MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 456/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 456         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

130. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 

Acord īntre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale

 

607. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 187 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 3 si ale art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 506 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

614. - Hotărāre pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 743/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠓Varianta de ocolire Suceava”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

132. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

160. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea ca organizatie interprofesională pe filiera “carne de pasăre, ouă”

 

443. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere īn functiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate

 

2.220. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Īntreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, īn numele si īn contul statului romān, īn cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei

 

2.221. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Īntreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, īn numele si īn contul statului romān, īn cadrul programului “Prima casă”

 

2.222. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Īntreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, īn numele si īn contul statului romān, īn cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 130.

 

ACORD

īntre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale

 

Romānia si Republica Moldova, denumite īn continuare părti contractante,

dorind să reglementeze si să dezvolte relatiile dintre cele două state īn domeniul securitătii sociale,

au convenit asupra următoarelor dispozitii:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

(1) īn scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni si expresii desemnează:

1. legislatie - legile si celelalte acte normative care reglementează domeniile prevăzute la art. 2;

2. autoritate competentă - ministerele responsabile pentru domeniile prevăzute la art. 2;

3. institutie - organismul sau autoritatea responsabilă pentru aplicarea legislatiei prevăzute la art.2;

4. institutie competentă - institutia pe cheltuiala căreia sunt furnizate prestatiile;

5. persoana asigurată - persoana care este sau a fost supusă legislatiei prevăzute la art. 2;

6. perioadă de asigurare - perioadele de contributie si perioadele asimilate, realizate īn conformitate cu legislatia fiecărei părti contractante;

7. prestatie - prestatiile īn bani si prestatiile īn natură;

8. prestatie īn bani - pensiile, indemnizatiile, ajutoarele, precum si toate revalorizările acestora, prevăzute de legislatia care reglementează domeniile mentionate la art. 2;

9. prestatii īn natură - serviciile medicale si alte prestatii care nu sunt prestatii īn bani, prevăzute de legislatia care reglementează domeniile mentionate la art. 2;

10. domiciliu - locul de sedere obisnuită;

11. resedintă - locul de sedere temporară;

12. membri de familie - persoanele definite ca atare de legislatia pe care o aplică institutia competentă;

13. organism de legătură - institutiile desemnate de autoritătile competente pentru realizarea legăturilor directe īn scopul aplicării prezentului acord.

(2) Ceilalti termeni si expresii utilizate īn prezentul acord au semnificatia prevăzută de legislatia fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul material de aplicare

 

(1) Prezentul acord se aplică:

- pentru Romānia, legislatiei de asigurări sociale de stat privind:

1. indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obisnuite sau accidente īn afara muncii;

2. indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale sau accidente de muncă;

3. indemnizatia de maternitate;

4. pensiile pentru limită de vārstă, invaliditate, urmas;

5. prestatiile īn natură īn caz de boală si maternitate;

6. prestatiile īn natură īn caz de accidente de muncă si boli profesionale;

7. ajutorul de deces;

8. indemnizatia de somaj;

- pentru Republica Moldova, legislatiei de asigurări sociale de stat privind:

1. indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obisnuite sau accidente īn afara muncii;

2. indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale sau accidente de muncă;

3. indemnizatia de maternitate;

4. pensiile pentru limită de vārstă;

5. pensiile pentru invaliditate cauzată de boli obisnuite;


6. pensia si indemnizatia de invaliditate īn urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale;

7. pensia de urmas;

8. prestatiile īn natură īn caz de boală si maternitate;

9. prestatiile īn natură īn caz de accidente de muncă;

10. ajutorul de deces;

11. ajutorul de somaj.

(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislatiei care īnlocuieste, codifică, modifică sau completează legislatia referitoare la prestatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Prezentul acord nu se aplică legislatiei care instituie un nou domeniu al sistemului de asigurări sociale, dacă părtile contractante nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul personal de aplicare

 

Prezentul acord se va aplica:

1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia sau ambelor părti contractante;

2. persoanelor ale căror drepturi derivă, conform legislatiei aplicabile, de la persoanele prevăzute la pct. 1.

 

ARTICOLUL 4

Egalitatea de tratament

 

Dacă prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt sau au fost supuse legislatiei unei părti contractante si care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante vor avea, īn aplicarea legislatiei, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetătenii acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 5

Exportul prestatiilor

 

(1) Dacă prezentul acord nu dispune altfel, prestatiile īn bani, dobāndite īn baza legislatiei unei părti contractante, nu pot fi micsorate, modificate, suspendate, sistate sau confiscate pe motiv că persoana īndreptătită are domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică:

1. prestatiilor īn caz de somaj;

2. alocatiilor de stat, pensiilor pentru vechime īn muncă si pensiilor speciale acordate conform legislatiei din Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 6

Evitarea cumulului de prestatii

 

(1) Prezentul acord nu poate să confere sau să mentină dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestatii care să acopere acelasi risc, acordate pe baza aceleiasi perioade de asigurare.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică pensiilor pentru limită de vārstă, invaliditate, urmas sau prestatiilor pentru boală profesională care se plătesc de către institutiile competente ale celor două părti contractante, īn conformitate cu dispozitiile art. 22 si art. 27 pct. 2.

 

PARTEA A II- A

Legislatia aplicabilă

 

ARTICOLUL 7

Reguli generale

 

Dacă prezentul acord nu prevede altfel:

1. persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei părti contractante sunt supuse numai legislatiei acestei părti contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celeilalte părti contractante;

2. lucrătorii independenti care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul unei părti contractante sunt supusi legislatiei acestei părti contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante;

3. functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei părtii contractante īn a cărei administratie sunt angajati.

 

ARTICOLUL 8

Lucrătorii detasati

 

(1) Persoana care este angajată pe teritoriul unei părti contractante, care este detasată de către angajatorul său pe teritoriul celeilalte părti contractante pentru a exercita o anumită activitate, va fi supusă īn continuare legislatiei primei părti contractante pe durata exercitării acestei activităti, cu conditia ca durata previzibilă a acestei activităti să nu depăsească 24 de luni.

(2) Lucrătorul independent care īsi desfăsoară activitatea īn mod obisnuit pe teritoriul unei părti contractante si care efectuează o activitate pe teritoriul celeilalte părti contractante rămāne supus legislatiei primei părti contractante, cu conditia ca durata previzibilă a acestei activităti să nu depăsească 24 de luni.

