

b) Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.

(2) Fondurile proprii de nivel 2 de bază se compun din:

a) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu obligatiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii;

b) alte elemente care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 alin. (1), inclusiv elementele prevăzute la art. 17 alin. (3);

c) titlurile pe durată nedeterminată si alte instrumente de aceeasi natură care îndeplinesc, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 18. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele prevăzute la alin. (3).

(3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din actiunile preferentiale cumulative pe durată determinată si capitalul sub formă de împrumut subordonat, cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 19.

(4) Pentru determinarea fondurilor proprii de nivel 2 se vor lua în considerare elementele deductibile din acest nivel al fondurilor proprii, stabilite în conformitate cu prevederile art. 26.

2.2. Elemente specifice componentei fondurilor proprii de nivel 2 la nivel de retea cooperatistă si la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit

Art. 16. - (1) La determinarea fondurilor proprii de nivel 2 ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste nu se vor lua în considerare sumele provenite din elemente de natura celor prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3) înregistrate de o organizatie cooperatistă de credit din cadrul unei retele cooperatiste fată de ceilalti membri ai retelei.

(2) în vederea determinării fondurilor proprii de nivel 2 de bază la nivelul casei centrale si al retelelor cooperatiste, se va lua în considerare, în plus fată de elementele prevăzute la art. 15 alin. (2), rezerva mutuală de garantare, constituită la nivelul casei centrale.

2.3. Conditii privind elementele de fonduri proprii de nivel 2 de bază

Art. 17. - (1) Cu acordul prealabil al Băncii Nationale a României, pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază alte elemente, cu conditia ca, indiferent de semnificatia lor juridică sau contabilă, acestea să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie la dispozitia institutiei de credit fără restrictii pentru acoperirea riscurilor specifice activitătii bancare, atunci când pierderile sau minusurile de valoare nu au fost încă identificate;

b) să se regăsească în evidenta contabilă internă;

c) nivelul lor să fie stabilit de conducerea institutiei de credit, verificat de auditori independenti, comunicat Băncii Nationale a României si supus supravegherii acesteia.

(2) în categoria elementelor prevăzute la alin. (1) pot fi incluse, în particular, subventiile publice sau private nerambursabile.

(3) în cazul institutiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, valorile pozitive rezultate din calculul efectuat potrivit art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare, pot fi acceptate, în limita de 0,6% din valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate potrivit acestei abordări, ca alte elemente componente ale fondurilor proprii de nivel 2 de bază prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. b).în acest scop, valorile ponderate la risc ale expunerilor nu includ valorile expunerilor calculate pentru pozitiile din securitizare cărora Ie-a fost atribuită ponderea de risc de 1250%.

Art. 18. - Elementele prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază dacă, în opinia Băncii Nationale a României, sunt îndeplinite conditiile generale de respectare a caracterului subordonat prevăzute la art. 20, precum si următoarele cerinte specifice:

a) rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României. Aceste conditii trebuie îndeplinite si în cazul răscumpărării titlurilor de către institutia de credit sau de către filialele sale în vederea anulării lor. Rambursarea nu poate fi solicitată de institutia de credit în primii 5 ani de la data includerii sumelor respective în fondurile proprii. Ulterior acestui interval, Banca Natională a României acceptă rambursarea doar dacă este încredintată că, ulterior rambursării, atât situatia solvabilitătii, cât si nivelul si structura fondurilor proprii ale institutiei de credit rămân adecvate, cel putin pe o perioadă de 2 ani;

b) contractul de emisiune trebuie să asigure că institutia de credit are optiunea de a amâna plata dobânzii aferente;

c) creantele creditorului asupra institutiei de credit trebuie să fie în totalitate subordonate creantelor tuturor celorlalti creditori nesubordonati;

d) prospectul de emisiune al titlurilor trebuie să specifice faptul că principalul si dobânda neplătite aferente sunt la dispozitia institutiei de credit pentru acoperirea pierderilor, în conditii de asigurare a continuitătii activitătii;

e) numai sumele integral plătite sunt luate în considerare.

Art. 19. - (1) Actiunile preferentiale cumulative pe durată determinată si capitalul sub formă de împrumut subordonat prevăzute la art. 15 alin. (3) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar numai dacă, în opinia Băncii Nationale a României, obligatiile contractuale ferme asigură că, în cazul falimentului sau lichidării institutiei de credit, acestea au un rang inferior în raport cu creantele tuturor celorlalti creditori si că nu vor fi rambursate decât după ce toate celelalte datorii nerambursate la acea dată au fost achitate. În acest sens prevederile contractuale trebuie să îndeplinească conditiile generale referitoare la datoria subordonată mentionate la art. 20.