(3) Dacă durata activitătii se prelungeste mai mult de 24 de luni, la cererea comună a angajatului si a angajatorului sau a lucrătorului independent, legislatia primei părti contractante continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritătilor competente ale celor două părti contractante. Acest acord trebuie solicitat īnainte de expirarea perioadei initiale de 24 de luni.

 

ARTICOLUL 9

Personalul īntreprinderilor de transport international

 

Persoana angajată īntr-o īntreprindere de transport international care are sediul pe teritoriul unei părti contractante si care efectuează, pe cont propriu sau īn contul unor terti, transporturi internationale de pasageri sau de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusă legislatiei acestei părti contractante. Totusi:

1. persoana angajată de către o filială sau reprezentantă permanentă a īntreprinderii mentionate este supusă legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia se găseste această filială sau reprezentanta permanentă, dacă nu este un lucrător detasat;

2. persoana care desfăsoară o activitate, īn principal pe teritoriul părtii contractante unde īsi are domiciliul, este supusă legislatiei acestei părti contractante, chiar dacă īntreprinderea care o angajează nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filială sau reprezentantă permanentă.

 

ARTICOLUL 10

Echipajul navelor

 

Persoana care desfăsoară o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unei părti contractante este supusă legislatiei părtii contractante sub al cărei pavilion se află nava.

 

ARTICOLUL 11

Misiuni diplomatice si posturi consulare

 

(1) Pentru membrii misiunilor diplomatice si posturilor consulare si pentru personalul particular angajat exclusiv īn serviciul acestora se vor aplica dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.

(2) Membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice si posturilor consulare ale unei părti contractante, precum si personalul de serviciu aflati īn serviciul particular al membrilor acestor misiuni sau posturi, care nu sunt trimisi, ci sunt angajati pe plan local, vor fi supusi legislatiei statului acreditar.

(3) Lucrătorii mentionati la alin. (2), care sunt cetăteni ai statului acreditant, pot opta să fie supusi legislatiei statului acreditant, īn termen de 3 luni de la data la care persoana īn cauză a fost angajată de misiunea diplomatică sau postul consular.

 

ARTICOLUL 12

Exceptii de la dispozitiile art. 7-11

 

Autoritătile competente ale celor două părti contractante pot conveni la cererea comună a angajatului si a angajatorului sau la cererea lucrătorului independent exceptii de la dispozitiile art. 7-11, īn interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective să fie supuse legislatiei unei părti contractante.

 

PARTEA A III- A

Dispozitii speciale referitoare la diferitele categorii de prestatii

 

SECTIUNEA 1

Prestatii īn caz de boală si maternitate

 

ARTICOLUL 13

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

(1) Dacă legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competentă a acestei părti contractante ia īn considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, īn măsura īn care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei părti contractante.

(2) īn ceea ce priveste prestatiile īn bani īn caz de boală si de maternitate, dispozitiile alin. (1) se vor aplica numai dacă persoana īn cauză desfăsoară o activitate si este supusă legislatiei pe teritoriul părtii contractante unde a fost introdusă cererea.

 

ARTICOLUL 14

Prestatii īn natură īn cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte părti contractante

 

(1) Persoanele care īndeplinesc conditiile cerute de legislatia unei părti contractante pentru a avea dreptul la prestatii īn natură si a căror stare necesită acordarea de prestatii īn natură īn caz de urgentă majoră care amenintă viata sau integritatea corporală a persoanei, cānd au resedinta sau domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante, primesc prestatii īn natură de la institutia locului de resedintă sau domiciliu, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplică, pe cheltuiala institutiei competente.

(2) Asiguratii romāni cu resedinta sau domiciliul īn Republica Moldova beneficiază de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante īn natură pe cheltuiala institutiei competente din Romānia. Acordarea acestora de către institutia din Republica Moldova este conditionată de obtinerea aprobării prealabile a institutiei competente din Romānia, cu exceptia situatiei īn care acordarea prestatiei nu poate fi amānată fără a pune īn pericol viata sau integritatea corporală a persoanei īn cauză.

 

ARTICOLUL 15

Prestatii īn natură pentru titularii unei pensii

 

(1) Titularul unei pensii acordate īn baza legislatiilor celor două părti contractante va primi prestatii īn natură īn conformitate cu legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia īsi are domiciliul, ca si cum ar fi fost titular al unei pensii numai īn conformitate cu legislatia acestei părti contractante.

(2) Titularul unei pensii acordate īn baza legislatiei unei părti contractante, care are domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante, va avea dreptul la prestatii īn natură īn măsura īn care ar fi avut dreptul la acestea dacă ar fi avut domiciliul pe teritoriul primei părti contractante. Prestatiile īn natură sunt acordate de institutia locului de domiciliu, īn conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplică aceasta, ca si cum persoana respectivă ar fi avut dreptul la prestatiile mentionate īn virtutea acestei legislatii, costul prestatiilor fiind suportat de institutia competentă a primei părti contractante.

(3) Membrii de familie ai titularului unei pensii acordate de o institutie din Romānia care au domiciliul īn Republica Moldova vor primi prestatii īn natură pe cheltuiala institutiei competente din Romānia.

 

ARTICOLUL 16

Prestatii īn bani īn caz de resedintă sau domiciliu pe teritoriul celeilalte părti contractante

 

Prestatiile īn bani īn cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte părti contractante sunt plătite de institutia competentă, īn conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 17

Transportul persoanei care a primit prestatii īn natură

 

(1) Dacă persoana trebuie transportată īn tara sa numai cu ambulanta după acordarea prestatiilor īn natură īn caz de urgentă majoră care prezintă pericol pentru viata sau integritatea sa corporală, transportul acestei persoane pānă la frontiera celeilalte părti contractante se efectuează, cu aprobarea prealabilă a institutiei competente, de către institutia părtii contractante pe teritoriul căreia persoana a primit prestatia īn natură, pe cheltuiala institutiei competente.

(2) īn cazuri exceptionale, cānd transportul trebuie efectuat numai cu un mijloc de transport aerian, transportul se efectuează, cu aprobarea prealabilă a institutiei competente, pe cheltuiala institutiei competente, de către partea contractantă pe teritoriul căreia s-a acordat prestatia īn natură.

(3) īn cazul īn care este necesar, după iesirea din situatia de urgentă majoră care amenintă viata sau integritatea corporală a persoanei, continuarea acordării prestatiilor īn natură sau efectuarea transportului va avea loc cu aprobarea prealabilă a institutiei competente.

 

ARTICOLUL 18

Institutii

 

Institutiile care vor acorda prestatiile prevăzute la art. 14-17 vor fi desemnate de către autoritătile competente prin Aranjamentul administrativ.

 

ARTICOLUL 19

Rambursare

 

(1) Institutia competentă va rambursa cheltuielile efective pentru prestatiile acordate, pentru fiecare caz īn parte, īn conformitate cu dispozitiile art. 14, 15 si 17, către institutia care furnizează prestatiile, cu exceptia cheltuielilor administrative.

(2) Cheltuielile efective ale prestatiilor vor fi calculate de către institutia care furnizează prestatiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.

(3) Institutia competentă va rambursa cheltuielile pentru prestatii acordate conform dispozitiilor art. 15 alin. (2) pe bază de sume forfetare. Modalitatea de calcul al sumelor forfetare va fi stabilită prin Aranjamentul administrativ.

(4) Organismele de legătură ale celor două părti contractante pot conveni si alte modalităti de rambursare a cheltuielilor, inclusiv compensarea acestora īntre institutii sau plăti īn sume forfetare īn locul plătilor individuale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Pensii

 

ARTICOLUL 20

Stabilirea prestatiilor fără totalizarea perioadelor de asigurare

 

Dacă o persoană īndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei părti contractante fără a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, institutia competentă calculează prestatiile numai īn functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 21

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

(1) Dacă legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia care aplică această legislatie ia īn considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, īn măsura īn care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei părti contractante.

(2) Dacă legislatia unei părti contractante conditionează acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade īntr-o profesie supusă unui regim special sau īntr-o profesie sau muncă determinată, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante nu sunt luate īn considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decāt dacă au fost realizate īn baza unui regim similar sau, īn lipsa acestuia, īn aceeasi profesie sau, după caz, īn aceeasi muncă.

(3) Dacă legislatia unei părti contractante prevede că perioada īn care persoana īn cauză primeste o pensie poate fi luată īn considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia competentă a acestei părti contractante tine cont, īn acest scop, de perioada īn care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 22

Acordarea si calcularea prestatiilor

 

(1) Dacă o persoană a fost supusă succesiv sau alternativ legislatiilor celor două părti contractante, institutia fiecărei părti contractante stabileste, conform legislatiei pe care o aplică, dacă această persoană are dreptul la prestatii, tinānd cont, dacă este cazul, de dispozitiile art. 21.

(2) īn acest caz, institutia competentă calculează prestatiile după cum urmează:

1. se calculează cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplică această institutie;

2. se calculează apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, īn functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. 1 si proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate īnainte de producerea riscului, īn conformitate cu legislatia pe care o aplică si totalul perioadelor realizate īnainte de producerea riscului, īn conformitate cu legislatiile celor două părti contractante.

(3) Dacă cuantumul prestatiei se stabileste īn functie de numărul beneficiarilor, institutia competentă ia īn considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 23

Perioada de asigurare mai mică de un an

 

(1) Fără a lua īn considerare dispozitiile art. 21, dacă perioada totală de asigurare realizată conform legislatiei unei părti contractante este mai mică de un an si dacă, tinānd cont

numai de această perioadă, niciun drept nu este obtinut īn baza acestei legislatii, institutia acestei părti contractante nu este obligată să acorde prestatii pentru perioada mentionată.

(2) Perioadele de asigurare mentionate la alin. (1) sunt luate īn considerare de institutia celeilalte părti contractante īn conformitate cu dispozitiile art. 21, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplică.

 

SECTIUNEA a 3-a

Ajutor de deces

 

ARTICOLUL 24

Totalizarea perioadelor de asigurare si acordarea ajutorului de deces

 

(1) īn cazul īn care legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de realizarea unei anumite perioade de asigurare, institutia competentă a acestei părti contractante ia īn considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, īn măsura īn care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate īn baza legislatiei primei părti contractante.

(2) Ajutorul de deces va fi acordat exclusiv conform legislatiei fiecărei părti contractante.

(3) īn cazul īn care dreptul la prestatie există conform legislatiilor ambelor părti contractante:

1. prestatia va fi acordată exclusiv pe baza legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia a survenit decesul; sau

2. dacă decesul nu a survenit pe teritoriul niciuneia dintre părtile contractante, prestatia va fi acordată de către institutia la care persoana a fost asigurată ultima dată īnaintea decesului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Prestatii īn caz de accident de muncă si de boală profesională

 

ARTICOLUL 25

Prestatii īn caz de boală profesională dacă persoana a fost expusă la acelasi risc īn cele două părti contractante

 

(1) Prestatiile pentru victimele bolilor profesionale se vor acorda numai īn conditiile legislatiei ultimei părti contractante pe teritoriul căreia persoana īn cauză a desfăsurat activitatea susceptibilă a fi cauza riscului, chiar dacă sunt īndeplinite conditiile legislatiilor ambelor părti contractante, cu respectarea, după caz, a dispozitiilor alin. (2)-(4).

(2) īn cazul īn care legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de o primă diagnosticare a boIII respective pe teritoriul acestei părti contractante, această conditie se consideră īndeplinită dacă diagnosticarea s-a realizat pe teritoriul celeilalte părti contractante.

(3) Īn cazul īn care legislatia unei părti contractante conditionează, explicit sau implicit, dreptul ia prestatii de diagnosticarea boIII īntr-un anumit termen de la īncetarea activitătii profesionale susceptibile a fi cauza riscului, institutia competentă ia īn considerare, dacă este cazul, orice altă activitate care implică riscuri similare, desfăsurată īn baza legislatiei celeilalte părti contractante.

(4) īn situatia īn care legislatia unei părti contractante conditionează, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de exercitarea pe o perioadă de timp determinată a unei activităti susceptibile a fi cauza unei boli, pentru calculul prestatiilor sunt luate īn considerare si perioadele īn care s-a desfăsurat o astfel de activitate pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 26

Domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte Părti contractante

 

(1) Prestatiile īn bani sunt plătite de institutia competentă, conform dispozitiei legislatiei pe care o aplică.