(2) Elementele prevăzute la art. 15 alin. (3) trebuie să îndeplinească, în opinia Băncii Nationale a României, cumulativ, în plus fată de conditiile mentionate la alin. (1), următoarele cerinte:

a) numai sumele integral plătite pot fi luate în considerare;

b) scadenta initială să fie de cel putin 5 ani, după care pot fi rambursate;

c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel putin 5 ani înaintea scadentei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale egale, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadentei finale împrumutul să nu mai fie luat în considerare;

d) contractul de credit să nu includă clauze care să conducă, în circumstante specificate în acesta, altele decât lichidarea institutiei de credit, la rambursarea anticipată a datoriei înainte de data convenită a scadentei.

(3) Pentru scopurile lit. b) a alin. (2), în cazul împrumuturilor a căror scadentă nu este fixată, rambursarea este conditionată de efectuarea notificării către Banca Natională a României, cu cel putin 5 ani înainte de data rambursării, exceptând situatiile în care capitalul sub formă de împrumut subordonat nu mai este inclus în calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar.


(4) Banca Natională a României poate aproba rambursarea anticipată a împrumuturilor a căror scadentă nu este fixată, doar ulterior expirării perioadei de 5 ani de la data emiterii, în conditiile în care solicitarea este făcută la initiativa emitentului si, în opinia Băncii Nationale a României, nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit împrumutate rămâne adecvat, cel putin pe o perioadă de doi ani.

Art. 20. - (1) Toate formele de datorie subordonată prevăzute la art. 18 si 19 trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale pentru a putea fi incluse în fondurile proprii de nivel 2:

a) subordonarea trebuie să fie efectivă;

b) contractul nu trebuie să contină clauze care pot conduce la rambursarea anticipată a datoriei sau la cresterea costurilor initiale ale datoriei. Aceasta însă nu trebuie să prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu, în cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligatiilor contractuale. Doar în cadrul procedurilor de realizare a creantelor, mentionate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despăgubiri suplimentare, care se vor încasa odată cu creanta principală, în urma tuturor celorlalte creante.

(2) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie să asigure că:

a) creantele creditorului subordonat au rang inferior fată de toti creditorii nesubordonati. În caz de lichidare a institutiei de credit, creditorii subordonati nu trebuie să poată primi sau retine orice sume sau active până când toti creditorii nesubordonati au fost plătiti sau despăgubiti în întregime;

b) creditorii renuntă la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datorează institutiei de credit cu sumele subordonate datorate lor de către institutia de credit;

c) singurele situatii care pot fi admise în contract drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligatiilor de către debitor (cazuri de culpă) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului si principalul, la scadentă) si, respectiv, falimentul împrumutatului. În aceste situatii, creditorul nu trebuie să aibă la dispozitie alte mijloace de realizare a creantei sale în afara posibilitătii de a solicita falimentul debitorului sau de a-si realiza drepturile într-o procedură de lichidare a acestuia din urmă.

(3) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie să contină:

a) clauză de declarare simultană a exigibilitătii obligatiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele (“cross default”) - clauză conform căreia obligatiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neîndeplinite din culpa debitorului dacă oricare alt împrumut al acestuia intră în stare de nerambursare;

b) clauză de gaj negativ - clauză potrivit căreia constituie caz de culpă constituirea de garantii de către institutia de credit debitoare asupra oricăruia dintre activele sale pentru obligatiuni, titluri sau alte datorii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Fondurile proprii totale

 

Art. 21. - (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 4, art. 6 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. a) si art. 16 alin. (2) trebuie să fie la dispozitia institutiei de credit pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.

(2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligatie fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.

Art. 22. - Institutiile de credit publice (cu capital de stat) nu includ în fondurile proprii garantiile pe care administratiile centrale sau autoritătile locale le acordă acestor institutii.

Art. 23. - Elementele care prin continutul economic sau contabil nu respectă principiile generale pe care trebuie să le îndeplinească componentele fondurilor proprii, statuate prin prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare la determinarea fondurilor proprii la nivel individual.