(2) Prestatiile īn natură īn caz de accident de muncă sunt acordate de către institutia locului de domiciliu sau resedintă, conform legislatiei pe care o aplică, pe cheltuiala institutiei competente.

(3) Asiguratii romāni cu resedinta sau domiciliul īn Republica Moldova beneficiază de prestatii īn natură īn caz de boală profesională acordate de către institutia locului de domiciliu sau resedintă, conform legislatiei pe care o aplică, pe cheltuiala institutiei competente.

(4) Asiguratii romāni cu resedinta sau domiciliul īn Republica Moldova beneficiază de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante īn natură pe cheltuiala institutiei competente din Romānia. Acordarea acestora de către institutia din Republica Moldova este conditionată de obtinerea aprobării prealabile a institutiei competente din Romānia, cu exceptia situatiei īn care acordarea prestatiei nu poate fi amānată fără a pune īn pericol viata sau integritatea corporală a persoanei īn cauză.

(5) Pentru rambursarea cheltuielilor efective ale prestatiilor īn natură acordate se aplică dispozitiile art. 19.

 

ARTICOLUL 27

Acordarea unei prestatii īn caz de agravare a unei boli profesionale

 

Īn cazul īn care, din cauza unei boli profesionale, persoana a beneficiat sau beneficiază de o prestatie din partea institutiei unei părti contractante si solicită, īn caz de agravare, drepturile la prestatii de la institutia celeilalte părti contractante, se aplică următoarele prevederi:

1. Īn cazul īn care persoana nu a exercitat īn baza legislatiei celeilalte părti contractante o activitate īn măsură să provoace sau să agraveze boala īn cauză, institutia competentă a primei părti contractante este obligată să suporte prestatia, tinānd cont de agravare, conform legislatiei pe care o aplică;

2. Īn cazul īn care persoana a exercitat o astfel de activitate īn baza legislatiei celeilalte părti contractante, institutia competentă a primei părti contractante este obligată să suporte prestatia, fără a tine cont de agravare, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplică; institutia competentă a celei de-a doua părti contractante acordă persoanei īn cauză un supliment al cărui cuantum este egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei datorate după agravare si cuantumul prestatiei care ar fi fost datorată īnainte de agravare, īn conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplică.

 

SECTIUNEA a 5-a

Prestatii īn caz de somaj

 

ARTICOLUL 28

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

Īn cazul īn care legislatia unei părti contractante conditionează dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competentă a acestei părti contractante va lua īn considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte părti contractante, īn măsura īn care aceste perioade nu se suprapun.

 

ARTICOLUL 29

Acordarea prestatiilor

 

(1) Prestatiile vor fi acordate de institutia competentă a părtii contractante pe teritoriul căreia persoana īn cauză are domiciliul, tinānd seama de dispozitiile art. 28, īn conformitate cu legislatia pe care o aplică.

(2) īn cazul īn care legislatia pe care o aplică institutia competentă prevede luarea īn considerare a veniturilor realizate, la stabilirea cuantumului prestatiilor se iau īn considerare numai veniturile realizate īn baza activitătii desfăsurate pe teritoriul părtii contractante respective. Īn cazul īn care nu există asemenea venituri sau nu au fost realizate venituri la nivelul salariului minim, prestatia se va stabili pe baza salariului minim prevăzut de legislatia părtii contractante respective.

 

PARTEA a IV-a

Dispozitii diverse

 

ARTICOLUL 30

Măsuri administrative si de cooperare

 

(1) Autoritătile competente ale celor două părti contractante vor stabili măsurile administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord.

(2) Autoritătile competente:

1. vor conveni Aranjamentul administrativ īn scopul aplicării prezentului acord;

2. vor desemna organismele de legătură īn scopul realizării legăturilor directe dintre institutiile părtilor contractante;

3. se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislatiilor părtilor contractante, īn măsura īn care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

(3) īn aplicarea prezentului acord, autoritătile competente si institutiile competente ale părtilor contractante īsi vor acorda sprijin reciproc, ca si cum ar aplica propria legislatie. Această asistentă administrativă este gratuită.

(4) Dacă o persoană care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul unei părti contractante a introdus o cerere sau beneficiază de prestatii conform legislatiei celeilalte părti contractante si dacă este necesară o expertiză medicală, institutia locului de domiciliu sau de resedintă a primei părti contractante va efectua această expertiză la cererea si pe cheltuiala institutiei competente a celei de-a doua părti contractante. Īn cazul īn care expertiza medicală este necesară īn aplicarea legislatiilor ambelor părti contractante, aceasta va fi efectuată de institutia locului de resedintă sau domiciliu, pe cheltuiala proprie.

(5) Orice date sau informatii privind o anumită persoană, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidentiale si nu pot fi utilizate decāt īn scopul aplicării prezentului acord.

 

ARTICOLUL 31

Scutirea de taxe si de legalizare

 

(1) Dacă legislatia unei părti contractante dispune scutirea integrală sau partială de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru certificatele si alte documente prezentate conform legislatiei acestei părti contractante, această scutire se aplică si certificatelor sau altor documente similare eliberate de autoritătile celeilalte părti contractante pentru aplicarea prezentului acord.

(2) Cele două părti contractante īsi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, asa cum au fost eliberate de autoritătile emitente, fiind scutite de cerinta legalizării.

 

ARTICOLUL 32

Introducerea unei cereri

 

Cererile care īn conformitate cu legislatia unei părti contractante trebuie introduse īntr-un termen stabilit, la o autoritate, institutie sau instantă judecătorească a acestei părti contractante, īndeplinesc această conditie dacă sunt introduse, īn acelasi termen, la o autoritate, institutie sau instantă judecătorească corespondentă a celeilalte părti contractante. Īn acest caz, autoritatea, institutia sau instanta judecătorească care a primit cererea o transmite, fără īntārziere, autoritătii, institutiei sau instantei judecătoresti a primei părti contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părti contractante.


 

ARTICOLUL 33

Recuperarea plătilor excedentare

 

Īn cazul īn care institutia unei părti contractante a plătit unui beneficiarele prestatii o sumă care depăseste suma la care avea dreptul, această institutie poate, īn conditiile prevăzute de legislatia pe care o aplică, să ceară institutiei celeilalte părti contractante, debitoare de prestatii īn favoarea acestui beneficiar, să retină suma plătită īn plus din sumele datorate beneficiarului respectiv. Această institutie efectuează retinerea īn conditiile si limitele īn care o astfel de compensare este permisă de legislatia pe care o aplică, ca si cum ar fi sume plătite īn plus de către ea īnsăsi, si transferă cuantumul astfel dedus institutiei creditoare.

 

ARTICOLUL 34

Procedura de executare

 

(1) Hotărārile cu titlu executoriu ale unei instante judecătoresti a unei părti contractante, precum si documentele executorii emise de către o autoritate sau o institutie a unei părti contractante cu privire la contributiile de asigurări sociale si la alte creante rezultate din aplicarea prezentului acord sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte părti contractante.

(2) Recunoasterea nu poate fi refuzată decāt pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publică a părtii contractante pe teritoriul căreia este cerută recunoasterea hotărārii sau documentului.

(3) Hotărārile si documentele executorii recunoscute conform alin. (1) sunt executate pe teritoriul celeilalte părti contractante. Procedura de executare este conformă cu legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia se execută hotărārea. Hotărārile sau documentele vor fi īnsotite de o atestare care confirmă caracterul lor executoriu (formula executorie).

(4) Creantele privind contributiile de asigurări sociale datorate institutiei unei părti contractante au, īn cadrul oricărei proceduri de faliment sau executare silită pe teritoriul celeilalte părti contractante, acelasi rang ca si creantele echivalente de pe teritoriul acestei părti contractante.

 

ARTICOLUL 35

Moneda de plată

 

(1) Plata prestatiilor īn bani acordate īn conformitate cu prezentul acord va fi efectuată īn moneda părtii contractante a cărei institutie acordă prestatiile.

(2) Plata oricărei prestatii īn natură acordate īn conformitate cu prezentul acord poate fi efectuată īn moneda părtii contractante a cărei institutie acordă prestatiile.

(3) Moneda si modalitătile de plată pentru sumele reprezentānd rambursări ale prestatiilor acordate sunt convenite prin Aranjamentul administrativ.

 

ARTICOLUL 36

Solutionarea diferendelor

 

(1) Eventualele diferende care pot să apară īn ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultări īntre autoritătile competente ale celor două părti contractante.

(2) īn cazul īn care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. (1), acestea vor fi solutionate, pe cale diplomatică, de către părtile contractante.

 

PARTEA a V-a

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 37

Dispozitii tranzitorii

 

(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale īn vigoare.

(2) Toate perioadele de asigurare realizate īn baza legislatiei unei părti contractante īnainte de intrarea īn vigoare a prezentului acord sunt luate īn considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.

(3) Sub rezerva alin. (1), un drept ia nastere īn baza prezentului acord, chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale īn vigoare.

 

ARTICOLUL 38

Revizuirea drepturilor de pensie

 

(1) Drepturile de pensie obtinute anterior intrării īn vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, conform dispozitiilor prezentului acord.

(2) Drepturile stabilite īn urma revizuirii vor fi acordate de la data depunerii cererii.

(3) īn cazul īn care revizuirea drepturilor de pensie va avea ca efect reducerea cuantumului pensiei, se va mentine īn plată pensia stabilită anterior revizuirii.

 

ARTICOLUL 39

Intrarea īn vigoare

 

(1) Prezentul acord va fi supus ratificării de fiecare parte contractantă.

(2) Părtile contractante īsi notifică reciproc, pe cale diplomatică, īndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa īn vigoare.

(3) Prezentul acord va intra īn vigoare īn prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data ultimei notificări prevăzute la alin. (2).

(4) La data intrării īn vigoare a prezentului acord, toate īntelegerile care au ca obiect de reglementare domeniul prevăzut de prezentul acord īsi īncetează valabilitatea.

 

ARTICOLUL 40

Durata acordului

 

(1) Prezentul acord se īncheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Fiecare parte contractantă poate să īl denunte, pe cale diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni īnainte de terminarea anului calendaristic respectiv. Īn acest caz, acordul īsi īncetează valabilitatea īncepānd cu prima zi a anului calendaristic următor.

 

ARTICOLUL 41

Efectele acordului asupra drepturilor cāstigate sau īn curs de dobāndire

 

(1) īn cazul denuntării prezentului acord, drepturile la prestatiile acordate potrivit dispozitiilor sale sunt mentinute.

(2) Drepturile la prestatiile īn curs de dobāndire, pentru perioade realizate anterior datei de īncetare a valabilitătii acordului sunt mentinute, iar cererile depuse īnainte de īncetarea valabilitătii acordului vor fi solutionate conform dispozitiilor acestuia.

Semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, īn două exemplare originale.

 

Pentru

Romānia,

Mihai Constantin Seitan,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Pentru

Republica Moldova,

Valentina Buliga,

ministrul muncii, protectiei sociale si familiei

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Romānia si Republica Moldova īn domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 607.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 187

din 10 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 3 si ale art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Adriana Stoicescu īn Dosarul nr. 12.448/281/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 28 ianuarie 2010, pronuntată īn Dosarul nr. 12.448/281/2008, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Adriana Stoicescu īntr-o cauză avānd ca obiect solutionarea unei cereri de recurs.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, īn esentă, că recursul trebuie, pentru o unitară aplicare a legii, să fie judecat de o instantă natională, īn cazul nostru īnalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece īn acest moment se īncalcă dreptul la un recurs efectiv la instantă natională, dreptul privind interzicerea discriminării, dreptul la un proces echitabil, principiul universalitătii, principiul statului de drept si dreptul la apărare. Stabilirea unor reguli privind competenta materială a instantelor judecătoresti contravine dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei īntr-un termen rezonabil, īntrucāt dispozitiile criticate opresc părtile interesate de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează īntr-o societate democratică un proces echitabil.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt legiuitorul are deplina legitimitate constitutională īn reglementarea competentei instantelor de judecată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din īncheierea instantei de judecată, īl constituie prevederile art. 3 si art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă.

Din analiza sustinerilor autorului exceptiei de neconstitutionalitate reiese faptul că, īn realitate, obiectul acesteia īl reprezintă prevederile art. 2 pct. 3 si ale art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 2 pct. 3: “Tribunalul judecă: [...]