Art. 24. - (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevăzute la art. 15 si 16, sunt supuse următoarelor limite:

a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depăsi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

b) totalul valorii actiunilor preferentiale cumulative pe durată determinată si al capitalului sub formă de împrumut subordonat, prevăzute la art. 15 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depăsi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1).

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), totalul elementelor prevăzute la art. 4 lit. c) este supus următoarelor limite:

a) valoarea totală a instrumentelor care, prin contract, trebuie să fie convertite în timpul situatiilor de urgentă si care, la initiativa Băncii Nationale a României, pot fi convertite în orice moment, pe baza analizei situatiei financiare si a solvabilitătii institutiei de credit emitente, în elemente prevăzute la art. 4 lit. a), în limita unui număr maxim de astfel de instrumente, nu poate depăsi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

b) în situatia în care valoarea instrumentelor mentionată la lit. a) nu atinge limita prevăzută la această literă, în cadrul respectivei limite, toate celelalte instrumente nu pot depăsi 35% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

c) în cadrul limitelor prevăzute la lit. a) si b), instrumentele emise pe durată determinată si instrumentele ale căror prevederi stipulează un stimulent de răscumpărare nu pot depăsi 15% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

d) valoarea elementelor ce excedează limitelor prevăzute la lit. a)-c) este supusă limitării prevăzute în cadrul alin. (1).

(3) Banca Natională a României poate aproba, în situatii de urgentă, la cererea institutiei de credit, depăsirea temporară a limitelor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 25. - (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse, jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1), si jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 si 16, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (1):

a) valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute în alte institutii de credit sau financiare care depăsesc 10% din capitalul social al acestora;

b) creantele si instrumentele subordonate, de tipul celor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3), pe care o institutie de credit le înregistrează fată de institutii de credit sau institutii financiare în capitalul cărora înregistrează detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depăsesc 10% din capitalul social al acestora;

c) partea din valoarea totală a detinerilor de actiuni si alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii de credit sau institutii financiare, a creantelor si a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3), pe care o institutie de credit le înregistrează fată de institutii de credit sau institutii financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) si lit. b), parte ce depăseste 10% din nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute în prezentul alineat la lit. a)-e);

d) participatiile pe care o institutie de credit le detine în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare;

e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) si art. 15 alin. (3) pe care o institutie de credit le detine în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare în care o institutie de credit detine o participatie;

f) în cazul institutiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, valorile negative rezultate din calculul efectuat potrivit art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, si valorile pierderii asteptate calculate potrivit art. 61 si art. 62 din cadrul aceluiasi regulament;

g) valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1250% în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu exceptia cazurilor în care au fost luate în considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în vederea determinării cerintelor de capital potrivit art. 126 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare, după cum se mentionează în cadrul aceluiasi regulament;

h) alte elemente deductibile stabilite în conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul regulament.

(2) în vederea determinării fondurilor proprii totale ale cooperativelor de credit, participatiile acestora la casa centrală se vor deduce jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1), si jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 si art. 16, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (1).

(3) în situatia în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) si, după caz, alin. (2) depăseste nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 15 si art. 16, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 4, 5 si art. 6 alin. (1).

Art. 26. - Banca Natională a României poate să stabilească prin reglementări cu caracter prudential si alte elemente deductibile la calculul fondurilor proprii.

Art. 27. - Pentru scopurile aplicării cerintelor prudentiale în domeniul expunerilor mari si al participatiilor calificate în afara sectorului financiar, prevederile prezentului regulament vor fi citite fără a se lua în considerare elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) si la art. 25 alin. (1) lit. f) si lit. g).

Art. 28. - Institutiile emitente de monedă electronică ce desfăsoară activitatea de emitere de monedă electronică de mai putin de 6 luni, inclusiv de la data efectuării primei operatiuni de emitere de monedă electronică, vor mentine în permanentă fondurile proprii la un nivel cel putin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:

a) 2% din valoarea obligatiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; si

b) 2% din valoarea totală a obligatiilor financiare aferente monedei electronice, estimată a fi emisă în primele 6 luni de activitate, potrivit datelor din studiul de fezabilitate în baza căruia a fost obtinută autorizatia de functionare.

 

CAPITOLUL III

Fondurile proprii la nivel consolidat

 

Art. 29. - (1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii la nivel individual potrivit Capitolului II, valori determinate prin aplicarea prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si firmelor de investitii, cu modificările ulterioare.