3. ca instante de recurs, recursurile declarate īmpotriva hotărārilor pronuntate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;”

- Art. 299 alin. 1: “Hotărārile date fără drept de apel, cele date īn apel, precum si, īn conditiile prevăzute de lege, hotărārile altor organe cu activitate jurisdictională sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile īn mod corespunzător.”

- Art. 299 alin. 2: “Recursul se solutionează de instanta imediat superioară celei care a pronuntat hotărārea īn apel.”

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 16 privind egalitatea īn drepturi, art. 21 referitoare la accesul liber ia justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 126 privind instantele judecătoresti, precum si ale art. 135 privind economia.

Analizānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică, īn esentă, modalitatea prin care legiuitorul a reglementat competenta materială a instantelor de judecată, considerānd că astfel sunt īncălcate dreptul părtilor la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv la o instantă natională, principiul egalitătii, principiul universalitătii, principiul statului de drept si dreptul la apărare.

Or, Curtea constată că asemenea sustineri, care vizează, practic, modificarea unor solutii legislative īn sensul dorit de autorul exceptiei, nu pot avea caracterul unor veritabile critici de neconstitutionalitate. Totodată, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Īn consecintă, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 3 si ale art. 299 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Adriana Stoicescu īn Dosarul nr. 12.448/281/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 10 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 506

din 19 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Elisabeta Avram īn Dosarul nr. 192/117/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, arată că instituirea unui moment obiectiv de la care īncepe să curgă termenul de prescriptie nu are semnificatia īncălcării accesului liber la justitie. Īn acest sens, invocă


Hotărārea CEDO din 24 mai 2006 pronuntată īn Cauza Weissman si altii īmpotriva Romāniei.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 21 aprilie 2010, pronuntată īn Dosarul nr. 192/117/2010, Tribunalul Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Elisabeta Avram īntr^o cauza civilă avānd ca obiect anulare act.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că limitarea īn timp a dreptului de a cere anularea unui act juridic si determinarea momentului de la care īncepe să curgă termenul de prescriptie, conditionat de un fapt aleatoriu, necontrolabil, independent de vointa persoanei interesate, are īn mod evident un caracter restrictiv si discriminatoriu, īmpiedicānd exercitarea dreptului de acces liber la justitie.

Tribunalul Cluj - Sectia civilă apreciază că prevederile art. 9 alin. 2 din Decretul hr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate. Astfel, arată că legiuitorul poate stabili diferite termene de prescriptie extinctivă privind posibilitatea de a se solicita anularea unor acte juridice, īnsă această īmprejurare nu contravine accesului liber la justitie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale, īntrucāt institutia prescriptiei, īn general, si termenele īn raport cu care aceasta īsi produce efectele nu pot fi considerate de natură să īngrădească accesul liber la justitie. Liberul acces la justitie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a intereselor sale legitime, si nicidecum faptul că acest drept nu poate fi supus niciunei conditionări.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, publicat īn Buletinul Oficial, nr. 19 din 21 aprilie 1958, care au următorul continut:

“Īn caz de viclenie ori eroare sau īn celelalte cazuri de anulare, prescriptia īncepe să curgă de la data cānd cel īndreptătit, reprezentantul său legal sau persoana chemată de lege să-i īncuviinteze actele, a cunoscut cauza anulării, īnsă cel mai tārziu de la īmplinirea a 18 luni de la data īncheierii actului.”

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea īn drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, raportate la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 9 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, atunci cānd cauza de anulare a unui act juridic este violenta, prescriptia are un singur moment de la care īncepe să curgă, si anume data īncetării violentei. Atunci cānd anulabilitatea se datorează altei cauze, inclusiv viclenie ori eroare, regula specială privind īnceputul prescriptiei cuprinde două momente, alternative, si anume: momentul subiectiv al cunoasterii cauzei de anulare, si momentul obiectiv, al expirării celor 18 luni de la īncheierea actului juridic.

Īn jurisprudenta sa, Curtea a statuat că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decāt īntr-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene.

Astfel, referitor la pretinsa contrarietate a reglementării criticate fată de art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, īntrucāt institutia prescriptiei, īn general, si termenele īn raport cu care aceasta īsi produce efectele nu pot fi considerate de natură să īngrădească accesul liber la justitie. Liberul acces la justitie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul că acest drept nu poate fi supus niciunei conditionări.

Īn acest context, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, īn Hotărārea din 2001, pronuntată īn Cauza Z si altii contra Regatului Unit al Marii Britanii, c㠓dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut” si c㠓acesta poate fi supus unor restrictii legitime, cum ar fi termenele legale de prescriptie sau ordonantele care impun depunerea unei cautiuni”.

Pentru motivele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Elisabeta Avram īn Dosarul nr. 192/117/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 19 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 743/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠓Varianta de ocolire Suceava”

 

Avānd īn vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 31 si 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 743/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠓Varianta de ocolire Suceava”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 9.500 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Din suma totală prevăzută la art. 2, suma de 435 mii lei este aferentă imobilelor cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.”

3. După articolul 3 se introduce o anexă, avānd cuprinsul prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 614.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 743/2010)

 

LISTA

cuprinzānd imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate public㠓Varianta de ocolire Suceava”, situate pe raza localitătilor Moara, Scheia, Ipotesti, Pătrăuti, Suceava, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Unitatea

administrativ- teritorială

Numele si prenumele proprietarului/detinătorului terenului

Numărul topografic

Categoria

de folosintă

Numărul cadastral

(număr topo.)

Numărul

cărtii funciare

Suprafata de expropriat

(m2)

Valoarea de despăgubire a terenului conform

Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Moara

Anichitei Liviu Iulian si Mardare Gheorghe Remus

30388

A

37132

30388

4093

5.052

2

Moara

Bolocan Constantin si Ana Dorina

30406

A

30406

30406

691

853

3

Moara

Bolocan Constantin si Ana Dorina

6938

A

37130

30324

131

162

4

Moara

Brădătan Virgil, Curt Rodica, Brădăteanu Măria

30293

A

37099

30293

227

280

5

Moara

Brădătan Virgil, Curt Rodica, Brădăteanu Măria

30291

A

37101

30291

412

508

6

Moara

Brădătan Virgil, Curt Rodica, Brădăteanu Măria

30288

A

37104

30288

634

782

7

Moara

Jucan Grigore si Eudochia

30390

A

37097

30390

50

62

8

Scheia

Jucan Grigore si Eudochia

347/1596

A

33683

31183

19

23

9

Scheia

Jucan Grigore si Eudochia

347/1597

A

33643

32857

144

178

10

Scheia

Steiciuc Aurel si Elena Brāndusa

347/1598

A

33736

33602

12

15

11

Scheia

Ignat Cristinel

347/873

A

33885

33500

69

85

12

Scheia

Beltic Florin Dorin si Măria

347/1065

A

34154

30976

461

569

 

 

 

 

A

34156

 

440

543

13

Scheia

Beltic Florin Dorin si Măria

347/1200

A

34104

30977

9

11

14

Scheia

Comuna Scheia

2954

A

34219

33980

44

54

 

 

 

 

A

34221

 

40

49

15

Scheia

Guzu luliana

347/1124

A

34132

32771

421

520

16

Scheia

S.C. Sid Investment -S.A.

347/867

A

34174

33984

99

122

17

Scheia

S.C. Sid Investment -S.A.

347/1259

A

34157

33972

59

73

18

Scheia

S.C. Sid Investment -S.A.

347/1258

A

34078

33957

471

581

19

Scheia

S.C. Sid Investment -S.A.

347/1257

A

34129

33968

554

684

20

Scheia

S.C. Sid Investment -S.A.