(2) în vederea determinării fondurilor proprii la nivel consolidat, prin aplicarea IFRS, în cadrul rezervelor se includ orice câstiguri sau pierderi amânate sau nerealizate.

(3) La determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată următoarele elemente, atunci când sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate si pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1:

a) interesul minoritar, reprezentând partea ce revine actionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive si activele nete ale unei filiale, în cazul utilizării metodei integrării globale. Orice instrumente prevăzute la art. 4 lit. c), care dau nastere unor interese minoritare trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, precum si pe cele mentionate la art. 18 lit. a), lit. c)-e), art. 20 si 24 din prezentul regulament;

b) diferentele de curs valutar favorabile, rezultate din conversia rezultatelor si pozitiilor financiare ale operatiunilor din străinătate, clasificate ca o componentă separată a capitalurilor proprii.

(4) în conditiile aplicării art. 30 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 17/22/2006, cu modificările ulterioare, la determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată, pe lângă elementele mentionate la alin. (3), următoarele elemente, atunci când sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate si pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1:

a) diferentele rezultate din prima consolidare prevăzute la pct. 32, 33, 51 si 52 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005*);

b) orice diferentă rezultată din includerea anumitor interese de participare în conformitate cu metoda descrisă la pct. 59-64 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005.*)

(5) La determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat, din valoarea obtinută prin aplicarea alin. (1) si alin. (2) se deduc elementele prevăzute la alin. (3) si alin. (4), după caz, atunci când acestea sunt sume debitoare. De asemenea, se deduce orice fond comercial pozitiv dobândit în contextul unei combinări de întreprinderi.

Art. 30. - (1) Valoarea fondurilor proprii determinată potrivit art. 29 alin. (1)-(3) si (5) prin aplicarea IFRS este ajustată potrivit următoarelor filtre:

a) câstigurile si pierderile nerealizate, recunoscute în capitalurile proprii potrivit IFRS, ca urmare a unei operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1.

În cazul în care elementele acoperite sunt active incluse în categoria “activelor financiare disponibile pentru vânzare”, asupra câstigurilor si pierderilor nerealizate, recunoscute în capitalurile proprii potrivit IFRS, ca urmare a unei operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie, se aplică o ajustare similară cu cea aplicată diferentelor din evaluarea la valoarea justă a activelor respective, înregistrate în capitalurile proprii potrivit IFRS, conform alin. (2);

b) câstigurile si pierderile aferente evaluării datoriilor la valoarea justă determinate de modificarea calitătii de credit asociată institutiei de credit trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1;

c) instrumentele financiare emise sunt incluse în fondurile proprii, indiferent de modul de clasificare stabilit potrivit IFRS, la valoarea care rezultă fără separarea componentei de datorie si cea de capitaluri proprii, în conditiile în care aceste instrumente respectă conditiile relevante pentru a fi considerate fonduri proprii de nivel 1 si 2.

Cresterea capitalurilor proprii determinată de înregistrarea în cadrul acestora a instrumentelor financiare derivate pe propriile actiuni trebuie exclusă din fondurile proprii.

Scăderea capitalurilor proprii determinată de înregistrarea în cadrul acestora a instrumentelor financiare derivate pe propriile actiuni nu este ajustată;

d) câstigurile nerealizate, nete de impozit, aferente evaluării investitiilor imobiliare si imobilizărilor corporale rezultate din aplicarea modelului valorii juste, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, element cu element, la valoarea netă de impozit si incluse, element cu element, înainte de impozitare, în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proportie de 45%. Pierderile nerealizate, nete de impozit, nu sunt ajustate.

(2) Diferentele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare din categoria “active financiare disponibile pentru vânzare”, înregistrate în capitalurile proprii potrivit IFRS, sunt ajustate astfel:

a) Pentru fiecare instrument de capitaluri proprii, câstigurile nerealizate, nete de impozit, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1 si incluse, înainte de impozitare, în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proportie de 45%. Pierderile nerealizate, nete de impozit, înregistrate în capitalurile proprii potrivit IFRS, nu sunt ajustate;

b) Câstigurile si pierderile nerealizate aferente altor instrumente financiare, incluzând instrumentele de datorie sau creditele si creantele, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, la valoarea netă de impozit;

c) Pierderile de valoare înregistrate în contul de profit si pierdere, ca urmare a deprecierii aferente “activelor financiare disponibile pentru vânzare”, nu sunt ajustate.