347/1256

A

34176

33992

135

167

21

Scheia

Păstrăv Măria Rodica si Constantin

33734

A

34160

33734

959

1.184

22

Scheia

Sorodoc Eleana

3723

A

34179

33738

270

333

23

Scheia

Bilan Rodica Elena, Spătar Lazar

30739

A

34595

30739

360

444

24

Scheia

Solcan Gavril si Domnica Filipciuc Ion si Elena

347/1011

A

34201

32549

272

336

25

Scheia

Solcan Gavril si Domnica Filipciuc Ion si Elena

-

A

-

-

383

473

26

Scheia

Mindrila Valentin si Besliu Daniela

347/1031

A

34239

33978

79

98

27

Scheia

Mindrila Valentin si Besliu Daniela

347/2453

A

34234

33964

452

558

28

Scheia

Strugar Măria

-

A

-

-

200

247

29

Scheia

Korzh Daniel si Tatiana

33548

A

34294

33548

354

437

30

Scheia

Korzh Daniel si Tatiana

32805

A

34188

32805

286

353

31

Scheia

Lelcu Constantin

-

A

-

-

257

317

32

Scheia

Spătar Ion si Doina, Tănase Cristian, Clim Gabriel

32814

A

34284

32814

113

139

33

Scheia

Spătar Ion si Doina

32762

A

34080

32762

390

481

34

Scheia

Clim Gabriel

32801

A

34126

32801

92

114

35

Scheia

Păstrăv Vasile si Valeria

32742

A

34212

32742

299

369

36

Scheia

Rebenciuc Eleana si loan

32719

A

34205

32719

535

660

37

Scheia

Ivasec Magdalina

32725

A

34110

32725

290

358

38

Scheia

Chiteala Măria

33961

A

34242

33961

163

201

39

Scheia

Mateiciuc Măria si Gurniac Dumitru

2437

A

34215

32810

638

787

40

Scheia

Rauliuc Dom Gelu si Firuta

4358

A

34115

33976

165

204

41

Scheia

Harasemiuc George Daniel si Mirela

347/1250

A

34274

33952

63

78

42

Scheia

Polocoser Constantin

347/1098

A

-

1761

9

11

43

Scheia

Dulceac luliana Daniela fosta Hoticeanu

2882

A

34416

33971

54

67


0

1

2

3

4

5

6

7

8

44

Scheia

Serbiuc Saveta

2813

A

34414

32808

59

73

45

Scheia

Jascu Amalia

33667

A

34304

33667

434

536

46

Scheia

Cojocaru Anton

4817

A

34489

33983

961

1.186

47

Scheia

Cojocaru Anton

4816

A

34407

33982

1283

1.583

48

Scheia

Bandol llie si Mihaela si Grecu Măria Petronela

4200

A

34432

33960

924

1.140

49

Scheia

Serediuc Gheorghe

fără CF

A

-

fără CF

665

821

50

Scheia

Antoneac I. Dumitru

4295

A

34590

33953

1242

1.533

51

Scheia

Cerlinca Tudor si Irina si Cerlinca Marius

31109

A

34593

31109

515

636

52

Scheia

Cerlinca Vasile, Cerlinca Vasile si Aglaia

31110

A

34627

31110

284

351

53

Scheia

Lelcu Vasile si Angela

351/118

A

34707

32764

281

347

54

Scheia

Lelcu Vasile

30720

A

34575

30720

515

636

55

Scheia

Cerlinca Măria

30738

A

34639

30738

323

399

56

Scheia

Iriciuc L. Radu si Artimizia

3409

A

34642

33967

2795

3.450

57

Scheia

Mihai Cristian Paul si Brindusa Mioara

351/105

A

34621

32785

238

294

58

Scheia

Mihai Cristian Paul si Brindusa Mioara

351/313

A

34629

33985

232

286

59

Scheia

Mihai Cristian Paul si Brindusa Mioara

351/314

A

33989

33989

811

1.001

60

Scheia

Mihai Cristian Paul si Brindusa Mioara

351/315

A

34645

33988

293

362

61

Scheia

Cordus Ghe. si Brezan Magdalena

3998

A

-

32448

1579

1.949

62

Scheia

Rotaru Cezar, Plai C-Tin si Itco Marius si Manuela

3149

A

-

33979

303

374

63

Scheia

Boiciuc Aurel si Angelica

3146

A

33987

33987

991

1.223

64

Scheia

Rotaru Cezar

3147

A

34605

33986

477

589

65

Scheia

Boiciuc Aurel si Angelica

3145

A

34699

34571

107

132

66

Scheia

Butnari Elena

fără CF

A

-

fără CF

2086

2.575

67

Scheia

Duceac Mihai

fără CF

A

-

fără CF

763

942

68

Scheia

Cerlinca llie

3754

A

-

33959

695

858

69

Scheia

Ostopovici Eleonora

3753

A

-

33956

728

898

70

Scheia

Bucsa Magdalina

2046

A

-

32788

534

659

71

Scheia

Chasovschi Eughenia

2051

A

-

32815

506

625

72

Scheia

Dulceac Stejar si Valeria

351/80

A

-

33973

833

1.028

73

Scheia

Duceac Nicolae, Gheorghe si Pastru Elena

351/251

A

-

-

645

796

74

Scheia

Duceac Nicolae, Gheorghe si Pastru Elena

351/252

A

-

-

287

354

75

Scheia

Frozinschi Aurica

4268

A

34701

33969

193

238

76

Scheia

Atodiresei Niculai si Măria

4500

A

34709

32723

995

1.228

77

Scheia

Antonesei Elaxandru

fără CF

A

-

fără CF

287

354

78

Scheia

Butnari Elena

fără CF

A

-

fără CF

1390

1.716

79

Scheia

Păstrăv Vasile si Elisabeta

2195

A

34687

32767

531

655


0

1

2

3

4

5

6

7

8

80

Scheia

Comuna Scheia - domeniul privat

fără CF

A

-

fără CF

129

159

81

Scheia

Munteanu loan si Ana

2477

A

-

33954

461

569

82

Scheia

Munteanu loan si Ana

2478

A

-

33974

791

976

83

Scheia

Munteanu loan si Ana

2479

A

-

33963

476

587

84

Scheia

Munteanu loan si Ana

2476

A

-

33962

334

412

85

Scheia

Munteanu loan si Ana

2472

A

-

33955

653

806

86

Scheia

Munteanu loan si Ana

2473

A

-

33975

507

626

87

Scheia

Baitan Eufrosina

448/5

A

-

32765

298

368

88

Scheia

Baitan Eufrosina

448/3

A

-

33958

210

259

89

Scheia

Chiteala Gheorghita

448/6

A

-

fără CF

301

371

90

Scheia

Balasa Lăcrămioara

448/1

A

-

32804

184

227

91

Scheia

Chiteala Gheorghita

448/7

A

-

fără CF

45

56

92

Scheia

Duceac Nicolai

fără CF

A

-

fără CF

904

1.116

93

Scheia

Duceac Nicolai

3701

A

34776

33951

293

362

94

Scheia

Duceac Nicolai

2851

A

34750

33543

591

729

95

Scheia

Reut Gheorghe

fără CF

A

-

fără CF

148

183

96

Scheia

Pastru Nicolae

fără CF

A

-

fără CF

296

365

97

Scheia

Reut loan

32113

A

34801

32113

345

426

98

Scheia

Reut Gheorghe

fără CF

A

-

fără CF

595

734

99

Scheia

Penisoara Alexandru-Eugen

505/7

A

34772

34658

254

313

100

Scheia

Duceac Vasile

505/10

A

34798

33993

23

28

101

Scheia

Duceac S. Vasile

fără CF

A

-

fără CF

89

110

102

Scheia

Dierck Corina Mihaela

507/2

A

34790

32776

220

272

103

Scheia

Domnica A. Neculai Pavel Reut

507/3

A

-

32756

91

112

104

Scheia

Dierck Corina Mihaela

511/4

A

-

32757

534

659

105

Scheia

BaciucArtemizia

34376

A

34434

34376

1051

1.297

106

Scheia

Steclaru Daniela Elena

32397

A

-

32397

763

942

107

Scheia

Pozderie Gheorghita si Luminita

510/2

A

-

32774

783

966

108

Scheia

Pozderie Gheorghita si Luminita

514/4

A

-

32803

819

1.011

109

Scheia

Pozderie Gheorghita si Luminita

511/2

A

-

32790

503

621

110

Scheia

Solomon Sorin si Brāndusa

511/3

A

-

13256

534

659

111

Scheia

Dubatufca Viorel

514/3

A

-

32791

707

873

112

Scheia

Penisoara Alexandru

34552

A

34760

34552

329

406

113

Scheia

Tobīcă Ion

34553

A

34769

34553

705

870

114

Scheia

Cojocari Niculai

34635

A

34763

34635

1806

2.229

115

Scheia

Păstrăv Elena

4324

A

-

5834

1146

1.414

116

Scheia

Păstrăv Elena

4325

A

-

5832

103

127

117

Scheia

Barba Vasile

fără CF

A

-

fără CF

402

496

118

Scheia

Jescu Amalia

fără CF

A

-

fără CF

701

865

119

Scheia

Gemeniuc Nicolae

fără CF

A

-

fără CF

452

558

120

Scheia

Popovici Eleonora

fără CF

A

-

fără CF

404

499

121

Scheia

Păstrăv llie

fără CF

A

-

fără CF

466

575

122

Scheia

Fruzinschi Aurica

3737

A

-

32784

415

512

123

Scheia

Spătari Aurelia

fără CF

A

-

fără CF

956

1.180

124

Scheia

Reuti Veronica

4152

A

-

32724

613

757


0

1

2

3

4

5

6

7

8

125

Scheia

Reut loan

4151

A

-

32745

381

470

126

Scheia

Cojocaru Dumitru si Elena

1939/1

A

-

32175

943

1.164

127

Scheia

Serediuc Simion

fără CF

A

-

fără CF

645

796

128

Scheia

Reut Nicolai

fără CF

A

-

fără CF

1746

2.155

129

Scheia

Boberschi Vasile

31830

A

-

31830

233

288

130

Scheia

Cojocaru N. Gheorghe

fără CF

A

-

fără CF

437

539

131

Scheia

Pastru Zinica

fără CF

A

-

fără CF

569

702

132

Scheia

Peter A. loan Vischinar

1954/2

A

-

11920

158

195

133

Scheia

Peter A. loan Vischinar

1953/2

A

-

32760

84

104

134

Scheia

Proprietar necunoscut

fără CF

A

-

fără CF

139

172

135

Scheia

Moscaliuc Vasile

31648

A

-

31648

64

79

136

Scheia

Lelcu Nicolae si Violeta

31064

A

-

31064

20

25

137

Scheia

Comuna Scheia - Domeniul privat

-

A

-

-

3400

4.196

138

Scheia

Comuna Scheia - Domeniul privat

34525

A

-

34525

662

817

139

Scheia

Dascalescu Viorica

fără CF

A

-

fără CF

85

105

140

Scheia

Polocoser Constatin

fără CF

A

-

fără CF

76

94

141

Scheia

Reut Nicolai

fără CF

A

-

fără CF

290

358

142

Scheia

Cojocari Vasile

fără CF

A