Art. 31. - Elementele care prin continutul economic sau contabil nu respectă principiile generale pe care trebuie să le îndeplinească componentele fondurilor proprii, statuate prin prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare la determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat.

Art. 32. - Obligatia de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat revine institutiilor de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată si sub-consolidată de către Banca Natională a României, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006, cu modificările ulterioare.


*) Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 27 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 3 martie 2011.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii privind raportarea fondurilor proprii

 

Art. 33. - (1) Institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) raportează lunar nivelul si componenta fondurilor proprii la nivel individual, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă si a datelor calculate extracontabil.

(2) Institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) raportează semestrial nivelul si componenta fondurilor proprii la nivel consolidat, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă si a datelor calculate extracontabil.

Art. 34. - Pentru toti indicatorii de prudentă bancară a căror determinare se face în functie de fondurile proprii, institutiile de credit sunt obligate să utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori sau pentru perioada de raportare imediat anterioară perioadei de raportare a respectivilor indicatori (în cazul unor perioade de raportare diferite).

Art. 35. - Institutiile de credit trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Nationale a României îndeplinirea cerintelor prevăzute de prezentul regulament.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, 227, 229, precumsi la art. 284 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. - Pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului regulament prevăzută la art. 40 si 31 martie 2007 măsurile si sanctiunile prevăzute la art. 36 nu se vor aplica în cazul în care indicatorii de prudentă bancară determinati pe baza fondurilor proprii calculate potrivit prezentului regulament nu se încadrează în limitele prevăzute de alte reglementări prudentiale aplicabile.

Art. 38. - (1) Institutiile de credit care până la data de 31 decembrie 2010 nu se conformează limitelor stabilite la art. 24 alin. (2) vor elabora strategii si procese cu privire la măsurile necesare rezolvării acestei situatii înainte de termenele stabilite la art. 39.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se verifică si se evaluează în temeiul art. 166 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 39. - Pentru instrumentele care până la data de 31 decembrie 2010 au fost considerate, în conformitate cu reglementările nationale, a fi echivalente cu elementele mentionate la art. 4 lit. a), lit. b) si la art. 6 alin. (1), însă nu intră sub incidenta prevederilor art. 4 lit. a) sau nu întrunesc cerintele stabilite în cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, se va aprecia că acestea intră sub incidenta art. 4 lit. c) până la data de 31 decembrie 2040, sub rezerva următoarelor limitări:

a) până la 20 % din fondurile proprii de nivel 1, între 10 si 20 de ani după 31 decembrie 2010;

b) până la 10 % din fondurile proprii de nivel 1, între 20 si 30 de ani după 31 decembrie 2010.

Art. 40. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 (10), art. 9 paragraful 1 teza 2, art. 57 teza (1) lit. a)-b), lit. d), lit. f), lit. h), art. 57 tezele (2)-(4), art. 58-61, art. 63, art. 64 paragrafele (2)-(4), art. 65-67 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfăsurarea activitătii de către institutiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, precum si prevederile art. 4 paragraful (3) din Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind accesul la activitate, desfăsurarea si supravegherea prudentială a activitătii institutiilor emitente de monedă electronică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 275 din 27 octombrie 2000.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/146/2007, care nu a fost inclus în prezenta formă republicată, precum si mentiunea de transpunere din finalul Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/18/2010, aprobat prin

Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliarenr. 14/75/2010:

“Art. II. - Pentru împrumuturile subordonate care la data intrării în vigoare a prezentului regulament se află cu mai putin de 5 ani înaintea scadentei, până la finele semestrului curent aferent derulării respectivului împrumut, în curs la data prezentei modificări, institutiile de credit aplică metodologia prevăzută de art. 16*) alin. (2) lit. c) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, în vigoare înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament**).

Sumei rămase de amortizat la sfârsitul respectivului semestru îi va fi aplicabilă noua metodologie, asa cum este aceasta stabilită prin art. I pct. 3***), începând cu prima raportare a următorului semestru.”

“Prezentul regulament transpune prevederile articolului 1, paragrafele 7-12, paragraful 37, primul si al doilea subparagraf, din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.”


*) Art. 16 a devenit în forma republicată art. 19.

**) Potrivit art. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 10/12/2007, acesta a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la 19 decembrie 2007, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008.

***) Art. I pct. 3 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 10/12/2007 a modificat art. 16 alin. (2) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, care a devenit prin republicare art. 19 alin. (2) lit. c).


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.